Beurer AS98 Kullanma talimatları

Kategori
Aktivite izleyiciler
Tip
Kullanma talimatları
166
İçindekiler
1. Ürün özellikleri ........................... 168
2. İşaretlerin açıklaması ................ 171
3. Notlar .......................................... 172
4. İlk çalıştırma ............................... 174
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi 175
6. Etkinlik sensörünün takılması .. 176
7. Fonksiyonlar ............................... 177
7.1 Fonksiyonlara genel bakış ..... 177
7.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil
göstergesi ............................179
7.3 Etkinlik ...................................179
7.4 Kalori tüketimi ...................... 180
7.5 Mesafe ................................. 180
7.6 Etkinlik süresi .......................180
7.7 Günlük hedef ...................... 181
7.8 Kalp frekansı .......................181
7.9 Uyku modu .......................... 184
7.10 Bluetooth
®
özelliğinin
açılması/kapatılması .......... 184
7.11 Bildirimler .......................... 185
8. Akıllı telefona veri aktarımı ..... 186
9. Yedek parçalar ve yıpranan
parçalar .................................... 187
10. Temizlik ..................................... 187
11. Sık sorulan sorular .................. 188
12. Bertaraf etme .......................... 193
13. Teknik veriler ............................ 194
14. Garanti ...................................... 195
TÜRKÇE
166 167
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içe
-
riğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesu-
arlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığın-
dan emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri
hizmetleri adresine başvurun.
1 x Etkinlik sensörü
1 x USB şarj kablosu
1 x Kullanım kılavuzu
Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için
saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki
yönergelere uyun.
168
1. Ürün özellikleri
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, kan şekeri
vücut sıcaklığı, nabız, hassas terapi, masaj ve hava konularında değerli ve titizlikle
test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir. Lütfen
bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer
kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz
Beurer Ekibiniz
Neden bir etkinlik sensörü taşımalıyım?
Sağlıklı bir yaşam için hareket gereklidir. Bedensel etkinlik, kondisyonunuzu koru-
manızı sağlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları riskini azaltır. Hareket etmeniz kilo
vermenize yardımcı olur. Bedensel etkinlik, enerji tüketen hareketler anlamına gel
-
mektedir. Yürümek, bisiklete binmek, merdiven çıkmak ve ev işleri bunların büyük bir
bölümünü oluşturur. Bu şekilde sizi günlük hayatınızda daha fazla hareket etmeye
de teşvik edebilir. Etkinlik sensörü ek olarak kalp frekansını ölçmek için bir sensöre
sahiptir. Bu yoldan kalp frekansınızı gerçek zamanlı olarak bileğinizden ölçebilirsi
-
niz. Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulaması sayesinde, hareket etkinliklerinizi
168 169
etkinlik sensöründen akıllı telefonunuza rahatça aktarabilirsiniz. Böylece kayıtlarınızı
istediğiniz zaman kolayca ve derli toplu şekilde akıllı telefonunuzda inceleyebilirsiniz.
Kalp frekansı kayıtlarınızı, üçüncü taraf uygulamalar üzerinden Live Tracking canlı na-
bız takibi özelliğiyle de (yalnızca uygulama üzerinden mümkündür) takip edebilirsiniz.
Ayrıca gelen mesajlar (SMS, WhatsApp, Facebook Messenger) veya aramalar hak-
kında da bilgi edinebilirsiniz, üstelik bunların hepsini rahatça bileğinizde görebilir-
siniz. Böylece her şey gözünüzün önünde olacak ve istediğiniz zaman istediğiniz
bilgiye erişebileceksiniz.
Etkinlik sensörü, “beurer HealthManager” uygulaması ile birlikte size aşa-
ğıdaki fonksiyonları sunar:
Saat ve tarih göstergesi
Kalp frekansı ölçümü
Atılan adım sayısı göstergesi
Kalori tüketimi göstergesi
Günlük olarak kat edilen mesafe göstergesi
Etkinlik süresi göstergesi
Günlük hedef ilerleme durumu göstergesi (yüzde % cinsinden)
Her bir uyku evresinin gösterilmesi
Hareket hatırlatması
Akıllı telefona gelen mesajlar için bildirimler (örn. SMS, WhatsApp).
Akıllı telefona gelen arama bildirimleri.
170
Sistem gereksinimleri:
“beurer HealthManager” uygulaması için
- iOS ≥ 10.0 /
Android
TM
≥ 5.0
- Bluetooth
®
≥ 4.0
Bluetooth
®
wireless technology ile veri aktarımı
Etkinlik sensörü Bluetooth
®
low energy technology, 2,4000 – 2,4835 GHz fre-
kans bandı ile çalışır, frekans bandındaki maksimum gönderim hızı < 20 dBm’dir,
Bluetooth
®
4.0 özellikli akıllı telefonlar/tabletler ile uyumludur.
Güncelleme nedeniyle teknik bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapılabilir.
170 171
2. İşaretlerin açıklaması
Kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sağlığı-
nızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı.
Üretici
Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönerge-
lerinin ve ulusal yönergelerin gerekleri-
ni yerine getirmektedir.
Kullanım kıla-
vuzunu okuyun
IP 67
Toz geçirmezdir ve geçici bir süre için
suya daldırıldığında oluşan etkilere
karşı dayanıklıdır
5 V, 0.25 A
Güç kaynağı
Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
172
3. Notlar
UYARI
Plastik parçalara zarar verebileceği için, cihazın güneş kremi veya benzer maddelere
temas etmesini önleyin.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır!
Etkinlik sensörü geçici bir süre için suya daldırıldığında oluşan etkilere karşı da-
yanıklıdır. Etkinlik sensörü, yağmur gibi nedenlerle oluşabilecek su sıçramalarına
karşı dayanıklıdır. Duş, banyo veya suya düşme gibi bazı durumlarda, su basın
-
cının çok yüksek olması nedeniyle etkinlik sensörünün hasar görmesi söz konusu
olabilir. Yüzerken takılması tavsiye edilmez.
Etkinlik sensörü mıknatıslar içerir. Bu nedenle kalp pili, defibrilatör veya benzeri
bir elektronik implantınız varsa, etkinlik sensörünü kullanmadan önce mutlaka
doktorunuza danışın.
Yeni bir antrenman programına başlamadan önce bir doktora danışın.
Bu cihaz tıbbi bir ürün değildir. Ölçülen değerlerin ve etkinlik sensörü ile yapılan
kalp frekansı ölçümünün, hastalıkları teşhis ve tedavi etmek, iyileştirmek veya
önlemek amacıyla kullanılması uygun değildir.
172 173
Şarj edilebilir pillerin kullanımıyla ilgili açıklamalar
Şarj edilebilir pil hücresindeki sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla
yıkayın ve bir doktora başvurun.
Şarj edilebilir pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
Patlama tehlikesi! Şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın.
Şarj edilebilir pili ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin (bkz. Bölüm 5).
Şarj edilebilir pilleri parçalamayın, açmayın veya ezmeyin.
Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazlarını kullanın.
Şarj edilebilir piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir. Doğru şarj
için üreticinin açıklamalarına veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlara daima
uyulmalıdır.
Şarj edilebilir pili en az 3 ayda bir tamamen şarj edin.
174
4. İlk çalıştırma
Etkinlik sensörünü çalıştırmak için şarj edilebilir pili “5. Şarj edilebilir pilin şarj edil-
mesi” bölümünde açıklandığı gibi şarj edin.
1. Akıllı telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Akıllı telefonunuzda Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirin.
3.
Ücretsiz “beurer HealthManageruygulamasını Apple App Store (iOS)
veya Google Play’den (Android
TM
) indirin.
Akıllı telefonun ayarlarına bağlı olarak, İnternet bağlantısı
veya veri aktarımı için ek ücret söz konusu olabilir.
4. “beurer HealthManager” uygulamasını başlatın ve talimatları uygulayın. Uygula
-
manın Ayarlar menüsünden AS 98 cihazını seçin ve bağlanın. Etkinlik sensörünüz-
de rastgele oluşturulan altı basamaklı bir PIN kodu gösterilirken, aynı zamanda
akıllı telefonunuzda bu altı basamaklı PIN kodunu girmeniz gereken bir giriş alanı
görünür. Bağlantıyı başarıyla kurduktan sonra kişisel verilerinizi ayarlayabilirsi-
niz. İsterseniz alarmları etkinleştirebilir/ayarlayabilir, gelen aramalar/mesajlar için
bildirim alabilir veya bir hareket hatırlatması etkinleştirebilir/ayarlayabilirsiniz.
174 175
Etkinlik sensörünün akıllı telefonla başarılı şekilde eşleştirilmesi için öneriler
Akıllı telefonunuzu, etkinlik sensörünüze olabildiğince yakın konumda tutun.
Diğer Bluetooth
®
sensörlerine/cihazlarına azami 30 m mesafe olmasını sağlayın.
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
Etkinlik sensöründeki şarj edilebilir pil seviyesi göstergesi şarj edilebilir pilin boşal-
dığını gösteriyorsa, şarj edilebilir pili hemen şarj etmeniz gerekir. Şarj edilebilir pili
şarj etmek için aşağıdakileri yapın:
1. USB şarj kablonuzun konektörünü açık durumdaki bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına takın.
2. USB şarj ünitesinin mıknatıslı kilidini şekilde görüldüğü gibi
etkinlik sensörünüze takın. Şarj ünitesinin yerine doğru şekilde
oturduğundan emin olun. Şarj edilebilir pil ancak bu şekilde şarj
edilebilir.
3. Güncel şarj durumunu, şarj edilebilir pil seviyesi göstergesinden göre
-
bilirsiniz.
Normal durumda şarj edilebilir pilin tamamen şarj olması yakl. 2saat
sürer. Cihazın şarj edilebilir pili tamamen şarj olduktan sonra ekranda
aşağıdaki bilgi görüntülenir.
10
26
AM
10628 88.8
KCAL
88.8
KM
08
h
00
m
08:00
OFF
detecting
Aerobic
Maximal
...
Good
Morning
Good
Night
Sleep
Move
Pill time
Phone
Call
Danel
+86 132
79865288
WhatsAppFacebook
Bluetooth
On
Bluetooth
Off
Battery
Low !
Firmware
Update
No
Signal
Wear
Tightly
Message
Beurer
V1.1
Danel
176
UYARI
Cihazın arkasındaki iki şarj kontağı ıslakken etkinlik sensörünü şarj ETMEYİN. Ge
-
rekiyorsa bu iki şarj kontağını bir bezle dikkatli bir şekilde kurutun.
Şarj edilebilir pilin akması halinde, koruyucu bir eldiven giyerek cihazı bertaraf edin.
6. Etkinlik sensörünün takılması
Etkinlik sensörünü sağlaksanız sol el bileğinize, solaksanız sağ el bileğinize takın.
1. Etkinlik sensörünü bileğinizin yakl. 3-8 cm üzerine takın.
2. Arka tarafındaki ışık sensörünün cilde yeterince temas etmesine dikkat edin.
Elleriniz genellikle soğuksa veya ellerinizdeki kan dolaşımı iyi değilse,
daha doğru bir ölçüm sonucu elde etmek için kalp frekansı ölçümünden
önce ısınma hareketleri yapmanızı tavsiye ederiz.
176 177
7. Fonksiyonlar
7.1 Fonksiyonlara genel bakış
Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur: Saat ve tarih, şarj edilebilir
pil seviyesi, adım sayacı, kalori tüketimi, kat edilen mesafe, etkinlik süresi, günlük
hedef, kalp frekansı ölçümü, uyku modu ve göstergeler.
Bu işlevler her gün saat 00:00’da sıfırlanır. Ardından sayaçlar tekrar baştan başlar.
Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için etkinlik sensöründeki “dokunmatik” tu-
şa basın.
178
Saat Etkinlik/
adımlar
Nabız ölçümü
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa 3sn
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
“Dokunmatik”
tuşa
kısa basma
“Dokunmatik”
tuşa kısa
basma
Kalori
tüketimi
Günlük
hedef (%)
Uyku modu
Bluetooth
®
Mesafe
Etkinlik
süresi
HeartRate
178 179
7.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil göstergesi
Etkinlik sensörü güncel saati ve güncel tarihi gösterir. Etkinlik sensörü akıllı
telefonla senkronize edildiğinde, akıllı telefonun saati ve tarihi etkinlik sensö
-
rüne aktarılır. Ek olarak sağ üst tarafta şarj durumu gösterilir. Etkinlik sensö-
ründe Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirdiğinizde, ekranda Bluetooth
®
logosu
gösterilir. Akıllı telefonla bağlantı kurulmaya çalışılırken ekrandaki Bluetooth
®
logosu yanıp söner. Akıllı telefonla bağlantı kurulduğunda ekrandaki Bluetooth
®
logosu sürekli yanar.
Verilerin kesintisiz olarak kaydedilmesini sağlamak için şarj edilebilir pili
düzenli olarak şarj edin.
7.3 Etkinlik
Etkinlik sensörü hareketleri adım olarak gösterir. Adımlar etkinlik sensörünün
içindeki bir 3D sensör aracılığıyla kaydedilir.
180
7.4 Kalori tüketimi
Etkinlik sensörü, uygulamada girdiğiniz veriler (boy, yaş, cinsiyet, kilo) ve
attığınız adım sayısı yardımıyla kalori tüketiminizi hesaplar. Bedeniniz din-
lenirken de kalori tükettiğinden (BMR), sabah kalktığınızda etkinlik sensö-
rü tüketilen kalori miktarını gösterir. Etkinlik sensörü, dinlenirken tüketilen
kalori miktarı (BMR) ile aktif olarak tüketilen kalori miktarını (AMR) gösterir.
7.5 Mesafe
Etkinlik sensörü, uygulamada girilen boy aracılığıyla adım uzunluğunuzu
belirler. Adım uzunluğunuzu kendiniz de değiştirebilirsiniz. Etkinlik sensörü,
adım uzunluğu ve adım sayısı yardımıyla kat ettiğiniz mesafeyi hesaplar.
Gösterilen mesafe sadece yaklaşık bir referans değerdir ve gerçek mesafe
ile her zaman birebir örtüşmeyebilir.
7.6 Etkinlik süresi
Etkinlik süresi, ne kadar süredir etkin olarak hareket halinde olduğunuzu
gösterir. Etkinlik süresi yalnızca hareket halinde olduğunuz süreyi sayar.
180 181
7.7 Günlük hedef
“beurer HealthManager” uygulamasındaki Ayarlar bölümünde bir günlük
hedef belirleyebilirsiniz (örn. 10.000 adım).
Ayarlanan günlük hedefe yönelik güncel ilerleme durumunu, etkinlik sensö-
rünün ekranından (% olarak) görebilirsiniz.
7.8 Kalp frekansı
Etkinlik sensörünün kalp frekansını gerçek zamanlı olarak ölçmeye yardımcı olan bir
optik sensörü vardır.
Kalp frekansı ölçümü yalnızca etkinlik sensörü uyku modunda OLMADI-
ĞINDA mümkündür. Etkinlik sensörünün şarj seviyesi yeterli değilse, önce
şarj edilebilir pilin şarj edilmesi gerekir.
1.
Kalp frekansı ölçümünü başlatmak için, “dokunmatik tuşa ekranda aşa-
ğıdaki görüntü belirinceye kadar art arda basın.
HeartRate
182
2. ”Dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı tutun, ekranda “detecting … mesajı belirir ve
etkinlik sensörü kalp frekansını algılamaya başlar. Etkinlik sensörü
bir kalp frekansı kaydettiğinde ölçüm değeri ekranda gösterilir.
Etkinlik sensörü kalp frekansını kaydedemezse ekranda “No Signal
gösterilir. Bu durumda arka taraftaki ışık sensörünün cilde yeterince
temas edip etmediğini ve üzerinde cilt partikülleri veya toz olup
olmadığını kontrol edin. Ardından kalp frekansı ölçümünü etkinleştirmek
için yeniden “dokunmatik” tuşa basın.
3. Kalp frekansı ölçümünü durdurmak için “dokunmatik” tuşu 3 saniye ba
-
sılı tutun.
Ekrana ışık gelmesi veya çok fazla hareket edilmesi yanlış ölçüm sonuçlarına neden
olabilir. Cihazın cildinize yeterince sıkı bir şekilde, ancak zarar vermeyecek şekilde
oturduğundan emin olun.
Kalp frekansının antrenman düzeyleri
Etkinlik sensörünün ekranında güncel kalp frekansı ve güncel antrenman düzeyiniz
dönüşümlü olarak gösterilir. Maksimum kalp frekansı otomatik olarak aşağıdaki
formülle hesaplanır: 220 - yaşınız = maksimum kalp frekansı. Maksimum kalp fre-
kansı yardımıyla antrenman düzeyleri ayrı ayrı hesaplanabilir. Kalp frekansı aşağı-
daki antrenman düzeylerine ayarlanmıştır, ancak uygulama üzerinden değiştirilebilir:
182 183
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %50 ile %60’ı ara-
sındaysa ekranda “Fat Burning” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %60 ile %70’i ara-
sındaysa ekranda “Aerobic” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %70 ile %80’i ara-
sındaysa ekranda “Steady” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %80 ile %90’ı ara-
sındaysa ekranda “Anaerobic” gösterilir.
AM
1
1
.09
WED
07
59
HeartRate
Güncel kalp frekansınız maksimum kalp frekansınızın %90’ından yüksekse
ekranda “Maximum” gösterilir.
184
7.9 Uyku modu
Uyku sırasındaki hareketlerinizi ölçmek için uyumadan önce cihazı uyku
moduna getirin. Bunun için ekranda aşağıdaki görünüm belirinceye kadar
dokunmatik” tuşa art arda basın. Şimdi “dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı
tutun. Ekranda “Good Night” görüntülenir ve cihaz uyku moduna geçer.
Uyku modunda “dokunmatik” tuşa kısaca basarsanız ekranlar arasında geçiş
yapabilirsiniz. Cihaz uyku modundayken kalp frekansı ölçümü yapamazsınız.
Sabah kalktığınızda etkinlik sensörünün uyku modundan çıkması için “do-
kunmatik” tuşa yakl. 3 saniye basın. Ekranda “Good Morning” gösterilir.
7.10 Bluetooth
®
özelliğinin açılması/kapatılması
Cihazda Bluetooth
®
standart olarak açıktır. Bunu ekrandaki Bluetooth
®
logosundan ve ilgili göstergeden anlayabilirsiniz.
Cihazda Bluetooth
®
özelliğini kapatmak için ekranda “Bluetooth On” görününceye
kadar “dokunmatik” tuşa art arda basın. Şimdi “dokunmatik” tuşu 3 saniye basılı
tutun. Ekranda “Bluetooth O” görünür. Cihazın Bluetooth
®
özelliği kapatılmıştır.
184 185
Bluetooth
®
özelliğini yeniden açmak için “dokunmatik” tuşu yine 3 saniye basılı tu-
tun. Ekranda “Bluetooth On” görünür.
Cihazdaki Bluetooth
®
özelliğini kapatırsanız, etkinlik sensörünüze kay-
dettiğiniz verileri akıllı telefonunuza aktarmanız mümkün olmaz.
7.11 Bildirimler
Etkinlik sensörü ile akıllı telefonunuza gelen aramaları/mesajları rahatça bileğiniz-
den takip edebilirsiniz. Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur (et-
kinlik sensörü bir akıllı telefona bağlanmış ve “beurer HealthManager” uygulaması
kurulmuş olmalıdır):
Mesajlar:
Akıllı telefonunuza Push fonksiyonu üzerinden bir mesaj geldiğinde (örn. SMS veya
WhatsApp), gelen mesajın etkinlik sensörünüzün ekranından size bildirilmesini sağ-
layabilirsiniz. Bunun için etkinlik sensörünüzün Bluetooth
®
üzerinden akıllı telefonu-
nuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer HealthManager” uygulamasının
yüklü olması gerekir. Mesaj gelir gelmez ekranda önce bir bilgi notu görüntülenir
Akıllı telefona gelen WhatsApp mesajlarının bildirimleri:
Ekranda görünür.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

Beurer AS98 Kullanma talimatları

Kategori
Aktivite izleyiciler
Tip
Kullanma talimatları