One For All SIMPLE 2 El kitabı

Kategori
Uzaktan kumandalar
Tip
El kitabı
2 WWW.ONEFORALL.COM
Norsk
S
vensk
Suomi
ÏËÓÈο
Р
усский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
E
spañol
Italiano
Português
Nederlands
M
agyar
Polski
Česky
Dansk
Great Britain / Ireland
I
t
a
l
ia
E
spa
ña
Fra
nce
I
E
F
Deutschland
D
IN
T
GB
ALL OTHER COUNTRIES
Outside Great Britain / Ireland
Auserhalb Deutschland
En dehors de France
Fuera de España
Fuori d’Italia
Velg regionen din INT
Välj din region INT
Mikä on alueesi INT
Επιλέξτε περιοχή INT
Выбрать ваш регион INT
Bölgenizi seçtiniz mi INT
Изберете вашия регион INT
Selectaţi regiunea dvs INT
Vyberte región INT
Odaberite svoju regiju INT
Select your region
Wählen Sie Ihre Region
Sélectionnez votre région
Seleccione su región
Selezionare il paese
Seleccione a sua região INT
Selecteer uw regio INT
Válassza ki régióját INT
Wybierz swój region INT
Vybrat vaši oblast INT
Vælg region INT
1
G
B
D
F
E
I
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina c
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
A
A
A
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina 3
84 WWW.ONEFORALL.COM
Türkçe
EVET: Markanız için atanan SAYIYI unutmayın
(örn.
Canal Digital = 1) ve ONE FOR ALL
SimpleSet adımlarını uygulayın (sayfa 85).
HAYIR: Otomatik arama seçeneğini uygulama
(sayfa 86).
1) Bölgenizi seçme (2. sayfadeki resime bkz.).
B
aşka bir ülkede (İngiltere / İrlanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya dışında),
örneğin Türkiye'da yaşıyorsanız, anahtarınızı “INTkonumuna getirmelisiniz.
2) Seçtiğiniz bölgeyi etkinleştirmek için pilleri takın.
3) Cihazınızın markası listede yer alıyor mu?
Tüm Diğer Ülkeler
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Dijital TV Alıcısı
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV temel fonksiyonlar
Uydu, Kablolu, Set Üstü Kutu, DVB-T
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:22 Pagina 84
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
er
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 85
ONE FOR ALL SimpleSet
(ONE FOR ALL Kolay Ayar)
En popüler cihaz markalarını birkaç dakika içinde
a
yarlamanızı sağlar.
Y
alnızca markanız için atanan SAYI TUŞUNU
bulmanız (sayfa 84) ve A-B adımlarını uygulamanız
yeterlidir.
KAPALI
“Markanız için atanan SAYI TUŞUNU”,
örneğin
Canal Digital =
(bkz. sayfa 84), cihazınız KAPANANA
kadar basılı tutun!
(Bu 40 saniye kadar sürebilir)
HAZIR
A
B
Ye
şi
l
v
e
sa
r
ı
t
u
şla
r
ı
3
sa
ni
ye
li
ğ
i
ne
b
a
t
u
t
u
n!
cihazınıza
do
ğ
ru tutun!
AÇIK
L
ED iki kez
y
anıp sönecektir.
Cihazınız KAPANDIĞI anda
“SAYI tuşunu” bırakın.
D
i
j
i
t
a
l
T
V
A
l
ı
c
ı
s
ı
U
ydu, Kablolu,
Set Üstü Kutu,
DVB-T
Cihazınız KAPANMIYOR mu?
Sayfa 86'daki Otomatik arama prosedürünü uygulayın.
Cihazınız yeniden AÇILMIYOR mu?
Cihazınızı manüel olarak yeniden AÇIN (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanın)
ve SimpleSet adımlarını tekrarlayın; cihazınız KAPANDIĞI anda “markanız için atanan
SAYI TUŞUNU” bıraktığınızdan emin olun.
ONE FOR ALL uzaktan kumandanız düzgün bir şekilde çalışmıyor mu?
Cihaz markanız için daha iyi bir yapılandırma seçeneği olabilir. Lütfen SimpleSet
adımlarını tekrarlayın.
İşleminiz hala başarılı bir şekilde gerçekleşmiyorsa, lütfen Otomatik arama
prosedürünü uygulayın.
C
ihazınızın AÇIK olduğundan emin olun (bekleme konumunda değil).
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 85
Cihazınız KAPANIYOR, fakat yeniden AÇILMIYOR mu?
OK tuşuna çok geç basmış olabilirsiniz (ayarlarınızı kaydetmek için).
1) Cihazınızı manüel olarak yeniden AÇIN (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanın).
2) 3 saniyeliğine “yeşil ve sarı” tuşları basılı tutun. LED iki kez
yanıp sönecektir (TV temel fonksiyonlar = kırmızı ve mavi
tuşları 3 saniyeliğine basılı tutun).
3) ONE FOR ALL uzaktan kumandanızı cihazınıza doğru tutun
ve cihazınız KAPANANA kadar CH- tuşuna (sürekli olarak)
basın.
4) Cihazınız KAPANDIĞI anda OK tuşuna basın.
İşlem başarılı olmadığı takdirde Otomatik Arama prosedürünü tekrarlayabilirsiniz.
Ayarlarınızı kaydetmek için, cihazınız KAPANDIĞI anda OK tuşuna bastığınızdan emin olun!
ONE FOR ALL uzaktan kumandanız düzgün bir şekilde çalışmıyor mu?
Cihaz markanız için daha iyi bir yapılandırma seçeneği olabilir. Lütfen Otomatik Arama
prosedürünü tekrarlayın!
Otomatik Arama başarısız mı?
KOPYALAMA özelliğini uygulayın.
86 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
e
r
A
c
e
r
Ye
ş
i
l
v
e
s
a
r
ı
t
u
ş
l
a
r
ı
3
s
a
n
i
ye
l
i
ğ
i
n
e
b
a
s
ı
l
ı
t
u
t
u
n
!
O
K
t
u
şu
na
b
a
n v
e
b
ı
r
a
n.
ARTIK,
uzaktan kumanda, hafızada depolanan
tüm markalara giden farklı bir GÜÇ
sinyali (OTOMATİK OLARAK HER
3 SANİYEDE BİR) gönderecektir!
Cihazınız KAPANDIĞI anda
OK tuşuna basın ve bırakın
(3 saniye içinde)!
HAZIR
KAPALI
cihazınıza
do
ğ
ru tutun!
AÇIK
L
ED iki kez yanıp
s
önecektir.
L
ED iki kez yanıp
s
önecektir.
Cihazınızın AÇIK olduğundan emin olun
(bekleme konumunda değil).
Otomatik arama
SimpleSet'in içermediği tüm markaları
ayarlama yoludur
D
i
j
i
t
a
l
T
V
A
l
ı
c
ı
s
ı
U
ydu, Kablolu,
Set Üstü Kutu,
DVB-T
A
B
C
A
c
e
r
A
c
e
r
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 86
WWW.ONEFORALL.COM 87
Her iki kumandanın yüksekliğini de hizalayın
Her iki uzaktan kumandayı düz bir yüzeye koyun.
Normalde cihazınızda doğrulttuğunuz uçların birbiriyle yüzleştiklerinden
emin olun.
2 - 5 cm
Ezberletme (kopyalama)
Ezberletme özelliği, bir veya daha fazla işlevi, (çalışan) orijinal TV ve/veya Dijital
TV Alıcınızın uzaktan kumandasından ONE FOR ALL uzaktan kumandanıza
Ezberletmenizi (Kopyalamanızı) sağlar.
Örnek: “I/II (mono/stereo)“ işlevi, orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR ALL
uzaktan kumandanızdaki “kırmızı tuşa” nasıl ezberletilir (kopyalanır).
TV markanız bölgeniz için listede yer alıyorsa (
bkz.
sayfa 84) lütfen aynı adımları (sayfa 85'te bulunan SimpleSet A - B ) uygulayın.
Ş
unlara dikkat edin:
• Adım A sırasında, kırmızı ve mavi tuşları
3 saniyeliğine basılı tutun.
• Adım B sırasında “markanıza atanan SAYI
TUŞUNU” (örn. Grundig için 1) basılı tutun
TV markanız bölgeniz için listede YER ALMIYORSA
(bkz. sayfa 84) lütfen aynı adımları (sayfa 86'da bulunan SimpleSet A - C )
uygulayın. Şunlara dikkat edin:
• Adım A sırasında, kırmızı ve mavi tuşları
3 saniyeliğine basılı tutun.
TV temel fonksiyonlar
Ayrıca, kolaylık sağlaması için, ONE FOR ALL
u
zaktan kumandanızı, TV'nizin Ses, Güç ve
girişini kontrol edecek şekilde de programla-
m
anız mümkündür.
A
T
V GÜCÜ
TV SES +/- ve SESSİZ
T
V GİRİŞ/AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 87
88 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Başka işlevler de kopyalamak isterseniz, kopyalamak istediğiniz her bir tuş
için adım C'yi tekrarlamanız yeterlidir.
• Uzun bir yanıp sönme alırsanız, lütfen adım C'yi tekrarlayın.
• COPY tuşu haricindeki her tuşa KOPYALAMA yapabilirsiniz.
H
er iki LED
d
e hızlı bir şekilde
y
anıp sönecektir!
s
onra;
I
/I
I
(
mono/stereo)
tuşunu
k
ısa
bir
süre
basılı
tutun.
Her iki LED de, başarılı
KOPYALAMA işlemini
onaylamak için iki kez
yanıp sönecektir.
KOPYALANAN bir işlevi silme:
1) COPY tuşunu, her iki LED de iki kez yanıp sönene kadar 3 saniyeliğine basılı tutun.
2) Silmek istediğiniz ilgili tuşa (örneğin kırmızı tuş), her iki LED de iki kez yanıp sönene
kadar 3 saniyeliğine basın.
3) COPY tuşunu 3 saniyeliğine basılı tutun. Her iki LED de iki kez yanıp sönecektir!
KOPY
A
L
A
M
A ö
ze
lliğ
inde
n çık
mak
için, CO
PY tu
şu
nu 3 saniye
liğine
ba
sılı t
u
t
u
n.
HAZIR
C
İlk
o
larak
;
r
m
ı
t
u
ş
a
bas
ı
n
.
D
Her iki LED
de iki kez yanıp
sönecektir!
B
CO
P
Y
(Ko
py
a
l
a
)
t
u
ş
u
n
u
3
s
a
n
i
y
e
l
i
ğ
i
n
e
ba
s
ı
l
ı
t
u
t
u
n
.
Her iki LED
d
e iki kez yanıp
s
önecektir!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:23 Pagina 88
1 / 1

One For All SIMPLE 2 El kitabı

Kategori
Uzaktan kumandalar
Tip
El kitabı