Joie Mimzy 3-in-1 Highchair Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

67 68
Parça Listesi
Montajdan önce tüm parçaların oldu
ğ
undan emin olun. Parçalardan biri eksikse lütfen yerel
distribütörünüze ba
ş
vurun. Montaj için alet gerekli de
ğ
ildir.
1 Çerçeve
2 Destek Tüpü
3 Ayak
4 Tepsi Borusu
5 Tepsi
6 Oturak Pedi
7 Oturak
8 Tepsi Kapağı
9 Tepsi Parçası
10 Arkalık
11 Tepsi Kapağı
12 Tepsi
13 Tepsi Borusu
14 Oturak Pedi
15 Baldır Desteği
16 Ayaklık
17 Destek Tüpü
18 5 noktalı Kopça
19 Döndürme Düğmesi
20 Yükseklik Ayar Düğmesi
21 Katlama Düğmesi
22 Ayak
Aksesuarlar (Ürüne
dahil değildir)
Oturak Pedi (bazı modellerde)
1 2
3
4
6
7
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ürün Bilgileri
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun. Ba
ş
ka sorunuz varsa, lütfen yerel
distribütörünüze ba
ş
vurun.
Ürün mimzy spin 3in1 Mama Sandalyesi
Uygunluk 15 kg altındaki çocuklar (0 - 36 aylık)
Malzemeler Plastik, metal, kuma
ş
Patent No. Patentler beklemededir
üretilmi
ş
tir Çin'de
Marka Joie
Web sitesi www.joiebaby.com
Üretici Joie Children's Products (UK) Limited
TR
Joie
'ye Hoş Geldiniz
Joie ailesine katıldığınız için tebrikler! Çocuğunuzla olan yolculuğunuzda size katılmaktan
büyük bir heyecan duyuyoruz. Joie mimzy™ spin 3in1 ürününü kullandığınızda, Avrupa güvenlik
standartları EN 14988:2017 ve EN 12790:2009 için onaylanmış, yüksek kalitede, tam sertifikalı
mama sandalyesi kullanırsınız.
Uzatılmış beşik olarak kullanılırken, maksimum ağırlık 9 kg’dır (yaklaşık 6 ay). Mama sandalyesi
olarak kullanılırken, uygun yaş 6-36 aydır. Güzel bir deneyim yaşamak ve çocuğunuz için en iyi
korumayı sağlamak üzere lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve her bir adımı izleyin.
ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK
AMACIYLA SAKLAYIN!
Kılavuzları indirmek ve daha heyecan verici Joie ürünlerine bakmak için bizi joiebaby.com adresin-
den ziyaret edin!
İçindekiler
Ş
ekiller 1-9
Uyarılar 69
Mama Sandalyesi Montajı 71
Çerçeve Montajı 71
Oturak Montajı 71
Oturak Pedi Montajı 71
Mama Sandalyesi Kullanımı 71
Baldır Deste
ğ
i Ayarı 71
Ayaklık Ayarı 71
Kopça Kullanımı 71
Omuz Kayı
ş
ı
İ
çin Yükseklik Ayarı 72
Kayı
ş
lar
İ
çin Uzunluk Ayarı 72
Tepsi Kullanımı 72
Tepsi Kapa
ğ
ı ve Tepsi Parçası Kullanımı 72
Oturak
İ
çin Yükseklik Ayarı 72
Dayanak Ayarı 73
Otura
ğ
ın döndürülmesi 73
Mama Sandalyesinin Katlanması 73
Oturak Pedini Ayırma 73
Bakım ve Koruma 73
Acil Durum
Acil durum veya kaza halinde, çocu
ğ
unuza ilk yardım uygulamak ve derhal tıbbi bakıma ba
ş
vurmak çok
önemlidir.
69
70
UYARILAR
!
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun.
!
Montaj yetişkin tarafından yapılmalıdır.
!
Lütfen daha sonra başvurmak için kullanım kılavuzunu saklayın.
!
Uzatılmış beşik olarak kullanılırken, maksimum ağırlık 9 kg'dır (yaklaşık 6 ay)
!
Mama sandalyesi olarak kullanılırken, uygun yaş 6-36 aydır.
!
Bu uyarılara ve montaj talimatlarına uyulmaması tehlikeyle sonuçlanabilir.
!
Bu mama sandalyesinde değişiklik YAPMAYIN veya başka üreticilerin
parçalarıyla birlikte KULLANMAYIN.
!
Herhangi bir parçanın kırık, yırtık ya da kayıp olması halinde ürünü
KULLANMAYIN.
!
Çocuğunuzu kesinlikle yalnız bırakmayın. Çocuğunuzu her zaman göz
önünde tutun.
!
şme veya kayma nedeniyle ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek için,
çocuğunuzu her zaman kemerle sabitleyin.
!
Hem yatay hem dik pozisyonda, çocuğunuzu daima verilen sabitleme
sistemiyle sabitleyin. Tepsi, çocuğunuzu ürünün üzerinde tutmak için
tasarlanmamıştır.
!
Çocuğunuz tek başına oturabildiğinde, uzatılmış beşiği kullanmayın.
!
Bu uzatılmış beşik, uzun süre uyumak için tasarlanmamıştır.
!
Bu uzatılmış beşik bebek karyolasının veya yatağının yerine geçmez.
Çocuğunuzun uykuya ihtiyacı olduğunda, uygun bir karyola veya yatağa
yatırılmalıdır.
!
Ürünün, yalnız yardım almadan dik oturabilen çocuklarla dik pozisyonda
kullanılması önerilir.
!
Çocuğunuzun mama sandalyesinin içinde veya üzerinde ayağa
kalkmasına izin VERMEYİN.
!
Mama sandalyesini, çocuğunuz içindeyken kaldırmayın veya TAŞIMAYIN.
!
Çocukların, mama sandalyesinde çocuk varken sandalyeyle veya
sandalyenin yakınında oynamasına izin VERMEYİN.
!
Çocukların, mama sandalyesinin yan tarafına eğilmesine izin VERMEYİN.
Sandalyenin dengesi bozularak düşebilir.
!
Mama sandalyesinin tepsisine ağır torba, paket veya diğer cisimleri
KOYMAYIN. Bunlar sandalyenin düşmesine neden olabilir.
!
Ürünü daima düz ve yatay bir zeminde kullanın.
!
Mama sandalyesinin yakınında açık alevler ve elektrikli elektrikli ızgara ve gaz
ateşi gibi güçlü ısı kaynaklarının yaratabileceği tehlikelere karşı yakın olun.
!
Üreticinin onayladıklarının dışında aksesuar veya yedek parça
kullanmayın.
!
Bu uzatılmış beşiği yüksek bir yüzeyde (örn. masa) kullanmak tehlikelidir.
!
Boğulma tehlikesini önlemek için, ürünü pencere stor kablosu gibi
kabloların, örtülerin, telefon kablolarının vs. bulunduğu yerlere KOYMAYIN.
!
Ürün kullanılmadan önce tüm montaj parçaları tamamen açılmalı ve sıkılmalıdır.
!
Kilit ve bağlantıların güvenliğini düzenli olarak kontrol edin.
!
Ürünü donanım hasarı, gevşek bağlantı parçaları, eksik parçalar veya
keskin kenarlar açısından düzenli olarak kontrol edin.
!
Mama sandalyesini katlamadan veya ayarlamadan önce çocuğunuzu
üründen çıkarın.
!
Çocuğunuzun mama sandalyesine yaklaşmasına izin vermeden önce
ürünün tamamen katlandığından veya tamamen açıldığından emin olun.
!
Bakım, onarım ve parça değişimiyle ilgili sorunlar için distribütöre başvurun.
!
Tepsiye çocuğun cildini yakacak kadar sıcak yiyecekleri KOYMAYIN.
!
Tüm kayışların doğru şekilde takıldığından emin olun.
!
Tüm bileşenler doğru şekilde takılıp ayarlanmadıkça mama sandalyesini
kullanmayın.
!
Yeni doğmuş bebekler için en yatık pozisyonun kullanılması önerilir.
!
Mama sandalyesini çocuk yardım almadan dik oturana kadar kullanmayın.
!
Boğulmayı önlemek için, ürünü kullanmadan önce plastik torbayı ve
ambalaj malzemelerini çıkarın. Plastik torba ve ambalaj malzemeleri
çıkarıldıktan sonra, bebek ve çocuklardan uzakta saklanmalıdır.
!
Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız.
!
Kayarak veya düşerek yaralanmaları engellemek için her zaman kemeri
doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olunuz.
!
şme tehlikesi : Çocuğunuzun sandalyeye tırmanmasına izin vermeyiniz.
!
Mama sandalyesini açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarından uzağa
koyunuz.
!
Yaralanmaları engellemek için mama sandalyesini açarken ve kapatırken
çocuğunuzu uzak tutunuz.
!
Çocuğunuz ayağını bir masa veya başka bir yapıya dayayıp ittirdiğinde
sandalyenin devrilebileceğini göz önünde bulundurunuz.
71
72
Mama Sandalyesi Montajı
Lütfen bu ürünü monte etmeden ya da kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun.
Montaj Çerçevesi
1
görsele bakın
! Ayağı monte ederken lütfen yönünü kontrol edin.
Oturak Montajı
2
görsele bakın
Oturağı çerçeveye oturtun. Duyulabilir "tık" sesi, oturağın çerçeveye sabitlendiğini gösterir.
2
! Oturağın yerine sabitlendiğinden emin olmak için oturağı yukarı kaldırın.
! Oturak veya çerçeve ayrı kullanılamaz.
Oturak Pedi Montajı
3
-
5
görsele bakın
Oturak pedini a
ş
a
ğ
ıdaki adımları izleyerek monte edin:
1. Oturağı açın.
2. Oturak pedini, oturağın arkalığının üstüne sarın.
3. İki kayışı, oturağın arkalığının üzerindeki açıklıklara yerleştirin.
3
! Oturak pedinin kaymasını önlemek için, kayışların oturağın arkasına sabitlendiğinden emin olun.
4. Tüm kayışları, oturak pedinin içindeki yuvalardan çekin.
4
! Küçük oturak pedi, çocuğu korumak içindir. 0-6 aylık çocuklar küçük oturak pedi kullanmalıdır.
Mama Sandalyesinin Kullanımı
Baldır Desteği Ayarı
6
görsele bakın
Baldır desteği 2 pozisyon ayarına sahiptir.
Ayaklık Ayarı
7
-
8
görsele bakın
Ayaklık 3 pozisyonda ayarlanabilir.
Kopça Kullanımı
9
-
10
görsele bakın
1.
ş
me veya kayma sonucu olu
ş
acak ciddi yaralanmaları önlemek için, çocu
ğ
unuzu her zaman kayı
ş
la
sabitleyin.
2. Çocu
ğ
unuzun sıkıca sabitlendi
ğ
inden ve çocukla omuz kayı
ş
ı arasındaki mesafenin yakla
ş
ık olarak bir el
kalınlı
ğ
ında oldu
ğ
undan emin olun.
3. Omuz kemerlerni ÇAPRAZLAMAYIN. Bu, çocu
ğ
un boynuna basınç uygular.
Not
Omuz Kayışı İçin Yükseklik Ayarı
11
-
13
görsele bakın
! Omuz kayışı yuvalarını değiştirirken, omuz kayışlarının oturak pedinde ve oturak arkalığındaki aynı yuvalara
takıldığından emin olun.
Kayışlar İçin Uzunluk Ayarı
14
görsele bakın
Kayış uzunluğunu değiştirmek için kayan ayarlama parçasını kullanın.
14
-1
Bel kayışını doğru uzunlukta tutarken
14
-2, düğmeye basın.
14
-3
Tepsi Kullanımı
15
-
20
görsele bakın
! Tepsi borusunu her zaman tepsiye takın. Tepsi borusu takıldıktan sonra, kesinlikle çıkarılmamalıdır.
! Tepsi tamamen dışarı çekilebilir. Tepsiyi oturağın ucuna doğru çekerken dikkatli olun.
! Tepsinin her iki tarafının konumunun da eşleştiğinden emin olun.
! Her iki kılavuzun sabitlendiğinden emin olmak için tepsiyi geri çekin.
Tepsi Kapağı ve Tepsi Parçası Kullanımı
21
-
23
görsele bakın
Oturak İçin Yükseklik Ayarı
24
görsele bakın
5 yükseklik konumu vardır. Oturak, yemek masanızın yüksekli
ğ
ine göre do
ğ
ru yüksekli
ğ
e ayarlanabilir ve bu da
çocu
ğ
unuzun ailenizle birlikte yemek yemesini kolayla
ş
tırır.
!
Otura
ğ
ın yüksekli
ğ
ini, çocuk oturaktayken AYARLAMAYIN.
1. Omuz kayı
ş
ı, omuzlarla aynı hizada veya omuzların hafifçe üzerinde bulunan yuvaya takılmalıdır.
2. Çocu
ğ
unuzun dü
ş
mesini önlemek için, çocu
ğ
unuz otura
ğ
a yerle
ş
tirildikten sonra omuz kayı
ş
ının do
ğ
ru
yükseklikte olup olmadı
ğ
ını kontrol edin.
3. Daha büyük çocuklar için, üst omuz yuvalarını kullanın. Daha küçük çocuklar için, alt omuz yuvalarını
kullanın.
Not
1. Tepsi, tepsi kapa
ğ
ı veya tepsi parçasıyla birlikte kullanılabilir.
2. Yemek masasına yerle
ş
tirirken, tepsi kapa
ğ
ı ve tepsi parçası, tepsi pedi olarak kullanılabilir.
3. Tepsi kapa
ğ
ı ve tepsi parçası aynı
ş
ekilde kullanılır.
Not
73
74
Yaslanma Ayarı
25
görsele bakın
5 yaslanma konumu vardır. Oturak, be
ş
inci yaslanma pozisyonundayken uzatılmı
ş
be
ş
ik olarak kullanılabilir.
!
Otura
ğ
ın yaslanma konumunu, çocuk oturaktayken AYARLAMAYIN.
Oturağı döndürün
26
-
27
görsele bakın
! Döndürme düğmelerinin herhangi birini serbest bırakıtığınızda oturak döndürülebilir.
! Döner oturak tasarımı annenin işini kolaylaştırır.
! Mama sandalyesini katlamadan veya ayarlamadan önce (döndürme hariç) çocuğunuzu üründen çıkarın.
Mama Sandalyesini Katlama
28
-
31
görsele bakın
! Mama sandalyesini, çocuk sandalyedeyken KATLAMAYIN.
! Mama sandalyesini katlamadan önce tepsiyi çıkarın.
Koltuk Pedini Ayırma
32
-
33
görsele bakın
Bakım ve Koruma
! Tepsi kapağı ve tepsi parçası bulaşık makinesinde yıkanabilir.
! Koltuk minderinizin lekeleri bir sünger ve sabunlu suyla temizlenebilir. Çamaşır suyu KULLANMAYIN.
! Yıkanan oturak pedini gölgeli bir yerde kendi kendine kurumaya bırakın. Kurutucuya KOYMAYIN.
! Çerçeveyi temizlemek için, nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin ve çerçevenin üzerinde kalan nemi
kuru bir bezle silin.
! Mama sandalyesini yıkamak için seyreltilmemiş nötr deterjan, gaz ya da başka bir organik çözelti KULLAN-
MAYIN. Bu işlem mama sandalyesine zarar verebilir.
! Mama sandalyenizi eskimiş parçalar, yırtık malzeme ya da sökülmüş dikiş olup olmadığını tespit etmek için
ara sıra kontrol edin. Gerek duyduğunuzda ilgili parçaları değiştirin.
! Mama sandalyesi uzun süre kullanılmayacaksa, çocuğunuzun erişemeyeceği bir yere koyun.
Notlar
1 / 1

Joie Mimzy 3-in-1 Highchair Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur