Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 El kitabı

Kategori
Elektrikli süpürgeler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

NC00154132/07
VERSATILES CORDLESS HANDSTICKS
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
ET
LT
LV
BG
RO
SL
HR
BS
SR
p.2
p.6
p.10
p.14
p.18
p.22
p.26
p.30
p.34
p.38
p.42
p.46
p.50
p.54
p.58
p.62
p.66
p.70
p.74
p.78
p.82
p.88
p.89
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Ohutuseeskirjad
Saugos patarimai
Drošības norādījumi
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostni nasveti
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
Bezbednosna Uputstva
Інструкції з техніки безпеки
Biztonsági utasítások
   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
UK
HU
AR
EL
30
GÜVENLİK TALİMATLARI
Güvenliğiniz açısından, bu cihaz ilgili düzenlemeler ve normlara uygun olarak üretilmiştir.
Bu cihaz sadece ev içinde ve ev işleri için kullanılabilir. Bu güvenlik
talimatlarını dikkatle okuyun. Ürünün uygunsuz veya kullanım
kılavuzuna aykırı bir şekilde kullanılması halinde markamız sorumlu
tutulamaz.
Bu emniyet ipuçlarını dikkatle okuyun. Üretici bu talimatlarla
uyulmaması veya uygunsuz kullanımdan sorumlu tutulamaz.
Süpürgeniz, elektrikli bir alettir: Normal kullanım koşulları altında
kullanılması gereklidir.
Düştüyse, görünür hasarları veya işleyiş bozuklukları varsa cihazı
kullanmayın. Bu durumlarda cihazı açmaya çalışmayın, evinize en yakın
yetkili servise gönderin. Tehlikeli durumları önlemek için yapılacak her
tamirat işleminde özel aletlerin kullanılması gerekir.
Tamirat işlemleri sadece uzmanlar tarafından ve orijinal yedek
parçalar ile yapılmalıdır: bir cihazı kendi kendine tamir etmeye
çalışmak, kullanıcı için tehlike teşkil eder. Sadece kesinlikle orijinal
aksesuarlar (ltreler, aküler...) kullanın.
Warning: [Use only with – designation – charger]
UYARI: Akünün şarj edilmesi için sadece cihazın teslimat kapsamında
bulunan çıkartılabilir besleme ünitesini (şarj aletini) kullanın (sayfa
93/95).
• Cihaz kaldırılmadan önce akünün tümüyle çıkarılmış olması gerekir.
• Akünün çıkraılması sırasında cihaz şebekeden çıkarılmış olmalıdır.
• Akü emniyetli şekilde imha edilmelidir.
Eğer çıkartılabilir besleme ünitesinin (şarj aletinin) kablosu hasarlıysa
veya çalışmıyorsa: Üretici tarafından sağlanan model dışında başka
çıkartılabilir besleme üniteleri kullanmayın ve en yakın müşteri
hizmetlerine veya yetkili servise başvurun (evrensel çıkartılabilir bir
besleme ünitesi kullanmak garantiyi geçersiz kılar).
Çıkartılabilir besleme ünitesini (şarj aletini) prizden çekerken asla
elektrik kablosundan çekmeyin.
Bakım ve temizlikten önce daima cihazı kapatın.
Saç, bol giysiler, parmaklar ve diğer vücut parçalarını cihazın
açıklıklarından, hareketli parçalardan ve özellikle de dönen fırçadan
uzak tutun. Boruyu, hortumu veya aksesuarları gözünüze veya
kulaklarınıza doğru tutmayın ve ağzınızdan uzak tutun.
Motorlu fırça takmadan veya bağlantısını kesmeden önce her
zaman cihazı kapatın.
31
Elektrikli süpürgeyi kapatıp şini prizden çıkarmadan önce dönen
parçalara dokunmayın.
Elektrikli süpürgenizle asla su veya herhangi başka bir sıvı
dökülmüş zeminleri, sıcak maddeleri, çok ince taneli maddeleri (alçı,
çimento, kül…), kesici özellikli iri atıkları (cam parçaları..), zehirli
(solvent, pas temizleme ürünleri ...), agresif özellikli (asit, temizlik
ürünleri ...), yanıcı ve patlayıcı (benzin veya alkol bazlı) maddeleri
süpürmeyin.
Cihazı asla suya batırmayın, üzerine su püskürtmeyin, dış ortamda
muhafaza etmeyin.
Ürünün çalıştırılması, şarj edilmesi, temizlenmesi ve bakımı için,
kullanım kılavuzuna bkz.
Avrupa düzenlemelerine tabi ülkeler için (
işareti) : Bu cihaz,
8 yaşından büyük çocuklar ile deneyim ve bilgi eksiği olan kişiler
veya bedensel, duyusal ve zihinsel engelleri olan kişiler tarafından,
sadece cihazın kullanımı ve riskleri konusunda kesin şekilde
bilgilendirilmiş ve eğitilmişler ise kullanılabilir. Bu cihaz, çocukların
oynamasına yönelik değildir. Temizliği ve bakımı, gözetim altında
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve çıkartılabilir
besleme ünitesini (şarj) 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı
bir yere kaldırın.
Avrupa düzenlemelerine tabi olmayan diğer ülkeler için : Bu cihaz
bedensel, duyusal veya zihinsel engelleri olan kişiler (çocuklar da
dahil) ya da daha önce cihazı kullanmamış veya cihaz hakkında
bilgilendirilmemiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bu kişiler,
ancak güvenliklerinden sorumlu birisinin gözetimi altında
cihazın kullanımına dair bilgilendirilmişlerse cihazı kullanabilirler.
Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edilmelidir.
İLK KULLANIMDAN ÖNCE OKUYUN
Elektrikli süpürgenizin şarj aletinin üzerindeki etikette belirtilen kullanım geriliminin (voltaj) elektrik
tesisatınıza uygun olduğundan emin olun. Gerilim uyumsuzluğundan oluşabilecek tüm hatalar cihaza tamir
edilemez şekilde hasar verir ve garantisini geçersiz kılar.
Kullandıktan sonra cihazın yeniden şarja takılması tavsiye edilir. Böylece cihaz her zaman optimal şekilde şarj edilmiş
ve kullanıma hazır olur ve size cihazın süpürme performansından ve gücünden günün her saati faydalanma olanağını
sunar.
Uzun süre kullanılmaması durumunda (tatil…) şarj aletinin prizden çıkarılması tavsiye edilir. Bu durumlarda
şarj kendi kendine bittiğinden cihazın şarj gücü azalabilir.
Süpürgenizin içine büyük parçalar çekmek çekim ağzının zarar görmesine ve tıkanmasına yol açabilir.
Modele göre değişkenlik gösterir :
Elektronik fırçayı uzun tüylü halıların, hayvan postlarının veya püsküllerin üzerinde kullanmayın.
„Min“ konumu, kalın veya hassas halıların ve duvardan duvara halıların ve hassas yüzeylerin süpürülmesi
içindir. Not: Düzenli olarak cihazınızın tekerleklerini kontrol edin.
„TURBO/BOOST“ konumu, aşırı kirlenme durumunda her tip zeminde en iyi temizlik ve süpürme performansı
içindir. Not: Süpürülen zemin fazla kalkıyorsa düğmeyi tekrar „Min“ konumuna getirin.
TR
32
Elektrik süpürgenizi motor koruma ltresi olmadan çalıştırmayın.
Toz haznesinin veya motor koruma ltresinin parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
PİLE DAİR GÜVENLİK TALİMATLARI
Bu cihaz, güvenlik sebeplerinden dolayı sadece profesyonel bir tamircinin tedarik edebileceği piller (Nikel Metal
Hidrid veya Lityum İyon) içerir. Pil şarjı tutamayacak duruma geldiğinde (Nikel Metal Hidrid veya Lityum İyon)
çıkartılmalıdır. Pilleri yenilemek için yakınınızdaki bir yetkili servise başvurun.
Piller ile ile ilgili işlemlerde dikkatli davranın. Pilleri ağzınıza sokmayın. Pillerin kenarlarına metal nesnelerin
sokulması kısa devrelere sebep olur. Kısa devre oluşursa akülerin sıcaklığı tehlikeli şekilde yükselebilir ve aküler ciddi
yanıklara sebep olabilir ve hatta alev alabilir. Eğer pillerin akmışsa ellerinizle gözlerinizi, ağzınızı vs. ovmayın. Ellerinizi
yıkayın ve gözlerinizi temiz su ile durulayın. Rahatsızlığınız devam ederse bir hekime başvurun.
UYARI Cihazda kullanılan pil yanlış kullanılırsak yangın veya kimyasal yanık riski teşkil eder. Parçalarına
ayrılmamalı, kısa devre ettirilmemeli veya < 0°C ve > 45°C sıcaklıklarda depolanmamalı veya tutuşturulmamalıdır.
Çocuklardan uzak tutunuz. Parçalarına ayırmayın veya ateşe atmayın.
ÇEVRE
Artık kullanılmayan cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak imha işlemlerini üstlenecek yetkili bir servise
götürülmelidir.
Çevreyi koruyun!
Cihazınız çok sayıda yeniden üretilebilen veya geri dönüştürülebilen parça içerir.
Doğru şekilde değerlendirilmesi için uygun bir toplama noktasına bırakın.
ÜRÜNÜNÜZLE ILGILI PROBLEM MI VAR?
Modele göre değişkenlik gösterir :
PROBLEMLERİ OLASI NEDENLER ÇÖZÜMLER
Şarj ısınıyor.
Bu son derece normal bir durumdur.
Elektrikli süpürge hiçbir tehlike söz
konusu olmadan şarja takılı kalabilir.
Şarj aleti takılı ama cihaz şarj olmuyor. Şarj, cihaza doğru takılı değil veya hasarlı.
Şarj aletinin cihaza doğru şekilde takılı
olup olmadığını kontrol edin veya şarj
aletini yenilemek için yetkili bir servise
başvurun.
Cihaz çalışma sırasında duruyor ve şarj
lambası/ları çok hızlı bir şekilde yanıp
sönüyor.
Cihaz fazla ısınmış olabilir.
Cihazı durdurun ve en azından 1 saat
soğumasını bekleyin.
Cihaz, şarj lambası yanıp söndükten
sonar durdu.
Cihazın şarjı bitti. Elektrikli süpürgeyi şarj edin.
Elektronik fırçanın çalışma gücü azaldı
veya fırça anormal sesler çıkarıyor.
Döner fırça veya boru tıkalı.
Elektrikli süpürgeyi durdurun ve parçaları
temizleyin.
Fırça aşınmış.
Fırçayı yenilemek için yetkili bir servise
başvurun.
Kayış aşınmış.
Kayışı yenilemek için yetkili bir servise
başvurun.
33
Elektronik fırça süpürme sırasında
duruyor.
Termik güvenlik devreye girdi.
Elektrikli süpürgeyi durdurun. Fırçanın
dönmesine engel olan bir şeyin olup
olmadığını kontrol edin. Eğer bir engel
varsa çıkartın ve elektrikli süpürgeyi
yeniden çalıştırın.
Elektrikli süpürgenizin emiş gücü düşük,
gürültülü veya ıslık çıkarıyor.
Boru veya esnek boru tıkalı. Tıkanıklığı giderin.
Toz haznesi dolu. Boşaltın ve temizleyin.
Toz haznesi yerleşik değil. Yeniden doğru şekilde yerleştirin.
Süpürge başı kirlenmiş. Elektronik fırçayı sökün ve temizleyin.
Sünger motor koruma ltresi dolmuş. Temizleyin.
Elektrikli süpürge çalıştırıldığında şarj
lambası/ları çok hızlı bir şekilde yanıp
sönüyor.
Yanlış şarj aleti takılı veya şarj aleti hasarlı.
Şarj aletini yenilemek için yetkili bir
servise başvurun.
Bu kullanım kılavuzunu muhafaza ettiğiniz için teşekkür ederiz.
TR
1 / 1

Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 El kitabı

Kategori
Elektrikli süpürgeler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur