HP UHD USB Graphics Adapter Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı
Kullanıcı Kılavuzu
© 2015 HP Development Company, L.P.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer
ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari
markasıdır.
Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine
ilişkin tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte verilen garanti beyanlarında açıkça
belirtilir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti
olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgedeki
teknik veya yazım hatalarından veya
kusurlardan sorumlu tutulamaz.
Ürün bildirimi
Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan
özellikler açıklanmaktadır. Bazı özellikler
ürününüzde bulunmuyor olabilir. En güncel
kullanım kılavuzuna erişmek için
http://www.hp.com/support adresine gidin ve
bulunduğunuz ülkeyi seçin. Sürücüler ve
İndirilenler'i seçip ekrandaki yönergeleri
izleyin.
Birinci Basım: Eylül 2015
Belge Parça Numarası: 832997-141
Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda grafik bağdaştırıcısını kurma, sürücüleri yükleme, grafik bağdaştırıcısını kullanma ve sorun
giderme ile ilgili teknik özellikler ve bilgiler sunulmaktadır.
UYARI! Önlenmemesi durumunda ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.
DİKKAT: Önlenmemesi durumunda küçük veya orta dereceli yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir
durumu belirtir.
NOT: Ana metindeki önemli noktaları vurgulamaya veya tamamlamaya yönelik ilave bilgileri içerir.
İPUCU: Bir görevi tamamlamak için yararlı ipuçları verir.
iii
iv Bu Kılavuz Hakkında
İçindekiler
1 Ürün özellikleri ............................................................................................................................................. 1
Güvenlik yönergeleri .............................................................................................................................................. 2
Uygulamalar .......................................................................................................................................................... 2
Özellikler ................................................................................................................................................................ 2
Kutunun içindekiler ................................................................................................................................................ 3
Sistem gereksinimleri ............................................................................................................................................ 3
2 Bağdaştırıcıyı yükleme .................................................................................................................................. 5
3 Bağdaştırıcıyı kullanma ................................................................................................................................. 7
Görüntüleme modları ............................................................................................................................................ 7
Genişletme modu (varsayılan) ............................................................................................................ 7
Yansıtma modu ................................................................................................................................... 8
Birincil ekran ........................................................................................................................................ 8
Çözünürlük, renk derinliği ve yenileme hızını ayarlama ....................................................................................... 9
Birden fazla bağdaştırıcı kullanma ..................................................................................................................... 10
Uyku ve hazırda bekletme, kapatma ve yeniden başlatma ................................................................................ 11
Bağdaştırıcıyı çıkarma ......................................................................................................................................... 11
Bağdaş
tırıcıyı ve sürücüyü kaldırma ................................................................................................................... 12
Otomatik sürücü ve yazılım güncelleştirmeleri .................................................................................................. 12
Ses yapılandırması ............................................................................................................................................... 12
Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da USB sesi yapılandırma .................................................. 12
USB sesini varsayılan olarak ayarlama .......................................................................... 12
Ses çıkışını yapılandırma ................................................................................................ 13
4 Destek ve sorun giderme .............................................................................................................................. 14
Sık karşılaşılan sorunları çözme .......................................................................................................................... 14
Ürün desteği ......................................................................................................................................................... 16
Desteği arama hazırlığı ........................................................................................................................................ 16
Ek A Teknik özellikler ..................................................................................................................................... 17
HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı ........................................................................................................................ 17
Ek B Erişilebilirlik ........................................................................................................................................... 18
Desteklenen yardımc
ı teknolojiler ...................................................................................................................... 18
v
Destek merkezine başvurma ............................................................................................................................... 18
vi
1 Ürün özellikleri
HP UHD (ultra yüksek çözünürlüklü) USB Grafik Bağdaştırıcısı, USB 3.0 (veya USB 2.0) bağlantı noktası
bulunan bir bilgisayara bir LCD monitör bağlamanızı sağlar. Masaüstü kullanıcıları için, bir USB bağlantısı
üzerinden ilave bir monitör eklemek, bilgisayarın kasasınııp dahili bir görüntü kartı takmaktan çok daha
kolaydır.
Ek bir monitör birçok avantaj sağlamaktadır.
Tek seferde daha fazla uygulama görünür. Örneğin, bir ekranda video izlerken diğerinde bir uygulama
üzerinde çalışabilirsiniz.
Birden fazla pencere iki ekranda görüntülenecek şekilde dağıtılabilir.
Tek bir uygulama, elektronik tablolar gibi tek bir uygulama iki ekrana yayılabilir.
Bağdaştırıcı istendiği zaman takılıp çıkar
ılabilir. İlave monitörü kullanmıyorsanız, bağdaştırıcıyı istediğiniz
zaman çekip çıkarın; bilgisayarı yeniden başlatmak gerekmez. Birden fazla monitör kullanırken, sistem
performansı önemli bir sorundur. Bu bağdaştırıcı bilgisayar kaynaklarını minimum düzeyde kullanarak,
bilgisayar performansınızdan ödün vermeksizin kaliteli bir görüntü elde etmenizi sağlar.
(1) USB özellikli bilgisayar
(2) HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı
(3) DisplayPort ekran
NOT: Güvenlik ve yasal düzenleme bilgileri için bağdaştırıcı ile birlikte verilen Ürün Bildirimleri'ne bakın.
Optik bir diskte veya belgelerinizin arasında olabilir. Ürününüz için Kullanıcı Kılavuzu güncelleştirmeleri
bulmak için
http://www.hp.com/support sayfasına gidin ve ülkenizi seçin. Sürücüler ve İndirilenler'i seçip
ekrandaki yönergeleri izleyin.
1
Güvenlik yönergeleri
Bu kullanıcı kılavuzunu daha sonra bakmak üzere saklayın.
Donatıyı nemden uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan birinin oluşması halinde, cihazı bir HP servis merkezine kontrol ettirin (bkz.
Ürün
desteği, sayfa 16):
Donatı neme maruz kalmı şsa.
Donatı yere düşş ve hasar görmüşse.
Donatıda belirgin kırılma işaretleri varsa.
Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya kullanıcı kılavuzuna uygun hareket etmenize rağmen
çalıştıramıyorsanız.
Uygulamalar
Ofis iş istasyonu
Büyük elektronik tabloları görüntü sürekliliği ile iki ekranda görüntüleme.
Aynı anda birden fazla görevi pencereleri üst üste bindirmeksizin çok daha etkili gerçekleştirme.
Bir ekranda Internet üzerinde bilgi ararken diğerinde düzenleme yapma.
Yolda
Başka bir bilgisayara gerek kalmaksızın birden fazla ekranlı sunumlar yapma.
Ticari fuarlarda birden fazla ekranda sunumlarınızı kolayca sergileme.
Grafik iş istasyonu
Paletler veya araçlar için ikinci bir ekran kullanma.
Büyük belgelerin panoramik görüntüsünü alma.
Düzenleme iş istasyonu
Bir ekranda referans materyalini görüntülerken diğerinde belge yazma.
İki belgeyi eş zamanlı olarak iki ekranda karşı laştırma.
Mali analiz
Her veri akışı için bir monitör kullanma.
Çizelgeleri ve canlı verileri aynı anda görüntüleme.
Özellikler
DisplayPort grafik çıkışını destekler
USB 3.0 ve USB 2.0 girişini destekler
DisplayPort çıkışı 3840 x 2160 @ 30 Hz veya 2560 x 1600 @ 60 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler
6 adede kadar USB ekran bağdaştırıcısının aynı anda çalışmasını destekler
Tak ve Oynat
2 Bölüm 1 Ürün özellikleri
Hot-plug; monitörü, sistemi yeniden başlatmak zorunda kalmadan ekleyin veya kaldırın
Windows® 7, Windows 8 ve Windows 10 uyumlu
Hazırda bekleme ve askıda modlarından devam eder
Bağlı 700 mm USB 3.0 kablosu
NOT: Belirli modlarda, DVD'deki tam ekran filmler ek monitörde görüntülenmeyebilir.
Kutunun içindekiler
Kurulumdan önce, kutunun içindeki parçaları kontrol edin. Kutuda aşağıdaki parçalar olmalı dır:
HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı
Bağlı USB 3.0 kablosu (700 mm)
Hızlı kurulum kılavuzu
Sürücü ve belgeler optik diski
Sistem gereksinimleri
Bağdaştırıcı yazılımı, aşağıdaki işletim sistemlerinden birisi üzerinde çalışan herhangi bir sisteme kurulabilir:
Windows 7, Service Pack 1 ile birlikte (32-bit veya 64-bit)
Windows 8 ve Windows 8.1 (32-bit veya 64-bit)
Windows 10 (32-bit veya 64-bit)
Bilgisayar için önerilen donanım gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
1,2 GHz veya daha yüksek saat hızı, SSE2 desteği ile birlikte
Bir adet DisplayLink monitör için 2 GB; İki veya daha fazla DisplayLink monitör için 4 GB veya daha fazla
önerilir
En az bir USB 3.0 veya 2.0 bağlantı noktası
30 MB boş disk alanı
Entegre değilse, DisplayLink aygıtı ile birlikte kullanmak için bilgisayar ekranı
Bağdaştırıcı yazılımı bir diskten yükleniyorsa optik disk sürücüsü veya yazılım bir ağdan yükleniyorsa a
ğ
erişimi
Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için, Windows Deneyimi Dizini 3.0'dan büyük olmalıdır. Windows
Deneyimi Dizini'ne Bilgisayar > Özellikler veya Denetim Masası > Sistem'i seçerek erişebilirsiniz. Daha
sonra Grafik Puanı'nı görmek için Windows Deneyimi Dizini'ni tıklatın.
Windows 7 - Windows 8.0: Microsoft ® DirectX 9 veya daha sonraki sürüm grafik cihazı, WDDM sürücüsü
ile birlikte
Windows 8,1: DirectX 10 veya daha sonraki sürüm grafik cihazı, WDDM sürücüsü ile birlikte
NOT: Bu önerilen yapılandırmalara sahip olmayan sistemler kısıtlı performansa ve işlevlere sahip olabilir.
UHD (4K) için sistem gereksinimleri, yüksek çözünürlüğü işlemek için gereken ek kaynaklar nedeniyle
yukarıda sıralanan sistem teknik özelliklerinden daha yüksektir.
Verimlilik için önerilen sistem gereksinimleri şöyledir:
Kutunun içindekiler 3
İşlemci: Intel Core i5 2 + GHz / AMD Trinity ya da üzeri
Bellek: 4 GB
Grafik işlemci: Tümleşik veya emniyetli Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM grafik
işlemci ya da üzeri
USB: USB 2.0 ancak USB 3.0 önerilir
Tam ekran video oynatma için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:
İşlemci: Intel Core i7 2 + GHz / AMD Richland A10-575 x / AMD Kaveri A10 - 7400P ya da üzeri
Bellek: 8 GB
Grafik işlemci: Tümleşik veya emniyetli Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM grafik
işlemci ya da üzeri
USB: USB 3.0
Disk: 7200 RPM veya SSD
UHD içeriği (4 K) yürütülüyorsa, sistemin grafik işlemcide 4 K videoda kod çözme becerisine sahip olması
gerekir.
4 Bölüm 1 Ürün özellikleri
2Bağdaştırıcıyı yükleme
Sürücüyü yüklemek için aşağıdaki yordamları izleyin ve bağdaştırıcıyı bağlayın:
1. Verilen sürücü optik diski, kaynak aygıtınızın optik disk sürücüsüne takın. Disk otomatik olarak
ılmalıdır. Eğer açılmazsa, diskte yer alan aşağıdaki dizine gidin, X:\Software\HP Graphics Adapter
(buradaki X optik sürücü için belirlenen harftir) ve Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
Windows işletim sistemleri için, HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı Sürücüsü yazılım sürümü R7.9 veya
daha yeni bir sürümünü yüklediğinizden emin olun. Yazılım sürümünü doğrulamak için Denetim Masası'
nıınve Programlar ve Özellikler
'e çift tıklatın. DisplayLink Core Software veya HP USB Grafik ile
ilişkili sürüm numarasına bakın. En son sürücüyü indirmek için
http://www.hp.com/support adresine
gidin ve uygun ülke ve dili seçin. Daha sonra Sürücüler ve İndirilenler'i seçin, Ürüne göre ara arama
alanına grafik bağdaştırıcınızın modelinizi girin ve Git'i tıklatın. İndirme işlemini tamamlamak için
ekrandaki yönergeleri izleyin.
Windows Güvenliği iletişim kutusunda sorulduğunda, Bu sürücü yazılımını yine de yükle'yi seçin.
2. Dili seçin.
3. USB Grafik Bağdaştırıcısı Sürücüsü'nü Yükle'yi tıklatın.
4. Lisans Sözleşmesi'nde I accept (Kabul ediyorum) düğmesini tıklatın. Sistem yüklemeyi otomatik olarak
tamamlar.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenirse, yeniden baş
latmak için Evet'i tıklatın. Çoğu zaman,
yeniden başlatmanız gerekmez.
6. Sürücüler yüklendikten sonra, bağdaştırıcıyı bilgisayarınıza ve monitöre bağlayın.
Sürücüler yüklendikten sonra bağdaştırıcının USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB 2.0 veya USB 3.0
bağlantı noktasına takın. DisplayPort kablosunu bağdaştırıcı ile monitörün arasına takın.
7. Bilgisayar yeni USB aygıtını otomatik olarak algılar ve Yeni Donanım Bulundu sihirbazını başlatır.
Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
5
8. Aygıtlar takıldığında, aşağıdaki DisplayLink simgesi görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında
görüntülenir.
Görüntü modunuzu seçmek ve bağlı tüm aygıtları kontrol etmek için simgeyi tıklatın. Ekran modunuzu
Windows ekran özellikleri ayarlarından seçebilirsiniz. Bağdaştırıcının işletim sisteminiz için en güncel
sürücülere ve yazılıma sahip olduğundan emin olmak için HP desteği web sitesini kontrol edin.
Bağdaştırıcı istendiği zaman takılıp çıkarılabilir.
NOT: Kurulum sırasında, ekranın birkaç kez siyah renkte titreşmesi normaldir.
Ek monitörün ekrandaki görüntüyü görüntülemesi bir veya iki dakika sürebilir.
Görüntü modunu seçme veya değiştirme yönergeleri için bkz. Bağdaştırıcıyı kullanma, sayfa 7.
6 Bölüm 2 Bağdaştırıcıyı yükleme
3Bağdaştırıcıyı kullanma
Görüntüleme modları
Bağdaştırıcıya takılı monitörden faydalanmanın birçok yolu vardır. Ek monitör, genişletme modunda veya
yansıtma modunda yapılandırılabilir ya da birincil ekran olabilir.
Genişletme modu (varsayılan)
Genişletme modunda (varsayılan mod), Windows masaüstü görüntünüz ek monitöre (monitörlere)
yayılacaktır. Bu mod, birden fazla görevi pencereleri üst üste bindirmeden daha etkili şekilde yapmanızı
sağlar.
Ek monitörü genişletme moduna ayarlamak için bildirim alanında, görev çubuğunun en sağında bulunan
DisplayLink simgesini tıklatın ve Extend (Genişlet) seçeneğini seçin. Bunun üzerine ekran görüntüsü, monitör
en son bu moddayken hangi yöne genişletilmişse, o yöne doğru genişler. Ana (birincil) monitörün hangi yöne
genişleyeceğini belirtmek için Extend to (Şu yöne genişlet) seçeneğini seçin ve ardından Left (Sola), Right
(Sağa), Above (Yukarıya) veya Below (Aşağıya) seçeneklerinden istediğinizi seçin.
Ek monitörü genişletme moduna ayarlamak için Windows görüntü ayarlarını da kullanabilirsiniz. Bu yöntemi
kullanmak için, aşağıdaki adımları izleyin:
1. İmleci Windows masaüstünüzde herhangi bir yere getirin, sağ tıklatın ve Ekran Çözünürlüğü'nü seçin.
2. Ekranı
lır menüsünde, bağdaştırıcıya bağlı olan monitörü seçin.
3. Çoklu ekranılır menüsünde, Masaüstünü bu ekrana genişlet seçeneğini seçin.
4. Ekranın üst kısmındaki simgeleri birincil monitörünüzün ve ek monitörünüzün fiziksel yerleşimine
uyacak şekilde sürükleyin.
Bağdaştırıcıya takılı ek monitör, bağlı toplam 3 ekran olmasa bile, bilgisayarınıza bağlı olarak, “2” veya
“3” olarak tanımlanabilir.
5. Ayarlar ekranını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Genişletilmiş masaüstünüzü kullanmak için, açık pencereleri ikinci monitörün üzerine sürüklemeniz yeterlidir.
Ancak, bazı uygulamaların geniş
letilmiş masaüstünde görüntülemeyi desteklemeyebileceğini unutmayın.
Görüntüleme modları 7
NOT: İmlecinizi bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Genişletilmiş moddaysanız ancak ek monitör bağlı değilse,
masaüstü yine de ek monitöre kayar. İmlecinizi birincil ekranda bulamamanızın nedeni genişletilmiş
masaüstüne gitmiş olması olabilir. Bu sorunu çözmek için ek monitörü bağdaştırıcıya takın veya imleç birincil
ekranda belirene dek fareyi hareket ettirin.
Yansıtma modu
Yansıtma modunda, orijinal ekran (birincil ekran) ek monitöre yansıtılır. Bu moda bazen de klon modu denir.
Ek monitörü yansıtma moduna ayarlamak için bildirim alanında, görev çubuğunun en sağında bulunan
DisplayLink simgesini tıklatın ve Mirror (Yansıt) seçeneğini seçin.
Ek monitörü yansıtma moduna ayarlamak için Windows ekran çözünürlüğü ayarlarını da kullanabilirsiniz. Bu
yöntemi kullanmak için, aşağıdaki adımları izleyin:
1. İmleci Windows masaüstünüzde herhangi bir yere getirin, sağ tıklatın ve Ekran Çözünürlüğü'nü seçin.
2. Ekranılır menüsünde, bağdaştırıcıya bağlı olan monitörü seçin.
3. Çoklu ekranılır menüsünde, Masaüstünü kopyala seçeneğini seçin. Bilgisayarınıza birden fazla
bağdaştırı
cının takılı olması durumunda, bu ekranı kopyalamak için birden fazla seçenek olabilir.
4. Ayarlar ekranını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Yansıtma modunda, birincil monitördeki ayarlar (ekran çözünürlüğü, renk derinliği ve yenileme hızı) ek
monitöre de uygulanır. Buna karşın ayarları elle gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz. Ancak, ek monitörün ayarları
birincil monitörünkilerle sınırlıdır. Örneğin, ek monitörünüz 1680 x 1050'ye kadar bir çözünürlüğü
desteklemesine karşın, birincil monitör yalnızca 1280 x 1024'e kadar bir çözünürlüğü destekliyorsa, ek
monitörü yalnızca 1280 x 1024 çözünürlük kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
Birincil ekran
Ek monitörü birincil ekran yapmak için şu adımları izleyin:
1. Fareyi bilgisayarınızın masaüstünüzde herhangi bir yere getirin, sağ tıklatın ve Ekran Çözünürlüğü'nü
seçin.
2. Ekranılır menüsünde, bağdaştırıcıya bağlı olan monitörü seçin.
8 Bölüm 3 Bağdaştırıcıyı kullanma
3. Bunu ana ekranım yap kutusunu seçin.
Bazı bilgisayarlarda aynı ayar değişikliğinin bir parçası olarak ana ekranı devre dışı bırakmak gerekir
(ana ekran için Masaüstünü bu monitöre genişlet veya Windows masaüstümü bu monitöre genişlet
kutusunun işaretini kaldırın).
4. Ekran Çözünürlüğü ekranını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Bilgisayar Uyku veya Hazırda Bekleme moduna girerse veya tekrar başlatılırsa, ek monitör birincil olarak
kalır. Ek monitör bilgisayardan çekilirse, ana ekran tekrar birincil hale gelir.
Çözünürlük, renk derinliği ve yenileme hızını ayarlama
Ekran modunu üç bileşen oluşturur:
Çözünürlük: Yaygın kullanımda, çözünürlük yatay ve dikey olarak ekranda görüntülenen piksellerin sayısını
belirtir.
Renk Derinliği: Renk derinliği ekranda aynı anda gösterilebilecek renk sayısını tanımlar.
Yenileme Hızı: Tüm ekranın yeniden taranma hızını ölçer. Daha yüksek frekanslar titreşimi azaltır.
Birçok monitör, desteklenen modları video konektörü üzerinden bildirir. Durum buysa, bağdaştırıcı
desteklenen modları monitörden tanımlar. Monitör desteklenen modları bildirmiyorsa, bağdaştırıcı yazılımı
monitör için yaygın ekran modlarından birini seçer.
Bağdaştırıc
ı 3840 x 2160 @ 30p veya 2560 x 1600 @ 60p'ye kadar çözünürlük modlarını destekler.
NOT: Windows üzerinde erişilebilen çözünürlük ve yenileme hızları aşağıdaki öğelerden desteğin bir
bileşimidir:
• USB ekran bağdaştırıcısı
• Birincil monitör ve ek monitör
• Bilgisayarınızdaki birincil görüntü kartı ve yüklü sürücüler
Bu nedenle, örneğin, monitörünüz 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemiyorsa, 3840 x 2160 çözünürlüğü
destekleyen bir USB ekran bağdaştırıcısı kullanıyor olsanız dahi 3840 x 2160 olası değildir. Bu, monitörün
desteklenmeyen bir moda alınarak hasar görmesini engeller.
Birincil ekranı klonluyorsanız, video bileşeni öncelikli monitör modunu kullanmayı dener. Bazı durumlarda, bu
klonlanan masaüstü için en uygun mod olmayabilir. Birincil ekran çözünürlüğünün, ek monitörün varsayılan
çözünürlüğüne daha yakın olacak şekilde değiştirilmesi tavsiye edilir.
Ekran modunun üç bileşenini (çözünürlük, renk derinliği ve yenileme hızı) yapılandırmak için aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Fareyi bilgisayarınızın masaüstünüzde herhangi bir yere getirin, sağ tıklatın ve Ekran Çözünürlüğü'nü
seçin.
2. Ekranılır menüsünde, bağdaştırıcıya bağlı olan monitörü seçin.
3. Ekran çözünürlüğünü değiştirmek için ekran üzerindeki ilgili seçeneğ
i seçin. Sonraki ekranda bulunan
çözünürlük tablosunda listelenen desteklenen çözünürlüklerden birini seçtiğinizden emin olun. Ek
monitör için, monitörün desteklediği herhangi bir çözünürlüğü de seçebilirsiniz.
4. Yenileme hızını veya renk kalitesini değiştirmek için Gelişmişğmesini tıklatın ve ardından Monitör
sekmesini tıklatın.
5. ılır listeden bir yenileme hızı veya renk kalitesi seçin ve ardından Uygula'yı tıklatın.
6. Ayarlar ekranını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Çözünürlük, renk derinliği ve yenileme hızını ayarlama 9
Birden fazla bağdaştırıcı kullanma
Bilgisayara aynı anda altı adede kadar bağdaştırıcı takılabilir. Birden fazla bağdaştırıcı kullanmak için, bu
adımları izleyin:
1. Sürücüleri
Bağdaştırıcıyı yükleme, sayfa 5 konusunda açıklandığı gibi yükleyin ve ilk bağdaştırıcıyı
bilgisayarınıza bağlayın.
2. Ardından ikinci bağdaştırıcıyı bilgisayarınıza bağlayın. Sistem yüklemeyi otomatik olarak tamamlar.
Bir bilgisayara birden fazla bağdaştırıcı takılıyken, her biri ayrı ayrı genişletme ya da yansıtma modunda
kullanılabilir.
Aşağıdaki tabloda, çeşitli çözünürlükler, video uygulamaları ve metin uygulamalar için desteklenen grafik
bağdaştırıcılarının sayısı gösterilmiştir.
HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcılarının Sayısı
Çözünürlük Dikey Video Metin*
3840 x 2160 30p 1 2
2560 x 1600 60p 2 4
2560 x 1440 60p 2 4
1920 x 1200 60p 4 6
1920 x 1080 60p 4 6
<1920 x 1080 60p 6 Maks 6 Maks
Metin* – MS Word, Excel, PPT
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, elektrikli bir USB 3.0 veya 2.0 hub'ı ve ilave HP UHD USB Grafik
Bağdaştırıcıları kullanarak bilgisayara altı adede kadar ek monitör takabilirsiniz. Ekran sayısı ve maksimum
çözünürlük içeriğe bağlı olarak değişiklik gösterir.
NOT: Her ek monitör için ilave bir HP USB UHD Grafik Bağdaştırıcısı gerekir.
10 Bölüm 3 Bağdaştırıcıyı kullanma
(1) Birincil ekran
(2) USB kabloları (grafik bağdaştırıcılarına bağlı)
(3) HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcıları
(4) Video kabloları
(5) İkincil ekranlar
Uyku ve hazırda bekletme, kapatma ve yeniden başlatma
Bağdaştırıcı bir bilgisayara ve ek bir monitöre takılıyken, bilgisayar Uyku veya Hazırda Bekletme moduna
girerse, ek monitör ekranı kararır.
Bilgisayar etkin bir duruma geri dönerse, ek monitör ekranı bilgisayar Uyku veya Hazırda Bekletme moduna
girmeden önceki ayarları saklar. Ancak, ek monitör genişletilmiş moda ayarlanmışsa, ek monitörde daha önce
ık olan pencereler o monitöre geri gelmez. Ayrıca, ek monitör genişletilmiş moddaysa ve bilgisayarda Uyku
veya Hazırda Bekletme modundan sonra oturum açılması gerekiyorsa, oturum açma ekranı birincil bilgisayar
monitöründe görüntülenir.
Bilgisayar kapatılırsa, yeniden başlatılırsa veya bilgisayarda oturum açılırsa, ek monitör kapatılmadan önceki
aynı moda geri döner.
Bağdaştırıcıyı çıkarma
Bağdaştırıcı bilgisayardan çekilirse, ek monitör ekranı kararır. Tüm pencereler ve simgeler birincil ekrana
gider.
Uyku ve hazırda bekletme, kapatma ve yeniden başlatma 11
Bağdaştırıcı tekrar takılırsa, çı karılmadan önceki moda geri döner. Ancak, daha önce ekranda olan pencereler
ve simgeler geri gelmez.
Bağdaştırıcıyı ve sürücüyü kaldırma
Grafik bağdaştırıcısını ve sürücüsünü kaldırmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyin:
1. Denetim Masası' nıın ve Programlar ve Özellikler veya Program Ekle veya Kaldır'ı çift tıklatın.
2. DisplayLink Core Software veya HP USB Grafik öğesini seçin ve Kaldır veya Sil'i tıklatın.
3. Kaldırma işlemini onaylamak için Evet'i tıklatın.
4. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Evet'i tıklatın ve ardından bağdaştırıc
ı kablosunu çekin.
Otomatik sürücü ve yazılım güncelleştirmeleri
Bağdaştırıcı, en güncel sürücü ve yazılımlara sahip olmasını sağlayan otomatik bir güncelleştirme
mekanizması içerir.
Varsayılan olarak, otomatik güncelleme bağdaştırıcı takıldığında veya bilgisayar devam ettirildiğinde veya
ıldığında her yedi günde bir güncel yazılımı kontrol etmek üzere yapılandırılmıştır. Daha yeni bir yazılım
varsa, Güncelleme Sihirbazıılır. Yüklemeyi tamamlamak için sihirbazdaki yönergeleri izleyin.
Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında DisplayLink simgesini tıklatarak ve ardından
Güncelleştirmeleri Denetle'yi seçerek güncelle
ştirmeleri elle de denetleyebilirsiniz. Güncellemeler ayrıca
http://www.hp.com/support adresindeki HP destek Web sitesinden de edinilebilir.
NOT: Güncelleştirme denetimlerinin sıklığını yapılandırabilir veya otomatik güncelleştirmeler görev
çubuğunun en sağındaki bildirim alanında yer alan DisplayLink simgesini tıklatarak ve Güncelleştirmeler >
Yapılandır'ı seçerek kapatabilirsiniz.
Ses yapılandırması
Bağdaştırıcı, iki kanallı sesi destekleyebilir. Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılandırılacağı
ıklanmaktadır. Bu bilgiler HP UHD USB sese odaklansa da, diğer USB ses aygıtları için de geçerli olabilir.
Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da USB sesi yapılandırma
USB sesini varsayılan olarak ayarlama
Bilgisayarınızdaki ses ayarlarını, görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında yer alan DisplayLink
simgesini tıklatarak açın. Ardından Ses penceresini açmak için Ses Ayarları seçeneğini seçin.
USB ses aygıtını varsayılan ses çıkışı yapmak için şu adımları izleyin:
1. Ses penceresinde USB ses aygıtını tıklatın.
NOT: Aygıtın gerçek adı, ürüne bağlı olarak farklılık gösterir.
2. Bunu varsayılan ses çıkışı yapmak için Varsayılan Olarak Ayarla'yı seçin.
NOT: Yeni varsayılan ses çıkışını kullanmak için ses kullanan uygulamaları yeniden başlatmanız
gerekebilir.
12 Bölüm 3 Bağdaştırıcıyı kullanma
Ses çıkışını yapılandırma
Ses çıkışını hoparlör kurulumunuza uygun şekilde yapılandırmak için şu adımları izleyin:
1. Bilgisayarınızdaki ses ayarlarını, görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında yer alan DisplayLink
simgesini tıklatarak açın. Ardından Ses penceresini açmak için Ses Ayarları seçeneğini seçin.
2. USB Ses aygıtını seçin.
3. Ses yapılandırma penceresini açmak için Yapılandır'ı seçin.
4. Hoparlör kurulumunuza uygun ses yapılandırmanızı seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.
5. Yapılandırmanızı
özelleştirin ve sonra İleri'yi tıklatın.
6. Son'u tıklatın.
Ses yapılandırması 13
4 Destek ve sorun giderme
Sık karşılaşılan sorunları çözme
Küçük sorunlar genellikle aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçı kullanılarak çözülebilir:
HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısını çekin (bilgisayarın yeniden numaralandırmasını bekleyin) ve yeniden
takın, masaüstü tepsisindeki ekran modu simgesini değiştirin veya Windows Ekran Çözünürlüğü
vasıtasıyla görüntüleme modunu değiştirin.
Birincil grafik kartınızı en son grafik sürücülerine yükseltin.
En son HP UHD USB Grafik Bağdaştırıcısı yazılımına yükseltin.
Gerekirse, bilgisayarınızı Güvenli Modda çalıştırın ve kurtarmak için Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme Merkezi'ni kullanın.
Aş
ağıdaki tabloda olası sorunlar, her sorunun olası nedeni ve önerilen çözümler verilmektedir.
Sorun Olası Neden Çözüm
Ek monitörün ekranı siyah. Ek monitörün video göstermesi
veya Uyku ya da Hazırda
Bekletme moduna girmesi
zaman alabilir.
Monitör güç LED'i yeşil veya beyaz ise, bir süre
bekleyin. Bilgisayarın Uyku veya Hazırda Bekletme
modunda olmadığından emin olun. Monitör ekranı hala
siyahsa, bilgisayar ve bağdaştırıcı arasındaki video
sinyal kablosunun sıkıca bağlandığından emin olarak
USB kablosunu bilgisayardan çıkarın ve daha sonra geri
takın.
Ek monitör düzgün şekilde
takılmamıştır.
Monitör güç LED'i kırmızıysa, USB kablosunu
bilgisayardan çıkarın ve ardından bilgisayara tekrar
takın.
Ek monitör titreşiyor. Monitör yenileme hızı çok
şüktür.
Yansıtma modunda, birincil monitörün yenileme hız
ını
yükseltin. Böylelikle ek monitörün yenileme hızı da
yükselir.
Genişleme modunda, ek monitörün yenileme hızını
yükseltin.
Windows 7 işletim sistemine sahip bir
bilgisayar üzerindeki bir USB 3.0 bağlantı
noktasına bağlı DisplayLink aygıtı, bir
USB 2.0 bağlantı noktasına
bağlandığında mevcut olmayan sorunlar
gösteriyor.
Bilgisayarlardaki USB 3.0 Ana
bilgisayar denetleyicileri
nispeten yenidir ve sürücüleri
güncel olmayabilir.
USB 3.0 Ana bilgisayar denetleyicisi sürücülerinizin
güncel olduğundan emin olun. En son ana bilgisayar
denetleyicisi sürücülerinin bağlantıları için
bkz.
http://support.displaylink.com/knowledgebase/
articles/544213.
Genişletilmiş monitörde Windows Media
Player kullanılarak bir MPEG dosyası
oynatırken, tam ekran moduna
geçildiğinde ekran anormal hale geliyor.
Windows XP SP2 yüklü değildir. Sisteminiz Windows XP SP1 ise, bu sorunu çözmek için
SP2'ye yükseltin.
Tam ekran modunda bir film
oynatılırken, hareketler akıcı değil.
Çözünürlük çok yükseğe
ayarlanmıştır veya monitör
doğru modda değildir ya da
diğer uygulamalar bilgisayar
kaynaklarının çoğunu
kullanıyordur.
Oynatılan filmin akıcılığını geliştirmek için aşağıdaki
ipuçlarını deneyin:
Ekran çözünürlüğünü 640 x 480'e veya 800 x
600'e düşürün.
Bağdaştı
rıcıyı genişletilmiş modda kullanın.
14 Bölüm 4 Destek ve sorun giderme
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

HP UHD USB Graphics Adapter Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi