Ignis WSN5586 A+ N Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
Cihazı yeni bir bez ve buzdolabının dahili temizliğine özel nötr deterjanlı ılık su kullanarak periyodik olarak
temizleyiniz. Asla aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız.
Buharlı temizleyiciler kullanmayınız. Kondansatörü, ön kaidesini çıkardıktan sonra bir elektrikli süpürge
kullanarak temizleyiniz (kurulum kitapçığına bakınız).
Kontrol panelindeki tuşlar ve gösterge (bazı modellerde, dondurucu kapısının üzerinde bulunur) alkollü
maddelerle veya türetilmiş maddelerle temizlenmemelidir, kuru bir bezle temizlenmelidir.
Lambaların değiştirilmesi
Önemli:
Lambaları değiştirmeden önce daima cihazın fişini elektrik prizinden
çekiniz.
Değiştirme işlemini gerçekleştirmeden önce, varsa ışık siperliğini
çıkarınız. Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra siperliği geri takınız.
Cihazın içerisindeki lambalar bayonet tipidir.
Buz ve su dağıtıcısının lambası, eğer varsa, vidalı tiptedir veya yalnızca
bazı modellerde LED'li bir ışık bulunabilir.
LED'ler geleneksel lambalara göre daha dayanıklıdır, daha iyi görüş
olanağı verir ve çevreye saygılıdır.
Lambayı, Teknik Destek Servisi ve yetkili satıcılardan tedarik edebileceğiniz aynı özelliklere sahip bir yenisi ile
değiştiriniz.
Eğer ürününüzde LED'li ışık bulunuyorsa, değiştirme yapacağınız zaman Teknik Destek Servisine başvurunuz.
CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Elektrik bağlantısı gerçekleştirildiğinde, göstergede fabrikada ayarlanmış sıcaklıklar görüntülenir (-18°C ve
+5°C).
Sesli sinyal ve sıcaklık gösterge lambaları aktive edildiğinde, alarm kapatma tuşunu basılı tutunuz.
Not: Cihaz çalıştırıldıktan sonra normal bir yiyecek yükünü muhafaza etmek için gereken sıcaklık değerine
ulaşmak için 2/3 saat beklemek gereklidir.
Eğer varsa, antibakteriyel ve koku önleyici filtreyi filtenin ambalajında gösterildiği şekilde yerleştiriniz.
İLK KEZ KULLANMA
Cihazın fişini elektrik prizinden çekiniz. Cihazı boşaltınız ve havanın bölmeler arasında dolaşmasını sağlamak
için kapıları yarı açık konumda tutunuz. Böylelikle, küf ve kötü kokuların oluşmasını önleyebilirsiniz. Eğer cihaz
otomatik buz yapıcıya sahipse:
1. Cihaza gelen su beslemesini kesiniz.
2. Buz küpü haznesini boşaltınız.
ELEKTRİK KESİNTİSİ HALİNDE
Maksimum 12 saate ulaşan elektrik kesintisi durumlarında, cihazın kapılarını kapalı tutunuz Böylelikle,
yiyecekler daha uzun süre soğuk kalacaktır.
12 saati aşan elektrik kesintisi durumunda, yiyecekleri cihazdan çıkarınız ve saklamaya uygun bir cihazın
içerisine yerleştiriniz.
CİHAZIN KULLANILMAMASI HALİNDE
Su şebekesine bağlantı için Kurulum Kılavuzuna bakınız.
Su almak için:
Su tedariki her zaman mümkündür ve dağıtıcının su kolunun üzerine bir bardak dayamak suretiyle
gerçekleştirilir. Kol serbest bırakıldığında dağıtım durur. Bu kolun bulunmadığı modellerde "Water" düğmesine
basınız. Kol serbest bırakıldığında dağıtım durur.
Buz almak için:
Buz tedariki dağıtıcının buz kolunun üzerine bastırmak suretiyle gerçekleştirilir. Bu kolun bulunmadığı
modellerde "Ice" düğmesine basınız. Kol serbest bırakıldığında dağıtım durur.
Faydalı öneriler:
1. Bardağı su/buz çıkış noktasının yakınında tutunuz.
2. Dağıtıcıyı aktive etmek için kolun üzerine hafifçe bastırmak veya "Water" / "Ice" düğmelerine basmak
(kolun bulunmadığı modellerde) yeterlidir. Güçlü şekilde bastırıldığında daha hızlı veya daha yoğun bir
dağıtım sağlanmaz.
3. Tedariki durdurarak çıkışı önlemek için bardağı yavaşça geri çekmeniz önerilmektedir (su ve buz kollarının
bulunduğu modellerde).
4. Çok ince veya hassas bardaklar kullanmamanız önerilmektedir (su ve buz kollarının bulunduğu
modellerde).
5. Dağıtıcıdan alınan suyu 6 saat içerisinde tüketmeniz önerilmektedir.
6. Buz ve su dağıtıcısının nadiren kullanmanız veya cihaz çalışır halde iken evden uzun süreliğine uzaklaşmış
olmanız halinde, ilk 2 litre suyu ve ilk buz üretimini dökerek bir devre yıkaması yapmanız önerilmektedir. Bu
işlem, cihaz bir süre kullanım dışı kaldıktan sonra yeniden elektrik şebekesine bağlandığında da
yapılmalıdır.
Yoğuşma önleme aygıtlarını yandaki şekilde gösterilen sivice basarak
devre dışı bırakmak mümkündür (siviç OFF konumunda). Bu, enerji
tüketiminin optimize edilmesini de sağlar.
Buz/su dağıtıcısının çevresinde veya kapakta yoğuşma olması halinde,
yoğuşma önleme aygıtlarını tekrar aktive ediniz (anahtar ON konumunda).
BUZ VE SU DAĞITICISININ KULLANIMI
(eğer varsa)
Hijyenle ilgili verilen talimatlara uyulmaması, verilen suyun hijyen bakımından emniyetini bozabilir.
Cihazı ilk kez kullanırken ve filtreyi her değiştirdiğinizde, suyun 9-14 litre veya 6-7 dakika süreyle akmasını
sağlayınız (tüketimden önce olması şartıyla sürekli olarak akıtılmayabilir) ve ilk 24 saat içerisinde üretilen
buzu çıkarınız.
Su dağıtıcısının 4/5 günden fazla kullanılmaması halinde, ilk bir litrelik suyu dökmek suretiyle bir devre
yıkaması yapılması önerilmektedir.
Çıkarılabilir su dağıtıcısına (eğer varsa) sadece elleriniz hijyenik bakımdan temiz ise dokununuz.
Buz küpü haznesinin veya çekmecesinin periyodik bakımı için sadece içilebilir su kullanılması
önerilmektedir.
Komut panelinde uyarı mesajı alındığında veya buz/su dağıtım sistemi 30 günü aşan bir süre boyunca
kullanılmadığında filtre zorunlu olarak değiştirilmelidir.
Filtreyi her değiştirdiğinizde, besinlerle temas halinde olan malzemeler için uygun dezenfekte edici çözeltiler
(sodyum hipoklorit bazlı) kullanarak buz ve su dağıtım sistemini dezenfekte etmeniz önerilmektedir.
Kullanmadan önce en az 2 litre su ile durulayınız.
Buz ve su dağıtıcısının parça değiştirme işlemi üretici firma tarafından tedarik edilen orijinal bileşenlerle
yapılmalıdır.
Teknik müdahaleler sadece kalifiye personel tarafından veya Teknik Destek Servisi tarafından yapılmalıdır.
BUZ VE/VEYA SU DAĞITICISININ
TEMİZLİĞİ, DEZENFEKTE EDİLMESİ VE
BAKIMI
(eğer varsa)
Buzdolabı çalıştırıldıktan sonra, ilk buz küplerinin oluşması için bir gece beklemek gerekmektedir. Öğütülmüş
buz seçeneği seçildiğinde (sadece bazı modellerde - bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu), buz küpleri o anda
öğütülür. Bu durumda, öğütülmüş buzun biraz geç çıkması mümkündür. Buz öğütme cihazından ses gelmesi
normaldir ve buz parçaları farklı boyutlarda olabilir. Öğütülmüş buzdan küp halinde buza geçildiğinde, ilk buz
küpleri ile birlikte az miktarda öğütülmüş buz da çıkabilir.
Buz küplerinin miktarı ve boyutları şebekenin su basıncına bağlı olarak değişir; dondurucu bölmesindeki ayarlı
sıcaklığı düşürmek suretiyle buz üretimini artırmak mümkündür.
BUZ ÇEKMECELİ MODEL
Buz üretimi normalde 24 saat içerisinde 7-8 dağıtımdan ibarettir. Fazla miktarda buz
küplerinin gerekmesi halinde, bunların dağıtıcıdan değil, doğrudan buz yapıcının
çekmecesinden alınması önerilmektedir. İşlem tamamlandığında, çekmeceyi tekrar
yerine yerleştirmeyi unutmayınız.
DONDURUCU BÖLMESİNDE BUZ YAPICI VE KAPAK ÜZERİNDE BUZ HAZNESİ
BULUNAN MODEL
Buz üretimi normalde 24 saat içerisinde 12-14 dağıtımdan ibarettir.
Buz haznesini çıkarılması ve geri yerleştirilmesi
Parmaklarınızı haznenin tabanındaki açıklığa geçiriniz, kolu çekiniz ve hazneyi yukarıya doğru kaldırarak
çıkarınız (bkz. şekil 1). Bazı modellerde,
parmaklarınızı haznenin tabanındaki açıklığa
geçirdikten sonra başparmağınızı kilit açma
tuşunun üzerine konumlandırmanız gerekir
(bkz. şekil 2); haznenin tabanını her iki elinizle
tutarak kilit açma tuşuna basınız ve hazneyi
yukarıya doğru kaldırarak çıkarınız.
Geri yerleştirmek için, haznenin tabanını iç
kapının özel desteğine dayayınız ve yerine
indiriniz.
Not: Fazla miktarda buz küplerinin gerekmesi
halinde, bunların dağıtıcıdan değil, doğrudan
buz yapıcının haznesinden alınması
önerilmektedir.
BUZ YAPICISI VE HAZNESİ BULUNAN MODELLER DONDURUCUNUN KAPAĞINDA
Kapak kapalı iken, buz küpleri üretimi normalde 24 saat içerisinde 6-7 dağıtımdan ibarettir.
Buz küplerinin üretimi dondurucu kapağının açılma sıklığından, dondurucu bölmesine yerleştirilen yiyecek
miktarından, ortam sıcaklığından ve ayarlanmış olan dereceden önemli ölçüde etkilenir. Buz yapıcısının belirli
bir süre boyunca kullanılmaması halinde, buz küplerinin oluşması için bir gece beklemek gereklidir.
Buz haznesini çıkarılması ve geri yerleştirilmesi
Parmaklarınızı haznenin tabanındaki açıklığa geçiriniz (sağ taraf), kolu çekiniz ve hazneyi yukarıya doğru
kaldırarak çıkarınız (bkz. şekil 3).
Geri yerleştirmek için, haznenin tabanını iç kapının özel desteğine dayayınız ve yerine indiriniz.
Not: Daha fazla miktarda buz elde etmek için "Fast Freezing" fonksiyonunu
etkinleştiriniz (bkz. Hızlı Kurulum Kılavuzu). Fazla miktarda buz küplerinin
gerekmesi halinde, bunların dağıtıcıdan değil, doğrudan buz haznesinden
alınması önerilmektedir.
Önemli: Buz küplerinin kaza ile dökülmesini önlemek için hazneyi
çıkarmadan önce buz yapıcısını kapatınız.
Buz küpü haznesinin veya ızgaranın periyodik bakımı için sadece içme suyu
kullanılması önerilmektedir.
OTOMATİK BUZ YAPICININ KULLANIMI
(eğer varsa)
şekil 1 şekil 2
şekil 3
Yiyeceklerin suya, neme veya buhara maruz kalmaması için iyice sarılması önemlidir; bu işlem, kokuların ve
tatların buzdolabı içine yayılmasını önler ve dondurulmuş yiyeceklerin daha iyi muhafaza edilmesini sağlar.
NOT: Sıcak yiyecekleri dondurucuya asla koymayınız. Yiyecekleri dondurmadan önce soğumalarını
beklemeniz, enerjiden tasarruf sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.
YİYECEKLERİN SAKLANMASI,
DONDURULMASI VE BUZLARININ
ÇÖZÜLMESİ
"MULTIFLOW" hava üfleyen bir dağıtım sistemidir ve bu özellik sayesinde buzdolabı (soğutucu) bölmesinin
içindeki havanın sıcaklığı hemen hemen her yerde homojendir. Havanın serbestçe dolaşımını temin etmek
amacıyla hava deliklerinin kapanmamasına özellikle dikkat edilerek, yiyecekler cihazın herhangi bir katına
yerleştirilebilir.
“MULTIFLOW” HAVA DAĞITIMI
(eğer varsa)
DAHİLİ BİLEŞENLER KILAVUZU
TAZE GIDA BÖLMESİ (varsa)
Yiyeceklerin yerleştirilmesini ve çıkarılmasını kolaylaştıran eğilme hareketi özelliğine sahip bir haznedir.
Taze gıda bölmesini açma, çıkarma ve geri yerleştirme
Taze gıda bölmesini açmak için yukarıdaki iki tuştan birine basınız (1) ve aynı anda, duruncaya kadar çekiniz.
Kapatmak için işlemleri ters sıra ile uygulayınız. Taze gıda bölmesini çıkarmak için yukarıda açıklanan
işlemleri uygulayınız, bölmeyi yavaşça çeviriniz ve yuvasından çıkarınız (2). Tekrar yerine yerleştirmek için,
haznenin harici yan kılavuzlarını (3a) yuvasının iç kısmına yerleştirilmiş tutma pimlerine (3b) hizalayarak
takınız.
NOT: Taze gıda bölmesine metal ve kesici kaplayıcılarla
ambalajlanmış yiyecekler yerleştirmeyiniz, estetiği bozabilirler.
Meyve ve sebze çekmecesinin veya et çekmecesinin
çıkarılması:
1. çekmeceyi duruncaya kadar çekiniz;
2. bir eliniz altında olacak şekilde, çekmeceyi kaldırınız ve çıkarınız;
3. çekmece kılavuzlardan çıkar ve sonrasında çıkarılabilir;
4. yeniden yerine geçirilebilmesi için, çekmece eğik vaziyette
olmalıdır: ön uç yukarıda, arka uç aşağıda.
Et/meyve ve sebze çekmecesinin içerisindeki (eğer varsa)
sıcaklık ayarlama aygıtı
Soğuk hava, et çekmecesinin içerisine soğutucu bölmesi ile
dondurucu bölmesi arasında bulunan bir hava deliği yoluyla
taşınır. Bu şekilde, et çekmecesinin sıcaklığı soğutucunun diğer
kısımlarına göre daha düşük tutulur. Özel ayarlama aygıtı yoluyla
hava akımının ayarlanması mümkündür.
Sebzeleri et çekmecesinde muhafaza etmek istemeniz halinde,
ayarlama aygıtını meyve/sebze ayarına gelinceye kadar dışarıya
doğru hareket ettiriniz. Bu şekilde, sebzelerin donmasından
kaynaklanan olası zararlar önlenmiş olacaktır.
Meyve ve sebze çekmecesindeki (eğer varsa) nem ayarlama
aygıtı
Meyve ve sebze çekmecesinin içerisindeki nem, özel ayarlama
aygıtı yoluyla ayarlanabilir.
Kol tamamen sağa çevrildiğinde, kabuklu meyve ve sebzelerin
daha iyi saklanabilmesi için çekmecedeki nem ortadan kaldırılır.
Ayarlama aygıtı tamamen sola çevrildiğinde, yapraklı sebzelerin
daha iyi saklanabilmesi için çekmecedeki nemli hava muhafaza
edilir.
Yükleme şekli
Maksimum depolama kapasitesini elde etmek için, dondurucu
bölmesinin altındaki iki çekmeceyi/sepeti çıkarınız ve besinleri
doğrudan bölmenin alt kısmına yerleştiriniz. Hava geçitlerini
tıkamamaya dikkat ediniz.
(bu talimatlar 715 litreden daha düşük kapasiteli modeller için
geçerlidir).
1. Su filtresi kartuşunun kapağını bulunuz, dondurucu kapısının altına yerleştirilmiştir. Kapağı, dikey konuma
gelinceye kadar güçlü bir şekilde saatin tersi yönde çeviriniz, daha sonra filtreyi temel ızgaradan çıkarınız.
2. Kapağı ve filtre kartuşunu temel ızgaradan çıkarınız.
3. Kapağı, eski kartuşun ucundan sökmek suretiyle çıkarınız. KAPAĞI ATMAYINIZ.
4. Kapağı yeni kartuşa takınız.
5. Kapağı dikey konumda tutarak, yeni kartuşu yerine oturuncaya kadar temel ızgaraya geçiriniz.
6. Kapağı, yatay konuma gelinceye kadar güçlü bir şekilde saatin yönünde çeviriniz. BERRAK BİR ŞEKİLDE
AKINCAYA KADAR SUYUN DAĞITICIDAN AKMASINI SAĞLAYINIZ (yaklaşık 9-14 litre veya 6-7 dakika
boyunca). Bu şekilde, ünite temizlenir ve borulardaki hava giderilir.
Not: Sistemdeki havanın giderilmesi esnasında dağıtıcıdan su çıkabilir.
Yedek filtrelerin sipariş edilmesi
Su filtresi için başka kartuşlar sipariş etmek için Satış Sonrası Servisi arayınız.
SU FİLTRESİ KARTUŞUNUN
DEĞİŞTİRİLMESİ
(eğer varsa)
Satış Sonrası Servisle temasa geçmeden önce:
Sorunun çözülmüş olup olmadığını anlamak için
cihazı tekrar açınız. Sorun giderilmemiş ise, cihazın
fişini prizden çekiniz ve tekrar açmadan önce bir
saat kadar bekleyiniz.
Arıza teşhis kılavuzunda belirtilen kontroller yerine
getirildikten sonra cihazınızın halen düzgün
çalışmaması halinde, Teknik Servis ile temasa
geçerek, şu bilgileri net bir şekilde aktarınız:
arızanın tipi
cihazın modeli
cihazın tipi ve seri numarası (veri plakasında
belirtilmiştir)
servis numarası (cihazın iç kısmındaki veri
plakasında SERVICE kelimesinden sonra yazılı
olan numara)
Not:
Kapı yönünü değiştirme işlemi, Teknik Servis
tarafından yapılmış olması halinde garanti
kapsamına girmez.
SATIŞ SONRASI SERVİS
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Ignis WSN5586 A+ N Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi