One For All URC 7962 El kitabı

Tip
El kitabı
T
ü
r
k
ç
e
Ekstra Özellikler
+
örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda
• Key Magic®
KAYBOLAN veya BOZULAN
orijinal uzaktan kumandanızın
işlevlerini kullanabilmenizi sağlar.
Modun Yeniden
Belirlenmesi
Aynı tipte iki (veya daha fazla)
cihazın kurulması.
p. 2
K
e
y
M
a
gic
®
Kurulum prosedürü ta-
mamlandıktan sonra
eksik işlev
Philips
Sony
TV1
TV2
Eksik işlevinizi Müşteri Servisimizden (5
basamaklı) bir Key Magic® işlev kodu
isteğinden bulunarak edinebilirsiniz.
Sonra, sayfa 3'deki talimatları uygulay-
arak devam edin.
p. 3
4
5
M
agic tuşuna basın
v
e bırakın
6
Tebrikler! “Stb” modunu ikinci bir “ tv modu olarak yeniden ayarladınız.
Şimdi televizyonunuzu stb modunda programlamak için ONE FOR ALL Sim-
pleSet” (ONE FOR ALL Basit Ayar), “Direct Code Set Up” (Doğrudan Kod Kuru-
lumu) veya “Search Method” (Arama Yöntemi) bölümlerindeki talimatları
izleyin.
Bir cihazın modunun orijinal moduna sıfırlanması
1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
2) 9 9 2 rakamlarına basın.
3) Orijinal moduna sıfırlamak istediğiniz ilgili cihaz modunu seçin (örneğin
stb'yi seçin).
4) Magic tuşuna iki kez basın. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
magic tuşuna basın ve bırakın. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
Hedef cihazı seçin,
örneğin stb.
< select >
1
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
9 9 2 rakamlarına basın.
--> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
2
x2
Bu özellik aynı tipte 2 (veya daha fazla) cihazı (örneğin iki TV'yi) ONE FOR ALL kumandaya programlamanızı sağlar. Aşağıdaki örnekte ek bir televizyon kurulumunu yapmak iste-
d
iğiniz durum gösterilmiştir. Bu nedenle örneğin "stb" modunu "tv" modu olarak yeniden belirlemeniz (değiştirmeniz) gerekir.
Örnek. “stb modunun “tv olarak yeniden belirlenmesi:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Kaynak cihazı
seçin, örneğin tv.
< select >
Modun Yeniden Belirlenmesi
x2
Key Magic®
3
2
3
Orijinal işlevine dönmesi için bir tuşun sıfırlanması.
1) İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
2) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
3) 9 9 4 rakamlarına basın.
4) İlgili tuşa (örneğin kırmızı) iki kez basın.
Tebrikler! "I/II (mono/stereo) işlevini orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR
ALL uzaktan kumandaya başarılı bir şekilde programladınız. ARTIK "kırmızı tuş"a
(tv modunda) her basışınızda "I/II (mono/stereo) işlevini elde edeceksiniz.
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
9 9 4 rakamlarına basın.
-
-> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
4
Magic tuşuna basın
ve bırakın
5
Müşteri Servisi tarafından verilen 5 basamaklı işlev kodunu girin.
(örneğin 00123)
--> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
6
İşlevin atanacağı tuşa (örneğin kırmızı tuş)
basın.
Ö
rnek: KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanızdaki “I/II (mono/stereo)“ işlevi-
nin ONE FOR ALL uzaktan kumandanızdaki "kırmızı tuşa" atanması.
K
e
y
M
a
gic®
örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda
İlgili cihazı seçin,
örneğin. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® özel bir ONE FOR ALL özelliğidir. ONE FOR ALL orijinal uzaktan kumandanızın pek çok işlevinin, hatta ONE FOR ALL tuştakımında ayrı bir tuşu olmayan işlevlerinin bile çalıştırılma-
s
ını sağlar. Sık kullanılan işlevler ONE FOR ALL kumandanızın KeyMagic® özelliğini kullanarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. KeyMagic® ile belirli bir işlevi programlamak için ilgili işlev kodunu
bilmeniz gerekir. İşlev kodları farklı cihaz tiplerine göre değiştiğinden, kılavuzda yer almamaktadırlar. İşlev kodlarını tüketici servisi yardım hattından mektup, faks veya e-posta ile isteyebilirsi-
n
iz.
B
izimle iletişim kurduğunuzda aşağıdakileri belirttiğinizden emin olun:
İlgili cihazın tipi, Marka ve Model numarası.
• KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanın model numarası.
• İşlevin orijinal uzaktan kumandanız üzerinde nasıl işaretlendiği.
s
onra;
Müşteri Servisi size aşağıdakiileri sağlayacaktır:
İstenen her bir işlev için bir işlev kodu (5 basamaklı).
İşlev kodlarını müşteri servisinden aldığınızda, kodun programlanması
kolaydır:
1 / 1

One For All URC 7962 El kitabı

Tip
El kitabı