DeWalt DW074 Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Kategori
Elektrikli aletler
Model
DW074
Tip
Kullanım kılavuzu
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 34
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 44
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 54
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 64
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 74
Português (traduzido das instruções originais) 83
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 93
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 102
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 121
Copyright DEWALT
TÜRKÇE
111
DÖNER LAZER DW074
Tebrikler!
DEWALT lazeri tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik
D
EWALT’ın profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi
haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Veriler
DW074
Voltaj V 3,0
2 x LR20 D boyu)
Tip 1
Dönüş hızı dk-
1
0–600
Lazer sınıfı 3R
Koruma sınıfı IP54
Hassaslığı mm/m ± 0,2
Otomatik nivelman alanı ° ± 5
Çalışma sıcaklığı °C -5 ila +50
Sehpa bağlantısı 5/8"–11
Ağırlık (pil takımı hariç) kg 2,0
Tanımlar: Güvenlik talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için
ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu
okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi
halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
DIKKAT: Güvenlik uyarı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde maddi
hasarla sonuçlanabilecek potansiyel
bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Lazerler için güvenlik
talimatları
UYARI! Tüm talimatları okuyarak
anladığınızdan emin olun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara
uyulmaması elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun
bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda lazeri kullanmayın. Elektrikli
aletler toz veya gazları tutuşturabilecek
kıvılcımlar yaratırlar.
• Lazeri sadece özellikle belirtilmiş olan
pillerle kullanın. Başka pillerin kullanılması
yangın riskine neden olabilir.
Kullanılmayan lazeri çocukların ve
uzman olmayan kişilerin erişemeyeceği
bir yerde saklayın. Lazer, uzman olmayan
ellerde tehlike oluşturur.
Sadece modelinizin üreticisi tarafından
tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Bir
lazer için uygun olan aksesuarlar başka
bir lazerle kullanıldığında yaralanma riski
oluşturabilirler.
• Aletin servisi yalnızca kalifiye onarım
elemanı tarafından yapılmalıdır. Kalifiye
olmayan eleman tarafından yapılan
onarım, servis veya bakım yaralanmaya
neden olabilir. Size en yakın yetkili
D
EWALT tamir acentesinin adresi için bu
kılavuzun arkasındaki yetkili D
EWALT tamir
acenteleri listesine bakın ya da İnternette
www.2helpU.com adresini ziyaret edin.
Lazer ışınına bakmak için teleskop veya
teodolit gibi optik aletler kullanmayın.
Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir.
• Lazeri, herhangi birinin isteyerek veya
kazara lazer ışınına bakmasına neden
olacak bir pozisyona koymayın. Ciddi göz
yaralanmasına neden olabilir.
Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin
gözüne yansıtabilecek yansıtıcı bir
yüzeyin yanına yerleştirmeyin. Ciddi göz
yaralanmasına neden olabilir.
TÜRKÇE
112
Kullanılmıyorsa lazeri kapatın. Lazerin
ık bırakılması lazer ışınına bakma riskini
artırır.
Lazeri çocukların yanında kullanmayın
ya da çocukların lazeri kullanmasına izin
vermeyin. Ciddi göz yaralanmasına neden
olabilir.
Uyarı etiketlerini çıkarmayın ya da tahrip
etmeyin. Etiketler çıkarılırsa kullanıcı veya
diğerleri kazara radyasyona maruz kalabilir.
Lazeri sağlam bir şekilde düz bir zemine
yerleştirin. Lazerin düşmesi lazerde hasara
veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Uygun giysiler giyin. Bol giysiler
giymeyin ve takı takmayın. Uzun saçları
kontrol altına alın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir. Hava delikleri
genellikle hareketli parçaları örttüğünden bu
deliklerden de sakınılmalıdır.
UYARI: Burada belirtilen kontrol
veya ayarlama ya da prosedürlere
uyulmaması tehlikeli radyasyon
maruziyetine neden olabilir.
UYARI! DÖNER LAZERİNİ
SÖKMEYİN. İçinde kullanıcı
tarafından bakım yapılabilecek
parça yoktur. Döner lazerin
sökülmesi tüm garantilerin
geçerliliğini yitirmesine neden
olur. Ürünü hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Aletin değiştirilmesi
tehlikeli lazer radyasyonu
maruziyetine neden olabilir.
Lazerler için ı
̇
lave güvenlik
talimatları
• Bu lazer, DIN EN 60825-1:2007-11‘e
göre 3R sınıfı ile uyumludur (maks 5 mW,
600–680 nm). Lazer diyotunu farklı bir tip ile
değiştirmeyin. Hasar görmesi halinde lazeri
yetkili tamir acentesine tamir ettirin.
Lazer ekipmanını sadece kalifiye veya
eğitimli personel monte etmeye, ayarlamaya
ve çalıştırmaya yetkilidir. 3R sınıfı lazerlerin
kullanılacağı alanlar uygun lazer uyarı
işaretleri ile işaretlenmelidir.
• Lazeri, lazer çizgileri yansıtmak dışında
başka amaçlarla kullanmayın.
İlk kullanımdan önce etiket üzerindeki
güvenlik uyarılarının kendi dilinizde
yazıldığını kontrol edin. Başka dilde uyarılar
taşıyorsa aleti kullanmayın.
3R sınıfı lazer ı
şını uzun mesafelerde
yüksek görünürlük sağladığından uygulama
alanı dahilinde göze hasar verme riski
potansiyeli değişmez.
• Aleti her zaman lazer ışını göz seviyesinde
kimseye gelmeyecek şekilde yerleştirin.
Merdivenler ve yansıtıcı yüzeylerin mevcut
olduğu durumlarda özelikle dikkatli olun.
Kalan riskler
Aşağıdaki riskler bu makinaları kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Lazer ışınına bakmadan kaynaklanan
yaralanmalar.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
Lazer uyarısı.
3R sınıfı lazer.
Koruma sınıfı: IP54.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu lazerin alt
kısmına, montaj yuvasının yanına basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
TÜRKÇE
113
Piller için önemli güvenlik
talimatları
UYARI: Piller patlayabilir veya
sızıntı yapabilir ve bu durum
yaralanmaya veya yangına neden
olabilir. Bu riski azaltmak için:
• Pil etiketi ve paket üzerinde bulunan tüm
talimatlara ve uyarılara harfiyen uyun.
• Pilleri takarken pil ile alet üzerinde işaretli
olan kutup uçlarına (+ ve –) dikkat ederek
düzgün takın.
• Pilin kutup uçlarını kısa devre yapmayın.
Pilleri şarj etmeyin.
• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski
pilleri aynı zamanda aynı marka ve tipte
yenileriyle değiştirin.
• Biten pilleri derhal değiştirin ve yerel
düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
Pilleri ateşe atmayın.
Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın.
• Birkaç ay boyunca alet kullanılmayacaksa
pilleri çıkarın.
Piller (şek. [ g.] 1)
PIL TIPI
DW074 iki adet LR20 (D boyu) pille
çalışmaktadır.
Paket ı
̇
çeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Döner lazer
2 LR20 (D boyu) pil
1 Duvar bağlantı aparatı
1 Hedef kartı
1 Lazer gözlüğü
1 Dedektör
1 9 V pil
(6LR61)
1 Dedektör kelepçesi
1 Takım kutusu
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
ıklama (şek. 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
DW074 döner lazeri profesyonel uygulamalarda
yardımcı olmak için lazer çizgileri yansıtmak
üzere tasarlanmıştır. Yatay (nivo) ve dikey
(şakül) hizalama amacıyla bu alet hem içerde
hem de dışarıda kullanılabilir. Bu alet ayrıca
bir işaret oluşturmak veya aktarmak için
manüel olarak yönlendirilebilen sabit bir lazer
noktası üretebilir. Asma tavan montajı ve duvar
yerleşiminden temel nivelmanı ve teras inşasına
kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Lazer profesyonel bir alettir. Çocukların
üniteye ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu lazer
deneyimsiz kullanı
cılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
LAZER (ŞEK. 1)
a. Pil yuvası
b. Pil simgesi
c. Taşıma kolu
d. Döner lazer kafası
e. Açma/kapama ğmesi
f. Bekleme modu LED göstergesi
g. Güç/düşük pil LED göstergesi
h. Hız/dönüşğmesi
i. Bekleme modu düğmesi
j. Yön okları: yukarı
k. Yön okları: aşağı
DUVAR BAĞLANTI APARATI (ŞEK. 2)
l. Montaj tabanı
m. Taban montaj deliği
n. Taban montaj yuvası
o. Montaj ğmesi
p. Skala
q. Kelepçe kolu
r. Kelepçe çeneleri
s. Montaj deliği
t. Kilitleme ğmesi
TÜRKÇE
114
Paketinden çıkarma
UYARI ETIKETININ YERLEŞTIRILMESI
Lazer üzerinden gösterilen güvenlik uyarıları
etiketi kullanıcının kendi dilinde olmalıdır.
Bu amaçla ayrı bir kendinden yapışkanlı etiket
sayfası aletle birlikte temin edilmiştir.
UYARI: Etiket üzerindeki güvenlik
uyarılarının kendi dilinizde yazıldığını
kontrol edin.
Uyarılar şu şekilde olmalıdır:
LAZER RADYASYON
ISIGA GÖZLERINIZI DIKEREK BAKMAYIN
SINIF 3R LAZER ÜRÜNÜ
Uyarılar yabancı dildeyse şunları yapın:
Gerekli etiketi sayfadan çıkarın.
Etiketi mevcut etiketin üzerine dikkatle
yerleştirin.
Etiketi yerine bastırın.
MONTAJ
Pilleri alete takıp çıkarma
(şek. 1)
NOT: Alet, iki adet LR20 (D boyu) pille
çalışmaktadır.
PILLERIN TAKILMASI
1. Pil yuvası kapağını (a) Şekil 1’de gösterildiği
gibi kaldırın.
2. Pil yuvasına iki adet yeni LR20 (D boyu) pil
takın. Pilleri yuvanın içinde bulunan kabartılı
simgeye (b) uygun olarak yerleştirin.
Lazer kurulumu
Lazeri çok sayıda uygulama için kullanışlı hale
getiren çeşitli kurulumlar kullanılmaktadır.
MANÜEL KAFA DÖNÜŞÜ (ŞEK. 1)
Lazer, çalışma sahası faaliyetlerinden
kaynaklanan kazara hasarları önlemek için
döner kafanın (d) etrafında koruma kafesi ile
tasarlanmıştır. Döner kafaya hala erişebilir
ve işaret oluşturmak veya aktarmak için ışını
manüel olarak yönlendirebilirsiniz.
DUVAR KURULUMU (ŞEK. 2)
Asma tavan montajı ve diğer özel nivelman
projelerinde yardımcı olması için lazeri duvar
rayına tutturmak için duvar bağlantı aparatı
kullanılır.
DIKKAT: Duvar rayına veya tavan
şebendine lazer nivoyu takmadan
önce rayın veya köşebendin sıkıca
bağlandığını kontrol edin.
1. Lazerin alt kısmındaki deliği (u) montaj
tabanındaki delikle (m) hizalayarak lazeri
montaj tabanına (l) yerleştirin. Arka plastik
ayağı, taban montaj yuvasına (n) yerleştirin.
Lazeri bağlamak için montaj düğmesini (o)
çevirin.
2. Duvar bağlantı aparatı ölçme skalası (p)
size bakarken kelepçe çenelerini (q) açmak
için kelepçe koluna (r) bastırın.
3. Kelepçe çenelerini (r) duvar rayı veya tavan
şebendi etrafına yerleştirin ve kelepçe
çenelerini raya takmak için kelepçe kolunu
(q) bırakın. Devam etmeden önce duvar
bağlantı aparatının bağlandığını kontrol
edin.
DIKKAT: Duvara monte ederken
lazer nivoyu bağlamaya yardımcı
olması için duvar bağlantı aparatı
kelepçe kilitleme düğmesine ilaveten
her zaman bir tavan askısı veya
benzeri malzeme kullanın. Lazer
nivo kolunun içinden teli bağlayın.
Teli, koruyucu kafesin içinden
GEÇİRMEYİN. Bunlara ilave
olarak desteklemek amacıyla duvar
bağlantı aparatını doğrudan duvara
monte etmek için vida kullanılabilir.
Vida deliği (s) duvar bağlantı
aparatının üstünde bulunmaktadır.
4. Çalışma için alet yukarı/aşağı istenilen
ofset yüksekliğine ayarlanabilir. Yüksekliği
değiştirmek üzere lazer nivoyu yukarı/
aşağı taş
ımak için duvar bağlantı aparatının
yan tarafında bulunan kilitleme düğmesini
(t) gevşetin. Yüksekliği ayarlarken montaj
tabanını destekleyin.
5. İşaretinizin yerini kesin olarak belirlemek
için duvar bağlantı aparatı ölçüm skalasını
(p) kullanın.
NOT: DEWALT hedef kartı 38 mm’de
işaretlenmiştir bu yüzden en kolayı lazer
ofsetini rayın altında 38 mm’ye ayarlamak
olabilir.
6. İstenilen yüksekliğe lazeri yerleştirdikten
sonra bu pozisyonu korumak için kilitleme
ğmesini (t) sıkın.
TÜRKÇE
115
SEHPA KURULUMU (ŞEK. 3)
1. Sehpayı sağlam bir şekilde yerleştirin ve
istenilen yüksekliğe ayarlayın.
2. Sehpanın üst kısmının kabaca düz
olduğunu kontrol edin. Sehpanın üst kısmı
nivonun ± 5°’si içindeyse lazer otomatik
nivelman yapacaktır. Lazer, nivodan çok
uzağa ayarlanmışsa nivelman mesafesi
sınırına ulaştığında ötecektir. Lazer hasar
görmeyecektir ancak “nivo dışı” durumunda
çalışmayacaktır.
3. Sehpa üzerindeki dişli düğmeyi (v) lazerin
alt kısmındaki dişi yuvaya (u) vidalayarak
lazeri sehpaya bağlayın.
NOT: Sağlam montaj için kullanmakta
olduğunuz sehpanın 5/8"–11 dişli vidaya
sahip olduğunu kontrol edin.
4. Lazeri ı
n ve dönüş hızı ile kontrolleri
istediğiniz gibi ayarlayın.
ZEMİN KURULUMU (ŞEK. 4, 5)
Duvar iskeletleri gibi nivelman ve şakül
uygulamaları için lazer nivo doğrudan zemin
üzerine yerleştirilebilir.
1. Lazeri ayak altında olmayan nispeten
pürüzsüz ve düz bir zemin üzerine
yerleştirin.
2. Lazeri bir nivo (şek. 5A) veya şakül
(şek. 5B) ayarı için gösterildiği gibi
yerleştirin.
3. Lazeri ın ve dönüş hızı ile kontrolleri
istediğiniz gibi ayarlayın.
KULLANMA
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
• Pil ömrünü uzatmak amacıyla lazer
kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
İşinizin doğruluğunu sağlamak için lazer
kalibrasyonunu sık sık kontrol edin. Bakım
bölümünün altındaki Yerinde Kalibrasyon
Kontrolü kısmına bakın.
• Lazeri kullanmaya teşebbüs etmeden önce
aletin nispeten pürüzsüz sağlam bir yere
yerleştirildiğini kontrol edin.
• Her zaman lazer çizgisinin veya noktasının
merkezini işaretleyin. Farklı zamanlarda
ışının farklı kısımlarını işaretlerseniz
ölçümlerinizde hataya neden olursunuz.
Çalışma mesafesini ve doğruluğunu
artırmak için lazeri çalış
ma alanınızın
ortasına kurun.
• Sehpa veya duvara monte ederken lazeri
sağlam tutturun.
İç mekanlarda çalışırken yavaş döner kafa
hızı görülür parlak bir çizgi üretecek, hızlı
döner kafa hızı görülür kesiksiz bir çizgi
üretecektir.
Işın görünürlüğünü artırmak için Lazer
Gözlüğü takın ve/veya ışını bulmanıza
yardımcı olması için Lazer Hedef Kartı
kullanın.
sıcaklık değişimleri bina yapılarının,
metal sehpaların, ekipmanların vs. hareket
etmesine veya kaymasına neden olabilir ve
bu durum hassaslığı etkileyebilir. Çalış
ırken
doğruluğunuzu sık sık kontrol edin.
D
EWALT Dijital Lazer Dedektör ile
çalışırken lazerin dönüş hızını en yüksek
hıza ayarlayın.
Lazer şerse veya sert bir darbe alırsa
lazeri kullanmadan önce kalibrasyon
sistemini kalifiye servis merkezine kontrol
ettirin.
Lazer kontrol paneli (şek. 1)
Açma/kapama düğmesi (e), hız/dönüşğmesi
(h) ve bekleme düğmesi (i) ile lazer kontrol
edilir. Dört adet ok düğmesi (j, k) dikey modda
kabarcık tüpünü ayarlamak için kullanılır. İki
adet LED gösterge ışıkları güç/düşük pil (g) ve
bekleme modunu (f) göstermek için kullanılır.
ALETİN AÇILMASI
Pillerin düzgün takıldığını ve pil kapağının sıkıca
kapatıldığını kontrol edin.
DIKKAT: Pil kapağı tam olarak
mandallanmasa bile lazer
çalışacaktır. Pilleri emniyete almak
için pil kapağının kapatıldığını ve
mandallandığını kontrol edin.
LAZERİN YATAY MODDA AÇILMASI
(OTOMATİK NİVELMAN) (ŞEK. 1)
1. Lazeri açmak için açma/kapama düğmesine
(e) hafifçe basın. Güç LED gösterge ışığı
(g) yanacaktır.
2. Ünite otomatik nivelman yapacaktır.
3. Ünite nivelman yapmayı bitirdikten sonra
lazer ışınıılacak ve rotor en son hız
ayarında çalışmaya başlayacaktır.
TÜRKÇE
116
4. İstenildiği takdirde farklı bir dönüş hızı
seçmek için hız/dönüşğmesine (h) basın.
NOT: Güç LED gösterge ışığı (g), gücün açık
olduğunu (sabit) ve düşük pil durumunu (yanıp
sönen) göstermek için kullanılır.
NOT: Lazer hizalanır hizalanmaz kafa dönmeye
başlayacak veya devam edecektir.
LAZERİN DİKEY MODDA AÇILMASI
(MANÜEL NİVELMAN)
1. Lazeri açmak için açma/kapama düğmesine
(e) hafifçe basın. Güç LED gösterge ışığı
(g) yanacak ve Bekleme Modu LED’i (f)
yanıp sönmeye başlayacaktır.
NOT: Dikey Moda ayarlandığında ünite
otomatik olarak Bekleme Moduna girer.
2. Dört adet ok düğmesini (j, k) kullanarak
üniteye manüel olarak nivelman yapın.
3. Bekleme Modundan çıkmak için bekleme
ğmesine (i) veya hız/dönüş
ğmesine
(h) hafifçe basın.
4. İstenilen dönüş hızını seçmek için hız/
dönüşğmesine (h) basın.
DIKEY MODDA LAZERE NIVELMAN
YAPILMASI
1. Bekleme Moduna girmek için bekleme
ğmesine (i) hafifçe basın.
DİKKAT: Gözün doğrudan lazer
ışınına maruz kalma riskini azaltmak
için daima kabarcık tüpüne
bakmadan önce Bekleme Moduna
geçin.
2. Ünitenin üzerinden aşağıya doğru bakarak
kabarcık tüpünün pozisyonunu kontrol edin.
NOT: Kabarcığa dik olarak yukardan
bakmanın dışında açılı bakma hatalı
okumayla sonuçlanacaktır.
3. Kabarcığı tam olarak tüp üzerindeki
çizgilerin ortasına getirin. Yukarı ve aşağı
ok düğmelerine (j, k) basarak kabarcık
ayarlanır. Tek oklu düğmeler kabarcığı
yavaş hareket ettirir; çift oklu düğmeler
kabarcığın hızlı ayarlanmasına imkan verir.
4. Bekleme Modundan çıkmak için bekleme
ğmesine (i) veya h
ız/dönüşğmesine
(h) hafifçe basın.
LAZERİN KAPATILMASI
Lazeri kapatmak için açma/kapama düğmesine
(e) hafifçe basın. Güç LED gösterge ışığı (g)
artık yanmayacaktır.
Lazer kontrol paneli düğmeleri
(şek. 1)
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESI
Üniteyi açıp kapatmak için açma/kapama
ğmesine (e) basın.
OK DÜĞMELERİ
Ok düğmesi (j, k) tüpteki kabarcığı ayarlamak/
hizalamak için kullanılır. Tek oklu düğmeler
kabarcığı yavaş hareket ettirir; çift oklu
ğmeler kabarcığın hızlı ayarlanmasına imkan
verir.
HIZ/DÖNÜŞĞMESI
Hız/dönüşğmesi (h) sahip olduğu 3 adet
önceden ayarlanmış hız yoluyla lazer ışınının
dönüş hızını ayarlamak için kullanılır.
Kafa hızı 3 hız boyunca gezinecektir ardından
hız/dönüşğmesine basıldığında bu sırayı
tekrar edecektir.
UNUTMAYIN:
şük hız = Parlak Işın
Yüksek hız = Kesintisiz Işın
BEKLEME DÜĞMESI
Bekleme Moduna girmek için bekleme
ğmesine (i) basın. Basılması halinde lazer
ışını kapatılır ve lazer kafasının dönmesi
durdurulur. Ünite Bekleme Modundayken
bekleme LED gösterge ışığı (f) yanıp sönecektir.
NOT: Ok düğmelerinden (j, k) herhangi
birine basmak da Bekleme Moduna geçiş
sağlayacaktır.
DIKKAT: Gözün doğrudan lazer
ışınına maruz kalma riskini azaltmak
için daima kabarcık tüpüne
bakmadan önce Bekleme Moduna
geçin.
ŞÜK PİL GÖSTERGESİ
Piller kullanım ömürlerinin sonuna yaklaştığında
güç LED gösterge ışığı (g) yanıp sönmeye
başlayacaktır. Bu uyarı gösterildikten kısa bir
süre sonra ünite tamamen kapanacaktır. En
kısa zamanda piller yenileriyle değiştirilmelidir.
TÜRKÇE
117
Lazer aksesuarları
LAZER GÖZLÜĞÜ (ŞEK. 6)
Lazer iç mekan uygulamalarında kullanılırken
parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde
kırmızı camlı gözlükler lazer ışınının
görünürlüğü artırır. Lazeri kullanmak için bu
gözlüklere gerek yoktur.
TEHLİKE: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için lazer ışınına bu
gözlüklerle veya gözlüksüz doğrudan
bakmayın.
DIKKAT: Bu gözlükler onaylı
güvenlik gözlükleri değildir ve diğer
aletleri kullanırken takılmamalıdır.
Bu gözlükler lazer ışınının gözünüze
girmesine engel olmaz.
HEDEF KARTI (ŞEK. 7)
Lazer Hedef Kartı lazer ışınının yerini tespit
etmede ve işaretlemede yardımcı olur. Işın
kartın üzerinden geçtiğinden hedef kartı
lazer ışınının görünürlülüğünü artırır. Kart,
standart ve metrik skalalarla işaretlenmiştir.
Lazer ışını kırmızı plastik üzerinden geçer ve
arka taraftaki yansıtıcı banttan geri yansı
r.
Kartın üst kısmındaki mıknatıs, şakül ve nivo
pozisyonlarını belirlemek amacıyla hedef kartını
tavan rayı veya çelik dikmelere tutturmak için
tasarlanmıştır. Hedef Kartını kullanırken en iyi
performansı yakalamak için D
EWALT logosu
size bakmalıdır.
DİJİTAL LAZER DEDEKTÖRÜ (ŞEK. 8)
Parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde
dedektör, lazer ışınının pozisyonunu
belirlemenize yardımcı olur. Dönen lazer ışını
dedektöre denk geldiğinde görsel ve sesli
işaretler üretir.
Lazer ışınını tespit etmenin zor olduğu iç veya
dış mekanlarda dedektör kullanılabilir.
Dedektör dönmeyen lazerlerle kullanmak için
değildir ancak piyasada bulunan çoğu döner
kırmızı ışıklı veya kızıl ötesi (görünmez) ışıklı
lazerlerin çoğuyla uyumludur.
D
EWALT Dijital Lazer Dedektörü, dedektör
kelepçesi ile veya kelepçesiz kullanılabilir.
Kelepçe ile kullanıldığında dedektör mira,
nivelman direği, saplaması veya dikmesi
üzerine yerleştirilebilir.
Hassaslığı
Dedektör kullanarak lazer çalıştırıldığında
dedektörün hassaslık seviyesi lazerinkine
eklenmelidir.
Nominal hassaslık ± 3,0 mm
Dedektörün Miraya Monte Edilmesi (şek. 8)
1. Miraya dedektörü bağlamak için önce
kelepçe mandalını (w) ittirerek dedektörü
kelepçeye tutturun. Kelepçe üzerindeki
mandal (z) dedektör üzerindeki mandal
deliğine (aa) oturana dek kelepçe
üzerindeki ray yuvasını (x) dedektör
üzerindeki ray (y) üzerinde kaydırın.
2. Kelepçe ğmesini (bb) saatin aksi
yönünde döndürerek kelepçenin çenelerini
ın.
3. Dedektörü gerekli yüksekliğe yerleştirin ve
kelepçeyi miraya bağlamak için kelepçe
ğmesini saat yönünde çevirin.
4. Yükseklik ayarlamaları için kelepçeyi hafif
gevşetin, yeniden yerleştirin ve sıkın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
sunulanlar haricindeki aksesuarlar
ürünle test edilmediklerinden bu tür
aksesuarların bu lazerle kullanılması
tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için bu ürünle D
EWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Bu aksesuarlar:
DE0772 D
EWALT Dijital lazer
dedektörü
DE0734 D
EWALT Mira
DE0735 D
EWALT Sehpa
DE0736 D
EWALT Sehpa
DE0737 D
EWALT Mira
DE0738 D
EWALT Dereceli eğim
aparatı
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi
için satıcınıza başvurun.
TÜRKÇE
118
BAKIM
DEWALT lazer üniteniz minimum bakım
gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
lazer bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
İşinizin doğruluğunu sağlamak için lazer
kalibrasyonunu sık sık kontrol edin. Yerinde
Kalibrasyon Kontrolü kısmına bakın.
Kalibrasyon kontrolleri ve diğer bakım
tamirleri D
EWALT servis merkezleri
tarafından yapılabilir.
Lazer kullanılmıyorsa verilen takım
kutusunda saklayın.
Lazer ıslaksa lazerinizi takım kutusunda
saklamayın. Dış parçalarını yumuşak, kuru
bir bezle silin ve lazeri kurumaya bırakın.
Lazerinizi -18 °C (0 °F) ‘nin altındaki veya
41°C (105 °F) ‘nin üstündeki sıcaklıklarda
saklamayın.
Yerinde kalibrasyon kontrolü
(şek. 9, 10)
UYARI: Lazer kafasını her zaman
kalifiye onarım acentesine kalibre
ettirin.
Yerinde kalibrasyon kontrolleri sık sık
yapılmalıdır.
NOT: D
EWALT garantisinin bir parçası
olarak ürün sahibi ilk yıl ÜCRETSİZ
kalibrasyon hizmetinden yararlanma
hakkında sahiptir. Ekteki belgeyi doldurun
ve satın aldığınızı gösteren makbuzlarla
birlikte lazeri yetkili D
EWALT acentesine
gönderin. İlave ücret alınmadan sertifika
verilecektir.
Yerinde kalibrasyon kontrolleri lazeri kalibre
etmez. Bu kontroller lazerin doğru nivo ve
şakül çizgisi sağlayıp sağlamadığını gösterir
ve lazerine nivelman veya şakül kabiliyetindeki
hataları gidermez.
Bu kontroller D
EWALT servis merkezi tarafından
yapılan profesyonel kalibrasyonun yerini
alamazlar.
NİVO KALİBRASYON KONTROLÜ
(XEKSENİ)
1. Birbirinden en az 15 m (50') uzakta iki
duvar arasına bir sehpa kurun. Sehpanın
tam konumu kritik değildir.
2. X ekseni doğrudan duvarlardan birini
gösterecek şekilde lazer ünitesini sehpaya
tutturun.
3. Lazer ünitesini açın ve otomatik nivelman
yapmasına izin verin.
4. Şekil 9’da gösterildiği gibi duvarlar
üzerindeki A ve B noktalarını işaretleyin ve
ölçün.
5. X ekseni doğrudan diğer duvarı gösterecek
şekilde lazer ünitesini 180º çevirin.
6. Lazer ünitesini açın ve otomatik nivelman
yapmasına izin verin ve Şekil 10’da
gösterildiği gibi duvarlar üzerindeki AA ve
BB noktalarını işaretleyin ve ölçün.
7. Şu denklemi kullanarak toplam hatayı
hesaplayın:
Toplam Hata = (AA – A) – (BB – B)
8. Toplam hatayı aşağıdaki tabloda verilen
müsaade edilen sınırlarla karşılaştırın.
Duvarlar arası mesafe Müsaade
edilen hata
L = 15 m (50') 6 mm (0,25")
L = 25 m (80') 10 mm (0,4")
L = 50 m (160') 20 mm (0,8")
NİVO KALİBRASYON KONTROLÜ
(Y EKSENİ)
Y ekseni doğrudan duvarları gösterecek şekilde
lazer ünitesini yerleştirerek yukarıdaki prosedürü
tekrar edin.
ŞAKÜL HATASI KONTROLÜ (ŞEK. 11)
1. Referans olarak standart bir şakül ağırlığı
kullanarak duvarın altını ve üstünü
işaretleyin. (Taban ve tavanı değil duvarı
işaretlediğinizden emin olun).
2. Döner lazeri duvardan 1 m (3') mesafede
zemine sağlam bir şekilde yerleştirin.
3. Lazeri ın ve kabarcığı ortalamak için ok
ğmelerini kullanarak nivelman yapın.
Işının duvarın altındaki işaretin üzerinden
geçtiğini kontrol etmek için maksimum
görünürlük amacıyla üniteyi dü
şük hızda
dönüş yapacak şekilde çalıştırın. Hala
ortada olduğunu doğrulamak için kabarcık
pozisyonunu yeniden kontrol edin.
4. Işın merkezi duvarın altındaki ve üstündeki
işaretlerle aynı hizadaysa lazer düzgün
kalibre edilmiştir.
TÜRKÇE
119
NOT: Bu kontrol bu lazerine kullanılacağı en
uzun duvardan daha kısa olmayan bir duvarla
yapılmalıdır.
Temizlik
UYARI:
Lazer ünitenizi temizlemeden önce
pilleri çıkarın.
Lazerin metalik olmayan kısımlarını
temizlemek için asla solventler
veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Sadece su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bez kullanın.
Ünitenin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; ünitenin hiçbir
parçasını sıvıya daldırmayın.
Lazeri temizlemek için asla basınçlı
hava kullanmayın.
Havalandırma deliklerini temiz
tutun ve düzenli olarak gövdeyi
yumuşak bir bezle temizleyin.
Esnek kauçuk koruyucu pamuklu
bez gibi ıslak tiftiksiz bir bezle
temizlenebilir. SADECE SU
KULLANIN – Temizleme maddeleri
veya solventler KULLANMAYIN.
Saklamadan önce ünitenin hava ile
kurumasına izin verin.
Bazı durumlarda döner kafa
içindeki cam mercek az
miktarda kir ve pislik toplayabilir.
Bu, ışın kalitesini ve çalışma
aralığını etkiler. Mercek, su ile
nemlendirilmiş pamuklu çubuk ile
temizlenmelidir.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda D
EWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması
ve paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini
azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak
belediyenin atık sahalarında toplanması veya
yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri
alınması öngörülebilir.
D
EWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama
işlemi yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel D
EWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili D
EWALT tamir acentelerinin
listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
120
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ
Satın almış olduğunuz D
EWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
Fatura ve garanti kartının ibrazı;
Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
Ürün hatalı kullanılmamıştır;
Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
/