Rowenta SMART FORCE™ EXTREME RR7145 El kitabı

Marka
Rowenta
Kategori
elektrikli süpürgeler
Model
SMART FORCE™ EXTREME RR7145
Tip
El kitabı
2220000994/04
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
BG
RO
SL
HR
BS
SR
UK
EL
PL
RU
HU
ROBOTS
p.2
p.7
p.12
p.17
p.22
p.27
p.32
p.37
p.42
p.47
p.52
p.57
p.62
p.67
p.72
p.77
p.82
p.87
p.92
p.97
p.102
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostna navodila
Sigurnosne upute
Sigurnosna uputstva
Bezbednosna Uputstva
Правила техніки безпеки
Οδηγίες ασφαλείας
Biztonsági utasítások
Przepisy bezpieczeństwa
Правила техники безопасности
37
GÜVENLİK TALİMATLARI
Güvenliğiniz için, bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir:
• Bu cihaz sadece ev içinde ve ev işleri için kullanılabilir. Bu güvenlik
talimatlarını dikkatle okuyun. Ürünün uygunsuz veya kullanım kılavuzuna
aykırı bir şekilde kullanılması halinde markamız sorumlu tutulamaz.
Süpürgeniz, elektrikli bir alettir : Normal kullanım koşulları altında
kullanılması gereklidir.
Düştüyse, görünür hasarları veya işleyiş bozuklukları varsa cihazı
kullanmayın. Bu durumlarda cihazı açmaya çalışmayın, evinize en yakın
yetkili servise gönderin. Tehlikeli durumları önlemek için yapılacak her tamirat
işleminde özel aletlerin kullanılması gerekir.
Tamirat işlemleri sadece uzmanlar tarafından ve orijinal yedek parçalar ile
yapılmalıdır: bir cihazı kendi kendine tamir etmeye çalışmak, kullanıcı için
tehlike teşkil eder. Sadece kesinlikle orijinal aksesuarlar (ltreler, aküler...)
kullanın.
: ÇIKARTILABİLİR BESLEME ÜNİTESİ
UYARI: Akünün şarj edilmesi için sadece cihazın teslimat kapsamında
bulunan çıkartılabilir besleme ünitesini (şarj aletini) kullanın (sayfa 107).
Cihaz kaldırılmadan önce akünün tümüyle çıkarılmış olması gerekir.
Akünün çıkraılması sırasında cihaz şebekeden çıkarılmış olmalıdır.
Akü emniyetli şekilde imha edilmelidir.
• Eğer çıkartılabilir besleme ünitesinin (şarj aletinin) kablosu hasarlıysa veya
çalışmıyorsa: Üretici tarafından sağlanan model dışında başka çıkartılabilir
besleme üniteleri kullanmayın ve en yakın müşteri hizmetlerine veya yetkili
servise başvurun (evrensel çıkartılabilir bir besleme ünitesi kullanmak
garantiyi geçersiz kılar).
Çıkartılabilir besleme ünitesini (şarj aletini) prizden çekerken asla elektrik
kablosundan çekmeyin.
Bakım ve temizlikten önce daima cihazı kapatın.
Elektrikli süpürgeyi kapatmadan dönen parçalara dokunmayın.
Elektrikli süpürgenizle asla su veya herhangi başka bir sıvı dökülmüş
zeminleri, sıcak maddeleri, çok ince taneli maddeleri (alçı, çimento, kül…),
kesici özellikli iri atıkları (cam parçaları..), zehirli (solvent, pas temizleme
ürünleri ...), agresif özellikli (asit, temizlik ürünleri ...), yanıcı ve patlayıcı (benzin
veya alkol bazlı) maddeleri süpürmeyin.
• Cihazı asla suya batırmayın, üzerine su püskürtmeyin, dış ortamda muhafaza
etmeyin.
Temizlik ve bakım işlemleri için kullanım kılavuzuna bakın.
Avrupa düzenlemelerine tabi ülkeler için (
işareti) :
Bu cihaz, 8
yaşından büyük çocuklar ile deneyim ve bilgi eksiği olan kişiler veya bedensel,
duyusal ve zihinsel engelleri olan kişiler tarafından, sadece cihazın kullanımı
TR
38
ve riskleri konusunda kesin şekilde bilgilendirilmiş ve eğitilmişler ise kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve çıkartılabilir besleme ünitesini
(şarj) 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.
Avrupa düzenlemelerine tabi olmayan diğer ülkeler için: Bu cihaz bedensel,
duyusal veya zihinsel engelleri olan kişiler (çocuklar da dahil) ya da daha önce
cihazı kullanmamış veya cihaz hakkında bilgilendirilmemiş kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Bu kişiler, yalnızca cihazın kullanımına dair bilgilendirilmiş
olmaları koşuluyla güvenliklerinden sorumlu birisinin gözetimi altında cihazı
kullanabilir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim
İLK KULLANIMDAN ÖNCE OKUYUN
• Cihazı kullanmadan önce, lütfen yerdeki tüm nesneleri toplayın (lütfen Kullanma Talimatları’na başvurun)
• Herhangi bir kazayı önlemek için, robotun diğer cihazların elektrik kablolarının üzerinden geçmesine izin vermeyin.
• Elektrikli süpürgenizin şarj aletinin üzerindeki etikette belirtilen kullanım geriliminin (voltaj) elektrik tesisatınıza
uygun olduğundan emin olun. Gerilim uyumsuzluğundan oluşabilecek tüm hatalar cihaza tamir edilemez şekilde
hasar verebilir ve garantisini geçersiz kılabilir.
• Kullandıktan sonra cihazın yeniden şarja takılması tavsiye edilir. Böylece cihaz her zaman optimal şekilde şarj edilmiş
ve kullanıma hazır olur ve size cihazın süpürme performansından ve gücünden günün her saati faydalanma olanağını
sunar.
• Uzun süre kullanılmaması durumunda (tatil…) şarj aletinin prizden çıkarılması tavsiye edilir. Bu durumlarda şarj
kendi kendine bittiğinden cihazın şarj gücü azalabilir.
• Hava girişini bloke edebilecek ve hasar verebilecek iri atıkları süpürmeyin.
Modele göre:
• “Min” konumu, kalın veya hassas halıların ve duvardan duvara halıların ve hassas yüzeylerin süpürülmesi içindir.
• “TURBO/BOOST” konumu, aşırı kirlenme durumunda her tip zeminde en iyi temizlik ve süpürme performansı
(modele göre) içindir.
• Elektrik süpürgenizi motor koruma ltresi olmadan çalıştırmayın.
• Toz haznesinin veya motor koruma ltresinin parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
LAZERLİ ÜRÜNLER İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI* (*modellere göre)
CLASS 1 LASER PRODUCT
LAZER: Navigasyon sensöründe tüm çalıştırma prosedürlerinde EN 60825-1 normuna uygun 1. sınıf bir lazer bulunur.
• Lazeri kesinlikle insanların üzerine yöneltmeyin.
• Doğrudan veya yansıyan ışına bakmaktan kaçının.
• Bakım görevlerini yerine getirirken daima robot elektrikli süpürgeyi kapatın.
• Robot elektrikli süpürge veya navigasyon sensörünü herhangi bir şekilde modiye etmek (değiştirmek) veya
onarma girişiminde bulunmak kesinlikle yasaktır ve tehlikeli bir şekilde radyasyonlara maruz kalma riski vardır.
AKÜYE DAİR GÜVENLİK TALİMATLARI* (*modellere göre)
• Bu cihaz, güvenlik sebeplerinden dolayı sadece profesyonel bir tamircinin tedarik edebileceği aküler (Lityum İyon)
içerir. Akü (Lityum İyon) şarjı tutamayacak duruma geldiğinde çıkartılmalıdır. Aküleri yenilemek için yakınınızdaki
bir yetkili servise başvurun.
• Aküler ile ilgili işlemlerde dikkatli davranın. Aküleri ağzınıza sokmayın. Akülerin kenarlarına metal nesnelerin
sokulması kısa devrelere sebep olur. Kısa devre oluşursa akülerin sıcaklığı tehlikeli şekilde yükselebilir ve aküler ciddi
yanıklara sebep olabilir ve hatta alev alabilir. Eğer aküler akmışsa ellerinizle gözlerinizi, ağzınızı vs. ovmayın. Ellerinizi
yıkayın ve gözlerinizi temiz su ile durulayın. Rahatsızlığınız devam ederse bir hekime başvurun.
1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
39
TR
UZAKTAN KUMANDA VE SANAL DUVARA İLİŞKİN GÜVENLİK
TALİMATLARI* (*modellere göre)
Uzaktan kumanda için iki adet şarj edilemez 1,5 V AAA Tipi pil kullanın.
Sanal duvar için dört adet şarj edilemez 1,5 V AA Tipi pil kullanın.
Pilleri çıkarmak için metal aletler kullanmayın.
Şarj edilemez piller şarj edilmemelidir.
Yeni veya kullanılmış piller karıştırılmamalıdır.
Piller doğru kutba yerleştirilmelidir.
Boş piller cihazdan çıkarılmalı ve güvenli şekilde imha edilmelidir.
Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadan saklanacaksa piller çıkarılmalıdır.
Güç kaynağı uçları kısa devre yapmamalıdır.
ÇEVRE
Artık kullanılmayan cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak imha işlemlerini üstlenecek bir Yetkili Servise
götürülmelidir.
Çevreyi koruyun !
Cihazınız çok sayıda değerlendirilebilen veya geri dönüştürülebilen parça içerir.
Doğru şekilde değerlendirilmesi için uygun bir toplama noktasına bırakın.
CİHAZINIZLA İLGİLİ BİR SORUN MU YAŞIYORSUNUZ?
Modele göre:
Şarj aleti ısınıyor:
4 Bu son derece normal bir durumdur. Elektrikli süpürge hiçbir tehlike söz konusu olmadan şarja takılı kalabilir.
Şarj aleti bağlı, ancak cihaz şarj olmuyor:
- Şarj aleti cihaza doğru takılı değil veya hasarlı.
4 Şarj aletinin cihaza doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin veya şarj aletini yenilemek için bir Yetkili
Servise başvurun.
Cihaz çalışma esnasında duruyor:
- Cihazınız çok ısınmış olabilir.
4 Cihazı durdurun ve en az 1 saat soğumasını bekleyin.
4 Yine çok ısınırsa Yetkili Servise başvurun.
Cihaz şarj ışığı yanıp söndükten sonra kapanıyor:
- Cihazın şarjı bitmiş.
4 Elektrikli süpürgeyi şarj edin.
Elektronik fırçanın çalışma gücü azaldı veya fırça anormal sesler çıkarıyor:
- Döner fırça veya boru tıkalı.
4 Elektrikli süpürgeyi durdurun ve temizleyin.
- Fırça aşınmış.
4 Fırçayı yenilemek için bir Yetkili Servise başvurun.
- Kayış aşınmış.
4 Kayışı yenilemek için bir Yetkili Servise başvurun.
Elektronik fırça süpürme sırasında duruyor:
- Güvenlik fonksiyonu devrededir.
4 Elektrikli süpürgeyi durdurun. Fırçanın dönmesine engel olan bir şeyin olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir
engel varsa çıkartın ve elektrikli süpürgeyi yeniden çalıştırın.
Elektrikli süpürgenin emiş gücü düşük, gürültülü veya ıslık çıkarıyor:
- Emme kanalı kısmen tıkalı.
40
TR
4 Kanalı açın
- Toz haznesi dolu.
4 Hazneyi boşaltın ve temizleyin.
- Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş.
4 Yeniden doğru şekilde yerleştirin.
- Süpürge başı kirlenmiş.
4 Elektronik fırçayı sökün ve temizleyin.
- Sünger motor koruma ltresi dolmuş.
4 Temizleyin.
Modellere göre:*
Gözlem Hatanın tanımı Olası neden/çözüm
ERR1 Sol tekerlek sıkışmış/bloke olmuş.
Bloke eden elemanı kaldırın.ERR2 Sağ tekerlek sıkışmış/bloke olmuş.
ERR3 Elektronik fırça sıkışmış/bloke olmuş.
ERR4
Elektronik fırçanın motoru aşırı şarj
edilmiş.
Cihazı durdurun ve tekrar çalıştırıp yeniden kullanmadan
önce en az 30 dakika bekleyin.
ERR8
Robotun altındaki algılama
tekerleklerinde arıza
Bloke eden cismi çıkarın veya robot takıldıysa tıkanıklığı
giderin.
ERR9
Ön ve arka sensörler zeminle temas
etmiyor.
Cihazı kaldırın ve başka bir zeminde deneyin.
ERR10
Toz haznesi ve ltresi yuvasında düzgün
şekilde durmuyor.
Toz haznesi ve ltresi robotta durmuyor.
Yuvayı açın ve toz haznesi ve ltresinin konumunu dü
-
zeltin.
Toz haznesini ltresiyle birlikte robota koyun.
ERR11 Tampon sıkışmış veya hasarlı.
Robotun bir engelle bloke olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse, engeli kaldırmak için tampona hafçe baskı
uygulayın.
ERR12 Dahili saat düzgün çalışmıyor.
Robotu kapatıp açın.
Sorun devam ederse Müşteri Hizmetlerini arayın.
ERR13 Tekerleklerin işleyişinde bozukluk
Robot takıldıysa tıkanıklığı giderin. Gerekirse tekerlekleri
bloke eden cisimleri kaldırın.
Modellere göre:*
Gözlem Hatanın tanımı Olası neden/çözüm
1032 Robot şarj istasyonunu bulamıyor
Şarj istasyonu prize takılı değil. Şarj istasyonunu prize
takın.
Oda aşırı kalabalık olduğu için şarj istasyonuna erişim
zor.
Şarj istasyonunu robotun güzergahına yakın şekilde
konumlandırın.
2001 Robot pili bittiği için kapanıyor
Pillerin şarjı tükenmek üzere ve robot şarj istasyonuna
dönemiyor. Şarj olması için robotu manuel olarak şarj
istasyonuna yerleştirin.
41
2010 Robot zeminde değil
Robotun zeminle teması kesilmiş.
Robotu yeniden zemine koyun.
2020 Robotun tekerleklerinden biri sıkıştı
Tekerleklerden biri sıkışmış ve düzgün çalışmıyor.
Robotu kapatın ve bloke eden cismi çıkarın.
2021 Emme motoru bloke oldu
Robot düzgün çalışamaz. 2021 hata koduyla Satış
Sonrası Servise başvurun.
2022 Elektronik fırça sıkıştı/bloke oldu
Elektronik fırça düzgün çalışmaz.
Robotu kapatın ve bloke eden cismi çıkarın.
Ayrıca saç ve/veya tüyleri çıkarmak için tedarik
edilen alet yardımıyla elektronik fırçanızı
temizleyin.
2024 Robot yolunu bulamıyor
Robot sıkışmış.
Robotun yerini değiştirip kalabalık olmayan bir
yere koyun ve süpürgeyi tekrar çalıştırın. Robotun
yerini değiştirin.
2025
Robotun düşme sensörlerinde bir
sorun var
Düşme sensörleri kirlenmiş. Tedarik edilen
yumuşak bezle düşme sensörlerini temizleyin.
Robot merdivenlerin başında bloke oluyor.
Robotun yerini değiştirin.
2030 Robotun toz haznesi yok
Robot toz haznesi olmadan çalışmaz.
Toz haznesini ltresiyle birlikte düzgün şekilde
yerleştirin.
Veya toz haznesini ltresiyle birlikte robota
yerleştirin.
2040 Robotun navigasyon sensörleri arızalı
Robot düzgün çalışamaz. 2040 hata koduyla Satış
Sonrası Servise başvurun
2041
Robotun jiroskopu (denge çarkı)
arızalı
Robot düzgün çalışamaz. 2041 hata koduyla Satış
Sonrası Servise başvurun
2050 Robot bir sorunla karşılaştı
Robotu kapatın ve açın ve tekrar istasyona koyun.
Başlatmadan sonra, robot herhangi bir komut için
hazır olacaktır.
Robot çalışmıyor
Robotun pili çalışması için yeterli değil.
Robotu ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düğmesi OFF
(KAPALI) konumda şarj istasyonuna yerleştirin.
Ardından düğmeyi ON (AÇIK) konuma getirin.
TR
/