Zebra 170PAX4 Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Tip
Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu
© 2007 ZIH Corp. Tüm ürün adları ve numaraları Zebra 'nın
ticari markalarıdır, ve Zebra ve Zebra logoları
ZIH Corp.'un tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
57513L-242 Rev. A
09.08.2007
170PA X 4 Hızlı Referans Kılavuzu
Bu kılavuz yazıcı motorunuzu yüklemek ve çalıştırmak için temel yönergeleri içerir. Daha
fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.
İçerik
Yazıcı Motoru Dış Görünüm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kontrol Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrol Paneli Düğmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrol Paneli Gösterge Işıkları (LEDler). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Medya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Şerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Medya Yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Şerit Yükleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kullanılmış Şeridi Çıkarın. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Yazıcı Motorunu Yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bir Yapılanış Etiketi Basın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bir Ağ Yapılanış Etiketi Basın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Parametreleri Görme veya Değiştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Temizleme Programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Yazıcı kafasını ve Merdane Silindirini temizleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Yazıcı Motoru Dış Görünüm
2
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
Yazıcı Motoru Dış Görünüm
Yazıcı motorları hem sağ el yapılanışına (medya soldan sağa hareket eder, Şekil 1) ve sol el
yapılanışına (medya sağdan sola hareket eder, Şekil 2) sahiptir.
Şekil 1 • Sağ El (RH) Yazıcı Motoru
Şekil 2 • Sol El (LH) Yazıcı Motoru
1
Medya bölmesi kapağı
2
Kontrol paneli
3
Elektronik bölme kapağı
1
2
3
1
2
3
3
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Kontrol Paneli
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Kontrol Paneli
Yazıcı motorunun tüm kumanda ve göstergeleri kontrol panelinde bulunur (Şekil 3). Güç
ğmesi kontrol panelinin yan tarafında bulunmaktadır.
Şekil 3 • Kontrol Paneli (Sağ El)
Kontrol Paneli Düğmeleri
Kontrol paneliğmeleri Tablo 1'de tanımlanmaktadır.
1
Güç düğmesi
2
ğmeler
3
Liquid Crystal Display (LCD) (Sıvı Kristal Görüntü Birimi)
4
Işıklar/LEDler (Işık yayan diyotlar)
3 242
1
Tablo 1 • Kontrol Paneli Düğmeleri
ğme Tanımı/İşlevi
BLACK OVALS
(SİYAH OVALLER)
İki siyah oval düğme, LCD ekranında gösterilen parametrelerin
parametre değerlerini değiştirmekte kullanılır. Genelde bir değeri
artırmak veya azaltmak, evet ya da hayır diye cevap vermek, ON
(AÇIK) ya da OFF (KAPALI) olduğunu belirtmek ve seçenekler
arasında gezinmek için kullanılır.
PREVIOUS
(ÖNCEKİ)
LCD ekranına bir önceki parametreyi getirir.
NEXT (SONRAKİ) LCD ekranına bir sonraki parametreyi getirir.
SETUP/EXIT
(DÜZENEK/ÇIKIŞ)
Yapılanış moduna girmek veya oradan çıkmak için kullanılır.
PAUSE
(DURAKLAMA)
Yazılım işlemi durdurur ve yeniden başlatır ya da hata mesajlarını
kaldırır ve LCD'yi temizler. Basılmakta olan bir etiket varsa,
yazılım işlemi durmadan önce tamamlanır. Yazı
cı motoru
duraklatıldığında PAUSE (DURAKLAMA) ışığı yanar.
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Kontrol Paneli
4
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
CANCEL (İPTAL) CANCEL (İPTAL) işlemleri sadece cihaz Duraklama
modundayken çalışır.
CANCEL'a (İPTAL) basılması şunları
gerçekleştirir:
Halen basılmakta olan etiket biçimini iptal eder.
•Basılmakta olan etiket yoksa, bir sonra basılacak olan iptal olur.
•Basılmayı bekleyen etiket biçimleri yoksa,
CANCEL (İPTAL)
işlevi göz ardı edilir.
Yazıcı motorunun etiket biçimi hafızasının tümünü silmek için,
DATA (VERİ) ışığı sönene kadar
CANCEL (İPTAL)ğmesini
basılı tutun.
FEED (YÜKLEME) Boş etiket besler.
•Yazıcı motoru rölantideyse veya duraklatılmışsa etiket hemen
beslenir.
•Yazıcı motoru baskı yapıyorsa, etiket mevcut destenin yazılımı
bittikten sonra beslenir.
CALIBRATE
(AYARLA)
CALIBRATE (AYARLA) işlemleri sadece Duraklama
modundayken çalışır. Uygun medya uzunluğunu tekrar ayarlamak,
medya türünü seçmek (sürekli/-aralıklı) ve yazılım yöntemini
seçmek (direkt termal/termal transfer) için
CALIBRATE'e
(AYARLA)
basın.
Tablo 1 • Kontrol Paneli Düğmeleri (Devam ediyor)
ğme Tanımı/İşlevi
5
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Kontrol Paneli
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Kontrol Paneli Gösterge Işıkları (LEDler)
Kontrol paneli ışıkları Tablo 2'de tanımlanmaktadır.
Tablo 2 • Kontrol Paneli Işıkları
LED
"OFF" YANMASI
şunu belirtir
"ON" YANMASI şunu belirtir
YANIP SÖNMESİ
şunu belirtir
GÜÇ
(Yeşil)
Yazıcı motoru
KAPALI ya da
yazıcı motoruna
güç gelmiyor.
Yazıcı motoru AÇIK ve yazıcı motoruna güç
geliyor.
PAUSE
(DURAKLA
MA)
(Sarı)
Normal çalışma. Aşağıdakilerden biri:
•Yazıcı motoru hatalı bir durumdan dolayı
duraklatılmış (yazıcı kafası, şerit ya da
kağıt hatası). Genelde başka bir LED'le
beraber yanar.
PAUSE (DURAKLAMA)ğmesine
basılmış.
Aplikatör Portundan duraklatma istenmiş.
Etiket biçiminin bir parçası olarak bir
duraklatma istenilmiş.
DATA
(VERİ)
(Yeşil)
Veri alınmıyor ya
da işlenmiyor.
Veri işleniyor ya da yazılım işlemi
gerçekleşiyor. Veri alınmıyor.
Yazıcı motoru ana
bilgisayardan veri
alıyor ya da ona
durum bilgisi
gönderiyor.
MEDYA
(Sarı)
Normal çalışma.
Medya düzgün
olarak yüklenmiş.
Medya bitmiş. (Yazıcı motoru duraklatılmış,
LCD ekranı hata mesajı gösteriyor ve PAUSE
(DURAKLAMA) ışığı YANIYOR.)
ŞERİT
(Sarı)
Normal çalışma.
Şerit düzgün
olarak yüklenmiş.
Yazıcı motoru direkt termal modundayken
şerit içeride ya da yazıcı motoru termal
transfer modundayken şerit yüklenmemiş.
Yazıcı motoru duraklatılmış, LCD ekranı hata
mesajı gösteriyor ve PAUSE
(DURAKLAMA) ışığı YANIYOR.
ERROR
(HATA)
(Turuncu)
Yazıcı motoru
hatası yok.
—Yazıcı motoru hatası
var. Durum için LCD
ekranına bakın.
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya
6
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
Medya
Yazıcı motoru çeşitli medya türleri kullanabilir (Tablo 3).
Tablo 3 • Medya Türleri
Medya Türü Görünümü Tanımı
Aralıklı Rulo Medyası Medya bir göbeğe sarılıdır. Etiketler tek
tek aralık, çentik, delik veya siyah
işaretlemelerle birbirlerinden ayrılmıştır;
böylece bir etiketin nerede bittiğini ve bir
sonrakinin nerede başladığını
görebilirsiniz. Delikli veya çentikli medya
kullanırken sensörün bir delik ya da
çentiğin üzerinde direkt olarak
konumlandırın.
Sürekli Rulo Medyası Medya bir göbeğe sarılıdır ve aralık, delik,
çentik ya da siyah işaretlemelere sahip
değildir. Böylece görüntü etiketin herhangi
bir yerine basılabilir.
Yelpaze Kıvrım
Medya
Medya zikzaklı bir biçimde katlanmıştır.
7
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Şerit
Şerit, bir tarafı termal transfer işlemi sırasında medyaya aktarılan parafin ya da parafin
reçinesiyle kaplı olan ince bir filmdir.
Şerit Ne Zaman Kullanılmalı
Termal transfer medyası yazılım işlemleri için şerit gerektirirken direkt termal medya
gerektirmez. Belirli bir medya için şerit kullanılması gerekip gerekmediğini tespit etmek için
bir medya çizik testi uygulayın.
Çizik testi yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Medyanın baskı yüzeyini tırnağınızla çizin.
2. Medyanın üzerinde siyah bir iz oluştu mu?
Şeridin Kaplamalı Tarafı
Şerit kaplamalı yüzeyi içe veya dışa gelecek şekilde sarılı olabilir (Şekil 4). Bu yazıcı motoru
sadece kaplamalı yüzeyi dışta olan şerit kullanabilir.
Şekil 4 • Kaplamalı Yüzeyi Dışta ya da İçte olan Şerit
Şeridin hangi yüzeyinin kaplamalı olduğunu anlamak için aşağıdaki adımları
uygulayın:
1. Bir etiketi astarından çıkarın.
2. Etiketin yapışkanlı tarafının bir köşesini şerit rulosunun dış yüzeyine bastırın.
3. Etiketi şeritten kaldırın.
Eğer siyah bir iz oluştuysa... O halde medya...
Medyanın üzerinde
oluşmadıysa
Termal transfer. Şerit gerekli.
Medyanın üzerinde oluştuysa Direkt termal. Şerit gerekli değil ancak yazıcı
kafasının medyadan dolayı aşınmasına karşı
korumaya yardımcı olmak amacıyla şerit
kullanılabilir.
Dışta İçte
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit
8
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
4. Sonuçları gözlemleyin. Mürekkep parçacıkları ya da taneleri şeritten etikete yapıştı mı?
Eğer şeritteki mürekkep... O zaman...
Etikete yapıştıysa Şeridin dış yüzeyi kaplamalı.
Etikete yapışmadıysa Şeridin yüzeyi kaplamalı. Bunu doğrulamak
için testi şerit rulosunun iç yüzeyinde tekrarlayın.
9
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Medya Yükleme
Şekil 5 sağ-el yazıcı motorunun medya işleme unsurlarını teşhis eder. Bir sol el ünitesi bu
unsurların ayna görüntülerini içerir. 10. sayfadaki Şekil 6 her iki yazıcı motorunun medya
yüklü hallerini göstermektedir.
Şekil 5 • Medya Yükleme Unsurları (Sağ El)
1
Yazıcı kafası kolu
8
Medya kılavuzu
2
Yazıcı kafa takımı
9
Sıkıştırma silindiri takımı
3
Çıkarma çubuğu
10
Etiket kılavuzu raf takımı
4
Merdane silindiri
11
Alt kılavuz mevkii
5
Yazıcı kafası kilitleme pimi
12
Üst kılavuz mevkii
6
Çıkarma silindiri takımı
13
Üst medya sensör izleme takımı
7
Çıkarma silindiri kolu
1
2
589 6
3
4
12
11
710
13
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
10
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
Şekil 6 • Yüklü Medya
Sol El
Sağ El
11
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Medya yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Medyayı aplikatörün medya besleme makarasına yükleyin (aplikatörün kullanma
kılavuzuna bakınız).
2. Medya kapağınıın.
3. Bkz Şekil 7. Sıkıştırma silindiri takımını aşağı bastırın.
Sıkıştırma silindiri takımı yukarı zıplar (Şekil 8).
Şekil 7 • Sıkıştırma Silindiri Serbest Bırakma Kolunu Bastırma
Şekil 8 •ılmış Sıkıştırma Silindiri Takımı
Dikkat • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla
temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.
1
Sıkıştırma silindiri takımı
serbest bırakma kolu
1
Sıkıştırma silindiri takımı
1
1
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
12
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
4. Bkz Şekil 9. Yazıcı motorununun altında, dış medya kılavuzunun pirinçten tırtıllı
somununu tutun ve dış medya kılavuzunu tamamen dışarıya kaydırın.
Şekil 9 • Dış Medya Kılavuzunu Kaydırma
1
Pirinç tırtıllı somun
2
Dış medya kılavuzu
1
2
13
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
5. Bkz Şekil 10. Yazıcı kafa takımını, yazıcı kafası kolunun kilitleme pimindeki mandalını
açarak açın.
Şekil 10 • Yazıcı Kafası Takımını Açma
Dikkat • Yazıcı kafası sıcak olabilir ve ciddi yanmalara sebep olabilir. Yazıcı kafasının
soğumasını bekleyin.
1
Yazıcı kafası kolu
2
Kilitleme pimi
1
2
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
14
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
6. Bkz Şekil 11. Medyayı aşağıdaki gibi üst medya yolunun içinden geçirin:
a. Üst kılavuz mevkiinin altından
b. Üst medya sensörü izleme takımı ve etiket kılavuzu raf takımının arasından
c. Sıkıştırma silindiri takımının altından
d. Yazıcı kafa takımının altından
7. Bkz Şekil 11. Medyanın yaklaşık 75 cm'ini (30 inç) çıkarma çubuğunun dışına gelecek
şekilde uzatın. Medyanın bu görünen kısmındaki etiketleri çıkarıp atın.
Şekil 11 • Medyayı Geçirme
1
Üst kılavuz mevkii
2
Üst medya sensör izleme takımı
3
Etiket kılavuzu raf takımı
4
Sıkıştırma silindiri takımı
5
Yazıcı kafa takımı
6
Çıkarma çubuğu
7
Astar
8
Etiket
1 4
5
7
2 3
6
8
15
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
8. Bkz Şekil 12. Medyayı iç medya kılavuzuyla ancak dokunabilecek bir şekilde hizalayın.
9. Bkz Şekil 12. Yazıcı motorununun altında, dış medya kılavuzunun tırtıllı pirinç
somununu tutun ve dış medya kılavuzunu medyanın dış kenarına değene kadar hizalayın.
Şekil 12 • Dış Medya Kılavuzunu Ayarlama
10. Bkz 11. sayfadaki Şekil 7. Sıkıştırma silindiri takımını kapanıp kilitlenene kadar aşağı
bastırın.
11. Bkz 13. sayfadaki Şekil 10. Yazıcı kafası kolunu kilitleme pimini kavrayana kadar
çevirerek yazıcı kafası takımını kapatın.
12. Bkz Şekil 13. Çıkarma silindiri takımının aşağı doğru dönmesi için çıkarma silindiri
kolunu kaldırın.
Şekil 13 • Çıkarma Silindiri Takımını Serbest Bırakma
1
Dış medya kılavuzu
2
Medya
1
Çıkarma silindiri kolu
2
Çıkarma silindiri takımı
2
1
1
2
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Medya Yükleme
16
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
13. Bkz Şekil 14. Medya astarını çıkarma çubuğunun etrafından, merdane silindirin altından
ve çıkarma silindiri takımının içinden geçirin.
Şekil 14 • Astarı Geçirme
14. Bkz Şekil 15. Çıkarma silindiri takımını kapalı konumda kilitlenene kadar çevirin.
Şekil 15 • Kapalı Çıkarma Silindiri Takımı
15. Bkz Şekil 14. Medya astarını alt kılavuz mevkiinin altından ve aplikatörün takma milinin
etrafından geçirin (aplikatörün kullanma kılavuzuna bakınız).
16. Medya kapağını kapatın.
Not • Aplikatörde hava tüpü varsa, medya astarını hava tüpüyle çıkarma çubuğunun
arasından geçirin. Medya astarını hava tüpünün üzerinden geçirmeyin.
1
Çıkarma çubuğu
2
Merdane silindiri
3
Çıkarma silindiri takımı
4
Alt kılavuz mevkii
1
2
3
4
17
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Şerit Yükleme
Termal transfer medyalı şerit kullanın (bkz. 7. sayfadaki Şerit). Şeridin dış yüzeyinin
kaplamalı olması ve medyadan daha geniş olması gerekir. Eğer şerit medyadan daha ince ise,
yazıcı kafasının bölümleri korumasız kalıp zamanından önce aşınmasına sebep olur.
Şekil 16 sağ-el yazıcı motorunun medya kompartımanının içersindeki şerit sistemi unsurlarını
teşhis eder. Bir sol el ünitesi bu unsurların ayna görüntülerini içerir. 18. sayfadaki Şekil 17
yazıcı motorunun şerit yüklü halini göstermektedir.
Şekil 16 • Şerit Yükleme Unsurları
1
Şerit besleme mili
5
Yazıcı kafa takımı
2
Şerit takma mili
6
Kilitleme pimi
3
Üst şerit kılavuzu silindiri
7
Alt şerit kılavuzu silindiri
4
Yazıcı kafası kolu
1 2
4
5
3
7
6
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit Yükleme
18
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
Şekil 17 • Yüklü Şerit
Sol El
Sağ El
19
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit Yükleme
09.08.2007 170PA X4 Hızlı Referans Kılavuzu 57513L-242 Rev. A
Şeridi yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Bkz Şekil 18. Şeridin gösterildiği gibi dönmesi için şerit besleme miline bütün bir şerit
rulosu yerleştirin ve tamamen yerleşene kadar ruloyu yazıcı kafası çerçevesine doğru itin.
Şekil 18 • Şeridi, Şerit Besleme Silindirinin Üzerine Yerleştirme
Dikkat • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer yazıcı parçalarıyla
temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.
Sol El Sağ El
1
Şeritli şerit besleme mili
1
1
170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu
Şerit Yükleme
20
57513L-242 Rev. A 170PAX4 Hızlı Referans Kılavuzu 09.08.2007
2. Bkz Şekil 19. Yazıcı kafa takımını, yazıcı kafası kolunun kilitleme pimindeki mandalını
açarak açın.
Şekil 19 • Yazıcı Kafası Takımını Açma
3. Bkz Şekil 20. Şeridi, alt şerit kılavuz silindirinin altından geçirin.
4. Bkz Şekil 20. Şeridin, yazıcı motorunun arka paneline yakın bir yerde bulunan şerit
sensörünün direkt olarak altından geçtiğinden emin olun.
Şekil 20 • Şeridi Şerit Sensörünün Altından Geçirme
1
Yazıcı kafası kolu
2
Kilitleme pimi
1
Alt şerit kılavuzu silindiri
2
Şerit sensörü
1
2
21
1 / 1

Zebra 170PAX4 Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Tip
Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu