Braun Pro 5 Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Model
Pro 5
Tip
Kullanım kılavuzu
91443786/XI-18
B
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 191443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Stapled booklet, 148 x 210 mm, 110 pages (incl. 6 pages
cover), Cover 4/4c, Content 2/2c = 3DQWRQH876U + black
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 1 of 110
Polski 4
Česk 13
Slovensk 21
Magyar 29
Hrvatski 37
Slovenski 45
Türkçe 53
Română (RO/MD) 63
Ελληνικά 71
Български 79
Русский 88
Українська 98
Type 6031
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com
PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/RO/MD/GR/BG/RU/UA
Braun Infolines
PL 801 127 286
801 1 BRAUN
CZ 221 804 335
SK 02/5710 1135
HU (06-1) 451-1256
HR 091 66 01 777
SI 080 2822
RO 021.224.30.35
GR 210-9478700
TR 0850 220 0911
RU 8 800 200 20 20
UA 0 800 505 000

91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 291443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 2 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 2 of 110
8
7
6
10
11
2
I II III IV V VI
1
==
9
5
3
S
e
nsoAdapt
1
10
Se
nsoAd
a
pt
1
10
4
Sil
k
exp
ert
Pro
5
Skin tone & Body hair type chart:
suitable / odpowiedni / vhodné /
vhodné / megfelelő / pogodno /
primerno / adecvat / κατάλληλο /
подходящ / подходит / підходить
not suitable / nieodpowiedni / použití není
vhodné / nevhodné / nem megfelelő /
nije pogodno / kullanım için uygun /
ni primerno / neadecvat / ακατάλληλο /
не е подходящ / не подходит /
не підходить
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 391443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 3 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 3 of 110
4
Polski
Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Państwa najwyższe oczekiwania w zakresie
jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Urządzenie Braun Silk·expert Pro 5, wykorzystujące technologię
intensywnego pulsującego źródła światła (IPL), służy do trwałego usuwania zbędnego, widocznego
owłosienia na ciele w warunkach domowych. Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi urządzenia oraz wszelkie ostrzeżenia, informacje dotyczące przeciwwskazań i bezpieczeństwa
Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu.
Urządzenie ma na celu skuteczne i długotrwałe ograniczenie wzrostu owłosienia po pewnym okresie
stosowania. Obszary ciała, na których stosowanie urządzenia sprawdza się najlepiej:
Kobiety: Nogi, ramiona, pod pachami, okolice bikini i twarz (poniżej kości policzkowych)
OSTRZEŻENIE: Nie stosować urządzenia w okolicach oczu i na czole.
Mężczyźni: Ramiona, klatka piersiowa, plecy, ręce, brzuch, nogi
OSTRZEŻENIE: Nie stosować na twarzy, szyi i w okolicy genitaliów.
Stosowanie na brodzie lub innych miejscach na twarzy mężczyzny może doprowadzić
do trwałych lub nierównomiernych rezultatów, które mogą spowodować niepożądane
zmiany w wyglądzie twarzy.
Urządzenie IPL nie jest odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Jest ono najbardziej skuteczne w
przypadku jasnej i lekko ciemnej karnacji skóry i ciemnego owłosienia. Przed użyciem zaleca się
zapoznanie z tabelą karnacji skóry i koloru owłosienia na str. 3, aby sprawdzić, czy urządzenie sprawdzi się
w Państwa przypadku.
Opis produktu
1 Okienko zabiegowe
2 Czujniki karnacji skóry SensoAdapt™
3 Wskaźniki intensywności błysku (diody LED)
4 Przycisk i wskaźnik trybu delikatnego
5 Przycisk błysku
6 Rączka
7 Baza
8 Przewód sieciowy
9 Filtr szklany (zintegrowany filtr UV)
10 Standardowa głowica
11 Precyzyjna głowica (niedołączana do wszystkich modeli)
Jak to działa?
Urządzenie Braun Silk·expert Pro 5, poprzez podskórne naświetlanie melaniny w mieszku włosowym,
hamuje cykl odrastania owłosienia. Systematyczne, okresowe korzystanie z urządzenia sprawia, że
energia świetlna uniemożliwia osiągnięcie przez włosy powierzchni skóry.
Inteligentne wskaźniki karnacji SensoAdapt™ (2) nieprzerwanie odczytują barwę skóry przed każdym
błyskiem i automatycznie dostosowują intensywność wiązki światła, aby zapewnić najlepszą skuteczność
zabiegu i bezpieczeństwo. Takie rozwiązanie zapewnia usuwanie owłosienia ze skóry o odpowiedniej
karnacji, zaś uniemożliwia zabieg w przypadku zbyt ciemnej barwy skóry.
Przeciwskazania
Urządzenia nie wolno stosować
kiedy skóra jest ciemniejsza od typu V w tabeli na str. 3. ponieważ ciemniejsza
skóra pochłania więcej energii świetlnej. Przeprowadzanie zabiegu na skórze o
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 491443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 4 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 4 of 110
5
bardzo ciemnej karnacji może powodować dyskomfort/ból i niekorzystne skutki
(np. oparzenia, pęcherzyki, przebarwienia lub blizny), a także uszkodzić skórę.
w czasie ciąży, karmienia lub przez osoby poniżej 18 roku życia, ponieważ
urządzenie nie zostało przetestowane na takich użytkownikach.
przez osoby, które miały raka skóry lub stany przednowotworowe (np. znamiona
lub dużą liczbę pieprzyków).
jeśli w ostatnim czasie skóra została poddana naturalnemu lub sztucznemu
opalaniu. Po opalaniu na słońcu, skóra może być wyjątkowo wrażliwa i szczególnie
podatna na skutki uboczne zabiegu przy użyciu technologii IPL (mogą pojawić
się np. oparzenia, pęcherzyki, przebarwienia lub blizny na skórze). Należy unikać
wystawiania niezabezpieczonej skóry na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych po przeprowadzeniu zabiegu z użyciem technologii IPL.
Stosowanie urządzenia może być zabronione w przypadku niektórych chorób.
Urządzenia nie wolno stosować w następujących przypadkach:
użytkownik cierpi na przewlekłą chorobę.
użytkownik cierpi na przewlekłą chorobę skóry (np. łuszczyca lub bielactwo nabyte)
lub ma zniszczoną skórę (np. oparzenie słoneczne, skaleczenie, otwarte rany lub
aktywne infekcje) w miejscach przeznaczonych do zabiegu.
użytkownik ma żylaki w miejscach przeznaczonych do zabiegu.
użytkownik ma świadomość nadwrażliwości na światło słoneczne lub przyjmuje leki,
które mogą podnieść wrażliwość skóry (np. Retin A, Accutane i/lub inne retinoidy
o działaniu miejscowym).
użytkownik zrobił peeling w miejscu przeznaczonym do zabiegu.
Jeśli jakikolwiek z powyższych punktów ma zastosowanie, urządzenie może
uszkodzić skórę lub pogorszyć stan zdrowia wynikający z aktualnej choroby.
Możliwe skutki uboczne to m. in. oparzenia, pęcherzyki i przebarwienia (hiper-
lub hipopigmentacja) lub blizny.
W razie braku pewności, czy stosowanie tego urządzenia jest bezpieczne w Państwa
przypadku, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub dermatologiem.
W przypadku regularnego i długotrwałego przyjmowania jakiegoś leku, należy
zwrócić się do swojego lekarza o informacje na temat ewentualnego wpływu światła
na wrażliwość Państwa skóry.
Ostrzeżenia
Nie stosować urządzenia
na skórze głowy, brwiach i w pobliżu oczu. Stosowanie urządzenia w tych
miejscach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
na tatuażach lub permanentnym makijażu w miejscach poddawanych zabiegowi.
w okolicach sutków, genitaliów i odbytu. W tych miejscach skóra może mieć
ciemniejszy odcień i/lub gęstsze owłosienie, dlatego stosowanie urządzenia na
tych obszarach może powodować dyskomfort/ból lub uszkodzić skórę.
na ciemnobrązowych lub czarnych plamkach na skórze, np. piegach, znamionach
(myszkach), pieprzykach lub brodawkach, które znajdują się w miejscach
poddawanych zabiegowi.
na brodzie i innym owłosieniu na twarzy mężczyzn
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 591443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 5 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 5 of 110
6
Nie wolno patrzeć bezpośrednio na szklany filtr (9) ani aktywować urządzenia
skierowanego w stronę oczu. W trosce o bezpieczeństwo oczu użytkownika i
osób postronnych, urządzenie uaktywni się wyłącznie po przyłożeniu do ciała obu
czujników karnacji skóry. Jeśli na jakimkolwiek etapie użytkowania urządzenie
będzie aktywować się, pomimo tego, że obydwa czujniki NIE MAJĄ kontaktu ze
skórą, należy natychmiast ZAPRZESTAĆ korzystania z urządzenia i skontaktować
się ze sprzedawcą.
Nie wolno stosować urządzenia częściej niż raz w tygodniu w tym samym miejscu
na ciele. Częstsze stosowanie w jednym miejscu nie przyspieszy pożądanych
efektów, a jedynie może zwiększyć prawdopodobieństwo uszkodzenia skóry.
Środki ostrożności
Urządzenie przeznaczone jest dla jednego użytkownika.
Nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, mogą korzystać
z urządzenia, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia i są świadome istniejących zagrożeń.
Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Urządzenie należy zawsze
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe
Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia lub pęknięcia, zaprzestać korzystania z urządzenia.
Korzystanie z uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prądem. W razie stwier-
dzenia wad, oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i
naprawy. Przeprowadzenie naprawy przez osoby niewykwalifikowane może narazić
użytkownika na ogromne niebezpieczeństwo. Po użyciu urządzenia, wyjąć wtyczkę
z kontaktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie próbować naprawiać ani otwierać urządzenia, ponieważ użytkownik może zostać
narażony na działanie elektrycznych elementów i pulsującej energii świetlnej, co
może spowodować poważne uszkodzenie ciała i/lub trwałe uszkodzenie wzroku.
Nie wolno korzystać z urządzenia w wodzie ani jej pobliżu, w wannie,
pod prysznicem, w umywalce ani innych naczyniach, które mogą zawier
wodę. Nie wolno korzystać z mokrego urządzenia. Korzystanie z
zamoczonego urządzenia grozi porażeniem prądem.
Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia (np. w przypadku pękniętej
obudowy, uszkodzonego przewodu sieciowego itp.). Wewnętrzne elementy
urządzenia gromadzą ładunki elektryczne, które są niebezpieczne.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 691443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 6 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 6 of 110
7
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli szklany filtr (9) jest pęknięty lub go brakuje.
Należy regularnie sprawdzać szklany filtr pod kątem uszkodzeń.
Nie wolno dotykać szklanego filtra podczas użytkowania lub bezpośrednio po nim,
ponieważ jest on gorący.
Nie wolno czyścić urządzenia środkami na bazie ropy naftowej lub łatwopalnymi
(alkohol, acetony), ponieważ grozi to pożarem.
Nie wolno stosować szorstkich środków czyszczących. Mogą one uszkodzić
urządzenie lub zarysować szklany filtr.
Nie wolno próbować stosować urządzenia w innym celu niż usunięcie zbędnego
owłosienia na ciele.
Nie wolno używać urządzenia na powierzchni innej niż skóra. Nie wolno naciskać
przycisku błysku, jeśli okienko zabiegowe (1) nie ma całkowitego kontaktu ze skórą.
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie może się przegrzać i
stanowić ryzyko porażenia prądem lub wzniecenia pożaru.
Sposób używania
Przygotowanie miejsca przeznaczonego do zabiegu
Usuń widoczne owłosienie ze skóry przed zastosowaniem urządzenia. Można zastosować preferowaną
metodę usuwania włosów. Aby utrzymać czystość i dobry stan okienka zabiegowego, należy upewnić się,
że na powierzchni skóry nie pozostają wystające włosy. Umyj miejsce zabiegu i osusz je.
Aby włączyć urządzenie:
Należy skorzystać z przewodu sieciowego (8), aby podłączyć bazę do gniazda elektrycznego. Naciśnij
przycisk trybu delikatnego (4), aby aktywować urządzenie. Ledowe wskaźniki intensywności światła (3)
błysną raz, a po chwili włączy się wiatrak. To oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie GOTOWOŚCI.
Podczas pracy urządzenie będzie się nieco nagrzewać.
Automatyczne dostosowanie światła
Kiedy obydwa czujniki karnacji (2) dotkną skóry, urządzenie odczyta jej barwę i wybierze odpowiednią
intensywność wiązki światła, która zostanie wskazana białymi diodami LED na wskaźniku intensywności
(3). Zapalenie się ich jest potwierdzeniem gotowości urządzenia do błysku.
jasna karnacja skóry U wysoka intensywność światła
ciemna karnacja skóry U niska intensywność światła
z wysoką częstotliwością migania
brak świateł
brak kontaktu ze skórą U Urządzenie nie będzie
emitować błysków.
czerwone światło
nieprawidłowa karnacja skóry U Urządzenie nie będzie
emitować błysków.
Tryb delikatny
Naciśnij przycisk trybu delikatnego (4), aby zmniejszyć intensywność światła. Istnieje możliwość
przechodzenia między 3 ustawieniami:
Standardowe: 3 światełka wskaźnika
Delikatne: 2 światełka wskaźnika
Wyjątkowo delikatne: 1 światełko wskaźnika (najmniejsza intensywność światła z wysoką częstotliwością
migania)
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 791443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 7 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 7 of 110
8
Ustawienia delikatne i ekstradelikatne przewidziano dla okolic wrażliwych oraz początkujących
użytkowników. Przy zmniejszonej intensywności światła, aby uzyskać pożądany efekt, może zajść
konieczność przeprowadzenia większej liczby zabiegów.
Wskaźniki intensywności migają, aby potwierdzić zmianę ustawienia intensywności światła.
Dezaktywacja urządzenia następuje poprzez przytrzymanie przycisku trybu delikatnego (4) przez dłużej niż
3 sekundy.
Po 10 minutach bez użycia urządzenie jest automatycznie dezaktywowane.
Naciśnij przycisk trybu delikatnego, aby ponownie aktywować urządzenie.
Test miejscowy
Przed przeprowadzeniem pierwszego zabiegu zaleca się przetestowanie urządzenia Braun Silk·expert na
niewielkim obszarze, aby sprawdzić reakcję skóry na jego działanie (ok. 2 x 3 cm; odpowiednik dwóch
błysków tuż obok siebie).
Test należy przeprowadzić zgodnie z opisem w rozdziale «Metody zabiegowe», w części «PRZYKŁADANIE»
poniżej.
Odczekaj 48 godzin, aby sprawdzić skórę w miejscu przeprowadzenia testu. Jeśli skóra wygląda normalnie,
można rozpocząć pierwszy zabieg. Jeśli na skórze pojawią się zmiany, należy zaprzestać korzystania z
urządzenia i skonsultować się z lekarzem. Miejsce przeprowadzenia testu na skórze można poddać
ponownie zabiegowi dopiero po odczekaniu co najmniej tygodnia.
Metody zabiegowe
Obszar przeprowadzania zabiegu powinien być pozbawiony owłosienia, czysty i suchy. Przed naciśnięciem
przycisku błysku, należy skierować wzrok z dala od urządzenia, aby ochronić oczy przed jasnym błyskiem
światła. Czasem użytkownicy mogą uznać światło lampy za zbyt intensywne. Nie wiąże się to jednak z
żadnym ryzykiem. Aby zwiększyć komfort, zalecamy przeprowadzenie zabiegu w dobrze oświetlonym
pokoju, aby zmniejszyć wrażenie jasności.
POŚLIZG
szybki i skuteczny
zabieg na dużych
powierzchniach (np. na
nogach)
PRZYKŁADANIE
zabieg na małe, trudno
dostępne miejsca (np.
na kobiecą twarz,
okolice bikini, pachy,
kolana, golenie, kostki)
1. Dociśnij okienko zabiegowe (1) do skóry, upewniając się, że obydwa czujniki karnacji (2) mają z nią
kontakt. Na wskaźniku intensywności światła (3) zaświecą się białe diody LED.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk błysku (5).
Urządzenie zacznie emitować wiązki
pulsującego światła.
2. Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk błysku
(5). Urządzenie wyemituje jeden błysk.
3. Przesuwaj urządzenie powolnym i ciągłym
ruchem przez obszar poddawany zabiegowi, od
dołu do góry. Upewnij się, że urządzenie
utrzymuje stały i pełen kontakt ze skórą, dzięki
czemu będzie stale emitować wiązki
pulsującego światła.
3. Unieś urządzenie i przyłóż je do następnego,
sąsiedniego miejsca poddawanego zabiegowi.
Poczekaj, aż ledowe wskaźniki intensywności
zapalą się białym kolorem. Następnie naciśnij i
zwolnij przycisk błysku.
Po zakończeniu aplikacji w pierwszym obszarze,
zabierz urządzenie z miejsca zabiegu . Powtórz
kroki od 1 do 3, aby równoległym ruchem,
przeprowadzić zabieg na następnym, sąsiednim
obszarze.
Kontynuuj przechodząc do kolejnych punktów na
skórze, aż do przeprowadzenia zabiegu we
wszystkich planowanych miejscach.
Upewnij się, że żadne miejsca nie zostały pominięte poprzez umieszczanie okienka zabiegowego
bezpośrednio obok obszaru poprzedniego działania urządzenia, nie zostawiając przy tym żadnych
pustych miejsc pomiędzy nimi.
W przypadku intensywnego bólu, należy natychmiast przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem przed
ponownym użyciem urządzenia.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 891443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 8 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 8 of 110
9
Głowica(-e) zabiegowa(-e)
Standardową głowicę (10) można stosować na wszystkich obszarach. Jest idealna do
skutecznych zabiegów na dużych obszarach, np. na nogach.
Precyzyjna głowica (11) (niedołączona do wszystkich modeli) została stworzona specjalnie
z myślą o małych, kształtnych, trudno dostępnych obszarach, np. kobiecej twarzy,
obszarach bikini, pachach, kolanach, goleniach, kostkach. Sekwencja błysków jest
mniejsza, gdy nałożona jest precyzyjna głowica.
Jak przeprowadzić zabieg na twarzy (tylko dla kobiet)
Upewnij się, że przed rozpoczęciem zabiegu zostanie przeprowadzony test miejscowy. Usuń wszelkie
owłosienie i kosmetyki, emulsje i kremy z miejsca, na którym będzie przeprowadzany zabieg.
Przed naciśnięciem przycisku błysku skieruj wzrok z dala od urządzenia lub zamknij oczy, aby ochronić je
przed jasnym błyskiem światła. Unikaj przeprowadzania zabiegu dwa razy w tym samym miejscu,
ponieważ może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych reakcji.
Należy unikać kontaktu z ustami i nozdrzami podczas przeprowadzania zabiegu na górnej wardze. Skóra
pod nozdrzami może być bardzo wrażliwa.
Nie stosuj permanentnej/półpermanentnej konturówki do ust.
WSKAZÓWKA: Aby uniemożliwić aktywację wiązki światła i jej działanie na górnej wardze, można
zamknąć usta i docisnąć do siebie wargi.
Włosy rosnące na podbródku mogą być gęstsze i bardziej szorstkie niż na innych częściach ciała, czego
skutkiem może być zaczerwienienie skóry po zabiegu. Takie zaczerwienienie jest tymczasowe i powinno
całkowicie zniknąć po 24 godzinach.
UWAGA:
Jeśli zaczerwienienie lub pieczenie trwa kilka minut, można przyłożyć w to miejsce zwilżoną chłodną
wodą ściereczkę lub płatek kosmetyczny, aby złagodzić to nieprzyjemne uczucie.
W przypadku dostrzeżenia zmian w pigmentacji skóry, np. rozjaśnienie lub ściemnienie, należy zaprzestać
użytkowania urządzenia. Aby znaleźć przyczynę takiej reakcji, należy zwrócić się o poradę do lekarza,
gdyż może to być skutek jakiejś przewlekłej choroby.
Plan zabiegu
Faza początkowa 4-12 tygodni; (jeden zabieg na tydzień)
Zabiegi kontrolne Zgodnie z potrzebami, np. co 1-2 miesięcy
Typowy cykl wzrostu włosów różni się w zależności od osoby i trwa od 16 miesięcy w zależności od miejsca
na ciele (pod pachami, od kolana w dół, okolice bikini). Ponieważ światło podczas zabiegu działa jedynie
na włosy będące w fazie wzrostu, bardzo ważne jest przeprowadzenie kilku zabiegów, aby uzyskać stały
efekt gładkości skóry. Zalecamy przeprowadzenie fazy początkowej, która powinna trwać od 4 do 12
tygodni (w tej fazie zaleca się wykonywanie nie więcej niż jeden zabieg na tydzień) aby osiągnąć optymalne
rezultaty.
Jeśli stwierdzimy brak wzrostu włosów wcześniej, nie ma konieczności przeprowadzania 12-tygodniowego
cyklu. W takiej sytuacji można przejść do zabiegów kontrolnych.
Po zabiegu
Po zakończeniu zabiegu wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego.
Po zabiegu zaleca się użycie kremu przeciwsłonecznego SPF 15, jeśli obszary skóry poddane procedurze
będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Zaleca się unikanie sztucznych źródeł światła, np.
kabin opalających lub solarium.
Przez 24 godziny po zabiegu należy unikać wszelkich aktywności lub kosmetyków, które mogą podrażniać
skórę, np. korzystania z gorących kąpieli i sauny, zakładania obcisłych ubrań, używania kremów
wybielających, produktów perfumeryjnych lub peelingów. Mogą one powodować podrażnienia skóry typu
swędzenie i zaczerwienienie w miejscach poddanych zabiegowi.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 991443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 9 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 9 of 110
10
Czyszczenie iprzechowywanie
Po każdym zabiegu sensory kolorytu skóry (2) oraz okienko zabiegowe (1) należy sprawdzać pod kątem
uszkodzeń oraz przecierać suchą, niestrzępiącą się tkaniną. W razie zauważenia jakichkolwiek śladów lub
czarnych punktów, należy je usunąć zaraz po zabiegu. Nie wolno dotykać ani czyścić szklanego filtra (9)
natychmiast po zabiegu. Należy odczekać, aby umożliwić mu ostygnięcie. Po użyciu urządzenie, a w
szczególności okienko zabiegowe, należy oczyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką.
Nie wolno opłukiwać ani zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia, z głowic (10, 11) oraz wbudowanych zwierciadeł należy
usunąć wszelki kurz, włosy i inne zanieczyszczenia. Nie zanurzać w wodzie. Należy ostrożnie i dokładnie
czyścić elementy suchą szmatką. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Należy
upewnić się, że okienko zabiegowe i czujniki karnacji są zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Możliwe skuti uboczne
Niektórzy użytkownicy będą doświadczać niewielkiego dyskomfortu (np. podwyższonej temperatury skóry
lub jej zaczerwienienia) po użyciu urządzenia – jest to zupełnie normalna reakcja. Podczas aktywowania
wiązki światła można poczuć ciepło i mrowienie, a następnie zauważyć zaczerwienienie skóry. Tego typu
reakcja zazwyczaj znika po 24 godzinach. Niepożądane reakcje występują natychmiast po zabiegu lub w
ciągu 24 godzin od jego przeprowadzenia. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się dopiero po
72 godzinach. W przypadku nietypowej reakcji skóry należy zwrócić się o poradę do lekarza.
Efekt uboczny Jak go ocenić i zareagować
Uczucie ciepła lub mrowienia podczas zabiegu,
które zazwyczaj znika po kilku sekundach do
minuty i słabnie wraz z użytkowaniem.
Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegów wykorzystujących technologię IPL. Należy
mieć jej świadomość. Można w dalszym ciągu
korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Dyskomfort lub ból jest intensywny podczas
zabiegu i nie ustępuje po nim.
Należy przerwać korzystanie z urządzenia i
skonsultować się z lekarzem przed ponownym
użyciem.
Zaczerwienienie skóry podczas lub po zabiegu,
które znika w ciągu kilku minut do kilku godzin.
Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegów wykorzystujących technologię IPL.
Należy mieć jej świadomość. Po ustąpieniu
zaczerwienienia można w dalszym ciągu korzystać
z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Zaczerwienienie skóry, które nie ustępuje w ciągu
24 - 48 godzin po zabiegu.
Należy przerwać korzystanie z urządzenia i
skonsultować się z lekarzem przed ponownym
użyciem.
W bardzo rzadkich przypadkach:
Opuchlizna i zaczerwienienie wokół mieszka
włosowego, które znika w ciągu 2-3 dni.
Po zniknięciu opuchlizny i zaczerwienienia wokół
mieszka włosowego można w dalszym ciągu
korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Opuchlizna i zaczerwienienie wokół mieszka
włosowego, która nie znika w ciągu 2-3 dni.
Należy przerwać korzystanie z urządzenia i
skonsultować się z lekarzem przed ponownym
użyciem.
Tymczasowe zmiany w kolorze skóry (rozjaśnienie
lub ściemnienie).
W przypadku zmiany koloru skóry należy zaprzestać
korzystania z urządzenia i skonsultować się z
lekarzem.
Zwiększony wzrost włosów w miejscach
poddanych zabiegowi (bardziej prawdopodobne u
osób z obszaru Morza Śródziemnego).
Jeśli zwiększony wzrost włosów nie ustępuje po
przeprowadzeniu kilku zabiegów, należy zaprzestać
korzystania z urządzenia i skonsultować się z
lekarzem.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1091443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 10 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 10 of 110
11
Rozwiązywanie problemów
Poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, które użytkownik może napotkać w
początkowym okresie użytkowania urządzenia.
Problem Rozwiązanie
Wskaźniki intensywności światła nie zapalają się po
przyłożeniu okienka zabiegowego do skóry.
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do
gniazdka elektrycznego. Naciśnij przy
Upewnij się, że obydwa czujniki karnacji skóry
mają z nią pełny kontakt. W razie potrzeby, przyłóż
urządzenie w taki sposób, aby obydwa czujniki
miały kontakt ze skórą.
Urządzenie nie działa na małych obszarach skóry. Należy korzystać z precyzyjnej głowicy (jeśli jest
dostępna) do zabiegów na małych, trudno
dostępnych obszarach. Upewnij się, że obydwa
sensory kolorytu skóry mają z nią kontakt.
Zmniejszona częstotliwość błysków światła. Urządzenie jest w trybie ochrony przed
przegrzaniem. Aby przywrócić normalną prędkość,
pozwól urządzeniu ostygnąć.
Na wskaźniku intensywności jedynie pierwsza
dioda LED pali się na czerwono.
Nieprawidłowy odczyt karnacji skóry. Skóra jest
zbyt jasna lub zbyt ciemna. Urządzenie nie będzie
emitować błysków.
Środkowe światełko trybu delikatnego miga. Urządzenie nie jest aktywne. Naciśnij przycisk
trybu delikatnego, aby ponownie aktywować
urządzenie.
Pierwsza dioda LED na wskaźniku intensywności
pulsuje na czerwono.
Głowica (10 lub 11) została zdjęta. Ponownie nałóż
głowicę.
Wskaźniki intensywności światła zachowują się
nietypowo: jedna dioda LED świeci na czerwono, a
pozostałe – na biało.
Błąd urządzenia. Urządzenie nie będzie działać.
Odłącz urządzenie i podłącz ponownie. Jeśli błąd
nie ustępuje, prosimy o kontakt z punktem
serwisowym Braun.
Wszystkie białe diody LED emitują pulsujące
światło.
Urządzenie osiągnęło kres swojej eksploatacji.
Maksymalna liczba błysków (400 tys.) została
wyemitowana.
Urządzenie jest uszkodzone, pęknięte lub wygląda
na wadliwe.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli rączka,
baza lub przewód sieciowy są uszkodzone.
W razie wszelkich wątpliwości dotyczących
bezpieczeństwa lub podejrzenia uszkodzenia
urządzenia, nie wolno z niego korzystać.
Utylizacja
Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które mogą być poddawane recyklingowi.
By chronić środowisko, nie należy go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami, lecz oddać do
jednego z punków zbiórki odpadów elektrycznych, dostępnych w danym kraju, do recyklingu.
Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Warunki gwarancji
1. Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy
1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania
Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt
serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu
serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim
wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1191443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 11 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 11 of 110
12
naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w
następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione
przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym,
to urządzenie jest rozprowadzane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub
upoważnionego przez nią dystrybutora.
5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę i model sprzętu.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i
zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których,
Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego
autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że
oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie
stanowi czynności, o których mowa w p. 7.
9. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie
dostarczania sprzętu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub
instalacji;
– używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych
firmy Braun;
– części szklane, żarówki oświetlenia;
– ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych i irygatorów oraz
materiały eksploatacyjne.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1291443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 12 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 12 of 110
13
Česk
Naše výrobky splňují nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Epilátor Braun Silk·expert Pro 5,
využívající profesionální technologii intenzivního pulzního světla (IPL), vám umožní v pohodlí domova trvale
odstranit nežádoucí viditelné chloupky. Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě prostudujte tyto
pokyny, včetně všech kontraindikací, upozornění a bezpečnostních informací, a uschovejte je pro pozdější
použití.
Tento přístroj byl navržen tak, aby po určité době používání způsobil dlouhodobé omezení růstu chloupků.
Nejvhodnější tělesné partie k epilaci pomocí tohoto přístroje:
Ženy: nohy, paže, podpaží, oblast bikin a tvář (pod lícními kostmi)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí a podél čela.
Muži: ramena a partie pod nimi (hrudník, záda, paže, břicho a nohy)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na tvář, krk nebo oblast genitálií.
Použití na mužské vousy nebo chloupky na obličeji může vést k trvalým následkům, resp.
k nestejnoměrným výsledkům, které mohou způsobit nežádoucí změny charakteristických
rysů obličeje.
Epilátor IPL se nehodí pro každého. Nejúčinnější je u uživatelů se světlým až středním odstínem pokožky a
s tmavou barvou chloupků. Seznamte se prosím s tabulkou odstínů pokožky a barvou chloupků na straně
3 a zjistěte si, zda je tento strojek pro vás vhodný.
Popis
1 Epilační okénko
2 Snímače tónu pokožky SensoAdapt™
3 Diodové indikátory (LED)
4 Tlačítko pro jemný režim s kontrolkou
5 Tlačítko spuštění epilace
6 Rukojeť
7 Základna
8 Síťový kabel
9 Skleněný filtr (integrovaný UV filtr)
10 Standardní hlava
11 Přesná hlava (jen u některých modelů)
Jak to funguje?
Epilátor Braun Silk·expert Pro 5 působí pod povrchem kůže, kde zasahuje melanin ve folikulách chloupků,
čímž pomáhá narušit cyklus jejich dorůstání. Při opakovaném, periodickém používání tak energie
světelných impulsů pomáhá předcházet tomu, aby nežádoucí chloupky dosáhly povrchu pokožky.
Inteligentní snímače odstínu pokožky SensoAdapt™ (2) kontinuálně před každým zábleskem snímají
barevný tón vaší kůže a automaticky přizpůsobují intenzitu světla pro zajištění maximální účinnosti a
bezpečnosti aplikace. Díky tomu lze epilovat kůži všech vhodných odstínů, přístroj však zabrání aplikaci v
případě příliš tmavé pokožky.
Kontraindikace
Přístroj nepoužívejte v následujících případech:
Má-li vaše pokožka tmavší odstín, než odpovídá barevnému tónu V, který
naleznete v tabulce na straně 3. Vzhledem k tomu, že tmavá kůže pohlcuje více
světelné energie, může vést aplikace na velmi tmavé kůži k nepříjemným či
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1391443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 13 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 13 of 110
14
bolestivým pocitům a nežádoucím účinkům (např. k pálení, vzniku puchýřů,
změně zbarvení nebo zjizvení) a k poškození vaší pokožky.
Jste-li těhotná nebo kojící žena, nebo vám ještě není 18 let, protože tento přístroj
nebyl testován na těchto skupinách osob.
Pokud jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se u vás vyskytly prekancerózní léze
(např. névy nebo velké množství pigmentových skvrn).
Pokud jste se nedávno opaloval(a) na slunci či v soláriu. Vaše pokožka může být
po slunění mimořádně citlivá a obzvláště náchylná k tomu, aby se u ní projevily
vedlejší účinky epilace technologií IPL (např. spálení, puchýře, změna zbarvení
nebo zjizvení kůže). Ani po provedení epilace technologií IPL nevystavujte
nechráněnou pokožku přímému slunečnímu záření.
Používání tohoto přístroje je také nepřípustné za určitých okolností či
onemocnění.
Přístroj nepoužívejte, pokud se vás týká některý z následujících bodů:
Trpíte nějakým chronickým onemocněním.
Trpíte chronickou kožní nemocí (např. lupenkou či vitiligem) nebo je vaše pokožka
poškozená (např. následkem spálení od slunce, říznutí, otevřenými rankami nebo
probíhající injekcí) v místech, kde chcete provést epilaci.
V oblasti, kterou chcete epilovat, máte křečové žíly.
Je u vás známá citlivost na světlo (fotosenzitivita) nebo užíváte léky, které mohou
zvyšovat citlivost kůže (např. Retin A, Accutane, případně topické retinoidy).
V oblasti, kterou chcete epilovat, byl předtím proveden tzv. peeling (obrušování
pokožky).
V případě, že se vás týká některý z výše uvedených bodů, by tento přístroj mohl
poškodit vaši pokožku nebo zhoršit stávající problémy. Mohly by se u vás projevit
nepříznivé vedlejší účinky, jako třeba spálení, puchýře, změna zbarvení (nadměrná
či nedostatečná pigmentace) nebo zjizvení kůže.
Pokud nemáte jistotu, zda je pro vás používání tohoto přístroje bezpečné, poraďte
se prosím se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.
Užíváte-li pravidelně nebo dlouhodobě nějaké léky, informujte se prosím u svého
lékaře, zda nemohou ovlivňovat citlivost pokožky na světlo.
Upozornění
Přístroj nepoužívejte na …
vlasové pokožce, obočí ani nikde v okolí nebo blízkosti očí. Aplikace v těchto místech
by mohla trvale poškodit váš zrak.
tetování nebo permanentním make-upu v oblasti epilace.
bradavkách, genitáliích nebo kolem análního otvoru. V těchto oblastech může mít
kůže tmavší odstín nebo zde může být ochlupení hustší a použití přístroje na těchto
místech může vést k nepříjemným či bolestivým pocitům nebo i k poškození vaší
pokožky.
tmavě hnědých nebo černých místech, jako jsou pihy, mateřská znamínka,
pigmentové skvrny či bradavice v oblasti aplikace.
vousech a chloupcích na obličeji (u mužů).
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1491443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 14 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 14 of 110
15
Nedívejte se přímo do skleněného filtru (9) ani se nepokoušejte zapnout přístroj
směřující k očím. Aby bylo používání přístroje bezpečné pro vaše oči i zrak poblíž se
nacházejících osob, se tento epilátor aktivuje pouze tehdy, když přiložíte oba
snímače odstínu pokožky k místu aplikace. Pokud by někdy došlo k aktivaci
přístroje, u něhož by NEBYLY oba snímače ve styku s pokožkou, okamžitě PŘESTAŇTE
epilátor používat a kontaktujte příslušného prodejce.
Přístroj nepoužívejte na téže oblasti více než jednou týdně. Epilaci tak neurychlíte, ale
můžete tím naopak zvýšit riziko poškození kůže.
Bezpečnostní opatřeni
Tento přístroj je určen pro jednoho uživatele.
Není určen k tomu, aby jej používaly osoby mladší 18 let.
Osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, omezenými smyslovými či rozumovými
schopnostmi a osoby bez zkušeností nebo odpovídajících znalostí mohou tento
přístroj používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému
používání a seznámení se s možnými riziky.
U dětí je třeba dohlédnout na to, aby si s přístrojem nehrály. Přístroj vždy uchovávejte
mimo dosah dětí.
Elektrická a požární bezpečnost
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na přístroji nebo kabelech patrné viditelné
známky poškození. Zjistíte-li poškození nebo praskliny, přestaňte přístroj používat.
Při používání poškozeného přístroje hrozí úraz elektrickým proudem. V případě
závady nechte přístroj zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku.
Nekvalifikované opravy mohou pro uživatele představovat extrémní nebezpečí.
Po použití vždy přístroj odpojte od napájení.
NEBEZPEČÍ
Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít a opravit, protože hrozí odkrytí nebezpečných
elektrických součástí a vystavení energii pulsního světla, což může vést k vážnému
úrazu nebo k trvalému poškození zraku.
Přístroj nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti ani na mokrých
površích, například ve vaně, sprše, u bazénů nebo jiných nádrží, které
mohou obsahovat vodu. Dojde-li ke zvlhnutí přístroje, nepoužívejte jej.
Při používání vlhkého přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.
Nepoužívejte poškozený přístroj (např. s prasklým krytem, poškozeným kabelem
atd.). Ve vnitřních dílech vznikají elektrické náboje, které jsou nebezpečné.
Nepoužívejte přístroj s prasklým či chybějícím skleněným filtrem (9). Pravidelně
kontrolujte, zda není skleněný filtr poškozen.
Nesahejte na skleněný filtr při používání přístroje nebo bezprostředně po jeho
použití, protože bude horký.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1591443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 15 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 15 of 110
16
K čištěni přistroje nepoužívejte prostředky na bázi petroleje ani jiné hořlavé čisticí
přípravky (alkoholové, acetonové), protože by hrozilo nebezpečí požáru.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit přístroj nebo poškrábat
skleněný filtr.
Nepoužívejte se tento přístroj používat jinak než k odstraňování nežádoucích
chloupků.
Nepoužívejte přístroj na jiném povrchu, než je lidská pokožka. Nemačkejte tlačítko
spuštění epilace, není-li epilační okénko (1) v plném kontaktu s pokožkou.
Neblokujte ničím ventilační otvory. Přístroj by se mohl přehřívat, což by vedlo k
nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jak se přístroj používá
Příprava oblasti pokožky k epilaci
Před použitím přístroje z kůže odstraňte veškeré viditelné chloupky. Metodu odstranění chloupků vyberte
podle vašeho uvážení. Aby bylo epilační okénko stále čisté, ujistěte se, že vám na pokožce nezůstaly žádné
chloupky. Příslušnou oblast očistěte a jemně osušte.
Zapnutí napájení přístroje:
Pro zapojení základny do elektrické sítě použijte síťový kabel (8). Přístroj zapněte stisknutím tlačítka pro
jemný režim (4). Diodové indikátory (3) se jednou rozsvítí a krátce se spustí ventilátor. To znamená, že je
přístroj připraven k použití. Za provozu se přístroj mírně zahřívá.
Automatické přizpůsobení světla
Když jsou oba snímače odstínu (2) v kontaktu s kůží, přístroj zjistí barevný tón vaší pokožky a stanoví
odpovídající intenzitu světla, kterou indikují bílé diody LED na diodových indikátorech (3). Jedná se o
potvrzení toho, že je přístroj připraven vydávat záblesky.
světlý odstín pokožky U vysoká intenzita světla
tmavý odstín pokožky U nízká intenzita světla s rychle
se opakujícími záblesky
nesvítí žádné diody
nedochází ke kontaktu s pokožkou U Přístroj nebude
blikat.
svítí červená dioda
nepřípustný odstín pokožky U Přístroj nebude blikat.
Jemný režim
Intenzitu světla snížíte stisknutím tlačítka pro jemný režim (4). Máte na výběr 3 různá nastavení:
Standardní: 3 kontrolky
Jemné: 2 kontrolky
Extra jemné: 1 kontrolka (nejnižší intenzita světla s rychle se opakujícími záblesky)
Jemné a extra jemné nastavení jsou určena pro citlivé oblasti a první použití. Při snížené intenzitě světla
může být k dosažení požadovaných výsledků potřeba větší počet aplikací.
Diodový indikátor při změně intenzity světla zabliká.
Přístroj se vypne, pokud budete tlačítko pro jemný režim (4) držet déle než 3 sekundy.
Po 10 minutách bez použití se přístroj automaticky deaktivuje.
Znovu zapněte stisknutím tlačítka pro jemný režim.
Test na malé ploše pokožky
Před první epilací doporučujeme otestovat si reakci pokožky na použití přístroje Braun Silk·expert jen na
malé plošce části těla, kterou se chystáte zbavit chloupků (o velikosti 2 x 3 cm, což odpovídá ploše
vystavené dvěma zábleskům vedle sebe). Při provádění tohoto testu postupujte podle pokynů uvedených v
kapitole «Metody ošetření», v části «PULZOVÁNÍ».
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1691443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 16 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 16 of 110
17
Test vyhodnoťte po uplynutí 48 hodin. Vypadá-li pokožka normálně, můžete přistoupit k první epilaci. Při
výskytu kožní reakce upusťte od použití přístroje a poraďte se s lékařem. Po provedení testu neprovádějte
nejméně jeden týden epilaci testovací plochy kůže.
Metody ošetření
Oblast aplikace musí být zbavená chloupků, čistá a suchá. Před stisknutím spouštěcího tlačítka odvraťte
kvůli ochraně před jasným světlem zrak od přístroje. Ve vzácných případech může uživatel vnímat záblesk
jako příliš jasný. S touto skutečností se však nepojí žádné bezpečnostní riziko. Pro větší pohodlí a omezení
zdánlivě přílišného jasu doporučujeme provádět ošetření v dobře osvětlené místnosti.
KLOUZÁNÍ
pro rychlé a účinné
ošetření velkých ploch
(například nohou)
PULZOVÁNÍ
pro ošetření menších
a těžko dostupných
oblastí (například
ženského obličeje, linie
bikin, podpaží, kolen,
holení, kotníků)
1. Přiložte epilační okénko (1) pevně na pokožku tak, aby byly oba snímače odstínu (2) ve styku s kůží.
Na diodovém indikátoru (3) se rozsvítí bílé diody LED.
2. Stiskněte spouštěcí tlačítko (5) a přidržte jej
stisknuté. Přístroj začne vydávat záblesky.
2. Stiskněte spouštěcí tlačítko (5) a hned jej zase
uvolněte. Přístroj emituje záblesk.
3. Pomalu a plynule pohybujte přístrojem od spodní
k horní části epilované oblasti. Zajistěte, aby
byl přístroj v úplném a nepřetržitém kontaktu s
pokožkou a mohl tak neustále vydávat záblesky.
3. Zvedněte přístroj a přemístěte jej na vedlejší
místo určené k epilaci. Počkejte, až se na
diodových indikátorech rozsvítí bílé diody LED.
Poté stiskněte a uvolněte spouštěcí tlačítko.
Po přetažení okénka na konec prvního epilovaného
pásu pokožky přístroj nadzvedněte nad místo
aplikace. Zopakováním kroků 1 až 3 epilujte vedlejší
oblast pokožky rovnoběžně vedeným tahem .
Pokračujte v epilování jednoho místa po druhém,
až pokryjete celou zamýšlenou oblast.
Nevynechávejte žádná místa – epilační okénko umisťujte hned vedle místa předchozí aplikace, aniž by
mezi epilovanými oblastmi zůstala nějaká neošetřená mezera.
Ucítíte-li intenzivní bolest, ihned ukončete aplikaci a před dalším použitím přístroje se poraďte se svým
lékařem.
Hlava/Hlavy
Standardní hlavu (10) můžete použít na všechny typy povrchu těla, ale nejúčinněji ošetří
velké plochy, například nohy.
Přesná hlava (11) (jen u některých modelů) byla speciálně navržena pro ošetření malých,
oblých a těžko dostupných oblastí, například ženského obličeje, linie bikin, podpaží,
kolen, holení, kotníků. Rychlost záblesků je s nasazenou přesnou hlavou nižší.
Jak ošetřit obličej (jen pro ženy)
Než přistoupíte k ošetření obličeje, udělejte si test na malé ploše pokožky. Odstraňte veškeré viditelné
chloupky a kosmetické přípravky, balzámy a krémy z oblasti, kterou chcete epilovat.
Před stisknutím spouštěcího tlačítka zavřete oči nebo odvraťte pohled od přístroje kvůli ochraně před
jasným světlem. Vyvarujte se dvojnásobné aplikace na stejném místě, při které by hrozilo zvýšené riziko
nepříznivých reakcí.
Při ošetření oblasti nad horním rtem se vyvarujte kontaktu přístroje se rty a nosními dírkami. Centrální
oblast pod nosními dírkami může být citlivá.
Nepoužívejte na permanentní nebo semipermanentní konturovací tužky na rty.
TIP: Přitisknutím rtů k sobě můžete předejít tomu, aby se světlo aktivovalo na horním rtu.
Chloupky rostoucí pod bradou mohou být hustší a silnější. To může někdy po aplikaci vést k lehkému
zarudnutí kůže. Toto zarudnutí je dočasné a mělo by úplně zmizet během 24 hodin.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1791443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 17 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 17 of 110
18
POZNÁMKA:
Pokud se objeví zarudnutí nebo pálení přetrvávající několik minut, zklidněte podrážděnou oblast
přiložením chladivé látky nebo kosmetického tamponu.
Zaznamenáte-li jakékoli barevné změny na kůži, například její vyblednutí nebo ztmavnutí, přestaňte
přístroj používat. Absolvujte lékařské vyšetření, aby se zjistila příčina, která může představovat vlastní
zdravotní problém.
Plán epilace
Počáteční fáze 1 ošetření týdně (4-12 týdnů, ).
Udržovací fáze Pokračujte v aplikacích dle potřeby, tj. jednou měsíčně – jednou za
2 měsíce
Obvyklý růstový cyklus chloupků se u jednotlivých osob liší a pohybuje se v rozmezí 16 měsíců podle
tělesné partie (podpaží, lýtka a holeně, oblast bikin). Vzhledem k tomu, že na aplikaci světla reagují jen
chloupky v růstové fázi, je pro dosažení trvale hladké pokožky zapotřebí více aplikací. Z těchto důvodů
doporučujeme v počáteční fázi 1 ošetření týdně po dobu 4 až 12 týdnů.
Pokud se zastaví růst chloupků, není nutné ošetření provést do konce 12. týdne. V takovém případě
můžete přejít k udržovací fázi.
Po aplikaci
Po skončení ošetření přístroj vypněte a jeho síťový kabel vytáhněte z elektrické sítě.
Po aplikaci doporučujeme ošetřit epilované oblasti, které by mohly být vystaveny slunečnímu záření,
přípravkem s ochranným faktorem 15. Doporučujeme nevystavovat pokožku působení umělých zdrojů
světla, například v opalovacích kabinách a soláriích.
Během 24 hodin po epilaci se také vyvarujte vykonávání činností nebo používání prostředků na pleť, které
by mohly vést k podráždění kůže. Do těchto činností spadá i používání termálních koupacích sudů nebo
saunování, nošení těsných oděvů, používání bělicích krémů, parfémovaných produktů nebo peeling
pokožky. Výše uvedené může vést k podráždění epilovaných oblastí, projevující se například svěděním
nebo zarudnutím.
Čištění askladování
Po každém použití zkontrolujte, zda nejsou snímače tónu pokožky (2) a epilační okénko (1) poškozeny,
a otřete je suchým kouskem látky, která nepouští vlákna. Pokud zpozorujete černé skvrny nebo tečky,
ihned po použití je vyčistěte. Bezprostředně po použití se nedotýkejte skleněného filtru (9) ani jej
nečistěte. Nechte jej vychladnout. Po použití otřete přístroj, zvláště pak epilační okénko, suchým kouskem
látky, která nepouští vlákna. Přístroj neomývejte ani jej neponořujte do vody či jiné tekutiny.
Pro zajištění maximálního výkonu udržujte hlavy (10, 11) s vestavěnými reflektory čisté, zbavené chloupků
a jiných nečistot. Nečistěte je ve vodě, ale pečlivě je otřete suchým kouskem látky.
Přístroj skladujte na chladném a suchém místě. Zajistěte ochranu epilačního okénka a snímačů pokožky
ed poškozením.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1891443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 18 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 18 of 110
19
Możné vedlejší účinky
Pro některé osoby bude používání přístroje mírně nepříjemné (provázené např. pocitem horka nebo
zarudnutím). Jedná se o normální stav. Může se stát, že při aktivaci záblesků pocítíte horkost a
mravenčení, následované zarudnutím pokožky. Tento typ kožní reakce obvykle vymizí během 24 hodin.
Nepříznivé reakce se obvykle projeví bezprostředně po aplikaci nebo do 24 hodin. Ve vzácných případech
k nim může dojít až během 72 hodin. Pokud se u vás projeví neobvyklá kožní reakce, obraťte se prosím na
svého lékaře.
Vedlejší účinek Posouzení a řešení
Pocit horka a mravenčení při aplikaci, který
obvykle odezní během několika sekund až minut
a s pokračující aplikací ustupuje.
Jedná se o očekávaný a normální jev, který nastává
při všech epilacích technologií IPL. Můžete pokračovat
v používání přístroje dle příslušných pokynů.
Velmi nepříjemný pocit či bolest při aplikaci,
případně přetrvávající i po jejím ukončení.
Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se
poraďte se svým lékařem.
Zarudnutí kůže, které se objeví při aplikaci nebo
po jejím ukončení, zmizí během několika minut
až hodin.
Jedná se o očekávaný a normální jev, který nastává
při všech epilacích technologií IPL. Když zarudnutí
pokožky zmizí, můžete pokračovat v používání
přístroje dle příslušných pokynů.
Zarudnutí kůže, které nezmizí do 24 - 48 hodin
po použití přístroje.
Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se
poraďte se svým lékařem.
Ve velmi vzácných případech:
Napuchnutí a zarudnutí okolo folikuly chloupku,
které odezní během dvou až tří dní.
Když opuchnutí a zarudnutí kolem folikuly zmizí,
můžete pokračovat v používání přístroje dle
příslušných pokynů.
Napuchnutí a zarudnutí okolo folikuly chloupku,
které neodezní během dvou až tří dní.
Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se
poraďte se svým lékařem.
Dočasné změny zbarvení kůže (vyblednutí nebo
ztmavnutí).
Při výskytu změn zbarvení kůže přestaňte přístroj
používat a poraďte se s lékařem.
Zvýšený růst chloupků v oblastech aplikace
(s pravděpodobnějším výskytem u osob se
středomořským původem).
Pokud zvýšený růst přetrvává i po několika aplikacích,
estaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.
Odstraňování problémů
Následující průvodce odstraňováním problémů vám může pomoci vyřešit počáteční potíže s používáním
tohoto přístroje.
Problém Řešení
Po přiložení epilačního okénka na pokožku se
nerozsvítí diodové indikátory.
Zkontrolujte, zda je přístroj připojen do elektrické
sítě. Zapněte stisknutím tlačítka pro jemný režim
(4).
Zajistěte, aby byly oba snímače odstínu kůže v
plném kontaktu s pokožkou. Pokud je třeba,
emístěte přístroj tak, aby se oba snímače
dotýkaly pokožky.
Přístroj nefunguje na malých oblastech.
Na malé a těžko dostupné oblasti použijte přesnou
hlavu (pokud ji máte k dispozici). Zajistěte, aby byly
oba snímače tónu pokožky v kontaktu s pokožkou.
Blikající sekvence se zpomaluje. Zařízení je v režimu ochrany proti teplu. Chcete-li
se vrátit k normální rychlosti, nechte zařízení
vychladnout.
Na indikátoru svítí červeně jen první dioda LED. Neplatné snímání odstínu pokožky. Vaše pokožka
je buď příliš světlá, nebo příliš tmavá. Přístroj
nebude blikat.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 1991443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 19 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 19 of 110
20
Prostřední kontrolka pro jemný režim bliká. Přístroj je vypnutý. Znovu zapněte stisknutím
tlačítka pro jemný režim.
Na indikátorech bliká červeně první dioda LED. Hlava (10 nebo 11) byla sejmuta. Nasaďte ji zpět.
Diodové indikátory svítí v neobvyklé kombinaci
jedné červené diody LED spolu s jednotlivými
bílými diodami LED.
Chyba přístroje. Přístroj nebude fungovat.
Odpojte z elektrické sítě a znovu zapojte. Pokud se
chyba projevuje i nadále, obraťte se na servisní
středisko společnosti Braun.
Blikají všechny bílé diody LED. Konec životnosti přístroje. Bylo dosaženo
maximálního počtu záblesků (400 000).
Přístroj je rozbitý, naprasklý nebo vypadá, že je
defektní.
Nepoužívejte v případě poškození rukojeti,
základny nebo síťového kabelu. Máte-li jakékoli
pochybnosti o bezpečnosti přístroje, nebo máte-li
podezření, že je jakýmkoliv způsobem poškozen,
nesmíte jej používat.
Likvidace
Výrobek obsahuje recyklovatelný elektronický odpad. Chraňte životní prostředí, nevyhazujte
přístroj do směsného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej na příslušné sběrné místo.
Může být změněno bez upozornění.
Záruka
Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně
odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy,
nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi,
ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.
Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování
(například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřihávače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah
na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity
původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.
Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu
v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.
91443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 2091443786_Victoria_Pro5_Euro_02.indd 20 11.01.19 13:3411.01.19 13:34
Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00098599 Rev 001 Effective Date 2019-01-15 Printed 2019-01-22 Page 20 of 110
/

Bu kılavuz için de uygundur