VALERA X- Master Plus Kullanma talimatları

Marka
VALERA
Kategori
saç düzelticiler
Model
X- Master Plus
Tip
Kullanma talimatları
74
Türkçe
KULLANIM TALİMATLARI - Tip 652.02 - Tip 652.03
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
www.valera.com adresinden de temin edilebilir
UYARILAR
Önemli: ekstra bir koruma sağlamak amacıyla, cihaza
elektrik sağlayan elektrik besleme tesisatına 30 mA
değerli bir otomatik atmalı diferansiyel şalter (devre
kesici) takılması önerilir. Daha fazla bilgi için, lütfen
elektrikçinizle temasa geçiniz.
Kullanmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan
emin olunuz.
DİKKAT: bu cihazı banyo küvetinin, evyenin veya
su içeren diğer kapların yakınında kullanmayınız.
Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi
yetersiz kişiler tarafından yeterli gözetim altında
oldukları ya da cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile
ilgili bilgilendirildikleri ve ilgili tehlikeler konusunda
bilinçli oldukları takdirde kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile kesinlikle oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
• Eğer herhangi bir bozukluk varsa cihazı kullanmayınız.
Elektrikli cihazları asla kendi başınıza tamir etmeye
kalkmayınız, daima yetkili bir teknisyen çağırınız.
Elektrik kablosu, hasarlı olması halinde herhangi bir
riski önlemek için imalatçı firma veya teknik destek
servisi tarafından ya da benzer vasıflara sahip bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
• Cihaz banyoda kullanıldığında, kullandıktan sonra fişini
prizden çekiniz çünkü suyun varlığı, cihaz kapalı bile
olsa bir tehlike arz eder.
Cihazı sadece alternatif akımlı bir elektrik prizine takınız
ve ana hat geriliminin cihazın üzerinde yazılı değere
uygun olduğundan emin olunuz.
Kullanım sonrasında cihazı mutlaka kapatınız ve fişini
prizden çekiniz. Fişi prizden kabloyu çekerek
çıkarmayınız.
Elleriniz ıslak halde iken asla cihazın fişini elektrik
prizinden çekmeyiniz.
Cihazı açmadan önce daima koşulları denetleyiniz ve
ayrıca güç kaynağı ile elektrik kablosunu kontrol ediniz.
00060627 int _lug2014 17/07/2014 8.30 Pagina 74
75
Cihazın paketlenmesinde kullanılan malzemeler
(plastik poşetler, kutu kartonları, vs.) küçük çocukların
erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır, çünkü bu
materyaller potansiyel bir tehlike kaynağıdır.
Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmış olduğu
amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. Herhangi farklı
bir kullanım şekli olup tehlike arz edebilir. Üretici firma,
cihazın yanlış veya hatalı kullanımlarından doğabilecek
zararlardan sorumlu değildir.
Cihazı 0°C'nin altında veya 40°C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz. Güneş ışınlarına
doğrudan ve uzun süreli maruz bırakmaktan kaçınınız.
Şarj edilmiş cihazı nemli ortamlarda tutmayınız ve ıslak
cihazı şarja bırakmayınız.
Cihaz bir adet NiMH pili ile birlikte temin edilmiştir.
Çevreyi korumak amacıyla, biten pilleri evdeki çöplerle
birlikte değil, uygun bir toplama merkezine ileterek
elden çıkarmanızı öneriyoruz.
Batarya, kalifiye teknik personel veya işleme/geri-
dönüşüm merkezi tarafından çıkartılmalıdır
Bataryayı aşırı neme maruz bırakmayınız veya sıvı
maddelere temas ettirmeyiniz.
Bataryayı manyetik alanlardan, sıcaktan ve ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
Sıyrık veya kesik tehlikesi. Eğer tarak veya bıçak seti
hasar görürse, cihazı kullanmayınız ve bu parçaları
derhal değiştiriniz.
Cihazı bıçak setleri ile taraksız olarak kullanıyorsanız,
cildinizin çizmemek için özen gösteriniz.
ŞEBEKE VOLTAJI
Transformatörü (şek. 1 - ref. 9), karşılık gelen sokete sokarak cihaza takınız (şek. 1 - ref. 5).
Transformatörü elektrik prizine takınız.
Dikkat: Eğer cihaz, pili tamamen boş iken elektrikle çalışmazsa, cihazı kapatınız, pili yaklaşık beş
dakika şarj ediniz ve elektriğe bağlı cihazı yeniden açınız.
KULLANIM METODU
Parçalar
1 Saç kesme makinesi
2 Saç için 2 bıçak seti 46 mm
3 Açma/kapama düğmesi
4 Kesim uzunluğu seçici
5 Transformatör prizi
6 Taban
7 Batarya şarj seviyesi göstergesi (Yalnızca Tip 652.02)
8 Şarj kontrol gösterge ışığı
9 Transformatör
10 Kılavuz taraklar
11 Temizleme fırçası
12 Yağlayıcı yağ
13 Sakal ve bıyık bıçağı seti (opsiyonel;
cihaz ile birlikte temin edilmez)
14 Kazıma tarağı seti (opsiyonel;
cihaz ile birlikte temin edilmez)
Cihaz, şarj edilebilir bir pil donanımına sahip olduğu için hem elektrik ile hem de cordless
(kablosuz) şekilde çalışabilir.
00060627 int _lug2014 17/07/2014 8.30 Pagina 75
76
BATARYA İLE ÇALIŞMA
Tip 652.02
Cihazda şarj seviyesini gösteren Ledli bir gösterge vardır (şek. 2).
4 led yanık = %100 şarj
3 led yanık = %75 şarj
2 led yanık = %50 şarj
1 led yanık = %25 şarj
Şarj kontrol gösterge ışığı (şek. 1 - ref. 8) yanıp sönerse bataryanın %25 şarj seviyesinin altında
olduğu anlamına gelir.
Cihazı sadece, gücünde bariz bir azalma fark ettiğinizde şarj ediniz.
Batarya boşaldığında cihaz otomatik olarak kapanır.
Tip 652.03
Cihazı sadece, gücünde bariz bir azalma fark ettiğinizde şarj ediniz.
Batarya boşaldığında cihaz otomatik olarak kapanır.
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
Cihazı ilk kez kullanmadan önce pillerini 3 saat (Tip 652.02) veya 3,5 saat (Tip 652.03) saat süreyle
şarj etmek gerekmektedir. Daha sonraki kullanımlarda cihazı en az 2,5 saat (Tip 652.02) veya 3
saat (Tip 652.03) süreyle şarja bırakınız.
Cihazı düğmesinden kapatınız (şek. 1 - ref. 3). Pilin şarj edilmesi, sadece cihaz kapalı iken
mümkündür.
Transformatörü (şek. 1 - ref. 9) karşılık gelen sokete sokarak cihaza takınız (şek. 1 - ref. 5).
Veya transformatörü tabana takarak (şek.1 - ref. 6) fişi taban prizine takınız (şek.1 - ref. 5) ve cihazı
üzerine yerleştiriniz.
Transformatörü elektrik prizine takınız.
Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar (şek. 1 - ref. 8).
Tip 652.02: bataryanın şarj edilmesi sırasında 4 yeşil led ulaşılan şarj seviyesini gösterir. 3 sabit
led göründüğünde (yaklaşık 90 dakikalık şarj) cihaz kablosuz olarak 60 dakikaya kadar bir süre ile
çalışabilecek durumdadır.
Tip 652.03: yaklaşık 90 dakikalık şarj süresinden sonra kırmızı gösterge ışığı (şek. 1 - ref. 8) yanıp
sönmeye başlar. 3 sabit led göründüğünde (yaklaşık 90 dakikalık şarj) cihaz kablosuz olarak 60
dakikaya kadar bir süre ile çalışabilecek durumdadır.
Şarj tamamlandığında kırmızı gösterge ışığı (şek.1 - ref. 8) söner.
Tamamen şarj olduğunda, cihaz elektrik prizine takılmadan 100 dakika boyunca kullanılabilir.
Belirli bir süre kullanım süresinden sonra cihazın kablosuz moddaki şarj süresinde azalma olabilir.
Maksimum şarj seviyesi 4 - 5 şarj işlemi gerçekleştirildikten sonra elde edilir.
KESİM UZUNLUĞUN AYARLANMASI
Cihaz, özel bir seçici (şek. 1 - ref. 4) aracılığı ile 5 farklı kesim uzunluğuna (şek. 3) olanak veren
VARIO-CUT SYSTEM özelliğine sahiptir.
KILAVUZ TARAKLARLA KESME
İstenilen kesme tipine göre, cihazı kılavuz tarakları ile birlikte veya bunlar olmaksızın kullanmak
mümkündür (şek. 1 - ref. 10). Tarakların kullanımı 4 ile 20 mm arasında değişen farklı uzunlukların
elde edilmesine olanak verir.
KILAVUZ TARAĞI SÖKME VE TAKMA
Cihazı kapatınız.
Tarağı takmak için ilgili yuvaya doğru iterek kaydırınız (şek. 4A).
Çıkarmak için aynı işlemi ters yönde yapınız (şek. 4B).
BIÇAKLARIN ÇIKARTILMASI
Cihazı kapatınız.
Bıçakları çıkartmak için, alttan dışarıya doğru bastırınız (şek. 5).
• DİKKAT: bıçakları yeniden takmak için seçiciyi (şek. 1 - ref. 4) “3.0” (şek. 6) konumuna
getiriniz; önce arka kısmını yuvasına yerleştiriniz (şek. 6, A) ve daha sonra kapatmak için ön
kısmını itiniz (şek. 6, B).
DİKKAT: Bıçağı takmadan önce motor piminin (şek. 8 - ref. 1) bıçağın iç kısmındaki yuvasına
girebilecek şekilde yönlendirilmiş olduğunu kontrol ediniz (şek. 8 - ref. 2).
00060627 int _lug2014 17/07/2014 8.30 Pagina 76
77
KABLO SARMA BOŞLUĞU
Cihazın arka kısmında (şek. 1 - ref. 6) kablonun tüm uzunluğuna gerek duyulmadığında bir kısmının
sarılabileceği bir boşluk bulunmaktadır (şek. 9).
TEMİZLİK VE BAKIM
Her kullanım sonrasında temizlik ve bakım yapınız.
Herhangi bir bakım veya değişim işlemi cihaz KAPALI ve transformatörden çıkarılmış iken
yapılmalıdır.
Cihazı suya daldırmayınız!
Her kullanımdan sonra, tarağı çıkartınız ve küçük bir fırça ile kesme başlığı ve orta kısımdaki
kesimden kalan saç kalıntılarını temizleyiniz.
Cihazın gövdesini, gerekirse hafif nemli olan yumuşak bir bezle temizleyiniz. Hiçbir durumda çözücü
veya aşındırıcı deterjan kullanmayınız!
• Kesme başlığını çıkartınız (şek. 5) ve düzenli olarak bıçakları ve yan kısımda bulunan motor
menteşesini yağlayınız (şek. 8).
Uzun süre kullanımdan sonra ve düzenli bakım ve temizliğe rağmen cihazın veriminde düşme
olduğunda, kesme başlığının değiştirilmesi gerekir.
ELDEN ÇIKARMA
Cihazın çevre ile ilgili normlara bağlı kalarak elden çıkarılması gerekmektedir.
Bu cihaz 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE Avrupa Direktiflerine ve şu
düzenlemeye uygundur: (CE) N. 278/2009.
GARANTİ
VALERA tarafınızdan alınan cihaz için aşağıdaki koşullarda garanti sağlar:
1. Satın alma işleminin yapıldığı ülkedeki distribütörümüz tarafından belirlenen koşullar geçerlidir.
İsviçre ve 44/99/CE No'lu yönetmeliğin yürürlükte olduğu ülkelerde garanti süresi ev içi kullanımda
24 ay ve profesyonel veya benzer bir kullanımda ise 12 aydır. Garanti süresi cihazın satın alındığı
tarihten itibaren başlar. Cihazın alındığı satın alma tarihi, satıcı tarafından doldurulan ve
damgalanan bu garanti sertifikası veya satın alma belgesinde yer alan tarihtir.
2. Garanti yalnızca bu garanti sertifikası veya satın alma belgesi ibraz edildiğinde uygulanabilir.
3. Garanti, garanti süresi boyunca ortaya çıkan hatalı malzeme veya üretimden kaynaklanan tüm
sorunların giderilmesini kapsar. Cihazdaki sorunların giderilmesi cihazın tamir edilmesi veya
cihazın kendinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Garanti, normlara uygun olmayan elektrik
şebekesine yapılan bağlantıdan ve Kullanım Normlarına uymayarak yanlış kullanımdan
kaynaklanan hasarları ve bozulmaları kapsamaz.
4. Yürürlükteki yasalarca belirlenmiş olan sorumluluklar dışında, özellikle cihaz ile ilgili zamanla
meydana gelebilecek olası hasarlara dair zararların ödenmesi gibi herhangi bir şekilde hak iddia
edilemez.
5. Garanti servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır; bu hizmet garanti süresini uzatmayacak veya yeni
bir garanti süresi başlatmayacaktır.
6. Cihaz yetkili olmayan kişilerce kurcalandığında veya tamir edildiğinde garanti geçersiz olacaktır.
Arıza durumunda, cihazı iyice ambalajlanmış bir şekilde, satıcı tarafından tarihi atılmış ve
damgalanmış garanti sertifikası ile birlikte yetkili Destek Merkezlerimizden birine veya garanti
kapsamındaki tamir işlemini gerçekleştirmek üzere yasal ithalatçısına iletecek olan, cihazı satın almış
olduğunuz mağazaya iade ediniz.
VALERA tescilli bir Ligo Electric S.A Isviçre markasıdır.
Ürünün yada ambalajının üzerindeki simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik
ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi
gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem
de çevredekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye hem de sağlığa
zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden
veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan edinebilirsiniz.
00060627 int _lug2014 17/07/2014 8.30 Pagina 77
/

Bu kılavuz da uygundur