Beurer AS99 El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

180 181
1. Ürün özellikleri �������������������������������� 183
2. İşaretlerin açıklaması ���������������������186
3. Notlar������������������������������������������������187
4. İlk çalıştırma ������������������������������������189
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi ����190
6. Fonksiyonlar ������������������������������������192
6�1 Fonksiyonlara genel bakış ���������192
6�2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil
göstergesi �������������������������������� 197
6�3 Kalp frekansı ������������������������������ 197
6�4 Adımlar/hareketler ��������������������198
6�5 Kat edilen mesafe ���������������������198
6�6 Kalori tüketimi ��������������������������� 198
6�7 Etkinlik süresi ����������������������������199
6�8 Günlük hedef ilerleme durumu 199
6�9 Alarm �����������������������������������������199
6�10 Bildirimler (mesajlar/aramalar) 199
6�11 Uyku modu ����������������������������� 201
6�12 Etkinlik alarmı ���������������������������202
6�13 Ayarlar ������������������������������������� 202
6�14 İlave fonksiyonlar ���������������������204
7. Akıllı telefona veri aktarımı������������206
8. Yedek parçalar ve yıpranan
parçalar ��������������������������������������������206
9. Temizlik �������������������������������������������� 207
10. Sık sorulan sorular ����������������������� 207
11. Bertaraf etme �������������������������������213
12. Teknik veriler ��������������������������������� 214
13. Garanti/servis �������������������������������215
TÜRKÇE
İçindekiler
182
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içe-
riğin eksiksiz olduğundan emin olun� Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesu-
arlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığın-
dan emin olun� Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri
hizmetleri adresine başvurun�
1 x kullanım kılavuzu
1 x etkinlik sensörlü
1 x USB şarj kablosu ve şarj ünitesi
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği
için saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki
yönergelere uyun.
182 183
1. Ürün özellikleri
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz� Isı, ağırlık, kan basıncı, kan şekeri
vücut sıcaklığı, nabız, hassas terapi, masaj ve hava konularında değerli ve titizlikle
test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir� Lütfen
bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer
kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun�
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz�
Beurer Ekibiniz
Neden bir etkinlik sensörü taşımalıyım?
Sağlıklı bir yaşam için hareket gereklidir� Bedensel etkinlik, kondisyonunuzu koru-
manızı sağlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları riskini azaltır� Hareket etmek, kilo-
nuzun azalmasına yardımcı olur ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar� Bedensel
etkinlik, enerji tüketen hareketler anlamına gelmektedir� Yürümek, bisiklete binmek,
merdiven çıkmak ve ev işleri bunların büyük bir bölümünü oluşturur� Günlük ha-
reket etkinliğinizi objektif olarak değerlendirmek ve kaydetmek için AS 99 etkinlik
sensörü size yardımcı olur� Bu şekilde sizi günlük hayatınızda daha fazla hareket
etmeye de teşvik edebilir
Etkinlik sensörü ek olarak kalp frekansını ölçmek için bir sensöre sahiptir� Bu yoldan
kalp frekansınızı gerçek zamanlı olarak bileğinizden ölçebilirsiniz�
184
Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulaması sayesinde, hareket etkinliklerinizi et-
kinlik sensöründen akıllı telefonunuza rahatça aktarabilirsiniz� Böylece kayıtlarınızı
istediğiniz zaman kolayca ve derli toplu şekilde akıllı telefonunuzda inceleyebilir-
siniz� Kalp frekansı kayıtlarınızı örneğin Runtastic uygulaması veya benzeri spor
uygulamaları üzerinden Live Tracking (yalnızca uygulama üzerinden mümkündür)
olarak da inceleyebilirsiniz� Ayrıca gelen mesajlar (örn� SMS veya WhatsApp) veya
aramalar için bildirim de alabilir ve bunların hepsini bileğinizden rahatça görebilir
-
siniz� Böylece her şey gözünüzün önünde olacak ve istediğiniz zaman istediğiniz
bilgiye erişebileceksiniz�
Etkinlik sensörü, “beurer HealthManager” uygulaması ile birlikte size
aşağıdaki fonksiyonları sunar:
Saat ve tarih göstergesi
Kalp frekansı ölçümü
Otomatik kalp frekansı ölçü
Günlük adım sayısı, kat edilen mesafe, tüketilen kalori, etkinlik süresi ve günlük
hedefi gerçekleştirme oranı (% olarak) göstergesi
Her bir uyku evresinin gösterilmesi
Titreşimli alarmlar
Hareket hatırlatması
Gelen arama ve mesaj bildirimi (örn� SMS veya WhatsApp)�
Kronometre
184 185
Akıllı telefon bulma
Akıllı telefon kamerası için uzaktan kumandalı deklanşör
Sistem gereksinimleri:
“beurer HealthManager” uygulaması için
- iOS ≥ 10�0 /
Android
TM
≥ 5�0
- Bluetooth
®
≥ 4�0
Bluetooth
®
wireless technology ile veri aktarımı
Etkinlik sensörü Bluetooth
®
low energy technology, 2,4000 – 2,4835 GHz frekans
bandı ile çalışır, frekans bandındaki maksimum gönderim hızı <20 dBm'dir, sensör
Bluetooth
®
4�0 özellikli akıllı telefonlar/tabletler ile uyumludur
Güncelleme nedeniyle teknik bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapılabilir
186
2. İşaretlerin açıklaması
Kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sağlığı-
nızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı�
Üretici
Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönerge-
lerinin ve ulusal yönergelerin gerekleri-
ni yerine getirmektedir
Kullanım
kılavuzunu
okuyun
IP 67
Toz geçirmezdir ve geçici bir süre için
suya daldırıldığında oluşan etkilere
karşı dayanıklıdır
5 V, 200 mA
Güç kaynağı
Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
186 187
3. Notlar
UYARI
Plastik parçalara zarar verebileceği için cihazın güneş kremi veya benzeri maddeler
ile temas etmesini önleyin�
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun� Boğulma tehlikesi vardır!
Etkinlik sensörü geçici bir süre için suya daldırıldığında oluşan etkilere karşı da-
yanıklıdır� Etkinlik sensörü, yağmur gibi nedenlerle oluşabilecek su sıçramalarına
karşı dayanıklıdır� Duş, banyo veya suya düşme gibi bazı durumlarda su basıncı
-
nın çok yüksek olması nedeniyle etkinlik sensörünün hasar görmesi söz konusu
olabilir� Yüzerken takılması tavsiye edilmez�
Etkinlik sensörü mıknatıslar içerir� Bu nedenle, kalp pili veya defibrilatör veya
benzeri bir elektronik implantınız varsa, sensörü kullanmadan önce mutlaka dok-
torunuza danışın�
Yeni bir antrenman programına başlamadan önce bir doktora danışın�
Bu cihaz tıbbi bir ürün değildir� Ölçülen değerlerin ve etkinlik sensörü ile yapılan
kalp frekansı ölçümünün, hastalıkları teşhis ve tedavi etmek, iyileştirmek veya
önlemek amacıyla kullanılması uygun değildir
188
Şarj edilebilir pillerin kullanımıyla ilgili açıklamalar
Şarj edilebilir pil hücresindeki sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde ilgili yeri suyla
yıkayın ve bir doktora başvurun�
Şarj edilebilir pilleri aşırı ısıya karşı koruyun�
Patlama tehlikesi! Şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın�
Şarj edilebilir pili ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin (bkz� Bölüm 5)�
Şarj edilebilir pilleri parçalamayın, açmayın veya ezmeyin�
Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazlarını kullanın�
Şarj edilebilir piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir� Doğru şarj
için üreticinin açıklamalarına veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlara daima
uyulmalıdır
Şarj edilebilir pili en az 3 ayda bir tamamen şarj edin�
188 189
4. İlk çalıştırma
Etkinlik sensörünü çalıştırmak için şarj edilebilir pili “5� Şarj edilebilir pili şarj etme”
bölümünde açıklanan şekilde şarj edin�
1� Akıllı telefonunuzun Internet'e bağlı olduğundan emin olun�
2� Akıllı telefonunuzda Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirin
3� Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulamasını Apple App Store
(iOS) veya Google Play'den (
Android
TM
) indirin�
Akıllı telefonun ayarlarına bağlı olarak, Internet bağlantısı
veya veri aktarımı için ek ücret söz konusu olabilir
4� “beurer HealthManager” uygulamasını başlatın ve talimatları uygulayın� Uygula
-
manın ayar menüsünden AS 99 cihazını seçin ve bağlanın� Etkinlik sensörünüz-
de rastgele oluşturulan altı basamaklı bir PIN kodu gösterilirken, aynı zamanda
akıllı telefonunuzda bu altı basamaklı PIN kodunu girmeniz gereken bir giriş alanı
görünür� Bağlantıyı başarıyla kurduktan sonra kişisel verilerinizi ayarlayabilirsi-
niz� İsterseniz alarmları etkinleştirebilir/ayarlayabilir, gelen aramalar/mesajlar için
bildirim alabilir veya bir hareket hatırlatması etkinleştirebilir/ayarlayabilirsiniz�
190
Etkinlik sensörünün akıllı telefonla başarılı şekilde eşleştirilmesi için öneriler
Akıllı telefonunuzu, etkinlik sensörünüze olabildiğince yakın konumda tutun�
Diğer Bluetooth
®
sensörlerine/cihazlarına 30 m mesafe olmasını sağlayın�
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
Etkinlik sensöründeki şarj edilebilir pil seviyesi göstergesi şarj edilebilir pilin
boşaldığını gösteriyorsa, şarj edilebilir pili hemen şarj etmeniz gerekir� Şarj edi
-
lebilir pili şarj etmek için aşağıdakileri yapın:
1� USB şarj kablonuzun konektörünü açık durumdaki bilgisayarınızın USB bağlan-
tı noktasına takın�
2� USB şarj ünitesinin mıknatıslı kilidini şekilde görüldüğü
gibi etkinlik sensörünüze takın� Şarj ünitesinin yerine
doğru şekilde oturduğundan emin olun� Şarj edilebilir pil
ancak bu şekilde şarj edilebilir
190 191
3� Güncel şarj durumunu, şarj edilebilir pil seviyesi göstergesinden
görebilirsiniz� Normal durumda şarj edilebilir pilin tamamen şarj olması
yakl� 2 saat sürer� Cihazın şarj edilebilir pili tamamen şarj olduktan sonra
ekranda yandaki simge görüntülenir
UYARI
Cihazın arkasındaki iki şarj kontağı ıslakken etkinlik sensörünü şarj ETMEYİN�
Gerekiyorsa bu iki şarj kontağını bir bezle dikkatli bir şekilde kurutun�
Şarj edilebilir pilin akması halinde, koruyucu bir eldiven giyerek cihazı bertaraf edin�
192
6. Fonksiyonlar
6.1 Fonksiyonlara genel bakış
Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur: Saat ve tarih, şarj edilebilir
pil seviyesi, kalp frekansı ölçümü, adım sayacı, tüketilen kalori, kat edilen mesafe,
etkinlik süresi, günlük hedef, kronometre, alarm, hareket hatırlatma, uyku modu,
mesaj/arama bildirimi, akıllı telefon bulma ve akıllı telefon kamerası için uzaktan
kumandalı deklanşör
Değerler her gün saat 00:00'da sıfırlanır� Ardından sayaçlar tekrar baştan başlar�
Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için etkinlik sensörünün ekranını kaydırın�
Açıklanmamış olan diğer fonksiyonları “beurer HealthManager” uygulamasının ayar
menüsünde bulabilirsiniz�
192 193
Saat / Tarih /
Şarj edilebilir pil göstergesi
Menü
Kalp frekansı Adım
Uyku modu
Bildirimler
Günlük hedef
İlerleme
Kalori tüketimiMesafe
Etkinlik süresi
Kalp frekansı
(bkz. S. 194/197)
Ayar modu
(bkz. S. 195/202)
İlave fonksiyonlar
menüsü (bkz.
S.196/204)
Bildirimler
(bkz. S. 199)
Uyku modu
(bkz. S. 194/201)
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
194
Kalp frekansı arama
Kalp frekansı
Kalp frekansı kapalı
Kalp frekansı
Uyku modu
Uyku modu
Uyku modunu etkinleştirme
Dokunma
Dokunma
Ekranı kaydırma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Uyku modunu devre dışı bırakma
Otomatik
Dokunma
194 195
Kaydırma
Ayarlar menüsü
Geri
Yeşil onay işaretine dokunarak Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirme/
Kırmızı X işaretine dokunarak Bluetooth
®
özelliğini devre dışı bırakma
Ekranı 180° döndürme
Pil durumunu
gösterme
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
196
Geri
İlave fonksiyonlar menüsü
Uzaktan kumandalı deklanşörü
etkinleştirmek için dokunma
Akıllı telefon bulmayı
etkinleştirmek için
dokunma
Akıllı telefon bulmayı
devre dışı bırakmak için
dokunma
Kronometreyi sıfırlama
Kronometreyi başlatma Kronometreyi duraklatma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Kaydırma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
196 197
6.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil göstergesi
Etkinlik sensörü güncel saati, güncel tarihi ve şarj edilebilir pil seviyesini gös-
terir� Etkinlik sensörü akıllı telefonla senkronize edildiğinde, akıllı telefonun
güncel saati ve tarihi hemen etkinlik sensörüne aktarılır� Ekranın üst bölü-
münde sürekli olarak mavi renkte yanıyorsa, etkinlik sensörü Bluetooth
®
üzerinden uygulamaya bağlanmış demektir ekranda görüntülenmiyorsa
etkinlik sensörü akıllı telefona bağlanmamış veya etkinlik sensöründe Blue-
tooth
®
işlevi devre dışı bırakılmış demektir
6.3 Kalp frekansı
Etkinlik sensörünün kalp frekansını gerçek zamanlı olarak ölçmeye yardımcı
olan bir optik sensörü vardır� Kalp frekansı ölçümünü başlatmak için, son
ölçüm değerinin yer aldığı yandaki ekran görüntüsü gelene kadar etkinlik
sensörünün ekranını kaydırın�
Ekrana kısaca dokunun� Etkinlik sensörü kalp frekansını kaydetmeye başlar� Etkinlik
sensörü bir kalp frekansı kaydettiğinde ekranda ölçüm değeri görünür
Etkinlik sensörü kalp frekansı ölçümü gerçekleştirmiyorsa, arka taraftaki ışık sen-
sörünün
cilde yeterince temas edip etmediğini ve üzerinde cilt partikülleri veya toz
olmadığını kontrol edin� Ardından kalp frekansı ölçümünü etkinleştirmek için yeniden
ekrana dokunun� Ekrana ışık gelmesi veya çok fazla hareket edilmesi yanlış ölçüm
198
sonuçlarına neden olabilir� Cihazın cildinize yeterince sıkı bir şekilde, ancak zarar
vermeyecek şekilde oturduğundan emin olun�
6.4 Adımlar/hareketler
Etkinlik sensörü hareketleri adım olarak gösterir� Adımlar etkinlik sensörünün
içindeki bir 3D sensör aracılığıyla saptanır
6.5 Kat edilen mesafe
Etkinlik sensörü, uygulamada girilen boy aracılığıyla adım uzunluğunuzu
belirler� Adım uzunluğunuzu kendiniz de değiştirebilirsiniz� Etkinlik sensörü,
adım uzunluğu ve adım sayısı yardımıyla kat ettiğiniz mesafeyi hesaplar
Gösterilen mesafe sadece yaklaşık bir referans değerdir ve her zaman ger-
çek mesafe ile aynı olmayabilir
6.6 Kalori tüketimi
Etkinlik sensörü, uygulamada girdiğiniz veriler (boy, yaş, cinsiyet, kilo) ve
attığınız adım sayısı yardımıyla kalori tüketiminizi hesaplar� Bedeniniz din-
lenirken de kalori tükettiğinden, sabah kalktığınızda da etkinlik sensöründe
tüketilen kalori bilgisi gösterilir� Cihaz, dinlenirken tüketilen kalorileri de oto-
matik olarak hesaba katar
198 199
6.7 Etkinlik süresi
Etkinlik süresi, ne kadar süredir etkin olarak hareket halinde olduğunuzu gös-
terir� Etkinlik süresi yalnızca hareket halinde olduğunuz süreyi sayar
6.8 Günlük hedef ilerleme durumu
“beurer HealthManager” uygulamasındaki Ayarlar bölümünde bir günlük
hedef belirleyebilirsiniz (örn� 10�000 adım)� Ayarlanan günlük hedefe yöne-
lik güncel ilerleme durumunu, etkinlik sensörünün ekranından (% olarak)
görebilirsiniz�
6.9 Alarm
“beurer HealthManager” uygulaması üzerinden farklı alarm saatleri ayarlayabilirsi-
niz� Alarm saati geldiğinde etkinlik sensörü titremeye başlar ve seçilmiş olan alarm
ekranda gösterilir
6.10 Bildirimler (mesajlar/aramalar)
Mesajlar
Akıllı telefonunuza Push fonksiyonu üzerinden bir mesaj geldiğinde (örn� SMS ve-
ya WhatsApp), gelen mesajın etkinlik sensörünüzün ekranından size bildirilmesini
sağlayabilirsiniz� Bunun için etkinlik sensörünüzün Bluetooth
®
üzerinden akıllı tele-
200
fonunuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer HealthManager” uygulama-
sının yüklü olması şarttır
Mesaj gelir gelmez ekranda öncelikle bir bilgi notu görüntülenir� Ekrana dokunarak
mesajlarınıza erişebilirsiniz� Tekrar dokunarak mesajları okuyabilirsiniz (uzun mesaj-
larda içeriğin tamamı gösterilmez)�
En son gelen cevapsız mesajları görmek için yandaki ekran görüntüsüne
gidin� Dokunarak mesajları açın�
Aşağıdaki ekran görüntüsü aracılığıyla cevapsız aramalar, SMS ve mesajlar
arasında geçiş yapabilirsiniz�
Aramalar
“beurer HealthManager” uygulamasının Ayarlar bölümünden, gelen aramaların etkin-
lik sensöründe size bildirilmesini sağlayabilirsiniz� Bunun için etkinlik sensörünüzün
Bluetooth
®
üzerinden akıllı telefonunuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer
HealthManager” uygulamasının yüklü olması şarttır�
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288

Beurer AS99 El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur