ESAB EPP-360 Plasma Power Source Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
EPP-360 Plasma Power Source
Tip
Kullanım kılavuzu
EPP-360
Plazma Güç Kaynağı
Kullanım Kılavuzu (TR)
0558007999 09/2011
Bu chaz, verlen talmatlara uygun şeklde kurulduğu, çalıştırıldığı, bakım ve onarıyapıldığı takdrde, bu kıla-
vuzda ve brlkte verlen etketlerde ve/veya ek belgelerde yer alan açıklamalara uygun çalışır. Bu chaz düzenl
olarak kontrol edlmeldr. Arızalı veya y bakım yapılmamış chazlar kullanılmamalıdır. Kırık, eksk, aşınmış, bozul-
muş ya da kontamne olmuş parçalar derhal değştrlmeldr. Onarım veya değştrme gerektğ takdrde, malatçı
chazın satın alındığı Yetkl Dstrbütörden telefon veya yazı le servs talebnde bulunulmasını önerr.
Bu chaz veya herhangbr parçası malatçının önceden yazılı zn olmadan değştrlmemeldr. Chazın malatçı ya
da malatçı tarafından önerlen br servs harcnde herhang br kş tarafından uygunsuz kullanımı, hatalı bakımı,
hasar görmes, hatalı tamr edlmesya da tadl edlmessonucu doğablecek her türlü arızadan münhasıran bu
chazın kullanıcısı sorumludur.
BU BİLGİLERİ MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ.
EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.
Bu TALİMATLAR deneyml operatörler çndr. Ark kaynak ve kesme chazlarının çalışma
lkeler ve güvenl uygulamaları hakkında tam blgl değlsenz, Ark İle Kaynak, Kesme
ve Oyma İçn Önlemler ve Güvenl Uygulamalar" Form 52-529 ktapçığını okumalısınız.
Eğtmsz kşlern bu chazı kurmalarına, çalıştırmalarına ve bakımı yapmalarına zn VER-
MEYİNİZ. Bu talmatları okuyup tam olarak anlamadan, bu chazı kurma veya çalıştırma
grşmnde BULUNMAYINIZ. Bu talmatları tam olarak anlamadıysanız, ek blg çn satıcı-
nızla rtbat kurunuz. Bu chazı kurmadan veya çalıştırmadan önce Güvenlk Önlemlern
muhakkak okuyunuz.
DİKKAT
KULLANICININ SORUMLULUĞU
KURMADAN VEYA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNUZ
VE ANLAYINIZ KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUNUZ!
İÇİNDEKİLER
Bölüm / Başlık Sayfa
1.0 Güvenlk Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.0 Tanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.2 Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.3 Ebatlar ve Ağırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.0 Kurulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.1 Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.2 Ambalajın Açılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.3 Yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.4 Giriş Elektrik Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5 Çıkış Bağlantıla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3.6 Paralel Kurulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.7 Arabirim Kablo Konektörleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.0 Çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.1 EPP-360 Blok Şema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.2 Kumanda Paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2 Kumanda Paneli (devam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3 Çalıştırma Modları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4 Çalıştırma Sırası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.0 Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.0 Sorun Gderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.0 Değştrme Parçaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Plasma Cutting Console
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
EPP-201, (0558007800) & EPP-360 (0558007831)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB
Esabvägen, SE-695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60974-1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than
residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2007-12-20
Signature / Underskrift Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
5
BÖLÜM 1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1.0 Güvenlk Önlemler
ESAB kaynak ve plazma kesme chazının kullanıcıları bu chazla ya da yakınında çalışan herkesn lgltüm güvenlk
önlemlerne dkkat etmesn slamakla sorumludur. Güvenlk önlemler bu tp kaynak veya plazma kesme
chazları çn geçerl gereklere uygun olmalıdır. İşyernde geçerl standart kurallara ek olarak, aşağıdak önerlere
uyulmalıdır.
Her türlü ş kaynak ve plazma le kesme chazının çalışmahakkında blg sahb, eğtml personel tarafından
yapılmalıdır. Chazın hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve chazın hasar görmesne yol açablecek
tehlkel durumlar doğurablr.
1. Kaynak veya plazma le kesme chazını kullanan herkes şunlar hakkında blgl olmalıdır:
- chazın çalışması
- acl durdurma düğmelernn konumu
- chazın şlev
- lgl güvenlk önlemler
- kaynak ve/veya plazma le kesme
2. Operatör:
- chaz çalıştırılırken chazın alanında yetksz kşlern bulunmamasına,
- ark çalışırken herkesn korunmalı olmasına dkkat etmeldr.
3. İşyer:
- amaca uygun olmalı
- etrafta hava akımı olmamalıdır
4. Kşsel güvenlk teçhzatı:
- Dama, emnyet gözlükler, alev geçrmez gys, emnyet eldvenler gb kşsel güvenlk teçhzatı kullanınız.
- Chaza takılablecek ve yanığa neden olablecek, eşarp, blezk, yüzük vb. gb gevşek duran gys ve takıları
bulundurmayınız.
5. Genel önlemler:
- Dönüş kablosunun sağlam şeklde bağlanmış olmasına dkkat ednz.
- Yüksek gerlml chazlar üzerndek şler sadece vasıı br elektrkç tarafından yapılmalıdır.
- Uygun yangın söndürme chazı belrgn şeklde şaretlenmel ve yakında bulundurulmalıdır.
- Chaz çalışır durumdayken yağlama ve bakım şlemler yapılmamalıdır.
6
BÖLÜM 1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
KAYNAK VE PLAZMA İLE KESME SİZE VE DİĞERLERİNE ZARAR VEREBİLİR.
KAYNAK YA DA KESİM YAPARKEN ÖNLEM ALINIZ. İŞVERENİNİZE GÜVENLİ
UYGULAMALARINI SORUNUZ, BUNLAR İMALATÇININ RİSK VERİLERİNE
GÖRE OLMALIDIR.
ELEKTRİK ÇARPMASI - ölüme yol açablr.
- Kaynak veya plazma le kesme chazını lgl standartlara uygun şeklde kurunuz ve topraklayınız.
- Elektrkl parçalara veya elektrotlara çıplak ten, ıslak eldvenler veya ıslak gyslerle dokunmayınız.
- Kendnz zemnden ve çalışılan parçadan yalıtınız.
- Çalışma duruşunuzun güvenl olmasına dkkat ednz.
DUMANLAR VE GAZLAR - sağlık çn tehlkel olablr.
- Başınızı dumanlardan uzak tutunuz.
- Dumanları ve gazları solunum bölgenzden ve genel alandan uzaklaştırmak çn havalandırma, arkta
asprasyon ya da her ksn brden kullanınız.
ARK IŞINLARI - zlere hasar vereblr ve cld yakablr.
- Gözlernz ve gövdenz koruyunuz. Uygun kaynak / plazma le kesme koruma perdes ve fltre lens kullanınız
ve koruyucu gys gynz.
- Çevrede bulunan kşler uygun bölme veya perdelerle koruyunuz.
YANGIN TEHLİKESİ
- Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına sebep olablr. Bu nedenle, yakında alev alıcı malzeme olmamasına
dkkat ednz.
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü ştme bozukluğuna neden olablr.
- Kulaklarınızı koruyunuz. Kulak tıkaçları veya dğer ştme koruması kullanınız.
- Etrafta bulunan kşler rsk hakkında uyarınız.
ARIZA - Arıza durumunda uzmanından yardım steynz.
KURMADAN VEYA ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNUZ
VE ANLAYINIZ KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUNUZ!
UYARI
7
BÖLÜM 2 TANIM
2.1 Grş
EPP güç kaynağı şaretleme ve yüksek hızlı plazma le kesme uygulamaları çn . PT-15, PT-19XLS, PT-600 ve PT-36
torçları gb dğer ESAB ürünler ve le blgsayarlı gaz regülasyon ve anahtarlama sstem Smart Flow II le brlkte
kullanılablr.
İşaretleme çn 10 - 36 amper
Akım kesme aralığı çn 30 - 360 amper
Cebr hava soğutmalı
Katı hal DC güç
Grş volta koruması
Lokal veya uzak ön panel kumandası
Ana transformatör ve elektrk yarıletken bleşenler çn ısıl anahtar koruması
Taşıma çn üst tutma yerler ve forklft açıklığı
Akım çıkış aralığını arttırmak çn paralel yardımcı güç kaynağı mkanı
EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V,
50 / 60Hz
Parça No. 0558007831
Çıkış
(%100 görev
devresi)
Voltaj 200 V DC
Akım aralığı DC (işaretleme) 10A - 36A
Akım aralığı DC (kesme) 30A - 360A
Güç 72 KW
* ık Devre Volta(OCV) 360 V DC
Giriş
Voltaj (3-faz) 380 / 400V
Akım (3-faz) 140 / 132A RMS
Frekans 50 / 60 HZ
KVA 91.6 KVA
Güç 82.5 KW
Güç Faktörü %90.0
Giriş Sigorta Rek. 200A
2.2 Genel Özellkler
8
BÖLÜM 2 TANIM
2.3 Ebatlar ve Ağırlık
40,75 İnç
(1035 mm)
47,25 İnç
(1200 mm)
23,75 İnç
(603,25 mm)
Ağırlık= 1085 lb (492,59 kg)
9
BÖLÜM 3 KURULUM
3.1 Genel
TALİMATLARA UYMAMAK ÖLÜME, YARALANMAYA VEYA MADDİ HA
SARA NEDEN OLABİLİR. YARALANMA VE MADDİ HASAR OLMAMASI
İÇİN BU TALİMATLARA UYUNUZ YEREL VE ULUSAL ELEKTRİK VE GÜ
VENLİK KURALLARINA UYMALISINIZ.
UYARI
3.2 Ambalajın Açılması
Aldığınızda derhal nakl sırasında hasar olup olmadığını kontrol ednz.
Pakettek tüm bleşenler çıkartın ve kutuda sabtlenmemş parça olup olmadığına bakın.
Hava ızgaralarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edn.
3.3 Yerleştrme
Önde ve arkada soğutma hava akımı çn mnmum of 1 metre (3 ft.) açıklık olmalıdır.
Bakım, temzlk ve muayene çn üst ve yan panellern çıkartılableceğ şeklde planlayınız.
EPP-360’ı uygun şeklde sgortalı br elektrk kaynağına görece yakın br konumda yerleştrnz.
Güç kaynağı altındak alanı soğutma havası akımı çn açık tutunuz.
Ortam toz, duman ve aşırı ısıdan görece arındırılmış olmalıdır. Bu faktörler soğutma vermn etkler.
Güç kaynağı çnde toz ve kr arkın parlamasına neden olablr. Chaz
hasar göreblr. Güç kaynağı çnde toz brkrse kısa devre olablr.
Bkz. bakım bölümü
DİKKAT
10
BÖLÜM 3 KURULUM
3.4 Grş Elektrk Bağlantısı
ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME YOL AÇABİLİR!
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI AZAMİ KORUMA SAĞLAYINIZ.
MAKİNE İÇİNDE HERHANGİ BİR BAĞLANTI YAPILMADAN ÖNCE, HAT
BAĞLANTI KESME ANAHTARI İLE ELEKTRİĞİ KAPATINIZ.
UYARI
3.4.1 Brncl Güç
EPP-360 3-fazlı br üntedr. Grş gücü, yerel veya ulusal mevzuata uygun şeklde sgorta veya devre kescler olan
br hat (duvar) bağlantı kesme anahtarından gelmeldr.
Tahss edlmş br elektrk hattı gerekeblr.
EPP-360 hat voltaj dengeleme le mücehhezdr, ama devrede aşırı
yük nedenyle performansın düşmemes çn, tahss edlmş br hat
gerekeblr.
NOT
Grş akımı =
(V ark) x (I ark) x 0.73
(V hat)
***Giriş iletkenleri ve hat sigortaları için tavsiye edilen büyüklükler***
*Ulusal Elektrk Kurallarına göre 40° C (104˚ F) ortam sıcaklığında 90° C (194˚ F) ayarlanmış bakır letkenler çn
büyüklükler. Br kablo kanalı veya kablo üzernde en fazla üç letken. Yerel kurallarda yukarıda lstelenenden
farklı büyüklükler belrtlyorsa, bunlara uyulmalıdır.
Çeştl çıkış koşulları çn grş akımını hesaplamak çn aşağıdak formülü kullanınız.
Ayarlanmış Yükte Giriş Giriş ve Toprak
İletkeni* CU/mm
2
(AWG)
Gecikme Sigorta
büyüklüğü (amper)
Volt Amper
380 140 50 (1) 200
400 132 35 (2) 150 slo-blo +10%/-0
Ayarlanmış yük 200 V çn 360A çıkıştır.
11
Müşter tarafından sağlanır
ır kauçuk kaplı bakır letkenler (üç güç ve br toprak) veya katı ya da esnek boru hattı olablr.
Çzelgeye göre ebatlandırılmıştır.
3.4.2 Grş İletkenler
1. EPP-360’ın küçük arka paneln çıkartın.
2. Kabloları arka paneldek erşm açıklığından geçrn.
3. Kabloları açıklıkta sabtleyn.
4. Toprak ucunu şasdek çıkıntıya bağlayınız.
5. Güç uçlarını brncl termnallere bağlayınız.
6. Grş letkenlern hat (duvar) bağlantı kesme anahtarına bağlayınız.
7. Elektrk vermeden önce arka panel kapağını takınız.
3.4.3 Grş Bağlantı Usulü
Elektrk Grş Kablosu Erşm Açıklığı (Arka Panel)
BÖLÜM 3 KURULUM
Brncl Termnaller
Şas Toprak
HATALI TOPRAKLAMA ÖLÜM VEYA YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR.
ŞASİ ONAYLI BİR TOPRAK BAĞLANTISINA BAĞLANMALIDIR. TOPRAK
UCUNUN BİRİNCİL TERMİNALE BAĞLI OLMAMASINA DİKKAT EDİN.
UYARI
12
ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME YOL AÇABİLİR! TEHLİKELİ VOLTAJ VE
AKIM!
KAPAKLARI ÇIKARTILMIŞ BİR PLAZMA GÜÇ KAYNAĞI ETRAFINDA ÇA
LIŞIRKEN:
GÜÇ KAYNAĞINI HAT BAĞLANTI KESME ANAHTARINDA KESİN.
ÇIKIŞ TEVÇUBUKLARINI (ARTI VE EK) VASIFLI BİR KİŞİYE BİR
VOLTMETRE İLE KONTROL ETTİRİNİZ.
3.5 Çıkış Bağlantıla
UYARI
3.5.1 Çıkış Kabloları (müşter tarafından sağlanır)
Her 400 amper çıkış akımı çn br 4/0 AWG, 600 volt yalıtılmış bakı kablo esasına göre, plazma le kesme çıkış
kabloları seçnz (müşter tarafından sağlanır).
Not:
100 volt yalıtılmış kaynak kablosu kullanmayınız.
BÖLÜM 3 KURULUM
13
BÖLÜM 3 KURULUM
3.5.2 Çıkış Bağlantı Usulü
Ön Erşm
Panel Açık
1. Güç kaynağının alt ön kısmındak erşm paneln açınız.
2. Çıkış kablolarını güç kaynağının alt kısmında, ön paneln hemen arkasındak açıklıktan geçrnz.
3. Kabloları UL lstel basınç kablo konektörler kullanarak güç kaynağının çndek ayrılmış termnallere bağla-
yınız.
4. Ön erşm paneln kapatınız.
Ön Erşm
Panel Kapa
14
BÖLÜM 3 KURULUM
Not:
Brncl güç kaynağında elektrot (-) letken buj telldr. Yardımcı güç kaynağında çalışma (-) buj telldr.
1. Eks (-) çıkış kablolarını ark çalıştırma kutusuna (yüksek frekans jeneratörü) bağlayın.
2. Artı (+) çıkış kablolarını çalışılan parçaya bağlayın.
3. Artı (+) ve eks (-) letkenler güç kaynakları arasında bağlayın.
4. Plot ark kablosunu brncl güç kaynağındak ark termnalne bağlayın. Yardımcı güç kaynağındak plot ark
bağlantısı kullanılmaz. Plot ark devres paralel çalıştırılmaz.
5. İk güç kaynağı arasında br güç kaynağı paralel kontrol kablosu bağlayın.
6. CNC kontrol kablosunu brncl güç kaynağına bağlayın.
İk EPP-360 güç kaynağının her k kaynak çalışır halde paralel kurulumu çn bağlantılar.
3.6.1 İk EPP-360’ın Paralel Bağlanması İçn Bağlantılar
Yardımcı Güç
Kaynağı
Brncl Güç
Kaynağı
İş
(+)
elektrot
(-)
plot ark
2 - 4/0 600V
artı uçlar
çalışma parçasına
1 - 14 AWG 600V
ark çalıştırma kutusunda
(y.f. jeneratörü) plot ark
bağlantısı ucu
2 - 4/0 600V
ark çalıştırma kutu-
sunda (y.f. jeneratörü)
eks uçlar
EPP-360 EPP-360
İş
(+)
elektrot
(-)
P/S Paralel Kontrol Kablosu
CNC
Kontrol
Kablo
Su soğutucuya
kontrol kablosu
Çıkış akım aralığını arttırmak çn, k adet EPP-360 güç kaynağı brlkte paralel bağlanablr.
3.6 Paralel Kurulum
15
BÖLÜM 3 KURULUM
ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME YOL AÇABİLİR!
AÇIKTAKİ ELEKTRİK İLETKENLER TEHLİKELİ OLABİLİR!
ELEKTRİK AKIMI GEÇEN İLETKENLERİ AÇIKTA BIRAKMAYIN. YARDIM
CI GÜÇ KAYNAĞINI BİRİNCİL GÜÇ KAYNAĞINDAN AYIRIRKEN, DOĞRU
KABLOLARIN BAĞLANTISININ KESİLDİĞİNİ DOĞRULAYIN. BAĞLAN
TISI KESİLEN UÇLARI YALITIN.
İKİ GÜÇ KAYNAĞI PARALEL BAĞLANDIĞI VE İKİSİNDEN BİRİNE GÜÇ
VERİLMEDİĞİ ZAMAN YA DA PARALEL KABLOSU İKİSİNE BAĞLANMA
DIĞI ZAMAN, EKSİ ELEKTROT İLETKENİ İLE YARDIMCI GÜÇ KAYNAĞI
VE TESİSAT KUTUSUNUN BAĞLANTISI KESİLMELİDİR. AKSİ TAKDİR
DE, YARDIMCI GÜÇ KAYNAĞINDA ELEKTRİK AKIMI KALIR, BU GÜVEN
Lİ DEĞİLDİR VE ÇALIŞMAZ.
UYARI
EPP360’I KAPAKLARI ÇIKARTILMIŞ HALDE ÇALIŞTIRMAYIN. YÜK
SEK VOLTAJLI PARÇALAR AÇIĞA ÇIKAR VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİS
KİNİ ARTTIRIR. SOĞUTMA FANLARI VERİM KAYBEDECEĞİNDEN İÇ
BİLEŞENLER HASAR GÖREBİLİR.
UYARI
EPP-360’ta AÇMA/KAPATMA anahtarı yoktur. Ana güç hat (duvar) bağlantı kesme anahtarından kontrol edlr.
İk EPP-360 güç kaynağının sadece br kaynak çalışır halde paralel kurulumu çn bağlantılar.
Yardımcı Güç
Kaynağı
Brncl Güç
Kaynağı
İş
İş
elektrot
elektrot
2 - 4/0 600V
artı uçlar
çalışma parçasına
ark çalıştırma kutusunda
(y.f. jeneratörü)
2 - 4/0 600V eks uçlar
İkncl güç kaynağının
eks bağlantısı kesn
ve yalıtarak tek br güç
kaynağına çevrn.
EPP-360 EPP-360
Su soğutucuya
kontrol kablosu
P/S Paralel Kontrol
Kablosu
16
E-Stop Bağlayıcı
BÖLÜM 3 KURULUM
3.7 Arabrm Kablo Konektörler
3.6.2 İk Paralel EPP-360 le İşaretleme
İk EPP-360 paralel bağlanarak 10A’ya kadar şaretleme ve 30A - 720A arası kesme çn kullanılablr.
İKİ PARALEL EPP-360’IN ÇALIŞTIRILMASI
1. Kesme ve şaretleme çn brncl ünteye plot akım snyallernkontrol çn başlat/durdur, Kesme/İşaretleme,
“YÜKSEK AKIM” lojk snyallern ve lojk ya da analog grşler sağlayın İşaretleme sırasında, her k güç kayna-
ğına güç verlr, ama şaretleme snyaller yardımcı güç kaynağının çıkışını devre dışı bırakır.
Uzaktan Kumanda (CNC)
Paralel Güç Kaynağı
Soğutucu Srkülatörü
17
BÖLÜM 3 KURULUM
3.7.1 leşen Güç Kaynağı Konektörü ve Sonlandırılmamış CNC Arabrm le Arabrm Kabloları
3.7.2 Her İk Uçta Eşleşen Güç Kaynağı Konektörler le CNC Arabrm Kablola
YEŞ/SAR
KIRMIZI #4
YEŞ/SAR
KIRMIZI #4
18
BÖLÜM 3 KURULUM
3.7.3 Her İk Uçta Eşleşen Güç Kaynağı Konektörler le Su Soğutucu Arabrm Kabloları
3.7.4 Güç Kaynağı Paralel Kontrol Kablosu
19
BÖLÜM 4 ÇALIŞTIRMA
4.1 EPP-360 Blok Şeması
380/400V 3 ~
Grş
Kontrol
Güç
Sgortalar
1 ~
Kontrol
Transformatör
Ana
Kontaktör
Yumuşak
Başlatma
Röles
Röle / Arabrm
Kart
Ana
Transformatör
3 x 2 Ohm
300 Watt
Rezstörler
3 ~
Redresör
2 x 6000uf
450V
Kapastörler
IGBT Sürücü
Kar
4 x 400 Amp
IGBT
İndüktör
Çıkış
Ana Kontrol
Kar
Ön Panel
Gösterge
CNC
Arabrm
&
Yalıtım
TEHLİKELİ VOLTAJ VE AKIM! ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME YOL AÇABİLİR!
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE, KURULUM VE TOPRAKLAMA GEREKLERİNİN YE
RİNE GETİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BU CİHAZI KAPAKLARI ÇIKARTILMIŞ
HALDE ÇALIŞTIRMAYIN.
UYARI
20
BÖLÜM 4 ÇALIŞTIRMA
4.2 Kumanda Panel
B
C
D
F
E
A
J
H
/