Moser ChroMini Kullanma talimatları

Kategori
Saç düzelticiler
Tip
Kullanma talimatları
Gebrauchsanweisung – Akku-Haarschneidemaschine
de
Operating Instructions – Cordless Hair Trimmer
en
Mode d’emploi – Tondeuse à cheveux à batterie
fr
Istruzioni per l‘uso – Tagliacapelli a batteria
it
Instrucciones de uso – Máquina de corte de pelo con alimentación por batería
es
Manual de instruções – Máquina para corte de cabelo com bateria
pt
Gebruiksaanwijzing – Accu-tondeuze
nl
Bruksanvisning – Batteridriven hårklippningsmaskin
sv
Bruksanvisning – Batteridrevet hårklippemaskin
no
Käyttöohje – Akkukäyttöinen tukanleikkuukone
fi
Kullanım Rehberi – Bataryalı Saç Kesme Makinesi
tr
Instrukcja obsługi – Maszynka do strzyżenia włosów z zasilaniem akumulatorowym
pl
Návod k použití – Akumulátorového zastřihovače vlasů
cs
Návod na použitie – Akumulátorový strihač vlasov
sk
Használati utasítás – Akkumulátoros hajvágó gép
hu
Navodila za uporabo – Aparat za striženje las na akumulatorski pogon
sl
Instrucţiuni de utilizare – Maşină de tuns părul cu baterii
ro
Упътване за експлоатация – Машинка за подстригване с акумулатор
bg
Руководство по эксплуатации – Аккумуляторная машинка для стрижки волос
ru
Інструкція з використання — Машинка для стриження волосся з живленням від
акумулятора
uk
Οδηγίες χρήσης – Επαναφορτιζόμενης κουρευτικής μηχανής
el
A
B /
C
D
E
F
G
H
I
J
:
!
·
.
َُ ً ،
.
· )AC(. .
·: ً!
· . ً
.
·
.
ً ﺿ )ً
(. .
· ، .
· .
· ) ( ﺿ ،
. ،
.
· ً .
.
· ً
ً .
،
، .
· ﺿ .
، .
.
.
· ً .
· ُ َّ .
· .
· .
·
)( .
· ، .
· . .
· 16 ً .
· ﺿﺿ .
EG/108/2004
EG/95/2006.
.
.
· ) ﺿ 1
(.
· ) ﺿ 1
(.
· / )
ﺿ 2(.
· ، )C(.
·: َُ .
.
· ُّ 16 .
· / ) ﺿ 2
(
) ﺿ 2
(.
·
، 100 .
5 10 .
·: .
/
· )
ﺿ 3
(.
·
) ﺿ 3(.
ً ِ .
ُ . ،
.
3 )
ﺿ 4( 6 ) ﺿ 4(
· .
· ،
. ،
) ﺿ 5
( ﺿ ) ﺿ 6(.
)EASY CLEANING(.
· ً . !
· ) 7051-4005(.
.
· ) ﺿ 7(.
)200 (، 1854-7935.
·
.
·
.
· / ) ﺿ 2
(.
· ،
) ﺿ 5(.
· ﺿ ، َْ
ﺿ ﺿ ) ﺿ 5
(.
.
ً
. !
ﺿ .
· .
· .
·
) ﺿ 5(
) ﺿ 8(. ،
) ﺿ 9(.
· . ) ﺿ 10(.
· .
·
.
ar
36
TÜRKÇE
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Parçaların Tanımı
A Kesme takımı
B Açma/Kapama şalteri
C Şarj göstergesi
D Şarj bloğu
E Şarj bloğu duyu
F Tarak adaptörü
G Kesme takımı için yağ
H Temizleme fırçası
I Fişli besleme bloğu
J Cihaz bağlantı fişi
Önemli Güvenlik Uyarıları
Elektrikli cihazların kullanılması sırasında, yaralanmalara ve elektrik çarpmalarına karşı kişisel
koruma için aşağıdaki uyarılara mutlaka dikkat edilmelidir:
Cihazı kullanmadan önce verilen tüm bilgileri okuyun!
· Saç kesme makinesini sadece insan saçını kesmek için kullanın.
Hayvan kırkma makinesini sadece hayvan kılları ve postunu kesmek için kullanın.
· Cihazı sadece alternatif gerilime bağlayın. Model etiketinde belirtilen nominal gerilimi dikkate
alın.
· UYARI: Cihazı kuru tutun!
· Suya düşen bir elektrikli cihaza kesinlikle dokunmayın. Derhal elektrik fişini çekin.
· Elektrikli cihazları kesinlikle küvette veya duş altında kullanmayın.
· Elektrikli cihazları daima suya düşmeyecek (örn. lavabo) şekilde yerleştirin ya da muhafaza
edin. Elektrikli cihazların su ve başka sıvılarla temas etmesini önleyin.
· Şarj işlemi hariç olmak üzere kullanım sonrası cihazın elektrik fişini daima çekin.
· Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini çekin.
· Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanılması ile görevlendirilmiş
ya da bu kişiden bir talimat almış olmadıkça, bedensel, duyumsal ya da ruhsal yetenekleri
azalmış ya da deneyimi ve bilgisi az olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için üretilmemiştir.
Cihazla oynamamalarını garanti etmek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
· Cihazı sadece kullanım rehberinde tanımlanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
Sadece üretici tarafından tavsiye olunan aksesuarları kullanın.
· Elektrik kablosu veya fişli besleme bloğu hasarlı cihazları kesinlikle kullanmayın. Elektrik
kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici, müşteri hizmetleri ve benzer kalifiye
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
· Kusursuz çalışmadığı, hasarlı olduğu veya suya düştüğü hallerde cihazı kullanmayın. Böylesi
durumlarda cihazı kontrol veya onarım için müşteri servis merkezimize gönderin. Elektrikli
cihazlar sadece elektrik tekniği eğitimi almış uzmanlar tarafından onarılmalıdır.
· Cihazı taşımak için elektrik kablosundan tutmayın ve kabloyu kulp olarak kullanmayın.
· Elektrik kablosunu ve cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutun.
· Cihazı elektrik kablosu burulmuş veya bükülmüş durumdayken şarj veya muhafaza etmeyin.
· Cihaz üzerindeki deliklere kesinlikle bir cisim sokmayın veya düşürmeyin.
· Cihazı sadece kuru mekânlarda kullanın ve saklayın.
· Aerosol (sprey) ürünleri kullanılan veya ayrışım neticesinde oksijen oluşan ortamlarda cihazı
kesinlikle kullanmayın.
· Yaralanmaları önlemek için, kesme takımı hasarlı olan cihazları kesinlikle kullanmayın.
37
TÜRKÇE
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
· Şarj edilmesi mümkün olmayan pilleri kullanmayın. Bataryaların sadece müşteri servis mer-
kezimizde değiştirilmelerini sağlayın.
·
İlk kullanım öncesi cihazın yaklaşık 16 saat şarj edilmesi gerekir.
· Cihaz, koruyucu izolâsyon ve parazit giderici tertibata sahiptir. Cihaz, 2004/108/EG sayılı
elektromanyetik uyumluluk AB yönetmeliği ve 2006/95/EG sayılı alçak gerilim yönetmeliğinin
istemlerini karşılar.
Eskiyen piller/bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır. Eskiyen bataryaları ve pilleri tam
boşalmış durumda ve yasal yönetmelikler doğrultusunda tasfiye edin.
Bataryanın Şarjı
· Fişli besleme bloğunun cihaz bağlantı fişini şarj bloğunun duyuna takın. (Şekil 1
).
· Fişli besleme bloğunu prize bağlayın (Şekil 1
).
· Açma/Kapama şalteriyle cihazı kapatın (Şekil 2
).
· Şarj işlemi boyunca şarj göstergesi (C) yanar.
· Öneri: Batarya, ancak cihazın performansı belirgin derecede düştüğünde yeniden şarj edil-
melidir. Uzun şarj sürelerinin bir sakıncası yoktur.
· Tam kapasitesine ulaşması için bataryanın yaklaşık 16 saat şarj edilmesi gerekir.
Bataryalı İşletim
· Açma/Kapama şalteriyle cihazı çalıştırın (Şekil 2
) ve kullandıktan sonra kapatın
(Şekil 2
).
· Bataryası tamamen şarj edildikten sonra, şarj edilmeden cihaz maksimum 100 dakikaya
kadar kablosuz işletilebilir. Bu kapasiteye yaklaşık 5 – 10 şarj çevrimi sonra ulaşılır.
· Dikkatinize: Kesme takımına yetersiz bakım yapılırsa, çalışma süresi ciddi oranda kısalabilir.
Tarak Adaptörünün Takılması / Çıkarılması
· Tarak adaptörünü ok işareti yönünde yerine oturana kadar kesme takımı üzerine sürerek
takın (Şekil 3
).
· Ok işaretine doğru sürerek tarak adaptörünü çıkartabilirsiniz (Şekil 3
).
Tarak Adaptörü İle Kesme
Cihaz bir tarak adaptörüyle de çalıştırılabilir. Tarak adaptörü 5 farklı kademeye getirilebilir - bu
suretle kesme uzunluğu ayarlanır. Tarak adaptörü içeri sürüldükçe kesme uzunluğu kısalır.
Kesme uzunluğu bu şekilde 3 mm (Şekil 4
) ile 6 mm (Şekil 4
) arasında ayarlanabilir.
Temizleme ve Bakım
· Cihazı suya batırmayın!
· Her kullanım sonrası, tarak adaptörlerini çıkartın ve kesme takımının üzerinde ve cihaz göv-
desinde kalan saçları temizleme fırçasını kullanarak temizleyin. Bu amaçla kesme takımını
çıkarın (Şekil 5
) ve temizleme koluna basın (Şekil 6). Kesme tarağı ile bıçak arasında
kalan saçlar temizleme fırçasıyla böylece kolaylıkla temizlenebilir (
EASY CLEANING).
· Cihazı sadece yumuşak, gerekirse hafif nemli bir bezle silin. Çözücü ve ovucu maddeler
kullanmayın!
· Kesme takımı hijyen spreyi (Sipariş No: 4005-7051) kullanılarak temizlenebilir.
Sadece bu temizlik maddesini kullanın.
38
TÜRKÇE
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
· Cihazın kesme performansının iyi ve kalıcı olması için kesme takımının sık sık yağlanması
gerekir (Şekil 7). Bu amaçla sadece kesme takımı yağı kullanın, Sipariş No. 1854-7935
(200 ml).
· Kesme takımı yağını ve hijyen spreyini yetkili satıcınızdan veya Müşteri Servis
Merkezimizden temin edebilirsiniz.
· Cihaz, uzun süre kullanıldıktan sonra düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanmasına rağmen
kesme gücünü kaybederse, kesme takımının değiştirilmesi gerekir.
Kesme Takımının Değiştirilmesi
· Açma/Kapama şalteriyle cihazı kapatın (Şekil 2
).
· Kesme takımı, ok işareti yönünde gövdeden dışarı doğru bastırmak sureti ile çıkarılabilir
(Şekil 5
).
· Yeniden takmak için, kesme takımını çengelle birlikte cihazın kafasına dayayın ve yerine otu-
rana kadar bastırın (Şekil 5
).
AB Ülkelerinde Tasfiye
Cihaz, ev çöpünde tasfiye edilmemelidir. Cihaz, Elektrikli ve Elektronik Cihazların
Tasfiyesine İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği çerçevesinde yerel toplama yerleri veya
değerli madde toplama merkezleri tarafından ücretsiz olarak alınır. Tasfiye etmeden
önce bataryaları boşaltın! Cihazın usulüne uygun tasfiye edilmesi çevrenin korunma-
sına katkıda bulunur ve gerek insan gerekse çevre için olası tehlikeli etkileri önler.
AB Dışı Ülkelerde Tasfiye
· Artık kullanılmaz durumda olan cihazı lütfen çevreye uygun şekilde tasfiye edin.
· Fişli besleme bloğunu prizden çıkarın ve bataryaların tam olarak boşalması için cihazı
çalıştırın.
· Kesme takımını çıkarın (Şekil 5
) ve tornavida kullanarak cihaz gövdesindeki vidaları sökün
(Şekil 8). Cihaz gövdesini kuvvetle çekerek ortadan ayırın ve platinle birlikte komple tahrik
bloğunu çıkarın (Şekil 9).
· Bataryaları çekerek plâtinden ayırın. Bu amaçla kanırtmak için gerekirse bir tornavida kulla-
nın (Şekil 10).
· Bataryaları uygun bir toplama yerine teslim edin.
· Cihaz, bataryalar çıkarıldıktan sonra artık prize bağlanmamalıdır!
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74

Moser ChroMini Kullanma talimatları

Kategori
Saç düzelticiler
Tip
Kullanma talimatları