DeWalt DW088KD Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Kategori
lazer seviyeleri
Model
DW088KD
Tip
Kullanım kılavuzu
2
Copyright DEWALT
Español (traducido de las instrucciones originales) 9
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 30
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 51
Português (traduzido das instruções originais) 72
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 94
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 116
94
TÜRKÇE
ÇAPRAZ HATLI LAZER
DW088
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve ye-
nilemede yllarn deneyimi D
EWALT’ profesyonel kullanclar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
DW088
Voltaj V 4,5
Tip 1
Pil boyutu 3 x LR6 (AA)
Lazer güç mW < 1,3
Lazer snf 2
Dalga uzunluğu nm 637
Korunma snf IP54
Kendini seviyeleme aralğ
°
+/- 4
Çalşma scaklğ
°
C -10 – +45
Dayanak yivi 1/4" x TPI
Ağrlk kg 0,75
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
95
TÜRKÇE
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Lazerler için Güvenlik Talimatları
UYARI! Tüm talimatları okuyarak anladığınızdan emin olun. Aşağıda
listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
• Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda lazeri kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya gazları
tutuşturabilecek kıvılcımlar yaratırlar.
Lazeri sadece özellikle belirtilmiş olan pillerle kullanın. Başka pillerin
kullanılması yangın riskine neden olabilir.
Kullanılmayan lazeri çocukların ve uzman olmayan kişilerin erişemeyeceği
bir yerde saklayın. Lazer, uzman olmayan ellerde tehlike oluşturur.
Sadece modelinizin üreticisi tarafından tavsiye edilen aksesuarları
kullanın. Bir lazer için uygun olan aksesuarlar başka bir lazerle kullanıldığında
yaralanma riski oluşturabilirler.
Aletin servisi yalnızca kalifiye onarım elemanı tarafından yapılmalıdır.
Kalifiye olmayan eleman tarafından yapılan onarım, servis veya bakım
yaralanmaya neden olabilir. Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesinin
adresi için bu kılavuzun arkasındaki yetkili DEWALT tamir acenteleri listesine
bakın ya da İnternette www.2helpU.com adresini ziyaret edin.
Lazer ışınına bakmak için teleskop veya teodolit gibi optik aletler
kullanmayın. Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir.
96
Lazeri, herhangi birinin isteyerek veya kazara lazer ışınına bakmasına
neden olacak bir pozisyona koymayın. Ciddi göz yaralanmasına neden
olabilir.
Lazeri, lazer ışınını herhangi birinin gözüne yansıtabilecek yansıtıcı bir
yüzeyin yanına yerleştirmeyin. Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir.
Kullanılmıyorsa lazeri kapatın. Lazerin açık bırakılması lazer ışınına bakma
riskini artırır.
Lazeri çocukların yanında kullanmayın ya da çocukların lazeri
kullanmasına izin vermeyin. Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir.
Uyarı etiketlerini çıkarmayın ya da tahrip etmeyin. Etiketler çıkarılırsa
kullanıcı veya diğerleri kazara radyasyona maruz kalabilir.
Lazeri sağlam bir şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lazerin düşmesi
lazerde hasara veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Uzun saçları
kontrol altına alın. Saçınız, giysileriniz ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir. Hava delikleri genellikle hareketli parçaları örttüğünden bu
deliklerden de sakınılmalıdır.
UYARI: Burada belirtilen kontrol veya ayarlama ya da
prosedürlere uyulmaması tehlikeli radyasyon maruziyetine neden
olabilir.
UYARI: LAZERİ PARÇALARINA AYIRMAYIN. İçinde
kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça yoktur.
Lazeri parçalarına ayırmak ürünün tüm garantilerini ortadan
kaldıracaktır. Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
Alet üzerinde değişiklik yapmak tehlikeli lazer ışınımına
maruz kalmaya neden olabilir.
UYARI:
Yangn tehlikesi! Sökülmüş bir pilin uçlarn ksa
devre yaptrmaktan kaçnn.
TÜRKÇE
97
Lazerler için ek güvenlik talimatlar
Bu lazer, EN 60825-1:2007 uyarnca snf 2 ile uyumludur. Lazer
diyodunu farkl bir tiptekiyle değiştirmeyin. Lazer zarar görürse
yetkili bir tamir servisinde tamir ettirin.
Lazeri, lazer çizgileri çizmekten başka herhangi bir amaç için
kullanmayn.
Snf 2 bir lazerin, gözle maksimum 0,25 saniye boyunca temas
güvenli kabul edilmektedir. Göz kapağ yansmas normalde yeterli
koruma sağlayacaktr. 1 m üzerindeki mesafelerde lazer snf 1 ile
uyumlu hale gelir ve bu nedenle tamamen güvenli olarak kabul
edilir.
Lazer şnna hiçbir zaman doğrudan ve isteyerek bakmayn.
Lazer şnna bakmak için optik cihazlar kullanmayn.
Aleti, lazer şnn herhangi bir kişinin baş yüksekliğini kesebilecek
yükseklikte bir yere kurmayn.
Çocuklarn lazerle temas etmesine izin vermeyin.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler bu cihazı kullanmanın özünde mevcuttur:
– lazer ışınına bakmadan kaynaklanan yaralanmalar.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağdaki işaretler bulunur:
TÜRKÇE
98
Kullanmadan önce kullanm klavuzunu okuyun
Lazer ikaz
Lazer ışınına bakmayın.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu pil yuvasının iç kısmında basılıdır.
Örnek:
2011 XX XX
İmalat Yılı
Piller için Önemli Güvenlik Talimatları
UYARI: Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve bu
durum yaralanmaya veya yangına neden olabilir. Bu riski
azaltmak için:
Pil etiketi ve paket üzerinde bulunan tüm talimatlara ve
uyarılara harfiyen uyun.
Pilleri takarken pil ile alet üzerinde işaretli olan kutup
uçlarına (+ ve –) dikkat ederek düzgün takın.
Pilin kutup uçlarını kısa devre yapmayın.
Pilleri şarj etmeyin.
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski pilleri aynı
zamanda aynı marka ve tipte yenileriyle değiştirin.
Biten pilleri derhal değiştirin ve yerel düzenlemelere uygun
olarak bertaraf edin.
Pilleri ateşe atmayın.
TÜRKÇE
99
Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
Birkaç ay boyunca alet kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Piller (şek. B)
PIL TIPI
Bu lazer, üç LR6 (AA-boyutu) pille çalışır.
KULLANIM ALANI
DW088 çapraz hatlı lazer profesyonel uygulamalara destek vermek
için lazer hatlarını projelendirmek üzere tasarlanmıştır. Alet içeride
yatay (seviye), dikey (çekül) için kullanılabilir. Uygulamalar, duvarlar›n
ve pencerelerin düzenlenmesinden iz tasar›m kurulumuna kadar
de€imektedir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Çapraz çizgi lazeri profesyonel bir alettir. Çocukların alete ellemesine
İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çapraz çizgi lazeri
1 Duvar montajı
3 LR6 (AA boyutu) piller
1 Detektör (DW088KD)
1 Kelepçe (DW088KD)
1 9 V akü (DW088KD)
1 Kutu
1 Kullanm klavuzu
TÜRKÇE
100
Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup anlamaya
zaman ayrn.
Tanm (şek. A)
1 Açma/kapama anahtar (dikey lazer şn)
2 Açma/kapama anahtar (yatay lazer şn)
3 Düşük akü göstergesi
4 Dikey lazer şn
5 Yatay lazer şn
6 Dikey lazer şn göstergesi
7 Yatay lazer şn göstergesi
8 Baş dirsek
9 Duvar kaidesi
10 Akü bölmesi kapağı
11 1/4" x 20 dişi vida
Paketinden çıkarma
UYARI ETIKETININ YERLEŞTIRILMESI
Lazer üzerinden gösterilen güvenlik uyarıları etiketi kullanıcının kendi
dilinde olmalıdır.
Bu amaçla ayrı bir kendinden yapışkanlı etiket sayfası aletle birlikte temin
edilmiştir.
UYARI: Etiket üzerindeki güvenlik uyarılarının kendi dilinizde
yazıldığını kontrol edin.
Uyarılar şu şekilde olmalıdır:
LAZER RADYASYONU
IŞINA BAKMAYIN
2 SINIFI LAZER ÜRÜNÜ
Uyarılar yabancı dildeyse şunları yapın:
Gerekli etiketi sayfadan çıkarın.
TÜRKÇE
101
Etiketi mevcut etiketin üzerine dikkatle yerleştirin.
Etiketi yerine bastırın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI! Lazeri, herhangi birinin isteyerek veya kazara
lazer ışınına bakmasına neden olacak bir pozisyona
koymayın. Işına bakmak ciddi göz yaralanmasına neden
olabilir.
Pilleri değiştirme (şek. B)
Bu ek LR6 (AA) tipi pilleri kullanr.
Pil bölmesi kapağn (10) açn.
Pilleri (12) değiştirin. Yeni pillerin belirtildiği gibi
yerleştirildiğinden emin olun.
Pil bölmesi kapağn kapatn.
UYARI:
Pilleri değiştirirken daima tüm seti değiştirin.
Eski pilleri yenileriyle karştrmayn. Alkalin pilleri tercih
edin.
Düşük pil seviyesi göstergesi (şek. A)
Alet, kontrol paneline yerleştirilmiş düşük pil seviyesi göstergesine
(3) sahiptir. Alet çalşrken düşük pil seviyesi göstergesi yanar.
Pillerin değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için yanp sönecek ve
alet otomatik olarak kapanacaktr.
Gösterge yanp sönmeye başlar başlamaz aleti kapatn ve pilleri
çkartn.
Aletin kurulmas (şek. C1 - C4)
Alet, bunu bir dizi uygulama için kullanşl yapan çeşitli kurulumlar
sunar.
TÜRKÇE
102
Yer kurulumu
Aleti göreceli olarak pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin.
Duvar kurulumu (şek. C1)
Baş dirsekteki (8) anahtar deliği (13) duvar yapmlarnn montaj
için kullanlmaktadr. Alternatif olarak, alet, mknatslar (14)
kullanlarak doğrudan metal desteklere sabitlenebilir.
Duvara bir vida veya çivi koyun.
Aleti anahtar deliğinden bir bağlant unsuruna asn.
Aleti duvar kaidesine sabitleme (şek. C2 - C4)
Alet, tavandan aşağ sarkan kuruluma ve diğer özel düzeyleme pro-
jelerine yardmc olmak üzere duvar trnaklarna monte edilebilmesi
için bir duvar kaidesine (9) sahiptir. Baş dirsekte (8), aleti duvar
kaidesine sabitlemek için mknatslar bulunmaktadr.
Mknatslar (14), duvar kaidesi (9) üzerindeki metal plaka ile
hizalayn.
Duvar kaidesini çkartmak için, yeterli güç uygulayarak duvar
kaidesini aletten çkartn.
Duvar kaidesini bir duvar trnağna sabitlemek için aşağdakileri
uygulayn:
Mengene dişlerini (15) açma.
Mengene dişini duvar trnağnn etrafna yerleştirin ve trnak
üzerinde kapal olan mengene dişlerini kapatmak için serbest
brakn.
Duvar kaidesini bir duvara monte etmek için aşağdakileri uygulayn:
Aleti istenen konumda duvara karş tutun ve montaj deliğinin
yerini dubar üzerinde işaretleyin.
TÜRKÇE
103
İşaretli yerde bir delik delin.
Deliğin içine uygun bir düvel yerleştirin.
Aleti düvelin önünde tutun.
Montaj deliğinin (16) içine bir vida skştrn.
Aletin ayarlanmas
Seviyeleme özelliğini başlatmak için aleti açn.
Lazer şnlar kaldğ sürece, seviye ve/veya çekül yönlendirmesi
doğru olarak ayarlanmştr.
Lazer şnlar yanp sönerek aletin 4
°
’lik kendini seviyeleme
aralğndan büyük bir eğimde kurulduğunu gösterir. Aleti kapatn,
alet kurulumunu kendini seviyeleme aralğ içindeki bir ayara
getirin ve aleti yeniden açn.
Lazer hattnn hizalanmas (şek. D)
Lazer şnlarndan herhangi bir tanesinin lazer hattn işaretli
konum ile hizalayn. Aleti istendiği gibi hareket ettirin.
KULLANMA
UYARI! Lazeri, herhangi birinin isteyerek veya kazara
lazer ışınına bakmasına neden olacak bir pozisyona
koymayın. Işına bakmak ciddi göz yaralanmasına neden
olabilir.
Kullanm talimatlar
UYARI:
Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan
kurallara uyun.
Her zaman lazer noktalarnn merkezini işaretleyin.
Aletin güvenli bir şekilde kurulduğundan emin olun.
TÜRKÇE
104
Aşr s değişimleri iç parçalarn hareketine neden olur böylece
de aletin kesinliği etkilenebilir. Aleti bu koşullar altnda
kullanrken, düzenli olarak kesinliği kontrol edin.
Alet küçük seviye dş hatalar otomatik olarak düzeltmesine
karşn, sarsldğnda dengenin veya kurulumun yeniden
ayarlanmas gerekebilir.
Alet düşürülür veya devrilir ise, alan kalibrasyon kontrolleri
yaparak herhangi bir hasar olup olmadğn kontrol edin. Baknz
“Bakm”.
Makinenin açlp-kapatlmas (şek. A)
Alette, dikey lazer hattn ve yatay lazer hattn çalştrmak için ayr
anahtarlar bulunmaktadr.
Dikey lazer şnn (4) açmak için, açma/kapama anahtarna (1)
basn.
Yatay lazer şnn (5) açmak için, açma/kapama anahtarna (2)
basn.
Herhangi bir lazer şnn kapatmak için, tekrar açma/kapama
anahtarna basn.
Konum işaretinin transferi (şek. D)
Alet, bir işaretin transferi için yatay ve dikey yönlerde iki lazer hatt
oluşturur.
İlgili lazer şnn işaret ile hizalayn.
Aletin döndürülmesi (şek. E)
Alet duvar kurulumunda iken, yatay lazer şnn transfer etmek için
alet manuel olarak döndürülebilir.
Aleti, istendiği gibi sola veya sağa döndürün.
TÜRKÇE
105
Lazer Aksesuarları
DİJİTAL LAZER DETEKTÖRÜ: DE0892 (ŞEK. F)
Bazı lazer kitleri bir D
EWALT Dijital Lazer Detektörü içerir. DEWALT
Dijital Lazer Detektörü parlak ışık koşullarında veya uzun mesafeler
üzerinden lazerden yayılan lazer ışınını konumlandırmaya yardım eder.
Detektör lazer ışınını görmenin zor olduğu iç ve dış mekan koşularında
kullanılabilir.
Detektör yalnızca DW088 ve DW089 çizgi lazerler ve uyumlu diğer
D
EWALT çizgi lazerler ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Döner
lazerlerle kullanılmaz.
Detektör lazer ışınının yerini göstermek için her iki görsel sinyali LCD
ekran penceresi (17) ile, sesli sinyali ise hoparlör (18) vasıtasıyla verir.
DEWALT Dijital Lazer Detektörü detektör kelepçesiyle veya detektör
kelepçesi olmadan kullanılabilir. Kelepçeyle kullanıldığında, detektör bir
aşamalandırma çubuğuna, seviyelendirme direğine, saplamaya veya
desteğe konumlandırılabilir.
Piller (şek. F)
Dijital lazer detektörü 9 voltluk pille çalışır. Verilen pili takmak için,
pil bölmesi kapağını (19) kaldırın. 9 voltluk pili kabartmalı simgede
gösterildiği gibi hizalayarak bölmeye yerleştirin.
Detektör Kontrolleri (şek. F)
Detektör güç düğmesi (21) ve hacim düğmesiyle (22) kontrol edilir.
Güç düğmesine bir defa basınca, detektör açılır. Sensör penceresinin üst
kısmı ON (Açık) simgesini ve hacim simgesini gösterir.
D
EWALT Dijital Lazer Detektörü ayrıca otomatik kapanma özelliğine
de sahiptir. Lazer ışını ışın algılama penceresinde görülmezse veya
ğmelere basılmazsa, detektör kendini yaklaşık 5 dakika içinde kapanır.
Sesli sinyali kapatmak için düğmeye tekrar basın; hacim simgesi
kaybolur.
Detektör dar hassaslık ayarında (sol alt köşede beliren simge) çalışmaz.
Geniş doğruluk ayarına değiştirmek için hassaslık düğmesine (23) (artık
sağ alt köşede beliren simge) basın.
TÜRKÇE
106
Hassaslık
Detektör geniş ve dar olmak üzere iki hassaslık ayarı sunar. Geniş
ayarda, detektörün “seviyede” olduğunu göstermek için detektör
daha büyük bir tolerans sağlar. Dar ayarda, bu tolerans daha hassas
“seviyede” göstergesi için düşürülür.
Daha hassas sonuçlar elde etmek için, çalışmaya geniş ayar kullanarak
başlayın ve dar ayarla bitirin.
Mıknatıslar
Mıknatıslar (24) asma tavanın takılması sırasında detektörün metal
parçalara monte edilmesini sağlar.
DETEKTÖRÜN ÇALIŞMASI (ŞEK. F)
1. Lazeri kurun ve konumlandırın.
2. Detektörü güç düğmesine basarak (21) açın.
3. Detektörü sensör penceresinin (25) yüzü lazer ışınına dönük
olacak şekilde konumlandırın. Detektörü ortalayana kadar
ışın çevresinde aşağı yukarı hareket ettirin. Ekran penceresi
göstergeleri ve sesli sinyal göstergeleriyle ilgili bilgi için
Göstergeler başlıklı tabloya bakın.
GÖSTERGELER
Seviye
Üzerinde
Biraz Seviye
Üzerinde Seviyede
Biraz Seviye
Altında
Seviye
Altında
sesli
sinyaller
hızlı
bip
hızlı
bip
sabit
ton
yavaş
bip
yavaş
bip
ekran simgeleri
TÜRKÇE
107
4. Lazer ışını konumunu hassas bir şekilde işaretlemek için işaretleme
çentiklerini (20) kullanın.
AŞAMALANDIRMA ÇUBUĞUNA MONTAJ (ŞEK. F, G)
1. Detektörü aşamalandırma çubuğuna sabitlemek için, ilk önce
kelepçe mandalına (26) itip yerleştirerek detektörü kelepçeye
takın. Kelepçedeki mandal (29) detektördeki mandal deliği (30) ile
karşılaşana kadar kelepçedeki parçaları (27) detektör üzerindeki
kızak (28) çevresinde kaydırın.
2. Kelepçe ğmesini (31) saatin tersi yönünde çevirerek kelepçe
ağzınıın.
3. Detektörü gerekli yüksekliğe ayarlayın ve kelepçeyi çubuğa
sabitlemek için kelepçe düğmesini saat yönünde çevirin.
4. Yüksekliği ayarlamak için, kelepçeyi hafifçe gevşetin, yeniden
konumlandırın ve yeniden sıkın.
Detektörün Temizlenmesi ve Saklanması
Detektörün dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir.
DEWALT dijital lazer detektörü yağmura dayanıklıdır; fakat suya
batırılamaz. Üniteye su dökmeyin yada suya daldırmayın.
En iyi saklama alanı; doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı sıcak ve
soğuk olmayan, serin ve kuru olan yerdir.
Detektör Servisi
Dijital Lazer Detektöründe piller dışında, kullanıcı tarafından servisi
yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Üniteyi parçalarına ayırmayın. Lazer
detektörde yetkisiz bir değişiklik yapmak bütün garantiyi geçersiz
kılacaktır.
Detektör Sorun Giderme
DETEKTÖR AÇILMIYOR.
Güç ğmesine basın ve serbest bırakın.
TÜRKÇE
108
• Pilin yerinde ve uygun pozisyonda olup olmadığını kontrol edin.
Detektör çok soğuksa, sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
9 voltluk pili değiştirin. Üniteyi açın.
Detektör hala açılmadıysa, detektörü bir DEWALT servis merkezine
götürün.
DETEKTÖR HOPARLÖRÜNDEN SES ÇIKMIYOR.
Detektörün ık olduğundan emin olun.
Hacim ğmesine basın. Açılacak ve kapanacaktır.
Lazerin ık olduğundan ve bir lazer ışını yaydığından emin olun.
Detektör hala ses çıkarmıyorsa, detektörü bir DEWALT servis
merkezine götürün.
BAŞKA BİR LAZER ÜNİTESİNDEN GELEN IŞINA YANIT VERMEZ.
DEWALT Dijital Lazer Detektörü yalnızca DW088 ve DW089 ile belirli
diğer uyumlu çizgi lazerlerle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
DETEKTÖRDEN SES ÇIKIYOR ANCAK LCD EKRAN PENCERESİ
ÇALIŞMIYOR.
Detektör çok soğuksa, sıcak bir alanda ısınmasını sağlayın.
LCD ekran penceresi hala çalışmıyorsa, detektörü DEWALT servis
merkezine götürün.
DETEKTÖRDEKİ PARLAK IŞIK SÜREKLİ “SEVİYEDE” SİNYALİNE
NEDEN OLUYOR.
Çok güçlü ortam ışığı varlığında, detektör yanlış veya dengesiz
seviye göstergesi verebilir.
Normal çalışma düzenine geri dönmek için detektörü güçlü ışığın
dışında yeniden konumlandırın veya sensör penceresini (25) gölge
üzerine gölge düşmesini sağlayın.
TÜRKÇE
109
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
LAZERI AKSESUARLARLA KULLANMA (ŞEK. 1 IÇE EK)
Lazer ünitenin altında 1/4" x 20 dişi vida (11) ile donatılmıştır. Bu vida
şimdiki veya gelecekteki D
EWALT aksesuarlarını barındırmak içindir. Bu
ürünle yalnızca belirtilen DEWALT aksesuarlarını kullanın. Aksesuarların
da dahil edildiği yönergeleri izleyin.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
Bunlar:
DE0734 D
EWALT aşamalandırma çubuğu
DE0737 DEWALT aşamalandırma çubuğu
DE0881 DEWALT tripodu
DE0882 DEWALT lazer çubuğu
DE0892 DEWALT detektörü
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre çalşacak
şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli
bakmn yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Alan kalibrasyon kontrolü (şek. H–J)
Doğru bir teşhis yapabilmek için alan kalibrasyon kontrolleri güvenli
ve kesin bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Bir hata alglandğnda,
aletin yetkili bir tamir servisi tarafndan baklmas gerekmektedir.
UYARI:
Alann şartlar, sunulan sonuçlarn emaresidir.
Şayet pratik bu şartlardan farkllk gösterir ise, ölçümler
buna göre ayarlanmaldr.
TÜRKÇE
110
Tarama kontrolü (şek. H)
Aleti, birbirinden 9 m uzaklkta bulunan iki dikey yüzey arasnda
bir alana yerleştirin. Aleti duvarn tam ortalarna yerleştirin.
Aleti 45
°
‘lik bir aç ile sola yerleştirin.
Yatay lazer şnn açn.
Lazer şnnn merkezini karş duvarn tam ortalarna işaretleyin.
Aleti kapatn ve 90
°
saat yönünde döndürün.
Yatay lazer şnn açn.
Lazer şnnn merkezini karş duvarn tam ortalarna işaretleyin.
Aleti kapatn.
İşaretler arasndaki fark ölçün.
İşaretler arasndaki farkllk 3 mm veya daha azsa,
alet doğru bir şekilde kalibre edilmiştir.
İşaretler arasndaki farkllk 3 mm’den daha fazlaysa, aletin
bakma alnmas gerekmektedir.
Seviye kontrolü (şek. I1, I2)
Aleti, en az 9 m uzunluğu olan bir duvarda bir alana yerleştirin.
Aleti duvarn bir uç köşesine monte edin.
Aleti 90
°
‘lik bir aç ile sola yerleştirin.
Yatay lazer şnn açn.
Lazer şnnn merkezini, duvarda üçte bir (32) ve üçte iki (33)
mesafede işaretleyin.
Aleti kapatn.
Aleti duvarn diğer uç köşesine monte edin.
Aleti 90
°
‘lik bir aç ile sağa yerleştirin.
Yatay lazer şnn açn.
Aleti açn, lazer şnn duvar işaretlemesi (33) ile hizalayn ve lazer
şnn duvar üzerinde üçte iki mesafede (34) işaretleyin.
Aleti kapatn.
İşaretler (32, 34) arasndaki fark ölçün.
TÜRKÇE
111
İşaretler arasndaki farkllk 6 mm veya daha azsa,
alet doğru bir şekilde kalibre edilmiştir.
İşaretler arasndaki farkllk 6 mm’den daha fazlaysa, aletin
bakma alnmas gerekmektedir.
Çekül kontrolü (şek. J1, J2)
Aleti en az 2,5 m tavan yüksekliği olan bir alanda zemine
yerleştirin.
Zeminde 1,5 m uzunluğunda (35) bir hat işaretleyin.
Aleti, zemin işaretinin (35) bir ucuna konumlandrn.
Dikey lazer şnn açn.
Lazer şnn, zemin işareti (35) ile hizalayn.
Lazer şnnn merkezini, tavanda üçte bir (36) ve üçte iki (37)
mesafede işaretleyin.
Aleti kapatn. Aleti, işarete bakacak şekilde zemin işaretinin (35)
diğer ucuna konumlandrn.
Dikey lazer şnn açn.
Lazer şnn, zemin işareti (35) ile hizalayn.
Lazer şnnn merkezini, tavanda üçte bir (38) ve üçte iki (39)
mesafede işaretleyin.
Aleti kapatn.
İşaretler (36, 38) arasndaki fark ölçün.
İşaretler (37, 39) arasndaki fark ölçün.
İşaretler arasndaki farkllk 3,5 mm veya daha azsa,
alet doğru bir şekilde kalibre edilmiştir.
İşaretler arasndaki farkllk 3,5 mm’den daha fazlaysa, aletin
bakma alnmas gerekmektedir.
Temizleme
Temizlemeden önce pilleri çkartn.
TÜRKÇE
112
Kutuyu yumuşak bir bez ile düzenli olarak temizleyin.
Gerekirse lensi yumuşak bir bez veya alkole batrlmş bir
pamuk çubukla temizleyin. Herhangi bir diğer temizleme arac
kullanmayn.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda D
EWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da
artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu
maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık
tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
D
EWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili D
EWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
/

Bu kılavuz için de uygundur