Beurer FB12 Kullanım kılavuzu

Kategori
Masajcılar
Tip
Kullanım kılavuzu
27
TÜRKÇE
İçindekiler
1. Tanımak için ................................................ 28
2. Amaca Uygun Kullanım ..............................28
3. Güvenlik Bilgileri .........................................29
4. Cihazın tanımı .............................................30
5. Kullanım ......................................................30
6. Muhafaza ve Bakım ....................................31
7. Teknik Veriler...............................................31
8. Giderilmesi ..................................................31
Sayın Müşterimiz,
İmalatımız olan bir ürünü tercih etmenizden dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Adımız, Isı,
Ağırlık, Kan Basıncı, Vücut Isısı, Nabız, Yumuşak Terapi, Masaj ve Hava alanlarında ayrıntılı olarak
kontrolden geçirilmiş yüksek kaliteli ürünlerin simgesidir.
Lütfen bu kullanma talimatını dikkatle okuyup sonrakı kullanımlar için saklayınız, diğer kullanıcıların da
okumasına olanak tanıyınız ve belirtilen açıklamalara uyunuz.
Dostane tavsiyelerimizle
Beurer Müessesesi
Teslimat kapsamı
Ayak banyosu
Bu kullanma kılavuzu
UYARI
Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri
kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak
gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş
olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilin
-
cinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördüğünde, tehlikeli durumları önle
-
mek için üretici veya üreticinin müşteri hizmetleri ya da benzeri kalifiye
bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.
• Aletten su sızıyorsa, alet artık kullanılmamalıdır.
Aygıtın yüzeyi sıcaktır. Sıcağa duyarlı olmayan kullanıcılar, aygıtı kullanırken
dikkatli olmalıdır.
28
Şekillerin anlamı
Kullanma kılavuzunda ve tip levhası üzerinde, aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikeleri veya sağlık açısından tehlikeler ile ilgili uyarı bilgileri.
DİKKAT Cihazda / aksesuarlarda söz konusu olabilecek hasarlar ile ilgili bilgi.
BİLGİ/NOT Önemli bilgilere dikkat çekilmesi.
Cihaz çift koruyucu izolasyona sahiptir ve böylelikle 2. derece koruma sınıfına dahildi.
Sadece kapalı yerlerde kullanınız.
1. Tanımak için
Bilinmesi Gerekenler
Ayaklarımız hayatımızda “taşıyıcı” bir rol üstlenirler; tüm vücut ağırlığımız onların üzerinde durur.
Ayağımızın sabit yapısının 26 kemik, 22 eklem ve 107 bağ dokudan oluştuğunu biliyor muydunuz?
Bu anatomik Usta yapıtı, bakım görmek ister. Hava kabarcıklı masaj ayak banyosunu almakla doğru
adımı attınız.
Vibrasyon masajının yumuşak salınımı, gerilmiş kaslarınızı gevşetir.
Hemen birkaç dakika sonra daha gevşemiş, kendinizi iyi hisseder ve Memnun bir biçimde sağlıklı
olursunuz. Bu etki, ek olarak, hava kabarcıklı masaj ile de güçlendirilir.
Bir Öneri: Arnika, Biberiye veya deniz tuzu ekstreleri ile sıcak ayak banyoları, kan dolasimini hareke
-
te geçirir. Lavanta veya kekikle ılık ayak banyoları, yıpranmış ayaklara bir iyiliktir.
Bu ayak jakuzisi şu özelliklere sahiptir:
Masaj destekli ayak tabanı,
Masaj başlığı,
3 işlev: Titreşimli masaj, püskürtmeli masaj ve su şartlandırma.
2. Amaca Uygun Kullanım
Bu cihaz sadece ayaklarınızın bakımı için tasarlanmıştır.
UYARI
Ayak banyosunu şu durumlarda kullanmayınız:
Ayakların hastalık derecesinde değişmiş veya yaralı bölgelerinde (örn. açık yaralar, siğiller,
ayak mantarı) kullanmayınız.
Hayvanlarda kullanmayınız.
Kesinlikle 40 dakikadan daha uzun bir süre kullanmayınız (aşırı ısınma tehlikesi) ve cihazı tekrar
kullanmadan önce, soğuması için en az 15 dakika bekleyiniz.
Özellikle şu durumlarda, ayak banyosunu kullanmadan önce doktorunuza danışınız:
Ayak banyosunun sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz.
Eğer ağır bir hastalığınız varsa veya ayağınızdan ameliyat olduysanız.
Diyabet ve tromboz durumunda.
Bacak veya ayak rahasızlıklarında (örn. varisler, ven veya toplar damar iltihaplanmaları).
Sebebi bilinmeyen ağrılarda.
Cihaz sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen amaca uygun kullanılmaya yöneliktir. Kuraldışı veya
kayıtsız kullanmadan dolayı ortaya çıkan arızalardan üretici sorumlu tutulamaz.
29
3. Güvenlik Bilgileri
Bu kullanma kılavuzunu itinayla okuyunuz! Aşağıdaki bilgi ve uyarılara uyulmaması, insanlara ve
eşyalara zarar gelmesine neden olabilir. Bu kullanma kılavuzunu saklayınız ve kılavuza başka kulla
-
nıcıların da ulaşabilmesini sağlayınız. Cihazı başka birine verdiğiniz zaman, bu kullanma kılavuzunu
da veriniz.
BİLGİ/NOT
Çocukları, ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi söz konusudur.
Kullanım öncesinde, cihazda ve ek donanımlarında görünür hasarların olmadığından emin
olmak için, gereken kontrolü yapınız. Emin değilseniz, cihazı kullanmayınız ve satıcınıza veya
bildirilen yetkili servise başvurunuz.
Fiayet kullanma esnasında bir hata oluşursa, aleti derhal kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
Aleti kendiniz tamir etmeyiniz, Beurer müşteri servisine başvurunuz. Yanlış yapılan tamiratdan
dolayı kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
Elektrik kablosunu tutup çekmeyiniz, çevirmeyiniz ve katlayıp kırmayınız. İçine iğne veya sivri
uçlu nesneler batırmayınız.
Elektrik kablosunun keskin veya sivri cisimler üzerine yerleştirilmemesine veya bu tür cisimler
üzerinden çekilmemesine dikkat ediniz.
Fişli, neme, ıslaklığa ve sıçrayan suya karşı korunmuş bir prize takınız.
Çocuklar bu gereçi kullanırken denetlenmelidir.
Ayak banyosunu, suyla doldurmak için duş küvetine, banyo küvetine veya lavaboya koymayınız.
Cihazın gövdesini veya kasasını kesinlikle açmayınız.
Cihaz yere düşerse veya başka bir şekilde zarar görmüşse, artık kullanılmamalıdır.
Elektronik cihazların onarımları sadece uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Gerektiği
şekilde, uzmanca yapılmayan onarım çalışmaları, kullanıcı açısından tehlikeli durumlar ortaya
çıkmasına neden olabilir. Onarım için, müşteri servisine veya yetkili bir satıcıya başvurunuz.
Elektrik çarpma tehlikesi
UYARI
Her elektrikli cihazda olduğu gibi, bu ayak banyosunun kullanımında da, elektrik çarpmasından
kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için, dikkatli ve öngörülü olunmalıdır.
Bu nedenle, cihazı
sadece cihazın üzerinde bildirilmiş olan elektrik şebekesi gerilimi ile çalıştırınız,
cihazın kendisinde veya aksesuarlarında görünür herhangi bir hasar varsa, kesinlikle kullanma-
yınız,
fırtınalı (şimşek, yıldırım) havalarda kullanmayınız.
Cihazda arıza veya işlev bozuklukları olması durumunda, cihazı derhal kapatınız ve cihazın fişini
çekip prizden çıkararak, elektrik bağlantısını kesiniz. Fişi elektrik prizinden çıkarmak için, elektrik
kablosundan veya cihazdan tutup çekmeyiniz. Cihazı kesinlikle elektrik kablosundan tutarak
taşımayınız. Kablolar ile sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakınız.
Ayaklarınızı suya koyduktan sonra, ayak banyosunu asla fişe takmayınız. Hasar görmüş cihazlar,
hayati tehlike arzeden elektrik çarpmalarına yol açabilir.
Fişin ve elektrik kablosunun su veya başka sıvılar ile temasını önleyiniz.
Bu nedenle, cihazı
sadece kuru ve kapalı yerlerde kullanınız (örn. kesinlikle banyoda küvet içinde, saunada kul-
lanmayınız),
sadece elleriniz kuruyken kullanınız.
Aleti, hiçbir zaman suya daldırmayınız. Kesinlikle su içine düşen bir cihazı tutmaya çalışmayınız.
Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
30
Yangın tehlikesi
UYARI
Kural dışı bir kullanım ya da işbu kullanma kılavuzunda belirtilen bilgi ve uyarılara aykırı bir kullanım
halinde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir!
Bu nedenle, masaj cihazını
özellikle çocuklar cihazın yakınındayken, kesinlikle denetimsiz kullanmayınız,
kesinlikle üzerini kapatarak (örn. örtü, yastık, ... ile) kullanmayınız,
kesinlikle benzin veya kolay alevlenen maddelerin yakınında kullanmayınız,
Kullanımı
DİKKAT
Her kullanımdan sonra ve her temizlik işleminden önce, cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi çekilip
prizden çıkarılmalıdır.
Cihazı yüksek ısı derecelerine karşı koruyunuz.
Ayak banyosunun içine oturmayınız.
Cihazı doldururken, cihaz fişe takılı olmamalıdır.
Aleti yerinden oynatmadan önce ve onu temizlemek istediğinizde, daima önce aleti kapatınız
ve fişini prizden çekiniz.
4. Cihazın tanımı
1
2
5
6
7
3
4
1. Sıçrama siperi
2. İşlev tuşu
3. Doldurma işaretleri
4. Kabarcık çıtası
5. Masaj başlığı
6. Kauçuk ayaklar (cihazın alt tarafında)
7. Masaj desteği sağlayan taban bölgesi
8. Boşaltma deliği
5. Kullanım
Devreye Sokulması
Cihazı ambalajdan çıkarınız.
Cihazda, elektrik fişinde ve elektrik kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Ayak banyosunu prize takmadan önce, en fazla doldurma işaretine kadar (yakl. 4 cm yüksekliğinde)
istediğiniz gibi sıcak veya soğuk suyla doldurun.
Kabloyu, takılınıp düşülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Rahat oturma pozisyonunda ayaklarınızı masaj destekleyici ayak yatağına hafifçe yerleştiriniz. Ayak
banyosunun içine hiç birzaman girmeyiniz. Aletin yerinden oynaması, aletin alt tarafındaki lastik ayaklar
yardımıyla önlenir.
Cihazı çalıştırın. Bunun için işlev tuşuna [2] basın.
Titreşimli masaj, kabarcıklı masaj banyosu ve su şartlandırma aynı anda çalışmaya başlar.
8
31
Masaj başlığı
Ortadaki masaj başlığı ayaklara rahatlatıcı masaj yapılmasını sağlar ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu
temizlik yaparken çıkarılabilir.
BİLGİ/NOT
Ayak tabanındaki belli bir noktaya masaj uygulanarak, vücudun ilgili bölgeyle bağlantılı olan
organına etkide bulunulabilir. Noktasal refleks alanları masajını uygulamadan önce, sizin için
istediğiniz etkinin sağlanabilmesi için, ilgili literatürlerden ve doktorunuzdan bilgi almanızı öne
-
riyoruz.
Ayak tabanının altında bir ısıtıcı bulunmaktadır. Isıtıcı devreye sokulduğunda sıcak su bir süre
daha sıcak tutulabilir. Isıtıcı soğuk suyu ısıtmaya uygun değildir. En iyi etkiyi elde etmek için
maks. 40 dakikalık bir masaj süresi önerilir.
Kullandıktan sonra ayak banyosunun içindeki suyu dar boşaltma deliği [8] üzerinden boşaltın.
6. Muhafaza ve Bakım
Kullandıktan sonra aleti çeşme suyuyla yıkayınız.
Fışkırtma Masajlı Ayak Banyosu orta hafişikte ev temizleme maddeleriyle (köpürmeyen) yıkanabilir,
örneğin; nötr sirke.
Hava borularını kurutmak için, temizlikten sonra kabarcık kademesini susuz olarak yakl. 10 saniye
boyunca çalıştırın.
Kabarcık çubuğundan çıkan su damlaları bir bez ile silinebilir.
BİLGİ/NOT
• Cihazın içine su girmemesine dikkat ediniz.
• Ayak banyosunu orijinal ambalajı içinde, kuru bir yerde muhafaza ediniz.
• Cihazı uzun süre açık şekilde bırakmayınız.
7. Teknik Veriler
Elektrik bağlantısı 220-240 V ~ 50/60 Hz 60 W
8. Giderilmesi
Cihazı lütfen elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AT Direktifi – WEEE‘ye (Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde elden çıkarın.
Bertaraf etmeyle ilgili diğer sorularınızı bertaraf etmeden sorumlu yerel makamlara iletebilir
-
siniz.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Beurer FB12 Kullanım kılavuzu

Kategori
Masajcılar
Tip
Kullanım kılavuzu