Beta 1947G Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1947G
Tip
Kullanma talimatları
74
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ HAVALI GRES TABANCASI İÇİN KUL-
LANIM VE TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A. Via A. Volta 18, 20845, Sovico (MB) İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
Havalı gres ekstrüzyon tabancası aşağıdaki kullanımlara yöneliktir:
• Kartuş veya dökme gres kullanarak ekstrüzyon yoluyla gres basma
• Tabancanın, suya maruz açık mekanlarda da kullanılması mümkündür
Aşağıdaki işlemler yasaktır:
• Tabancanın patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanılması yasaktır
• Bant, kelepçeler veya diğer araçlar ile tetikleme kolunu bloke etmek yasaktır
• Gres dışındaki herhangi bir ürünün ekstrüzyonu yasaktır
• Belirtilenlerden farklı tüm uygulamalar için kullanım yasaktır
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine
dikkat edin.
Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara
düşmesi sonucunda çalışan diğer kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya
minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin çalışma alanının ayrılması).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel
patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Pnömatik alet yalıtılmamış olduğundan gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının ve gerilim
altındaki elemanlar ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını
önleyin. Diğer kişilerin mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen
dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMA-
MEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME
TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR MEYDANA
GELEBİLİR.
DİKKAT
75
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
HAVALI GRES TABANCASININ ÖZENLİ KULLANIMI
Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için
kullanarak gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir
pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli
olduğundan onarılmalıdır.
Havalı tabanca üzerinde ayar işlemleri gerçekleştirmeden önce, aksesuarları değiştirmeden önce
veya söz konusu alet kullanılmadığında, daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin
kazara çalıştırılmasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu
talimatları okumamış kişilerin pnömatik aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu
aletin işlemesini riske atacak kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik
aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
Havalı tabancanın iyi durumda olduğunu kontrol edin: Hasarlı parçaların bulunmadığını kontrol
ederek emin olun.
Sadece öngörülen işlem için uygun aksesuarlar kullanın, örneğin:
• Gres uygulama için alüminyum veya plastik standart kartuşlar
Havalı tabanca üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin etkinliğini
azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
Pnömatik aletin onarımını sadece uzman personele yaptırın. Orijinal yedek parçalar kullanın.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
• Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir.
Yorgun olunması veya uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde
pnömatik aleti kullanmayın.
Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
• Koruyucu gözlük;
• Kulaklık;
• Emniyet ayakkabısı;
• Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven.
Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma
pozisyonu ve uygun bir beden duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol
edebilmeyi sağlar.
Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik
aletin egzoz havası, tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
76
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
HAVALI GRES TABANCASI İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
• Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
• Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek
kapasitede olmalıdır.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, havalı aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük
maruziyetin aletin kullanıldığı Ülkede geçerli olan yönetmelik çerçevesinde öngörülen sınır etki
değerini aşması ile sonuçlanması halinde, titreşim önleyici özel araçlar kullanılmalıdır.
• Havalı aleti güvenli şekilde kavrayarak tutun.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular,
basınç ve hava akışına ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnöma-
tik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının. Solvent ve keskin köşelerin kullanımından
kaçının. Boruları ısıdan, yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin.
Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havala-
nan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek borular için kelepçelerin, daima iyice
sabitlenmiş olduğundan emin olun.
• Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU
GÖZLÜK TAKIN
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması ziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam
hijyeni incelemesinde/risk analizinde karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu
donanımlar kullanılmalıdır.
77
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
AÇIKLAMALAR
a: Hava bağlantısı 1/4” GAZ
b: kartuş takma borusu
c: Tutamak
d: Tabanca çalıştırma kolu
e: hava tahliye val
f: tutamak yönlendirme kelebek vidası
TALİMATLAR
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6,2 bar’lık maksimum basınca daima
uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma içermeyen temiz hava ile besleyin. Çok yüksek bir basınç veya
besleme havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar
görmesine neden olabilir
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Havalı tabancayı işletmeye almak için tetikleme koluna basın ve çalışma sırasında söz konusu kolu
basılı tutun. Tetikleme kolu serbest bırakıldığında havalı alet, gres çıkışını bloke ederek hızlı şekilde
durur.
Stop ettirildiğinde, tabancayı dengeli ve güvenli bir yere yerleştirin.
Kartuşun takılması/değiştirilmesi
• Tabancanın, besleme şebekesine bağlı olmadığından emin olun.
• Kartuş tutucu boruyu, çıkarılana kadar tamamen gevşetin.
• Pistonun (gres iticinin) kolunu strok sonuna kadar çekin.
• Kartuşun ön kısmını çıkararak, gres kartuşunu boruya takın.
• Kartuş tutucu boruyu, tabancanın kafası üzerinde tamamen bloke ederek sıkıştırın.
• Pistonun kolunu serbest bırakın ve olası hava torbalarının çıkmasını sağlayacak şekilde hava tahliye
valne basın.
• Tabancayı hava beslemesine bağlayın.
• Tabancayı sıkıca kavrayın, tetikleme koluna basın ve gres dağıtımına geçin, tetikleme kolu serbest
bırakıldığında gres çıkışı hızlı şekilde durur.
• Kartuş tükendiğinde kartuşu değiştirin ve tabanca üzerindeki olası gres kalıntılarını temizleyin.
TEKNİK VERİLER
HAVA BAĞLANTISI
KULLANIM BASINCI
GRES ÇIKIŞ BASINCI:
MAKSİMUM KAPASİTE:
KARTUŞ (standart)400g
BASMA
KULLANIM SICAKLIĞI
AĞIRLIK
GÜRÜLTÜ (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINÇ SEVİYESİ
TİTREŞİM (ISO 20643)
TİTREŞİM SEVİYESİ
uncertainty
1/4” GAS
3 ÷ 10 bar
max 400 bar (10 bar hava girişi ile)
500g (dökme gres); 400g kartuş
Ø 54 mm – 400g
a 6 bar - 400g/min
0°C +40°C
1.9 kg
LwA = 81.7 dB
LpA = 70.7 dB
5.71 m/s
2
K=0.39 m/s
2
f
b
e
d
c
a
78
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
Kullanım sırasında gres dağıtımı sürekli olduğundan, aşırı gres çıkmamasına dikkat edin.
Dökme gres koyulması
• Tabancanın, besleme şebekesine bağlı olmadığından emin olun.
• Kartuş tutucu boruyu, çıkarılana kadar tamamen gevşetin.
• Pistonun (gres iticinin) kolunu strok sonuna kadar çekin.
• Kartuş tutucu boru dolana kadar gres koyun.
• Kartuş tutucu boruyu, tabancanın kafası üzerinde tamamen bloke ederek sıkıştırın.
• Pistonun kolunu serbest bırakın ve olası hava torbalarının çıkmasını sağlayacak şekilde hava tahliye
valne basın.
• Tabancayı hava beslemesine bağlayın.
Tabancayı sıkıca kavrayın, tetikleme koluna basın ve gres dağıtımına geçin, tetikleme kolu serbest
bırakıldığında gres çıkışı hızlı şekilde durur.
• Kartuş tükendiğinde kartuşu değiştirin ve tabanca üzerindeki olası gres kalıntılarını temizleyin.
Kullanım sırasında gres dağıtımı sürekli olduğundan, aşırı gres çıkmamasına dikkat edin.
Tutamak rotasyonu
• Tabancanın, besleme şebekesine bağlı olmadığından emin olun.
• Kelebek vidayı biraz gevşetin.
• Tutamağı, en rahat kullanım pozisyonuna yönlendirin.
• Kelebek vidayı kilitleyin.
• Tabancayı hava beslemesine bağlayın.
Ayarlama veya kartuş takma işlemlerini gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin. Bu
tedbir, pnömatik aletin kazara çalıştırılmasını önler.
Yağlama/Gresle yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, ltre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması
zorunludur ürünü tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek perfor-
mans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete
düzenli aralıklarla doğrudan ISO 32 yağ doldurmak gerekir.
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
SORUNLAR NEDENLER ÇÖZÜM
Tetikleme koluna
basıldığında tabanca
gres basmıyor.
1 Besleme yok. 1 Besleme yok.
2 Gres doldurma doğru şekilde
gerçekleştirilmedi.
2 Gres doldurma doğru şekilde
gerçekleştirilmedi.
Gres ekstrüzyonu yavaş
ve düzensiz.
1 Yoğun malzeme.
1-2 Besleme şebekesinin basıncını
ayarlayın.
2 Düşük basınç.
3 Ekstrüde edilecek malzemede
hava kabarcıkları mevcudiyeti.
3 Malzemenin ve kullanım
sıcaklığının, tabloda belirtilenlere
uygun olduğunu kontrol edin.
79
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müda-
haleler için Beta Utensili S.P.A. onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık
toplama bertaraf etme merkezine gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel
kullanım için 12 ay veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim
hatalarından kaynaklanan arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini
değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynakla-
nan kırılmalar garanti kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya
sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle
hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara uygun olduğunu
tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz.
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845 Sovico (MB)
İTALYA
02/05/2017
/