Beurer BC 21 El kitabı

Kategori
Kan basıncı birimleri
Tip
El kitabı
Teslimat kapsamı
Manşetli tansiyon ölçme cihazı
2 x 1,5 V AAA pil LR03
Saklama kutusu
Kullanım kılavuzu
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Isı, ağırlık, kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, yumuşak
terapi, masaj, güzellik ve hava konularında değerli ve
titizlikle test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her
tarafında tercih edilmektedir.
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride
kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebil-
mesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.
Beurer Ekibiniz
1. Ürün özellikleri
Beurer BC 21 tansiyon ölçme cihazının ambalajının
dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğun-
dan emin olun.
El bileğine takılan tansiyon ölçme cihazı, yetişkinlerin
atardamarlarındaki tansiyon değerlerini, invazif olma-
yan bir şekilde ölçmek ve izlemek için kullanılır. Bu ci-
hazla hızlı ve kolay bir şekilde tansiyonunuzu ölçebilir,
TÜRKÇE
11. Garanzia/Assistenza ................................................70
1. Ürün özellikleri ...........................................................72
2. Önemli bilgiler ...........................................................73
3. Cihaz açıklaması ........................................................77
4. Ölçüme hazırlık .......................................................... 77
5. Tansiyon ölçümü .......................................................80
6. Sonuçların değerlendirilmesi .....................................81
7. Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve silinmesi ....... 83
8. Hata mesajı / arıza giderme .......................................84
9. Cihazın temizlenmesi ve saklanması ......................... 85
10. Teknik veriler ...........................................................85
11. Garanti / servis ........................................................87
İçindekiler
73
ölçüm değerlerini kaydedebilir ve ölçüm değerlerinin
seyrini görüntüleyebilirsiniz. Mevcut olabilecek kalp
ritmi bozukluklarında sizi uyarır.
Elde edilen değerler sınıflandırılır ve grafik olarak de-
ğerlendirilir.
Bilekten tansiyon ölçme cihazında ayrıca
beş farklı dilde (Almanca, İngilizce, Fransızca, Italyan-
ca ve Türkçe) sesli bildirim özelliği de mevcuttur. Ta-
limatlar ve ölçüm sonuçları size kendi seçtiğiniz dilde
bildirilir.
2. Önemli bilgiler
İşaretlerin açıklaması
Cihazın ve aksesuarların kullanım kılavuzunda, amba
-
lajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kul-
lanılır:
Dikkat
Not
Önemli bilgilere yönelik not
Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır
Uygulama parçası tip BF
Doğru akım
Elektrikli ve elektronik hurda
cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE
- Waste Electrical and Electronic
Equipment) uygun şekilde bertaraf
edilmelidir
21
PAP
Ambalajı çevreye zarar vermeyecek
şekilde bertaraf edin
Üretici
Storage/Transport
İzin verilen depolama ve taşıma
sıcaklığı ve hava nemi
Operating
İzin verilen çalışma sıcaklığı ve hava
nemi
IP 22
Cihaz 12,5 mm ve daha büyük
yabancı cisimlere ve eğimli bir
şekilde damlayan suya karşı
korumalıdır
74
Seri numarası
Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin
ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini
karşılar.
Kullanım ile ilgili bilgiler
Değerleri karşılaştırabilmek için tansiyonunuzu her
zaman günün aynı saatlerinde ölçün.
Ölçümden önce en az 30 dakika yemek yememeli,
bir şey içmemeli, sigara kullanmamalı veya fiziksel
egzersiz yapmamalısınız.
İlk tansiyon ölçümünden önce mutlaka 5 dakika
dinlenin!
Bu ölçümden sonra art arda birden fazla ölçüm
yapmak isterseniz, ölçümler arasında mutlaka en
az 1 dakika bekleyin.
Ölçülen değerler ile ilgili şüpheniz varsa, ölçümü
tekrarlayın.
Kendi elde ettiğiniz ölçüm değerleri yalnızca size
bilgi verme amaçlıdır ve doktor tarafından yapılan bir
muayenenin yerini tutmaz! Ölçüm değerlerinizi dok-
torunuza bildirin ve hiçbir zaman ölçüm değerlerin-
den yola çıkarak kendi tıbbi kararlarınızı vermeyin
(örneğin ilaçlar ve dozları)!
Tansiyon ölçme cihazını yenidoğanlarda, hamile-
lerde ve preeklampsi hastalarında kullanmayın.
Tansiyon ölçme cihazını hamilelikte kullanmadan
önce bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.
Kalp ve kan dolaşımı sistemi hastalıkları olması
durumunda hatalı ölçümler meydana gelebilir veya
ölçüm doğruluğu olumsuz etkilenebilir. Bu aynı
zamanda çok düşük tansiyon, diyabet, kan dola-
şımı ve ritim rahatsızlıklarında ve titreme nöbetle-
rinde veya titreme durumunda da meydana gelebi-
lir.
Kronik veya akut damar hastalıkları nedeniyle (örne-
ğin damar daralması) bir kolda kan dolaşımının kısıt-
landığı durumlarda el bileğinden yapılan ölçümün
doğruluğu kısıtlanır. Bu durumda üst koldan ölçüm
yapan bir tansiyon ölçme cihazı kullanın.
Kısıtlı fiziksel, algısal ve akli becerileri nedeniyle ve/
veya tecrübesizlik ve bilgisizliklerinden dolayı cihazı
kullanamayacak durumda olan kişiler (çocuklar da-
hil), güvenliklerinden sorumlu olabilecek yetkili bir
kişinin gözetimi veya direktifleri olmadan cihazı kul-
lanmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamaları için
gözetim altında tutulmalıdır.
Tansiyon ölçme cihazı, yüksek frekanslı bir ameliyat
cihazı ile birlikte kullanılmamalıdır.
75
Bu cihazı yalnızca, el bileklerinin kalınlığı cihaz için
belirtilen değerlere uygun olan kişilerde kullanın.
Şişirme sırasında ilgili uzuvda işlev kısıtlaması mey-
dana gelebileceğini dikkate alın.
Kan dolaşımı, tansiyon ölçümü nedeniyle gereğin-
den uzun bir süre kısıtlanmamalıdır. Cihazın hatalı
çalışması durumunda, manşeti koldan çıkarın.
Manşette sürekli basınç olmasını önleyin ve sık
ölçümlerden kaçının. Bunun sonucunda kan akı-
şının kısıtlanması halinde yaralanmalar meydana
gelebilir.
Manşeti, atardamarları veya toplardamarları tıbbi
tedavi gören bir kola takmamaya dikkat edin, örn.
intravasküler giriş, intravasküler tedavi veya arterio-
venöz (A-V-) bypass.
Manşeti meme ampütasyonu yapılmış olan hasta-
lara takmayın.
Manşeti yaraların üzerine yerleştirmeyin, aksi halde
başka yaralanmalar olabilir.
Manşeti sadece el bileğinize takın. Manşeti vücudun
başka bir kısmına takmayın.
Tansiyon ölçme cihazını yalnızca pille çalıştırabilirsi-
niz.
Otomatik kapatma işlevi, bir dakika içinde hiç-
bir tuşa basılmadığında pil tasarrufu sağlamak için
tansiyon ölçme cihazını kapatır.
Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan
amaçla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Amacına
uygun olmayan ve yanlış kullanım sonucu oluşan
hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
Saklama ve bakım ile ilgili bilgiler
Tansiyon ölçme cihazı hassas ve elektronik par-
çalardan meydana gelir. Ölçüm değerlerinin doğ-
ruluğu ve cihazın kullanım ömrü dikkatli kullanıma
bağlıdır:
Cihazı darbelerden, nemden, kirden, aşırı sıcak-
lık değişikliklerinden ve doğrudan güneş ışığından
koruyun.
– Cihazı düşürmeyin.
Cihazı güçlü elektromanyetik alanların yakınında
kullanmayın ve radyo sistemlerinden veya cep
telefonlarından uzak tutun.
Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkar-
manız önerilir.
Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler
Pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde,
ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
Yutma tehlikesi! Küçük çocuklar pilleri yutabilir ve
bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle piller, küçük
çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır!
76
Artı (+) ve eksi (-) kutup işaretlerine dikkat edin.
Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini
kuru bir bezle temizleyin.
Pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
Patlama tehlikesi!
Piller ateşe atılmamalıdır.
Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
Sadece aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
Şarj edilebilir pil kullanmayın!
Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalama-
yın.
Onarım ve bertaraf hakkında bilgiler
Piller evsel atık değildir. Kullanılmış pilleri lütfen
öngörülmüş atık toplama yerlerine teslim edin.
Cihazın içini açmayın. Bu husus dikkate alınmadığı
takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
Cihaz kullanıcı tarafından onarılmamalı veya kalibre
edilmemelidir. Aksi halde cihazın kusursuz çalış-
ması garanti edilemez.
Onarım işlemleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili
satıcılar tarafından yapılabilir.
Ancak, her şikayet öncesinde önce pilleri kontrol
edin ve gerekirse değiştirin.
Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazlar
evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Cihaz,
ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri
aracılığıyla bertaraf edilebilir. Cihazı, elekt-
rikli ve elektronik hurda cihazlarla ilgili AB
direktifine (WEEE - Waste Electrical and Ele-
ctronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin.
Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makam-
lara iletebilirsiniz.
3. Cihaz açıklaması
1. Hafıza tuşu M
2. Başlat/Durdur tuşu
3. El bileği manşeti
4. Ekran
5. Pil bölmesi kapağı
6. Risk göstergesi
4
5
2
6
1
3
77
Ekrandaki göstergeler:
1. Saat ve tarih
2. Sistolik tansiyon
3. Diyastolik tansiyon
4. Tespit edilen nabız
değeri
5. Nabız simgesi
Kalp ritmi bozukluğu
simgesi
6. Havayla şişirme, havayı
tahliye etme ( )
7. Kullanıcı hafızası /
8. Risk göstergesi
9. Kayıt yeri numarası / hafıza göstergesi Ortalama
değer ( ), sabahları ( ), akşamları ( )
10. Sesli bildirim / sesler
11. Pil değiştirme simgesi
4. Ölçüme hazırlık
Pillerin takılması
Cihazın sol tarafındaki pil bölmesinin kapağını çıkarın.
Kapağı kolayca çıkarmak için üzerine hafifçe bastı-
rarak kilidini açabilirsiniz. Ardından kapağı çekerek
çıkarın.
İki adet 1,5 V mikro (alkalin tip LR03) pil yerleştirin.
Pillerin, işaretlere uygun biçimde kutupları doğru
konuma gelecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.
Şarj edilebilir piller kullanmayın.
Pil bölmesi kapağını tekrar dikkatle kapatın.
Pil değiştirme simgesi göründüğünde, artık ölçüm
yapılması mümkün değildir ve tüm pillerin değiştirilmesi
gerekmektedir. Piller cihazdan çıkarıldığında tarih ve
saat yeniden ayarlanmalıdır. Kaydedilen ölçüm değer-
leri kaybolmaz.
6
5
78
Pillerin bertaraf edilmesi
Kullanılmış, tamamen boşalmış piller özel işaretli top-
lama kutularına atılarak, özel atık toplama yerlerine
veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf
edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin
üzerinde bulunur:
Pb = Pil kurşun içerir,
Cd = Pil kadmiyum içerir,
Hg = Pil cıva içerir.
Saat formatı, tarih, saat ve dil ayarları
Ayarları yapmak için kullanacağınız menüye iki
farklı şekilde erişebilirsiniz:
• İlk kullanımdan ve her pil değişiminden sonra:
Pilleri cihaza yerleştirdikten sonra otomatik olarak
ilgili menüye yönlendirilirsiniz.
• Piller takılı olduğunda:
Cihaz kapalı haldeyken Başlat/Durdur tuşunu
yakl. 5 saniye basılı tutun.
Saat formatı
Tarih
Saat
Dil
Tarihi ve saati mutlaka ayarlamalısınız. Yalnızca doğru
ayarı yaptığınızda ölçüm değerlerinizi tarih ve saat ile
kaydedebilir ve daha sonra tekrar görüntüleyebilirsi
-
niz.
Cihazda ayrıca beş farklı dilde (Almanca, İngilizce,
Fransızca, Italyanca ve Türkçe) sesli bildirim özelliği
de mevcuttur. Cihaz İngilizceye ayarlanmış olarak tes-
lim edilir.
M hafıza tuşu ile ayarlama sırasında değerlerinizi
daha hızlı seçmek için M hafıza tuşunu basılı tu-
tabilirsiniz.
Saat formatı
M hafıza tuşunu 5 saniye basılı tutun veya
pilleri yerleştirin. Kısa bir süre için tam
ekran görünümü görüntülenir. Ardından
ekranda saat formatı yanıp söner.
Şimdi M hafıza tuşu ile istediğiniz saat
formatını seçin ve BAŞLAT/DURDUR tuşu ile
onaylayın.
Tarih
Ekranda yıl sayısı yanıp söner.
M hafıza tuşu ile istediğiniz yılı seçin
ve BAŞLAT/DURDUR tuşu ile
onaylayın.
79
Ekranda ay göstergesi yanıp söner.
M
hafıza tuşu ile istediğiniz ayı seçin ve
BAŞLAT/DURDUR tuşu ile onaylayın.
Ekranda gün göstergesi yanıp söner.
M hafıza tuşu ile istediğiniz günü seçin ve
BAŞLAT/DURDUR tuşu ile onaylayın.
Saat formatı olarak 12h (12 saat) ayarlan-
mışsa, gün ve ay göstergesinin sırası değişir.
Saat
Ekranda saat sayısı yanıp söner.
M hafıza tuşu ile istediğiniz saat sayısını
seçin ve BAŞLAT/DURDUR tuşu ile
onaylayın.
Ekranda dakika sayısı yanıp söner.
M hafıza tuşu ile istediğiniz dakika sayısı-
nı seçin ve BAŞLAT/DURDUR tuşu ile
onaylayın.
Dil
Ekranda Almanca için “
” görüntülenir. Başka bir dil
seçmek için, istediğiniz dil görüntüleninceye kadar M
hafıza tuşunu her seferinde 3 saniye basılı tutun. M
hafıza tuşu ile onaylayın.
= Almanca
= İngilizce
= Fransızca
= Italyanca
= Türkçe
= Sesli bildirim yok, sadece sinyal sesi
Sesli bildirim ses seviyesi
Ekranda “
” (yüksek ses) görüntülenir.
Başka bir ses seviyesi seçmek için M ha-
fıza tuşunu her seferinde 3 saniye basılı
tutun. M hafıza tuşu ile onaylayın.
= alçak ses, = orta seviye ses,
= yüksek ses
= Sesli bildirim kapalı.
Tüm veriler ayarlandıktan sonra cihaz otomatik olarak
kapanır.
5. Tansiyon ölçümü
Manşetin takılması
Sağ ve sol kol arasındaki tansiyon farklı olabilir, dola
-
yısıyla ölçülen tansiyon değerleri de farklı olabilir.
Ölçümü her zaman aynı koldan yapın. İki kol arasın-
daki değerler çok farklıysa, ölçümü hangi kolunuz-
dan yapmanız gerektiğini öğrenmek için doktorunuzla
80
görüşmeniz gerekir. Prensip olarak ölçümleri sol el
bileğinizden yapmanızı tavsiye ederiz.
1 2 3
1 cm
Sol bileğinizi açın. Koldaki kan dolaşımının çok dar
giysiler veya benzeri eşyalar nedeniyle engellenme-
mesine dikkat edin.
Manşeti el bileğinizin iç kısmına yerleştirin.
Manşeti cihazın üst kenarı el ayasının yakl. 1 cm
altına oturacak şekilde kenetlenen bant ile kapatın.
Manşet el bileğine sıkıca oturmalı, ancak el bileğini
çok fazla sıkıştırmamalıdır.
Doğru vücut duruşunun alınması
Her ölçümden önce yakl.
5dakika dinlenin! Aksi halde
sapmalar meydana gelebilir.
Ölçümü otururken veya yatarken
yapabilirsiniz. Tansiyon ölçümü
için rahat bir şekilde oturun. Sırtı-
nızı ve kollarınızı dayayın. Bacak bacak üstüne atma-
yın. Ayaklarınızı düz bir şekilde yere koyun. Kolunuzu
mutlaka destekleyin ve bükün. Ölçüm sırasında ciha-
zın kalp yüksekliğinde olmasına her zaman dikkat edin.
Aksi halde ciddi sapmalar meydana gelebilir. Kolunuzu
ve el ayalarınızı gevşetin.
Ölçümde yanlışlık olmaması için ölçüm sırasında
sakin durmak ve konuşmamak önemlidir.
T
ansiyon ölçümünün yapılması
Manşeti yukarıda açıklandığı gibi takın ve ölçümü ger-
çekleştirmek istediğiniz duruşa geçin.
Tansiyon ölçüm cihazını çalış-
tırmak için BAŞLAT/DURDUR
tuşuna basın. Tüm ekran gös-
tergeleri kısa bir süre yanar.
Son ölçüm değeri görünür ve
3 saniye sonra tansiyon ölçme
cihazı otomatik olarak ölçüme
başlar.
İstediğiniz zaman BAŞLAT/DURDUR tuşuna
basarak ölçümü durdurabilirsiniz.
81
Nabız algılandığında nabız
simgesi görünür.
Sistolik basınç, diyastolik basınç
ve nabız ölçüm sonuçları görünür.
Ölçüm doğru şekilde gerçekleştirilemediğinde _
görünür. Bu kullanım kılavuzundaki Hata mesajı/
hata giderme bölümüne bakın ve ölçümü tekrarla-
yın.
Şimdi M hafıza tuşuna basarak istediğiniz kullanıcı
hafızasını seçin. Kullanıcı hafızası seçimi yapmazsa
-
nız, ölçüm sonucu en son kullanılmış olan kullanıcı
hafızasına kaydedilir. İlgili veya simgesi ekran-
da görünür.
Tansiyon ölçme cihazını BAŞLAT/DURDUR tuşu
ile kapatın. Böylece ölçüm sonucu seçilmiş olan kul-
lanıcı hafızasına kaydedilmiş olur.
Cihazı kapatmayı unutursanız, cihaz yaklaşık 1 dakika
sonra otomatik olarak kapanır.
Bu durumda da değer, seçilmiş olan veya
en son kullanılan kullanıcı hafızasına
kaydedilir.
Yeniden ölçüm yapmadan önce en az
1dakika bekleyin!
6. Sonuçların değerlendirilmesi
Kalp ritmi bozuklukları:
Bu cihaz, ölçüm esnasında olası kalp ritmi bozukluk
-
larını tespit edebilir ve ölçümden sonra gerekirse
simgesi ile bir bozukluk olduğunu gösterir.
Bu, aritmi göstergesi olabilir. Aritmi, kalp atışını yöne-
ten biyoelektrik sistemde hatalar nedeniyle kalp rit-
minin anormal olduğu bir hastalıktır. Semptomla-
rın (atlayan veya erken kalp atışları, yavaş veya çok
hızlı nabız) nedenleri arasında kalp hastalıkları, yaş,
bedensel yatkınlık, aşırı derecede keyif verici madde
tüketimi, stres veya uykusuzluk olabilir. Aritmi yal-
nızca doktor muayenesi ile tespit edilebilir.
Ölçümden sonra ekranda simgesi görünürse
ölçümü tekrarlayın. Lütfen 5 dakika dinlenmeye ve
ölçüm esnasında konuşmamaya veya hareket etme-
meye dikkat edin. simgesi sık görünürse lüt-
fen doktorunuza başvurun. Ölçüm sonuçlarına göre
kendi kendinize teşhis koymanız ve kendi kendinizi
tedavi etmeniz tehlikeli olabilir. Mutlaka doktorunuzun
talimatlarını yerine getirin.
82
Risk göstergesi:
Ölçümler aşağıdaki tabloya göre sınıflandırılıp değer
-
lendirilebilir.
Bu standart değerler sadece genel prensip niteliğinde-
dir, çünkü bireysel tansiyon kişiden kişiye ve farklı yaş
gruplarında vs. farklılık gösterir.
Düzenli aralıklarla doktorunuza danışmanız önemlidir.
Doktorunuz sizin için normal tansiyon olarak kabul
edilebilecek kişisel değerleri ve hangi değerden itiba-
ren tansiyonun tehlikeli olarak sınıflandırılacağını size
söyleyecektir.
Ekrandaki sınıflandırma ve cihazdaki skala, tespit edi-
len tansiyonun hangi aralıkta olduğunu gösterir. Sistol
ve diyastol değerleri iki farklı aralıkta ise (örn. sistol
“Yüksek normal” aralığında ve diyastol “Normal” ala-
nında) cihazdaki grafiksel dağılım her zaman daha
yüksek olan aralığı gösterir; verilen örnekte “Yüksek
normal” aralığı.
Tansiyon
değerlerinin
aralığı
Sistol
(mmHg)
Diyastol
(mmHg)
Önlem
Sınıf 3:
Şiddetli hipertoni
≥ 180 ≥ 110
Doktora
başvurun
Tansiyon
değerlerinin
aralığı
Sistol
(mmHg)
Diyastol
(mmHg)
Önlem
Sınıf 2:
Orta şiddette
hipertoni
160 – 179 100 – 109
Doktora
başvurun
Sınıf 1:
Hafif hipertoni
140 – 159 90 – 99
Düzenli doktor
kontrolü
Yüksek normal 130 – 139 85 – 89
Düzenli doktor
kontrolü
Normal 120 – 129 80 – 84
Kendi kendine
kontrol
İdeal < 120 < 80
Kendi kendine
kontrol
Kaynak: WHO, 1999 (World Health Organization)
83
7. Ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve
silinmesi
Kullanıcı hafızası
Başarılı her ölçümün sonuçları, tarih ve saat
ile birlikte kaydedilir. 60'tan fazla ölçüm verisi
kaydedildiğinde en eski ölçümün üzerine yazılır.
Ölçüm sonucunu yeniden çağırmak için M
hafıza tuşuna basın.
Ekranda
AA
simgesi yanıp söner.
Bu kullanıcı hafızasında kayıtlı olan
tüm ölçüm değerlerinin ortalaması
görünür.
Kullanıcı hafızasını değiştirmek için M hafıza
tuşunu yakl. 3 saniye basılı tutun.
Ortalama değerler
M hafıza tuşuna basın.
Ekranda
AMAM
yanıp söner.
Son 7 günün sabah ölçümlerinin
ortalaması görünür (Sabah: 5.00 –
9.00).
M hafıza tuşuna basın.
Ekranda
PMPM
yanıp söner.
Son 7 günün akşam ölçümlerinin
ortalaması görünür (Akşam: 18.00
– 20.00).
Tek ölçüm değerleri
M hafıza tuşuna tekrar basar-
sanız, ekranda en son gerçek-
leştirilen tek ölçüm görünür
(buradaki örnekte Kullanıcı 1'e
ait Ölçüm 03).
M hafıza tuşuna tekrar basarsanız, ölçtüğünüz
tek ölçüm değerlerini görebilirsiniz.
Cihazı tekrar kapatmak için BAŞLAT/DURDUR
tuşuna basın.
İstediğiniz zaman BAŞLAT/DURDUR tuşuna
basarak menüden çıkabilirsiniz.
84
Ölçüm değerlerinin silinmesi
İlgili kullanıcı hafızasındaki kayıtları silmek için önce
bir kullanıcı hafızası seçin.
Ortalama ölçüm değerleri sorgusunu başlatın. Ek-
randa A yanıp söner, bu kullanıcı hafızasında kayıtlı
olan tüm ölçüm değerlerinin ortalaması görünür.
M hafıza tuşunu basılı tutun ve BAŞLAT/DUR-
DUR tuşunu aynı anda 5 saniye basılı tutun.
Güncel durumdaki kullanıcı
hafızasının tüm değerleri silinir ve
cihaz kapanır.
8. Hata mesajı / arıza giderme
Hata olduğunda ekranda hata mesajı _ görünür.
Hata mesajları aşağıdaki durumlarda görünebilir:
sistolik veya diyastolik basınç ölçülemediğinde (ekranda
veya
görünür),
sistolik veya diyastolik basınç değeri ölçüm aralığının dı-
şında olduğunda (ekranda Hi veya Lo görünür),
manşet çok sıkı veya çok gevşek takıldığında
(ekranda
veya
görünür),
kan basıncı 300 mmHg üzerinde olduğunda (ekranda
görünür),
şişirme işlemi 180 saniyeden uzun sürdüğünde (ekran
-
da görünür),
bir sistem veya cihaz hatası olduğunda (ekranda
,
, veya
görünür),
piller tükenmek üzere olduğunda
.
Bu durumlarda ölçümü tekrarlayın. Hareket etmemeye
ve konuşmamaya dikkat edin. Gerekirse pilleri yeniden
yerleştirin veya değiştirin.
Teknik Alarm – Açıklama
Ölçülen tansiyon (sistolik veya diyastolik) “Teknik
Veriler” bölümünde belirtilen sınırların dışında oldu
-
ğunda ekranda “ ” veya “LoLo” şeklinde teknik alarm
göstergesi belirir. Bu durumda bir doktora başvurma-
nız veya ölçüm işlemini doğru yapıp yapmadığınızı
kontrol etmeniz gerekir.
Teknik alarm sınırları fabrikada sabit ayarlanmıştır ve
değiştirilemez ya da devre dışı bırakılamaz. Bu alarm
sınır değerleri IEC 60601-1-8 standardı kapsamında
düşük önceliklidir.
Teknik alarm kendiliğinden duran bir alarmdır ve sıfır
-
lanması gerekmez. Ekranda görünen uyarı yaklaşık
8saniye sonra otomatik olarak kaybolur.
85
9. Cihazın temizlenmesi ve saklanması
Cihazı ve manşeti dikkatli bir şekilde, sadece hafif
nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
Temizlik malzemesi veya çözücü maddeler kullanma-
yın.
Cihazı ve manşeti kesinlikle suyun altına tutmayın,
aksi halde cihaza ve manşete su girmesi nedeniyle
hasar meydana gelebilir.
Cihazı ve manşeti saklarken, cihaz ve manşet üze-
rinde ağır cisimler olmamasına dikkat edin. Pilleri
çıkarın.
10. Teknik veriler
Model no. BC 21
Ölçüm yöntemi El bileğinden, osilometrik, inva
-
zif olmayan tansiyon ölçümü
Ölçüm aralığı Manşet basıncı 0 300 mmHg,
sistolik 60 -260 mmHg,
diyastolik 40 -199 mmHg,
nabız 40 –180 atış/dakika
Göstergenin doğ
-
ruluğu
Sistolik ± 3 mmHg,
Diyastolik ±3 mmHg,
Nabız gösterilen değerin ±%5'i
Ölçüm belirsizliği Klinik kontrole göre maks. izin
verilen standart sapma:
Sistolik 8 mmHg /
Diyastolik 8 mmHg
Hafıza 2 x 60 kayıt yeri
Ölçüler U 87 mm x G67 mm x
Y31 mm
Ağırlık Yaklaşık 105 g (piller hariç)
Manşet boyutu 140 - 195 mm
İzin verilen kullanım
koşulları
+ 10°C ila +40 °C, %85 bağıl
hava nemi (yoğuşmasız)
İzin verilen saklama
koşulları
-20 °C ila +50 °C, %85 bağıl
hava nemi, 800 –1050 hPa
ortam basıncı
Güç kaynağı 2 x 1,5 V
AAA pil
Pil ömrü Yakl. 200 ölçüm (tansiyo
-
nun yüksekliğine veya şişirme
basıncına bağlıdır)
Aksesuarlar Kullanım kılavuzu, 2 x 1,5 V
AAA pil, saklama kutusu
Sınıflandırma Dahili besleme, IP22, AP veya
APG yok, devamlı kullanım,
uygulama parçası tip BF
86
Seri numarası, cihazın üzerinde veya pil bölmesin-
dedir.
Güncelleme nedeniyle teknik bilgilerde önceden
haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Bu cihaz EN60601-1-2 (CISPR 11, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8 uygunluğu) sayılı
Avrupa Normu kapsamındaki gerekliliklere uygun-
dur ve elektromanyetik uyumluluk bakımından özel
koruma tedbirlerine tabidir. Lütfen taşınabilir veya
mobil yüksek frekanslı iletişim sistemlerinin bu
cihazı etkileyebileceğini dikkate alın.
Bu cihaz, tıbbi ürünlerle ilgili 93/42/AET sayılı AB
direktifine, tıbbi ürün kanununa ve şu normlara
uygundur: EN1060-1 (invazif olmayan tansiyon
ölçme cihazları Bölüm 1: Genel şartlar), EN1060-3
(invazif olmayan tansiyon ölçme cihazları Bölüm
3: Elektromekanik tansiyon ölçme cihazları için
tamamlayıcı şartlar) ve IEC80601-2-30 (Tıbbi elekt-
rikli cihazlar Bölüm 2–30: Otomatik, invazif olmayan
tansiyon ölçme cihazlarının temel özellikleri dahil
olmak üzere güvenlik için özel koşullar).
Bu tansiyon ölçme cihazının doğruluğu dikkatli bir
şekilde kontrol edilmiştir ve cihaz uzun bir kullanım
ömrüne yönelik olarak geliştirilmiştir. Cihazın tedavi
amacıyla kullanılması halinde, uygun araçlarla
ölçüm kontrolleri yapılmalıdır. Doğruluk kontrolü ile
ayrıntılı bilgileri servis adresinden talep edebilirsiniz.
Elektromanyetik uyumluluk hakkında bilgiler
Cihaz, konutlar dahil olmak üzere bu kullanım
kılavuzunda belirtilen tüm ortamlarda çalıştırılabilir.
Elektromanyetik parazit mevcudiyeti olduğunda
cihazın fonksiyonlarının duruma bağlı ola-
rak kısıtlanma ihtimali vardır. Bunun sonucunda
örneğin hata mesajları görülmesi veya ekranın/
cihazı devre dışı kalması mümkündür.
Bu cihaz başka cihazların hemen yanında
veya başka cihazlar ile üst üste koyula-
rak kullanılmamalıdır, aksi halde cihazın hatalı
çalışması söz konusu olabilir. Bahsedilen şekilde
bir kullanım kesinlikle kaçınılmazsa, gerektiği gibi
çalıştıklarından emin olmak için bu cihaz ve diğer
cihazlar gözlemlenmelidir.
Bu cihazın üreticisinin belirttiği veya sağladığı akse-
suarlar haricindeki aksesuarların kullanılması, elek-
tromanyetik parazit emisyonlarının artmasına veya
cihazın elektromanyetik uyumluluğunun azalmasına
neden olabilir ve cihazın hatalı çalışmasına yol aça-
bilir.
Bunun dikkate alınmaması cihaz performansının
olumsuz etkilenmesine neden olabilir.
87
11. Garanti / servis
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm
(aşağıda „Beurer“ olarak anılacaktır) bu ürün için
aşağıdaki koşullar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan
kapsamda bir garanti sunmaktadır.
Aşağıdaki garanti koşulları, satıcının müşteri ile
yaptığı satış sözleşmesinden doğan yasal garanti
yükümlülüklerini etkilemez.
Garanti, yasalarla zorunlu kılınan sorumlulukların
kapsamında herhangi bir kısıtlamaya neden
olmaksızın geçerlidir.
Beurer, bu ürünün kusursuz bir şekilde çalıştığını ve
eksiksiz olduğunu garanti eder.
Yeni ve kullanılmamış bir ürünün müşteri tarafından
satın alınmasıyla başlayan ve dünya genelinde geçerli
olan garanti süresi 5 yıldır.
Bu garanti sadece tüketici olarak müşteri tarafından
satın alınan ve bireysel amaçlarla sadece evde
kullanılan ürünler için geçerlidir.
Alman yasaları geçerlidir.
Bu ürünün garanti süresi içinde aşağıda belirtilen
hükümler uyarınca eksiksiz olmadığı veya çalışma
açısından kusurlu olduğu saptanırsa, Beurer bu ga
-
ranti koşulları kapsamında ücretsiz bir ikame ürün
teslimatı veya onarım gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Müşteri bir garanti talebinde bulunmak
istediğinde önce yerel satıcıya başvuracaktır:
Servis adreslerinin olduğu ekteki „Uluslararası
Servis“ listesini inceleyin.
Bu durumda müşteriye, garanti işlemlerinin
yürütülmesiyle ilgili olarak örneğin ürünün nereye
gönderileceği ve hangi belgelerin gerekli olduğu gibi
ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Garanti talebi ancak müşterinin
- faturanın/satın alma belgesinin bir kopyasını ve
- orijinal ürünü
yetkili bir Beurer iş ortağına sunabilmesi halinde
işleme konabilir.
Aşağıdaki durumlar kesinlikle bu garanti kapsamının
dışındadır:
-
Ürünün normal kullanımından veya tüketiminden
kaynaklanan aşınmalar ve yıpranmalar;
-
Bu ürün ile birlikte teslim edilen ve usulüne uygun
kullanıldığında da yıpranabilecek veya tükenebile-
cek aksesuar parçaları (örneğin piller, şarj edilebilir
piller, manşetler, contalar, elektrotlar, aydınlatma
malzemeleri, başlıklar ve nebulizatör aksesuarları);
88
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır
-
Kullanım kılavuzundaki bilgiler dikkate alınmadan ve/
veya usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılan,
temizlenen, depolanan veya bakımı yapılan ürünler
ve Beurer tarafından yetkilendirilmemiş bir servis
merkezi veya müşterinin kendisi tarafından açılan,
onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünler;
-
Ürünün üreticiden müşteriye nakliyesi sırasında
oluşan hasarlar;
-
İkinci kalite ürün veya kullanılmış ürün olarak satın
alınan ürünler;
-
Bu üründeki bir kusurdan kaynaklanan müteakip
hasarlar (ancak bu durumda ürün sorumluluğu veya
yasal zorunlu sorumluluk hükümleri uyarınca tüketi-
ci hakları olabilir).
Onarım veya komple değişim garanti süresini hiçbir
şekilde uzatmaz.
89
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Beurer BC 21 El kitabı

Kategori
Kan basıncı birimleri
Tip
El kitabı