OK OBH 26321 Kullanım kılavuzu

Marka
OK
Kategori
ocaklar
Model
OBH 26321
Tip
Kullanım kılavuzu
69
TR
TEBRİKLER
Bu ok. ürününü satın aldığınız çn teşekkür ederz. Lütfen bu kılavuzu dkkatlce okuyun ve gelecekte
başvuru amacıyla muhafaza edn.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. DİKKATLE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA
MUHAFAZA EDİN.
1.
Yanma tehlkes! Ürünün sıcak yüzeylerne
dokunmayın. İşletm sırasında ürünün üzernde yukarı
çıkan ısı söz konusudur. Dkkat! Sıcak yüzeyler!
2. DİKKAT: Kullanım sırasında ürün ve erşleblen parçaları
ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmamaya dkkat edlmeldr.
8 yaşından küçük çocuklar sürekl gözetlmedğ takdrde
uzakta tutulmalıdır
3. Bu ürün, güvenl br şeklde ürünün kullanımı le lgl
talmat verlrse veya denetm altında tutulurlarsa ve çerlen
tehlkeler anlarlarsa, 8 yaşından büyük çocuklar tarafından
kullanılablr.
4. Temzlk ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük olmadığı ve
denetm altında tutulmadığı sürece çocuklar tarafından
yapılmayacaktır.
5. Ürünü ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
ulaşamayacağı şeklde tutun.
6. Çocuklar ürünle oynamamalıdır.
7. Hasarlı br şebeke kablosu, tehlkeler önlemek çn sadece
üretc, üretc tarafından görevlendrlmş br atölye veya
benzer ntelğe sahp br kş tarafından değştrleblr.
8. DİKKAT: Br ocak ızgarasında hayvansal veya btksel yağ le
nezaret edlmeyen şeklde pşrme yapmak tehlkel olablr
ve yangına yol açablr. Br yangını ASLA su le söndürmeye
çalışmayın, bunun yerne chazı kapatın ve sonra ateş
örneğn br kapak veya yangın battanyes le örtün.
9. DİKKAT: Yangın tehlkes: Pşrme yüzey üzernde malzeme
depolamayın.
10. DİKKAT: Yüzeyde çatlak varsa olası elektrk çarpmalarını
önlemek çn chazı kapatın.
11. Bıçak, çatal, kaşık ve kapak gb metal nesneler ısınacakları
çn ocak yüzeylernn üzerne konulmamalıdır.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 69 26/11/14 9:54 AM
70
TR
12. Chaz, harc br zamanlayıcı veya ayrı br uzaktan kumanda
sstem le kullanılmak üzere tasarlanmamıştır
13. Sökme araçları, kablo bağlantısı kurallarına uygun olarak
sabt kablo bağlantısına dahl edlmeldr.
14. DİKKAT: Yalnızca pşrme chazı üretcs tarafından
tasarlanmış veya chaz üretcs tarafından kullanma
talmatlarında uygun olduğu belrtlen ocak ızgarası
muhafazalarını veya chaz le brlkte verlen ocak ızgarası
muhafazasını kullanın. Uygun olmayan br muhafaza
kullanmak kazalara neden olablr.
15. Temzlemek çn buharlı temzleyc kullanmayın!
16. Temzlk ve bakım bölümünü dkkate alın.
17. İlk kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun ve ürünle beraber teslm edn. Ürün
üzerndek ve bu kılavuzdak uyarılara dkkat edn. Ekpmanın kullanımı ve bakımıyla olduğu kadar
szn güvenlğnz hakkında da öneml blgler çermektedr.
18. Ürünü sadece amaçlanan doğrultuda ve tavsye edlen aksesuar ve parçalarla kullanın. Uygunsuz
kullanım ve yanlış şletm tehlkelere yol açablr.
19. Ürün çalışır durumdayken asla denetmsz bırakmayın.
20. Ürünün üzerne ağır csmler koymayın.
21. Temzleme veya şletm sırasında ürünün hçbr elektrkl parçasını su çersne sokmayın. Ürünü asla
akan suyun altına tutmayın.
22. Hç br koşul altında (örn. Elektrk kablosu hasarı, ürün düşürülmüş se, vs) ürünü kendnz onarmaya
kalkışmayın. Hzmet ve onarımlar çn, lütfen yetkl br servs elemanına danışın.
23. Evnzdek ana elektrk ürünün üzerndek değer etketndek blgyle uyuşmalıdır.
24. Sadece fşn elektrk prznden çeklmes ürünü tamamyle elektrk şebekesnden ayırablr. Lütfen
güç fşnn şletm çn uygun koşullarda olduğundan emn olun.
25. Elektrk kablosunu, dolanmalardan veya svr köşelere temas etmekten doğablecek hasarlardan
koruyun.
26. Bu chazı, güç kablosu ve güç fş dahl olmak üzere fırın, elektrk ocağı gb ısı kaynaklarından ve
dğer ısı üreten chaz/csmlerden uzak tutun.
27. Elektrk prznden fş çekerken sadece fşn kendsn tutun. Kablosundan çekmeyn.
28. Ürün kullanımda değlken, arıza durumlarında, aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce ve her
temzlemeden önce ürünün fşn çekn.
29. Bu ürünü kuru kapalı alanlarda kullanın, asla açık alanda kullanmayın.
30. Ürünü asla aşağıdaklere maruz bırakmayın veya yanında kullanmayın:
- drek gün ışığı ve toz;
- ateş (şömne, ızgaralar, mumlar), su (su sıçramaları, vazolar, küçük havuzlar, küvetler) veya yüksek
nem.
31. Bu ürün tcar kullanım çn uygun değldr. Sadece ev ç kullanım çn tasarlanmıştır.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 70 26/11/14 9:54 AM
71
TR
KULLANIM AMACI
Bu ürün uygun tavalar veya tencereler çnde yemek ısıtmak ve pşrmek çn tasarlanmıştır. Başka her
türlü kullanım üründe hasarlara veya yaralanmalara yol açablr.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN PARÇALARI
A. Isıtıcı Tabla 1800 W
B. Isıtıcı Tabla 1200 W
C. Isıtıcı Tabla 1800 W
D. Klt
E. Güç ayarı +/–
F. Zaman sayacı +/–
G. Zaman sayacı
H. Ocak Izgarası AÇIK/KAPALI
I. Isıtıcı Tabla 1200 W
J. Vdalar
K. Braketler
L. Fşl elektrk
İLK KULLANİMDAN ÖNCE
• Ürünü ve aksesuarı dkkatlce orjnal ambalajdan çıkarın. Daha sonra kullanmak üzere orjnal
ambalajın saklanması önerlr. Orjnal ambalajı tasfye etmek styorsanız bunu geçerl yasal
düzenlemelere göre yapın. Doğru tasfyeyle lgl sorularınız varsa beledyenze danışın.
• Ambalaj çerğnn tam olup olmadığını ve hasar bakımından kontrol edn. Ambalaj çerğ eksk se
veya hasar tespt edersenz derhal satış yernze başvurun.
• Paket açtıktan sonra, lütfen Temzlk ve bakım bölümüne bakın.
KURULMASI
1
Kurarken tüm boyutlara dkkat edn. Çalışma tezgâhında A x B mm boyutunda br boşluk kesn.
L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X - (mm)
590 520 55 51 564 494 50 (arka taraf çn veya
yalnız br kenar çn (sol
veya sağ)
UYARI! Yanlardak ve arka taraftak güvenlk açıklıklarına dkkat edn. Br ocak ızgarasını monte
ederken üsttek dolapların veya oda duvarlarının arka taraftan ancak 60 mm uzakta ve yalnız br
kenardan (sağ veya sol) 55 mm uzakta olmasına zn vardır. Dğer tarafta kenardan (sağ veya sol)
yüksekte br dolap veya duvar bulunmamalıdır.
2
Mutfak dolabı çndek hava dolaşımı çn mnmumu açıklıkları göz önünde bulundurun.
A (mm) B (mm) C (mm) D E
mn. 760 mn. 50 mn. 20 Hava grş Hava çıkışı mn. 5 mm
UYARI! Ocak ızgarasının üzerne br davlumbaz konması durumunda üretc tarafından belrtlen
güvenlk mesafesne dkkat edlmeldr.
Üretc talmatları bulunmaması durumunda veya ocak ızgarasının üst tarafına yanıcı malzemeler
(örneğn br duvar üntes) monte edldğ takdrde güvenlk mesafes A en az 760 mm olmalıdır.
3
Olanaklı se, ocak ızgarasını çalışma tezgâhına kurmadan önce ocak ızgarasını elektrk şebekesne
bağlayın.
UYARI! Bağlantı yapılmadan önce lgl devrenn tüm kutupları elektrk şebekesnden ayrılmalıdır.
Uygun ölçme donanımı kullanarak devrenn şebekeden ayrıldığını kontrol edn.
İlgl devre kasıtsız şeklde tekrar bağlanmaya karşı güvenceye alınmalıdır.
Elektrk bağlantısı gerekl eğtm almış uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
• Bağlantı şemasına dkkat ederek L1, L2, N1, N2 ve toprağı termnale bağlayın. Buna uygun şeklde
tüm kabloların yce sabtlenmesne dkkat edn.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 71 26/11/14 9:54 AM
72
TR
4
Set üstü ocağı, çalışma tezgâhındak boşluğa ortalayarak yerleştrn. Yalıtım şerd, set üstü
ocağın alt bölgesne yapıştırılmış durumdadır. Çalışma tezgâhının kenarı, ocak ızgarasının sağlam
şeklde oturacağı ve yalıtım şerdnn de set üstü ocak le çalışma tezgâhı arasında yeterl yalıtımı
sağlayacağı şeklde düzgün ve yatay olmalıdır.
Not:
Çalışma tezgâhı düzgün olmadığı takdrde yalıtıcı şerdn bulunduğu destek bölgesnde boşlukları
veya ek yerlern doldurmanız gerekr.
UYARI! Elektrk kablosunun bükülmemesne, sıkışmamasına veya keskn kenarların üzerne
konmamasına dkkat edn. Kablo, bağlantı noktasına, ocak ızgarasının veya fırının sıcak kısımlarına
dokunmayacak şeklde götürülmeldr.
5
Vdaları (4 x destek ve 4 x vda temn edlmektedr) kullanarak dört adet desteğ alt taraftan monte
edn. Destekler, panonun kalınlığına göre doğru konuma çevrlmeldr.
TENCERELERİ / TAVALARI SEÇMEK İÇİN İPUÇLARI
6
• Isıtıcı tablaya zarar vermemek çn yalnız düz altı tencere/tava kullanın.
• Isı kaybını önlemek çn yalnız ısıtıcı tabla le aynı veya benzer boyutta tencere/tava kullanın.
• Camın çzlmemes çn set üstü ocağı hareket ettrmeden önce tencereler veya tavaları dama
kaldırın.
ÇALIŞTIRMA
Konvansyonel kullanım
7
AÇMA/KAPATMA düğmesne
basarak set üstü ocağı açın. Güç düzey ekranında “--“ gösterlr.
8
Yemeğn bulunduğu tencerey stedğnz ocak ızgarasının üzerne koyun.
Not: Tencerenn dış tarafı temz ve kuru olmalıdır. Ocak ızgarasının üzernde tencere/tava olmadığı
zaman bu ürünü çalıştırmayın.
İstenen ısıtıcı tabladak + veya düğmesne basarak güç sevyesn ayarlayın. Doğru ısıtıcı tablayı
çalıştırmak çn güç sevyes ekranının üst tarafındak
/ / / sembollern zleyn.
Not:
• Varsayılan değer, güç sevyes 5 ayarıdır
• Set üstü ocağı açtıktan sonra br dakka çnde ısıtıcı tablalarda br ayar yapılmadığı takdrde ürün
KAPANACAKTIR.
• Güç sevyes ayarları pşrme sırasında her an +/– düğmeler le değştrleblr.
9
Pşrme ş tamamlandıktan sonra ekranda “ -- ” görününceye kadar düğmesne basarak veya + ve
düğmelerne aynı anda basarak lgl ısıtıcı tablaları kapatın.
10
Set üstü ocağı tamamen KAPATMAK çn şaltere
basın.
Not: Set üstü ocakta otomatk güç kapatma fonksyonu bulunmaktadır. Böylece, ısıtıcı tablalar
açıldıktan sonra brkaç saat br değşklk olmadığı takdrde ısıtıcı tablalar otomatk olarak kapatılır.
Güç KAPATMA süreler aşağıdak tabloda gösterlmştr:
Güç sevyes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Güç kapatma
süres (saat)
8 8 8 4 4 4 2 2 2
Not: Aşırı ısınma durumunda ısıtıcı tablaları KAPATMAK çn set üstü ocakta br sıcaklık sensörü ve
aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 72 26/11/14 9:54 AM
73
TR
ZAMAN SAYACI
Bu sayaç alarmlı br mutfak sayacı gb veya br zaman sayacı olarak kullanılablr. Ayarlanablen en uzun
süre 99 dakkadır.
+/– düğmesne her dokunduğunuzda değer 1 dakka değşr. +/– düğmesn basılı tuttuğunuz takdrde
bu değer 10 dakkalık adımlar le değşr.
11
Zaman sayacının mutfak sayacı olarak kullanılması
Not: Mutfak zaman sayacı fonksyonu ısıtıcı tablalar kapalı ken yan pşrme yapılmadığı zaman da
kullanılablr.
1.
şaltern kullanarak cam seramk set üstü ocağı açın.
2. Zaman sayacının +/– düğmelern kullanarak stenen sürey ayarlayın. Değer ayarlandıktan sonra
ekran 5 sanye süre le yanıp söner ve sonra zaman gerye doğru sayılmaya başlar.
• Zaman sayacını durumuna sıfırlamak çn + ve düğmelerne aynı anda basın.
• Süre dolduğu zaman ekranda “--” görünür ve 30 sanye boyunca br düdük ses duyulur.
Düdüğü susturmak çn herhang br düğmeye basın.
12
Zaman sayacının ısıtıcı tablaları kapatma fonksyonu
Not: Bu tarzda ken, önceden ayarlanmış süre dolduktan sonra ısıtıcı tabla otomatk olarak kapanır.
Aynı anda br taneden fazla ısıtıcı tabla kullanılırken zaman sayacı fonksyonu en son seçlen ocak
ızgarası çn geçerl olur.
1.
şaltern kullanarak cam seramk set üstü ocağı açın.
2. İlgl ısıtıcı tablanın güç sevyesn ayarlayın.
3. Bunun ardından ve ekrandak güç sevyes yanıp sönmeye başladıktan sonra brkaç sanye çnde
zaman sayacını stenen süreye ayarlayın.
• Değer ayarlandıktan sonra ekran 5 sanye süre le yanıp söner ve sonra zaman gerye doğru
sayılmaya başlar.
Not: Zaman sayacının kontrol ettğ ısıtıcı tabla, lgl güç sevyes ekranının alt tarafında
kırmızı br nokta le gösterlr.
• Süre dolduğu zaman ekranda “–“ görünür ve lgl ısıtıcı tabla kapatılır.
• Not: Zaman sayacı br kez çalıştırıldıktan sonra sıfırlama yapılmadan süre değştrlemez. +
ve düğmelerne basarak zaman sayacını “--“ durumuna sıfırlayın. Zaman sayacı bundan
sonra tekrar ayarlanablr.
13
Tuş Kld
Set üstü ocak kazara kullanılmaya karşı kltleneblr (örneğn çocuk koruması gb). Bu klt etkn
duruma getrldğ zaman
harç olmak üzere tüm kontrol düğmeler kltlenr.
• Klt düğmesne basın. Ekranda Lo görünür ve kontroller kltlenr.
• Kontroller açmak çn klt düğmesne brkaç sanye basın.
14
Artık ısı gösterges
Isıtıcı tablaların hepsnde artık ısı gösterges bulunmaktadır. Isıtıcı tabla kapatıldığı halde hala sıcak
olduğu zaman her güç sevyes göstergesnde
H “ gösterlr.
Isıtıcı tabla güvenl br sıcaklığa soğuduğu zaman gösterge söner.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 73 26/11/14 9:54 AM
74
TR
TEMİZLİK VE BAKIM
Uyarı! Temzlerken, çözücüler veya aşındırıcı malzemeler, sert fırçalar, metalk veya keskn nesneler
kullanmayın. Çözücüler nsan sağlığına zararlıdır ve aşındırıcı temzlk mekanzmaları ve araçları br
yandan yüzeyler çzeblrken, plastk parçalara zarar vereblr.
Uyarı! Temzleme şlemnden önce chazı kapatarak ocak yüzeynn soğumasını bekleyn.
15
Neml br bezle chazın dış yüzeylern temzleyn ve ardından tamamen kurulayın. Ürünün çne su
grmemesne (örneğn, anahtar yoluyla) dkkat edn.
Not:
Cam seramk set üstü ocaklar çn özel temzleyc de kullanablrsnz. Ambalajdak talmatları
zleyn. Bunun ardından ocak ızgarasını yce temzleyp kurulayın.
İlgl bleşenler tahrbatsız bakım amaçları çn kullanıcı kılavuzuna göre sökmeye dkkat edn. Tekrar
monte edldklernde y durumda olmaları ve hasar görmemeler çn parçaları koruyun.
ENERJİ TASARRUFU
• Pşrme şlemnn toplam çevre etksn (örneğn enerj kullanımını) azaltmak çn ürünün kullanıcı
talmatlarına göre kurulmasına ve çalıştığı yern havalandırılıyor olmasına dkkat edn.
• Manüel çalıştırma tarzı bulunan ürün çn pşrme şlem bttkten sonra 10 dakka çnde kapatılmasını
tavsye ederz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model OBH 26321
Ocak ızgarası tp Ankastre bir ocak ızgarasıdır
Pşrme bölgelernn sayısı 4
Isıtma teknolojler Radyant pişirme bölgesi
Isıtıcı tablaların çapı (Ø)
A = 20 cm B = 16,5 cm
C = 20 cm I = 16,5 cm
Enerj tuketm Isıtıcı tablaların (EC
electrc cookng
)
A = 180,7 Wh/kg B = 192,9 Wh/kg
C = 180,7 Wh/kg I = 209,1 Wh/kg
Enerji tüketimi (EC
electrc hob
) 190,9 Wh/kg
Nomnal voltaj
220 - 240 V~, 50/60 Hz
400 V 3N~ 50/60 Hz 6000 W
Nomnal güç max. 5500 - 6600 W
Koruma sınıfı I
Kablosu H07RN-F 5G1.5mm
2
Boyutlar (mm) 590 x 520 x 55 mm
• Bu ankastre br ocak ızgarasıdır.
• Erp test metodu EN 60350-2:2013 & EN 50564:2011.'e dayanmaktadır
• Ayrıntılı teknk blg çn aşağıdak web stesn zyaret edn veya teknk dokümanlar çn üretcye
başvurun:
www.ok-onlne.com
TASFİYE
Üzernde X şaret bulunan tekerlekl çöp kutusu smges, atık elektrkl ve elektronk ekpmanın
(WEEE) ayrıca tasfye edlmesn gerektrr. Elektrkl ve elektronk ekpman tehlkel ve zararlı
maddeler çereblr. Bu aygıtı çeştlerne ayrılmamış beledye çöpüne atmayın. Aygıtı atık
elektrkl ve elektronk ekpmanların ger dönüşümü çn belrlenen toplama merkezne bırakın.
Bu şeklde kaynakların ve çevrenn korunmasına katkıda bulunacaksınız. Daha fazla blg çn
perakende satış mağazasına veya yerel dareye başvurun.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 74 26/11/14 9:54 AM
/

Bu kılavuz da uygundur