Medisana IR 100 El kitabı

Marka
Medisana
Model
IR 100
Tip
El kitabı
Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet
uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kul-
lanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu
kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.
TR Güvenlik bilgileri
Cihazı sadece, kullanım kılavuzunda öngörüldüğü şekilde kullanınız.
Amacının dışında kullanıldığında garanti hakkı geçersizdir.
Kızılötesi ampulü sadece öngörülen kızılötesi lamba içinde kullanınız.
Kusursuz olarak çalışmayan, yere veya suya düşen ya da hasarlı olan cihazı
kullanmayınız.
Kablosu veya şi hasar görmüş cihazı kullanmayınız.
Cihazı ve kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Bu cihazı ısı kaynaklarına
yakın bir yerde bırakmayınız.
Arızalı cihazları kendiniz tamir etmeyiniz; çünkü bu durumda her türlü garanti
hakkı geçersiz olur. Onarımları sadece yetkili servis lere yaptırınız.
Cihaz, sadece evsel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari amaçla kullanılamaz.
Her kullanım öncesi bağlantı kablosunda hasar kontrolü yapınız. Kablo sıcak
ampule değmemelidir.
Cihazı akım beslemesine bağlamadan önce, tip plakası üzerinde yazılı olan
şebeke geriliminin sizin elektrik şebekesindeki ile aynı olmasına dikkat ediniz.
Cihazı kullanırken, devrilmemesi için sabit ve düz bir yere yerleştiriniz. Cihazı
duvara veya tavana asmayınız.
Açık olan cihazı daima gözetim altında bulundurunuz.
Kumaş,gözlük veya tarak gibi yanıcı cisimleri kızılötesi lambanın etki alanı içe-
risinde bırakmayınız.
Kızılötesi lambayı yanıcı cisimlere en az 80 cm mesafede tutunuz.
Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyiniz.
Cihazı dış mekanlarda veya nemli yerlerde kullanmayınız.
Cihazı küvet veya duş yakınında, içi dolu lavabo üzerinde veya ıslak ellerle
kullanmayınız.
Cihazı neme karşı koruyunuz.
Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayınız.
Cihazı kesinlikle şebeke kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya dön-
dürmeyin ve kablosunu sıkıştırmayınız.
Isınmış durumdaki cihazın üzeri örtülmemelidir.
Cihazı darbelere ve sarsıntılara karşı koruyunuz.
Dikkat, yanma tehlikesi!
- Lamba ısınır.
- Şebeke kablosu takılı olan kızılötesi lambaya dokunmayın ve duyundan
çıkartmayın.
- Daima şebeke kablosunu çekin ve dokunmadan önce lambanın soğumasını
bekleyin.
Cihazı her kullanımdan sonra, temizlemeden ve bakımını yapmadan önce ve
çalışırken arızalandığında daima şebeke şini prizden çekerek kapatınız.
Kızılötesi lambayı saklamak için kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.
Bu cihazı, 8 yaş ve üstü çocuklar ile ziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyet-
leri sınırlı ya da cihazı kullanma deneyimi ve bilgisi eksik olan kimseler, an-
cak bir başka yetişkinin gözetimi altında veya cihazın emniyetli kullanımı ken-
dilerine iyice öğretildikten ve cihazın neden olabileceği tehlikeleri kavramaları
sağlandıktan sonra kullanabilirler.
Çocukların bu cihazla oynaması yasaktır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
Ağrı dindirici ve rahatlatıcı maddeler cildin ağrıya ve ısıya karşı duyarlılığını
azaltır, aynı durum alkol için de geçerlidir. Kullanım öncesi doktorunuza soru-
nuz.
Hassasiyetleri arızalı veya kısıtlı olan kişiler bu cihazı sadece doktorlarının
talimatlarına göre kullanmalıdır.
Bu cihaz ısıya karşı duyarlı olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir.
Bu cihazı şişmiş, yanık, kızarma, egzama, yara olan veya hassas vücut bölge-
lerinde kullanmayınız.
Cildinizde yanık veya his kaybı varsa, bu cihazı kullanmayınız.
Deride tahriş ve kaşınma olduğunda tedavi derhal kesilmeli ve doktora
başvurulmalıdır.
Lamba en yakın 40 cm mesafede kullanılmalıdır, daha yakın olduğunda ışınım
şiddeti çok yüksek olur ve ısı acı verici olarak algılanır.
Işınları yüzünüze tuttuğunuzda, göz retinasına zarar vermemek için gözlerinizi
daima kapatın; doğrudan kızılötesi ışına bakmayınız. Gözlerinizi pamukla da
kapatabilirsiniz.
Maksimum ışınlandırma süresi 15 dakikayı geçmemelidir.
Cihazın kullanılması bir rahatlık hissi vermelidir. Uygulamada ağrı duyduğunuzda
veya rahatsız olduğunuzda cihazı kullanmayın ve doktorunuza başvurunuz.
Cihaz ve Kullanma Elemanları
1
Kızılötesi lamba
2
Lamba ayağı
3
Fişli şebeke kablosu
4
Lamba mahfazası (4 ayarlı)
Teslimat Kapsamı
Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Emin
olmadığınız durumlarda cihazı çalıştırmayınız ve satıcınıza veya yetkili servis
merkezine başvurunuz.
Teslimat kapsamına dahil olanlar:
• 1 MEDISANA kızılötesi lamba IR 100
• 1 Kullanım Kılavuzu
Ambalajı çıkartırken taşıma sonucu oluşmuş bir hasar tespit etmeniz halinde,
lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.
Kozmetik uygulama
Bu MEDISANA kızılötesi lambası IR 100 yüz ve güzellik bakımına destek olmak
için, özellikle pürüzlü ciltlerde, çok uygundur. Bir uygulamaya başlamadan önce
makyajınızı iyice temizleyiniz. Kızılötesi ışınların etkisi deri gözeneklerini açar.
Bunun sonucu olarak derinin derin tabakaları daha etkili ve iyi bir şekilde temiz-
lenir. Deri kremleri ve diğer kozmetik maddeleri daha yoğun ve hızlı bir şekilde
alabilir.
Çalıştırma
Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
Bağlantı kablosunu
3
kontrol ediniz.
Cihazı lamba ayağı
2
ile sert ve düz bir zemine yerleştiriniz.
Kızılötesi lamba
1
sıkıca vidalanmış olmalıdır.
Cihazın mahfazasının ayarı değiştirilebilir
4
. Bireysel ve gereksinime uygun bir
pozisyonlandırma için 0° ile 45° arasında 4 pozisyon mümkündür.
Yanık oluşmaması için, lambanın pozisyonunu değiştireceğiniz zaman sadece
ayağından tutunuz.
Cihaz, şebeke kablosunu taktığınızda derhal ışınım yaymaya başlar.
Işınımın etkisi kısa aralıklarla kullanıldığında daha yüksektir. Fakat ısıyı
rahatlatıcı olarak algılayacağınız bir şekilde seçin, fakat en az 60 cm mesafe
bırakın. Isı artık sizi rahatsız etmeye başlıyorsa, mesafeyi uzatın.
Uygulama süresi sizin hassasiyetinize bağlıdır, fakat maksimum 15 dakika
olmalıdır.
Bu ışınım süresi tamamlandığında şi prizden çekin.
Temizlik ve bakım
Her temizleme öncesi ve kızılötesi lambayı değiştirirken şebeke şini prizden
çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
Soğuyan cihazı,
4
ve
2
, ıslak bir bezle temizleyin ve daha sonra da kurulayın.
Agresif deterjan veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.
Cihazın içine su girmemesine dikkat ediniz. Cihazı tamamen kurumadan
kullanmayınız.
Yedek parça olarak sadece aynı tip kızılötesi lambalar kullanmanız gerektiğine
dikkat ediniz.
Cihazı kuru ve serin bir yerde depolayınız.
Kızılötesi lamba
1
Tip etiketinde belirtilen gücün üstünde güçte bir lamba kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yedek lambalar cihazı aldığınız yerden temin edilebilir veya doğrudan üreticiden
sipariş edilebilir (tipini bildiriniz!).
Kullanılması gereken yedek lambalar:
Philips Infrared R 95E 100 W
Ampul kırıldığında şebeke şini derhal çekiniz. Dikkat! Cam kırıkları yaralan-
maya sebep olabilir! Cihazın soğumasını bekleyiniz. Ampulün duyda kalan
kısımlarını bir pense ile dikkatlice çıkartınız (gözlerinizi koruyunuz) veya cihazı
bir tamir atölyesine götürünüz.
Ampul garanti kapsamına dahil değildir, müşteri ücretsiz değiştirme hakkına sa-
hip değildir.
Ayrıştırma ile İlgili bilgi
Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz.
Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar
vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla,
zararlı madde içerip içermediklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan
toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.
Teknik veriler
Adlandırma ve Model:
Akım Beslemesi:
Kapasite:
Boyutlar U x G x Y:
Ağırlık:
Depolama koşulları:
Emtia Numaras:
EAN Numaras:
Yedek ampul:
DİKKAT
Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz!
Boğulma tehlikesi vardır!
ÖNEMLİ UYARILAR
Günde 2 uygulamada ışınım süresi 15 dakikayı geçmemelidir. Bu
cihazın kızılötesi ışınımı cildi bronzlaştırmak için uygun değildir.
MEDISANA kızılötesi lamba IR 100
220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
100 W
yakl. 16,5 x 13,5 x 20,5 cm
yakl. 0,36 kg
temiz ve kuru
88232
40 15588 88232 6
Emtia Numaras 30101
Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com
Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve
yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.
Garanti ve tamirat Koşulları
Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine
başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve
satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1. MEDISANA ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık
garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin ş veya fatura ile isbat
edilmesi gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde
giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen
parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi
sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine
dayandırılabilecek zararlar.
c. Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken
oluşmuş olan nakliyat zararları.
d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir
sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz
konusu değildir.
6. Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
MEDISANA GmbH
Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, Almanya
Servis hizmeti, aksesuar ve yedek parçalar için başvuru yeri:
TR - Turkey
KALE ELEKTRONIK DIŞ TICARET A.Ş.
Bakırcılar ve Prinççiler Sanayi Sitesi Menekșe
Sok. No: 2 Beylikdüzü / İstanbul
+90 (212) 6930202
www.medisana.com.tr
PL/TR
PL
TR
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatı
LAMPA NA PODCZERWIEŃ IR 100
KIZILÖTESİ LAMBA 100
Objaśnienie symboli
Açıklama
WAŻNE ÖNEMLI
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi może prowadzić do ciężkich
zranień lub uszkodzenia urządzenia. Bu
kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara
veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
OSTRZEŻENIE DİKKAT
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych
zranień. Kullanıcının yaralanmasını önle-
mek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.
UWAGA DİKKAT
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego
uszkodzenia urządzenia.
Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek
için bu uyarılara uyulmalıdır.
WSKAZÓWKA UYARI
Wskazówki te zawierają również przydat-
ne informacje dotyczące instalacji i stoso-
wania.
Bu uyarılar size, kurulum veya çalıştırma
ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.
Zachowaj minimalny odstęp 80 cm między
lampą a łatwopalnymi przedmiotami.
Kızılötesi lambayı yanıcı cisimlere en az
80 cm mesafede tutunuz.
Gorąca powierzchnia! Sıcak yüzey!
Klasa ochrony II Koruma sınıfı II
Numer LOT LOT numarası
Wytwórca Fabrikatör
Urządzenie i elementy obsługi
Cihaz ve Kullanma Elemanları
3
1
2
4
/