Beurer AS98 Kullanma talimatları

Marka
Beurer
Kategori
aktivite izleyiciler
Model
AS98
Tip
Kullanma talimatları
166
İçindekiler
1. Ürün özellikleri ........................... 168
2. İşaretlerin açıklaması ................ 171
3. Notlar .......................................... 172
4. İlk çalıştırma ............................... 174
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi 175
6. Etkinlik sensörünün takılması .. 176
7. Fonksiyonlar ............................... 177
7.1 Fonksiyonlara genel bakış ..... 177
7.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil
göstergesi ............................179
7.3 Etkinlik ...................................179
7.4 Kalori tüketimi ...................... 180
7.5 Mesafe ................................. 180
7.6 Etkinlik süresi .......................180
7.7 Günlük hedef ...................... 181
7.8 Kalp frekansı .......................181
7.9 Uyku modu .......................... 184
7.10 Bluetooth
®
özelliğinin
açılması/kapatılması .......... 184
7.11 Bildirimler .......................... 185
8. Akıllı telefona veri aktarımı ..... 186
9. Yedek parçalar ve yıpranan
parçalar .................................... 187
10. Temizlik ..................................... 187
11. Sık sorulan sorular .................. 188
12. Bertaraf etme .......................... 193
13. Teknik veriler ............................ 194
14. Garanti ...................................... 195
TÜRKÇE
166 167
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içe
-
riğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesu-
arlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığın-
dan emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri
hizmetleri adresine başvurun.
1 x Etkinlik sensörü
1 x USB şarj kablosu
1 x Kullanım kılavuzu
Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için
saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki
yönergelere uyun.
168
1. Ürün özellikleri
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, kan şekeri
vücut sıcaklığı, nabız, hassas terapi, masaj ve hava konularında değerli ve titizlikle
test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir. Lütfen
bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer
kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz
Beurer Ekibiniz
Neden bir etkinlik sensörü taşımalıyım?
Sağlıklı bir yaşam için hareket gereklidir. Bedensel etkinlik, kondisyonunuzu koru-
manızı sağlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları riskini azaltır. Hareket etmeniz kilo
vermenize yardımcı olur. Bedensel etkinlik, enerji tüketen hareketler anlamına gel
-
mektedir. Yürümek, bisiklete binmek, merdiven çıkmak ve ev işleri bunların büyük bir
bölümünü oluşturur. Bu şekilde sizi günlük hayatınızda daha fazla hareket etmeye
de teşvik edebilir. Etkinlik sensörü ek olarak kalp frekansını ölçmek için bir sensöre
sahiptir. Bu yoldan kalp frekansınızı gerçek zamanlı olarak bileğinizden ölçebilirsi
-
niz. Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulaması sayesinde, hareket etkinliklerinizi
168 169
etkinlik sensöründen akıllı telefonunuza rahatça aktarabilirsiniz. Böylece kayıtlarınızı
istediğiniz zaman kolayca ve derli toplu şekilde akıllı telefonunuzda inceleyebilirsiniz.
Kalp frekansı kayıtlarınızı, üçüncü taraf uygulamalar üzerinden Live Tracking canlı na-
bız takibi özelliğiyle de (yalnızca uygulama üzerinden mümkündür) takip edebilirsiniz.
Ayrıca gelen mesajlar (SMS, WhatsApp, Facebook Messenger) veya aramalar hak-
kında da bilgi edinebilirsiniz, üstelik bunların hepsini rahatça bileğinizde görebilir-
siniz. Böylece her şey gözünüzün önünde olacak ve istediğiniz zaman istediğiniz
bilgiye erişebileceksiniz.
Etkinlik sensörü, “beurer HealthManager” uygulaması ile birlikte size aşa-
ğıdaki fonksiyonları sunar:
Saat ve tarih göstergesi
Kalp frekansı ölçümü
Atılan adım sayısı göstergesi
Kalori tüketimi göstergesi
Günlük olarak kat edilen mesafe göstergesi
Etkinlik süresi göstergesi
Günlük hedef ilerleme durumu göstergesi (yüzde % cinsinden)
Her bir uyku evresinin gösterilmesi
Hareket hatırlatması
Akıllı telefona gelen mesajlar için bildirimler (örn. SMS, WhatsApp).
Akıllı telefona gelen arama bildirimleri.
170
Sistem gereksinimleri:
“beurer HealthManager” uygulaması için
- iOS ≥ 10.0 /
Android
TM
≥ 5.0
- Bluetooth
®
≥ 4.0
Bluetooth
®
wireless technology ile veri aktarımı
Etkinlik sensörü Bluetooth
®
low energy technology, 2,4000 – 2,4835 GHz fre-
kans bandı ile çalışır, frekans bandındaki maksimum gönderim hızı < 20 dBm’dir,
Bluetooth
®
4.0 özellikli akıllı telefonlar/tabletler ile uyumludur.
Güncelleme nedeniyle teknik bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapılabilir.
170 171
2. İşaretlerin açıklaması
Kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sağlığı-
nızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
Üretici
Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönerge-
lerinin ve ulusal yönergelerin gerekleri-
ni yerine getirmektedir.
Kullanım kıla-
vuzunu okuyun
IP 67
Toz geçirmezdir ve geçici bir süre için
suya daldırıldığında oluşan etkilere
karşı dayanıklıdır
5 V, 0.25 A
Güç kaynağı
Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
172
3. Notlar
UYARI
Plastik parçalara zarar verebileceği için, cihazın güneş kremi veya benzer maddelere
temas etmesini önleyin.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır!
Etkinlik sensörü geçici bir süre için suya daldırıldığında oluşan etkilere karşı da-
yanıklıdır. Etkinlik sensörü, yağmur gibi nedenlerle oluşabilecek su sıçramalarına
karşı dayanıklıdır. Duş, banyo veya suya düşme gibi bazı durumlarda, su basın
-
cının çok yüksek olması nedeniyle etkinlik sensörünün hasar görmesi söz konusu
olabilir. Yüzerken takılması tavsiye edilmez.
Etkinlik sensörü mıknatıslar içerir. Bu nedenle kalp pili, defibrilatör veya benzeri
bir elektronik implantınız varsa, etkinlik sensörünü kullanmadan önce mutlaka
doktorunuza danışın.
Yeni bir antrenman programına başlamadan önce bir doktora danışın.
Bu cihaz tıbbi bir ürün değildir. Ölçülen değerlerin ve etkinlik sensörü ile yapılan
kalp frekansı ölçümünün, hastalıkları teşhis ve tedavi etmek, iyileştirmek veya
önlemek amacıyla kullanılması uygun değildir.
172 173
Şarj edilebilir pillerin kullanımıyla ilgili açıklamalar
Şarj edilebilir pil hücresindeki sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla
yıkayın ve bir doktora başvurun.
Şarj edilebilir pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
Patlama tehlikesi! Şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın.
Şarj edilebilir pili ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin (bkz. Bölüm 5).
Şarj edilebilir pilleri parçalamayın, açmayın veya ezmeyin.
Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazlarını kullanın.
Şarj edilebilir piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir. Doğru şarj
için üreticinin açıklamalarına veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlara daima
uyulmalıdır.
Şarj edilebilir pili en az 3 ayda bir tamamen şarj edin.
174
4. İlk çalıştırma
Etkinlik sensörünü çalıştırmak için şarj edilebilir pili “5. Şarj edilebilir pilin şarj edil-
mesi” bölümünde açıklandığı gibi şarj edin.
1. Akıllı telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Akıllı telefonunuzda Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirin.
3.
Ücretsiz “beurer HealthManageruygulamasını Apple App Store (iOS)
veya Google Play’den (Android
TM
) indirin.
Akıllı telefonun ayarlarına bağlı olarak, İnternet bağlantısı
veya veri aktarımı için ek ücret söz konusu olabilir.
4. “beurer HealthManager” uygulamasını başlatın ve talimatları uygulayın. Uygula
-
manın Ayarlar menüsünden AS 98 cihazını seçin ve bağlanın. Etkinlik sensörünüz-
de rastgele oluşturulan altı basamaklı bir PIN kodu gösterilirken, aynı zamanda
akıllı telefonunuzda bu altı basamaklı PIN kodunu girmeniz gereken bir giriş alanı
görünür. Bağlantıyı başarıyla kurduktan sonra kişisel verilerinizi ayarlayabilirsi-
niz. İsterseniz alarmları etkinleştirebilir/ayarlayabilir, gelen aramalar/mesajlar için
bildirim alabilir veya bir hareket hatırlatması etkinleştirebilir/ayarlayabilirsiniz.
174 175
Etkinlik sensörünün akıllı telefonla başarılı şekilde eşleştirilmesi için öneriler
Akıllı telefonunuzu, etkinlik sensörünüze olabildiğince yakın konumda tutun.
Diğer Bluetooth
®
sensörlerine/cihazlarına azami 30 m mesafe olmasını sağlayın.
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
Etkinlik sensöründeki şarj edilebilir pil seviyesi göstergesi şarj edilebilir pilin boşal-
dığını gösteriyorsa, şarj edilebilir pili hemen şarj etmeniz gerekir. Şarj edilebilir pili
şarj etmek için aşağıdakileri yapın:
1. USB şarj kablonuzun konektörünü açık durumdaki bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına takın.
2. USB şarj ünitesinin mıknatıslı kilidini şekilde görüldüğü gibi
etkinlik sensörünüze takın. Şarj ünitesinin yerine doğru şekilde
oturduğundan emin olun. Şarj edilebilir pil ancak bu şekilde şarj
edilebilir.
3. Güncel şarj durumunu, şarj edilebilir pil seviyesi göstergesinden göre
-
bilirsiniz.
Normal durumda şarj edilebilir pilin tamamen şarj olması yakl. 2saat
sürer. Cihazın şarj edilebilir pili tamamen şarj olduktan sonra ekranda
aşağıdaki bilgi görüntülenir.
10
26
AM
10628 88.8
KCAL
88.8
KM
08
h
00
m
08:00
OFF
detecting
Aerobic
Maximal
...
Good
Morning
Good
Night
Sleep
Move
Pill time
Phone
Call
Danel
+86 132
79865288
WhatsAppFacebook
Bluetooth
On
Bluetooth
Off
Battery
Low !
Firmware
Update
No
Signal
Wear
Tightly
Message
Beurer
V1.1
Danel
176
UYARI
Cihazın arkasındaki iki şarj kontağı ıslakken etkinlik sensörünü şarj ETMEYİN. Ge
-
rekiyorsa bu iki şarj kontağını bir bezle dikkatli bir şekilde kurutun.
Şarj edilebilir pilin akması halinde, koruyucu bir eldiven giyerek cihazı bertaraf edin.
6. Etkinlik sensörünün takılması
Etkinlik sensörünü sağlaksanız sol el bileğinize, solaksanız sağ el bileğinize takın.
1. Etkinlik sensörünü bileğinizin yakl. 3-8 cm üzerine takın.
2. Arka tarafındaki ışık sensörünün cilde yeterince temas etmesine dikkat edin.
Elleriniz genellikle soğuksa veya ellerinizdeki kan dolaşımı iyi değilse,
daha doğru bir ölçüm sonucu elde etmek için kalp frekansı ölçümünden
önce ısınma hareketleri yapmanızı tavsiye ederiz.
176 177
7. Fonksiyonlar
7.1 Fonksiyonlara genel bakış
Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur: Saat ve tarih, şarj edilebilir
pil seviyesi, adım sayacı, kalori tüketimi, kat edilen mesafe, etkinlik süresi, günlük
hedef, kalp frekansı ölçümü, uyku modu ve göstergeler.
Bu işlevler her gün saat 00:00’da sıfırlanır. Ardından sayaçlar tekrar baştan başlar.
Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için etkinlik sensöründeki “dokunmatik” tu-
şa basın.
178
Saat Etkinlik/
adımlar
Nabız ölçümü
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
Kalori
tüketimi
Günlük
hedef (%)
Uyku modu
Bluetooth
®
Mesafe
Etkinlik
süresi
HeartRate
178 179
7.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil göstergesi
Etkinlik sensörü güncel saati ve güncel tarihi gösterir. Etkinlik sensörü akıllı
telefonla senkronize edildiğinde, akıllı telefonun saati ve tarihi etkinlik sensö
-
rüne aktarılır. Ek olarak sağ üst tarafta şarj durumu gösterilir. Etkinlik sensö-
ründe Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirdiğinizde, ekranda Bluetooth
®
logosu
gösterilir. Akıllı telefonla bağlantı kurulmaya çalışılırken ekrandaki Bluetooth
®
logosu yanıp söner. Akıllı telefonla bağlantı kurulduğunda ekrandaki Bluetooth
®
logosu sürekli yanar.
Verilerin kesintisiz olarak kaydedilmesini sağlamak için şarj edilebilir pili
düzenli olarak şarj edin.
7.3 Etkinlik
Etkinlik sensörü hareketleri adım olarak gösterir. Adımlar etkinlik sensörünün
içindeki bir 3D sensör aracılığıyla kaydedilir.
180
7.4 Kalori tüketimi
Etkinlik sensörü, uygulamada girdiğiniz veriler (boy, yaş, cinsiyet, kilo) ve
attığınız adım sayısı yardımıyla kalori tüketiminizi hesaplar. Bedeniniz din-
lenirken de kalori tükettiğinden (BMR), sabah kalktığınızda etkinlik sensö-
rü tüketilen kalori miktarını gösterir. Etkinlik sensörü, dinlenirken tüketilen
kalori miktarı (BMR) ile aktif olarak tüketilen kalori miktarını (AMR) gösterir.
7.5 Mesafe
Etkinlik sensörü, uygulamada girilen boy aracılığıyla adım uzunluğunuzu
belirler. Adım uzunluğunuzu kendiniz de değiştirebilirsiniz. Etkinlik sensörü,
adım uzunluğu ve adım sayısı yardımıyla kat ettiğiniz mesafeyi hesaplar.
Gösterilen mesafe sadece yaklaşık bir referans değerdir ve gerçek mesafe
ile her zaman birebir örtüşmeyebilir.
7.6 Etkinlik süresi
Etkinlik süresi, ne kadar süredir etkin olarak hareket halinde olduğunuzu
gösterir. Etkinlik süresi yalnızca hareket halinde olduğunuz süreyi sayar.
180 181
7.7 Günlük hedef
“beurer HealthManager” uygulamasındaki Ayarlar bölümünde bir günlük
hedef belirleyebilirsiniz (örn. 10.000 adım).
Ayarlanan günlük hedefe yönelik güncel ilerleme durumunu, etkinlik sensö-
rünün ekranından (% olarak) görebilirsiniz.
7.8 Kalp frekansı
Etkinlik sensörünün kalp frekansını gerçek zamanlı olarak ölçmeye yardımcı olan bir
optik sensörü vardır.
Kalp frekansı ölçümü yalnızca etkinlik sensörü uyku modunda OLMADI-
ĞINDA mümkündür. Etkinlik sensörünün şarj seviyesi yeterli değilse, önce
şarj edilebilir pilin şarj edilmesi gerekir.
1.
Kalp frekansı ölçümünü başlatmak için, “dokunmatik tuşa ekranda aşa-
ğıdaki görüntü belirinceye kadar art arda basın.
HeartRate
182
2. ”Dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı tutun, ekranda “detecting … mesajı belirir ve
etkinlik sensörü kalp frekansını algılamaya başlar. Etkinlik sensörü
bir kalp frekansı kaydettiğinde ölçüm değeri ekranda gösterilir.
Etkinlik sensörü kalp frekansını kaydedemezse ekranda “No Signal
gösterilir. Bu durumda arka taraftaki ışık sensörünün cilde yeterince
temas edip etmediğini ve üzerinde cilt partikülleri veya toz olup
olmadığını kontrol edin. Ardından kalp frekansı ölçümünü etkinleştirmek
için yeniden “dokunmatik” tuşa basın.
3. Kalp frekansı ölçümünü durdurmak için “dokunmatik” tuşu 3 saniye ba
-
sılı tutun.
Ekrana ışık gelmesi veya çok fazla hareket edilmesi yanlış ölçüm sonuçlarına neden
olabilir. Cihazın cildinize yeterince sıkı bir şekilde, ancak zarar vermeyecek şekilde
oturduğundan emin olun.
Kalp frekansının antrenman düzeyleri
Etkinlik sensörünün ekranında güncel kalp frekansı ve güncel antrenman düzeyiniz
dönüşümlü olarak gösterilir. Maksimum kalp frekansı otomatik olarak aşağıdaki
formülle hesaplanır: 220 - yaşınız = maksimum kalp frekansı. Maksimum kalp fre-
kansı yardımıyla antrenman düzeyleri ayrı ayrı hesaplanabilir. Kalp frekansı aşağı-
daki antrenman düzeylerine ayarlanmıştır, ancak uygulama üzerinden değiştirilebilir:
182 183
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %50 ile %60’ı ara-
sındaysa ekranda “Fat Burning” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %60 ile %70’i ara-
sındaysa ekranda “Aerobic” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %70 ile %80’i ara-
sındaysa ekranda “Steady” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %80 ile %90’ı ara-
sındaysa ekranda “Anaerobic” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %90’ından yüksekse
ekranda “Maximum” gösterilir.
184
7.9 Uyku modu
Uyku sırasındaki hareketlerinizi ölçmek için uyumadan önce cihazı uyku
moduna getirin. Bunun için ekranda aşağıdaki görünüm belirinceye kadar
dokunmatik” tuşa art arda basın. Şimdi “dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı
tutun. Ekranda “Good Night” görüntülenir ve cihaz uyku moduna geçer.
Uyku modunda “dokunmatik” tuşa kısaca basarsanız ekranlar arasında geçiş
yapabilirsiniz. Cihaz uyku modundayken kalp frekansı ölçümü yapamazsınız.
Sabah kalktığınızda etkinlik sensörünün uyku modundan çıkması için “do-
kunmatik” tuşa yakl. 3 saniye basın. Ekranda “Good Morning” gösterilir.
7.10 Bluetooth
®
özelliğinin açılması/kapatılması
Cihazda Bluetooth
®
standart olarak açıktır. Bunu ekrandaki Bluetooth
®
logosundan ve ilgili göstergeden anlayabilirsiniz.
Cihazda Bluetooth
®
özelliğini kapatmak için ekranda “Bluetooth On” görününceye
kadar “dokunmatik” tuşa art arda basın. Şimdi “dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı
tutun. Ekranda “Bluetooth O” görünür. Cihazın Bluetooth
®
özelliği kapatılmıştır.
184 185
Bluetooth
®
özelliğini yeniden açmak için “dokunmatik” tuşu yine 3 saniye basılı tu-
tun. Ekranda “Bluetooth On” görünür.
Cihazdaki Bluetooth
®
özelliğini kapatırsanız, etkinlik sensörünüze kay-
dettiğiniz verileri akıllı telefonunuza aktarmanız mümkün olmaz.
7.11 Bildirimler
Etkinlik sensörü ile akıllı telefonunuza gelen aramaları/mesajları rahatça bileğiniz-
den takip edebilirsiniz. Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur (et-
kinlik sensörü bir akıllı telefona bağlanmış ve “beurer HealthManager” uygulaması
kurulmuş olmalıdır):
Mesajlar:
Akıllı telefonunuza Push fonksiyonu üzerinden bir mesaj geldiğinde (örn. SMS veya
WhatsApp), gelen mesajın etkinlik sensörünüzün ekranından size bildirilmesini sağ-
layabilirsiniz. Bunun için etkinlik sensörünüzün Bluetooth
®
üzerinden akıllı telefonu-
nuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer HealthManager” uygulamasının
yüklü olması gerekir. Mesaj gelir gelmez ekranda önce bir bilgi notu görüntülenir
Akıllı telefona gelen WhatsApp mesajlarının bildirimleri:
Ekranda görünür.
/