One For All URC 7555 Kullanım kılavuzu

Marka
One For All
Model
URC 7555
Tip
Kullanım kılavuzu
WWW.ON EFORALL. COM 95
1
1
4
4
Ï
Ï
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
·
·
Ú
Ú
Û
Û
ı
ı
Â
Â
Ù
Ù
ˆ
ˆ
Ó
Ó
§
§
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
È
È
Ò
Ò
Ó
Ó
G
G
u
u
i
i
d
d
e
e
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV ηÈ/‹ SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "Guide"
(¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
I
I
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV ηÈ/‹ SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «Display»
(∂ÌÊ¿ÓÈÛË), «OSD» (ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ √ıfiÓË) ‹ «info»
(ÏËÚÔÊÔڛ˜), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
?
?
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «help» (‚Ô‹ıÂÈ·), ¿Ó
˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
B
B
a
a
c
c
k
k
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV, VCR Î·È DVD ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «Menu
Exit» (ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ªÂÓÔ‡), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ SAT ÌÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ «back» (›Ûˆ) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡.
P
P
P
P
V
V
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Pay Per View (PPV-
∂ÎÔÌ‹ ∂› ¶ÏËڈ̋), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
S
S
u
u
b
b
t
t
.
.
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV, VCR, SAT Î·È DVD ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
«Subtitle» (ÀfiÙÈÙÏÔÈ), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
R
R
a
a
d
d
i
i
o
o
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «Radio»
·‰ÈfiʈÓÔ), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
F
F
a
a
v
v
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV, ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û ¢Ú›·
ÔıfiÓË (16:9), Â¿Ó ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SAT ı· ¤¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
«Favorite» (∞Á·Ë̤ÓÔ), Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
Ï
Ï
Ë
Ë
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
Ô
Ô
Ï
Ï
Á
Á
È
È
Ô
Ô
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:13 Pagina 95
WWW.ONEFORALL.COM 127
O
NE FOR ALL 5 UZAKTAN KUMANDASININ RES 2
1
28
P
İLLEN TAKILMASI 3
1
29
TUŞ TAKIMI
129
ONE FOR ALL 5'İ AYARLAMA
132
(
ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)
A
RAMA YÖNTE
1
33
KODLAR
Televizyonlar 181
Video Kaydediciler 189
Uydu Alıcılar 191
Kablo Dönüştürücüler 194
Video Aksesuarları 195
Çeşitli Ses 195
Amplifikatör 195
Amp. / Radyo 196
DVD 197
K
OD GÖSTERME
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)
134
HIZLI KOD REFERANSI
134
ÖĞRENME ÖZELĞİ
135
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, ONE FOR ALL 5'e nasıl
kopyalanacağı)
ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI
137
EKSTRA ÖZELLİKLER
Modların tekrar atanması (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)
138
Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme
139
Makrolar (komut dizileri)
140
Key Magic (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)
142
Renk ve Parlaklık
143
SORUN GİDERME
143
ŞTERİ ZMETLE
144
İ
çindekiler Tablosu
ONE FOR ALL 5'iniz beş cihazı çalıştırabilecektir:
TV : Televizyon
VCR : Video Kaydedici
SAT : Uydu Alıcı ya da Kablo Dönüştürücü
DVD : DVD Oynatıcı
AMP : Amplifikatör / Radyo
ONE FOR ALL 5'i çok daha benzersiz yapan bir diğer özellik de, orijinal uzaktan
kumandanız üzerindeki herhangi bir özel işlevi yeni ONE FOR ALL 5 tuş takımına
kopyalamanızı sağlayan "Öğrenme" özelliğidir.
Aşağıdaki sayfalarda, ONE FOR ALL 5'inizi cihazlarınızda kullanmak üzere nasıl
ayarlanabileceğiniz ile ilgili basit işlemler açıklanmaktadır.
Bu kılavuza ileride tekrar bakmanız gerekebilir. Bu nedenle saklayın.
ONE FOR ALL 5'iniz Hakkında
r
k
ç
e
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 127
WWW.ONEFORALL.COM 129
P
illerin Takılması
ONE FOR ALL 5'iniz 4 yeni AAA/LR03” alkalin pille çalışır.
1
Pil kapağını yukarıda doğru itin ve çıkartmak için kaldırın.
2 Pillerin (+) ve (-) işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri
takın.
3
Pil kapağını, aşağı doğru iterek ve yeniden konumuna girmesine izin vererek
y
erine takın.
1
28. sayfada ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandanın resmine bakın.
1 M
agic Tuşu
MAGIC tuşu, ONE FOR ALL 5'inizi ayarlamak için kullanılır.
2 Power
POWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
3 Arkadan Aydınlatmalı Cihaz Tuşları
TV, VCR, SAT, DVD ve AMP tuşları, kumanda edilecek ev sineması cihazlarını seçmek
için kullanılır. Örneğin uzaktan kumanda TV tuşuna bastığınızda TV'nizin, VCR
tuşuna bastığınızda Video Kaset Kaydedicinizin vs. kumanda edilmesini sağlar.
Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen 132. sayfadaki çizelgeye bakın.
ONE FOR ALL'un kullanılması sırasında cihaz tuşunun altındaki kırmızı ışık
(LED - Işık Yayan Diyot), kullandığınız cihaz modunu gösterecek şekilde yanar.
4 Numara Tuşları (0-9, -/- -, AV)
Numara tuşları (0-9, -/--, AV), örneğin doğrudan kanal seçimi işlevi gibi orijinal
uzaktan kumandanızla aynı şekilde çalışır. Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki
numara giriş seçimi (-/--) tuşu varsa, -/-- tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. Orijinal
uzaktan kumandanızda 10 tuşu varsa, bu işlev de -/-- tuşunun altında bulunabilir.
Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev de AV tuşunun altında
bulunabilir. AMP modunda Numara tuşları kaynak (giriş) seçimi için kullanılıyor
olabilir.
5 AV Tuşu
TV modunda, AV / Giriş işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan
kumandanızda varsa "TV/VCR" işlevini elde edersiniz. DVD modunda, orijinal
uzaktan kumandanızda varsa "TV/DVD" işlevini elde edersiniz. DVD modunda,
orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/SAT" ya da "TV/DTV" işlevini elde
edersiniz.
6 Volume +/- (Ses Seviyesi) Tuşları
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı şekilde çalışır.
Tuşlar
Önemli notlar:
- P
il bölmesi kapağının iç kısmında, ONE FOR ALL 5'inizi cihazınız için
ayarladıktan sonra, ilerde başvurmak üzere Ayar Kodlarını yazabileceğiniz
bir etiket bulunmaktadır. İleride kodları kolay biçimde bulmak için yazın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- P
illeri değiştirdikten sonra, ayar kodlarınız ve gelişmiş programlamalar
kumandada kalır.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 129
130 WWW.ONEFORALL.COM
7 Mute (Ses Kapatma) Tuşu
M
ute tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
8 Menü Tuşu
M
ENU tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işleve sahiptir.
9 C
hannel +/- (Kanal +/-) Tuşları
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı şekilde çalışır.
10 Yön Tuşları
O
rijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuşlar, cihazınızın menü modunda hareket
etmenizi sağlayacaktır.
11 OK
O
K tuşu, menü işlemlerinde seçimlerinizi onaylamak için kullanılır.
12 Transport Keys (VCR / DVD) (Hareket Tuşları)
Bu tuşlar, cihazınızın hareket işlevlerini çalıştırır (PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ),
R
EW (HIZLI GERİ) vs.) Yanlışlıkla kaydetmeyi önlemek için kayda başlamak için
R
ECORD tuşuna iki kez basılmalıdır.
13 Teletekst Tuşları
TV tuşuna bastıktan sonra, hareket tuşları (REW, PLAY, PAUSE, FF), ana Teletekst işle-
vlerini çalıştırmak için kullanılır. Tuşların altındaki semboller Teletekst içindir.
Teletekst tuşları, televizyonunuzun Teletekst işlevlerine ulaşmak için kullanılır. Tabi
ki televizyonunuzun Teletekst özelliğinin olması gerekmektedir.
TEXT ON (TELETEKST AÇIK): Televizyonu Teletekst moduna getirir.
TEXT OFF (TELETEKST KAPALI): Televizyonu normal izleme moduna getirir.
Bazı televizyonlarda bu işlev, TEXT ON (Teletekst Açık) tuşuna bir kaç kez basarak
yapılabilmektedir.
HOLD/STOP (TUT/DURDUR): Sayfa değişimini durdurur.
MIX (KARIŞIK): Teleteksti ve normal televizyon yayınını aynı anda gösterir.
Bu tuşu alt yazılar için de kullanabilirsiniz. Bazı televizyonlarda bu işleve,
Text (teletekst) tuşuna iki kez basılarak ulaşılmaktadır.
EXPAND (GENİŞLET): Teletekst sayasının üst yarısını daha büyük harflerle gösterir.
Yeniden bastığınızda, Teletekst sayfasının alt yarısını büyütülmüş halde görürsünüz.
Normal Teletekst izlemeye geri dönmek için televizyonunuza bağlı olarak tekrar
EXPAND (GENİŞLET) tuşuna ya da TEXT ON (TELETEKST AÇIK) tuşuna basın.
INDEX (DİZİN): Bu tuş, teletekst modunda dizin işlevine erişim sağlayacaktır.
TV tuşuna bastıktan ve teletekst moduna girdikten sonra kırmızı, yeşil, sarı ve mavi ile
işaretli tuşlar, televizyonunuzun Fastext işlevlerine ulaşmanızı sağlar. Orijinal uzaktan
kumandanızda bu tuşlar Menü'de gezinme için kullanılıyorsa ONE FOR ALL Fastext
tuşları da aynı şekilde çalışabilir.
?
i
?
i
Tuşlar
Önemli not: Teletekst ve Fastext işlevleriyle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar için lütfen
televizyonunuzun kılavuzuna bakın. Farklı televizyonların Teletekst ve Fastext işlevlerini
farklı şekillerde kontrol ettiğini unutmayın. Teletekst işlevlerinin hepsi, sizin kullandığınız
modelde kullanılamıyor olabilir.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 130
WWW. ONEFORALL.C OM 131
14 Ek İşlev Tuşları
Guide (Rehber)
TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Guide"
(Rehber) işlevini elde edersiniz.
I
TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa
‘Display” (Göster), “OSD (Ekran Menüsü) ya da “Info(Bilgi) işlevini elde
edersiniz.
?
SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "help" (yardım) işle-
vini elde edersiniz.
Back (Geri)
TV, VCR ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Menu
Exit" (Menü Çıkışı) işlevini elde edersiniz. SAT menüsü modunda, bir
önceki menü ekranına geri dönmek için “geri” tuşunu kullanabilirsiniz.
PPV
SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda Pay Per View (İzleme
Başına Ödeme - PPV) işlevini elde edersiniz.
Subt. (Altyazı)
TV, VCR, SAT ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa
“Altyazı” işlevini elde edersiniz.
Radio (Radyo)
SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Radio" (Radyo)
işlevini elde edersiniz.
Fav (Favori)
TV modunda bu tuş, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, (16:9)
geniş ekran görüntü işlevini kullanmanızı sağlar. SAT modunda,
orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Favorite" (favori) işlevini elde
edersiniz.
Tuşlar
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 131
132 WWW.O NEFORALL.C OM
Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your Television:
1 Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 181 - 200). Kodlar,
cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir.
En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan
emin olun (bekleme modunda değil).
2 Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL 5'te TV tuşuna
basın.ress the TV key on the ONE FOR ALL 5 for the device
you wish to Set-Up.
3 ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun
altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC
tuşuna basılı tutun.
4 Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu girin.
Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.
5 Şimdi ONE FOR ALL 2 uzaktan kumandanızı cihazınıza (televizyon)
doğrultun ve POWER'a basın. Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL 5,
cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.
6 Cihazınızı yeniden açın ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için uzaktan
kumandanın tüm işlevlerini deneyin. İşlevler düzgün çalışmıyorsa, cihazınızın
markası altında listelenen başka bir kodu kullanarak 1-5. adımları tekrarlayın.
7 Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları
uygulayın. Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbiri cihazınızı
çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, 133. sayfada açıklanan Arama
Yöntemini deneyin.
8 İlerde bakmak üzere cihazınızın kodunu, pil bölmesinde yer alan dört rakam
kutusuna ve 134. sayfadaki alana yazın.
ONE FOR ALL 5'i ayarlama
(ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)
- Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya
da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
- Cihazınızın uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, cihazınızı ayarlarken POWER
tuşu yerine PLAY tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce ilgili cihaz tuşuna basmayı unutmayın.
ONE FOR ALL
Acura
Admiral
Adyson
Agazi
AGB
Agef
Aiko
0009
0087, 0093, 0363, 041
0217, 0216
0264
0516
0087
0216, 0009, 0037, 0
0037, 0274
0361, 0208, 0371,
___ _
Cihazlar, aşağıdaki tuşlar altında bulunabilir:
İkinci bir TV, VCR, SAT, DVD ya da AMP kurmak için 138. sayfaya bakın.
* DVBT kodları (Dijital Karasal Yayın / Free View), ”Uydu Alıcılar” bölümünde bulunabilir.
Video Kaydedici
Televizyon
Uydu Alıcılar (aynı zamanda DVBT*) /
Kablo Dönüştürücüler
Video Aksesuarı
Amplifikatör
Amp. / Radyo
Çeşitli Ses Cihazları
DVD / DVD-R
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 132
WWW. ONEFORALL.C OM 133
* DVBT kodları (Dijital Karasal Yayın / Free View), ”Uydu Alıcılar” bölümünde bulunabilir.
- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz. TV'nizi yeniden açmak için bir "numa-
ra tuşuna" ya da "TV-text off" tuşuna basmayı deneyin.
- Televizyonunuzu düzgün biçimde kumanda edemiyorsanız, lütfen Arama Yöntemi'ni
kullanmaya devam edin; yanlış Kod'u kullanıyor olabilirsiniz.
- Başka bir cihazın kodunu aratmak için yukarıdaki talimatları uygulayın; tek fark, 2.
adımda TV yerine ilgili cihazın tuşuna basın.
- Video Kaydedici ya da DVD Oynatıcınızın orijinal uzaktan kumandasında POWER tuşu
yoksa, 5. adımda POWER yerine PLAY'e basın.
ONE FOR ALL 5'i ayarlama
Arama Yöntemi
--> İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR
ALL 5'e tepki vermiyorsa.
--> Cihazınızın markası listede yoksa.
Arama Yöntemi ONE FOR ALL 5'in hafızasında bulunan tüm kodları taramanızı sağlar.
Örnek: TV'nizin kodunu aratmak için:
1 Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'u TV'nize doğrul-
tun.
2 ONE FOR ALL 5 üzerinde TV tuşuna basın.
3 ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun
altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC
tuşuna basılı tutun.
4 9 9 1 tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
5 Daha sonra POWER'a basın.
6 ONE FOR ALL 5'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana
kadar tekrar tekrar CH+ tuşuna basın (CH+ tuşuna her basışınızda ONE
FOR ALL 5, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali
gönderecektir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden
(150 keze kadar), lütfen sabırlı olun. Bir kodu atlarsanız, CH- tuşuna
basarak önceki kodlara gidebilirsiniz. Bu tuşa basarken ONE FOR ALL 5'i
Televizyonunuza doğrultmayı unutmayın.
7 Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için MAGIC tuşuna
basın.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 133
134 WWW.O NEFORALL.C OM
ONE FOR ALL 5'inizi ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN
yanıp sönmelerle gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Örnek: Televizyonunuzun kodunu göstermek için:
1 TV'ye bir kez basın.
2 ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun
altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC
tuşuna basılı tutun.
3 9 9 0 tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
4 Dört basamaklı kodun ilk basamağı için 1 tuşuna basın ve kırmızı ışığın
kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır.
5 İkinci basamak için 2'ye basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.
Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır.
6 Üçüncü basamak için 3'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.
Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır.
7 Dördüncü basamak için 4'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.
Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır. Artık dört basamak
kodunuzu öğrendiniz.
Hızlı Kod Referansı
İleride hızlı ve kolay biçimde bulmak için aşağıdaki kutulara ve pil bölmesine
cihazlarınızın kodlarını yazın.
Cihaz Türü Kodu
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
Kod Gösterme
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)
- Diğer cihazlarınızın kodlarını görmek için 1. adımda ilgili cihaz tuşuna basın.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 134
WWW. ONEFORALL.C OM 135
ONE FOR ALL 5, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir.
ONE FOR ALL 5'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan
bir ya da daha fazla tuşun, ONE FOR ALL tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz.
Rahatlığınız için ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandada, orijinal kumandanızdaki herhangi
bir işlevi, ONE FOR ALL 5'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi
bulunmaktadır.
Başlamadan önce:
- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- ONE FOR ALL'unuzun ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük
olmadığından emin olun.
Öğrenme (Doğrudan)
Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, ONE FOR ALL 5'in
"Radio" tuşuna kopyalamak için.
1 Her iki uzaktan kumandayı (ONE FOR ALL 5 ve orijinal uzaktan kumandanızı)
düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine
baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.
2 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna
basın ve basılı tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED
(seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp
söner.
3 9 7 5 tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
4 Öğrenilen işlevi kopyalamak istediğiniz modu seçmek için cihaz tuşuna
(ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) basın (Örneğin: TV tuşu).
5 Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz tuşa basın (ONE FOR ALL uzaktan
kumanda üzerinde) (Örneğin: ”Radio” tuşu).
Cihaz tuşu hızla yanıp söner.
6 ONE FOR ALL üzerindeki cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar
kopyalamak istediğiniz tuşa basın ve basılı tutun (orijinal
uzaktan kumandanızda) (Örneğin: “mono/stereo” tuşu).
7 Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz
bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir.
8 Öğrenme modundan çıkmak için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene
kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.
9 Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaz
tuşuna basın.
Öğrenme Özelliği
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin,
ONE FOR ALL 5'e nasıl kopyalanacağı)
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 135
136 WWW.ONEFORALL.COM
Öğrenme Özelliği
Değiştirilmiş Öğrenme
O
NE FOR ALL işlevinden vazgeçmeden ONE FOR ALL'un bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev
atayabilirsiniz. Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, aşağıdakiler HARİÇ herhangi bir tuşa
konabilir: Cihaz tuşları, MAGIC tuşu, Numara tuşları Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi
yüklemek için bir önceki sayfada verilen 1-8. adımları uygulayın. 5. adım sırasında,
öğrenilmiş işlevi koyduğunuz tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna bir kez basın.
Değiştirilmiş işleve ulaşmak için önce MAGIC tuşuna, ardından öğrenilmiş işlevi
yüklediğiniz tuşa basın.
Ö
nemli notlar:
- 2 - 7. adımlarda (sayfa 135), her işlemi yapmak için yaklaşık 10 saniye süreniz
bulunmaktadır. İki adım arasında 10 saniyeden daha uzun süre olduğunda,
y
eniden 2. adımdan başlamanız gerekecektir.
-
B
ir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal ONE FOR ALL 5 işlevi
o
tomatik olarak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın
(Channel ve Volume tuşları hariçtir).
- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen
i
şlev atayabilirsiniz.
-
D
eğiştirilmiş Öğrenme işlevi, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse,
Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- ONE FOR ALL 5, yaklaşık 25 - 40 arası işlevi öğrenebilmektedir.
-
b
ir işlevin yerine, başka bir işlevi yerleştirerek, daha önceki işlevi değiştirebilirsiniz.
-
Ö
ğrenme doğrudan güneş ışığı ya da akkor lambalar (sıradan lambalar) altında
yapılmamalıdır.
-
Yukarıdaki talimatları uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan
e
min olun.
- P
illeri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 136
WWW.ONEFORALL.COM 137
Ö
ğrenilmiş bir işlevi silmek için:
1 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı
t
utun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak),
b
ir kez, ardından iki kez yanıp söner.
2 9 7 6 tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
3
İşlevin silineceği cihaz tuşuna basın.
4 Silinecek öğrenilmiş tuşa iki kez basın (LED iki kez yanıp söner).*
5
Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 1-4. adımları tekrarlayın.
6 ONE FOR ALL 5'in orijinal işlevleri kullanılabilir duruma gelecektir.
*
Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce
MAGIC tuşuna basın (4. adım sırasında).
B
elirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silmek için:
1 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı
t
utun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak),
bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
2 9 7 6 tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
3 İlgili cihaz (mod) tuşuna iki kez basın.
Çalıştırma Sıfırlaması
Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş ve Key Magic, Makro'lar gibi bazı
diğer programlanmış işlevleri silecektir.
1 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı
tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak),
bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
2 9 8 0 tuşlarına basın (cihaz tuşu dört kez yanıp söner).
Öğrenme Özelliği
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 137
138 WWW.O NEFORALL.C OM
Bir cihaz tuşunun modu değiştirilebilir. ONE FOR ALL 5 kumandanızla aynı cihazdan iki tane
ayarlamak istediğinizde bu özellik işe yaramaktadır. Kod, "Doğrudan kod ayarlama" (132. s)
ya da "Arama yöntemi" (133. s) kullanılarak ayarlanabilir.
Bir cihaz tuşunu değiştirmek için aşağıdaki üç örneğe bakın.
Örnek 1) VCR tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.
Örnek 2) SAT tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.
Örnek 3) SAT tuşuna ikinci bir VCR programlamak isterseniz.
Örnek 1:
VCR tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için VCR tuşunu bir TV tuşuna
değiştirmeniz gerekir. Bunun için:
(*) (**)
VCR tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.
Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:
(*) (TV kodu) (**)
Örnek 2:
SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, SAT tuşunu bir TV tuşuna
değiştirmeniz gerekir. Bunun için:
(*) (**)
SAT tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.
Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:
(*) (TV kodu) (**)
Örnek 3:
SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Video Kaydedici programlamak için, SAT tuşunu, bir VCR
tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:
(*) (**)
SAT tuşu artık ikinci bir VCR tuşu olmuştur.
Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci VCR'ınız için Ayar kodunu girin:
(*) (VCR kodu) (**)
Bir Cihaz tuşunun sıfırlanması
Örnek: VCR tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:
(*) (**)
Örnek: SAT tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:
(*) (**)
(*) Kırmızı ışık (LED) iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı
tutun.
(**) Kırmızı ışık (LED), önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner.
Ekstra Özellikler
Tekrar mod atama
(Bir cihaz modunun değiştirilmesi)
_ __ _
_ __ _
_ __ _
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 138
WWW. ONEFORALL.C OM 139
Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme
Televizyon, Video kaydedici, DVD oynatıcı, Amp./Radyo, Uydu alıcı ya da Kablo
dönüştürücünün bazı işlevlerini aynı anda kullanabiliyor olabilirsiniz.
Örnek: Video kaydedicinizde bir program izliyorsanız, ONE FOR ALL 5 üzerinde TV
moduna basmadan önce ses seviyesini (TV işlevi) ayarlayabilirsiniz.
VCR, DVD, AMP ya da SAT modundayken TV ses seviyesini kontrol edebiliriniz:
1. Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC
tuşuna basın ve basılı tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı
LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez
yanıp söner.
2. 9 9 3 tuşlarına basın.
3. Ardından TV tuşuna basın; kırmızı ışık iki kez yanıp söner.
Her mod için “Ses Seviyesi Belirleyiciyi ” iptal etmek için:
(Örnek: VCR modu için “Ses Seviyesi Belirleyiciyi ” iptal etmek için)
1. VCR tuşuna bir kez basın.
2 ONE FOR ALL 5'in VCR tuşu iki kez yanıp sönene kadar (VCR
tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp
söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.
3. 9 9 3 tuşlarına basın.
4. Ardından Volume (-) tuşuna basın; kırmızı ışık dört kez yanıp
söner.
Sonuç: VCR modundayken, VCR'ınızın VOL+/- ya da MUTE işlevlerini kumanda edebilirsiniz
(ses seviyesi işlevi varsa).
“Ses Seviyesi Belirleyiciyi ” iptal etmek için:
1 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC
tuşuna basın ve basılı tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki
kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez,
ardından iki kez yanıp söner.
2. 9 9 3 tuşlarına basın.
3. Volume (+) tuşuna basın; kırmızı ışık dört kez yanıp söner.
Ekstra Özellikler
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 139
140 WWW.ONEFORALL.COM
Makrolar
(Komut dizileri)
Ekstra Özellikler
Makrolar (Doğrudan)
ONE FOR ALL 5'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında
ç
alıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin TV, VCR ve Uydu alıcınızı aynı anda kapatmak
isteyebilirsiniz.
Örnek: Yukarıda belirtilen Makro'yu, ONE FOR ALL 5 üzerindeki "Radio" etiketli tuşa
a
yarlamak için:
1 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve
basılı tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı
o
larak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
2 9 9 5 tuşlarına basın.
3 Ardından Makronun atanacağı Radio tuşuna basın .
4
Daha sonra TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER'a basın.
5
Makroyu kaydetmek için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna
basın ve basılı tutun (cihaz tuşu, önce bir kez, ardından iki kez yanıp söner).
6 "Radio" tuşuna bastığınızda ONE FOR ALL 5 TV'nizi, VCR'ınızı ve Uydu alıcınızı
kapatacaktır.
Radio tuşundaki Makro'yu silmek için, bu tuşlara basın:
MAGIC* 9 9 5 Radio tuşu MAGIC*
* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız
gerekmektedir.
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 140
WWW.ONEFORALL.COM 141
Değiştirilmiş Makrolar
Cihaz tuşları (TV, VCR, SAT, DVD ve AMP), MAGIC tuşu ve NUMARA tuşları dışındaki
h
erhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro yükleyebilirsiniz.
Ö
rneğin, POWER tuşuna bir değiştirilmiş makro programlamak istiyorsanız, 3.
a
dımda önce MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna basın.
MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna her basmanızda ONE FOR ALL, TV, VCR ve Uydu
a
lıcınızı kapatacaktır.
POWER tuşundaki Değiştirilmiş Makro'yu silmek için aşağıdaki tuşlara basın:
M
AGIC* 9 9 5 MAGIC POWER tuşu MAGIC*
* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız
gerekmektedir.
- H
er MAKRO en fazla 15 tuş basışından oluşabilir.
- M
akro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod (TV, VCR, SAT, DVD ve
AMP) ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- ONE FOR ALL 5'te yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez
R
ecord tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da
Değiştirilmiş Makro atayamazsınız.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız
gerekiyorsa, bu işlev ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe
yaramayabilir.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değişir (CH+/- ve VOL+/- tuşları
hariç). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın. Değiştirilmiş Makro'yu bir
numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da
bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Değiştirilmiş Makro, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Colour ve
Brightness (Renk ve Parlaklık) işlevleri kullanılamayacaktır.
Ekstra Özellikler
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 141
142 WWW.ONEFORALL.COM
Key Magic®
eksik işlevlerin nasıl programlanacağı
K
ey Magic, özel bir ONE FOR ALL işlevidir. ONE FOR ALL'un tasarımı, orijinal uzaktan kuman-
danızdaki bir çok işlevin, hatta ONE FOR ALL tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırıla-
bilmesini sağlayacak şekildedir. Sıkça kullanılan işlevler, ONE FOR ALL'un Key Magic özelliği
k
ullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir.
K
ey Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz
gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden,
bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından,
y
a da bize mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz.
T
üm bilmemiz gereken:
Cihazınızın çalıştığı 5 basamaklı ayar kodu.
İşlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiği.
S
orularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de (www.oneforall.com) ziyaret
edebilirsiniz.
M
üşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır:
1 Cihaz tuşuna basın (TV, VCR, SAT, DVD ya da AMP).
2 Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı
tutun. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak),
bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
3 9 9 4 tuşlarına basın. Cihaz tuşu iki kez yanıp söner.
4 MAGIC tuşuna bir kez basın.
5 5 basamaklı işlev kodunu girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
6 İşlevin atanacağı tuşa basın. Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.
GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI
(ilk giriş örnektir):
CİHAZ AYAR KODU İŞLEV İŞLEV KODU
TV 0556 16/9 biçimi 00234
- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.
- Key Magic, Cihaz tuşları ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride
kolayca bulmak için bir yere not alın.
Ekstra Özellikler
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 142
WWW.ONEFORALL.COM 143
Sorun Giderme
S
orun:
M
arkanız kod bölümünde
listelenmiyor mu?
ONE FOR ALL cihazlarınızı
çalıştırmıyor mu?
ONE FOR ALL komutları
düzgün çalıştırmıyor mu?
Kanal değiştirmede sorunlar
mı var?
Video / DVD-R kaydetmiyor
mu?
ONE FOR ALL, bir tuşa
bastıktan sonra tepki
vermiyor mu?
Bir tuşa bastığınızda cihaz
tuşu yanıp sönmüyor mu?
Ç
özümü:
1
33. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
A) Markanız için listelenen tüm kodları
deneyin.
B) 133. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz.
Markanızın altında listelenen başka bir
kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı
tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu
bulmak için arama yöntemini yeniden
başlatmayı deneyin.
Kanal numarasını, orijinal uzaktan
kumandanızda olduğu gibi girin.
ONE FOR ALL'un bir güvenlik özelliği olarak
Record tuşuna iki kez basmanız
gerekmektedir.
Yeni pil kullandığınızdan ve ONE FOR ALL'u
cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış,
yeni AAA/LR03 alkalin pil takın.
O
rijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini bağlı olarak ONE FOR ALL televizyonunuzun renk
v
e parlaklık ayarlarını çalıştırabilir.
Renk (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (+)
t
uşuna basılı tutun
Renk (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (-)
tuşuna basılı tutun
Parlaklık (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (+)
tuşunu basılı tutun
P
arlaklık (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (-)
tuşunu basılı tutun
Renk ve Parlaklık
Ekstra Özellikler
705048_URC7555_SCAND_10t:Ofa5_Digital_URC7555_SCAND_10_Talen 23-04-2007 11:14 Pagina 143
Русский
К
омпания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие
дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1)
одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо
д
ополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве.
Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загряз-
нения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме переч-
и
сленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста,
обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантий-
ный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.
В
том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом,
профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь
специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не
я
вляется соответствующим разрешением.
Türkçe
U
NIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl-
lık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık
garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gön-
d
erilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu
garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da
ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamak-
t
adır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştiril-
diğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı
montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kul-
l
anım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet
almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma
b
elgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.
Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının
satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Deutsch
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemässem und
o
rdentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres volkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art
bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein
Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf
K
osten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse,
Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet
werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantiesevice
innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der
Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen
um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.
Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf
zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die
den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.
Español
UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o
de fabrcación, al menos durate 1 año desde la fecha actual de su adquisición ,y en caso de que se utilice de un modo
normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es
defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su
devolución. Esta garantia no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en
conexión con este producto. Se excluyen otras obligciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más
arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de
teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o
ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.
Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por
favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de
productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Ofa_5_Digital_omslag_Scand_10t:Kameleon_5_omslag_11mm_rug SCAN 24-04-2007 09:28 Pagina 2
/