Peg-Perego Pliko Switch Instructions For Use Manual

Kategori
Bebek arabaları
Tip
Instructions For Use Manual
- 53 -
и мыльной водой, не пользуйтесь моющими
средствами.
ЧИСТКА ТКАНЫХ ЧАСТЕЙ: чистите щеткой тканые
части, чтобы удалить пыль. Стирайте вручную
при макс. температуре 30°, не выкручивать; не
отбеливать хлором; не гладить; не чистить в
химчистке; не обрабатывать растворителями и
не сушить при помощи барабанных сушильных
машин.
PEG-PEREGO S.p.A.
Peg-Perego S.p.A. сертифицирована по
ISO 9001. Сертификация гарантирует
заказчикам и потребителям, что
компания работает, соблюдая
принципы гласности и доверия.
Компания Peg-Perego имеет право вносить в
любой момент изменения в модели, описанные в
настоящем издании, по причинам технического
или коммерческого характера.
Peg-Perego находится к услугам своих клиентов
для полного удовлетворения всех их требований.
Поэтому, для нас очень важно знать мнение наших
клиентов. Поэтому, мы будем вам признательны,
если после использования нашего изделия вы
заполните АНКЕТУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ, которую можно найти на нашем
сайте в Интернете, высказывая свои замечания или
рекомендации. www.pegperego.com
СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-
PEREGO
В случае утери или повреждения частей изделия,
используйте только фирменные запасные части
Peg-Perego. Для выполнения ремонта, замены
деталей, получения справок об изделии, продажи
фирменных запчастей и принадлежностей вы
можете обращаться в службу обслуживания Peg-
Perego, с обязательным указанием серийного
номера коляски, если он имеется.
тел.: 0039/039/60.88.213 факс 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it сайт в интернете:
www.pegperego.com
TR_Türkçe
Bir Peg-Pérego ürününü tercih ettiğiniz için size
teşekkür ederiz.
UYARI
_ ÖNEMLİ: bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve
ileride de istifade edebilmek amacıyla muhafaza
ediniz. Bu talimatlara uyulmaması halinde çocuğun
güvenliği tehlikeye girebilir.
_ Bu ürün, oturma grubunda 1 ve arka zeminde de 1
çocuk taşınması için tasarlanmıştır.
_ Ürünü, üretici tarafından öngörülenden fazla sayıda
kullanıcı için kullanmayınız.
_ Şase-Pliko Switch + bebe sandalyesi-Pliko Switch
doğumdan itibaren 15 kg.ye kadar olan bebekler için
tescil olunmuştur. Arka kısımda yer alan dayanak 20
kg.ye kadar olan ikinci bir bebeğin taşınması için tescil
olunmuştur.
_ Şase-Pliko Switch, “Peg-Pérego Ganciomatic” ürünler
ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır : Şase-Pliko
Switch + Primo Viaggio araba koltuğu (0+ yaş grubu)
doğumdan itibaren 13 kg. ye kadar olan bebekler
için tasarlanarak tescil edilmiştir; Şase-Pliko Switch
+ port-bebe “Navetta” doğumdan itibaren 10 kg. ye
kadar olan bebeklerin tescil olunmuştur. “Navetta”
ve “Primonido” ile birlikte kullanım halinde arka
basamağı kullanmayınız.
_ Kullanım öncesinde “Peg-Pérego Ganciomatic”
ürünlerinin mamule tam olarak tespit edilmiş
olduğundan emin olunuz.
_ Çocuğunuzu tek başına bırakmanız tehlikeli olabilir.
_ Beş kademeli emniyet kemerini daima kullanınız; kemerin
bacak arası bandını bel kayışıyla birlikte kullanınız.
_ Mekanizmaların ayar işlemleri (tutacak, sırtlık)
yapılırken çocuğun konumuna dikkat ediniz.
_ Bebeğin bindirilmesi ve indirilmesi aşamasında fren
sistemini devreye almayı unutmayınız.
_ Ürünün montaj ve hazırlanma işlemlerinin yanı sıra
temizlik ve bakım müdahalelerinin de yetişkin bir kişi
tarafından yapılması gerekmektedir.
_ Bu ürünü kırık ya da eksik parçalı olması halinde
kullanmayınız.
_ Ürünü kullanmadan evvel tüm bağlantı aksamlarının
tam olarak taldığından emin olunuz.
_ Parmaklarınızı mekanizmalar arasına sokmayınız.
_ Tutma ve sair yerlere asılan tüm yükler ürünün
dengesinin bozulmasına yol açabilir; taşınabilir azami
ağırlıklar konusunda üretici tarafından belirtilen
hususlara bakınız.
_ Sepete 5 kg.dan fazla ağırlık koymayınız. İçecek
sepetine kesinlikle sepet üzerinde belirtilenden fazla
ağırlık ve sıcak içecek koymayınız. Tente üzerinde yer
alan ceplere (var ise) 0,2 Kg.dan fazla ağırlık koymayınız.
_ Ön kısım çocuğun ağırlığını taşımak üzere
tasarlanmamıştır; ayrıca çocuğu oturma konumunda
tutmak amacıyla emniyet kemeri yerine de kullanılamaz.
_ Ürünü merdiven ve basak yakınlarında kullanmayınız;
ısı kaynaklarına, ateşe ve çocuğun erişebileceği
tehlikeli cisimlere yakın yerlerde kullanmayınız.
_ Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların
kullanılması tehlikeli olabilir.
- 54 -
_ Bu ürün jogging veya patenle koşmak için uygun değildir.
_ Yağmurluğu (eğer var ise) kapalı mekanlarda
kullanmayınız ve bebeğin aşırı ısıya maruz kalmamasını
sürekli olarak kontrol ediniz; ısı kaynaklarına yakın yerlerde
konumlandırmayınız ve sigara konusunda dikkatli olunuz.
Yağmurluğun puset veyahut bebek arabasının müteharrik
mekanizmaları ile temas etmemesine dikkat ediniz;
puset veyahut da bebek arabasını kapatmadan evvel
yağmurluğu çıkartmayı unutmayınız.
_ Bebek arabasının iki bebekle kullanılması halinde,
bebekleri hiçbir zaman için yalnız bırakmanız ve
bebek arabası boş vaziyetteyken bebeklerin arka
zemin üzerine çıkmalarına müsaade etmeyiniz.
_ Bebek ürünün üzerindeyken açma kollarını kullanmak
suretiyle taşıma işlemi yapmayınız.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
_ Söz konusu ürün seri olarak numaralandırılmıştır.
_ Pliko Switch, çok amaçlı oturma grubuna haiz bir
pusettir : anneye veyahut da yola dönük.
_ Pliko Switch, iki elementten oluşmaktadır : ŞASE-Pliko
Switch ve PUSET-Pliko Switch.
ÜRÜNÜN AKSAMLARI
Ambalaj muhteviyatını kontrol ediniz ve herhangi
bir şikayet durumunda Bakım Hizmet merkezine
müracaat ediniz.
_ Şase-Pliko Switch: Sepet; döner veyahut da
sabitlenebilir 2 ön tekerlek; fren teli veecek taşıyıcılı
2 arka tekerlek.
_ Puset-Pliko Switch: Ön kısım; tente; örtü; yağmurluk
KULLANIM KILAVUZU
1 AMBALAJ VE MUHAFAZALAR: şaseyi açmadan evvel
muhafazalarını çıkartmak gerekmektedir (şekil a), aksi
takdirde şasenin sağlıklı bir şekilde açılması mümkün
olamayacaktır (şekil b).
2 AÇILMASI: iki adet yan mil kollarını açınız (şekil a) ve şase
açılana kadar yukarı istikamette çekiniz (şekil b). Sağlık
açılmış olduğunun kontrolü: yan taşıyıcı boruların
birbirlerine kenetlenmiş olması gerekmektedir (şekil c).
3 ÖN TEKERLEKLERİN MONTAJI: ön tekerleklerin kolunu
aşağı doğru indiriniz (şekil a),tekerlekleri “klik” sesini
duyana kadar iterek yerleştiriniz (şekil b) ve sağlıklı
takılmış olduklarını kontrol ediniz (şekil c).
4 ARKA TEKERLEKLERİN MONTAJI: fren teli ile
birleştirilmiş olan tekerlekleri ayırınız, sol tekerlek
üzerinde yer alan oyuğu arka sol taşıyıcı boru
üzerinde yer alan oyuğa denk getiriniz. Tekerlekleri
“klik” sesini duyana kadar iterek yerleştiriniz (şekil a)
ve sağlıklı takılmış olduklarını kontrol ediniz (şekil b).
5 SEPET MONTAJI: ilikleri ön kancalara (şekil a) ve arka
kancalara (şekil b) takınız ve iki dilciği ön taraftan
birleştiriniz (şekil c).
6 MEŞRUBAT TAŞIYICISININ MONTAJI: “klik” sesini duyana
kadar bastırarak yerleştiriniz (şekil a). Meşrubat taşıyıcı
şasesinin her iki tarafına da takılabilir.
7 UZATILABİLİR TUTACAKLAR: tutacakları yukarı doğru
uzatabilmek amacıyla yukarıda yer alan düğmeye
basınız ve eşzamanlı olarak kolları yukarıya doğru
çekiniz (şekil a) ve aşağı doğru daha düşük seviyede
konumlandırmak için de aşağıda yer alan düğmeye
basarak eşzamanlı olarak da aşağı doğru itiniz (şekil b).
8 SABİT VEYA DÖNER ÖN TEKERLEKLER: tekerlekleri
sabir hale getirmek için kolu yukarı doğru çekiniz (şekil
a), tekerleklerin döner hale getirilmesi için ise kolu
ağı doğru indiriniz (şekil b). Zorlu yol şartlarında
tekerleklerin sabit konumda kullanılması tavsiye olunur.
9 MERKEZİ FREN TELLİ ARKA TEKERLEKLER: şaseyi bloke
etmek için bir fren koluna basınız (şekil a), blokaj
durumundan çıkmak için kolu yukarı doğru kaldınız
(şekil b).
10 OTURMA GRUBUNUN ŞASE ÜZERİNE BAĞLANMASI:
çok kullanımlı oturma grubu şase üzerine annye dönük
olarak yerleştirilir (şekil a) veyahut da yol istikametine
doğru da konumlandırılması mümkündür (şekil b),
oturma grubunu şase üzerinde yer alan yuvalara denk
gelecek şekilde yerleştiriniz ve “klik” sesini duyana
kadar oturmasını sağlayacak şekilde iterek yerleştiriniz.
Oturma grubunu yukarı istikamette çekmek suretiyle
sağlıklı bir şekilde takıldığından emin olunuz.
11 OTURMA GRUBUNUN ŞASE ÜZERİNDEN ÇIKARTILMASI:
İki kolu ok yönünde hareket ettiriniz (şekil_a) ve iki
tutacağı (şekil_b) çıkartana kadar yukarı doğru çekiniz.
Iki kolu çıkartana kadar yukarı istikamette çekiniz. Bebek
ürünün üzerindeyken oturma grubunun takılması ve
çıkartılması işlemlerinin yapılabilmesi mümkündür.
12 ÖN KISIM: ön kısmı takmak için kol koyma kancalarını
denkleştiriniz, yanlarda yer alan iki düğmeye basınız
ve oturma grubuna doğru “klik sesini duyuncaya
kadar itmek suretiyle yerleştiriniz (şekil a). Ön kısmı
çıkartmak için düğmelere basınız ve çekerek çıkarnız
(şekil b). Ön kısmı tek tarafından açmak suretiyle
bebeğin rahat inip binmesine yardımcı olabilirsiniz.
13 SIRTLIK: ayarlamak için kolu yukarı kaldırınız (şekil
a) ve 4 seçeneği bulunan arzuladığınız konumda
ayarlayınız (şekil b).
14 AYAK DAYAMA: aşağı doğru konumlandırmak için
iki kolu aşağı istikamette itiniz (şekil a); yukarı doğru
konumlandırmak için de ayak dayanını yuka
istikamette indiriniz (şekil b).
15 5-NOKTALI EMNİYET KEMERİ: Emniyet kemerini takmak
için, bel kayışının her iki tokasını da (omuz kayışı takılı
haldeyken – ok_a) yerine oturana kadar bacakları
ayıran kayışa takın (ok_b). Serbest bırakmak için,
tokanın ortasındaki yuvarlak düğmeyi yukarı doğru itin
(ok_c) ve bel kayışını yanlara doğru çekin (ok_d).
16 Bel kayışını sıkmak için, ok yönünde her iki taraftan
çekin (ok_a). Gevşetmek tam tersini yapın. Bel kayışı
emniyet kilidine kadar sıkılabilir (şekil_b).
17 Emniyet kemerinin yüksekliğini ayarlamak için, koltuk
arkalığının sırtındaki her iki tokayı da serbest bırakın.
Omuz kayışlarını tokalar serbest kalana kadar
kendinize doğru çekin (ok_a) ve koltuk arkalığı
halkalarına takın (ok_b). Omuz kayışlarını bezden
çıkarın (ok_c) ve en uygun halkaya (ok_d) takın, daha
sonra koltuk arkalığının sırtındaki iki tokayı da yeniden
takın (ok_e) Tokalar bir klik sesi duyulduğunda güvenli
bir şekilde takılmış olur (şek_f).
18 TENTE: takabilmek için kancaları oturma grubuna yandan
yerleştiriniz (şekil a) ve sırtlık arkasında yer alan ilikler
vasıtasıyla sabitleyiniz (şekil b). Tentenin çıkartılması
için: kancaları açınız ve ilikleri çözünüz. Tentenin yukarı
kaldırılması için: kendinize doğru çekiniz; tenteyi
kapatmak için: geriye doğru itiniz. Tenteyi güneşlik
şekline dönüştürebilmek için çift başlı fermuarı açınız
(şekil c) ve sırtlığın arkasındaki ilikleri çözünüz.
19 ÖRTÜ: Örtüyü ayak koyma yerinin altındaki düğmeye
geçirin (şek_a). Bebek arabası olarak kullanmak için,
ayak koyma yerini kaldırın ve örtüyü lastik halkaları
askı düğmelerine (şek_c), bağlayarak ön tutunma
yerinin (şek_b), üzerine yerleştirin.
- 55 -
20 Puset kullanımı için, ayak koyma yerini indirin, örtüyü
ön tutunma yerinin (şek_a) altına takın ve satın
aldığınız modele uygun olarak A, B, C yerine bağlayın.
21 Pliko Switch modeli Softun koltuğu ters yüz
edilebilir. Bunu yapmadan önce, işlem tamamlanır
tamamlanmaz kayışları çıkarıp, yerlerini değiştirin (17.
paragrafa bakınız). Ters yüz etmek için, üst bezi ayak
koyma alanındaki alt bezden çözün (şek_a), fermuarı
ayak koyma yeri boyunca açın (şek_b) ve bezi karşı
taraftan yeniden yerleştirin.
22 YAĞMUR TENTESİ: yağmur tentesini pusetin
üzerine yerleştirin (şek_a) ve yan iki halkayı da askı
düğmelerinin üzerine geçirin (şek_b).
23 Lastik halkayı arka (şek_a) veya ön (şek_b) dik
parçalara takarak koltuk konumuna göre bağlayın.
24 ARKA ZEMİN: annenin ufak seviye farklılıklarını
aşmasını kolaylaştırır (şekil a) ve ayrıca ikinci
bebeğin taşınmasına yardım olur (şekil b). bebek
arabasını iki bebekle kullanabilmek için, arabayı fren
konumuna getiriniz, daha küçük olan çocuğu oturma
grubuna yerleştiriniz ve emniyet kemerini takınız (1).
Tutacakları kavrayınız (2) ve ikinci çocuğu basamağa
çıkartınız (3).
25 KAPATILMASI: bu işlem oturma grubu olmaksızın
veyahut da oturma grubu anne tarafına yahut da yol
istikametine dönük vaziyetteyken yapılabilir. Oturma
grubunun anneye dönük olması halinde: kapatmadan
evvel, sırtlığı tamamen aşağı konumlandırınız; oturma
grubunun yola dönük olması halinde: kapatmadan
evvel, sırtlığı kaldırınız ve kapatma işleminden sonra
indiriniz. Kapatmak için ön tekerlekleri sabit vaziyete
getiriniz, tente takılı ise kapatınız. Tutacaklarda yer
alan iki kolu birlikte yukarı doğru çekiniz ve yan
taşıyıcı boruları açmak için aşağı doğru itiniz (şekil
a-b), merkezi tutacağı yukarı çekiniz (şekil c) bu işlemi
emniyet kancaları hizasına kadar yapınız (şekil d).
Kapalı bebek arabası tek başına dik olarak ayakta durur.
26 TAŞINMASI: merkezi tutacak vasıtasıyla taşınabilir,
bunu yaparken ön tekerleklerinin sabit konumda
olması gerekir (şekil a) veyahut da yan tutacak
vasıtasıyla taşınması mümkündür (şekil b).
27 SÖKÜLEBİLİR ASTAR: Koltuk arkalığı yükseltilmiş
haldeyken, lastik halkalarının her ikisini de arkadan
çıkarın (şek_a), yanlara olan dört tırnağı da sökün (şek_b)
ve cırt cırt bandı kol dayama yerlerinden sökün (şek_c).
28 Yan astarı askı tırnaklarından çıkarın (şek_a), koltuk
arkalığındaki iki düğmeyi de açın (şek_b), bezin her
iki lastik halkasını da koltuk arkalığından çıkarın
(şek_c), bacak ayırma kayışını üstten çıkarın (koltuğun
altından iterek) (şek_d).
GANCIOMATIC SYSTEM
29 Ganciomatik System, “Navetta veyahut da Primo Nido
port-bebenin, “Primo Viaggio” araba koltuğu ile “Pliko
Switch taşıma koltuğunun bebek arabasında yer
alan “Ganciomatic” zemine hızlı ve kolay bir şekilde
takılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir : Bunları
yerleştirilirler ve iki elle birden bu ürünler üzerine, “klik
sesini duyana kadar, bastırmak suretiyle takılırlar.
Muhtelif ürünleri ilave ederken takmadan veyahut da
bunları çıkartmadan, her zaman için, freni devreye
alınız (ilgili kılavuz kitapçıklara bakınız).
Bebeği taşıyıcı aksamın sağlıklı şekilde takılmış
olduğundan emin olunuz.
AKSESUARLAR
30 BORSA CAMBIO. Bebek arabasına takılabilir bebeğin alt
değişimi için gerekli döşekliAlt Değiştirme Çantası”.
SERİ NUMARALARI
31 Pliko Switch ürün üretim tarihindeki bilgileri vermektedir.
_ Ürün adı, üretim tarihi, koltuğun (şek_a) ve arabanın
(şek_b) seri numarası.
Bu bilgiler herhangi bir şikâyet için gereklidir.
TEMİZLİK VE BAKIM
ÜRÜNÜN BAKIMI ; atmosferik etkenlerden koruyunuz
: bu ürünün, su, yağmur, kar gibi atmosferik
etkenlerden muhafaza edilmesi gerekir; uzun süreli
güneşe maruz kalınması halinde bazı aksamda renk
değişimleri görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir
mekanda muhafaza ediniz.
ŞASE TEMİZLİĞİ : plastik aksamları periyodik olarak
nemli biz bezle, herhangi b,ir solvent veyahut
da benzeri mamul kullanmaksızın temizleyiniz;
metal kısımların paslanmaya karşı korunabilmesi
için kuru muhafaza edilmesi gerekmektedir; tüm
müteharrik aksamın (ayar mekanizmaları, kancalama
mekanizmaları, vs.) temiz olmasını sağlayınız, toz ve
kum gibi maddelerle kaplanmasına mahal vermeyiniz,
gerektiği takdirle ince yağ ile yağlayınız.
YĞMURLUĞUN TEMİZLİĞİ : yağmurluğu, bir sünger ve
sabunlu su ile deterjan kullanmaksızın temizleyiniz.
KUMAŞ KISIMLARIN TEMİZLİĞİ : kumaş zeminlerin tozdan
arındırılması amacıyla fırça kullanınız ve azami 30°
derece ısıdaki suda yıkayınız; sıkmayınız; klorlu maddeler
ile kaynatmayınız; ütülemeyiniz; kuru temizleme
yapmayınız, leke çıkartıcı solventler kullanmayınız, döner
santrifüjlü tambur kurutucularda kurutmayınız.
PEG-REGO S.p.A.
Peg-rego S.p.A. ISO 9001 sertifikasına
haizdir. Söz konusu sertifikalandırma,
Kullanıcılara, Şirketin şeffaf ve güvenilir
çalışmaları konusunda garanti sunmaktadır.
Peg Prego, bu belgede belirtilen ürün
özellikleri üzerinde, teknik ve ticari gereksinimlere
istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme
hakkını saklı tutar.
Peg Prego, gereksinimlerine en iyi şekilde verebilmek
için tüm Müşterilerinin emrine amadedir. Bu nedenle
de Müşterilerimizin fikir ve görüşlerini almak bizler
için gayet önemlidir. Ürünümüzü kullandıktan sonra,
aşağıda belirtilen internet sitemizde bulabileceğiniz
“Müşteri Memnuniyet Formunu” doldurmak suretiyle
muhtemel görüş ve önerilerinizi bizlere bildirebilirseniz
Sizlere müteşekkir oluruz : www.pegperego.com
PEG-REGO TEKNİK BAKIM SERVİ
Ürünün herhangi bir aksam veyahut da parçasının
kaybolması veyahut da hasarlanması halinde,
kesinlikle ve yalnızca orijinal Peg Perego yedek
parçalarını kullanınız. Her türlü onarım, değiştirme,
ürün bilgisi ve orijinal yedek parça ve aksesuar siparişi
için, Lütfen varsa ürün seri numarasını bildirerek Peg
Perego Satış Sonrası Servis ile iletişim kurun.
Tel. 0039/039/60.88.213 Fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it İnternet sitesi
www.pegperego.com
1 / 1

Peg-Perego Pliko Switch Instructions For Use Manual

Kategori
Bebek arabaları
Tip
Instructions For Use Manual