ESAB A50 Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
A50
Tip
Kullanım kılavuzu
Kendinden Kararan
Kaynak Başğı
1
Profesyonel Kalite
Kaynak Bğı
GÜVENLİK UYARILARI - KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN
UYARI
Kullanmadan Önce Tüm Talimatları Okuyun ve Anlayın
Kendinden Kararan kaynak başlıkları; normal kaynak koşulları alnda gözü ve yüzü;
lcımlar, kaynak sıçraması ve zarar radyasyondan korumak için tasarlanmıştır. Kendinden
Kararan filtre, kaynak ar vuruldunda otomatik olarakık durumdan koyu duruma geçer
ve kaynaklama durduğunda açık duruma döner.
Kendinden Kararan kaynak başlığı, monte edilmiş olarak gelir. Ancak
kullanılmasından önce kullanıcının başına düzgün oturacak şekilde ayarlanması
gerekir. Pil yüzeylerini ve temas noktalarını kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Pilin iyi durumda olduğunu ve doğru şekilde takıldığını doğrulayın. Uygulamanız
için gecikme süresi, hassasiyet ve karartma numarası ayarlayın.
Başlığın; kuru, serin ve karanlık bir alanda saklanması gerekir. Başlığı uzun bir
süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarmayı unutmayın.
UYARI
Bu Kendinden Kararan Kaynak Blığı, lazer kaynağı için uygun değildir.
Bu blığı ve Kendinden Kararan filtreyi aslacak bir yüzey üzerine koymayın.
Kendinden Kararan filtreyi asla mayın ya da kaştırmayın.
Bu Kendinden Kararan kaynak başlığı, ciddi darbe tehlikelerine karşı koruma sağlamaz.
Bu blık, patlayı cihazlar ya da aşın sıvılara karşı koruma sağlamaz.
Bu kılavuzda belirtilmedikçe, filtre ya da başlık üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında yedek parçalar kullanmayın. Yetkisiz yapılan değişiklikler ve
yetkisiz yedek paalar, garantiyi geçersiz kılar ve operatöyaralanma riskine maruz bırakır.
Bir ark vurmadurumunda bu başlık kararmazsa kaynak işini hemen durdurun ve denetmen
ya da bayinizle iletişime geçin.
Filtreyi suya sokmayın.
Filtre ekra ya da başlık bileşenleri üzerinde herhangi bir çözücü madde kullanmayın.
Yalnızca şu sıcaklıklarda kullanın: - C ~ +55°C (2F ~ 13F).
Saklama caklığı: -20°C ~ +70°C (- 4°F ~ 158°F). Başlığın, uzun bir re kullanılmayacaksa
kuru, serin ve karanlık bir alanda saklanması gerekir.
Filtreyi, vı ya da kir ile temastan koruyun.
Filtre yüzeyini zenli olarak temizleyin; çlü temizleme solüsyonlakullanmayın.
Sensörleri ve neş pillerini her zaman temiz, tüyrakmayan bir mendil kullanarak temiz
tutun.
Çatlamış / çizilmiş / çukurlaşmış ön kapak camlarını düzenli olarak değiştirin.
Başlığı takan kişinin derisiyle temas edebilecek malzemeler, bazı durumlarda alerjik
reaksiyonlara neden olabilir.
ADF, yalzca iç kapak camıyla birlikte kullanılır.
Göz koruyucuları, standart gözlükler üzerine talan yüksek hızpaacıkların darbelerini
iletebilir, bu da başlığı kullanan kişi için bir tehlike oluşturabilir.
Temperlenm mineral filtre merceklerinin, yalnızca uygun bir destek merceği ile birlikte
kullanılması gerekir.
F ya da B simgeleri, hem mercek hem de çerçevede yoksa göz koruyucusunun tamamı
2
şük seviye olarak alınır.
Darbe harfinden sonra "T" harfi geliyorsaırı caklıklardaki yüksekzlı parçaklara karşı
koruma için kullanabilirsiniz. Darbe harfinden sonra "T" harfi gelmiyorsa göz koruyucusunu
yalnızca oda sıcaklığındaki yüksek z parçacıklara karşı koruma için kullanmanız gerekir.
UYARI
Kullanıcı, yukarıda söz edilen uyarılar ve/veya çalışma talimatlarına uymazsa
ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve DÜZELTME YOLLARI
Düzensiz Kararma Kısma
Baş takımı dengesiz bir şekilde ayarlanmış vezlerle filtre camı arasındaki mesafe eşit değil
(Filtreye olan far azaltmakin baş takı yeniden ayarlayın).
Kendinden Kararan filtre kararmıyor ya da titreşiyor
1. Ön kapak camı kirli ya da hasarlı (Kapak camını değiştirin).
2. Sensörler kirli (Sensörlerin yüzeyini temizleyin).
3. Kaynak akımı çok düşük (Hassasiyet seviyesini daha yüksek bir değere ayarlayın).
4. Pilleri kontrol edin, iyi durumda ve düzgün bir şekilde takıldıklarından emin olun. Pil
yüzeylerini ve temas noktalarını da kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Lütfen 2 numaralı
sayfada bulunan "PİL TAKMA" konusuna başvurun.
Yavaş tepki
Çalışma sıcaklığı çok düşük (-C ya da 2F alndaki sıcaklıklarda kullanman).
Zayıf görüş
1. Ön / iç kapak camı ve / veya filtre kirli (Camı değiştirin).
Ortam aynlatması yetersiz.
Karartma numara yanlış ayarlanş (Karartma numarasını yeniden ayarlayın).
Ön kapak camı üzerindeki plastik filmin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
Kaynak blığı kayıyor
Baş takımı düzgün bir şekilde ayarlanmamış (B tayeniden ayarlayın).
UYARI
Yukarıda söz edilen sorunlar düzeltilemediğinde kullanıcının kendinden kararan
kaynak başlığını kullanmayı bırakması gerekir. Bayi ile iletişime geçin.
KULLANIM TALİMATLARI
UYARI! Kaynak işleri için başlığı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun.
şek. 1
Pilin Pozitif (+)
tarafın yukarı
baktığından emin
olun.
3
şek. 3
Seçenek 2: ş kontrol muhafaza üzerindeki "TAŞLAMA" ğmesine 3 saniye boyunca
uzun basmak da dijital ekranı etkinleştirebilir (bkz. şek. 2b). 5 saniye sonra ekran, otomatik
olarak bekleme moduna geçer.
L GÖSTERGE
Bu ADF kartu, güneş pili ve 2 adet CR2450 lityum pilden güç alır. " " simgesi, pilin
geçerli durumunu sterir. Pillerin zeyi, görüntülenen rt seviye simgesiyle belirtilir (bkz.
şek. 3). " " simgesintülendiğine, lütfen yeni pilleri zamanında değiştirin.
SEÇENEK BELİRLENDURUMU
Belirlediğiniz seçeneğin etrafında sabir çerçeve olacaktır.
TAŞLAMA MODUNU SEÇME
Seçenek 1: Taşlama moduna geçmek için ekrandaki "TAŞLAMA" ğmesine dokunun (bkz.
şek. 4-A). "TAŞLAMA" düğmesine yeniden dokunmak, önceki moda döndürür.
Seçenek 2: Kaynak / kesmeinden sonra, ş kontrol muhafazası üzerindeki "TAŞLAMA"
ğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (bkz. şek. 2b), kendinden kararan filtre taşlama
moduna geçecektir. 5 saniye sonra ekran, otomatik olarak bekleme moduna ger.
"TLAMA" düğmesine 3 saniye boyunca uzun ban, önceki moda geri dönecektir.
Taşlama modunda; cam karartma, karartma 4 olarak sabitlenir (bkz. şek. 4-B) ve hassasiyet
ve gecikme ayarlanamaz. Tlamastergesi, taşlama modundayken her 3 saniyede bir
yanıp sönecektir (bkz. şek. 2a). Kaynak / kesme işine yeniden başlamadan önce kendinden
kararan filtrenin kaynak / kesme moduna ndüğünden emin olun.
şek. 4
DİŞKEN KARARTMA KONTRO
Karatma numarasıayarlamakin ekrandaki "KARARTMA" düğmesine dokunun (bkz. şek.
5a-A), Karartma 5-9 ve Karartma 9-13 arasında gyapmak için "KARARTMA" düğmesine
bir kez daha dokunun, cam karartmasını seçmek için " " ve " " düğmelerine dokunun.
şek. 2b
şek. 2a
4
ağıdaki "Karartma Rehberi Tablosu"na başvurarak kaynak / kesme işleminiz için uygun
karartma numarasını seçim. Her mod in karartma arağı şu şekildedir:
Kesme Modu Karartma 5 ~ 9 (bkz. şek. 5a-B)
şek. 5a
Kaynak Modu − Karartma 9 ~ 13 (bkz. şek. 5b-C)
şek. 5b
Taşlama Modu yalnızca Karartma 4 (bkz. şek. 4)
HASSAYET KONTROLÜ
Hassasiyeti ayarlamak için ekrandaki "HASS."ğmesine dokunun (bkz. şek. 6-A), farklı
kaynaklama işlemlerinin ark ışığına olan hassasiyetini arrmak ya da azaltmak in " " ve
" " düğmelerine dokunun. Hassasiyet ayarı 5-10, nlük kullanım için normal ayardır. Her
mod için hassasiyet aralıkları şu şekildedir:
Kaynak Modu (Karartma 5 ~ 9) / Kesme Modu (Karartma 9 ~ 13) Hassasiyet 0 ~ 10
(bkz. şek. 6)
şek. 6
Taşlama Modu Hassasiyet ayarı yok
En iyi performans için basit bir kural olarak; filtre, ortam aydınlatma(drudan neş ışığı,
yun yapay ışık, yakında çalışan diğer kaynakçıların arkları vb.) koşullarına tepki
stermezken yalnızca kaynak arna tepkisterene kadar, başlançta hassasiyet ayarın
maksimum seviyeye ayarlanması ve sonra da dereceli olarak azaltılmaönerilir.
GECİKME KONTRO
Gecikme süresini ayarlamak için ekrandaki "GECİKME" ğmesine dokunun (bkz. şek. 7-A),
camın kaynak ya da kesme işleminden sonra şeffaf duruma gmesi için gerekenreyi
ayarlamak üzere " " ve " "ğmelerine dokunun. Her mod için gecikme aralıkları şu
şekildedir:
5
Kaynak Modu (Karartma 5 ~ 9) / Kesme Modu (Karartma 9 ~ 13) Gecikme 0 ~ 10 (bkz.
şek. 7)
şek. 7
Taşlama Modu Gecikme ayarı yok
Gecikme, erimdolgunun kaynak leminden sonrasa bir reliğine parlak kaldığı yüksek
amperli uygulamalarda bulunan işlem sonrası ışınların sebep olduğu parlamagidermek için
oldukça kullanışlıdır. Gecikmeyi 0 ve 10 (0,1 ila 1,0 saniye) arasına ayarlamak için Cam
Gecikme Kontrolü ğmelerini kullanın. Kaynaki durduğundazetleme penceresi,
üzerinde çalışılan parçadaki herhangi bir parlak kızaklığı telafi etmek için önceden
ayarlanmış bir gecikmeyle otomatik olarak koyudan açığa değişir. Gecikmeresi
/tepkisi, Seviye 0 ve Seviye 10 arasında ayarlanabilir. Nokta kaynağı uygulamalarıyla daha
sa bir gecikme, daha yüksek akımlar kullanan uygulamalarla uzun bir gecikme kullanılma
önerilir. Daha uzun gecikmeler,şük akımlı TIG kaynağı ve TIG / MIG / MAG atı için de
kullanılabilir.
BELLEK AYARI
Bu kendinden kararan filtre, önceden tanımlanş parametreleri bellek ayarla olarak
kaydedebilir. Kullanıcılar, ihtiyaçları oldunda ayarlanmış belleği devreye alabilir. Sistem, en
fazla 8 parametre setini kaydedebilir. Örneğin, Bellek 1 ile ilgili ayntı bir örnek şu şekildedir:
Adım 1: Ekrandaki "BELLEK"ğmesine dokunun, " " ve " "ğmelerine dokunarak
"1" değerine getirin (bkz. şek. 8a-A).
Adım 2: " " ve " " düğmeleri aralığıyla karartma numarası, hassasiyet ve gecikmeyi
ayarlayın.
Adım 3: Tüm ayarları bitirdikten sonra, kaydetmek için "AYARLA"ğmesine dokunun
(bkz. şek. 8b-A); "BELLEK" düğmesinin yanındaki "1" rakamı (bkz. şek. 8b-B), yap
nerek sistemin ayarlanmış olan parametreleri o anda kaydettiği ve bu seti "1" olarak
adlanrdığını belirtir.
Adım 4: BELLEK 2'den BELLEK 8'e kadar tüm bellekler ay şekilde ayarlanabilir.
Kullalar, önce "BELLEK" düğmesine dokunarak ve sonra da belirli bir seti " " ve " "
aracığıyla seçerek BELLEK ayarını devreye sokabilirler.
şek. 8a
6
şek. 8b
BAŞLIN OTURMASINI AYARLAMA
Kafa bannın toplam çevre uzunlu, kafa bandın
arkasındaki düğmeyi nrerek daha da büyüp
çültülebilir. (Bkz. şek. 9'daki "Y" ayarı). Bu, başlığı giyerken
yapılabilir ve çok sıkı olmadan başlığı kafa üzerinde slam
bir şekilde tutmakin doğru gerginliğin ayarlanmasına olanak
sağlar.
Kafa ban kafanızda yukaveya aşağı kayıyorsa kafanızın
üstünden gen kayışı ayarlayın. Bunu yapmak için kilitleme
pimini banttaki delikten dışarı iterek bandın ucunu serbest
ran. Daha büyük ya da çük bir genişlik için bandın iki
smıgerektiği kadar kaydırın ve kilitleme
pimini en yakın
deliğe dru itin. (Bkz. şek. 9'daki "W" ayarı).
şek. 9
Arka ve ön bantlar, kafa şekline göre otomatik olarak ayarlar ve yumak tamponlar, daha
fazla konfor sağlayacak şekilde alın ve kafan arkasına mükemmel bir şekilde uyum sağlar
(bkz. şek. 10a). Giyerken, blığı birkaç kez yukarı kalrarak veı indirerek oturup
oturmadığını test edin. Eğilirken kafa ban hareket ediyorsa yerine oturana kadar tekrar
ayarlayın.
BLIK VE YÜZ ARASINDAKİ MESAFEYİ AYARLAMA
Adım 1: Her iki taraftaki "KİLİT" mandalını, ileri ve geri kayabileceği şekilde aşağı doğru
bastın ve basıtutun (bkz. şek. 10b).
Adım 2: "KİLİT" manda gevşetin ve yuvalara oturmasını sağlayın. Dengesiz karanktan
kaçınmakin lütfen
camın her iki göze olan
uzakğın eşit
olduğundan emin olun.
GÖRÜŞ AÇISI
KONUMUNU
AYARLAMA
im ayarı, başlığın s
taranda bulunur. S
baş takı gerginlik
ğmesini gevşetin ve
kolu, öne ya da geriye
doğru uygun konuma
ayarlayın. Sağ baş takımı
gerginlikğmesini
yeniden kın (bkz. şek.
10c).
ÜST
şek. 10a
şek. 10b
şek. 10c
7
Sertifikasyon ve Kontrol Etiketleri
SENTINEL™ A50 kaynak filtreleri,ıdaki onay kuruluş tarafından göz korumain test edilmiştir: DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin adresindeki, Avrupa Komisyonu, Almanya
Çalışma Bakanlığı ve Eyaletler Merkez Ofisi'nin kontro altında onay ve sürekli kalite sistemi sağlayan onaykuruluş 0196.
Gövde ve kendinden kararan filtre buna uygun olarak aretlenmiştir. z ve yüz korumaiçinflandırma; EN379,
EN175, EN166 standartları izler.
Bu nedenleıdaki işaretleri kullanmamıza izin verilmtir:
European Conformity (Avrupa Uygunluğu)areti.
Bu, ürünün, 89/686/ EWG
EN 175
Adres
DIN CERTCO Gesellschaftr
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlin
ADF İşareti Açıklaması:
4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379
4 - ık durum ölçek numarası
5-9 - En açık koyu durum ölçek numarası
9-13 - En koyu durum ölçek numarası
TM - Üretici kimli
1 - Optik nıfı
1 - Işık yayı nıfı
1 - Işık geçirgenli sındaki değişim
2 - Işık geçirgenli sının açı bağımlığı
379 - Standarn numarası
BAKIM
ÖN KAPAK CAMINI DEĞİŞTİRME
Hasar rmüşse ön kapak camı diştirin. Dış taşlama kontrolü tarafındaki yarım daire
ğmeye basın (bkz. şek. 11a), ön kapak camını dikkatli bir şekilde çıkarın. Yeni ön kapak
camını takarken, önce Taşlamağmesinin olmadığı taraftan başladığınıza emin olun (bkz.
şek. 11b) ve arndan camı düğme tarana tutturun.
İÇ KAPAK CAMINI DEĞİŞTİRME
Hasar rmüşse iç kapak camıdiştirin. Kartcamının altındaki çıntıya tırnağızı
yerleştirin ve kartgözetleme penceresinin kenarlandan serbest kalana kadar ca yukarı
doğru esnetin.
KENDİNDEN KARARAN FİLTREYİ DİŞTİRME
ADF'nin her iki tarandaki mandalla yukadoğru itin. Böylece ADF, gövdeden külebilir
(bkz. şek. 12a). Yeni ADF'yi takarken, ADF'yi vdeye yerltirin ve kilitlenmeleri için
mandalla aşağı doğru bastırın. (bkz. şek. 12b).
TEZLEME
Yumuşak bir bez ile silerek başlığı temizleyin. Kartzeylerini düzenli olarak temizleyin.
Güçtemizleme solüsyonla kullanman. Sensörleri ve günpillerini metil alkol ve temiz bir
bez ile temizleyin ve tüy bırakmayan kuru bir bezle silin.
8
TEKNİK ÖZELLİKLER
Optik fı:
1 / 1 / 1 / 2
Görüş Alanı:
100 x 60 mm (3,94 ix 2,36 i)
Ark Sensörü:
4
ık Durum:
DIN 4
Taşlama Durumu:
DIN 4
Kesme Modu:
Karartma No. 5 - 9
Kaynak Modu:
Karartma No. 9 - 13
Karartma Kontro:
İç, Değişken Karartma, Dijital Dokunmatik Kontrol
ma/Kapama:
Otomatik ma / Kapama
Hassasiyet Kontrolü:
Düşük Yüksek, Dijital Dokunmatik Kontrol
UV/IR Koruması:
Her zaman Karartma DIN13'e kadar
Güç Kaynağı:
Günpili. Değiştirilebilir pil
2 adet CR2450 lityum pil
GSüresi:
ık'tan Koyu'ya 1/25.000 sn.
Oksijen Yakıtlı Gaz Kaynağı
Var
Oksijenle Kesme
Var
Taşlama:
Var
Gecikme (Koyu'dan Açık'a):
0,1 ~ 1,0 sn. Dijital Dokunmatik Kontrol
Düşük Amper TIG Dereceli:
2 amp (DC);2 amp (AC)
Çalışma Sıcakl.:
-5°C ~ +55°C (2F ~ 131°F)
Saklama cakl.:
-2C ~ +70°C (- F ~ 15F)
Başlık Malzemesi:
Yüksek Darbe Dirençli Naylon
Uygulama Aralığı:
Yapıştırma Kaynağı (SMAW); TIG DC ve AC; TIG
Atım DC; TIG Am AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG
Atım; Plazma Ark Kesme (PAC); Plazma Ark Kaynağı
(PAW); Hava Karbon Ark Kesme (CAC-A); Oksijen
Yakıt Gaz Kaynağı (OFW); Oksijenle Kesme (OC);
Taşlama
Onay:
DINplus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1
şek. 11a
şek. 11b
şek. 12a
şek. 12b
9
KARARTMA REHBERİ TABLOSU
KARARTMA NUMARALARI REHBERİ
ÇALIŞTIRMA
ELEKTROT BOYUTU
1/32 inç (mm)
ARK AKIMI (A)
MİNİMUM
KORUYUCU
KARARTMA
ÖNERİLEN
(1)
KARARTMA NO.
(KONFOR)
Korumametal ark
kaynı
3'ten (2,5) küçük
3-5 (2,54)
5-8 (46,4)
8'den (6,4) büyük
60'tan küçük
60-160
160-250
250-550
7
8
10
11
10
12
14
Gaz metal ark kaynağı
ve özlü tel ark kaynağı
60'tan küçük
60-160
160-250
250-500
7
10
10
10
11
12
14
Gaz tungsten ark
kaynı
50'dençük
50-150
150-500
8
8
10
10
12
14
Hava karbon
Ark kesme
(Hafif)
(Ağır)
500'den çük
500-1000
10
11
12
14
Plazma ark kaynağı
20'dençük
20-100
100-400
400-800
6
8
10
11
6 - 8
10
12
14
Plazma ark kesme
(Hafif)
(2)
(Orta)
(2)
(Ağır)
(2)
300'den çük
300-400
400-800
8
9
10
8
12
14
Şalomayla sert
lehimleme
3 - 4
Şalomayla lehimleme
2
Karbon ark kaynağı
14
LEVHA KALINLIĞI
inç
mm
Gaz kaynağı
Hafif
Orta
ır
1/8'den az
1/8 - 1/2
1/2'den fazla
3,2'den az
3,2 - 12,7
12,7'den fazla
4 ya da 5
5 ya da 6
6 ya da 8
Oksijenle kesme
Hafif
Orta
ır
1'den az
1 - 6
6'dan fazla
25'ten az
25 - 150
150'den fazla
3 ya da 4
4 ya da 5
5 ya da 6
(1) Pratik olarak, çok koyu olan bir karartmayla başlayın, sonra da minimumun altına düşmeden kaynak bölgesinin yeteri kadar görünmesini
sağlayan daha açık bir karartmaya geçin. Şalomanın kuvvetli bir sarı ışık ürettiği oksijen yakıtlı gaz kaynağı ya da kesme sırasında, işlem
yapılırken görünür olan sarı renkli ışığı (spektrum) veya sodyum çizgisini emen bir filtre kullanılmalıdır
(2) Bu değerler, gerçek arkın açık bir şekilde görüldüğü yerler için uygundur. Deneyimler; ark, üzerinde çalışılan parça tarafından gizlendiğinde
daha açık filtrelerin kullanılabileceğini göstermiştir.
ANSI Z49.1-2005 verileri
10
PARÇA LİSTESİ ve MONTAJ
Paa Listesi
ÖĞE
AÇIKLAMA
PARÇA NO.
1
Şeffaf Ön Kapak Ca
0700 000 802
1
Kehribar Ön Kapak Camı
0700 000 803
2
Sentinel Başlık Gövdesi
0700 000 804
3
Kendinden Kararan Filtre (2 adet CR2450 lityum pil
dahil)
0700 000 806
4
2 adet CR2450 lityum pil
0700 000 807
5
İç Kapak Camı (100 x 64 mm)
0700 000 808
6
Baş Takımı Grubu (Ter Bantları dahil)
0700 000 809
7
Ön Ter Bandı
0700 000 810
8
Baş Takımı
0700 000 811
9
Arka Ter Bandı
0700 000 812
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
İsveç
/