VALERA 100.01/IS Kullanma talimatları

Marka
VALERA
Kategori
saç düzleştiriciler
Model
100.01/IS
Tip
Kullanma talimatları
55
KULLANIM TALİMATLARI
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03, 100.04/IS, 100.04/I,
100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06, 100.07/I, 100.07, 100.20, 100.20/I
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
www.valera.com adresinden de temin edilebilir
GÜVENLIK UYARILARI
Önemli: İlave koruma sağlamak için cihazı beslemek üzere monte
edilen elektrik sistemine maksimum 30 mA ara akımı bulunan bir
diferansiyel kesicisi takılması önerilir. Daha fazla bilgi için yetkili
bir elektrik teknisyenine başvurun.
Kullanmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
DİKKAT: Bu cihazı küvetin, lavabonun veya su içeren diğer
kapların yakınında kullanmayın.
Bu cihaz, 8 yaş üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
kapasitesi kısıtlı olan, ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler
tarafından bir yetişkin gözetiminde bulunduklarında veya cihazın
güvenli kullanımı ile ilgili yeterli derecede bilgilendirildiklerinde ve
olası tehlikelerin bilincinde oldukları takdirde kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım işlemleri yetişkin gözetiminde olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Cihazın sıcak olan yüzeyinin yüzünüze, boynunuza veya
vücudunuzun diğer uzuvlarına temas etmesinden sakınınız. Cihazı
daima kulpundan tutarak kullanınız ve aksesuarlarını değiştirirken
ilgili plastik koruma kısımlarından tutunuz.
Metal kısımlara dokunmadan önce soğumalarını bekleyiniz.
Eğer herhangi bir bozukluk varsa cihazı kullanmayınız. Elektrikli
cihazları asla kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, daima
yetkili bir teknisyen çağırınız. Elektrik kablosu, hasarlı olması
halinde herhangi bir riski önlemek için imalatçı firma veya teknik
destek servisi tarafından ya da benzer vasıflara sahip bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
Cihaz banyoda kullanıldığında, kullandıktan sonra fişini prizden
çekiniz çünkü suyun varlığı, cihaz kapalı bile olsa bir tehlike arz
eder.
Cihazı sadece alternatif akımlı bir elektrik prizine takınız ve ana
hat geriliminin cihazın üzerinde yazılı değere uygun olduğundan
emin olunuz.
Cihazı asla suya veya başka sıvılara batırmayınız.
Cihazı asla, suya veya başka bir sıvının içine düşme ihtimali
olan bir yere koymayınız.
Asla suya düşmüş olan elektrikli bir cihazı sudan çıkartmayı
denemeyin: öncelikle fişini elektrik prizinden çekin.
Cihazı kullanırken, ısıya karşı hassas olan yüzey kısmından
tutmayınız.
Cihazı kullandıktan sonra daima cihazı kapatınız ve fişini elektrik
prizinden çekiniz. Cihazın fişini prizden asla elektrik kablosundan
tutarak çekmeyiniz.
Elleriniz ıslak halde iken asla cihazın fişini elektrik prizinden
çekmeyiniz.
Türkçe
00060677 int_dic2014:Layout 1 09/12/2014 8.41 Pagina 55
56
Cihazı yerine kaldırmadan önce daima soğumasını bekleyiniz ve
elektrik kablosunu asla cihazın etrafına sarmayınız. Kablosunda
bir hasar olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz.
• Metal kısımlar halen sıcak halde iken elektrik kablosunun bu
kısımlara temas etmesini önleyiniz.
Cihazınızı saçlarınız kuru iken kullanınız.
Cihazınızı asla sentetik malzemeden yapılma bir perukta
kullanmayınız.
Cihazın paketlenmesinde kullanılan malzemeler (plastik poşetler,
kutu kartonları, vs.) küçük çocukların erişebileceği yerlerde
bırakılmamalıdır, çünkü bu materyaller potansiyel bir tehlike
kaynağıdır.
Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmış olduğu amaçlar
doğrultusunda kullanılmalıdır. Herhangi farklı bir kullanım şekli olup
tehlike arz edebilir. Üretici firma, cihazın yanlış veya hatalı
kullanımlarından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.
Cihaz çalışırken saç spreylerini kullanmayınız.
Plakaları daima temiz ve toz, saç spreyleri ve saç jöleleri
artıklarından temizlenmiş durumda muhafaza ediniz.
Tehlikeli bir şekilde aşırı ısınmalardan kaçınmak için sarılı olan
elektrik kablosunu tüm uzunluğu boyunca açmanızı/çözmenizi
öneririz.
KULLANIM METODU
PARÇALAR
1. Alet
2. Ütüleme plakaları
3. ON-OFF düğmesi
4. Sıcaklık ayarlama kumandaları
(Tip 100.01/IS, 100.01/I,
100.01, 100.04/IS, 100.04/I, 100.07/I, 100.07, 100.20,
100.20/I)
5. Sıcaklık seçici (Tip 100.02/I, 100.02, 100.05/I, 100.05)
6. Işıklı gösterge (Tip 100.02/I, 100.02, 100.03/I, 100.03,
100.05/I, 100.05, 100.06/I, 100.06)
7. Gösterge ekranı (sadece Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01,
100.04/IS, 100.04/I, 100.07/I, 100.07, 100.20, 100.20/I)
8. X’Brush Aksesuarı (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
9. Thermocap Aksesuarı (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
10. Bant (sadece bu aksesuarla donatılmış modeller için)
11. Isıya dayanıklı çanta (sadece bu aksesuarla donatılmış
modeller için)
Sek. 8.
CİHAZIN AÇILMASI VE
KAPATILMASI
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.02,
100.02/I, 100.04/IS, 100.04/I, 100.05/I,
100.05, 100.07/I, 100.07, 100.20, 100.20/I
Aleti çalıştırmak için fişini elektrik prizine takınız ve ON-
OFF tuşuna (şek. 1, ref. 3) bir saniye süreyle basınız.
Kapatmak için, ON-OFF tuşuna (şek. 1, ref. 3) bir saniye
süreyle tekrar basınız ve aletin fişini prizden çekiniz.
Tip 100.03/I, 100.03, 100.06/I, 100.06
Aleti çalıştırmak için fişini elektrik prizine takınız ve
düğmeyi (şek. 1, ref. 3) ”I” konumuna getiriniz.
Kapatmak için, düğmeyi (şek. 1, ref. 3) “O” konumuna
getiriniz ve aletin fişini prizden çekiniz.
Kullanmadan önce, cihazı yaklaşık 1 dakika ön
ısınmaya bırakınız.
Isı seçimi
Tip 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS,
100.04/I, 100.07/I, 100.07, 100.20, 100.20/I
Kullanma sıcaklığını seçmek için, aleti çalıştırdıktan
°C °F
sonra, “+” veya “-” kumandalarına (şek. 1, ref. 4)
gösterge ekranında (şek. 1, ref. 7) istenilen sıcaklık
görüntüleninceye kadar basınız.
Muamele edilecek saçın tipine göre, 10°C’lik aralıklarla
minimum 120°C’den 230°C’ye kadar farklı sıcaklıklar
arasından seçim yapmak mümkündür.
Seçilen değer birkaç saniyeliğine atım yaptıktan sonra,
gösterge ekranında (şek. 1, ref. 7) ütüleme plakalarının
(şek. 1, ref. 2) gerçek sıcaklık değeri görünür. Ütüleme
plakalarının sıcaklığı 110°’den düşük olduğunda,
gösterge ekranında yanıp sönen 3 kısa çizgi görünür.
Seçili sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz ve saç muamelesi
işlemine başlayınız.
Tip 100.02/I , 100.02, 100.05/I, 100.05
Tekerlek düğmeyi çevirmek suretiyle istenilen sıcaklığı
seçiniz (şek. 1, ref. 5): Led (şek. 1, ref. 6) yanıp sönmeyi
kestiğinde alet kullanıma hazırdır.
OTOMATİK EMNİYET KAPAMASI
VE “HOT” FONKSİYONU (100.03/I,
100.03, 100.06/I, 100.06 modellerinde
mevcut değildir)
Alet, çalıştırıldıktan 60 dakika sonra otomatik olarak
kapanır:
- 100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS, 100.04/I,
100.07/I, 100.07, 100.20 ve 100.20/I modelleri için,
otomatik kapamadan 5 dakika önce gösterge ekranında
(şek. 1, ref. 7) dönüşümlü olarak sıcaklık ve “off” yazısı
görünür.
60 dakika geçtikten sonra, çalıştırma düğmesinin
(şek. 1, ref. 3), tekrar aktive edilmemesi halinde,
ütüleme plakaları (şek. 1, ref. 2) soğumaya başlar;
gösterge ekranında “Hot” yazısı görünür ve metal
plakalara dokunulması halinde yanmaya neden
olmayacak bir sıcaklığa ulaşılıncaya kadar görünür
şekilde kalır.
- 100.02/I, 100.02, 100.05/I ve 100.05 modelleri için,
otomatik kapamadan 5 dakika önce, led (şek. 1, ref. 6)
oldukça yavaş bir şekilde atım yapar. 60 dakika
geçtikten sonra, çalıştırma düğmesinin (şek. 1, ref. 3),
tekrar aktive edilmemesi halinde, ütüleme plakaları
(şek. 1, ref. 2) soğumaya başlar ve led metal plakalar
dokunulmaları halinde yanmaya neden olmayacak bir
sıcaklığa ulaşıncaya kadar hızlı şekilde atım yapar.
00060677 int_dic2014:Layout 1 09/12/2014 8.41 Pagina 56
Aksesuarı gösterildiği biçimde alete takınız, şek. 2. Şek.
3 ve 4’te gösterilen işlemleri uygulayınız.
Dikkat: Kullanım sonrasında aksesuarı fırçanın kılları
ezilmeyecek ve katlanmayacak şekilde yerine
yerleştiriniz, deforme olabilirler.
Thermocap Aksesuarı (sadece bu
aksesuarla donatılmış modeller için)
Bant (sadece bu aksesuarla donatılmış modeller
için)
Thermocap aksesuarı (şek. 1, ref. 9) ve Bant (şek. 1,
ref. 10) kullanımı sonrasında alet yerine kaldırılırken
ütüleme plakalarını (şek. 1, ref. 2) örtmek için kullanılan
termik koruyuculardır.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazı temizlemeden önce daima fişini elektrik prizinden
çekiniz!
Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını
bekleyiniz.
Aksesuarlarınızı nemli bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz,
ancak asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız!
Bu cihaz 2004/108/CE, 2009/125/CE,
2006/95/CE Avrupa Direktiflerine ve şu
düzenlemeye uygundur: (CE) N. 1275/2008.
GARANTİ
VALERA tarafınızdan alınan cihaz için aşağıdaki
koşullarda garanti sağlar:
1. Satın alma işleminin yapıldığı ülkedeki
distribütörümüz tarafından belirlenen koşullar
geçerlidir. İsviçre ve 44/99/CE No'lu yönetmeliğin
yürürlükte olduğu ülkelerde garanti süresi ev içi
kullanımda 24 ay ve profesyonel veya benzer bir
kullanımda ise 12 aydır. Garanti süresi cihazın satın
alındığı tarihten itibaren başlar. Cihazın alındığı satın
alma tarihi, satıcı tarafından doldurulan ve
damgalanan bu garanti sertifikası veya satın alma
belgesinde yer alan tarihtir.
2. Garanti yalnızca bu garanti sertifikası veya satın alma
belgesi ibraz edildiğinde uygulanabilir.
3. Garanti, garanti süresi boyunca ortaya çıkan hatalı
malzeme veya üretimden kaynaklanan tüm
sorunların giderilmesini kapsar. Cihazdaki sorunların
giderilmesi cihazın tamir edilmesi veya cihazın
kendinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Garanti,
normlara uygun olmayan elektrik şebekesine yapılan
bağlantıdan ve Kullanım Normlarına uymayarak
yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarları ve
bozulmaları kapsamaz.
4. Yürürlükteki yasalarca belirlenmiş olan sorumluluklar
dışında, özellikle cihaz ile ilgili zamanla meydana
gelebilecek olası hasarlara dair zararların ödenmesi
gibi herhangi bir şekilde hak iddia edilemez.
5. Garanti servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır; bu
hizmet garanti süresini uzatmayacak veya yeni bir
garanti süresi başlatmayacaktır.
6. Cihaz yetkili olmayan kişilerce kurcalandığında veya
tamir edildiğinde garanti geçersiz olacaktır.
Arıza durumunda, cihazı iyice ambalajlanmış bir şekilde,
satıcı tarafından tarihi atılmış ve damgalanmış garanti
sertifikası ile birlikte yetkili Destek Merkezlerimizden
birine veya garanti kapsamındaki tamir işlemini
gerçekleştirmek üzere yasal ithalatçısına iletecek olan,
cihazı satın almış olduğunuz mağazaya iade ediniz.
57
HAFIZA FONKSİYONU
100.01/IS, 100.01/I, 100.01, 100.04/IS, 100.04/I,
100.07/I, 100.07, 100.20 ve 100.20/I modellerinde, alet
kapandıktan sonra, ayarlanmış son sıcaklık hafızaya
alınır ve müteakip çalıştırma için ayarlı şekilde kalır.
İYON FONKSİYONU (sadece
100.01/IS, 100.01/I, 100.04/IS, 100.04/I,
100.07/I ve 100.20/I modelleri için)
Bu ürün çalışma esnasında daima aktif olan “İYON”
fonksiyonuna sahiptir. Cihaz bir negatif iyon akışı
gerçekleştirmektedir.
İyon jeneratöründen gelebilecek hafif bir vızıltı normal
olarak kabul edilmelidir.
İyonlar nedir?
İyonlar havada var olan elektrik yüklü parçacıklardır.
Negatif yüklü iyonlar, onların tam aksine atmosferi kirleten
etkenlerin büyük bölümünü alıkoyarak havanın
kötüleşmesine katkıda bulunan pozitif yüklü iyonları
nötralize ederek havanın temizlenmesine yardımcı
olurlar.
Bir fırtına sonrasında, denizde veya çağlayanların ve
akarsuların yakınında bir dağda
Çok bol miktarda negatif yüklü iyon ortaya çıkmaktadır.
Buralarda kişi kendini iyi hisseder ve güzel hislere kapılır
çünkü hava daha temiz, doğal ve canlandırıcıdır.
Saçlarda daha iyi nem oranı
Negatif yüklü iyonlar saçlarda doğru nem oranını
muhafaza etmeye yardımcı olurlar.
Saçlar üzerinde balzam etkisi
En iyi nem oranı saçlarınızın formunu koruyarak,
canlandırıcı bir etki sağlar, saçlara daha fazla hacim ve
parlaklık vererek saçları yumuşak kılar, kolayca
taranmasını sağlar.
Elektrostatik yüksüz veya “fly away”
Negatif yüklü iyonlar statik elektriği azaltmaya yardımcı
olarak saçlardaki “fly away” (kabarık saçlar) etkisini ve
dalgalanmaları azaltırlar.
Önemli:
cihaz çalışırken denetim altında tutulmalıdır.
KULLANIM TAVSİYELERİ
Önerilen sıcaklıklar:
ince telli, düz, boyalı saçlar için 150°C’ye kadar
ince telli, dalgalı saçlar için 180°C’ye kadar
kalın telli, kıvırcık saçlar için 230°C’ye kadar
Saçlar yıkandıktan hemen sonra kurulanırsa daha iyi
biçim alması sağlanır.
Cihazı ilk defa kullanıyorsanız küçük bir saç tutamı
üzerinde uygulama yapmanız tavsiye edilir.
Bu cihaz saçlarınıza maksimum parlaklık vererek
düzeltmek, düzleştirmek ve dalgalandırmak için
tasarlanmıştır. Cihazı kullanmak için aşağıdaki şekilde
çalıştırınız: cihazın istenilen ısıya ulaşmasını bekleyiniz.
Saçlarınızı 5 cm genişliğinde tutamlar halinde ayırınız.
Bir tutam saç alın ve ütüleme plakaları arasına
yerleştirin ve kollarından tutarak saçınızı sıkıştırın.
Düz bir etki elde etmek için: plakaları saçlarınızın
üzerinde diplerden başlayarak uçlara doğru yavaşça
kaydırınız (şek. 4). Gerekirse, istediğiniz şekli elde
edinceye kadar bu işlemi tekrarlayınız. Saçlarınızı
taramadan veya fırçalamadan önce soğumasını
bekleyiniz.
Kıvırcık saç ve bukleler elde etmek için şekil 5, 6, 7’teki
örnekleri takip ediniz.
Önemli: Cihazın uzun süreli ve tekrarlı şekilde yüksek
sıcaklıkta kullanılması halinde plakanın düzleştirici etkisi
uzun süreli olabilir. Bu durumlarda saçlar doğal haline
dönmekte güçlük çekebilir.
X’BRUSH Aksesuarı (sadece bu
aksesuarla donatılmış modeller için)
X’Brush aksesuarı tek bir işlemle 3 sonuç elde etmek
üzere tasarlanmıştır (şek. 3):
1. AÇMA: Fırçanın kılları saçları açarak daha hassas ve
hızlı bir düzleştirme işlemi için plakaların girişine
doğru yönlendirir.
2. MÜKEMMEL DÜZLEŞTİRME plakaların 5 katlı
turmalinli seramik kaplaması sayesinde.
3. MAKSİMUM PARLAKLIK: Fırçanın kılları
şekillendirme işlemini sabitlemek için halihazırda
sıcak olan saçları okşayarak kütikülü kapatır ve fazla
sıcaklığı alır.
VALERA tescilli bir Ligo Electric S.A
Isviçre markasıdır.
Ürünün yada ambalajının üzerindeki simgesi, bu
ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve
elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel
toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir.
Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda
bulunmakla hem çevreyi, hem de çevredekilerin
sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem de sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri
dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış
olduğunuz satıcıdan edinebilirsiniz.
00060677 int_dic2014:Layout 1 09/12/2014 8.41 Pagina 57
/

Bu kılavuz da uygundur