One For All URC 7962 El kitabı

Tip
El kitabı
T
ü
r
k
ç
e
Ekstra Özellikler
+
örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda
• Key Magic®
KAYBOLAN veya BOZULAN
orijinal uzaktan kumandanızın
işlevlerini kullanabilmenizi sağlar.
Modun Yeniden
Belirlenmesi
Aynı tipte iki (veya daha fazla)
cihazın kurulması.
p. 2
K
e
y
M
a
gic
®
Kurulum prosedürü ta-
mamlandıktan sonra
eksik işlev
Philips
Sony
TV1
TV2
Eksik işlevinizi Müşteri Servisimizden (5
basamaklı) bir Key Magic® işlev kodu
isteğinden bulunarak edinebilirsiniz.
Sonra, sayfa 3'deki talimatları uygulay-
arak devam edin.
p. 3
4
5
M
agic tuşuna basın
v
e bırakın
6
Tebrikler! “Stb” modunu ikinci bir “ tv modu olarak yeniden ayarladınız.
Şimdi televizyonunuzu stb modunda programlamak için ONE FOR ALL Sim-
pleSet” (ONE FOR ALL Basit Ayar), “Direct Code Set Up” (Doğrudan Kod Kuru-
lumu) veya “Search Method” (Arama Yöntemi) bölümlerindeki talimatları
izleyin.
Bir cihazın modunun orijinal moduna sıfırlanması
1) Magic tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
2) 9 9 2 rakamlarına basın.
3) Orijinal moduna sıfırlamak istediğiniz ilgili cihaz modunu seçin (örneğin
stb'yi seçin).
4) Magic tuşuna iki kez basın. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
magic tuşuna basın ve bırakın. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
Hedef cihazı seçin,
örneğin stb.
< select >
1
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
9 9 2 rakamlarına basın.
--> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
2
x2
Bu özellik aynı tipte 2 (veya daha fazla) cihazı (örneğin iki TV'yi) ONE FOR ALL kumandaya programlamanızı sağlar. Aşağıdaki örnekte ek bir televizyon kurulumunu yapmak iste-
d
iğiniz durum gösterilmiştir. Bu nedenle örneğin "stb" modunu "tv" modu olarak yeniden belirlemeniz (değiştirmeniz) gerekir.
Örnek. “stb modunun “tv olarak yeniden belirlenmesi:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Kaynak cihazı
seçin, örneğin tv.
< select >
Modun Yeniden Belirlenmesi
x2
Key Magic®
3
2
3
Orijinal işlevine dönmesi için bir tuşun sıfırlanması.
1) İlgili cihaz modunu seçin (örn. tv).
2) Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
3) 9 9 4 rakamlarına basın.
4) İlgili tuşa (örneğin kırmızı) iki kez basın.
Tebrikler! "I/II (mono/stereo) işlevini orijinal uzaktan kumandanızdan ONE FOR
ALL uzaktan kumandaya başarılı bir şekilde programladınız. ARTIK "kırmızı tuş"a
(tv modunda) her basışınızda "I/II (mono/stereo) işlevini elde edeceksiniz.
Magic tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. --> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
9 9 4 rakamlarına basın.
-
-> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
4
Magic tuşuna basın
ve bırakın
5
Müşteri Servisi tarafından verilen 5 basamaklı işlev kodunu girin.
(örneğin 00123)
--> Tüm ışıklar 2 kez yanar.
6
İşlevin atanacağı tuşa (örneğin kırmızı tuş)
basın.
Ö
rnek: KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanızdaki “I/II (mono/stereo)“ işlevi-
nin ONE FOR ALL uzaktan kumandanızdaki "kırmızı tuşa" atanması.
K
e
y
M
a
gic®
örneğin
KAYBOLAN
veya
BOZULAN
Orijinal uzaktan
kumanda
İlgili cihazı seçin,
örneğin. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® özel bir ONE FOR ALL özelliğidir. ONE FOR ALL orijinal uzaktan kumandanızın pek çok işlevinin, hatta ONE FOR ALL tuştakımında ayrı bir tuşu olmayan işlevlerinin bile çalıştırılma-
s
ını sağlar. Sık kullanılan işlevler ONE FOR ALL kumandanızın KeyMagic® özelliğini kullanarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. KeyMagic® ile belirli bir işlevi programlamak için ilgili işlev kodunu
bilmeniz gerekir. İşlev kodları farklı cihaz tiplerine göre değiştiğinden, kılavuzda yer almamaktadırlar. İşlev kodlarını tüketici servisi yardım hattından mektup, faks veya e-posta ile isteyebilirsi-
n
iz.
B
izimle iletişim kurduğunuzda aşağıdakileri belirttiğinizden emin olun:
İlgili cihazın tipi, Marka ve Model numarası.
• KAYBOLAN veya BOZULAN orijinal kumandanın model numarası.
• İşlevin orijinal uzaktan kumandanız üzerinde nasıl işaretlendiği.
s
onra;
Müşteri Servisi size aşağıdakiileri sağlayacaktır:
İstenen her bir işlev için bir işlev kodu (5 basamaklı).
İşlev kodlarını müşteri servisinden aldığınızda, kodun programlanması
kolaydır:
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

One For All URC 7962 El kitabı

Tip
El kitabı