KitchenAid KOSCX 45600 Kullanici rehberi

Marka
KitchenAid
Model
KOSCX 45600
Tip
Kullanici rehberi
Kullanım kılavuzu
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI 4
Çevre koruma önerileri 8
Kurulum 8
Cihazın takılması 8
Bağlantıyı yapmadan önce 9
Bağlantı yapıldıktan sonra 9
İlk kez kullanmadan önce 9
Aksesuarlar 10
Probun yerleştirilmesi 11
Cihazın özellikleri 12
Kontrol paneli 12
Tuş kilidi 13
Mesajlar 13
Kısayollar 14
ON/OFF/Duraklat 15
Mutfak zamanlayıcısı 15
Ayarların değiştirilmesi 16
Özel fonksiyonlar 20
Vakumda pişirme 26
Buharlı buz çözme 28
Yeniden Isıtma 29
Buhar 30
Destekli Mod 32
Bakım ve temizlik 33
Isıtma performansını test etmeye yönelik veriler 35
Teknik özellikler 35
Chef toucha giriş 36
Chef touch yönteminin uygulanması 37
Pişirme torbaları 38
Torbaların hazırlanması 38
Makine kullanım talimatları 39
Buharlı fırında pişirme 40
Hızlı soğutucunun kullanımı 41
Paketlerin buzdolabı/dondurucuda saklanmasına ilişkin talimatlar 41
Buharlı fırının ısıtma amacıyla kullanımı 42
Pişirme tablosu 43
Pişirme ve hazırlama ipuçları 46
Arıza Tarama Kılavuzu 48
Yetkili Servis 50
4
Bu talimatlar aynı zamanda web sitemizde de bulunmaktadır: docs.kitchenaid.eu
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
GÜVENLİK BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR
Bu kılavuzda ve cihazın kendisinde, her zaman okunması ve uyulması gereken
önemli güvenlik mesajları gösterilmektedir.
Bu, kullanıcıları kendilerine ve başkalarına yönelik tehlikelere karşı
uyaran, güvenlikle ilgili tehlike işaretidir. Tüm güvenlik uyarılarının
önünde tehlike işareti ve burada gösterilen metin bulunur:
TEHLİKE
Önlenmediği takdirde ciddi
yaralanmalara neden olacak bir tehlike
durumunu belirtir.
UYARI
Önlenmediği takdirde ciddi
yaralanmalara neden olabilecek bir
tehlike durumunu belirtir.
Tüm güvenlik uyarıları mevcut potansiyel riskle ilgili
spesifik bilgiler verir ve cihazın yanlış kullanımından
kaynaklanabilecek yaralanma, hasar ve elektrik çarpması
riskinin nasıl azaltılabileceğini açıklar. Aşağıdaki
talimatlara harfiyen uyun:
Daha sonra başvurmak üzere bu talimatları elinizin
altında bulundurun
Ambalajdan çıkartma ve montaj işlemlerinin tamamı için
koruyucu eldiven kullanın.
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte
edilmelidir.
Herhangi bir kurulum işi yapmadan önce, cihazın elektrik
kaynağı ile bağlantısı kesilmelidir.
Montaj ve bakım işlemleri kalifiye bir teknisyen
tarafından, üreticinin talimatlarına ve yerel güvenlik
mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın
5
hiçbir parçasını tamir etmeyin veya değiştirmeyin.
Güç kablolarının değiştirilmesi işleri, kalifiye bir elektrik
teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetkili bir Satış
Sonrası Servisi arayın.
Düzenlemeler cihazın topraklanmasını gerektirir.
Cihaz yerine takıldıktan sonra, güç kablosu cihazı ana
güç kaynağına bağlamak için yeterli uzunlukta olmalıdır.
Montajın yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine uygun
olması için, kontakları arasındaki mesafe minimum 3
mm olan çok kutuplu bir ayırma anahtarı kullanılmalıdır.
Fırın bir fiş ile donatılmışsa çoklu fiş adaptörleri
kullanmayın.
Uzatma kabloları, çoklu prizli adaptörler kullanmayın.
Cihazı, uzaktan kumanda veya zamanlayıcı ile kontrol
edilen bir prize bağlamayın.
Montaj işleminden sonra elektrikli aksamlar kullanıcı
tarafından erişilebilir olmamalıdır.
Kesinlikle ocağa ıslak elle dokunmayın ve ayaklarınız
çıplak iken cihazı çalıştırmayın.
Bu cihaz, sadece evde kullanım amacıyla, yemek
pişirmek için tasarlanmıştır. Başka bir kullanıma (ör.
odaları ısıtmak) izin verilmez.
Üretici firma, bu tavsiyeye ve uyarılara uyulmamasından
kaynaklanacak insan veya hayvan yaralanmalarından
veya eşyaların hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
Cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım esnasında sıcak
olur.
Isıtıcı elemanlara dokunulmaması için dikkatli
olunmalıdır.
Çok küçük (0-3 yaş) ve küçük çocuklar (3-8 yaş), devamlı
gözetim altında tutulmadığı sürece cihazdan uzak
6
tutulmalıdır.
8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama
veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi
olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında
olmaları ya da güvenli cihaz kullanımı konusunda
talimatlar almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri
anlıyor olmaları durumunda kullanabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı
gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Kullanım sırasında ve sonrasında, cihazın ısınan
parçalarına veya iç yüzeylerine dokunmayın – yanma
riski vardır. Tüm bileşenler tamamen soğuyana kadar
cihazın giysilere veya diğer yanıcı malzemelere temas
etmesine izin vermeyin.
Pişirme bittikten sonra cihaz kapağını açarken dikkatli
olun, fırın kapağını tam açmadan sıcak havanın veya
buharın azar azar çıkmasını bekleyin. Cihazın kapağı
kapalıyken, içindeki sıcak hava kontrol panelinin
üzerindeki havalandırma deliklerinden dışarı verilir.
Havalandırma deliklerini tıkamayın.
Sıcak parçalara dokunmamak için dikkatli olarak, fırın
tepsilerini ve aksesuarları fırın eldivenleriyle çıkarmaya
özen gösterin.
Yanıcı maddeleri cihazın içine veya yakınına koymayın:
cihaz yanlışlıkla çalıştırılırsa yangın çıkabilir.
Cihazın içinde, kapağı kapalı olan kavanozları veya
kapları ısıtmayın ve pişirmeyin.
İçerisinde oluşacak basınç kavanozun patlamasına
neden olarak cihaza zarar verebilir.
Sentetik malzemeden yapılmış kaplar kullanmayın.
7
Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar kolaylıkla alev alırlar. Bol
katı veya sıvı yağı olan yemekler pişirirken daima tetikte
olun.
Yiyecek kurutma esnasında cihazı asla denetimsiz
bırakmayın.
Yemek pişirirken alkollü içecekler kullanılıyorsa (örn.
rom, konyak, şarap), alkolün yüksek sıcaklıklarda
buharlaştığını unutmayın. Bunun sonucunda alkolden
çıkan buharlar, elektrikli ısıtma parçasıyla temas edince
alev alabilir.
Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar kolaylıkla alev alırlar. Bol
yağ, sıvı yağ veya alkol (rom, konyak, şarap) içeren
yiyecekleri pişirirken daima dikkatli olun.
Asla buharlı temizleme cihazları kullanmayın.
Yalnızca bu fırın için tavsiye edilen sıcaklık probunu
kullanın.
Fırın kapağının camını temizlemek amacıyla sert,
aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar
kullanmayın; bunlar yüzeyi çizerek, camın
parçalanmasına neden olabilir.
Elektrik çarpması riskini önlemek için, lambayı
değiştirmeden önce cihazın enerjisinin kesildiğinden
emin olun.
BEYAZ EŞYALARIN ATILMASI
Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Cihazı, atık bertarafına ilişkin yerel yönetmeliklere uygun olarak
atın. Cihazı atmadan önce, cihazın tekrar prize takılmaması için güç kablolarını
kesin.
Ev aletlerinin işlenmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili ayrıntılı
bilgi için, yetkili yerel makamla, evsel atık toplama servisiyle veya ürünü satın
aldığınız mağazayla irtibata geçin.
8
Ambalaj malzemelerinin atılması
Ambalaj malzemesi %100 geri
dönüştürülebilirdir ve (
) geri dönüştürme
simgesi ile işaretlenmiştir
Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin
imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle
uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
Mikrodalga fırını sadece pişirme tablosunda
veya yemek tarifinizde özel olarak belirtilmişse
önceden ısıtın.
Isıyı çok iyi emdiklerinden dolayı koyu renk
kaplamalı veya emaye pişirme kaplarını kullanın.
Cihazın atılması
Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar
(WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini
sağlayarak, ürünün uygunsuz atık işlemine tabi
tutulmasından kaynaklanabilecek ve çevre ve
insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz
sonuçların önlenmesine yardım etmiş
olacaksınız.
Cihaz veya beraberindeki dokümanlar
üzerindeki
simgesi, bu ürünün evsel atık
olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik
uygun bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
Çevre koruma önerileri
Cihazın ambalajını açtıktan sonra, nakliye sırasında
hasar görmemiş olduğundan ve cihazın kapağının
düzgün kapandığından emin olun.
Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya
en yakın Satış Sonrası Servisi arayın.
Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için,
montaj aşamasında cihazı polistiren köpük
kaidesinden çıkarmayın.
Montaj işlemlerini çocuklar yapmamalıdır. Cihazın
montajı esnasında çocukları uzak tutun. Ambalaj
malzemelerini (plastik poşetler, polistiren parçalar,
vs.), cihazın montajı esnasında ve sonrasında
çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
Kurulum
Cihazı monte ederken, verilen montaj talimatlarını
uygulayın.
Cihazın takılması
9
Anma değerleri plakası üzerinde belirtilen voltajın,
evde mevcut voltaj ile aynı olduğundan emin olun.
Takmadan önce, fırın cihazının iç kısmının boş
olduğundan emin olun.
Cihazın hasarlı olmadığından emin olun.
Mikrodalga fırının kapağının kapak desteğine
doğru sıkıca kapandığından ve iç kapak contasının
hasarlı olmadığından emin olun. Fırın cihazını
boşaltın ve içerisini yumuşak, nemli bir bez ile
temizleyin.
Eğer ana elektrik kablosu hasarlıysa, cihaz gerektiği
gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş ya da yere
düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın. Ana elektrik
kablosunu suya değdirmeyin. Kabloyu sıcak
yüzeylerden uzak tutun.
Güç kablosu çok kısa veya hasar görmüş ise
değiştirilmelidir. Güç kablosu sadece kalifiye bir
teknisyen tarafından, üreticinin talimatlarına ve
geçerli güvenlik kanunlarına uygun olarak
yapılmalıdır. Yetkili bir Satış Sonrası Servisi arayın.
Montajın yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine
uygun olması için, kontakları arasındaki mesafe
minimum 3 mm olan çok kutuplu bir ayırma
anahtarı kullanılmalıdır.
Bağlantıyı yapmadan önce
Cihaz sadece, fırın cihazının kapağı sıkıca
kapatılmışsa çalıştırılabilir.
Bu cihazın topraklanması zorunludur. Bu
gerekliliğin yerine getirilmemesi durumunda
kişilerin veya hayvanların yaralanmaları veya
nesnelerin uğrayacağı hasarlardan üretici sorumlu
olmayacaktır.
Kullanıcının bu talimatlara uymamasından
kaynaklanan hiçbir sorundan üretici firma sorumlu
değildir.
Bağlantı yapıldıktan sonra
. KAPAĞI AÇIN, aksesuarları çıkarın ve fırının
boşaltıldığından emin olun.
SU HAZNESINI musluk
suyu ile yıkayın (deterjan kullanmadan) ve “MAX”
işaretine kadar doldurun.
SU HAZNESINI, temas noktasına ulaşarak yerine
sağlam bir şekilde oturana kadar soketinde
kaydırın.
.
KALIBRASYON IŞLEVINI ÇALIŞTIRIN ve ekrandaki
talimatları takip edin.
NOT BUHAR KAZANINI DOLDURMAKTAN VE BOŞALTMAKTAN
SORUMLU SU POMPASI etkinleştirilir. Hava
pompalanması sırasında önce daha gürültülü
çalışacak ve pompaya tekrar su dolarken sesi
azalacaktır.
BU NORMALDIR; herhangi bir alarm belirtisi değildir.
KALIBRASYONDAN SONRA, fırını oda sıcaklığına
soğumaya bırakın ve daha sonra varsa nemli
alanları silerek kurutun.
SU HAZNESINI BOŞALTIN ve bir daha kullanmadan
önce kurutun.
İlk kez kullanmadan önce
10
GENEL AÇIKLAMALAR
Piyasada çok sayıda aksesuar
MEVCUTTUR. Satın
almadan önce, buhar ve sıcak hava kombinasyonuyla
pişirmeye uygun olduklarından emin olun.
Tel rafın üzerine bir
KAP YERLEŞTIRIN. Pişirme tepsisine
veya buhar tepsisine göre daha fazla ağırlık taşıyabilir.
Yeterli buharın kaba girmesini sağlamak için, kabın
üst kenarı ile tavanın iç tarafı arasında en az 30 mm
boşluk kaldığından
EMIN OLUN.
PİŞİRME KABINI SEÇME
Mümkün olduğu hallerde
DELIKLI PIŞIRME KAPLARI
KULLANIN; bunları örneğin sebze pişirmek için
kullanabilirsiniz. Buhar, yemeğe her yerden serbestçe
ulaşabilir ve yemek eşit bir şekilde pişirilir.
BUHAR, BÜYÜK PATATES GIBI büyük yemek parçaları
arasındaki alana kolaylıkla erişir. Böylece eşit ve etkili
bir pişirme sağlanır. Bu, büyük miktardaki bir yemeğin
pişirilmesinin, daha küçük miktardaki bir yemekle eşit
sürede tamamlanmasını sağlar. Yemeğin, buharın
münferit yemek parçalarına eşit ve kolay ulaşmasını
sağlayacak şekilde yerleştirilmesi (aralıklandırılması),
daha küçük miktarlardaki yemeklerle aynı sürede
pişirilebilmesine imkan tanır.
Güveç veya fırın yemekleri gibi
DAHA KOMPAKT YEMEKLERIN
veya aralarında hiç boşluk olmayan veya çok az
boşluk olan bezelye veya kuşkonmaz filizi gibi
gıdaların pişmesi, buharın ulaşabileceği alan daha az
olduğundan, daha uzun sürecektir.
SÜNGER
ÜRÜNLE BIRLIKTE VERILEN SÜNGER, pişirme işlemi
sonrasında soğuyan fırında kalabilecek yoğuşma
suyunu silmek için kullanılır. Haşlanmamak için fırını
soğumaya bırakmanız önemlidir.
TEL RAF
TEL RAF, sıcak havanın yemeğin etrafında dolaşmasını
sağlar. Yemeği doğrudan
onun üzerine koyun veya
tencere, kek kalıbı ve diğer
pişirme kapları için destek
olarak kullanın.
Yemeği doğrudan tel rafın üzerine koyduğunuzda,
pişirme ve damlama tepsisini de altına yerleştirin.
PİŞİRME VE DAMLAMA TEPSİSİ
PIŞIRME VE DAMLAMA TEPSISINI, tel rafın ve buhar tepsisinin
altında kullanın. Aynı zamanda yemek pişirme
malzemesi veya pişirme tepsisi olarak da kullanılabilir.
PIŞIRME VE DAMLAMA TEPSISI,
fırının iç kısmını
lekeleyerek kirletecek
olan damlayan sebze
sularını ve yemek
parçacıklarını toplamak
için kullanılır. Doğrudan fırın zemininin altına kap
yerleştirmekten sakının.
Buhar tepsisi
BUHAR TEPSISINI balık, sebze ve patates gibi yiyecekler
için kullanın.
Pirinç ve tahıl gibi
yiyecekler için,
FIRINI BUHAR
TEPSISI OLMADAN KULLANIN.
SU HAZNESİ
SU HAZNESI, kapağın arkasına
yerleştirilmiştir ve kapak açıldığında anında
erişilebilirdir.
Zorunlu hava dışındaki
M PIŞIRME
LEVLERI için su haznesi dolu olmalıdır.
SU HAZNESINIMAX” işaretine kadar
musluk suyu ile doldurun.
YALNIZCA temiz musluk suyu veya
dinlenmiş şişe suyu kullanın. Su haznesinde asla
damıtılmış veya filtrelenmiş su veya başka sıvılar
kullanmayın.
SU HAZNESININ HER KULLANIMDAN SONRA BOŞALTILMASI
ÖNEMLIDIR. Bu hijyen için gereklidir. Aynı zamanda
cihazın içinde yoğuşma suyu birikmesini de önler.
DIKKATLI BIR ŞEKILDE (yani, dökmemek için yavaşça) su
haznesini yuvasından çıkarın. Kalan suyun valf
yuvasından çıkmasına izin vermek üzere yatay
durumda tutun.
PROB
Yalnızca bu fırın için tavsiye
edilen sıcaklık probunu
kullanın.
PROB, yemeğinizin iç sıcaklığını
30 °C ile 100 °C arasında ölçmek
için tasarlanmıştır. Ayarlanan
sıcaklığa ulaşıldığında cihaz
derhal kapanır ve ekranda
”Sıcaklığa ulaşıldı” yazısı
gösterilir.
Probu temizlerken
ASLA SUYA
BATIRMAYIN. Kullandıktan sonra nemli bir bezle veya
kağıt havlu ile silmeniz yeterlidir.
Aksesuarlar
11
.
SICAKLIK PROBUNU, mutfak
tezgahının üzerindeki
yiyeceğin içine yerleştirin.
Probun yiyeceğin içine
mümkün olduğunca fazla
uzunlukta yerleştirilmesini
SAĞLAYIN. Bu, sıcaklık
okumasının daha
doğru olmasını
sağlayacaktır.
. Hazırladığınız yiyeceği
fırına
YERLEŞTIRIN.
.
PROBUN KAPAĞINI GERIYE ATIN VE
sıcaklık probunu fırının duvar
prizine bağlayarak, kablonun,
fırının kapağı kapatıldıktan
sonrası da dahil olmak üzere,
serbest olduğundan emin
olun. Hem priz, hem de
probun fişi akım taşımamaktadır.
PİŞİRME SICAKLIĞI
SICAKLIK PROBU, probun ucu,
normalde, ısınması en uzun
süren kısım olarak yiyeceğin
en kalın kısmında
konumlandırılacak şekilde
yerleştirilmelidir.
PROBUN UCU, yiyeceğin içinde
bulunabilecek kemiklerle
temas etmemelidir.
Ayrıca, bu alanlar daha hızlı
ısındığından ve yanıltıcı uç
sıcaklık bilgisi verdiğinden, probu yiyeceğin yağlı
alanlarına yerleştirmeyin.
Prob, mümkünse ucu pişirme kabının duvarlarına
veya tabanına temas etmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Ayarlanan
SICAKLIK, yiyeceğin mevcut sıcaklığından
yüksek olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Tatlı, reçel veya marmelat ya da uzun süre
pişirilmesi veya ağır ateşte kaynatılması gereken
yemekler yaparken prob
KULLANILAMAZ. Bunun
nedeni, ayarlanabilecek en yüksek sıcaklığın 100 °C
olmasıdır.
Probu temizlerken
ASLA SUYA BATIRMAYIN. Kullandıktan
sonra temiz, nemli bir bezle veya kağıt havlu ile
silmeniz yeterlidir.
Fırın, sıcaklık probu fırına takılmadan fırının içinde
dururken
ÇALIŞTIRILMAMALIDIR.
Fırını yukarıda verilen bilgiyi dikkate almadan
çalıştırırsanız, proba zarar verirsiniz.
Yalnızca Satış Sonrası Hizmet tarafından önerilen
veya
TEDARIK EDILEN GIDA PROBUNU KULLANIN. Piyasada
mevcut diğer markalar düzgün sonuç vermeyecek
ve fırınınıza zarar verebilecektir.
TAVUK
PROB tavuk kızartmak için
kullanıldığında, ucu, tavuğun
en kalın kısmına, yani
bacağının hemen arkasında
yer alan budun içine
yerleştirilmelidir. Herhangi bir
kemikle temas etmemelidir.
KUZU
BÜYÜK KUZU ETI PARÇASI /
KUZU BUDU PIŞIRIRKEN,
probu, kemikle temas
etmeyecek şekilde en
kalın kısmın içine
yerleştirin.
DOMUZ
DOMUZ ETI PIŞIRIRKEN, örn.
domuz kolu,
tütsülenmiş jambon,
çamuka vs., prob,
yüzeydeki yağ
katmanına değil, büyük
et parçasının 'ucuna' yerleştirilmelidir. Probun
ucunu, domuz etinin yağlı alanlarına
yerleştirmekten sakının.
BALIK
PROB, BÜTÜN, BÜYÜK
BALIKLARI PIŞIRIRKEN
KULLANILABILIR, örneğin
turna veya somon.
Probun ucunu, bel
kemiğine çok yakın olmayacak şekilde en kalın
kısma yerleştirin.
Probun yerleştirilmesi
12
Cihazın özellikleri
q
e
r
w
Buhar girişi
Sıcaklık sensörü
Kapak contası
Su haznesi
Valf yuvası
Kaldırma ve çekme
İtme
Prob kapağı / fırın duvar prizi
Raf seviyeleri
Kontrol paneli
Çok işlevli düğme
ON/OFF/duraklat düğmesi
Dijital ekran
Geri düğmesi
Ayar düğmesi
OK (Onay) düğmesi
Start (Başlat) düğmesi
Kalibre edin
Dil
Zaman
Cihaz ve ekran ayarları
13
Tuş kilidi
19:30
q
q
. GERI VE OK DÜĞMELERINE AYNI ANDA BASIN VE IKI BIP SESI DUYANA KADAR ( SANIYE) BASILI
TUTUN.
BU IŞLEVI, çocukların fırını büyüklerin gözetiminde olmadan kullanmasını
önlemek için kullanın.
KILIT ETKIN IKEN, düğmelerin hiçbiri çalışmaz.
LÜTFEN DIKKAT EDIN: Bu düğmeler, yalnızca fırın KAPALI iken birlikte
çalışır.
Tekrar önceki görünüm gösterilmeden önce 3 saniye boyunca
BIR
ONAY MESAJI görüntülenir.
T KILIDI, etkinleştirildiği yöntemle devre dışı bırakılır.
q
Tuş kilidi
etkinleştirildi
Tuş kilidi
iptal edildi
Mesajlar
İŞLEVLERIN BAZILARI KULLANILIRKEN, fırın durabilir ve sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir veya yalnızca
kullanmanız gereken aksesuar ile ilgili öneride bulunabilir.
BIR MESAJ BELIRIRSE:
- Kapağı açın (gerekirse).
- İşlemi gerçekleştirin (gerekirse).
- Kapağı kapatın ve "Start" (Başlat) düğmesine basarak yeniden başlatın.
25%
Tankı çıkarız ve boşaltınız
İşiniz bitince OK tuşuna basın
Kazanın boşaltılması
Pişirme bitmek üzere
Lütfen yemeği kontrol edin
Tankı boşaltın ve geri doldurun
Yemeği karıştırın
Yemeği çevirin
Kalibrasyon esnasında
kapağı açmayınız
14
Kısayollar
q
w
et
r
Kısayollar
. ÇOK IŞLEVLI DÜĞMEYI “Kısayollar” görüntülenene kadar çevirin.
. Favori kısayolunuzu seçmek için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN. En sık
kullanılan işlev önceden seçilir.
. Seçiminizi onaylamak için
OK DÜĞMESINE BASIN.
. Gereken ayarları yapmak için
AYAR DÜĞMESINI / OK DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
.
BAŞLAT DÜĞMESINE BASIN.
KULLANIM KOLAYLIĞI AÇISINDAN, fırın, kullanmanız için otomatik olarak
favori kısayollarınızın listesini hazırlar.
FIRININIZI KULLANMAYA BAŞLADIĞINIZDA, liste, “kısayol” adı ile işaretlenmiş
10 boş konum içerir. Fırını kullandıkça, en sık kullandığınız işlevleri
içeren kısayollarla listeyi otomatik olarak dolduracaktır.
KISAYOL MENÜSÜNE GIRDIĞINIZDE, en sık kullandığınız işlev önceden seçilmiş olacak ve 1 no'lu kısayol olarak
listelenecektir.
NOT: Kısayol menüsünde listelenen işlevlerin sırası, pişirme alışkanlıklarınıza göre otomatik olarak
değişecektir.
Kısayollar
Kısayollar
Kısayollar
En çok kullandığınız yemek pişirme fonksiyonları
Ekmek
Kısayollar
En çok kullandığınız yemek pişirme fonksiyonları
Kızarmış patates
Ekmek
Kısayollar
En çok kullandığınız yemek pişirme fonksiyonları
15
ON/OFF/Duraklat
CIHAZ, ON/OFF DÜĞMESI KULLANILARAK AÇILIR/KAPATILIR VEYA DURAKLATILIR.
CIHAZ AÇILDIĞINDA, tüm düğmelerin işleyişi normaldir ve 24 saatlik zaman biçimi görüntülenmez.
CIHAZ KAPATILDIĞINDA, yalnızca bir düğme çalışır. Yalnızca OK düğmesi (bkz. Mutfak zamanlayıcısı) çalışacaktır.
24 saatlik zaman biçimi görüntülenir.
NOT: Fırının davranışı, EKO işlevinin AÇIK veya KAPALI olmasına bağlı olarak yukarıda açıklanandan farklı
olabilir (daha fazla bilgi için bkz. EKO).
BU KULLANMA TALIMATLARINDA YER ALAN AÇIKLAMALAR, fırının AÇIK olduğu varsayımına dayalıdır.
Mutfak zamanlayıcısı
00 : 00 : 00
(HH) (MM) (SS)
w
e
rq
+/- ile zamanı ayarlayın, ile başlatın
. Çok işlevli düğmeyi sıfır konumuna çevirerek veya AÇIK/KAPALI düğmesine basarak FIRINI KAPATIN.
.
OK DÜĞMESINE BASIN.
. Zamanlayıcıyı istediğiniz süre kadar ayarlamak için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
. Zamanlayıcının geri sayım işlevini başlatmak için OK DÜĞMESINE BASIN.
Rostolar için bekleme süreleri veya ocakta pişirme gibi çeşitli
amaçlara yönelik süreyi tam olarak ölçmek için bir mutfak
zamanlayıcısına gereksinim duyduğunuzda
BU IŞLEVI KULLANIN.
Bu işlev, yalnızca fırın kapalı veya bekleme modunda iken
KULLANILABILIRDIR.
Zamanlayıcı geri sayımı sona erdiğinde
SESLI BIR SINYAL duyulacaktır.
Zamanlayıcı geri sayımı bitirmeden önce
DURDURMA DÜĞMESINE BASILDIĞINDA zamanlayıcı kapanacaktır.
Bağımsız zamanlayıcı
+ ile süresini uzatın, ile kapatın
16
Ayarların değiştirilmesi
w
e
q
Ayarlar
. ÇOK IŞLEVLI DÜĞMEYI Ayarlar görüntülenene kadar çevirin.
. Yapacağınız ayarlardan birini seçmek için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
CIHAZIN FIŞI ILK KEZ PRIZE TAKILDIĞINDA, dili ve 24 saatlik zaman biçimini ayarlamanızı isteyecektir.
BIR ELEKTRIK KESINTISINDEN SONRA, saat yanıp sönecektir ve resetlenmesi gerekecektir.
FIRININIZDA, kişisel zevklerinize göre ayarlayabileceğiniz çeşitli işlevler mevcuttur.
Dil
. OK DÜĞMESINE BASIN
. Mevcut dillerden birini seçmek için AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
. Değişikliği onaylamak için
OK DÜĞMESINE TEKRAR BASIN.
q
w
e
Calibrate
Language
Time
Appliance and display settings
rkçe
English
Français
Please select language
Dil
ayarlandı
17
Saat ayarı
q
w
r
e
Parlaklık
Zaman
Ses düzeyi
Cihaz ve ekran ayarları
. AYAR DÜĞMESINI “Zaman görüntülenene kadar çevirin.
.
OK DÜĞMESINE BASIN. (Rakamlar yanıp söner).
.  saatlik zaman biçimini ayarlamak için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
. Değişikliği onaylamak için
OK DÜĞMESINE TEKRAR BASIN.
SAAT AYARI YAPILMIŞTIR VE SAAT ÇALIŞIR DURUMDADIR.
+/- ile zamanı ayarlayın, işiniz bitince tuşuna basın.
12 : 30
(HH) (MM)
+/- ile zamanı ayarlayın, işiniz bitince tuşuna basın.
Zaman
ayarlandı
Parlaklık
q
w
r
e
Zaman
Parlaklık
Ses düzeyi
Cihaz ve ekran ayarları
. AYAR DÜĞMESINI “Parlaklık görüntülenene kadar çevirin.
.
OK DÜĞMESINE BASIN.
. Tercih ettiğiniz parlaklık seviyesini ayarlamak için
AYAR DÜĞMESINI
ÇEVIRIN.
. Seçiminizi onaylamak için OK DÜĞMESINE TEKRAR BASIN.
Zaman
ayarlandı
Yüksek
Orta
Düşük
Normal ortam koşulları
18
Ses düzeyi
q
w
r
e
Parlaklık
Ses düzeyi
Eko modu
Cihaz ve ekran ayarları
. AYAR DÜĞMESINI “Ses düzeyi” görüntülenene kadar çevirin.
.
OK DÜĞMESINE BASIN.
. Ses seviyesini yüksek, orta, düşük veya sessiz olarak ayarlamak
için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
. Değişikliği onaylamak için
OK DÜĞMESINE TEKRAR BASIN.
Ses düzeyi
ayarlandı
Yüksek
Orta
Düşük
Normal ortam koşulları
Eko
q
w
r
e
Ses düzeyi
Eko modu
Kalibre edin
Cihaz ve ekran ayarları
. AYAR DÜĞMESINI “Eko Modu” görüntülenene kadar çevirin.
.
OK DÜĞMESINE BASIN.
. EKO ayarını AÇIK veya KAPALI için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
. Değişikliği onaylamak için OK DÜĞMESINE TEKRAR BASIN.
EKO AÇIK KONUMDA IKEN, ekran bir süre sonra enerji tasarrufu
amacıyla otomatik olarak kararacaktır. Düğmeye basıldığında ya
da kapak açıldığında otomatik olarak yeniden yanar.
OFF (KAPALI) OLARAK AYARLANDIĞINDA, ekran kapanmayacak ve 24
saatlik zaman biçimi sürekli görülecektir.
Eko Modu
ayarlandı
q
w
e
KAPALI
AÇIK
Asgari düzeyde enerji tüketilir
19
Kalibre edin
q
w
e
Eko modu
Kalibre edin
Dil
Su kayn. nok. kalib.
. OK DÜĞMESINE BASIN. İşlemin tamamlanıncaya kadar kapağı
açmamanız önemlidir.
.
OK DÜĞMESINE BASIN.
.
BAŞLAT DÜĞMESINE BASIN.
BU IŞLEVI KULLANMADAN ÖNCE,
su haznesinin temiz musluk suyu ile dolu olduğundan emin olun.
KALIBRASYON
SUYUN KAYNAMA SICAKLIĞI, hava basıncına bağlıdır. Yüksek rakımlı yerlerde, deniz seviyesindeki yerlere göre
daha kolay kaynar.
KALIBRASYON SIRASINDA, cihaz, otomatik olarak mevcut konumunda geçerli basınç oranlarına göre
yapılandırılır. Bu, her zamankinden daha çok buhar çıkmasına yol açabilir – bu normaldir.
KALIBRASYON SONRASI
FIRINI SOĞUMAYA BIRAKIN ve nemli kısımlarını silerek kurulayın.
YENIDEN KALIBRASYON
GENELLIKLE, kalibrasyon yalnızca bir kez yapılır ve fırın eve kalıcı olarak monte edilmiş ise yeterli olmalıdır.
ANCAK, cihaz taşınabilir bir eve veya benzeri bir yere monte edilmişse, başka bir kasabaya taşınırsanız veya
herhangi başka bir şekilde cihazın monte edildiği rakım değişirse, cihaz kullanılmadan önce yeniden
kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon esnasında
kapağı açmayınız
Kalibrasyon esnasında
kapağı açmayınız
00:10
PİŞİRME SÜRE
14:22
BİTİŞ SAA
Pişirme sırasında
PIŞIRME IŞLEMI BAŞLADIKTAN SONRA:
Süre, Start (Başlat) düğmesine basılarak 1 dakikalık adımlarla kolaylıkla uzatılabilir. Düğmeye her
basıldığında süre uzatılır.
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIREREK, değiştirmek istediğiniz parametreyi
seçmek üzere parametreler arasında geçiş yapabilirsiniz.
OK DÜĞMESINE BASILDIĞINDA ilgili seçim yapılır ve
değiştirilmesine izin verilir (yanıp söner). Ayarınızı
değiştirmek için yukarı / aşağı düğmelerini kullanın.
Seçiminizi onaylamak için OK
DÜĞMESINE TEKRAR BASIN. Fırın,
otomatik olarak yeni ayar ile çalışmaya devam eder.
GERI DÜĞMESINE BASARAK, doğrudan en son değiştirdiğiniz parametreye geri dönebilirsiniz.
200 g
00:70
Yüksek
GÜÇ
AĞIRLIK
PİŞİRME SÜRE
20
Özel fonksiyonlar
q
w
Özel fonksiyonlar
. ÇOK IŞLEVLI DÜĞMEYI “Özel fonksiyonlar” görüntülenene kadar çevirin.
. Özel işlevlerden birini seçmek için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN. Ayrı işlev bölümündeki talimatlara uyun (örnek;
Hamur kabartma).
ÖZEL YEMEK PİŞİRME FONKSİYONLARINI İÇERİR
İŞLEV ÖNERİLEN KULLANIM
HAMUR KABARTMA Hamuru, fırının içinde sabit 40 °C sıcaklıkta KABARTMAK IÇIN KULLANIN
BUHARLI TEMİZLEME Fırını DURULAMAK IÇIN KULLANIN.
KİREÇ ÇÖZME Kazanın KIRECINI SÖKMEK IÇIN KULLANIN.
TAHLİYE KAZANIN MANUEL olarak boşaltılması
DEZENFEKSİYON Biberon veya kavanozların DEZENFEKTE EDILMESI IÇIN
YOĞURT YOĞURT YAPMAK IÇIN
MUHAFAZA Meyve ve sebze gibi gıdaların KONSERVESINI YAPMAK IÇIN
Hamur kabartma
q
w
e
Kireç çözme
Kabartma
Muhafaza
Yemek ve pizza hamurlarını kabartır
. OK DÜĞMESINE BASIN.
. Süreyi ayarlamak için
AYAR DÜĞMESINI ÇEVIRIN.
.
BAŞLAT DÜĞMESINE BASIN.
KABARTMA IŞLEVI, hamur kabartmak için kullanılır. Oda sıcaklığına
göre çok daha hızlıdır.
KABARTMA
Hamur içeren KASEYI, raf seviyesi 1 veya 2'deki damlama tepsisine yerleştirin. Pişirme örtüsü ile üzerini
örtün.
HAMUR KABARTMA SÜRESINI, geleneksel tarife göre 1/3 oranında kısaltın.
Ortam sıcaklığı, fırının içinde, fırının dışına yani oda sıcaklığına göre daha optimum olduğundan,
HAMUR
KABARTMA SÜRELERININ kısaltılması önerilir. Dolayısıyla, kabartma işleminin erken durdurulması gerekir. Aksi
halde çok fazla kabaracaktır.
Kabartma
00:20
PİŞİRME SÜRE
13:35
BİTİŞ SAA
40 °C
SICAKLIK
/