One For All URC 7990 El kitabı

Kategori
Uzaktan kumandalar
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

WWW.ONEFORALL.COM 37
SimpleSet
T
ü
rk
ç
e
1
cih
az
ın
ız
ın
m
ar
k
as
ı l
is
t
ed
e y
er
al
ıy
o
r
m
u
?
•EV
ET
:
C
i
h
a
n
ı
n
A
Ç
I
K
o
l
d
u
ğ
u
n
d
a
n
e
m
i
n
o
l
u
n
(
b
e
k
l
e
m
e
k
o
n
u
m
u
n
d
a
d
e
ğ
i
l
)
.
M
ar
k
an
ı
z
i
ç
i
n
at
an
an
SA
Y
I
Y
I
un
ut
m
ayı
n
(
ör
n
.
Sam
s
un
g
=
6
)
v
e
I
n
fin
i
t
y
Si
m
p
l
eSet
ad
ı
m
l
ar
ı
n
ı
uyg
ul
ayı
n
.
H
A
Y
I
R
:
D
o
ğ
r
ud
an
K
od
A
yar
l
am
a
uyg
ul
am
a
(
3
9
s
.
)
.
Örn.: Samsung tv = 6
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 37
38 WWW.ONEFORALL.COM
Cihazınız KAPANANA kadar “markanız için atanmış olan SAYI TUŞUNU
basılı tutun” (örn. Samsung TV için “6”). Cihazınız kapanır kapanmaz
“SAYI tuşunu” bırakın. HAZIR !
Cihazınız KAPANMIYOR mu? “Doğrudan Kod Ayarlama” talimatlarını uygu-
layın veya Otomatik Arama deneyin.
Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz?
Cihazınızı manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kuman-
dayı kullanarak) ve Basit Ayar adımlarını tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapan-
maz “ markanız için atanmış sayı tuşunu” bıraktığınızdan emin olun.
HEPSİ İÇİN BİR TANE cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün
çalışmıyor mu? Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Basit
Ayar adımlarını tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz “markanız için atanmış
sayı tuşunu” bıraktığınızdan emin olun veya www.simpleset.com adresine
gidin.
“settings” tuşunu 3
s
aniye basılı tutun.
Kurulum ekranı belirir.
"SimpleSet" a basın.
Ekran cihazlarda sadece
d
üğmeleri görüntüler.
Kontrol etmek istediği-
niz cihaz tipi için cihaz
t
uşunu seçin (örn. TV ).
2
4
5
3
SimpleSet
3
s
e
c.
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 38
WWW.ONEFORALL.COM 39
C
ihazlarınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı ayarlama
Doğrudan Kod Ayarlama
1) Kod listesinden cihazınızın kodunu bulun (dahil). Kodlar cihaztipine ve
marka adına göre listelenmiştir. En popüler kod ilk sırada listelenmiştir.
C
ihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
2) “settings” tuşunu 3 saniye basılı tutun. Kurulum ekranı belirir.
3
) "Extra" a basın. Ekran cihazlarda sadece düğmeleri görüntüler.
4) Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV ).
5
) Markanız için listelenmiş ilk 4 haneli kodu girin (örn. Bennett TV için
0
556). LED iki kez yanıp sönecektir.
6) Şimdi Infinity kumandayı cihazınıza doğrultun ve GÜÇ düğmesine
b
asın. Cihazınız KAPANIRSA kumanda cihazınızı kontrol etmeye hazır
demektir. Cihazınız KAPANMIYOR mu? Lütfen Doğrudan Kod Ayarlama
talimatlarını markanız için listelenmiş bir sonraki kod ile tekrarlayın.
• Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz? Cihazını
manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve
markanız için listelenmiş olan bir sonraki kod ile Doğrudan Kod Ayarlama işlemini deneyin.
• Infinity cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu?
Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Doğrudan Kod Ayarlama talimat
larını markanız için listelenmiş bir sonraki kod ile tekrarlayın.
• Hala başarılı DEĞİL mi? Otomatik Arama talimatlarını uygulayın ve www.simpleset.com
adresine gidin.
Cihazlarınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı ayarlama
otomatik arama
Arama Yöntemi, Infinity'in hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için
doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe
yarar.
1) “settings” tuşunu 3 saniye basılı tutun. Kurulum ekranı belirir.
2) "Extra" a basın. Ekran cihazlarda sadece düğmeleri görüntüler.
3) Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV ).
4) Uzaktan kumandayı cihazınıza doğrultun. Uzaktan kumanda şimdi
hafızasın daki tüm markaları deneyerek farklı GÜÇ KAPATMA sinyalleri
gönderecektir (otomatik olarak her 3 saniyede bir). Cihazınız KAPANIR
kapanmaz “onay simgesi” tuşuna basıp bırakın. Hazır!
• Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz? Cihazınızı
manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve
Otomatik Aramayı tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz “onay simgesi” tuşuna basıp
bıraktığınızdan emin olun.
• Infinity cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu?
Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Otomatik Aramayı tekrarlayın.
Otomatik Arama markanız için bir sonraki yapılandırmayı seçecektir. Cihazınız KAPANIR
kapanmaz “onay simgesi” tuşuna basıp bıraktığınızdan emin olun.
----
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 39
40 WWW.ONEFORALL.COM
C
ihazlarınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı ayarlama
Copy (Kopyalama)
Bu özellik orijinal (çalışan) uzaktan kumandanızdan bir veya daha fazla fonksiyonu
Infinity uzaktan kumandanıza Kopyalamanıza izin verir.
Ö
rnek: Orijinal uzaktan kumandanızdan “ÜST MENÜ“ fonksiyonunu Infinity uzaktan
kumandanız üzerindeki “A” tuşuna nasıl kopyalarsınız.
1
) Her iki uzaktan kumandayı (Infinity uzaktan kumanda ve orijinal uzaktan
kumanda) düz bir yüzey üzerine koyun. Normalde cihaza doğrulttuğu
nuz uçların bir birine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar
a
rasında 2 ila 5 cm mesafe olmalıdır. Her iki uzaktan kumanda aynı
yükseklikte olmalıdır.
2) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun.
A
yarlar ekranı belirecektir.
3) “Copy” (Kopyala) tuşuna basın. Ekran sadece cihaz tuşlarını gösterecektir.
4
) Karşılık gelen CİHAZI seçin (örn. DVD).
5
) * “A” tuşunun bulunduğu ikinci ekrana geçmek için DVD tuşuna tekrar
basın.
(*) Karşılık gelen fonksiyonlar ilk ekranda bulunabiliyorsa bu adımı atlayın.
6) Önce; ”A” tuşuna basın. KÖ göstergesi, üç kez "gelen KÖ"
gösterecek ve ekranı kapatacaktır.
Sonra; Orijinal uzaktan kumanda üzerindeki “TOP MENU” (ÜST
MENÜ) tuşuna basın. Öğrenmenin başarılı olduğunu
onaylamak için “Güç Halkası” iki kez yanacaktır.
7) Tebrikler! “TOP MENU” (ÜST MENÜ) fonksiyonunu orijinal uzaktan
kumandanızdan Infinity uzaktan kumandanıza başarıyla kopyaladınız.
ARTIK “A” tuşuna bastığınızda (DVD modunda) “TOP MENU” (ÜST
MENÜ) fonksiyonu gelecektir.
8) Daha fazla tuş kopyalamak için 4. adımdan itibaren adımları tekrarlayın.
Bitirdiğinizde kullanıcı moduna geri dönmek için Settings (Ayarlar)
tuşuna basın.
Orijinal fonksiyona geri dönmek için öğrenilmiş bir fonk-
siyon nasıl silinir?
örn. “A” tuşuna kopyalanmış bir fonksiyon nasıl silinir;
1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı
belirecektir.
2) “Copy” (Kopyala) tuşuna basın. Cihaz tuşları belirecektir.
3) Karşılık gelen CİHAZ tuşuna basın (örn. TV).
4) * İkinci ekrana geçmek için TV tuşuna tekrar basın.
5) “A” tuşunu 3 saniye basılı tutun. "Güç Halkası" iki kez yanıp sönecektir.
(*) Karşılık gelen fonksiyonlar ilk ekranda bulunabiliyorsa bu adımı atlayın.
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 40
WWW.ONEFORALL.COM 41
U
zaktan kumandayı kullanma
Smart Control
Smart Control (Akıllı Kontrol) karşılık gelen cihaz tuşunu seçmeden 3 cihaza kadar
(örn.: TV, STB ve Ses) kontrol etmenize izin verir. “watch tv” (tv izle), “watch movie”
(
film izle) veya “listen to music” (müzik dinle) tuşlarına basarak Smart Control'e
(
Akıllık Kontrol) erişebilirsiniz. Smart Control (Akıllı Kontrol) ilave bir ayarlama
gerektirmez ve en az 2 cihaz ayarladığınızda (örn. TV ve STB) otomatik olarak çalış-
maya başlar. Smart Control (Akıllı Kontrol) içinden 3 farklı ekrana geçiş yapabilirsi-
n
iz (bkz. Smart Control (Akıllı Kontrol) ekranları)
Örnek:
TV ve STB'nizi başarıyla ayarladıktan sonra, Televizyonunuzu kontrol etmek için TV Set-
T
op-Box / Dijital Uydu Alıcınızı kontrol etmek için STB seçmenize gerek olmayacaktır.
“watch tv” (tv izle) tuşuna basıldığında INFINITY tuş takımını yapılandırarak SES+/-, SESSİZ
ve AV tuşlarının televizyonunuzu diğer tüm tuşların Set-Top-Box /Dijital Uydu Alıcınızı
kontrol etmesini sağlayacaktır. İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan kumanda
e
kranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.
Smart Control'e (Akıllı Kontrol) Nasıl Erişilir
(
Bu tuşlar kullanılmadıklarında kararacaktır)
“watch tv” (tv izle) tuşuna basın.
S
onuç; tuş takımı yapılandırması 1 (TV izle) aktifleştirilir ve tuş takımı TV+STB
kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve STB ayarladığınızda otomatik
olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan
kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana
geçmeniz gerekecektir.
tuş takımı yapılandırması:
• AV, SESSİZ ve SES +/- tuşları : TV'nizin kontrolü.
• TÜM DİĞER tuşlar : STB'nizi kontrol eder.
• GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan
kumanda kapağı kapatıldığında) : TV ve STB için GÜÇ sinyali gönderir.
“watch movie” (film izle) tuşuna basın
Sonuç; tuş takımı yapılandırması 1 (film izle) aktifleştirilir ve tuş takımı
TV+DVD kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve DVD ayarladığınızda
otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73)
daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir
sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.
tuş takımı yapılandırması:
• AV, SESSİZ ve SES +/- tuşları : TV'nizin kontrolü.
• TÜM DİĞER tuşlar : DVD'nizi kontrol eder.
• GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan
kumanda kapağı kapatıldığında) : TV ve DVD için GÜÇ sinyali gönderir.
“watch movie” (film izle) tuşuna basın
Sonuç; tuş takımı yapılandırması 1 (müzik dinle) aktifleştirilir ve tuş takımı
TV+MP3 kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve MP3 ayarladığınızda
otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73)
daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir
sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.
tuş takımı yapılandırması:
• Ses Giriş, SESSİZ ve SES +/- tuşları : Müziğinizi kontrol eder.
• AV : TV'nizi kontrol eder.
• TÜM DİĞER tuşlar : MP3 çaları kontrol eder.
• GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan
kumanda kapağı kapatıldığında) : Ses ve MP3 çalar için GÜÇ sinyali
gönderir.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 41
WWW.ONEFORALL.COM 77
Türkçe
Ekran aktifltirmek in seçin
Uzaktan kumanda alır almaz Infinity t takımı
a
ynlanacaktır.
Cihaz modundayken rn. TV) belirecek ilk ekran TV
ana ekranıdır.
SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken (rn film
izle") belirecek ilk ekran uzaktan kumanda ekranıdır.
Alma özelliğini devreşı bırakma:
1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tunu 3 saniye
b
asılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
2) “Extra (Ekstra) tuşuna basın.
3) “9 8 8” tlarına basın. "Güç Halka" 4 kez yap
s
önecektir.
Devreşı bırakılğında; ekran dtirmekin
kaılık gelen Cihaz veya SmartControl (Akıl
K
ontrol) tuşuna basın.
Alma özelliğini tekrar devreye sokma:
1
) “Settings Icon (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye
ba tutun. Ayarlar ekra belirecektir.
2) “Extra (Ekstra) tuşuna basın.
3
) “9 8 8” tuşlarına basın. "Güç Halkası" iki kez yap
necektir.
Ekran değiştirmein salla
C
ihazlarınızı kontrol ederken uzaktan kumandayı
sadece soldan sağa doğru sallayarak (ya da tam
tersi) cihazlarınız arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.
C
ihaz modundayken (örn. TV) 2 ekran arasında
geçiş yapmak için uzaktan kumandayı sallayabilir
veya sadece karşılık gelen cihazın tuşuna basabilir-
s
iniz (örn. TV).
SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken ("örn.
TV izle") 3 ekran arasında geçiş yapmak için uzak-
tan kumandayı sallayabilir veya sadece karşılık
SmartControl (Akıllı Kontrol) tuşuna basabilirsiniz
(örn. TV izle).
"Ekran değiştirmek için salla" & “AÇMAK veya
KAPATMAK için kapağı kapat” özelliğini devre
dışı bırakma:
1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye
basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
3) “9 8 7” tuşlarına basın. "Güç Halkası" 4 kez yanıp
sönecektir.
"Ekran değiştirmek için salla" & “AÇMAK veya
KAPATMAK için kapağı kapat” özelliğini tekrar
devreye sokma:
1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye
basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
3) “9 8 7” tuşlarına basın. "Güç Halkası" iki kez yanıp
sönecektir.
MAK veya KAPATMAK için kapağı
kapat
SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken, uzak-
tan kumandanın kapağını kapatmak (sehpanızın
üzerindeyken) seçilen SmartControl (Akıllı Kontrol)
modunda cihazınıza GÜÇ sinyali gönderecektir.
Örn. “watch TV (TV izle) tuşuna bastıktan ve TV
izleme moduna girdikten sonra tuş takımı TV+STB
kontrol edecek şekilde yapılandırılacaktır, bunlara
ek olarak uzaktan kumandanın kapağı
kapatıldığında hem TV hem de STB'ye GÜÇ sinyali
gönderilecektir. Lütfen uzaktan kumandayı düz bir
yere (örn. sehpa) koyduğunuzdan emin olun ve
sadece uzaktan kumandanın kapağını kapatın.
Sonuç; her iki cihazda (TV ve STB) AÇIK iken uzak-
tan kumanda kapağını kapatmak her ikisini de
KAPALI duruma getirecektir.
Magyar
A távin felvevésére bekapcsol a
képernyő
Az Infinity billentyűzet bekapcsol, amint felveszi a
vint.
Eszközt (pl. tévét) verlő módban az első megjele
k
épernyő a tévé főképernyője.
SmartControl (pl. „watch tv”) dban az el
megjelenő képernyő a zapper képernyő.
A felvevésre bekapcsolás funkció letilsa:
1
) Tartsa nyomva a „Beálsok” ikont 3 másodpercig.
Megjelenik a bllításokpernje.
2) Nyomja meg az „Extra gombot.
3
) Nyomja meg a „9 8 8” gombsorozatot. A főkapcso
karikája négyet villan.
Letiltott állapotban a megfele eszz- vagy
S
martControl gombbal lehet pernyőt váltani.
A felvevésre bekapcsolás funkció ismételt enge-
l
yezése:
1) Tartsa nyomva a „Beálsok” ikont 3 másodpercig.
Megjelenik a bllításokpernje.
2
) Nyomja meg az „Extra gombot.
3) Nyomja meg a „9 8 8 gombsorozatot. Akapcsoló
karikája kett villan.
pernyőváltás avirányító
megrázásával
A
z eszközök vezérlésekor a rendelkezésre álló
k
épernyők között úgy is válthat, hogy gyorsan
megrázza a távirányítót jobbról balra, majd vissza
(vagy fordított irányban).
Eszközt (pl. tévét) vezérlő módban két képernyő
k
özött válthat a távirányító megrázásával vagy a
m
egfelelő eszközgomb (pl. TV) megnyomásával.
SmartControl (pl. „watch tv”) módban három
képernyő között válthat a távirányító megrázásával
vagy a megfelelő SmartControl gomb (pl. „watch
tv”) megnyomásával.
A rázással történő képernyőváltás letiltása &
“Ki- és bekapcsolás a távirányító átfordításával”:
1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodper
cig. Megjelenik a beállítások képernyője.
2) Nyomja meg az „Extra gombot.
3) Nyomja meg a „9 8 7” gombsorozatot.
A főkapcsoló karikája négyet villan.
A rázással történő képernyőváltás ismételt
engedélyezése & “Ki- és bekapcsolás a távirá-
nyító átfordításával”:
1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodper
cig. Megjelenik a beállítások képernyője.
2) Nyomja meg az „Extra gombot.
3) Nyomja meg a „9 8 7” gombsorozatot.
A főkapcsoló karikája kettőt villan.
Ki- és bekapcsolás a távirányító
átfordításával
SmartControl módban a (pl. az asztalra helyezett)
távirányító átfordításakor POWER jelet küld az
aktuális SmartControl módhoz tartozó eszközök-
nek. Ha például a „watch tv” gombbal tévénéző
üzemmódba vált, a billentyűzet a tévé és a set-
top-box vezérlésére lesz beállítva, átfordításkor
pedig a távirányító POWER jelet küld mind a tévé-
nek, mind a set-top-boxnak. Ehhez a távirányítót
lapos felületen (pl. egy dohányzóasztalon) kell
elhelyezni, és egyszerűen átfordítani. Eredmény:
ha mindkét eszköz (a tévé és a set-top-box) BE van
kapcsolva, a távirányító átfordításával kapcsolhatja
KI őket.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 77
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
1 / 1

One For All URC 7990 El kitabı

Kategori
Uzaktan kumandalar
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur