Skil 0740 AS Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli çit düzelticiler
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

53
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
! chraňte se před následky vibrací tak, že budete
dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete
si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své
pracovní postupy

Çit budama makinesi 0740
GİRİS
Bu alet, çitleri ve çalıları kesmek üzere tasarlanmıştır ve
sadece evde kullanım içindir
Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde
okuyun ve ileride ihtiyacınız olduğunda kullanmak
için saklayın 3
Güvenlik talimatlarına ve uyarılarına özel bir dikkat
gösterin; bunlara uyulmaması ciddi yaralanmalarına
neden olabilir
Ambalajın içinde, çizim 2’de gösterilen tüm parçaların
bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Parçaların eksik veya hasarlı olması durumunda bayinizle
temasa geçin
TEKNİK VERİLER 1
ALET BİLEŞENLERİ 2
A Kablo tutucu
B Ön tutamak düğmesi
C Arka tutamak düğmesi
D Kesici bıçaklar
E Koruyucu başlık
F Bıçak ucu muhafazası
G Havalandırma yuvaları
H Saklama rayı (vidalar ürünle birlikte verilmez)
J Bıçak kılıfı
GÜVENLİK
GENEL GÜVENLİK TALİMATI
DİKKAT! Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini
okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/
veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. Bütün uyarıları
ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere
saklayın. Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “elektrikli
el aleti” kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı
kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine
bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.
1) ÇALIŞMA YERI GÜVENLIĞI
a) Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutun. İşyerindeki
düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara neden
olabilir.
b) Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğunu
patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle
çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların
tutuşmasına veya yanmasına neden olan kıvılcımlar
çıkarırlar.
c) Elektrikli el aletinizle çalışırken çocukları ve
başkalarını çalışma alanınızın uzağında tutun.
Yakınınızda bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu da
alet üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a) Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir
şekilde değiştirmeyin. Koruyucu topraklamalı
aletlerle adaptörlü fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş,
orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpma tehlikesini
azaltır.
b) Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları
gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçının. Eğer bedeniniz topraklanacak
olursa yüksek bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
c) Aletinizi yağmur ve nemden koruyun. Elektrikli el
aletinin içine suyun sızması elektrik çarpma tehlikesini
yükseltir.
d) Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin
aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile
asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden
çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan, yağlardan,
keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli
parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo
elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
e) Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken mutlaka
açık havada kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli
uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka toprak kaçağı devre kesicisi
kullanın. Toprak kaçağı devre kesicisi kullanımı elektrik
çarpma tehlikesini azaltır.
3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ
a) Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli
el aletinizle çalışırken makul hareket edin.
Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi
kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
b) Daima kişisel korunma donanımları ve bir koruyucu
gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına
uygun olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan
sağlam iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu
kulaklık gibi kişisel korunma donanımlarını kullanmanız
yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
c) Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp
taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda
olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız
şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi
prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
d) Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya
tornavidaları aletten uzaklaştırın. Dönen alet
parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar
yaralanmalara neden olabilir.
54
e) Kendinize çok fazla güvenmeyin. Duruşunuzun
güvenli olmasına dikkat edin ve daima dengenizi
koruyun. Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edersiniz.
f) Uygun iş giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler
giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi
ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin
hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
g) Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı
takılabiliyorsa, bunların bağlı olup olmadığını ve
doğru işlev görüp görmediklerini kontrol edin. Toz
emme donanımının kullanımı tozdan kaynalanabilecek
tehlikeleri azaltır.
4) ELEKTRİKLİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK
VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK
a) Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun
elektrikli el aletini kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile
belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli
çalışırsınız.
b) Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini
kullanmayın. Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti
tehlikelidir ve onarılması gerekir.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı
değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi
prizden çekin. Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve
istenmeden çalışmasını önler.
d) Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı
bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan
kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Deneyimsiz
kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde elektrikli el aletleri
tehlikeli olabilirler.
e) Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli
parçalarının kusursuz işlev görüp görmediklerini ve
sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini
tam olarak yerine getiremez. Aletinizi kullanmadan
önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası aletlerin
kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
f) Kesici uçları keskin ve temiz tutun. İyi bakım görmüş
kesici uçlar daha ender sıkışırlar ve daha iyi
yönlendirilirler.
g) Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve
benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak
kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve
yaptığınız işi daima dikkate alın. Elektrikli el aletlerini
kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
5) SERVİS
a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek
parçalar kullandırarak onartın. Böylelikle aletin
güvenliğini korumuş olursunuz.
ÇİT BUDAMA MAKİNELERİNE ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
KULLANMADAN ÖNCE
Aleti ilk kez kullanmadan önce pratik bilgiler alınması
önerilir
Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
aletin kullanımı ile ilgili gözetim ve açıklama
sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyumsal ya da
zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmamalıdır
Çocukların aletle oynamasını engelleyin
Çalışan cihazın başından ayrılmayın
Aleti sadece gün ışığında veya uygun yapay aydınlatma
altında kullanın
Çalılar ıslaksa kesmeyin
Koruyucu başlığı arızalı aleti asla kullanmayın
Güç geriliminin, cihazın özellik plakasında belirtilen voltaj
değeriyle aynı olduğunu sık sık kontrol edin (230V veya
240V aletler 220V kaynağa bağlanabilir)
Her kullanım öncesinde cihazın çalışmasını kontrol edin,
herhangi bir arıza durumunda, hiç vakit kaybetmeden
yetkili servis personeli tarafından onarılmasını sağlayın,
cihazı kesinlikle kendiniz açmaya çalışmayın
Düzenli aralıklarla kablosunu kontrol edin ve hasar gören
kısımlarını yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmesini sağlayın
Yalnızca dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve
su geçirmez bir fişi olan ek prizli uzatma kablosu kullanın
Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları
kullanın
Düzenli aralıklarla uzatma kablosunu inceleyin ve hasar
varsa değiştirin (uygun olmayan uzatma kabloları
tehlikeli olabilir)
Aleti nemli ortamlarda kullanırken, en fazla 30 mA
tetikleyici akıma sahip bir artık akım cihazı (AKC) kullanın
Aleti kullanmaya başlamadan önce kesim alanını iyice
inceleyin ve kesici bıçaklara engel olacak tüm yabancı
maddeleri (taş, çivi, tel örgü, metal bitki desteği gibi)
temizleyin
KULLANIM SIRASINDA
Koruyucu eldiven, dar giysiler ve sağlam ayakkabılar
giyin
Çıplak ayakla veya açık sandalet ayakkabılar giyiyorken
aleti kullanmayın
Aleti kullanırken daima uzun pantolon ve uzun kollu
elbiseler giyin
Aleti kullanırken insanları ve hayvanları 5 metre uzakta
tutun
Çalışırken güvenli bir duruş sağlayın (özellikle basamak
veya merdiven kullanıyorken aşırı uzanmayın)
Vücudunuzun tüm bölgelerini kesici bıçaklardan
uzak tutun, bıçaklar hareket ediyorken kesilecek
olan kesme maddelerini veya tutma maddelerini
çıkarmayın ve sıkışan maddeleri temizlerken
anahtarın kapalı olduğundan emin olun (aletin
kullanımı esnasındaki bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmalara neden olabilir)
Kabloyu (uzatma) kesim bölgesinden uzak tutun
(kullanım esnasında kablo çalıların altında kaybolabilir ve
bıçaklar tarafından kazayla kesilebilir)
Kesici bıçaklar gizli kablo tesisatına veya kendi
kablosuna temas edebileceği için elektrikli aleti
sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun (kesici
bıçakların akım ileten elektrik kablosuyla temas etmesi
aletin metal parçalarının elektrik akımına maruz
55
kalmasına ve kullanan kişinin elektriğe çarpılmasına
neden olabilir)
Kabloyu (uzatma) basmayın, ezmeyin veya çekmeyin
Kabloyu (uzatma) ısıya, yağa ve sivri cisimlere karşı
koruyun
Elektriksel veya mekaniksel hatalı çalısma durumunda
aleti hemen kapatın ve fişi çekin
KULLANIMDAN SONRA
Kullandıktan sonra her zaman aleti kapatın ve fişini
prizden çekin
Aleti kesici bıçakları durmuş konumdayken
tutamaklarından taşıyın, aleti naklederken veya
saklarken daima bıçak kılıfını takın (aletin uygun
şekilde taşınması kesici bıçaklardan dolayı meydana
gelebilecek kişisel yaralanma olasılığını azaltacaktır)
Aleti, çocukların erisemeyeceği, iç mekanlarda kilitli ve
kuru bir yerde saklayın
ALET ÜZERİNDE BULUNAN İŞARETLERİN AÇIKLAMASI
3 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
4 Aleti yağmura maruz bırakmayın
5 Koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık giyin
6 Çalışma esnasında kablo (uzatma) hasar görürse veya
kesilirse hemen aletin fişini prizden çekin
7 Çift yalıtım (topraklama kablosu gerekli değildir)
KULLANIM
Kablo tutucu 8
- kablo tutucu A üzerine gösterildiği gibi uzatma
kablosundaki düğümü bağlayın
- uzatma kablosunu güvenceye almak için sıkı şekilde
çekin
İki el emniyet düğmesi 9
Aletin kazayla çalıştırılmasını önler
- her iki B düğmesine ve C düğmesine basarak aleti
çalıştırın
- B düğmesinden veya C düğmesinden birini bırakarak
aleti durdurun
Aletin çalıştırılması
! sadece motor çalışıyorken kesme işlemine
başlayın
! toprağın/kumun kesici bıçaklara zarar vermesini
önlemek için toprak örtüsü bitkilerini kesmeyin D
! 14 mm kalınlıktan fazlasına sahip bitki gövdelerini
keserek aleti aşırı zorlamayın
- kapatmadan önce aleti kesim bölgesinden uzaklaştırın
! aleti kapattıktan sonra bıçaklar birkaç saniye
daha hareket etmeye devam eder
Bıçak ucu muhafazası F 2
- sert nesnelere (çit kazıkları veya ev duvarı gibi)
dokunulduğunda aletin geri tepmesini önler
- uç bıçakların hasar görmesini önler
Çalıların kesilmesi 0
- ilk önce çalıların yanlarını (alttan yukarıya doğru)
ardından üst kısmını kesin
- çalının bir kenarını, yukarıda biraz daha dar olacak
şekilde kesin
- kalın dalları kesmek için bir el testeresi veya budama
makası kullanın
Aletin tutulması ve kullanılması
- aleti iki elinizle sıkıca tutun ve güvenli bir duruş alın
! çalışma esnasında, aleti daima gri renkli
bölge(ler)den tutun(uz) !
- aleti ilerinizde yönlendirin
- uzatma kablosunun daima çalışma alanından uzak
olarak konumlandırın
- kesme işlemine prizin yakınından başlayın ve çalışarak
uzağa doğru gidin
UYGULAMA
Bir çalıyı aynı yükseklik seviyesinde kesmek için
- çalının uzunluğu boyunca istenen yükseklikte bir ip
bağlayın
- çalıyı hemen bu ipin üzerinden kesin
Önerilen kesme/budama zamanları (Batı Avrupa)
- dökülen yapraklı çalıları Haziran ve Ekim aylarında
budayın
- yaprağını dökmeyen çalıları Nisan ve Ağustos
aylarında budayın
- kozalaklı ağaçları ve diğer hızlı büyüyen ağaççıkları
Mayıs ayından Ekim ayına kadar her 6 haftada bir
budayın
BAKIM / SERVİS
Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
Aleti, kablosunu ve kesici bıçaklarını temiz tutun
! temizlemeden önce, cihazın fişini prizden çekin
- aleti nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin (temizlik
maddeleri veya solventleri kullanmayın)
- havalandırma deliklerini G 2 fırça veya basınçlı hava
yardımıyla düzenli olarak temizleyin
- kullanımdan sonra, kesici bıçakları daima dikkatli
şekilde temizleyin ve hafifçe yağlayın
! kesici bıçaklara dokunurken veya bunları
temizlerken eldiven giyin
Düzenli aralıklarla kesici bıçakların durumunu ve bıçak
cıvataların sıkılığını kontrol edin
Düzenli aralıklarla parçaları aşınmaya ve hasara karşı
kontrol edin ve gerektiğinde onarılmasını/değiştirilmesini
sağlayın
Kesici bıçakların bilenmesi
! bileme işleminden önce cihazın fişini prizden
çekin
- sert nesnelerin bıçaklara zarar vermesi durumunda
kesici bıçakları küçük ve düz bir eğeyle bileyin
- ancak bıçakların bir uzman tarafından bilenmesini
sağlamanızı öneririz
- bileme işleminin ardından kesici bıçakları yağlayın
Saklama @
- saklama rayını H duvara 4 adet vidayla (ürünle
birlikte verilmez) monte edin ve yatay olarak
dengeleyin
- aleti saklarken bıçak kılıfını J kullanın
- aleti saklamadan önce paslanmayı önlemek için kesici
bıçakları yağlı bir bezle silin
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen aleti arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli
aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
- aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizide
ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine
ulaştırın (adresler ve aletin servis şemaları www.
skileurope.com adresinde listelenmiştir)
56
SORUN GİDERME
Aşağıdaki liste, sorunların belirtilerini, muhtemel
nedenlerini ve düzeltici eylemleri gösterir (Bunlar sorunu
belirlemez ve düzeltmezse satıcınızla veya servisle
iletişime geçin)
! sorunu araştırmadan önce aleti kapatın ve fişini
prizden çekin
Birden motor çalışmıyor veya durmuyor
- güç kaynağı prizi arızası -> başka priz kullanın
- fiş takılı değil -> fişi takın
- uzatma kablosu hasarlı -> uzatma kablosunu değiştirin
Alet kesik kesik çalışıyor
- uzatma kablosu hasarlı -> uzatma kablosunu değiştirin
- iç kablo tesisatı arızası -> satıcı/servis merkeziyle
iletişime geçin
- açma/kapama düğmesi arızası -> satıcı/servis
merkeziyle iletişime geçin
Motor çalışıyor ancak bıçaklar sabit kalıyor
- dahili arıza -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
Kesici bıçaklar ısınıyor
- kesici bıçaklar körleşmiş -> bıçakları bileyin
- kesici bıçaklarda ezikler mevcut -> bıçakları inceletin
- ya azlığından dolayı çok fazla sürtünme var -> bıçakları
yağlayın
ÇEVRE
Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları
evdeki çöp kutusuna atmayınız (sadece AB ülkeleri
için)
- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski
cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönergelerine
göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre
uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına
uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye
gönderilmelidir
- sembol # size bunu anımsatmalıdır
UYGUNLUK BEYANI
Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara
veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, yönetmeliği hükümleri
uyarınca 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG,
2011/65/EU
Teknik belgelerin bulunduğu merkez: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
GÜRÜLTÜ/TİTREŞIM
Ölçülen EN 60745 göre ses basıncı bu makinanın
seviyesi 80 dB(A) ve çalışma sırasındaki gürültü
100 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim 3,3 m/s²
(el-kol metodu; tolerans K = 1,5 m/s²)
Ölçülen 2000/14/EC göre güvenceli ses gücü düzeyi
LWA 103 dB(A) değerinden daha düşüktür (uygunluğa
ilişkin değerlendirme yöntemi Ek V’e göredir)
Titreşim emisyon seviyesi EN 60745’te sunulan standart
teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla
karşılaştırmak amacıyla ve aletin söz konusu
uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz
kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak kullanılabilir
- aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı
yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz
kalma seviyesini belirgin biçimde artırabilir
- aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek
anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma
seviyesi belirgin biçimde azalabilir
! aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak,
ellerinizi sıcak tutarak ve iş modellerinizi
düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden
koruyun

Nożyce do żywopłotu 0740
WSTĘP
To narzędzie jest przeznaczone do przycinania
żywopłotów i krzewów, wyłącznie do użytku domowego
Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań
profesjonalnych
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
przed rozpoczęciem eksploatacji i zachować ją na
przyszłość 3
Proszę zwrócić szczególną uwagę na instrukcje i
przestrogi odnoszące się do bezpieczeństwa
obsługi; ich nieprzestrzeganie może prowadzić do
poważnego uszkodzenia
Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie
części pokazane na rysunku 2
W razie braku lub uszkodzenia części, skontaktuj się
dealerem
PARAMETRY TECHNICZNE 1
ELEMENTY NARZĘDZIA 2
A Ogranicznik przewodu
B Włącznik na przednim uchwycie
C Włącznik na tylnym uchwycie
D Noże tnące
E Osłona
F Osłona czubka noża
G Szczeliny wentylacyjne
H Szyna do przechowywania (śruby nie są dostarczane
wraz z narzędziem)
J Osłona noży
1 / 1

Skil 0740 AS Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli çit düzelticiler
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur