Remington BKT2500 El kitabı

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

All technical modifications reserved. 11/05. TSC 05.1537
Model No.
Taşımavenakliyesırasındadikkatedilecekhususlar:
-Ürünüdüşürmeyiniz
-Darbeleremaruzkalmamasınısağlayınız
-Cihazınakliyesırasındaorijinalambalajındataşıyınız.
Bakanlıkçatespitveilanedilenkullanımömrü7yıldır.
ÜRETİCİFİRMABİLGİSİ:VARTAConsumerBatteries
GmbH&Co.KGaA,Alfred-Krupp-Str.9,73479
Ellwangen, Germany
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum
Brands,Inc.,
oroneofitssubsidiaries
ÜRETİCİFİRMABİLGİSİ:VARTAConsumerBatteriesGmbH&
Co.KGaA,Alfred-Krupp-Str.9,73479Ellwangen,Germany
www.rermington-europe.com
© 2011SBI
BKT3000C
11/INT/BKT3000C Version Part no. T22-33146
11/11
48
Remington’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz, en yüksek kalite,
fonksiyonellik ve tasarım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Yeni Remington® ürününüzü keyifle kullanacağınızı umuyoruz. Lütfen kullanım
talimatlarını dikkatle okuyunuz ve ileride başvurmak için güvenli bir yerde saklayınız.
UYARI
Bu cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanınız.
Düzgün çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse veya suya düştüyse, bu
ürünü kullanmayınız.
AÇIKLAMA
Ayarlanabilir düzeltici tarak aksesuarı
Detay düzeltici
Miniscreen tıraş başlığı
Elek koruyucu başlığı (Gösterilmemiş)
Elek donanımı
Elek çıkartma düğmeleri
Bıçak donanımı (Gösterilmemiş)
Uzunluk ayarı göstergesi
5 konumlu ayar düğmesi
AÇMA/KAPAMA düğmesi
Şarj gösterge ışığı
Adaptör
Saklama çantası
Temizleme fırçası
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GBDNLFEISFINPCZ
HUN
PLRUTR
87
(Gösterilmemiş)
BAŞLARKEN
Bikini bölgesi düzelticinizi ilk kullanışınızda acele etmeyiniz. Her yeni üründe olduğu gibi bu ürüne de
alışmanız biraz zaman alabilir. Yeni düzelticinizi tanımak için kendinize biraz zaman tanıyınız, eminiz ki bu
ürünü yıllarca severek kullanacak ve memnun kalacaksınız.
ŞARJ ETME TALİMATLARI
ŞARJ EDİLEBİLİR MODELLER
Bikini bölgesi düzelticinizi şarj etmeye başlamadan önce ellerinizin, düzelticinin ve adaptörün kuru
olduğundan daima emin olunuz. Bikini bölgesi düzelticisini ilk kullanımından önce 14-16 saat arası şarj ediniz.
Sonraki kullanımlarda cihaz 14 saat içinde şarj olacaktır. Tam bir şarj 45 dakikalık kullanım süresi sağlar.
Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz ve adaptörü düzelticinin makinesine takınız.
Adaptörü prize takınız. Şarj gösterge ışığı yanacaktır.
Yukarıda belirtilen süre boyunca şarj ediniz.
Ürünü pil zayıflayana kadar kullanınız. Pilin zayıfladığı düzelticinin belirgin olarak yavaş çalışmasından
anlaşılacaktır.
NOT: Bu ürün sadece kablosuz kullanım içindir. Düzelticinizi prize takılıyken kullanmayınız.
Düzelticinizin şarj limiti bellidir. Ancak ürün uzun bir süre (2-3 ay) kullanılmayacaksa prizden çekip kaldırınız.
Tekrar kullanmak istediğinizde düzelticinizi tam şarj ediniz.
Pillerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için her altı ayda bir tamamen boşaltıp daha sonra 14-16 saat arası
şarj ediniz.
ŞARJ UYARILARI
Adaptörü ıslak ellerle prize takmayınız.
Düzelticinizi daima serin ve kuru bir yerde şarj ediniz.
Düzelticinizi suya yakın bir yerde şarj etmeyiniz.
Düzeltici, voltajı (İngiltere, Avrupa, Avustralya standardı) 220V – 240V arasında olan prizlere takılabilir.
Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz ülkede kullanılan voltaj değerini lütfen öğreniniz.
88
GBDNLFEISFINPCZ
HUN
PLRUTR
89
BİKİNİ BÖLGESİ DÜZELTİCİNİZİN AKSESUARLARI
Bikini bölgesi düzelticinin bikini bölgesindeki tüm ihtiyaçları karşılamak üzere 1 veya 2 aksesuarı vardır.
Detay düzeltici ile birlikte ayarlanabilir tarağı ve miniscreen tıraş başlığı . Hangi aksesuarın ne
amaçla kullanıldığını öğrenmek için lütfen ‘Kullanım talimatları’ kısmına bakınız.
AKSESUARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Düzeltici ve tıraş aksesuarlarını değiştirmeden önce düzelticinin kapalı olduğundan emin olunuz.
DÜZELTİCİ TARAĞININ VE BIÇAK DONANIMININ ÇIKARILMASI
Dönmesini engellemek için başparmağınızla ayar düğmesine sıkıca basarak düzelticiyi bir elinizde
tutunuz.
Diğer elinizle, düzeltici tarak aksesuarını tarağın üstünden tutmak kaydıyla (tarağın kollarından değil)
yavaşça düzelticiden çekip çıkarınız.
Bıçak donanımını, bıçağı başparmağınızla sıkıca düzelticiden dışa doğru iterek çıkarınız.
TIRAŞ AKSESUARININ ÇIKARILMASI
Dönmesini engellemek için başparmağınızla ayar düğmesine sıkıca basarak düzelticiyi bir elinizde
tutunuz.
Diğer elinizle, tıraş başlığını eleğin her iki yanından tutmak kaydıyla (tıraş başlığının kollarından değil)
yavaşça düzelticiden çekip çıkarınız.
DÜZELTİCİ TARAĞININ VE MINISCREEN TIRAŞ BAŞLIĞININ TAKILMASI
Dönmesini engellemek için başparmağınızla ayar düğmesine sıkıca basarak düzelticiyi bir elinizde
tutunuz. Uzunluk Ayarı Göstergesi’nin 1’de olduğundan emin olunuz.
Tarağı/Tıraş başlığını klik sesiyle yerine oturana kadar yivlerin üzerinde kaydırınız.
NOT: Düzeltici tarak/tıraş başlığı aksesuarı sadece tek yönde takılabilir. Eğer düzgün olarak
yerleşmiyorsa, çevirip tekrar deneyiniz. Yerine yerleştirmek için zorlamayınız.
KESİM UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI
Düzeltici tarağın ayar düğmesini döndürerek kolayca 5 farklı kesim uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Kısa ayar için
ayar düğmesini saat yönünde, uzun ayar için saat yönünün tersine çeviriniz. Düğme her ayar kademesinde klik
sesiyle sabitlenecek ve ayarlanan uzunluğun numarası uzunluk ayarı göstergesinde görünecektir. (Diyagram C)
Ayar Uzunluk
13 mm
25 mm
37 mm
48 mm
5 12 mm
NOT:Tüy uzunluğu ayarını kullanabilmeniz için düzeltici tarağının ürüne takılı olması gereklidir.
KULLANIM TALMATLARI
DÜZELTME
Detay düzelticiyi ve düzeltici tarağını takınız.
Düzelticiyi tarak takılı olarak kullanınız.
Düzeltici tarağını istenilen uzunlukta ayarlamak için ayar düğmesini kullanınız. Ayar numarası uzunluk
ayarı göstergesinde görünecektir. Düzeltme işlemini ilk defa yapıyorsanız en uzun ayarla başlayınız (5).
(Diyagram C)
Bikini bölgesi düzelticisini çalıştırınız.
Düzeltici tarağının düz üst tarafını cildinize değdiriniz.
Düzelticiyi tüylerin üzerinde ve tüy uzama yönünde dikkatlice kaydırınız. (Diyagram D)
Düzeltme işlemi sırasında düzeltme tarağında tüyler birikirse cihazı kapatınız, ayarlanabilir düzeltme
tarağını çıkarınız. Düzelticiyi fırçayla, tarağı suyla temizleyiniz.
KENAR OLUŞTURMA VE ŞEKİLLENDİRME
Detay düzelticiyi takınız.
Düzeltici tarak aksesuarını çıkarınız.
Bikini bölgesi düzleticisini çalıştırınız.
Düzelticiyi cildinize dik açıyla tutunuz ve hafifçe bastırınız.
Bölgede istediğiniz biçimde kenar oluşturunuz ve şekil veriniz.
TIRAŞ BAŞLIĞI AKSESUARININ KULLANIMI
Tıraş başlığını takınız ve bikini bölgesi düzelticisini çalıştırınız.
Boş elinizle cildinizi gererek tüylerin dik durmasını sağlayınız.
Tıraş başlığını cildinize doğru tutunuz. Tıraş işlemi sırasında tıraş başlığına sadece hafif bir kuvvet
uygulayınız ve tüy uzama yönünün tersine doğru tıraş ediniz. (Diyagram D)
En iyi sonuçlar için ipuçları
Eğer bir süredir tıraş işlemini gerçekleştirmediyseniz, tıraş işleminden önce düzelticiyi kullanınız
.
Düzeltme işleminden sonra, düzeltilmiş bölgelerin üzerinden tıraş eleğiyle geçerek pürüzsüz, temiz bir
sonuç elde ediniz .
Bütün tüyler aynı yönde uzamadığından, daha iyi sonuçlar için düzeltmeyi değişik yönlerde yapma
deneyebilirsiniz (mesela yukarıya, aşağıya ya da yanlara doğru).
Kıl dönmesini engellemek için düzeltme işleminden sonra düzenli olarak peeling yapınız.
NOT : Miniscreen tıraş başlığı küçük detay bölgeleri tıraş etmek için tasarlanmıştır. Geniş
yüzeyleri tıraş etmek için tasarlanmamıştır. Bu tarz bölgelerin yakın ve rahat tıraşı için Remington’un
bayanlar için üretilmiş tıraş makinelerinden birini kullanınız.
SAKLAMA
SAKLAMA ÇANTASI
Tıraş makinenizi ve parçalarını muhafaza etmenin en kolay yolu ürünle birlikte verilen saklama çantasını
kullanmaktır. Ayrıca seyahatler için de çok kullanışlıdır! Kaldırmadan önce tıraş makinenizin kuru olduğundan
emin olunuz.
90
GBDNLFEISFINPCZ
HUN
PLRUTR
91
DÜZELTİCİNİZİN BAKIMI
Düzelticinizin performansının uzun ömürlü olması için, düzenli olarak temizleyiniz. Tıraş makinesini
temizlemenin en kolay ve en hijyenik yolu kullandıktan sonra ürünün başlığını ılık su ile yıkamaktır
.
Düzelticiyi kullanmadığınızda, düzeltici her zaman “kapalı” konumda olmalı ve koruyucu
başlık tıraş aksesuarının üzerinde daima takılı olmalıdır.
HER KULLANIMDAN SONRA
TARAK VE DÜZELTICININ TEMIZLENMESI
Ayarlanabilir düzeltici tarağı ve bıçak donanımını çıkarınız.
Bıçaklarda toplanmış tüyleri suyla yıkayınız ve kalan suyu silkeleyiniz . Alternatif olarak,
küçük yumuşak bir fırça kullanınız. (Diyagram E)
Bıçak donanımını bıçakların tamamen kuruması için açık bırakınız.
Miniscreen eleğin temizlenmesi
Bir elinizde düzelticiyi tutunuz, diğer elinizle elek çıkarma düğmelerine basınız ve elek donanımını
yavaşça düzelticiden çekip çıkarınız.
Kalan artıkları elekten üfleyiniz.
Toplanmış tüyleri bıçak donanımını fırçalayarak veya durulayarak temizleyiniz.
Başlığı, tıraş makinesinin tamamen kuruması için açık bırakınız.
Elek donanımını takmak için, eleğin her iki yanından tutunuz ve ‘klik’ sesiyle yerine sıkıca oturana
kadar itiniz. Eleğin üstüne bastırmayınız.
ANA GÖVDENIN TEMIZLENMESI
Ana gövdeyi nemli bir bezle siliniz ve hemen kurutunuz.
UYARI
:
Düzelticiyi suya batırmayınız.
Temizlerken düzelticinin kapalı olduğundan (ve için prize takılı olmadığından) emin olunuz.
Tıraş eleğini fırçayla temizlemeyiniz.
Düzenli aralıklarla, elek ve bıçak başlığının üstüne bir damla dikiş makinesi yağı damlatınız. Fazlalıkları alınız.
ELEK & BIÇAKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Tıraş makinenizden sürekli olarak yüksek performans alabilmeniz için elek ve bıçağın düzenli olarak
değiştirilmesini öneririz.
ELEK VE BIÇAKLARIN ÇIKARILMASI
Tıraş eleğinin her iki yanındaki düğmelere hafifçe bastırınız. Diğer elinizle tıraş kapağı kaldırınız.
BIÇAK DONANIMININ TAKILMASI
Düzelticiyi bir elinizde tutunuz. Diğer elinizle bıçak donanımının alt kısmını düzelticinin içine doğru
yerleştiriniz ve bıçağı sıkıca sabitlenene kadar itiniz.
Elek ve bıçakların değiştirilmesi gerektiğini gösteren belirtiler:
1. Tahriş: Elekler aşındıkça cildinizde tahriş oluşabilir.
2. Çekme: Bıçaklar aşındıkça, tıraşın eskisi kadar yakın yapılamadığını ve bıçakların tüylerinizi çektiğini
hissedebilirsiniz.
3. Aşınma: Bıçakların elekler nedeniyle aşınmış olduğunu görebilirsiniz. Elek değiştirilene kadar
kullanmayınız.
Mevcut yedek bıçak ve elekler. Model: SP03
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
UYARI – YANIK, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN VEYA KİŞİSEL YARALANMA RİSKLERİNİ
AZALTMAK İÇİN:
Cihaz hiçbir zaman prize takılı olarak gözetimsiz bırakılmamalıdır.
Şarj edilmediği sürece, cihazınızı kullanılmadığı zamanlarda daima prizden çekiniz.
Elektrik fişini ve kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
Elektrik fişinin ve kablosunun ıslanmamasına dikkat ediniz. Suya düştüğü takdirde cihazınızı almak için
elinizi uzatmayınız- derhal prizden çekiniz.
Islak ellerle prize takmayınız ya da prizden çıkarmayınız.
Cihazınızı bir küvete ya da su dolu lavaboya düşebileceği bir yerde muhafaza etmeyiniz.
Adaptörünüzün kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
Kablosu hasarlı bir ürünü kullanmayınız. Uluslararası Servis Merkezlerimiz aracılığıyla değişim yapılabilir.
Ürünü, 15°C ve 35°C arası sıcaklıklarda şarj ediniz, kullanınız ve saklayınız.
Temizlerken veya akan suyun altında kullanırken daima prizden çekiniz.
Sadece cihazla birlikte verilen parçaları kullanınız. Remington‘a ait olmayan parçaların bu ürünle birlikte
kullanımı tehlikeli durumlara neden olabilir.
Bu ürün sadece kablosuz kullanım içindir. Düzelticinizi prize takılı halde kullanmayınız.
Suya batırmayınız.
Çocuklardan uzak tutunuz.
ÇEVREYİ KORUMA
Bu cihaz şarj edilebilen Nikel metal-hidrit (NiMH) pil içerir.
Çevreyi
korumak amacıyla ve bir çok ülkede bu konuda kısıtlamalar olduğundan,
cihazı ya da pili ev
atıklarıyla birlikte
atmayınız.
Cihazın imhası sırasında yaşadığınız ülkede geçerli olan ulusal ya da yerel yönetmelikleri dikkate
alınız.
UYARI: Patlayabileceği veya zehirli materyaller çıkarabileceğinden pilleri ateşe atmayınız ve delmeyiniz.
GARANTİ
2 yıl garanti. Bu ürüne müşteri tarafından ilk olarak satın alındığı tarihten itibaren 2 yıllık süre için hatalı
malzeme veya işçilikten doğan tüm kusurlara karşı garanti vermekteyiz; bu sizin yasal tüketici haklarınıza
ilave olarak sunulmaktadır. Bu garanti kaza veya yanlış kullanım sonucunda üründe meydana gelen hasarları
kapsamamaktadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, cihaz ücretsiz olarak tamir
edilecek veya yenisiyle değiştirilecektir. Cihazı satın alma belgesi ile birlikte en yakın Servis Merkezine posta
yoluyla göndermeniz yeterlidir.
Daha fazla bilgi ve tavsiye için en yakın servis merkezine başvurunuz.
Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.
92
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Remington BKT2500 El kitabı

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur