Stanley STHT1-77032RC Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

İçindekiler
Kullanıcı Güvenliği
Pil Güvenliği
Kurulum (Pillerin Takılması)
Çalışma
Garanti
Teknik Özellikler
Hata Kodları
Gelecekte başvurmak üzere bu kılavuzun tüm
bölümlerini muhafaza edin.
Kullanıcı Güvenliği
UYARI:
Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik
Talimatları ve Ürün Kılavuzunu dikkatli bir
şekilde okuyun. Bu üründen sorumlu kişi
tüm kullanıcıların bu talimatları okuduğu ve
bunlara uyduğundan emin olmalıdır.
UYARI:
Lazer cihazı üzerinde bulunan aşağıdaki
etiket kullanım kolaylığı ve güvenliğiniz için
ürünün lazer sınıfıyla ilgili sizi bilgilendirmek
amacıyla yerleştirilmiştir.
STHT1-77354
STHT1-77032
STHT1-77032/STHT1-77354, Şekil A'da gösterildiği gibi,
görünür bir lazer ışını yayar. Bu lazer ışını IEC 60825-1
uyarınca Sınıf 2 Lazer emisyonu yayar ve 24 Haziran,
2007 tarihli Lazer Bildirimi No. 50 dahilince mevcut
olan sapmalar hariç 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile
uyumludur.
UYARI:
Lazer cihazı kullanılırken gözlerinizin yayılan
lazer ışınına (kırmızı ışık kaynağı) maruz
kalmamasına dikkat edin. Gözlerinizin uzun
süreyle lazer ışınına maruz kalması gözleriniz
açısından tehlikeli olabilir. Optik yardımcılarla
ışına bakmayın.
UYARI: Yaralanma riskini en aza indirmek
için Ürün Kullanım Kılavuzunu, Lazer
Güvenliği ve Pil Güvenliği kılavuzlarını
okuyun.
FCC Uygunluk Beyanı
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.
Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz
zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz
istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil,
alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD, UK
işbu belgeyle STHT1-77032/STHT1-77354 ürününün
gerekli düzenlemelere ve 1999/S/EC Direktinin diğer tüm
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. DoC için lütfen
Stanley Black & Decker ile iletişime geçin.
Pil Güvenliği
UYARI: Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir
ve yaralanma veya yangına neden olabilir. Bu
riski azaltmak için:
DAİMA pil etiketi ve ambalajı üzerindeki
talimat ve uyarıların tümüne uyun.
Pil terminallerinin herhangi birisine kısa
devre yaptırmayın.
Alkalin pilleri şarj etmeye çalışmayın.
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm
pilleri aynı tip ve marka pillerle aynı anda
değiştirin.
Pil kimyasallarını birbiriyle karıştırmayın.
Pilleri ateşe maruz bırakmayın.
DAİMA pilleri çocukların erişemeyeceği
yerlerde saklayın.
Cihaz birkaç ay boyunca kullanılmadığında
DAİMA pillerini çıkartın.
NOT: Önerilen pillerin kullanıldığından
emin olun.
NOT: Pillerin doğru şekilde ve doğru
kutuplarda yerleştirildiğinden emin olun.
Kurulum (Pillerin Takılması)
1.
STHT1-77032/STHT1-77354 cihazının arka tarafındaki
pil bölmesi kapağını yerleştirin (Şekil B #2).
2.
Parmağınızı kullanarak, kilidini açmak için kapak
sürgüsünü yukarı çekin ve kapağı çıkartın (Şekil C #1
ve #2).
118
TR
3.
İki adet AAA pili, her bir pilin - ve + uçları pil
bölmesinin içerisinde belirtildiği şekilde olduğundan
emin olacak şekilde yerleştirin (Şekil C #3).
4.
Pil kapağının alt kısmında bulunan pimleri pil
bölmesindeki çentiklere kaydırın (Şekil C #4).
5.
Pil kapağını yerine tam oturana kadar ittirin
(Şekil C #5).
Cihaz çalıştırıldığında pil seviyesi ekran penceresinde
belirir (Şekil E #1).
Çalışma
Bir Duvar veya Nesne ile Mesafenin Ölçülmesi
1.
Aleti açmak için tuşuna tıklayın (Şekil A #3).
2.
Cihazın en üstündeki lazer ışınını (Şekil A #1) aradaki
mesafeyi ölçmeniz gereken duvara veya nesneye
doğru yöneltin (Şekil D #1).
3.
Aletin tabanı ile duvar veya nesne arasındaki
mesafeyi ölçmek için tuşuna tıklayın
(Şekil D #2).
4.
Ekran penceresinin alt kısmında (Şekil A #2) mevcut
ölçümü görüntüleyin (Şekil E #3).
Yeni bir ölçüm yapmak için mevcut ölçümü ekran
penceresinde önceki satıra doğru hareket ettirmek üzere
tuşuna tıklayın (Şekil E #3). Sonrasında adım 2-4'ü
tekrarlayın.
Mesafelerin Sürekli Ölçümü
Hareket ettikçe seri şeklinde ölçümler yapabilmek için
Sürekli Ölçüm moduna geçin.
1.
Aleti açmak için tuşuna tıklayın (Şekil A #3).
2.
Cihazın en üstündeki lazer ışınını (Şekil A #1) aradaki
mesafeyi ölçmeniz gereken duvara veya nesneye
doğru yöneltin (Şekil D #1).
3.
Sürekli Ölçüm modunu açmak için tuşuna tıklayın
ve 4 saniye süreyle basılı tutun.
4.
Ekran penceresinin alt kısmında (Şekil A #2) siz cihazı
hareket ettirdikçe değişecek olan güncel mesafeyi
görüntüleyin (Şekil E #3).
5.
Güncel mesafeyi almak (aletin tabanı ile duvar
veya nesne arasındaki mesafe) ve Sürekli Ölçüm
modundan çıkmak için tuşuna tıklayın
(Şekil E #3).
Yeni bir ölçüm yapmak için güncel mesafeyi ekran
penceresinde önceki satıra doğru hareket ettirmek üzere
tuşuna tıklayın. Sonrasında adım 2-5'ü tekrarlayın.
Alan Ölçümü
Bir duvar, zemin veya nesnenin alanını da ölçebilirsiniz.
1.
Aleti açmak için tuşuna tıklayın (Şekil A #3).
2.
Bunun için
U
N
ITS
tuşuna tıklayarak ekran penceresinde
seçeneğini görüntüleyin
(Şekil E #4).
3.
Genişliği ölçün.
Aletin üst kısmını hedefin bir kenarına doğru
yöneltin (duvar, zemin veya nesne).
Aletin tabanını hedefin bir ucunda konumlandırın
ve lazer ışınını ölçülecek genişlik boyunca yöneltin
(Şekil F #1).
Genişlik ölçümünü ekran penceresinin en üst
kısmında görüntülemek için tuşuna tıklayın.
4.
Uzunluğu ölçün.
Aletin tabanını hedefin bir ucunda konumlandırın
ve lazer ışınını ölçülecek uzunluk boyunca yöneltin
(Şekil F #2).
Uzunluk ölçümünü ekran penceresinin ikinci
satırında görüntülemek için tuşuna tıklayın.
5.
Ekran penceresinin en alt kısmında Alan ölçümünü
görüntüleyin (Şekil E #3).
Hacim Ölçümü
Bir oda veya nesnenin hacmini ölçebilirsiniz.
1.
Aleti açmak için tuşuna tıklayın (Şekil A #3).
2.
Bunun için
U
N
ITS
tuşuna iki kez tıklayarak ekran
penceresinde seçeneğini görüntüleyin (Şekil E
#4).
3.
Genişliği ölçün.
Aletin üst kısmını hedefin bir kenarına doğru
yöneltin (oda veya nesne).
Aletin tabanını hedefin bir ucunda konumlandırın
ve lazer ışınını ölçülecek genişlik boyunca yöneltin
(Şekil F #1).
Genişlik ölçümünü ekran penceresinin en üst
kısmında görüntülemek için tuşuna tıklayın.
4.
Uzunluğu ölçün.
Aletin tabanını hedefin bir ucunda konumlandırın
119
TR
ve lazer ışınını ölçülecek uzunluk boyunca yöneltin
(Şekil F #2).
Uzunluk ölçümünü ekran penceresinin ikinci
satırında görüntülemek için tuşuna tıklayın.
5.
Yüksekliği ölçün.
Aletin tabanını hedefin bir ucunda konumlandırın ve
lazer ışınını ölçülecek yükseklik boyunca yöneltin
(Şekil F #3).
Ölçümü almak için tuşuna tıklayın.
6.
Ekran penceresinin en alt kısmında Hacim ölçümünü
görüntüleyin (Şekil E #3).
Ölçüm Biriminin Değiştirilmesi
Mevcut ölçümü (alet Sürekli Ölçüm modunda değildir)
yaptıktan sonra ondalık feet olan ölçüm birimini
(6,21 ft) kesirli feet değerine (6'02"9/16), kesirli feetten
metreye (1,894 m) metreden inçe (74 9/16 inç) veya inçten
ondalık feete değiştirebilirsiniz.
Ölçüm değişimini görene kadar
UN
ITS
tuşuna basın ve basılı
tutun (2-3 saniye).
Cihazın Kapatılması
Cihaz aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak kapatılabilir:
Birkaç saniye süreyle (ekran penceresi silinene kadar)
tuşuna basın ve basılı tutun.
Cihazı 120 saniye süreyle kullanmamanız durumunda
otomatik olarak kapanacaktır.
Garanti
STANLEY bu ürünle ilgili malzeme hataları ve işçilik için (2)
yıl garanti verir. Bu SINIRLI GARANTİ doğru olmayan şekilde
veya kötü amaçla kullanılmış, üzerinde değişiklik yapılmış veya
tamir görmüş ürünleri kapsamaz. Daha fazla bilgi veya iade
talimatlarıyla ilgili bilgi için lütfen 866-786-5924 nolu telefonu
arayın. Aksi belirtilmediği sürece, parça ve işçilik masrafları da
dahil olmak üzere arızalı olduğu tespit edilen tüm STANLEY
ürünleri STANLEY tarafından ücretsiz tamir edilir veya
tamamen STANLEY'nin tercihine bağlı olarak değiştirilebilir
veya arızalı cihazın değişiminde yıpranma payı düşülerek
parası iade edilir. BU SINIRLI GARANTİ TÜM KAZA SONUCU
VEYA DOLAYLI OLUŞAN HASARLARI HARİÇ TUTAR. Bazı
ülkelerde bu tür kaza sonucu veya dolaylı oluşan hasarların
kapsam dışı bırakılması veya sınırlandırılmasına izin verilmez,
buna göre bu sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.
BU SINIRLI GARANTİ size ülkeden ülkeye değişen bazı özel
düzeyde yasal haklar verir. Bu garantiye ilave olarak STANLEY
Lazer Cihazları aşağıdaki garantilerin kapsamındadır: 30-Gün
İçerisinde Para İadesi Garantisi. Herhangi bir nedenle
STANLEY Lazer Cihazının performansından tam olarak
memnun olmamanız durumunda tam iade makbuzuyla birlikte
satın alma tarihinden 30 gün içerisinde iade yapabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Mevcut kullanım ve aletin bakımından müşteri
sorumludur. Ayrıca lazer biriminin doğruluğunun periyodik
kontrolü ve cihazın kalibrasyonundan tamamen müşteri
sorumludur.
Kalibrasyon ve bakım garanti kapsamında değildir.
120
TR
Teknik Özellikler
Menzil 15 cm ila 20m (6 in ila 65 ft) arası
Ölçüm Doğruluğu* ± 3 mm (± 1/8 inç)*
Görüntülenen En Küçük Birim ± 1 mm (± 1/16 inç)
Lazer Sınıfı Sınıf 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Lazer Tipi < 1.0 mW @ 620-690 nm
Lazer/Arka Işık Otomatik Düğme-kapalı 30 sn sonra
Ünite Otomatik Düğme-kapalı 90 sn sonra
Sürekli Ölçüm Evet
Alan/Hacim Evet
Pil Ömrü (2 x AAA) 3000 Ölçüme Kadar
Ebatlar (Y x D x G) 118 x 43 x 24 mm (4,64 x 1,69 x 0,94 inç)
Ağırlık (Piller olmadan)
71 g (2,5 oz)
Saklama Sıcaklık Aralığı
-25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Çalıştırma Sıcaklık Aralığı
0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F)
*Ölçüm Doğruluğu mevcut koşullara bağlıdır:
Uygun koşullar altında (iyi hedef yüzeyi ve oda sıcaklığı) 10 m'ye (33 ft) kadar.
Uygun olmayan koşullar altında (parlak güneş ışığı, son derece zayıf yansıtmalı hedef yüzeyi veya geniş sıcaklık
dalgalanmaları) altında hata 10 m (33 ft) üzeri mesafeler için ± 0,25 mm/m (± 0,003 in/ft) artabilir.
121
TR
Hata Kodları
Ekran penceresinde bir Kod numarası ile birlikte INFO ibaresi belirirse, ilgili Düzeltme İşlemini yapın:
Kod Tanım Düzeltme İşlemi
101 Alınan Sinyal Çok Zayıf, Ölçüm
Süresi Çok Uzun
Hedef plakası kullanın veya hedef yüzeyi değiştirin.
102 Alınan Sinyal Çok Yüksek Hedef çok fazla ışık yansıtıyor. Hedef plakası kullanın veya
hedef yüzeyi değiştirin.
201 Çok Fazla Arkaplan Işığı Hedef alandaki arkaplan ışığını azaltın.
202 Lazer Işını Kesildi Engeli kaldırın ve ölçümü tekrarlayın.
203 Yetersiz Güç Pilleri değiştirin.
301 Sıcaklık Çok Yüksek Aletin belirli Çalıştırma Sıcaklığı Aralığı dahilindeki bir
sıcaklığa soğumasını sağlayın.
302 Sıcaklık Çok Düşük Aletin belirli Çalıştırma Sıcaklığı Aralığı dahilindeki bir
sıcaklığa yükselmesini sağlayın.
401 Donanım Hatası Aleti birkaç kez açıp kapatın. Hata tekrarlarsa arızalı cihazı
Servis Merkezi veya bayiye götürün. Bu konuda Garanti
bölümüne bakın.
402 Bilinmeyen Hata Servis Merkezi veya bayi ile iletişime geçin. Bu konuda Garanti
bölümüne bakın.
122
TR
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Stanley STHT1-77032RC Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur