DeWalt DCE079D1G Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Model
DCE079D1G
Tip
Kullanım kılavuzu
İngilizce
TÜRKÇE
114
Tanımlar: Güvenlik Uyarı Sembolleri Ve Sözcükleri
Bu kullanım kılavuzu, sizi tehlikeli durumlara ve kişisel yaralanma veya maddi hasar riskine karşı uyarmak için aşağıdaki güvenlik
uyarı sembollerini ve sözcüklerini kullanır.
TEHLIKE: Engellenmemesi hâlinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tehdit oluşturabilecek
tehlikeli bir durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi hâlinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi hâlinde hafif veya orta şiddette yaralanmaile sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu gösterir.
(Sözcük olmadan kullanılır) Güvenlikle ilgili bir mesajı gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi hâlinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Bununla veya herhangi bir
DeWALT
aletiyle ilgili tüm sorularınız veya yorumlarınız için www.2helpU.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
Uyarı: Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların kullanma kılavuzunu okumaları
gerekir.
Lazerler için Güvenlik Talimatları
UYARI! Tüm talimatları okuyun ve anlayın. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
İLERIDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE TALIMATLARI SAKLAYIN
UYARI! Lazer Işınımına Maruz Kalma. Lazerli nivo aletini parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar yoktur. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
UYARI: Tehlikeli Işıma. Burada belirlenen kontrol, ayarlama veya prosedürlerin kullanımı tehlikeli lazer ışınımına maruz
kalmanıza neden olabilir.
Lazeri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya
dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Lazeri yalnızca özel olarak tasarlanan akülerle kullanın. Başka akülerin kullanımı yangın riski oluşturabilir.
Kullanılmayan lazeri çocukların veya diğer tecrübesiz kişilerin erişemeyecekleri yerlerde saklayın. Lazerler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Modeliniz için yalnızca üreticiniz tarafından önerilen aksesuarları kullanın. Bir lazer için uygun olabilen aksesuarlar,
başka bir lazerde kullanıldığında yaralanma riski oluşabilir.
Aletin servisi sadece nitelikli onarım personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Niteliksiz personelce gerçekleştirilen
servis veya bakım yaralanma ile sonuçlanabilir. En yakınınızdaki
DeWALT
servis merkezini bulmak için internette
www.2helpU.com adresine gidin.
Lazer ışınına bakmak için teleskop veya benzeri optik aletler kullanmayın. Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
Lazeri herhangi birinin isteyerek veya istem dışı olarak lazer ışınına bakmasına neden olacak şekilde yerleştirmeyin.
Ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.
Kullanılmadığında lazeri kapatın. Lazeri açık bırakmak lazer ışınına bakma riskini artırır.
Döner Lazer
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 114 5/17/2018 12:35:48 PM
TÜRKÇE
115
Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin gözüne yansıtabilecek yüzeylerin yakınına yerleştirmeyin. Ciddi göz
yaralanmalarına neden olabilir.
Lazeri çocukların yanında kullanmayın ve çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin. Ciddi göz yaralanmalarına
neden olabilir.
Uyarı etiketleri çıkartmayın veya tahrif etmeyin. Etiketlerin kaldırılması ışınıma maruz kalma riskini arttırır.
Lazeri dikkatli bir şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lazerin düşürülmesi, lazerin hasar görmesine veya ciddi bir
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Burada belirlenen kontrol, ayarlama veya prosedürlerin kullanımı tehlikeli lazer ışınımına maruz kalmanıza neden
olabilir.
UYARI! DÖNER LAZERİ PARÇALARINA AYIRMAYIN. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar
yoktur. Döner lazeri parçalarına ayırmak ürünün tüm garantilerini ortadan kaldıracaktır. Ürün üzerinde herhangi
bir değişiklik yapmayın. Alet üzerinde değişiklik yapmak tehlikeli lazer ışınımına maruz kalmaya neden olabilir.
Aletinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki sembolleri içerir.
V ........................volt
mW ....................mili vat
........lazer uyarı sembolü
nm..........nanometre cinsinden dalga boyu
2 ............Sınıf 2 Lazer
Uyarı Etiketleri
Rahatlığınız ve güvenliğiniz için lazerinize aşağıdaki etiket eklenmiştir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların kullanma kılavuzunu okumaları gerekir.
UYARI: LAZER IŞINIMI. IŞINA DOĞRU BAKMAYIN. Sınıf 2 Lazer Ürünü
MARUZ KALMAKTAN KAÇININ - LAZER RADYASYONU BU DİYAFRAMDAN YAYILIR
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 115 5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
116
AT Uygunluk Beyanatı
Radyo Ekipmanı Direkti
DEWALT Döner Lazer
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT, işbu belgeyle DEWALT Döner Lazer DCE074R/
DCE079R/DCE0709G'nin 2014/53 EU Direktine ve
yürürlükteki tüm AB direkti gereksinimlerine uygun olduğunu
beyan eder.
AB Uygunluk Bildirimi'nin tam metni, DEWALT Industrial Tool
Co., DEWALT Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Almanya
65509 adresinden istenebilir veya aşağıdaki internet adresinde
bulunabilir: www.2helpU.com.
Ürüne ve isim levhasında belirtilen Tip Numarasına göre arama
yapın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
Aküler ve Güç
Bu
DeWALT
döner lazeri, tüm
DeWALT
18 volt lityum iyon
aküleri kabul edecektir ancak aşağıdaki akülerle kullanıldığında
bir düşme sırasında hasara karşı en iyi direnci gösterecek
şekilde üretilmiştir: Tüm 1,5 Ah ve 2 Ah
DeWALT
18 volt lityum
iyon aküler.
Akünün Şarj Edilmesi
Akü ambalajından çıkarıldığında tamamen şarj edilmiş durumda
değildir. Döner lazeri kullanmadan önce aküyü şarj etmek için
bir
DeWALT
18 volt şarj cihazı kullanmanız gerekir.
Şarj cihazlarının ve akülerin uyumluluğu için bu kılavuzun
sonundaki tabloya bakın.
Şarj cihazınızı kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını
okuduğunuzdan emin olun.
UYARI:
Aküyü bu kılavuzda listelenen şarj
cihazlarından başka cihazlarla şarj etmeye
ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Akü etiketi ve paketinde ve aküyle birlikte verilen
Akü Güvenlik Kılavuzu’nda bulunan tüm
talimatları ve uyarıları dikkatli bir şekilde takip edin.
1. Aküyü, Akü Güvenlik Kılavuzu’nda açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
2. Akü tamamen şarj olana dek bekleyin.
3. Aküyü raydan dışarı kaydırın.
NOT: Değişim amacıyla akü sipariş ederken katalog numarası
ve voltaj bilgilerini eklemeyi unutmayın.
18 V
DeWALT
Aküsünü Takma
1. Tam şarjlı 18 V
DeWALT
aküsünü, serbest bırakma
düğmesinin (Şekil
E
15
) arka kısmı size dönük ve sağ
tarafa doğru bakacak şekilde yerleştirin.
2. Aküdeki serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
3. Aküyü, lazerin kenarındaki palete doğru kaydırın.
4. Aküdeki düğmeyi serbest bırakın.
Akünün Çıkarılması
1. Aküdeki serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
2. Aküyü, lazer üzerindeki paletten dışarı doğru kaydırın.
3. Aküdeki düğmeyi serbest bırakın.
4. Aküyü yeniden şarj etmek için Akü Güvenlik Kılavuzu’nda
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
UYARI: Aküler patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve
yaralanmaya ya da yangına neden olabilir. Bu riski
azaltmak için Akü Güvenlik Kılavuzu’ndaki talimatları
uygulayın.
Akülerin Saklanması
En iyi saklama alanı, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, serin ve kuru bir yerdir.
Uzun süreli saklama aküye veya şarj cihazına zarar
vermez. Uygun koşullarda 5 yıl veya daha uzun süre
saklanabilir.
BU TALİMATLARI KULLANIMDAN ÖNCE SAKLAYIN
Kullanıcı Güvenliği
Kişisel Güvenlik
Lazer ürününü kullanırken her zaman dikkatli olun,
yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Lazer ürünlerini kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Bir inşaat şantiyesinde çalışırken göz koruması da dahil
olmak üzere uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanın.
Alet Kullanımı ve Bakımı
Düğme açmaz veya kapatmazsa aleti kullanmayın.
Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
Kullanılmayan lazer ürünlerini, çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve lazer ürününü
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin lazer
ürününü kullanmasına izin vermeyin. Lazer ürünleri,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Modeliniz için yalnızca üreticiniz tarafından önerilen
aksesuarları kullanın. Bir alet için uygun olabilecek
aksesuarlar, başka bir aletle kullanıldığında tehlikeli olabilir.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 116 5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
117
Çalışma
Çalıştırma İpuçları
Şarj başına akü ömrünü uzatmak için kullanılmadığında
lazeri kapatın.
İşinizde doğruluğu sağlamak için lazer kalibrasyonunu sık
sık kontrol edin. Lazeri Kalibre Etme bölümüne bakın.
Lazeri kullanmayı denemeden önce, aletin nispeten
pürüzsüz, güvenli bir yüzeyin üzerine yerleştirildiğinden
emin olun.
Her zaman lazer çizgisinin veya noktasının merkezini
işaretleyin. Işının farklı kısımlarını farklı zamanlarda
işaretlerseniz ölçümlerinizde hatalarla karşılaşırsınız.
Çalışma mesafesini ve doğruluğu arttırmak için lazeri
çalışma alanınızın ortasına ayarlayın.
Tripoda veya duvara takarken, lazeri güvenli bir şekilde
monte edin.
İç mekanda çalışırken, düşük bir döner kafa hızı gözle
görülür şekilde daha parlak bir çizgi, yüksek bir döner kafa
hızı ise gözle görülür şekilde düz bir çizgi oluşturacaktır.
Işın görünürlüğünü arttırmak için Lazer İyileştirme
Gözlükleri takın ve/veya ışını bulmak için Lazerli Hedef
Kartı kullanın.
Aşırı sıcaklıklar bina yapılarının, metal tripodların,
ekipmanların, vb.nin hareket etmesine veya kaymasına yol
açabilir. Bu, doğruluğu etkileyebilir. Çalışırken hassaslığı
sık sık kontrol edin.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü ile çalışırken, lazerin
dönme hızını en yüksek ayara getirin.
Lazer düşerse veya keskin bir darbe alırsa lazeri
kullanmadan önce kalibrasyon sistemini yetkili bir servis
merkezine kontrol ettirin.
Kontrol Paneli (Şek.
A
,
B
)
Lazer; temel olarak güç düğmesi
1
, mod düğmesi
2
, hız
düğmesi
3
ve tarama modu düğmesiyle
4
kontrol edilir. Bu
özellikler, daha sonra Eksen seçim düğmesiyle
5
(Yalnızca
Eğim modunda DCE079R/DCE079G) veya
6
ve
7
iki yön/
yükseklik ayar düğmeleriyle kullanıldığında değiştirilir.
Yön/yükseklik ayar düğmeleri, lazer kafasının dönme yönünü
kontrol eder ve ünite eğim modundayken ışının yüksekliğini
ayarlar. Bu düğmeler, ünite Tarama modundayken ışını
kademeli olarak döndürmek için de kullanılabilir.
DCE074R kontrol paneli, DCE079R/G kontrol paneli ve
DCE079R/G Uzaktan kumanda tuş takımındaki düğmeler, aksi
belirtilmedikçe aynı şekilde çalışır.
Güç Düğmesi
Güç düğmesi, lazer ünitesini açmak ve kapatmak için kullanılır.
DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini açmak için Güç
düğmesine bir kez basın.
DCE074R veya DCE079R/G lazer ünitesini tamamen
kapatmak için güç düğmesine 3 saniye basın.
Hız/Dönüş Düğmesi
Hız düğmesi
3
, lazer ışınının dönüş hızını 4 ön ayarlı hız (150,
300, 600 ve 1200 RPM) ile ayarlamak için kullanılır.
Tarama Modu Düğmesi
15˚/45˚/90˚
Tarama modu düğmesi
4
, lazer kafasını ileri ve geri hareket
ettirerek kısa, parlak bir lazer çizgisi oluşturmak için kullanılır.
Bu kısa çizgi, ünite tam dönüş modunda olduğunda daha parlak
ve daha görünürdür.
Tarama Modunu Kullanma
Tarama Moduna girmek için tarama modu
4
düğmesine
basıp serbest bırakın. Tarama açıları arasında geçiş
yapmak için istenen açıya ulaşıncaya kadar düğmeye
basmaya devam edin.
Tarama bölgesinin yönü, ok düğmeleri
6
ve
7
ile kontrol
edilebilir.
Eğim Modu Düğmesi
Eğim Modunu etkinleştirmek için eğim modu düğmesine
2
basın.
Kendi kendini terazileme moduna dönmek ve tam kendi
kendine terazilemeyi yeniden etkinleştirmek için mod
düğmesini
2
basılı tutun.
Eğim Yönünü Ayarlama
Eğim Modu etkinleştirildiğinde, ünite otomatik olarak X
Eksenini etkinleştirir. Bu, takla kafesindeki "nişangahlar"
tarafından gösterildiği gibi lazerin eğimini X-Ekseninin yönünde
ayarlamanızı sağlar.
11
veya
12
LED ışığı mevcut eğim yönünü gösterir.
Yalnızca DCE079R/G: Belirli durumlarda, lazerin Y ekseninde
eğim yapması istenebilir. Eğim Modunun yönü, X-Y eksen
düğmesine
5
basılarak Y ekseni ve X ekseni arasında tekrar
tekrar değiştirilebilir. Seçilen eksen
24
veya
25
LED ışığıyla
tanımlanır.
Eğim Miktarının Ayarlanması
1. Eğim Modunu açın.
2. İstediğiniz ekseni seçin.
3. Ok düğmelerini (Şek.
B
, 6) ve 7)) kullanarak lazer rotor
kafasını yukarı ve aşağı doğru eğin.
- Ok düğmesine her hızlı basışta, eğim 0,01º (10 metrede
1,6 mm) kadar hareket edecektir.
- Ok düğmesini 2 ila 10 saniye basılı tutarsanız eğim
saniyede 0,01º ila 0,2º kadar hareket eder.
- Ok düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutarsanız
eğim saniyede 0,2º hareket eder.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 117 5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
118
Ok Düğmeleri (Şek.
B
,
R
)
Ok düğmeleri (
B
6
ve
7
), lazer ünitesinin çalışma moduna
bağlı olarak farklı işlevler için kullanılır.
Kendi Kendine Terazileme Yatay Modunda, ok düğmeleri
lazer ışınının yönünü dönüş sırasında saat yönünde
veya saat yönünün tersine döndürür ya da Tarama Modu
sırasında lazer ışınının konumunu saat yönünde veya saat
yönünün tersine ayarlar.
Kendi Kendine Terazileme Dikey Modunda, ok düğmeleri
lazer ışınının yönünü dönüş sırasında saat yönünde
veya saat yönünün tersine döndürür ya da Tarama Modu
sırasında lazer ışınının konumunu saat yönünde veya saat
yönünün tersine ayarlar.
Eğim Modunda, ok tuşları lazer kafasını eğmek için
kullanılır.
Lazeri Açma (Şek.
E
,
B
)
1. Tam şarjlı 18 V aküyü, Şekil
E
‘de gösterildiği takın.
2. Güç düğmesine
1
yavaşça basarak lazeri AÇIK konuma
getirin.
- Güç LED gösterge ışığı
9
yanacaktır
- Kendi kendine terazileme modu otomatik olarak
etkinleştirilir ve lazer ünitesi kendi kendine terazileme
yapar. Lazer ünitesi terazileme işlemini yaptıktan sonra,
ışık saat yönünde 600 RPM’de bir kez döner.
- 10 saniye sonra, Hi Modu (Kayma Önleyici) otomatik
olarak etkinleştirilir ve Hi LED'i
8
yanar.
3. Hız/dönüş düğmesine
3
basarak dönüş hızını ayarlayın.
Yön,
6
ve
7
düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir.
4. Tara düğmesine
4
basarak lazeri 0°, 15°, 45° veya 90°
derece modunda taramaya ayarlayın.
Eğim Modunu açarsanız Eğim LED'i
(
12
)
yanar. X ekseni
terazileme kullanılıyorsa X ekseni LED'i
(
24
)
yanacak veya Y
ekseni terazileme kullanılıyorsa Y ekseni LED'i
(
25
)
yanacaktır.
Lazeri Kalibre Etme (Şek. O, P)
Saha kalibrasyon kontrolleri sık sık yapılmalıdır. Bu bölüm,
DeWALT
Döner Lazerinizin basit saha kalibrasyon kontrollerini
yapmanız için talimatlar sağlar. Saha kalibrasyon kontrolleri,
lazeri kalibre etmez. Yani bu kontroller, lazerin terazileme veya
ölçme işlevindeki hataları düzeltmez. Bunun yerine kontroller,
lazerin doğru seviye ve ölçüm çizgisi sağlayıp sağlamadığını
gösterir. Bu kontroller, bir
DeWALT
servis merkezi tarafından
gerçekleştirilen profesyonel kalibrasyonun yerini alamaz.
Seviye Kalibrasyon Kontrolü (X ekseni)
1. Aralarında en az 15 metre olan iki duvarın arasına bir tripod
kurun. Tripodun yeri önemli değildir.
2. Lazer ünitesini, X ekseni doğrudan duvarlardan birine
bakacak şekilde tripodun üzerine takın.
3. Lazer ünitesini açın ve kendi kendine terazileme yapmasını
sağlayın.
4. Şekil O'da gösterildiği gibi duvarlarda A ve B noktalarını
işaretleyin ve ölçün.
5. Lazer ünitesinin tamamını, X ekseni doğrudan karşıdaki
duvara bakacak şekilde 180º çevirin.
6. Lazer ünitesinin kendi kendine terazileme yapmasını
sağlayın ve Şekil P'de gösterildiği gibi duvarlardaki AA ve
BB noktalarını işaretleyin ve ölçün.
7. Şu denklemi kullanarak toplam hatayı hesaplayın:
Toplam Hata = (AA - A) - (BB– B)
8. Toplam hatayı, aşağıdaki tabloda gösterilen izin verilen
sınırlarla karşılaştırın.
Duvarlar
Arasındaki
Mesafe
İzin Verilen
Hata DCE074R
İzin Verilen Hata
DCE079R/G
15 m 3 mm 1,5 mm
20 m 4 mm 2 mm
25 m 5 mm 2,5 mm
30 m 6 mm 3 mm
Seviye Kalibrasyon Kontrolü (Y ekseni)
Yukarıdaki prosedürü tekrarlayın ancak bu kez lazer ünitesini, Y
ekseni doğrudan duvarlara bakacak şekilde konumlandırın.
Ölçüm Hatası Kontrolü (Şek. Q)
1. Referans olarak standart bir çekül kullanarak duvarın üst
ve alt kısmını işaretleyin. (Zemini ve tavanı değil duvarı
işaretlediğinizden emin olun.)
2. Döner lazeri, duvardan yaklaşık 1 m (3 inç) olacak şekilde
zemine dikkatlice yerleştirin.
3. Lazeri açın ve noktayı duvarın altındaki işarete doğrultun.
Ardından, uzaktan kumandadaki yukarı/aşağı oklarını
kullanarak noktayı yukarı doğru döndürün. Noktanın
merkezi duvarın üstündeki işaretin üzerinde tarama yaparsa
lazer düzgün şekilde kalibre edilmiştir.
NOT: Bu kontrol, bu lazerin kullanılacağı en uzun duvardan
daha kısa olmayan bir duvarla yapılmalıdır.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 118 5/17/2018 12:35:49 PM
TÜRKÇE
119
Lazeri Tripod Üzerinde Kullanma (Şek.
C
)
1. Tripodu güvenli bir şekilde konumlandırın ve istediğiniz
yüksekliğe ayarlayın.
2. Tripodun üst kısmının hemen hemen düz olduğundan emin
olun. Lazer, yalnızca tripodun üst kısmı seviyenin ± 5˚
içindeyse kendi kendine terazileme yapar. Lazer seviyenin
çok uzağına ayarlanmışsa terazileme kapsamının sınırına
ulaştığına bip sesi verecektir. Lazer zarar görmeyecek
ancak “seviye dışı” durumunda çalışacaktır.
3. Tripod adaptörünü
20
Şekil
C
‘de gösterildiği gibi lazer
gövdesine takarak lazeri tripoda sabitleyin. Adaptör, seviye
modu için alt ya da ölçüm modu için yan tarafa monte
edilebilir. Düzeneği tripod üzerine yerleştirin ve tripod
üzerindeki dişli düğmeyi, tripod adaptöründeki somun dişine
vidalayın.
NOT: Kullandığınız tripodun, güvenli bir montaj sağlamak
için 5/8"-11 dişli vidaya sahip olduğundan emin olun.
4. Lazeri açın ve dönüş hızını ve kontrollerini istediğiniz gibi
ayarlayın.
Lazeri Zeminde Kullanma (Şek.
D
)
Lazerli nivo aleti, duvarı çerçeveleme gibi terazileme ve ölçüm
uygulamaları için doğrudan zemine yerleştirilebilir.
1. Lazeri, zarar görmeyeceği nispeten pürüzsüz ve düz bir
yüzeye yerleştirin.
2. Lazeri, gösterildiği gibi bir terazileme veya ölçüm ayarı için
konumlandırın.
3. Lazeri açın ve dönüş hızını ve kontrollerini istediğiniz gibi
ayarlayın.
NOT: Dönüş hızı 0 RPM'ye ayarlanmışsa ve lazeri kontrol
işaretleriyle hizalamak için uzaktan kumanda kullanılıyorsa
lazerin duvar uygulamaları için ayarlanması daha kolay
olacaktır. Uzaktan kumanda, bir kişinin lazeri ayarlamasına
imkan tanır.
DCE079R/G Uzaktan Kumandasının
Kullanımı
Uzaktan kumanda, bir kişinin lazeri belirli bir mesafeden
çalıştırmasına ve ayarlamasına imkan tanır. Uzaktan
kumandadaki LED ışığı, DCE079R/G lazer ünitesinden bir
sinyalin iletildiğini gösterir. Lazer ünitesini kontrol etmek için tuş
takımındaki tüm düğmeleri kullanabilirsiniz.
DCE079R/G lazer üniteniz 2016-49-NZ veya sonrasında
damgalanmışsa lazer ünitesini tamamen kapatmak için Uzaktan
Kumandayı kullanabilirsiniz.
2016-49-NZ
2016-49-NZ
>
Bir DCE079R/G lazer ünitesini (2016-49-NZ veya sonra
damgalanmış) tamamen kapatmak için Uzaktan kumanda
tuş takımını kullanarak X-Y eksen düğmesine
(
14
)
ve MOD
düğmesine
(
13
)
aynı anda basın.
Teknik Özellikler
DCE074R DCE079R DCE079G
Voltaj 18 V
DC
18 V
DC
18 V
DC
Tip 1 1 1
Lazer gücü < 1 mW < 1 mW < 1 mW
Lazer sınıfı 2 2 2
Dalga boyu 630 ~ 680
nm
630 ~ 680 nm 515 ~ 530
630 ~ 680
Dönüş Hızı (RPM) 150, 300,
600, 1200
150, 300, 600,
1200
150, 300,
600, 1200
İç Mekanda Görünürlük Alanı 45 m 60 m 80 m
Dedektör ile Menzil 450 m 600 m 600 m
Terazileme Doğruluğu (600
RPM)
Her 30 m’de
± 3 mm
Her 30 m’de ±
1,5 mm
Her 30 m’de
± 1,5 mm
Kendi kendine terazileme
kapsamı
± 5° ± ± 5°
Çalışma sıcaklığı -5°C - 50°C -5°C - 50°C -5°C - 50°C
Saklama Sıcaklığı -20°C -
70°C
-20°C - 70°C -20°C - 70°C
Priz dişi 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI
Ağırlık (aküsüz) 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg
Aksesuarlar
Aletinizle kullanılması önerilen aksesuarlar, fabrikanızın yerel
servis merkezinizden satın alınabilir.
UYARI:
DeWALT
tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece
DeWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Herhangi bir aksesuarı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa
lütfen www.2helpU.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 119 5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
120
Dijital Lazer Dedektörü (Şek.
H
-
K
)
Bazı lazer kitleri bir
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü içerir.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü, döner lazer tarafından yayılan
lazer ışınını parlak ışık koşullarında veya uzun mesafeler
üzerinden konumlandırmanızı sağlar. Dedektör lazer ışınını
görmenin zor olduğu iç ve dış mekan koşularında kullanılabilir.
Dedektör, dönmeyen lazerlerle kullanım için uygun değildir
ancak çoğu döner kırmızı ışın (DW0743R) ve yeşil ışın
(DW0743G) lazerleriyle uyumludur. Işının konumunu en
yakındaki 3 mm (1/8") veya en yakındaki 1 mm (1/25") olarak
belirtmek için ayarlanabilir. Dedektör lazer ışınının yerini
göstermek için her iki görsel sinyali ekran penceresi
22
ile,
sesli sinyali ise hoparlör
23
vasıtasıyla verir.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü dedektör kelepçesiyle
veya dedektör kelepçesi olmadan kullanılabilir. Kelepçeyle
kullanıldığında dedektör bir miraya, terazileme direğine,
saplamaya veya desteğe konumlandırılabilir.
Dedektöre Akü Takma (Şek.
H
)
Dijital lazer dedektörü 9 voltluk aküyle çalışır. Verilen aküyü
takmak için akü bölmesi kapağını
21
kaldırın. 9 voltluk aküyü,
gösterildiği gibi hizalayarak bölmeye yerleştirin.
Dedektör Kontrolleri (şek.
I
)
Dedektör, güç düğmesi
26
ve doğruluk modu düğmesiyle
27
kontrol edilir.
Güç düğmesine bir defa basılınca dedektör açılır. Ekran
penceresinin üst kısmı, doğruluk simgesini
27
ve ses seviyesi
simgesini
28
gösterir. Bir lazer ışını algıladığında dedektörün
yaydığı sesli sinyalin seviyesini azaltmak için düğmeye tekrar
basın; korna simgesinin yanındaki yarım dairelerden biri yok
olur. Sesli sinyali kapatmak için düğmeye tekrar basın; ses
seviyesi simgesi kaybolur.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü
ayrıca otomatik kapanma özelliğine de sahiptir. Döner lazer
ışını ışın algılama penceresinde görülmezse veya düğmelere
basılmazsa dedektör kendini yaklaşık 30 dakika içinde kapatır.
Dedektör açıkken pencerenin üst kısmı bir doğruluk modu
simgesi gösterir. 1 mm doğruluk modu simgesi
53
veya 3 mm
doğruluk modu simgesi
54
görünecektir. 1 mm doğruluk modu
simgesinin görünmesi, dedektörün yalnızca lazer ışını seviyede
ya da bunun en fazla 1 mm üzerinde veya altında olduğunda
“seviyede” okuma vereceğini gösterir. 3 mm doğruluk modu
simgesinin görünmesi, dedektörün lazer ışını seviyede ya
da bunun yaklaşık 3 mm üzerinde veya altında olduğunda
“seviyede” okuma vereceğini gösterir. Doğruluk modunu
değiştirmek için doğruluk modu düğmesine
27
bir kez basın.
Dedektörün Çalışması (şek.
I
,
J
)
1. Kullanacağınız döner lazeri, üreticinin talimatlarına göre
ayarlayın ve konumlandırın. Lazeri açın ve lazerin dönüp
lazer ışını yaydığından emin olun. NOT: Bu dedektör,
yalnızca dönen bir lazerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dedektör, sabit bir ışın lazerli nivo aleti ile çalışmayacaktır.
2. Dedektörü güç/ses seviyesi
26
düğmesine basarak açın.
3. Ses seviyesini, Dedektör Kontrolleri’nde açıklandığı gibi
istediğiniz şekilde ayarlayın.
4. Dedektörü, dedektör penceresi
22
döner lazer tarafından
üretilen lazer ışınına bakacak şekilde konumlandırın.
Dedektörü ortalayana kadar ışın çevresinde aşağı yukarı
hareket ettirin. Ekran penceresi göstergeleri ve sesli sinyal
göstergeleriyle ilgili bilgi için Göstergeler (Şek.
J
) başlıklı
tabloya bakın.
5. Lazer ışını konumunu hassas bir şekilde işaretlemek için
işaretleme çentiklerini
30
kullanın.
Dedektörün Temizlenmesi ve Saklanması
Dedektörün dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada
metal olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü su geçirmezdir. Dedektörü
çamur, ıslak beton veya benzer bir maddenin içine
düşürmeniz gerekiyorsa dedektörü su tutarak temizleyin.
Basınçlı yıkayıcıdan çıkan su gibi yüksek basınçlı su
kullanmayın.
En iyi saklama alanı, doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, serin ve kuru bir yerdir.
Dedektör Servisi
Dijital Lazer Dedektöründe aküler dışında, kullanıcı tarafından
servisi yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Üniteyi parçalarına
ayırmayın. Lazer dedektörde yetkisiz bir değişiklik yapmak
bütün garantiyi geçersiz kılacaktır.
Dedektör Sorun Giderme
Dedektör açılmıyor.
Güç/ses seviyesi düğmesine basın ve serbest bırakın.
Akünün yerinde ve uygun pozisyonda olup olmadığını
kontrol edin.
Dedektör çok soğuksa sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
9 voltluk aküyü değiştirin. Üniteyi açın.
Dedektör hâlâ açılmadıysa dedektörü bir
DeWALT
servis
merkezine götürün.
Dedektör hoparlöründen ses çıkmıyor.
Dedektörün açık olduğundan emin olun.
Güç/ses seviyesi düğmesine basın. Yüksekten düşük ve
sessiz ayarına geçiş yapar.
Döner lazerin döndüğünden ve bir lazer ışını yaydığından
emin olun.
Dedektör hâlâ ses çıkarmıyorsa dedektörü bir
DeWALT
servis merkezine götürün.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 120 5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
121
Dedektör, sabit bir lazer ışınına tepki vermez.
DeWALT
Dijital Lazer Dedektörü, yalnızca döner lazerlerle
çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Dedektörden ses çıkıyor ancak LCD ekran penceresi
çalışmıyor.
Dedektör çok soğuksa sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
LCD ekran penceresi hâlâ çalışmıyorsa dedektörü
DeWALT
servis merkezine götürün.
Montaj Braketi (Şek.
M
,
N
)
Bazı lazer kitleri Duvar Montajı içerir. Aleti palet veya tavan
açısına takmak ve akustik tavan montajına yardımcı olmak
için kullanılabilir. Duvar montajını kullanmak için aşağıdaki
talimatları uygulayın.
DİKKAT: Lazerli nivo aletini duvar palet veya tavan
açısına takmadan önce, palet veya açının uygun
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
1. Lazerin alt kısmına takılmış tripod adaptöründeki (
20
,
Şek. 5/8–11 vidayı montaj tabanındaki delikle 39
C
hizalayarak lazeri montaj tabanına
37
yerleştirin. Montaj
düğmesini çevirerek
40
lazeri sabitleyin.
2. Duvar montajı terazisi
41
size bakacak şekilde duvar
montajı kelepçe kilitleme düğmesini
42
gevşeterek
kelepçenin çenelerini açın.
3. Kelepçe çenelerini duvar paleti veya tavan açısının
etrafında konumlandırın ve duvar montajı kelepçe kilitleme
düğmesini
42
sıkarak kelepçenin çenelerini rayın üzerine
doğru kapatın. Devam etmeden önce duvar montajı
kilitleme düğmesinin iyice sıkıldığından emin olun.
DİKKAT: Duvara montaj sırasında lazerli nivo aletinin
sabitlenmesine yardımcı olmak için her zaman duvar
montajı kelepçe kilitleme düğmesinin yanı sıra tavan
kablo askısı veya eşdeğer bir malzeme kullanın.
Kabloyu, lazerli nivo aletinin kolundan geçirin. Kabloyu,
koruyucu metal kafesten GEÇİRMEYİN. Ayrıca, duvar
montajını yedek olarak kullanmak üzere doğrudan
duvara monte etmek için vidalar kullanılabilir. Vida
delikleri
43
duvar montajının üst kısmında bulunur.
4. Taban terazileme düğmesini
44
kullanarak duvara yakın bir
seviye konumu belirleyin.
5. Alet, çalışma için istenen ofset yüksekliğine kadar aşağı
ve yukarı ayarlanabilir. Yüksekliği değiştirmek için duvar
montajının sol tarafında bulunan kilitleme düğmesini
45
gevşetin. Yüksekliği ayarlarken montaj tabanını destekleyin.
6. Lazerli nivo aletini istediğiniz yüksekliği ayarlamak
üzere aşağı ve yukarı doğru hareket ettirmek için duvar
montajının sağ tarafında bulunan ayar düğmesini
46
çevirin. İşaretinizin yerini belirlemek için duvar montajı
terazisini
41
kullanın.
NOT: Lazer terazilerinden birine nokta koyması için gücün
açılması ve döner kafanın çevrilmesi yararlı olabilir.
DeWALT
hedef kartı 38 mm’de işaretlenmiştir, bu nedenle
lazerin ofsetini paletin 38 mm altına ayarlamak en kolay
yoldur.
7. Lazeri istediğiniz yüksekliğe yerleştirdikten sonra, kilitleme
düğmesini
45
sıkarak bu konumu koruyun.
Mira Takma (Şek.
K
)
Dedektörünüzü miraya sabitlemek için kelepçenin arka
tarafındaki 1/4"-20 dişli düğmeyi
47
kullanarak dedektörü
kelepçeye takın. Kelepçe üzerindeki kılavuzları
32
, miradaki
rayın
33
etrafında kaydırın.
1. Dedektörü gereken yükseklikte konumlandırın ve
kelepçenin miraya sabitlendiği seviyenin etrafında
kelepçenin çenelerini sıkmak için kelepçe düğmesini saat
yönünde çevirin.
2. Yüksekliği ayarlamak için kelepçeyi hafifçe gevşetin,
yeniden konumlandırın ve yeniden sıkın.
İnşaat Mirası (Şek.
L
)
TEHLİKE: MIRAYI ASLA fırtınada veya havadan
geçen elektrik kablolarının yakınında kullanmaya
çalışmayın. Ölüm veya ciddi kişisel yaralanmalar
meydana gelebilir.
Bazı lazer kitleri, bir mira içerir.
DeWALT
Mira, her iki tarafında
ölçeklerle işaretlenmiştir ve teleskopik olarak iç içe geçmiş
kısımlar halinde üretilmiştir. Yaylı bir düğme, mirayı çeşitli
uzunluklarda tutmak için bir kilidi etkinleştirir.
Miranın ön tarafında, alt kısımdan itibaren terazi bulunur. Bunu
derecelendirme veya terazileme işleri sırasında zeminden
yukarı doğru ölçüm için kullanın.
Miranın arka tarafı tavanları, birleşme yerlerini, vb.ni ölçmek
için tasarlanmıştır. Miranın üst kısmını, düğme önceki bölüme
kilitlenene dek tamamen uzatın. Bu bölümü, bitişik bölüme
kilitlenene ya da mira tavana veya birleşme yerine temas edene
dek uzatın. Şekil
L
'de gösterildiği gibi, uzatılmış son bölümün
önceki alt bölümden çıktığı noktada yükseklik okunur.
Hedef Kartı (Şek.
G
)
Bazı lazer kitleri, lazer ışınının bulunmasına ve işaretlenmesine
yardımcı olmak için bir Lazer Hedef Kartı içerir. Hedef kartı,
lazer ışını kartın üzerinden geçerken ışının görünürlüğünü
artırır. Kart, standart ve metrik ölçeklerle işaretlenmiştir.
Lazer ışını, kırmızı plastikten geçer ve ters taraftaki yansıtıcı
banttan yansır. Kartın üst kısmındaki mıknatıs, ölçüm ve
seviye konumlarını belirlemek için hedef kartını tavan paletinde
veya çelik cıvatalarda tutacak şekilde tasarlanmıştır. Hedef
Kartını kullanırken en iyi performansı elde etmek için
DeWALT
logosunun size doğru bakması gerekir.
Lazer İyileştirme Gözlükleri (Şek.
F
)
Bazı lazer kitleri, bir çift Lazer İyileştirme Gözlüğü içerir. Bu
gözlükler, lazer iç mekan uygulamaları için kullanıldığında
parlak ışık koşullarında veya uzun mesafelerde lazer ışınının
görünürlüğünü artırır. Bu gözlüklerin lazeri çalıştırması
gerekmez.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 121 5/17/2018 12:35:50 PM
TÜRKÇE
122
DİKKAT: Bu gözlükler, ANSI onaylı emniyet gözlükleri
değildir ve diğer aletler kullanılırken takılmamalıdır. Bu
gözlükler, lazer ışınının gözlerinize girmesine engel
olmaz.
TEHLİKE: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için bu
gözlüğü taktığınızda veya takmadığınızda, asla lazer
ışına doğrudan bakmayın.
Bakım
Bazı koşullarda, gözlük lensinde kir veya kalıntı birikebilir.
Bu, ışın kalitesini ve çalışma menzilini etkileyecektir. Lens,
suyla nemlendirilmiş pamuklu çubukla temizlenmelidir.
Esnek lastik koruyucu, pamuklu bez gibi ıslak, tüy
bırakmayan bir bezle temizlenebilir. YALNIZCA SU
KULLANIN - Temizleyiciler veya çözücüler KULLANMAYIN.
Saklamadan önce ünitenin havada kurumasını bekleyin.
İşinizin doğruluğunu korumak için lazerin kalibrasyonunu
sık sık kontrol edin. Lazeri Kalibre Etme bölümüne bakın.
Kalibrasyon kontrolleri ve diğer bakım onarımları,
DeWALT
servis merkezleri tarafından gerçekleştirilebilir.
DeWALT
Bir
Yıllık Ücretsiz Servis Sözleşmesinin kapsamında iki ücretsiz
kalibrasyon kontrolü bulunmaktadır.
Lazeri, kullanmadığınız zamanlarda verilen kit kutusunda
saklayın.
Lazer ıslaksa, lazerinizi kit kutusunda saklamayın.
Yumuşak, kuru bir bezle kuru dış kısımları kurulayın ve
lazerin havada kurumasını bekleyin.
Lazerinizi -18˚C'nin altındaki veya 41˚C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda saklamayın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Ünitenin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; ünitenin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın. Lazeri
temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın.
Sorun Giderme
Alet Yüksekliği Uyarısı
DCE074R ve DCE079R/G, ünite kendi kendini teraziledikten
sonra kesintiyle karşılaşırsa operatörü uyaran dahili bir
alarm özelliğine sahiptir. Lazer ünitesi dönmeyi durduracak,
kontrol paneli LED gösterge ışığı yanıp sönecek ve uyarı sesi
duyulacaktır.
Lazeri Kapatma
Lazeri kapatmak için güç düğmesine 3 saniye basın. Güç LED
gösterge ışığı artık yanmayacaktır.
Sürekli Kullanım için Lazer Ünitesini Sıfırlama
Lazer ünitesi kontrol panelindeki güç düğmesini kullanarak
üniteyi kapatıp tekrar açın.
NOT: Alet Yüksekliği Uyarısı (Hi modu) etkinleştirildikten
sonra lazer kurulumunu her zaman yeniden kontrol edin.
Servis ve Onarımlar
NOT: Lazerli nivo aletini parçalarına ayırmak ürünün tüm
garantilerini ortadan kaldıracaktır.
Ürün GÜVENLİĞİNİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ garantilemek için
onarımlar, bakım ve ayar işlemleri yetkili servis merkezleri
tarafından yapılmalıdır. Niteliksiz personelce gerçekleştirilen
servis veya bakım yaralanma riskiyle sonuçlanabilir. En
yakınınızdaki
DeWALT
servis merkezini bulmak için web
sitemizi ziyaret edin: www.2helpU.com.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler ve
aküler, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürünler ve aküler, geri kazanılabilen veya geri
dönüştürülebilen malzemeler içerir. Bunlar hammadde
talebini azaltır. Lütfen elektrikli ürünleri ve aküleri yerel
hükümlere göre geri dönüşüme tabi tutun. Daha fazla bilgiyi
www.2helpU.com adresinde bulabilirsiniz.
Aküler
Aküleri çıkarırken, çevreye karşı duyarlı olun. Aküyü çevre
açısından güvenli bir şekilde atmak için yerel yetkililere danışın.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 122 5/17/2018 12:35:50 PM
/

Bu kılavuz da uygundur