Whirlpool CF120 Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
TÜRKÇE
Güvenlik ile ilgili bilgiler
İlk kez kullanmadan önce
Bu cihaz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, ürün
tanımını ve faydalı önerileri içeren Kullanıcı
Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
1. Ambalajını açtıktan sonra, cihazın hasarlı
olmadığından ve kapının düzgün kapandığından
emin olunuz.
Olabilecek herhangi bir çalışma hatası mümkün
olan en kısa sürede IKEA Teknik Destek Servisine
bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması için,
cihazı açmadan önce en az iki saat bekleyiniz.
3. Elektrik tesisatı ve elektrik bağlantısı kalifiye bir
teknisyen tarafından, üretici firmanın talimatlarına
göre ve yerel emniyet mevzuatlarına uygun şekilde
yapılmalıdır.
4. Cihazı kullanmadan önce içerisini temizleyiniz.
Genel önlemler ve öneriler
Montaj ve bağlantı
Cihazın taşınması ve montajı iki veya daha fazla
kişi ile yapılmalıdır.
Cihazı hareket ettirirken zemine (parkelere vb.)
hasar vermemeye dikkat edin.
Kurulum işlemi esnasında, elektrik kablosunun
cihazın altında kalarak hasar görmemesine dikkat
ediniz.
Cihazın bir ısı kaynağının yakınında
olmadığından emin olunuz.
Yeterli miktarda havalandırma sağlandığından
emin olmak için, cihazın her iki tarafında boşluk
bırakın ve montaj talimatlarına uyun.
Cihazın havalandırma menfezlerinin
tıkanmamasına dikkat edin.
Cihazın soğutucu devresinin borularına zarar
vermeyin.
Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü ve düz bir
zemin üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir
yere kurun.
Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurun.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre
belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
üstünde veya altındaki bir sıcaklıkta uzun süre
kalırsa, düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
Bilgi levhasında belirtilen voltajın, evinizdeki
voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.
Uzatma kablolarını veya tekli/çoklu adaptör ve
prizleri kullanmayın.
Su bağlantısı için, yeni cihazla birlikte verilen
boruyu kullanın; eski cihazınızın borusunu yeniden
kullanmayın.
Elektrik kablosu üzerindeki değişiklikler veya
kablo değiştirme işlemi kalifiye personel
tarafından veya teknik destek servisi tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın elektrik bağlantısını, fişini prizden çekmek
suretiyle veya prize takılacak iki kutuplu bir
anahtar vasıtasıyla kesmek mümkün olmalıdır.
Güvenlik
Bu cihazın içerisinde aerosol kutuları veya
tutuşabilir yakıtlar gibi patlayıcı maddeler
saklamayınız.
Bu veya diğer elektrikli cihazların civarında
petrol, yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza
etmeyin. Dumanları yangına veya patlamaya
neden olabilir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üretici
şirket tarafından önerilenlerin dışında mekanik,
elektriksel veya kimyasal bir yöntem
kullanmayınız.
Üretici firma tarafından özel olarak izin verilmiş
türde değillerse, elektrikli cihazları buzdolabının
içine koymayın ve içinde kullanmayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli kullanımını sağlayacak
sorumlu bir kişinin denetimi veya bilgilendirmesi
olmaksızın çocuklar veya fiziksel, hissi veya akli
kapasiteleri ya da tecrübeleri veya bilgileri cihazı
güvenli şekilde kullanmaya elverişli olmayan
İçindekiler
Güvenlik ile ilgili bilgiler 14
Ürün tanımı 16
İlk kez kullanım 16
Günlük kullanım 17
Bakım ve temizlik 18
Servis çağırmadan önce 19
Teknik veriler 20
Çevre ile ilgili konular 20
İklim Sınıfı Ort. Sıc. (°C) Ort. Sıc. (°F)
SN 10 ile 32 arası 50 ile 90 arası
N 16 ile 32 arası 61 ile 90 arası
ST 16 ile 38 arası 61 ile 100 arası
T 16 ile 43 arası 61 ile 110 arası
14
15TÜRKÇE
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocukların cihaza sıkışık kalıp boğulmalarını
önlemek için, cihazla oynamalarına veya cihazın
içine saklanmalarına izin vermeyiniz.
Buz paketlerinin içeriklerini (toksik değildir)
yutmayın (bazı modellerde).
Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyiniz.
Kullanım
Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin
veya elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
Otomatik buz makinesi ve su pınarı olan tüm
cihazlar, sadece içme suyu veren bir su
beslemesine bağlanmalıdır (şebeke suyunun
basıncı 0,17 ila 0,81 Mpa (1,7 ila 8,1 bar)
olmalıdır). Bir su kaynağına doğrudan bağlı
olmayan otomatik buz yapıcılar ve/veya su
dağıtıcıları sadece içme suyu ile doldurulmalıdır.
Soğutucu bölmesini sadece taze yiyecekleri
saklamak için, dondurucu bölmesini ise sadece
donmuş yiyeceklerin saklanması, taze yiyeceklerin
dondurulması ve buz küplerinin yapılması için
kullanınız.
Patlayabileceğinden, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesinde saklamayınız.
Yukarıdaki öneri ve önlemlere uyulmaması
durumunda Üretici firma hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
Buz ve su dağıtıcısının temizliği, dezenfekte
edilmesi ve bakımı (eğer varsa)
Burada verilen hijyenle ilgili talimatlara uyulmaması
dağıtıcıdan verilen suyun hijyen ve güvenlik
özelliklerini bozabilir.
Cihazı ilk kez kullanırken, suyun 9-14 litre veya 6-
7 dakika süreyle akmasını sağlayınız (tüketimden
önce olması şartıyla sürekli olarak akıtılmayabilir)
ve ilk 24 saat içerisinde üretilen buzu çıkarınız.
Çıkarılabilir su dağıtıcısına (eğer varsa) sadece
elleriniz hijyenik bakımdan temiz ise dokununuz.
Buz küpü haznesinin veya çekmecesinin periyodik
bakımı için sadece akar halde su kullanılması
önerilmektedir.
Altı ayda bir kez olmak üzere, cihazın
materyallerini boyamayan, gıdada kullanılabilir
dezenfekte edici çözeltiler kullanarak (sodyum
hipokloritli) buz ve su dağıtım sistemini
dezenfekte etmeniz önerilmektedir. Kullanmadan
önce su ile durulayınız.
Buz ve su dağıtıcısının parça değiştirme işlemi
üretici firma tarafından tedarik edilen orijinal
bileşenlerle yapılmalıdır.
Teknik müdahaleler sadece kalifiye personel
tarafından veya Teknik Destek Servisi tarafından
yapılmalıdır.
15
TÜRKÇE
Ürün tanımı
Soğutucu bölmesi
(taze yiyeceklerin ve içeceklerin muhafazası için)
Raflar (yüksekliği kısmen ayarlanabilir)
Sebzelik çekmeceleri
Soğutucu iç kapısı: ayarlanabilir kapak rafları ile
birlikte (varsa)
Çıkarılabilir dondurucu su tahliye elemanı
Bilgi etiketi (sebzeliğin yan tarafında)
Dondurucu bölmesi (varsa)
(taze yiyecek, dondurulmuş yiyecek muhafazası ve
buz küpü yapımı özelliklerini belirtmek üzere
sembolü ile işaretli)
Dondurucu bölmesi
Kontroller
En az soğuk bölge
Orta sıcaklık bölgesi
En soğuk bölge
Özellikler, teknik bilgiler ve şekiller modele bağlı
olarak değişiklik gösterebilir
6
7
2
1
3
4
5
Cihazı kullanmadan önce, çalıştırma talimatlarını
dikkatlice okuyunuz.
Aksesuarlar (varsa)
Yumurtalık
1x
Buz kalıbı
1x
BC184/18
BC118/18
BC219
BC155
7
5
2
6
3
1
4
7
5
2
3
1
4
Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Yiyeceklerin muhafazası için ideal sıcaklıklar
fabrikada ayarlanmıştır (3-5/MED).
Not: Cihaz çalıştırıldıktan sonra, cihazın standart
şekilde doldurulmadan önce uygun sıcaklığa
ulaşması için 2-3 saat beklemek gerekmektedir.
İlk kez kullanma
16
17TÜRKÇE
Soğutucu bölmesi
Soğutucu bölmesinin buz çözme işlemi tamamen
otomatiktir. Soğutucunun içerisindeki arka panelin
üzerinde
su damlacıklarının oluşması, otomatik buz çözme
(defrost) aşamasının uygulanmakta olduğunu
gösterir. Buz çözme suyu otomatik olarak bir tahliye
deliğine akar ve burada buharlaşır.
Fan (eğer varsa)
Fan otomatik olarak çalışır. Fan, soğutucu
bölmesinin içinde daha istikrarlı bir sıcaklık dağılımı
sağlayarak, yiyeceklerin daha iyi şekilde muhafaza
edilmesini ve aşırı nemin azaltılmasını sağlar. Emme
bölgesini yiyecekle kapatmayınız.
Fan sadece motor çalışır haldeyken aktiftir.
Dikkat! Soğutucunun/buzdolabının
aksesuarları bulaşık makinesine
konmamalıdır..
Dondurucu bölmesi (varsa)
Bu cihaz, yıldız değerlendirmeli
bir soğutucudur. Ambalajlı dondurulmuş yiyecekler
ambalaj üzerinde belirtilen süre boyunca muhafaza
edilebilir. Taze yiyecekler de, halihazırda
dondurulmuş yiyeceklerle temas etmelerini önlemek
suretiyle dondurulabilir. 24 saat içerisinde
dondurulabilecek taze yiyeceklerin miktarı, bilgi
levhasında gösterilmiştir. Kısmen buzu çözülmüş
yiyeceklerin tekrar dondurulması önerilmemektedir.
Bu yiyecekler 24 saat içerisinde tüketilmelidir. Taze
yiyeceklerin dondurulması ile ilgili detaylı bilgi için
hızlı kullanım kılavuzuna bakınız.
Taze gıdaların dondurulması
Dondurulması gereken yiyeceği dondurucu
bölmesine yerleştirin. Halihazırda dondurulmuş
yiyeceklerle direk temastan kaçınınız. Seri etiketinde
gösterilen miktarda yiyecek dondurmak için, üst
kısımdaki çekmeceyi çıkarın ve yiyecekleri direk
olarak rafın üzerine yerleştirin.
Buz küplerinin yapılması (eğer varsa)
Buz küpü kalıbının 2/3'ünü su ile doldurun ve
dondurucu bölmesine yerleştirin. Kalıbı yerinden
çıkarmak için keskin veya sivri nesneler kullanmayın.
Soğutucu ve dondurucu bölmesinin (varsa)
çalışması
Soğutucu bölmesinin (veya modele bağlı olarak
her iki bölmenin) sıcaklığını ayarlamak için şekil
1'de gösterildiği gibi termostat düğmesini
kullanınız. Cihazı tamamen kapatmak için
düğmeyi konumuna getiriniz.
Not: Ortam sıcaklığı, kapının açılma sıklığı ve
cihazın konumu, iki bölmenin içerisindeki sıcaklıkları
etkileyebilir.
Termostat ayarlanırken bu unsurlar da dikkate
alınmalıdır.
Termostat kontrol düğmesi
Işık düğmesi
Termostat konumu ayarlama çentiği
Lamba ampulü (lamba ampulünün yanındaki
talimatlara bakınız)
Termostat 1/MIN konumunda: Düşük soğutma
seviyesi
Termostat 3-5/MED konumunda: Orta seviyede
soğutma
Termostat 7/MAX konumunda: Maksimum soğutma
Termostat konumunda: Hem soğutma hem de
aydınlatma kapalı.
Lamba ampulünü çıkarmak için şekil 1 'de
gösterildiği gibi saatin tersi yönde çevirin.
A
D
C
B
D A C B
şekil 1
Günlük kullanim
17
TÜRKÇE
Yiyeceklerin muhafazası
Yiyeceği su, nem veya yoğuşma sıvısı girmeyecek
şekilde sarın; bu işlem, kokuların ve aromaların
soğutucunun bir tarafından başka bir tarafına
gitmesini engelleyerek dondurulmuş yiyeceklerin
daha iyi şekilde saklanmasını sağlar.
Sıcak yiyecekleri dondurucuya asla koymayın. Sıcak
yiyeceklerin dondurulmadan önce soğutulması,
enerji tasarrufu sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.
Eğer cihaz kullanılmayacaksa
Cihazın fişini elektrik prizinden çekin, yiyeceklerin
tümünü çıkarın, buz çözdürün ve temizleyin.
Havanın bölmelerin içinde
yeterli bir şekilde dolaşımını sağlamak için kapıları
yeterli şekilde aralık bırakın. Böylelikle, küf ve kö
kokuların oluşmasını önleyebilirsiniz.
Elektrik kesintisi durumunda
Cihazın kapılarını kapalı tutun. Böylelikle, yiyecekler
daha uzun süre soğuk kalacaktır.
Kısmen buzu çözülmüş yiyecekleri tekrar
dondurmayın, 24 saat içerisinde tüketin.
Cihazı bir bez ve soğutucu bölmesinin dahili
temizliği için uygun hafif deterjanlı ılık su kullanarak
periyodik olarak temizleyiniz. Aşındırıcı deterjanlar
veya aletler kullanmayınız. Buz çözme suyunun
sürekli ve düzgün şekilde akmasını sağlamak için,
soğutucunun arkasında, meyve ve sebze
çekmecesinin yanında bulunan tahliye deliğinin iç
kısmını cihazla birlikte verilen aleti kullanarak
düzenli olarak temizleyiniz (bkz. şekil 1).
Herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce,
cihazın fişini elektrik prizinden çekiniz veya elektrik
beslemesini kesiniz.
Dondurucu bölmesinin buzunu çözme
Aşırı derecede buzlanma olması halinde (3 mm
kalınlığında) dondurucuda yılda bir veya iki kez buz
çözme işlemi uygulanmalıdır.
Buzlanma oluşması normaldir. Biriken buzlanmanın
miktarı ve oranı oda koşullarına ve kapının açılma
sıklığına bağlıdır. Ünitenin buzunu çözdürmek için,
modele bağlı olarak dondurucu bölmesini veya tüm
cihazı kapatın ve tüm gıda ürünlerini çıkarın.
Dondurucunun iç kısmını temizleyin. İyice durulayın
ve kurulayın. Dondurucu bölmesini veya cihazın
tümünü geri çalıştırın ve yiyecekleri içerisine
yerleştirin.
Bakım ve temizlik
şekil 1
18
19TÜRKÇE
Problem Olası sebep Çözümü
Kontrol paneli kapalı
ve/veya cihaz
çalışmıyor
Cihazın güç kaynağı ile ilgili bir
problem olabilir.
Şunları kontrol ediniz:
• Elektrik kesintisi olmadığını
• Fişin elektrik prizine düzgün takılmış
olduğunu ve varsa iki kutuplu şebeke
sivicinin doğru konumda (on) olduğunu
• Evin elektrik devresi güvenlik cihazlarının
tam olarak çalışır durumda olduğunu
• Güç kaynağı kablosunun hasarlı
olmadığını
Dahili lamba
çalışmıyor.
Lambanın değiştirilmesi gerekiyor
olabilir.
Cihazın fişini elektrik prizinden çekin,
lambayı kontrol edin ve gerektiği takdirde
yenisiyle değiştirin (bkz. "Günlük
kullanım").
Bölmenin içerisindeki
sıcaklık yeterince soğuk
değil.
Çeşitli sebepleri olabilir (bkz.
"Çözümler")
Şunları kontrol ediniz:
• Kapıların düzgün kapatılmış olduğunu
• Cihazın bir ısı kaynağının yakınına
yerleştirilmediğini
• Sıcaklığın uygun şekilde ayarlanmış
olduğunu
• Havanın cihazın alt kısmındaki
havalandırma ızgaralarından devir-
daim etmesinin engellenmediğini
Soğutucu bölmesinin
alt kısmında su var
Buz çözme suyu tahliyesi tıkalı. Buz çözme suyu tahliye deliğini temizleyin
(bkz. "Bakım ve Temizlik").
Servis çağırmadan önce
Not:
Soğutma sisteminden gelen fokurdama, tıslama
ve uğuldama sesleri normaldir.
Teknik Destek Servisi ile temasa geçmeden önce:
Sorunun giderilmiş olup olmadığını anlamak için
cihazı tekrar açın. Sorun giderilmemiş ise, cihazı
kapatın ve bir saat sonra işlemi tekrarlayın.
Arıza teşhis kılavuzunda listelenen kontrolleri yerine
getirdikten ve cihazı tekrar açtıktan sonra
cihazınızın halen düzgün çalışmaması halinde,
Teknik Destek Servisi ile temasa geçerek sorununuzu
ayrıntılı bir şekilde açıklayınız ve şunları belirtiniz:
arızanın tipi;
cihazın modeli;
cihazın tipi ve seri numarası (bilgi etiketinde
verilmiştir);
Servis numarası (cihazın iç kısmındaki bilgi
etiketinde bulunan SERVICE kelimesinden sonraki
rakam).
Not:
Cihazın kapısının açılma yönünün değiştirilmesi
garanti kapsamına girmez.
19
TÜRKÇE
Teknik bilgiler enerji etiketinde ve cihazın iç
kısmındaki bilgi etiketinde bulunmaktadır.
Boyutlar BC219 BC184/18 BC155 BC118/18
Yükseklik 12 21 12 21 874 874
Genişlik 540 540 540 540
Derinlik 550 550 550 550
Net Hacim (l)
Soğutucu 219 184 15 5 118
Dondurucu - 18 - 18
Buz çözme sistemi
Soğutucu Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik
Dondurucu - - - -
Yıldız Değerlendirmesi - 4 - 4
Yükselme Süresi (sa) - 10 - 10
Soğutma Kapasitesi (kg/24sa) - 2 - 2
Enerji tüketimi (kws/24sa) 0,36 0,63 0,35 0,55
Gürültü seviyesi (dba) 35 36 35 36
Enerji sınıfı A+ A+ A+ A+
Teknik veriler
Çevre ile ilgili konular
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve
geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. İmha
konusunda yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Tehlikeli olabilecekleri için, ambalaj malzemelerini
(plastik poşetler, polistren parçalar vb.) çocuklardan
uzak tutun.
2. İmha/Tasfiye
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihaz (WEEE) ile
ilgili 2002/96/EC Avrupa Yönergesine uygun olarak
işaretlenmiştir. Bu ürünü doğru bir şekilde imha
ederek, çevre ve insan sağlığı açısından
doğabilecek potansiyel negatif sonuçları önlemeye
yardımcı olmuş olacaksınız.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki
simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması
gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü için özel bir toplama merkezine
götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihaz hurda olarak atılırken, elektrik kablosunu
keserek cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların
20
21TÜRKÇE
kolayca içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde
kapı ve raflarını çıkarın. Cihazı özel bir çöp toplama
merkezine götürerek, atıkların imhasıyla ilgili yerel
yönetmeliklere uygun şekilde atın. çocuklar için
potansiyel bir tehlike kaynağı olduğundan, cihazı
birkaç günlüğüne bile olsa denetimsiz halde
bırakmayın. Bu cihazın muameleleri, geri kazanımı
ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili
yerel makamlarınızla, çöp toplama hizmetleriyle
veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Bilgi:
Bu cihaz CFC içermez. Soğutma devresi R600a (HC)
içerir (cihazın iç kısmında bulunan bilgi etiketine
bakınız).
İzobütanlı (R600a) cihazlar için: İzobütan çevreye
olumsuz etkisi olmayan doğal bir gazdır, ancak
yanıcıdır. Bu nedenle, soğutma devresinin
borularının hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi
zorunludur.
Uygunluk beyanı
Bu cihaz yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve
1935/2004.n sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun
şekilde üretilmiştir.
n
Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış,
üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE "Düşük Voltaj" Direktifi'nin
güvenlik amaçları (73/23/CEE ve müteakip
düzeltmelerin yerine geçen);
- "EMC" 2004/108/EC Direktiflerinin koruma ile
ilgili gereksinimlerine.
Cihazın elektrik emniyeti sadece, onaylı bir
topraklama sistemine doğru şekilde bağlanmışsa
garanti edilebilir.
21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Whirlpool CF120 Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi