Zebra 105SL Başvuru Kılavuzu

Tip
Başvuru Kılavuzu
© 2007 ZIH Corp. Tüm ürün isim ve sayıları Zebra
ticari markalardır ve Zebra ve Zebra logosu ZIH Corp.'un tescilli
ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
14023L-242 Rev. A
24.07.2007
105SL Hızlı Referans Kılavuzu
Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı
bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.
Dış Görünüm
Şekil 1 • Yazıcı Dış cephesi
1
Kontrol paneli
2
Medya bölmesi kapağı
3
Güç anahtarı (O = Kapalı, I = Açık)
4
AC güç girişi
1
2
Ön
Arka
3
4
Kontrol Paneli
2
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
Kontrol Paneli
Kontrol paneli (Şekil 2) yazıcı çalışma durumunu gösterir ve temel yazıcı işletimini kontrol
eder.
Şekil 2 • Kontrol Paneli
1
LCD Yazıcının işletim durumunu
gösterir.
2
Güç ışığı Yazıcıık olduğunda Açık gösterir.
3
Hata ışığı Yazıcınıza bakım gerekirse, ışık
yanıp söner.
4
DURAKLAMA ışığı Yazıcı duraklatılmışsa yanar.
5
PAUSE (DURAKLAMA)
ğmesi
Basıldığı zaman yazıcı duraklar ya
da tekrar işleme geçer.
6
Ver i ışığı Yazıcı veri alırken hızlı yanıp söner.
POWER
TAKE LABEL
ERROR
CHECK RIBBON
CANCEL
FEED
PAPER O UT
PAUSE
DATA
PREVIOUS
NEXT/SAVE
SETUP/EXIT
1
5
2
3
6
4
3
Yazıcı Bileşenleri
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
Yazıcı Bileşenleri
Şekil 3 yazıcınızın medya bölmesindeki bileşenleri gösterir. Yazıcınızda kurulu seçeneklere
bağlı olarak, görünüşlerinde biraz farklılıklar olabilir.
Şekil 3 • Yazıcı Bileşenleri
1
Yazıcı kafasıma kolu
6
Medya besleme askısı
2
Merdane silindiri
7
Medya besleme kılavuzu
3
Kesici (seçenek)
8
Dış medya kılavuzu
4
Şerit takma mili
9
Geri sarma mili (seçenek)
5
Şerit besleme mili
4 5
6
7
3
1
8
9
2
Medya Yükleme
4
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
Medya Yükleme
Yırtma tarzlı rulo medyayı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın (Şekil 4).
Yelpaze kıvrım medyayıkleme yönergeleri veya değişik yazılım modlarında yüklemek için
Kullanıcı Kılavuzuna başvurunuz.
Şekil 4 • Yırtma Tarz Medya Yolu
Rulo Medyayı Yırtma Tarzda yüklemek için, aşağıdaki adımları yerine getirin:
1. Kirlenmiş olan ya da yapıştırıcı veya bantla tutulan tüm etiketleri çıkartıp atın.
2. Medya kılavuzunu mümkün olduğunca dışarı çekin.
UyarıMedya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas
edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.
Etiketler Etiket Bloku
5
Medya Yükleme
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
3. Rulo medyayı, medya besleme askısının üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunca
içeri itin.
4. Medya besleme kılavuzunu, medyanın kenarına temas edene kadar kaydırın.
5. Yazıcı kafa takımını, yazıcı kafasını açma kolunu saat yönünün tersinde çevirerek açın.
Medya Yükleme
6
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
6. Dış medya kılavuzunun tabanında bulunan parmakla döndürülen vidayı (bu açıdan
görünmüyor) gevşetin (
1).
7. Dış medya kılavuzunu kaydırarak tamamen dışarı çıkarın.
8. Medyayı alt silindirin altından (1) ve üst medya sensör takımının altından (2) geçirin.
1
1
2
7
Medya Yükleme
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
9. Medyayı yazıcı kafa takımının altından (1), tutucu levhanın altına (2) oradan da merdane
silindirinin üzerinden geçirin (3).
10. Medyayı iç medya kılavuzuna hizalayın (1). Dış medya kılavuzunu (2) medyanın
kenarına temas edene kadar kaydırın.
1
3
2
1
2
Medya Yükleme
8
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
11. Dış medya kılavuzunun tabanında bulunan parmakla döndürülen vidayı (bu açıdan
görünmüyor) sıkın (
1).
12. Yazıcı kafa takımını aşağı itin (1), ve yazıcı kafasını açma kolunu saat yönünde
sabitlenene kadar çevirin (
2).
1
12
9
Şerit Yükleme
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
Şerit Yükleme
Yazıcı kafasını aşınmaya karşı korumak için daima medyadan daha geniş bir şerit kullanın.
Şeritin dış yüzeyinin kaplamalı olması gerekir. Direk termal yazılım işlemi için, şeridi
yazıcının içersine yüklemeyin.
Şekil 5 • Şerit Yolu
Şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Şerit besleme silindirinin parçalarını hizalayın.
2. Serbest ucu saat yönünde açılacak konumda olacak şekilde şeridi yönlendirin.
UyarıMedya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla temas
edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.
Şerit Yükleme
10
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
3. Rulo şeridini, şerit besleme milinin üzerine yerleştirin ve en arkaya gelene kadar ittirin.
4. Bir şerit öncüsünün kullanılması, şerit yükleme ve çıkarma işlemlerini kolaylaştırır. Şerit
rulonuzun ucuna kağıttan veya başka bir malzemeden çubuk görevini yapacak bir şey
takılı mı?
5. Yazıcı kafa takımını, yazı kafasını açma kolunu saat yönünün tersinde çevirerek açın.
Eğer... O zaman...
Evet Bir sonraki adımla devam edin.
Hayır
a. Rulodan yaklaşık 150.305 mm'lik (612 inç) bir medya şeridi (etiketler ve
astar) yırtın.
b. Medya şeridinden bir etiket çıkarın.
c. Bu etiketi (1) şeridin ucunu (2) medya şeridine (3) bağlamak için
kullanın. Medya şeridi öncü görevini görür.
23 1
11
Şerit Yükleme
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
6. Şerit öncüsü ve bağlı şeridi alt silindirin üstünden (1) ve üst silindirin altından (2) geçirin.
7. Şerit öncüsünü yazıcı kafa takımının altından (1), tutucu levhanın altına (2) oradan da
merdane silindirinin üzerinden geçene kadar ileri itin (3).
8. Şerit öncüsünü üst şerit rulosu (1) ve şerit takma miline doğru (2) getirin.
2
1
1
3
2
21
Şerit Yükleme
12
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
9. Kancayı şerit takma milinden çıkarın.
10. Şerit öncüsü ve bağlı şeridi şerit-alma silindirinin etrafında saat yönünün tersinde sarın.
11. Kancayı tekrar takın. Kancanın kısa ucu şerit takma milindeki çentiğe sığar. Kancanın
uzun ucu çentiğin ters yönündeki oyuğa sığar.
12. Şeridi kancanın etrafına sarmak ve sarkan kısımlardan kurtulmak için silindiri saat
yönünün tersinde bir kaç kez çevirin.
13
Şerit Yükleme
24.07.2007 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 14023L-242 Rev. A
13. Yazıcı kafa takımını aşağı itin (1 ), ve yazıcı kafası açma kolunu saat yönünde sabitlenene
kadar çevirin (
2).
12
Şerit Yükleme
14
14023L-242 Rev. A 105SL Hızlı Referans Kılavuzu 24.07.2007
Kullanılmış Şeridi Çıkarma
Her şerit rulosu değiştirmenizde, şerit takma milindeki kullanılmış şeridi çıkarın.
Kullanılmış şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Eğer şerit tükenmemiş ise, şerit takma milinin önünden kesin veya koparın.
2. Kancayı şerit takma milindeki yuvasından çıkana kadar itin. Şeridi gevşetmek için
kancayı öne arkaya hareket ettirin.
3. Gevşeyen kancayı şerit takma milinden çıkarın.
4. Kullanılmış şeridi, şerit takma milinin üzerinden kaydırarak çıkarın ve atın.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

Zebra 105SL Başvuru Kılavuzu

Tip
Başvuru Kılavuzu