One For All SMART CONTROL El kitabı

Marka
One For All
Model
SMART CONTROL
Tip
El kitabı
“Kurulum Kodum"
neydi?
6 cihazın modunun her birinde
hangi modun ayarlanmış
olduğunu belirleyin.
.
Kodum... ?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
“Kırmızı tuş” üzerindeki makro
STOP
& OFF
T
ü
r
k
ç
e
Ekstra Özellikler
+
ö
rneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
O
rijinal uzaktan
k
umanda
• Key Magic®
KAYBOLAN veya BOZULAN
orijinal uzaktan kumandanızın
işlevlerini kullanabilmenizi sağlar.
• Modun Yeniden
B
elirlenmesi
Aynı tipte iki (veya daha fazla)
cihazın kurulması.
• Macro
Tek bir tuşa basarak bir dizi
komut göndermenize olanak
sağlar.
K
o
mu
t
3
p. 2
K
e
y
M
a
gic
®
1
5
5
6
: 1
: 5
: 5
: 6
Kurulum prosedürü ta-
m
amlandıktan sonra
eksik işlev
Philips
Sony
TV1
TV2
K
o
mu
t
1
K
o
mu
t
2
“Kırmızı tuş” üzerindeki makro
Komut 1: dvd DURDUR
Komut 2: dvd KAPALI
Komut 3: tv KAPALI
Eksik işlevinizi Müşteri Servisimizden (5
b
asamaklı) bir Key Magic® işlev kodu
isteğinden bulunarak edinebilirsiniz.
S
onra, sayfa 3'deki talimatları uygulay-
arak devam edin.
p. 3
p. 4
p. 5
4
5
M
agic tuşuna basın
v
e bırakın
6
Tebrikler! “Stb” modunu ikinci bir “ tv modu olarak yeniden ayarladınız.
Şimdi televizyonunuzu stb modunda programlamak için ONE FOR ALL Sim-
pleSet” (ONE FOR ALL Basit Ayar), “Direct Code Set Up” (Doğrudan Kod Kuru-
lumu) veya “Search Method” (Arama Yöntemi) bölümlerindeki talimatları
izleyin.
Bir cihazın modunun orijinal moduna sıfırlanması
1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. --> Mavi daire iki
kez yanacaktır.
2) 9 9 2 rakamlarına basın.
3) Orijinal moduna sıfırlamak istediğiniz ilgili cihaz modunu seçin (örneğin
stb'yi seçin).
4) Magic tuşuna iki kez basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
magic tuşuna basın ve bırakın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
Hedef cihazı seçin,
örneğin stb.
< select >
1
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
9 9 2 rakamlarına basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
2
x2
Bu özellik aynı tipte 2 (veya daha fazla) cihazı (örneğin iki TV'yi) ONE FOR ALL kumandaya programlamanızı sağlar. Aşağıdaki örnekte ek bir televizyon kurulumunu yapmak iste-
d
iğiniz durum gösterilmiştir. Bu nedenle örneğin "stb" modunu "tv" modu olarak yeniden belirlemeniz (değiştirmeniz) gerekir.
Örnek. “stb modunun “tv olarak yeniden belirlenmesi:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Kaynak cihazı
seçin, örneğin tv.
< select >
Modun Yeniden Belirlenmesi
Key Magic®
3
2
3
Orijinal işlevine dönmesi için bir tuşun sıfırlanması.
1) İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
2) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
3) 9 9 4 rakamlarına basın.
4) İlgili tuşa (örneğin kırmızı) iki kez basın.
Tebrikler! "I/II (mono/stereo) işlevini orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR
ALL uzaktan kumandaya başarılı bir şekilde programladınız. ARTIK "kırmızı tuş"a
(tv modunda) her basışınızda "I/II (mono/stereo) işlevini elde edeceksiniz.
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
9 9 4 rakamlarına basın.
-
-> Mavi daire iki kez yanacaktır.
4
Magic tuşuna basın
ve bırakın
5
Müşteri Servisi tarafından verilen 5 basamaklı işlev kodunu girin.
(örneğin 00123)
--> Mavi daire iki kez yanacaktır.
6
İşlevin atanacağı tuşa (örneğin kırmızı tuş)
basın.
Ö
rnek: KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanızdaki “I/II (mono/stereo)“ işlevi-
nin ONE FOR ALL uzaktan kumandanızdaki "kırmızı tuşa" atanması.
K
e
y
M
a
gic®
örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda
İlgili cihazı seçin,
örneğin. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® özel bir ONE FOR ALL özelliğidir. ONE FOR ALL orijinal uzaktan kumandanızın pek çok işlevinin, hatta ONE FOR ALL tuştakımında ayrı bir tuşu olmayan işlevlerinin bile çalıştırılma-
s
ını sağlar. Sık kullanılan işlevler ONE FOR ALL kumandanızın KeyMagic® özelliğini kullanarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. KeyMagic® ile belirli bir işlevi programlamak için ilgili işlev kodunu
bilmeniz gerekir. İşlev kodları farklı cihaz tiplerine göre değiştiğinden, kılavuzda yer almamaktadırlar. İşlev kodlarını tüketici servisi yardım hattından mektup, faks veya e-posta ile isteyebilirsi-
n
iz.
B
izimle iletişim kurduğunuzda aşağıdakileri belirttiğinizden emin olun:
Kullanmakta olduğunuz kod (sayfa 5'te “Kurulum kodum neydi?” bölümüne
b
akın).
İlgili cihazın tipi, Marka ve Model numarası.
• KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanın model numarası.
• İşlevin orijinal uzaktan kumandanız üzerinde nasıl işaretlendiği.
s
onra;
Müşteri Servisi size aşağıdakiileri sağlayacaktır:
İstenen her bir işlev için bir işlev kodu (5 basamaklı).
İşlev kodlarını müşteri servisinden aldığınızda, kodun programlanması
kolaydır:
Makro
4
7
8
9
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
Tebrikler! “Kırmızı” tuşta bir makro programladınız.
ARTIK kırmızı tuşa bastığınızda: 1. olarak: dvd DURACAK, 2. olarak: dvd KA-
PANACAK, 3. olarak: tv KAPANACAKTIR. Uzaktan kumanda bunu tüm cihaz mod-
larında kırmızı tuşa bastığınız her seferde gerçekleştirecektir.
DVDDVD
OFF
Komut 1: dvd DURDUR
Komut 2: dvd KAPALI
Komut 3: tv KAPALI
STOP
& OFF
İ
lgili cihazı seçin,
ö
rneğin tv
< select >
Kırmızı tuşa basın
O
NE FOR ALL kumandanızı tek bir tuşa basarak bir dizi komut göndermesi için programlayabilirsiniz. Düzenli olarak kullandığınız tüm komut dizileri kolaylık sağlaması için tek bir tuşa in-
d
irilebilir.
Örneğin aşağıdaki makroyu oluşturmak istiyorsunuz:
1
. komut: dvd --> DURDUR
2
. komut: dvd --> KAPALI
3. komut: tv --> KAPALI
Y
ukarıdaki Makroyu oluşturmak için örneğin ONE FOR ALL kumandanız üzerindeki "Kırmızı" tuşa basın:
1
2
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
9
9 5 rakamlarına basın.
-
-> Mavi daire iki kez yanacaktır.
3
İlgili cihazı seçin,
örneğin dvd
4
5
6
İşlevin atanacağı
tuşa (örneğin kırmızı
tuş) basın..
STOP (DURDUR) tuşuna
basın.
< select >
K
omut 1
K
omut 2
K
omut 3
3 sec.
3
sec.
POWER (GÜÇ)
tuşuna basın.
Orijinal işlevine dönmesi için bir makro tuşunun sıfırlanması.
1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
2) 9 9 5 rakamlarına basın.
3) İlgili makro tuşuna (örneğin kırmızı tuş) basın.
4) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
x
2
x2
x
2
POWER (GÜÇ)
tuşuna basın.
“Kurulum Kodum" neydi?
5
Tebrikler! Tv modundaki geçerli Kurulum Kodunuzu aldınız.
7
4
basamaklı kurulum kodunuzun 4. basamağı için 4 tuşuna basın ve mavi dairenin kaç
k
ez yandığını sayın. Mavi daire yanmazsa, basamak “0”dır.
“Kurulum Kodlarınız :
O
NE FOR ALL kumandanızı aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz
• ONE FOR ALL SimpleSet (ONE FOR ALL Kolay Ayar)
Doğrudan Kod Kurulumu
Arama Yöntemi
Aşağıdaki adımlar, her bir cihaz modunda hangi “Kurulum Kodunun ayarlanmış olduğunu nasıl bulacağınızı gösterecektir.
1
3
M
agic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır
9 9 0 rakamlarına basın.
--> Mavi daire iki kez yanacaktır.
4
2
5
4 basamaklı kurulum kodunuzun 1. basamağı için 1 tuşuna basın ve mavi dairenin
kaç kez yandığını sayın. Mavi daire yanmazsa, basamak “0”dır.
4 basamaklı kurulum kodunuzun 2. basamağı için 2 tuşuna basın ve mavi dairenin
kaç kez yandığını sayın. Mavi daire yanmazsa, basamak “0”dır.
İlgili cihazı seçin,
örneğin tv
<
select >
İşlem Sıfırlaması
İşlem sıfırlaması tüm modlardaki tüm öğrenilen işlevleri ve Key Magic® ve Makro-
lar gibi diğer programlanmış işlevleri siler.
1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
2) 9 8 0rakamlarına basın. --> Mavi daire iki kez yanacaktır.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
4 basamaklı kurulum kodunuzun 3. basamağı için 3 tuşuna basın ve mavi dairenin
kaç kez yandığını sayın. Mavi daire yanmazsa, basamak “0”dır.
??
/