Whirlpool WSC5555 A+X Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
HIZLI KULLANIM KILAVUZU
TR
6th Sense
(Altıncı His Fonksiyonu)
Cihazın en uygun saklama koşullarına ulaşmak için çalışmakta
olduğunu bildirmek üzere otomatik olarak aktive edilir.
Hava filtresi (eğer varsa)
Sembol rengi filtrenin durumunu belirtir.
Yeşil: Yeni filtre
Mavi: Filtre iyi durumda
Kırmızı (sabit): Filtre eskimiş.
Kırmızı (yanıp sönen): Filtre değiştirilmeli.
Değiştirme işleminden sonra, sembol yeşile
dönünceye kadar "Reset filter/alarm" tuşuna
basınız.
Sadece Avrupa için
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge
Dondurucu bölmesi sıcaklığı
Ayarlı sıcaklığı değiştirmek için "Freezer temp"
tuşuna basınız.
Soğutucu bölmesi sıcaklığı
Ayarlı sıcaklığı değiştirmek için "Fridge temp"
tuşuna basınız.
Antibakteriyel filtre
(eğer varsa)
Sembol yanıp söndüğünde filtrenin değiştirilmesi
gerekir.
Değiştirme işleminden sonra, sembol sabit
kalıncaya kadar "Reset filter/alarm" tuşuna
basınız.
Sadece Avrupa için
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge
Dondurucu bölmesi kapısı açık
Arıza Alarmı
"Servis çağırmadan önce..."
paragrafına bakınız.
Reset Filter Alarm
(Alarm kapatma tuşu)
Sesli alarmları devre dışı
bırakmak için "Reset
Filter/Alarm" tuşuna
basınız.
Elektrik kesintisi alarmı
"Servis çağırmadan önce..."
paragrafına bakınız.
Fast freezing
(Hızlı dondurma)
Dondurulacak yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirmeden birkaç saat önce aktive edilmelidir
(büyük miktardaki yiyecekleri dondurmak için 24
saat önce).
Hızlı Dondurma fonksiyonunu aktive etmek için,
"Fast freezing" tuşuna basınız, göstergede
sembolü görüntülenir.
Fonksiyon 24 saat sonra veya tuşa manuel olarak
tekrar basıldığında devre dışı kalır.
Ice mode
(Buz tipi)
İstenilen buz tipini seçmek için ve otomatik buz
yapıcıyı aktive etmek / devre dışı bırakmak için
"Ice mode" tuşuna basınız.
- = küp şeklinde buz
- = öğütülmüş buz
- sembol görüntülenmiyor= otomatik buz yapıcı
devre dışı
Önemli: Cihaz su şebekesine bağlı değilse,
otomatik buz yapıcı devre dışı bırakılmalıdır.
Su
Su dağıtımı her zaman mümkündür ve sembol
daima yanık haldedir.
Vacation Mode
(Tatil Modu)
Evde uzun süre bulunmayacağınız zamanlarda bu
fonksiyonu kullanabilirsiniz. Fonksiyonu aktive
etmek / devre dışı bırakmak için "Vacation mode"
tuşuna basınız. Yanık haldeki sembol soğutucu
bölmesinin çok daha az soğuk olduğunu belirtir.
Fonksiyonu çalıştırdıktan sonra, bozulabilecek
yiyecekleri bölmeden çıkarınız ve kapıyı kapalı
tutunuz: Soğutucu bölmesi koku oluşumunu
önlemek için uygun bir sıcaklığı muhafaza
edecektir.
Dondurucu bölmesi ise daima aktif kalacaktır: Bu
durumda, normal şekilde kullanmaya devam
edebilirsiniz.
Su dağıtıcısının çıkarılması
(sadece bazı modellerde)
Bir şişenin, bir sürahinin veya büyük boyutlu başka
kapların doldurulmasını kolaylaştırmak için, şekil
A'da gösterilen noktaya basıp serbest bırakmak
suretiyle su dağıtıcısını çıkarınız. Dağıtıcıyı manuel
olarak saat yönünde çevirerek şekil B'de gösterilen
başlangıç konumuna getiriniz.
Soğutucu bölmesi kapısı açık
Child Lock
(Çocuk Emniyeti)
Kontrol panelinin tuşlarını ve su / buz dağıtıcısını kilitlemek / kilidi
açmak için, sembol görüntüleninceye ve sesli bir sinyal verilinceye
kadar "Reset filter/alarm" ve "Vacation mode" tuşlarına aynı anda
basınız.
Eco mode (Ekonomi modu)
Enerjiden tasarruf edilmesini sağlar. Fonksiyonu aktive etmek / devre
dışı bırakmak için, sesli bir sinyal verilinceye kadar aynı anda 5
saniye süreyle "Reset filter/alarm" ve "Ice mode" tuşlarına basınız.
Eğer fonksiyon aktif ise, gösterge sadece cihazla veya kontrol paneli
ile etkileşimde bulunulduğunda aydınlanır, aksi takdirde sadece
sembolü görüntülenir.
Bu işlemin cihazın elektrik beslemesini kesmemesi gerektiği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Dondurucu bölmesi
P. Otomatik buz yapıcı
Q. Dahili lamba
R. Cam raflar / ızgaralar (modele göre)
S. Çekmece / üst sepet (modele göre)
T. Çekmece / alt sepet (modele göre)
U. Buz haznesi
V. Kapı rafları
Soğutucu bölmesi
A. Dahili lamba
B. Raflar
C. Raf - çekmece kapağı
D. "Snack / aperatif" çekmecesi (modele göre)
E. Meyve ve sebze çekmecesi
F. Meyve ve sebze çekmecesinde (eğer varsa) nem
ayarlama aygıtı
G. Et / meyve ve sebze çekmecesi
H. Et / meyve ve sebze çekmecesinde (eğer varsa)
ayarlama aygıtı
I. Veri plakası
J. Süt ürünleri bölmesi
K. Kapı rafları
L. Tazelik ve Nature Fresh bölümü (eğer varsa)
M. Kapı rafı 2 lt. şişe durduruculu (eğer cihazla birlikte
verilmiş ise)
N. Kapı rafı 0,75 lt.
O. Su filtresi (modele göre)
ڹ
훽훾
Özellikler, teknik veriler ve şekiller modele göre
değişiklik gösterebilir.
Cihazın su ve şebekesine bağlantısını yapınız (bkz.
kurulum kılavuzu).
Cihazı kullanmadan önce, ürünle birlikte verilen
talimatları da okuyunuz.
LVESTLT TRCZI AEZTZHROBGRUSHSKPLFINDKNSGRPENLFGBD
Şekil A Şekil B
Servis çağırmadan önce... Olası nedenler Çözümler
Kırmızı Elektrik Kesintisi Alarmı
ve dondurucunun sıcaklık
göstergesi yanıp sönüyor, sesli
bir sinyal veriliyor (eğer varsa).
Elektrik Kesintisi Alarmı Dondurucu bölmesinde bir sıcaklık
artışına neden olan uzun süreli bir elektrik kesintisi meydana
geldiğinde aktive edilir. Dondurucu göstergesinde yanıp sönen
gösterim elektrik kesintisi esnasında ulaşılan en yüksek sıcaklıktır.
Sinyali devre dışı bırakmak için alarm kapatma tuşuna basınız.
Yiyecekleri tüketmeden önce durumlarını kontrol ediniz.
Bu alarm cihaz ilk kez kullanıldığında devreye girebilir.
Sinyali devre dışı bırakmak için alarm kapatma tuşuna basınız.
Normal bir yiyecek yükünü muhafaza etmek için gereken sıcaklık
değerine ulaşmak için 2-3 saat beklemek gereklidir.
"Antibakteriyel filtre"
sembolünün rengi kırmızıya
dönüştü ve/veya yanıp sönüyor.
Antibakteriyel filtre tükenmiş (eğer varsa).
Filtrenin değiştirilmesi gerekmektedir (bkz. Hızlı Kullanım
Kılavuzu).
"Su filtresi" sembolünün rengi
değişti.
Su filtresi tükeniyor / tükenmiş (eğer varsa).
Filtrenin değiştirilmesi gerekmektedir (bkz. Hızlı Kullanım
Kılavuzu). Filtreyi değiştirmek için Kullanım Talimatları bölümünde
içerilen talimatları uygulayınız.
Cihaz su ve buz dağıtıcısı ile donatılmış ise:
Otomatik buz yapıcı çalışmıyor.
Yeni bir cihazın buz üretimi için ideal sıcaklığa ulaşması için
yaklaşık olarak bir gece geçmesi gerekmektedir.
Dondurucunun uygun sıcaklığa ulaşması için gerekli sürenin
geçmesini bekleyiniz.
Otomatik buz yapıcı devre dışı bırakılmış olabilir (sadece bazı
modellerde devre dışı bırakılması mümkündür).
Otomatik buz yapıcıyı yeniden aktive etmek için Hızlı Kullanım
Kılavuzuna bakınız (sadece bazı modellerde).
Otomatik buz yapıcıya su gelmiyor olabilir.
Cihazın su şebekesine bağlı olduğunu ve su musluğunun açık
olduğunu kontrol ediniz.
Su filtresi tıkalı veya düzgün takılmamış olabilir.
Düzgün takıldığından ve tıkalı olmadığından emin olmak için su
filtresinin kurulum talimatlarına bakınız. Sorunun kuruluma veya
tıkanıklığa bağlı olması halinde, kalifiye bir personele başvurunuz.
Kola basıldığında dağıtıcı buz
vermiyor.
Dondurucu kapısı açıksa veya buz haznesi düzgün takılmamışsa
çalışmaması normaldir.
Dondurucu kapısını kapatınız ve/veya buz haznesinin kurulumunu
kontrol ediniz.
"Çocuk Emniyeti" veya "Buz / su dağıtımı kilidi" fonksiyonu aktive
edilmiş olabilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
Buz blokları mevcut olabilir: buz dağıtıcısı uzunca bir süre
kullanılmamış ve buz küpleri birbirine yapışmış olabilir.
Olası buz bloklarını gidermek için, "küpler" buz tipi seçimini
"öğütülmüş" olarak değiştiriniz veya tersini uygulayınız (sadece
bazı modellerde). Dağıtıcının halen buz vermemesi halinde, iki
dakika bekleyiniz ve işlemi tekrarlayınız.
Buz parçalarını ayırmak ve depolama kapasitesini arttırmak için
buz haznesini sallayınız. Eski buzu atmanız ve yeni buz üretmeniz
önerilmektedir.
Dağıtıcının koluna çok uzun bir süreyle basılmış olabilir.
Pınar motorunun sıfırlanmasını sağlamak için yaklaşık 3 dakika
bekleyin.
Kola basıldığında dağıtıcı su
vermiyor.
İlk kez tedarik etme durumunda, devrenin dolması için 15-20
saniye gerekmektedir.
Devrenin dolması için gerekli sürenin geçmesini bekleyiniz.
"Çocuk Emniyeti" veya "Buz / su dağıtımı kilidi" fonksiyonu aktive
edilmiş olabilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
Su filtresi tıkalı veya düzgün takılmamış olabilir
Düzgün takıldığından ve tıkalı olmadığından emin olmak için su
filtresinin kurulum talimatlarına bakınız. Sorunun kuruluma veya
tıkanıklığa bağlı olması halinde, kalifiye bir personele başvurunuz.
Buz / su dağıtıcısının
çevresinde yoğuşma var.
Dağıtıcının yoğuşma önleme aygıtı devre dışı bırakılmış olabilir
(modele göre)
Buz / su dağıtıcısı bölgesinde yoğuşma önleme aygıtının sivicine
basarak fonksiyonu yeniden aktive ediniz (yandaki şekilde bir ok
ile belirtilmiştir), modele göre.
Kapının üzerinde yoğuşma var.
Kapı yoğuşma önleme fonksiyonu aktive edilmiş olabilir (modele
göre).
Buz / su dağıtıcısı bölgesinde yoğuşma önleme
aygıtının sivicine basarak fonksiyonu yeniden
aktive ediniz (yandaki şekilde bir ok ile
belirtilmiştir), modele göre.
Otomatik buz yapıcı gürültü
yapıyor.
Cihazın bir otomatik buz yapıcıya sahip olması nedeniyle bir
uğultu sesinin (su valfından gelen), su damlamasının ve hazneye
düşen buz sesinin duyulması normaldir.
Gerekli değilse, otomatik buz yapıcıyı devre dışı bırakınız (bkz.
Hızlı Kullanım Kılavuzu), modele göre.
Servis çağırmadan önce... Olası nedenler Çözümler
Teknik servisi aramadan önce, aşağıdaki önerileri uygulayarak sorunu çözmeye çalışınız.
Cihaz gürültü yapıyor
Cihazdan gelen bazı sesler normaldir (cihazın bir kompresör ve
otomatik olarak açılıp kapanan fanlarla donatılmış olması
durumunda), örneğin:
• Cihaz ilk kez açıldığında ve uzun süren bir dönemden sonra bir
vızıltı.
• Soğutma sıvısı boruların içerisine girdiğinde bir fokurdama
• Su valfı ve fan çalıştığında bir uğultu.
• Kompresör çalıştığında veya buz haznenin içerisine düştüğünde
bir çıtırtı.
• Kompresör açıldığında ve kapandığında ani bir tıklama sesi.
Bazı çalışma sesleri azaltılabilir:
• Cihazı düzlemselleştirmek ve düz bir yüzey üzerine kurmak
suretiyle,
• ayırmak ve cihazın mobilya ile temas etmesini önlemek suretiyle,
• dahili bileşenlerin düzgün yerleştirilmiş olduğunu kontrol ederek,
• şişelerin diğer kaplarla temas halinde olmadığını kontrol ederek.
Kontrol paneli kapalı ve/veya
cihaz çalışmıyor
Cihazın elektrik beslemesinde bir sorun olabilir
Şunları kontrol ediniz:
• elektrik kesintisi olmadığını.
• Fişin elektrik prizine düzgün yerleştirilmiş olduğunu ve varsa çift
kutuplu şebeke sivicinin doğru konumda olduğunu (yani cihazın
beslemesini kesmediğini).
• Evin elektrik tesisatının korumalarının çalışır durumda olduğunu.
• Elektrik besleme kablosunun hasarlı olmadığını.
• Voltajın uygun olduğunu.
"Stand-by" fonksiyonu (modele göre) veya "Eco mode" fonksiyonu
aktive edilmiş olabilir.
• Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
Motor çok uzun süre çalışır
durumda kalıyor
Sıcak havalarda veya ortam sıcaksa, motor doğal olarak daha
uzun çalışır. Ayrıca, eğer kapılardan biri uzun süreli olarak açık
kaldıysa veya büyük miktarda yiyecek yerleştirildiyse, cihazın
içerisini soğutmak için motor daha uzun süre çalışır durumda kalır.
Cihazı direk olarak güneş ışığına maruz kalan yerlere veya ısı
kaynaklarının yakınına kurmayınız.
Kondansatörde toz ve pislik olabilir.
Ön kaideyi çıkarınız (Kurulum kitapçığına bakınız) ve elektrikli
süpürge ile temizleyiniz.
Kapılar iyi kapanmamış veya contalar sıkı tutmuyor olabilir.
Kapıların iyi kapandığından ve contaların arasından hava
geçmediğinden emin olunuz.
Bölmelerin içerisinde aşırı nem.
Eğer cihazın monte edildiği yer çok nemli bir yerse, cihazın içinde
nem birikimi olması normaldir.
Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurunuz.
Hava delikleri tıkalı olabilir.
Bölmelerin içindeki hava deliklerinin, havanın devir-daim etmesini
engelleyecek şekilde tıkanmadığından/kapatılmadığından emin
olunuz.
Bölmelerin içerisindeki sıcaklık
yeterince düşük değil.
Nedenler çeşitli olabilir
Şunları kontrol ediniz:
• Kapıların düzgün kapandığını.
• Cihazın bir ısı kaynağının yakınına monte edilmediğini.
• Bölmelerin içindeki hava deliklerinin, havanın devir-daim
etmesini engelleyecek şekilde tıkanmadığını/kapatılmadığını.
• "Vacation mode" (Tatil modu) fonksiyonunun aktif olmadığını
(bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
Gerektiği takdirde, ayarlı sıcaklığı düşürünüz.
Conta ile temas eden yüzey
sıcak.
Ortam sıcak olduğunda ve kompresör çalışırken bu normal bir
durumdur.
Bir çözüm gerekmemektedir.
Kapılar düzgün bir şekilde
açılmıyor veya kapanmıyor.
Contalar kirli veya yapışkan olabilir. Contaları temizleyiniz.
Cihaz iyi düzlemselleştirilmemiş olabilir.
Gerektiği takdirde, cihazı düzlemselleştiriniz (bkz. Kurulum
kitapçığı).
İç aydınlatma lambası
çalışmıyor.
"Stand-by" fonksiyonu (modele göre) fonksiyonu aktive edilmiş
olabilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
Ampul yanmış olabilir.
Ampulü değiştiriniz (bkz. Kullanım talimatları, "Bakım ve Temizlik"
paragrafı
Kontrol paneli kullanılamıyor: Bir
tuşa her basıldığında sesli bir
sinyal ile karşılık veriliyor.
"Çocuk Emniyeti", "Tuş Kilidi" veya "Buz/su dağıtımı kilidi"
fonksiyonu aktive edilmiş olabilir.
Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
"Bölme kapısı açık" sembolü
yanıp sönüyor ve sesli bir sinyal
veriliyor (varsa)
Kapı açık alarmı.
Alarm, kapının 2 dakikadan fazla süreyle açık kalması halinde
aktive edilir.
Sinyali devre dışı bırakmak için kapıyı kapatınız veya alarm
kapatma tuşuna basınız.
Göstergede harfler görüntüleniyor
ve sesli bir sinyal veriliyor (eğer
varsa ve önceden devre dışı
bırakılmamışsa).
Arıza Alarmı
Bu alarm teknik bir bileşenin arızalandığını belirtir.
Yetkili servisi arayınız. Sinyali devre dışı bırakmak için alarm kapatma
tuşuna basınız.
"Eco mode" fonksiyonu aktive edilmiş olabilir. Fonksiyonu devre dışı bırakınız (bkz. Hızlı Kullanım Kılavuzu).
değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Printed in Italy 01/10 - Whirlpool is a r
egistered trademark of Whirlpool, USA - © Copyright Whirlpool Eur
ope s.r.l. 2
010. All rights reserved.
TR
LVESTLT AEZTZHTRROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD
HIZLI KULLANIM KILAVUZU
5019 315 01034
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Whirlpool WSC5555 A+X Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi