Stanley LD200 El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

100
77-132 / 77-133
İçindekiler
• Güvenlik
Ürüne Genel Bakış
• Özellik Seti
• Tuş Takımı ve LCD Simgeleri
Pil Takma / Çıkarma
• Kurulum
• Çalışma
• Teknik Özellikler
Güvenlik
(Bu ürün lazer içermemektedir. Ancak lazer aletlerle
birlikte çalıştırıldığında, ilgili cihaz için verilen
güvenlik talimatlarına uyun)
UYARI:
Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik
Talimatları'nı ve Ürün Kılavuzu'nu dikkatle
okuyun. Cihazdan sorumlu kişi, tüm
kullanıcıların bu talimatları anlamasını ve
bunlara uymasını sağlamalıdır.
DİKKAT:
Bir lazer aleti çalışır durumdayken,
gözlerinizi yayılan lazer ışınına (kırmızı
ışık kaynağı) maruz bırakmamaya dikkat
edin. Lazer ışınına uzun süre maruz kalmak,
gözleriniz için tehlikeli olabilir.
Kılavuzun tüm bölümlerini, gelecekte başvurmak için
saklay
ın.
Ürüne Genel Bakış
Şekil A - Lazer Detektörün Ön ve Arka Görünümleri
1. Su Terazisi
2. Lazer Alma Penceresi
3. Ön Başvuru Çizgisi
4. Ön LCD Ekran
5. Tuş Takımı
6. Hoparlör
7. 1/4” Diş Takma Yuvası
8. Arka LCD Ekran
9. Hizalama Deliği
10. Arka Başvuru Çizgisi
11. Pil Kompartımanı
Şekil B - Kelepçeli Detektör
12. Lazer Detektör
13. Kelepçe
Şekil C - Pil Konumu
14. Pil Kompartımanı Kapağı
15. Piller - 2 x “AAA”
Şekil D - Detektörü Kelepçeye Bağlama
16. Sabitleme Vidası
17. Hizalama Pimi
Şekil E - Çubukla Kullanım
18. Ölçüm Çubuğu
19. Başvuru Kenarı
20. Başvuru Çizgisi İşaretleme Konumu (solda ve
sağda)
21. Kelepçe
LD200 / RLD400
TR
İkili LCD Hat Detektörü / İkili LCD Döner Lazer Detektörü
LD200 RLD400
Darbeli Mod Seçenekli Hat Lazer Aletleri ile kullanılırX
Döner Lazer Aletleri ile kullanılırX
Özellik Seti
101
77-132 / 77-133
Pil Gücü - Sürekli Yanar
• Gösterilen Şekilde Yaklaşık Pil Ömrü
Pil Gücü - Yan ıp Söner
• Pillerin Değiştirilmesi Gereklidir
Tuş Takımı
Tuş Takımı ve LCD
Simgeleri
(Bkz. şekil
B
)
Güç AÇIK / KAPALI Tuşu
Aydınlatma AÇIK / KAPALI Tuşu
Yüksek / Düşük Doğruluk Tuşu
Hoparlör Ses Yüksekliği Tuşu
LCD Simgeleri
Lazer Algılandı - Başvuru Çizgisi, Lazer
Işınından Daha Yüksektir. Detektörü,
Gösterilen Yöne (Aşağı) İlerletin.
Lazer Algılandı - Başvuru Çizgisi, Lazer
Işınından Daha Düşüktür. Detektörü,
Gösterilen Yöne (Yukarı) İlerletin.
Lazer Algılandı - Başvuru Çizgisi, Lazer
Işınına Paraleldir.
Zil Sesi Yüksekliği - Yüksek / Alçak
/ Sessiz
şük Doğruluk Ayarı
Yüksek Doğruluk Ayarı
KAPALI
Pil Takma / Çıkarma
(Pil konumuna ilişkin referans için bkz. Şekil
C
)
Detektör
• Pil kapağını çevirerek, pil kompartımanınıın.
• Pilleri Takın / Çıkarın. Lazer ünitesine
yerleştirirken, pilleri doğru şekilde yönlendirin.
• Pil kompartımanı kapağını emniyetli bir şekilde
kapatıp kilitleyin.
UYARI:
• Pilleri doğru bir şekilde takmak için, pil
yuvasındaki (+) ve (-) işaretlerine dikkat
edin. Piller aynı tip ve kapasitede olmalıdır.
Kalan kapasitesi farklı olan pillerden
oluşan bir kombinasyon kullanmayın.
Kurulum
(Detektör, elde veya detektörü ölçüm çubuğuna, direğe
veya benzer bir nesneye monte etmeye yarayan isteğe
bağlı bir kelepçe ile birlikte kullanılabilir.
Kelepçeyi detektöre takmak için (Bkz. şekil
D
) :
• Hizalama deliğini kullanarak, kelepçeyi detektörü
kelepçeye doğru yönlendirin.
• Sabitleme vidasını sıkıştırın.
Kelepçeyi ölçüm çubuğuna, direğe veya benzer bir
nesneye monte etmek için (Bkz. şekil
E
) :
• Sıkıştırma kolunu gevşetin.
• Ölçüm çubuğuna, direğe veya benzer bir nesneye
yerleştirin.
Kelepçeyi emniyete almak için kolu sıkıştırın.
Referans seviyesini belirlerken, aşağı / yukarı
konumlandırma sağlamak için kelepçeyi gevşetin.
Referans seviyesi bulunduğunda, kolu sıkıştırarak
tekrar emniyete alın.
102
77-132 / 77-133
Çalışma
(Çalışma sırasındaki göstergeler için, Tuş Takımı ve
LCD Açıklamalarına bakın)
Güç
Detektörü AÇIK duruma getirmek için,
ğmesine basın.
AÇIK duruma getirildiğinde, tüm LCD kısa
bir süre için bütün simgeleri görüntüleyecektir
(bu özellik, LCD'nin doğru bir şekilde çalışıp
çalışmadığının kontrol edilmesini sağlar).
Detektörü KAPALI duruma getirmek için,
ğmesine basın ve 3 saniye boyunca tutun.
NOT:
Detektör, 10 dakika boyunca bir lazer ışını
algılamadığında, pil tasarrufu yapmak için gücü
otomatik olarak KAPALI durumuna getirir. Tekrar
AÇIK duruma getirmek için,
ğmesine basın.
LCD'yi Aydınlatma
Detektör AÇIK durumdayken, LCD aydınlatmasını
AÇIK / KAPALI durumuna getirmek için
ğmesine basın.
NOT:
Aydınlatma, 60 saniye boyunca lazer ışını
algılamadığında veya bir tuşa basılmadığında otomatik
olarak KAPALI duruma geçecektir.
Doğruluk
Güç AÇIK durumdayken, YÜKSEK ve DÜŞÜK
doğruluk ayarı arasında geçiş yapmak için
ğmesine basın.
Güç AÇIK durumdayken, varsayılan doğruluk
ayarı YÜKSEK olarak ayarlanmıştır.
NOT:
• DÜŞÜK doğruluk ayarını, sadece YÜKSEK
doğruluk gerektirmeyen durumlarda ve / veya
çalışma alanında veya yakınında düşük titreşimlere
bağlı olarak istikrarlı bir referans seviyesi elde
edilemediğinde seçin.
Ölçülecek nokta daha uzak bir mesafedeyse, istikrarlı
bir referans seviyesi alınmasına engel olabilecek ısı
dalgaları veya ha f titreşimler sebebiyle DÜŞÜK
doğruluk ayarının seçilmesi gerekebilir.
Hoparlör Ses Yüksekliği
Güç AÇIK durumdayken, ses yüksekliği ayarları
(YÜKSEK / DÜŞÜK / SESSİZ) arasında geçiş
yapmak için
ğmesine basın.
• Güç AÇIK durumdayken, varsayılan ses yüksekliği
ayarı YÜKSEK olarak ayarlanmıştır.
Referans Seviyesini Algılama
Detektör AÇIK durumdayken, referans alınan
lazer ışınının yansıtıldığı genel alan içinde
konumlandırın.
Detektör için düz bir düzlem belirlemek için, su
terazisini kullanın.
Lazer alma penceresinin lazer ışını kaynağının
yönüne bakmasına dikkat edin.
• Detektörü, başvuru çizgisini lazer ışınına
hizalamak için, LCD'de gösterilen şekilde ilerletin.
Hoparlör ses yüksekliği AÇIK (YÜKSEK/
ŞÜK) durumdaysa, detektörün
konumlandırılmasını iletme konusunda yardımcı
olan bir ses duyulur.
Bir bip sesi, lazer ı
şınının algılandığı sinyalini
verir. Daha hızlı bir bip sesi, detektörün aşağı
indirilmesi gerektiğini gösterir. Daha yavaş bir
bip sesi, detektörün yukarı çıkarılması gerektiğini
gösterir. LCD yine detektörün ilerletilmesi gereken
yönü işaret eder.
Sürekli bir ses, lazer ışının detektör üzerindeki
başvuru çizgisiyle hizalandığını gösterir.
NOT:
Referans seviyesi belirlenirken, lazer alma penceresi
lazer kaynağına soldan sağa 40° bir aralıkla
bakmalıdır.
İşaretleme (Bkz. şekil
E
)
Referans seviyesi tespit edildikten sonra, konum
başvuru çizgisine işaretlenebilir.
NOT:
İşaretleme konumu olarak detektörün üst kısmı
kullanıldıysa, ölçüm dengeleme değeri (en üstten
başvuru çizgisine kadar olan mesafe) için detektörün
arka tarafına başvurmayı unutmayın.
103
77-132 / 77-133
Çubuğu Okuma (Bkz. şekil
E
)
Referans seviyesi tespit edildikten sonra,
kelepçenin başvuru kenarında gösterilen konumu
okuyun.
NOT:
Referans seviyesini bir ölçüm çubuğu kullanarak
bulurken, detektörün aşağı veya yukarı daha kolay
hareket ettirilmesini sağlamak için, sıkıştırma kolunu
ha fçe gevşetin. Referans seviyesi bulunduğunda,
detektörün çubuk üzerinde sabit durmasını sağlamak
için kelepçeyi emniyetli bir şekilde sıkıştırın.
Teknik Özellikler
Düzleme Doğruluğu (Yüksek):
Düzleme Doğruluğu (Düşük):
Lazer Alma Penceresi Genişliği:
Çalışma Aralığı:
Su Terazisi Doğruluğu:
Çalışma Süresi:
Otomatik Kapanma (Sinyal Algılanmadığında):
Güç Kaynağı:
IP Derecesi:
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:
Saklama Sıcaklığı Aralığı:
1 mm
2 mm
55 mm
300 m
30’ / 2 mm
20 saat
10 dakika
2 x AAA Pil (Alkalin)
IP66
-10° C ila +50° C (+14° F ila +122° F)
-25° C ila +70° C (-13° F ila +158° F)
1 / 1

Stanley LD200 El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur

İlgili Makaleler