VALERA 651.02 Kullanma talimatları

Marka
VALERA
Kategori
manikür / pedikür aletleri
Model
651.02
Tip
Kullanma talimatları
KULLANIM TALİMATLARI
Aşağıdaki kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz ve özenle saklayınız. Bu talimatlar cihazın doğru ve güvenli kullanımı için
önemli bilgiler içermektedir.
www.valera.com adresinden de temin edilebilir
GÜVENLIK UYARILARI
Önemli: İlave koruma sağlamak için cihazı beslemek üzere
monte edilen elektrik sistemine maksimum 30 mA ara akımı
bulunan bir diferansiyel kesicisi takılması önerilir. Daha fazla
bilgi için yetkili bir elektrik teknisyenine başvurun.
Kullanmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
DİKKAT: Bu cihazı küvetin, lavabonun veya su içeren diğer
kapların yakınında kullanmayın.
• Bu cihaz, 8 yaş üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi kısıtlı olan, ya da deneyimi veya bilgisi
olmayan kişiler tarafından bir yetişkin gözetiminde
bulunduklarında veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili yeterli
derecede bilgilendirildiklerinde ve olası tehlikelerin bilincinde
oldukları takdirde kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım işlemleri yetişkin gözetiminde olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Eğer saç kurutma makinesini banyoda kullanıyorsanız, yakınlarda
suyun olması saç kurutma makinesi kapalı bile olsa tehlike arz
edeceği için kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
Cihazınızın çalışmasında bir anormallik varsa, yere düştüyse veya
kablosu hasarlıysa kullanmayın. Elektrikli bir cihazı kendi başınıza
tamir etmeye kalkışmayın, yetkili bir teknik servise başvurun. Eğer
kablo hasarlı ise, oluşabilecek her türlü riski önlemek için üretici,
teknik destek servisi veya benzer yetkinliği olan bir teknik uzman
tarafından değiştirilmelidir.
Cihazı yalnızca dalgalı akımda kullanınız ve cihazın üzerinde belirtilen voltajın şebeke voltajı ile uygunluğunu kontrol ediniz.
Cihazın su veya diğer sıvılar ile temas etmemesine kesinlikle özen gösteriniz.
Cihazı suya veya diğer bir sıvının içine düşebileceği bir yere bırakmayınız.
Suya düşen elektrikli cihazı yeniden kullanmaya çalışmayınız: hemen fişini prizden çekiniz.
Kullanım sonrası cihazı mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Fişi prizden kabloyu çekerek çıkarmayınız ve elleriniz ıslak
ise bu işlemi yapmayınız.
Kesinlikle kordonu cihazın etrafına sarmayınız. Kablonun hasarlı olmadığından emin olmak için düzenli olarak kontrol ediniz.
Tehlikeli bir aşırı ısınmadan kaçınmak için cihazın elektrik kablosunu tamamen açarak kullanınız.
Türkçe
56
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 56
Cihazın ambalajını oluşturan parçalar (naylon torba, karton kutu,
vb.) potansiyel tehlike unsuru oluşturdukları için çocukların
ulaşabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
Bu cihaz yalnızca manikür ve pedikür için tasarlanmıştır.
Herhangi diğer bir amaçla kullanımı uygunsuz ve bu
nedenle de tehlikeli olarak düşünülmelidir. Uygunsuz veya
hatalı kullanımdan kaynaklanan olası hasarlar için üretici
sorumlu tutulamaz.
Cihaz bir adet NiMH pili ile birlikte temin edilmiştir. Çevreyi
korumak amacıyla, biten pili evdeki çöplerle birlikte değil,
uygun bir toplama merkezine ileterek elden çıkarmanızı
öneriyoruz.
Batarya, kalifiye teknik personel veya işleme/geri-dönüşüm
merkezi tarafından çıkartılmalıdır.
Bataryayı aşırı neme maruz bırakmayınız veya sıvı
maddelere temas ettirmeyiniz.
Bataryayı manyetik alanlardan, sıcaktan ve ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
Sıyrık veya kesik tehlikesi. Eğer bir aksesuar hasarlı ise
kullanmayınız ve hemen değiştiriniz.
• Eğer kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce
doktorunuza başvurunuz.
Cildinizde yara, tahriş veya herhangi bir cilt hastalığı varsa
cihazı kullanmayınız.
Önemli
Her kullanım sonrasında kullanılan aksesuarları temizleyiniz
ve dezenfekte ediniz.
KULLANIM TALİMATLARI
PARÇALAR
1 Maniswiss Professional (651.01)
2 Maniswiss Cordless (651.02)
3 Model 651.01: açma / dönüş yönü / hız seçimi / kapama
düğmeleri
4 Model 651.02: açma / kapama selektörü
5 Kablo prizi
6 Şeffaf koruyucu (yalnızca Model 651.01 için)
7 İnce safir konik uç
8 Kalın safir konik uç
9 Uzun safir konik uç (yalnızca Model 651.01)
10 İnce safir plak uç
11 Kalın safir plak uç (yalnızca Model 651.01)
12 Keçe konik uç
13 Fırça (yalnızca Model 651.01 için)
14 İğneli freze (yalnızca Model 651.01 için)
15 Yuvarlak safir freze
16 Alev freze
17 Silindir freze
18 Kalın, orta ve ince törpü çubukları ve destek (Model
651.01)
19 Diğer aksesuarların yerleştirilmesi için yuva (yalnızca
Model 651.01)
20 Tırnak dibi açıcı (yalnızca Model 651.01 için)
21 Transformatör
22 Alüminyum çanta (yalnızca Model 651.01 için)
23 Kutu (yalnızca Model 651.02 için)
ŞEBEKE VOLTAJI
Transformatörü (şekil 1 - parça 21) fişini cihazın ilgili prizine
(şekil 1 - parça 5) takarak cihaza bağlayınız. Transformatörü
elektrik prizine takınız.
AÇMA VE KAPAMA
Model 651.01: Arzu edilen dönüş yönüne göre iki düğmeden
birine (şekil 1 - parça 3) basınız. Cihaz 3500 dönüş/dakika
hızında çalışmaya başlar. Aynı düğmeye bastıkça dönüş
hızını 6000, 8500 ve 11000 dönüş/dakika olarak artırmak ve
aynı şekilde 8500, 6000 ve 3500 dönüş/dakika olarak
düşürmek mümkündür (şekil 2).
Kapatmak için diğer düğmeye basınız (şekil 1 - parça 3).
Model 651.02: Cihazın açılması ve kapanması açma kapama
düğmesinden yapılır (şekil 1 – parça 4). İki farklı dönüş hızı
seçmek mümkündür: 4500 ve 6000 dönüş/dakika.
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ (Model 651.02)
Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve kullanım sonrasında
şarjı bittiğinde pillerini 12 saat süreyle şarj etmek
gerekmektedir.
Cihazı düğmesinden (şekil 1 - parça 4) kapatınız. Pilin şarj
edilmesi yalnızca cihaz kapalı iken mümkündür.
Transformatörü (şekil 1 - parça 21) fişini cihazın ilgili prizine
(şekil 1 - parçaf 5) takarak cihaza bağlayınız.
Transformatörü elektrik prizine takınız.
Cihazı yalnızca gücünde net bir azalma farkettiğinizde şarj
ediniz.
Tamamen şarj olduğunda, cihaz elektrik şebekesine
bağlanmadan 60 dakika süreyle kullanılabilir.
Cihaz hem elektrik ile hem de cordless (kablosuz) şekilde
çalışabilir.
Eğer cihaz, pili tamamen boş iken elektrikle çalışmazsa,
cihazı kapatınız, pili beş dakika süreyle şarj ediniz ve
elektriğe bağlı cihazı yeniden açınız.
AKSESUARLARIN ÇIKARILMASI
VE TAKILMASI
Bu işlemi daima cihaz kapalıyken gerçekleştiriniz.
Aksesuarı cihazdan çekerek çıkarınız. Takmak için, tam
olarak yerleşene kadar itiniz (şekil 3).
Model 651.01: Törpü çubukları destek üzerine bastırarak
takılır. Çıkarmak için gerekirse başka bir alet
kullanabilirsiniz (şekil4).
KULLANIM ÖNERİLERİ
- Aksesuarları temizledikten ve dezenfekte ettikten sonra
kullanmanız önerilir.
- Cildiniz temiz ve kuru olmalıdır. Ayaklarınızı ve ellerinizi
işlemden hemen önce yıkamayınız.
TIRNAKLARIN KISALTILMASI
İnce safir plak ucu (şekil 1 - konum 10) kullanınız. Düzenli
bir bakım tırnakları daha güçlü kılacaktır.
Makas ve pense kullanmaktan vazgeçerek daha hassas
çalışabilirsiniz ve tırnak etlerini önleyebilirsiniz.
TIRNAK ETLERİ
Tırnak etlerine bakım yapmak ve etlerin oluşumunu önlemek
için iğneli freze (şekil 1 - konum 14) veya alev freze (şekil 1
- konum 16) kullanınız. Elinizi sıkı tutarak dikkatli bir şekilde
yavaş yavaş ilerleyiniz.
NASIRLAR VE KUŞ GÖZLERİ
Nasırların veya kuş gözlerinin temizleneceği bölgedeki deriyi
almak için ince safir konik ucu (şekil 1 - konum 7) kullanınız.
İşlemi yuvarlak safir freze (şekil 1 - konum 15) ile
tamamlayınız.
57
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 57
SERTLİKLER VE NASIR OLUŞUMU
Bölgeye bakım yapmak için kalın safir konik ucu (şekil 1 -
konum 8) tüm yüzeyden geçiriniz ve sertlikler veya nasırlar
tamamen kayboluncaya kadar işlemi tekrarlayınız. Özellikle
yaygın bölgeler için uzun safir konik ucu (şekil 1 - konum 9)
kullanınız.
TIRNAK ÇEVRESİNDEKİ DERİLER
Özellikle ayaklardaki, tırnak çevresindeki ölü deriyi almak için
alev frezeyi (şekil 1 - konum 16) kullanınız.
TIRNAKLARIN YÜZEYİ
Ayak tırnaklarında oldukça sık görülen fazla yüzeyi almak için
silindir frezeyi (şekil 1 - konum 17) kullanınız. Tırnak
yüzeylerini düzeltmek ve pürüzleri temizlemek için keçe ucu
(şekil 1 - konum 12) kullanınız.
TIRNAK DİBİ BEYAZ BÖLGEDEKİ DERİ
Bu işlem nemli cilt üzerinde yapılmalıdır.
Bu bölgeyi deriden arındırmak için tırnak dibi açıcıyı (şekil 1
- konum 20) (yalnızca model 651.01) kullanınız. Uç dönmez,
ileri-geri bir hareket gerçekleştirir.
TIRNAKLARIN PARLATILMASI
Doğal ve takma tırnakları parlatmak için fırçayı (şekil 1 -
konum 13) (yalnızca model 651.01) kullanınız.
TAKMA TIRNAKLARIN BAKIMI
Takma tırnakları kısaltmak ve şekil vermek için destek
üzerine yerleştirilmiş törpü çubuklarını (şekil 1 - konum 18)
(yalnızca model 651.01) kullanınız.
DİĞER CİHAZ AKSESUARLARININ
KULLANIMI
Diğer cihaz aksesuarlarını takmak için özel yuvayı (şekil 1 -
konum 19) (yalnızca model 651.01) kullanınız.
TIRNAKLARIN TOZA KARŞI
KORUNMASI
Tırnakların bakımı sırasında oluşan toza karşı koruma
sağlamak için özel şeffaf koruyucuyu (şekil 1 - konum 6)
(yalnızca model 651.01) kullanınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
Her kullanım sonrasında temizlik ve bakım yapınız.
Herhangi bir bakım veya değişim işlemi cihaz KAPALI ve
elektrik bağlantısı çıkarılmışken yapılmalıdır.
Her kullanım sonrasında, aksesuarı ve şeffaf plastik
koruyucuyu çıkarınız (şekil 1 - konum 6).
Kullanılan aksesuarları alkol ve fırça ile temizleyiniz ya da
kaynar suda veya özel sterilizatör cihzları ile sterilize ediniz.
DİKKAT: Cihazın tümünü suya batırmayınız veya
yıkamayınız. Yalnızca aksesuarlar ve şeffaf koruyucu su ile
yıkanabilir (şekil 5).
Cihazın gövdesini, gerekirse hafif nemli olan yumuşak bir
bezle temizleyiniz. Hiçbir durumda çözücü veya aşındırıcı
deterjan kullanmayınız!
ELDEN ÇIKARMA
Cihazın çevre ile ilgili normlara bağlı kalarak elden
çıkarılması gerekmektedir.
GARANTİ
VALERA tarafınızdan alınan cihaz için aşağıdaki koşullarda
garanti sağlar:
1. Satın alma işleminin yapıldığı ülkedeki distribütörümüz
tarafından belirlenen koşullar geçerlidir. İsviçre ve
44/99/CE No'lu yönetmeliğin yürürlükte olduğu ülkelerde
garanti süresi ev içi kullanımda 24 ay ve profesyonel veya
benzer bir kullanımda ise 12 aydır. Garanti süresi cihazın
satın alındığı tarihten itibaren başlar. Cihazın alındığı
satın alma tarihi, satıcı tarafından doldurulan ve
damgalanan bu garanti sertifikası veya satın alma
belgesinde yer alan tarihtir.
2. Garanti yalnızca bu garanti sertifikası veya satın alma
belgesi ibraz edildiğinde uygulanabilir.
3. Garanti, garanti süresi boyunca ortaya çıkan hatalı
malzeme veya üretimden kaynaklanan tüm sorunların
giderilmesini kapsar. Cihazdaki sorunların giderilmesi
cihazın tamir edilmesi veya cihazın kendinin değiştirilmesi
ile sağlanabilir. Garanti, normlara uygun olmayan elektrik
şebekesine yapılan bağlantıdan ve Kullanım Normlarına
uymayarak yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarları ve
bozulmaları kapsamaz.
4. Yürürlükteki yasalarca belirlenmiş olan sorumluluklar
dışında, özellikle cihaz ile ilgili zamanla meydana
gelebilecek olası hasarlara dair zararların ödenmesi gibi
herhangi bir şekilde hak iddia edilemez.
5. Garanti servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır; bu hizmet
garanti süresini uzatmayacak veya yeni bir garanti süresi
başlatmayacaktır.
6. Cihaz yetkili olmayan kişilerce kurcalandığında veya tamir
edildiğinde garanti geçersiz olacaktır.
Arıza durumunda, cihazı iyice ambalajlanmış bir şekilde,
satıcı tarafından tarihi atılmış ve damgalanmış garanti
sertifikası ile birlikte yetkili Destek Merkezlerimizden birine
veya garanti kapsamındaki tamir işlemini gerçekleştirmek
üzere yasal ithalatçısına iletecek olan, cihazı satın almış
olduğunuz mağazaya iade ediniz.
VALERA tescilli bir Ligo Electric S.A
Isviçre markasıdır.
Ürünün yada ambalajının üzerindeki simgesi, bu ürünün
normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine
verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem de
çevredekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha
ise hem çevreye hem de sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri
dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan
edinebilirsiniz.
58
Bu cihaz 2004/108/CE, 2009/125/CE,
2006/95/CE Avrupa Direktiflerine ve şu
düzenlemeye uygundur: (CE) N. 1275/2008.
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 58
74
ϩέΎϤη ̶ϳΎ̡ϭέ΍ Ε΍έήϘϣ ΎΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
2006/95/CE, 2009/125/CE,
2004/108/CE Ε΍έήϘϣ ΎΑ ϭ)Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΤΗ΍ (ϪΑ
ϩέΎϤη2008/1275 Ωέ΍Ω ΖϘΑΎτϣ.
d/^i ÉZ/ne ¹Z/¿ Y>·Y
Á
d¯/ Ç|/Ligo
Electric. S.A dY ËÂ { .
¾y
Z
¿ t

Z
Å
¾yZ¿ ½|Ì¯ Ã{Z^¼ ÉY
]
Ä¿YÂfY [ZÌM Y ,Za ºÌz ÉZÅ ÉY
)
17 ¶° ,1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY .¥Z ÉY] t ½{¯ ¾yZ¿ Á
|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY É|¼¿ ¶° ÊÁz» É Y ,ZÆ¿M ¿ ½{Á{
)
12 ¶° ,1 .(
¾yZ¿ Á{ dÂ
a
Z¯ ½M ÉÁ ] ,dY [Â» ¾yZ¿ Á{ dÂa į Ê»Z´ÀÅ ZÆÀ
e
|ÌÀ
¯
.
ÉY
]
½|Ì¯ ½M ÇËÁ Y]Y Y ,\¬ d¼ Ä] ¾yZ¿ Á{ dÂa
)
20 ¶° ,1) ( µ|» { ZÆÀe651.01 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY .¿ ½M Â
ʼ
¿
|yq, ¸m Ä] Á d¯u ÉYY{ Z»Y/dY \¬ .
¾yZ¿ ½{Y{Ô
m
:
ÉY
]
̾yZ¿ ½{Y{ ¶¬ ] Y ÊÂÀ» ÊÌ^ ÉZÅ)13¶° ,
1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY) . µ|» { ZÆÀe651.01 .(
¾yZ
¿
ÊÂÀ» ÉZÅ
ÃZe¯ ÉY
]
¾yZ¿ Ä] ½{Y{ ¶° Á ½{¯ Ĭ¸u Y ,ÊÂÀ» ÉZÅ ÉZÅ
¿
ÉÁ ] Ã{Z^¼
Ä´ |ÌÀ¯ Ã{Z¨fY ÄÂ]» Ç|¿Y{) .18 ¶° ,1 (
)
µ|» { ZÆÀe651.01 (
¹Y· Y Ã{Z¨f
Y
mÊ^¿Z ÃZ´f{ ´Ë{ ÉZÅ
ÃZ´f{ Ê^¿Zm ¹Y· Y Ã{Z¨fY ÉY
]
Âv» Y ,´Ë{ ÉZÅ )19¶° ,
1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY) . µ|» { ZÆÀe651.01 (
]Y] { d§Zv
»
¾yZ¿ Z^£ Á {³
{ d§Zv» ÉY
]
Y ,ÃZ´f{ Z] Z¯ ¹Z´ÀÅ ¾yZ¿ Z^£Á{³ ]Y]
¥Z¨ §Zv
»
)6 ¶° ,1 ( |ÌÀ¯ Ã{Z¨fY) µ|» { ZÆÀe
651.01 (
Ä´¿ Á ÉZ¯̼
e
ÉY{
|ÌÀ¯ ̼e Ã{Z¨fY Z] Å Y a Y ÃZ´f
{
.
ÃZ´f{ ,cZ« Ì̤e cZ̸¼ Ŀ³Å Y Ì
a
|ÌÀ¯ »Zy Y
|Ì°] ©] Y Y ÄyZÁ{
Á
.
a
|ÌÀ¯ Y|m ¥Z¨ §Zv» Á ¹Y· ,Ã{Z¨fY Z]Å Y) cÂ {
Ã{Z¨f
Y
) (6 ¶° ,1.(
¶°·Y { Y Ã| Ã{Z¨fY Ê^¿Zm ¹YÂ
·
|ÌÀ¯ ̼e ] Z] [M {
|ÌËZ¼¿ ʿ¨| Â
m
.
Y|
Å
:pÌÅ |Ë^¿ Á§ [M { Y ÃZ´f{ ÃZ³. Á Ê^¿Zm ¹Y· ZÆÀe
Ê» Y ¥Z¨ §Zv
»
d [M { ½YÂe) .¶° 5 .(
|ÌÀ¯ ̼e Y ÃZ´f{ È¿|] ¹¿ Ê·Z¼f{ Z
]
. ½{Á{ ÉY]
ʳ{·
M
|ÌËZ¼¿ [Â» ʯ|¿Y Y µZ¼f{ ,Ã|À^q ÉZÅ .pÌÅ Y ÃZ³
µÔ
u
ZËZ {Y» ÊËZ̼Ì ÉZÅ)sÂ Ç|¿Ây (|ÌÀ°¿ Ã{Z¨fY .
ÃZ´f{ ¾fyY|¿Y Á
{
:
Z´f{ ,ÉZm ÊÌv» dË ÉZÅ{Y|¿ZfY ZY
]
à Á{ Y
|ÀÌ
]
|ËY .
ÃZ´f{ ¾fyY|¿Y Á
{
Äf] ÉÁ ] µÂv» ÉÁ ] Ä·Z] ¶ d»Ô É|À]
Ê» ½Z¿ ½M Ä·Z] Z] Y µÂv» ¾ËY į |Å{ Ê´¿Zy ÉZÅ
Ê» Y ½M -dyY|¿Y Á{ |ËZ^¿ ¼m ¯Y» Ä] |ËZ] Á ÉÁM
d§ZËZ] {Y{ ¶ËÂve Ê°Ì¿Áf°·Y Á Ê°Ëf°·Y cYÌÆne .½Z/À̼Y Z]
½ZË ÉZÅ|»ZÌa Y ,ÃZ´f{ d{ ¾fyY|¿Y Á{ Y
¾f§Z
Ë
Ã=¬·Z] Á Z]
d»Ô/ Á dË Ìv» ÉÁ ] ÃZ´f{ ¾ËY \ZÀ»Z¿ ¾fyY|¿YÁ
{
Ìa ,½Z¿
Y
Ê» É̳ {Â .
|ÀÁ§ Z] ,µÂv» ¾ËY d§ZËZ] ÇZ]{ fÌ] cZÔY \¯ ÉY
]
Ã
a cZ»|y ¯» Z
Ë
|ÌËZ¼¿ cÂ» Á§Y .
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 74
75
{ į É{Y»Äf]Äf§ Z¯ Ä] ÃZ´f{ É|À]|¿
Y
)Ä̯ ÉZÅ
Ä^m ,Ê°ÌfÔa ÃÌ£ Á ÊËY¬» ÉZÅ (Ê» Y f{ Y |ËZ]
|À¯Z¿y ì·Z] {Y» ¾ËY ,dY{ Ä´¿ Á{ ½Z¯{¯ .
Ê» ZÆÀe ÃZ´f{ ¾ËY Y YZ°M į {¯ Ã{Z¨fY É|Z¬» ÉY] |ËZ]
½M ÉY] dY Ã| Äf§³ ¿{ )°Ë|a Á °̿Z».(
dY Z¿y ,¾ËY]ZÀ] Á \ZÀ»Z¿ ´Ë{ Ç{Z¨fY
Ŀ³
Å
.Ã|¿Z
pÌÅ \ÌM µZ^« { ÊfÌ·ÂX» Ŀ³ d{Z¿ Ç{Z¨fY Y ÊZ¿ ÉZÅ
ʼ¿ Ã|Æ Ä] ÃZ´f{ Y {̳ .
dÂa ʳ|ÌYy Á ʳ|Ë] y! Ã{Z¨fY [ÂÌ» ÃZ´f{
Y
|ÌËZ¼¿ ËÂe Y ½M ĸZ§Ô] Á |ÌÀ°¿ .
³YeZ] ÃZ´f{ YÊ» Ã{Z¨fY Ê^¸« É Z] Ã{Z¨fY Y Ìa ,|ÌÀ¯
|ÌËZ¼¿ cÂ» ®a .
|ÌÀ°¿ Ã{Z¨fY º·ZZ¿ \Æf¸» -ʼy dÂa ÉÁ ] ÃZ´f{ Y
.
ºÆ»!
Ã{Z¨fY Y aÊ^¿Zm ¹Y· Ê»Z¼e |ÌÀ¯ ʿ¨| Á ̼e Y .
YmY ¦ÌÂ
e
1- ħu ÌËÂ Ê¿Z» ÉY(651.01)
2- ºÌ ½Á|] ÌËÂ Ê¿Z»)651.02(
3- µ|»651.01 :ļ¯{ ÉZžÁ /yq ÉZfY / [Zzf¿Y
d / »Zy
4- µ|»651.02 :¾Á |̸¯ / »Zy
5- |^» d¯Â©] µ
6- ¥Z¨ §Zv») µ|»651.01 (
7- Ë ¶° ÊÁz» É Àm
Y d§Z] {Â^¯ c«ZË
8- d{ ¶° ÊÁz» É Àm Y ,d§Z] {Â^¯ c«ZË
9- Y{ ¶° ÊÁz» É Àm Y {Â^¯ c«ZË) µ|» ¬§
651.01(
10- Ë Èv¨ d§Z] {Â^¯ c«
11- Èv¨ d§Z] d{ {Â^¯ «ZË) µ|» ¬§651.01(
12- ¶° ÊÁz» É
¿ ¼ É|
13- ]) µ|» { ZÆÀe651.01 (
14- Ê¿Â ¿ [ZÌM) µ|» { ZÆÀe651.01 (
15- [ZÌM {Â^¯ c«ZË Àm Y ÊaÂe ¿
16- ĸ ¿ [ZÌM ÉY
17- É|À¸Ì ¿ [ZÌM
18- Ĭ¸u ÉZÅÄ´¿ Á Ë Á Âf» ,d{ Ã{Z^¼ Ã|¿Y{
) { ZÆÀe
µ|»651.01 (
19- ´Ë{ Ê^¿Zm ¹Y· ÇËÁ Âv») ZÆÀe { µ|»651.01 (
20- ¾yZ¿ Á{ dÂa ÇËÁ Y]Y) µ|» { ZÆÀe651.01(
21- | µ
22- Ê»ÂÀ̻·M È^m) µ|» { ZÆÀe651.01 (
23- Ä´¿ È^m ÉY{) µ|» { ZÆÀe651.02 (
©] Ä] µZe
Y
ÈyZÁ
{
ÂfaY{M)21 ¶° ,1 ( Y ½M Á |Ì¿] ÃZ´f{ d¯Â Ä] Y
|Ì¿] ©] Ä
]
.
¾Á
/ ÃZ´f{ ½{¯ »Zy
µ|
»
651.01: yq ÃYÂz·{ dÆm ZY ], Y Ê°Ë Á{ļ¯{
|Ì¿] Y
)3 ¶° ,1 ( d Z] ÃZ´f{3500 Ĭ̫{ { Á{
Ê
»
|yq .Ê» ļ¯{ ½Z¼Å ½{ Z] Ä] Y yq d ½YÂe
6000 ,8500 ,11000 {Y{ ËY§Y Ĭ̫{ { Á{ . ¾fY{ Ä´¿ Z]
Ê» ļ¯{ ¾Ë
Y
{Y{ ÅZ¯ ÃZ]Á{ Y d ½YÂe) ¶°2 .( ÉY]
»Z
y
´Ë{ ļ¯{ ,ÃZ´f{ ½{¯ )3 ¶° ,1( |ÌÅ{ Z§ Y .
µ|»
{
651.02 ¾Á ÉY] /»Zy |̸¯ Y ÃZ´f{ ½{¯)4 ,
¶°
1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY . µ|» ¾ËY {2 yq d4500 Á
6000 Á{ /Ê» Y Ĭ̫{ {¯ [Zzf¿Y ½YÂe .
É
eZ]
½
{
¯ Z
)µ|» { ZÆÀe651.02 (
Ä̸ze Y a ,Z] ¾Ìfz¿ ÉY] ÃZ´f{ Y Ã{Z¨fY Y Ìa
Y ÉeZ] ,¶»Z¯12 |ÌÀ¯ Z dZ .
Y ÃZ´f{ ½M |̸¯ Z] |ÌÀ¯ »Zy)4 ¶° ,1(. ÆÀe ÉeZ] Z
Ê» Z Ê»Z´ÀÅ »Zy ÃZ´f{ į {Â Ã| |Z] .
¶f» ÃZ´f{ ÉÁ ]
½M ÇËÁ d¯Â Ä] Y ÂfaY{M ÈyZÁ{
|ÌÀ¯) .5 ¶° ,1 .(
|Ì¿] ©] Ä] Y ÂfaY{M .
Z]Å ,|Ë| ÃZ´f{ ½YÂe ÅZ¯ ÄmÂf» įÉeZ] |ÌÀ¯ Z Y
.
c|» Ä] ,ÃZ´f{ ¶»Z¯ Z Y a60 Ê» Ĭ̫{ Á|] ½YÂe ½
{¯ Ã{Z¨fY ½M Y ©] Ä] µZeY .
Ê» Y ÃZ´f{ ºÌ ½Á|] d·Zu { ºÅ ½YÂe)ÉeZ] ( Z] ºÅ Á
dyY|¿Y Z¯ Ä] ©] Ä] µZeY .
ÃZ´f{ Á dY Ã| Ä̸ze ¶»Z¯ Â
Ä] ÃZ´f{ ÉeZ] Z ³Y
µZeY Z]ʼ¿ Z¯ ©] Ä] Y ÉeZ] -|ÌÀ¯ »Zy Y ÃZ´f{ ,|À¯
Y{Á|u5 ¯
Z Ĭ̫{|ÌÀ . |ÌÀ¯ ¾Á ÃZ]Á{ Y ÃZ´f{ b
|ËY|¿Y Z¯ Ä] Y ½M ©] Ä] µZeY Z] Á .
Ê^¿Zm ¹Y· ½{¯Y|m Á µZe
Y
YÂ Y Ê^¿Zm ¹Y· ,dY »Zy ÃZ´f{ į Ê»Z´ÀÅ ZÆÀe
|ÌÀ¯ Y|m .
|Ì°] Y ZÆ¿M ,¹Y· ½{¯Y|m ÉY
]
. ,Ê^¿Zm ¹Y· ½{¯YÂ ÉY]
Z§ ¾°¼» |u Ze Y ½
M
|Ì¿] Zm Á |ÌÅ{ ) ¶°3 .(
µ|
»
651.01 :Ĭ¸u ÅÃ{Z^¼ ÉZ Ä´¿ ÉÁ ] Y ÉY Ã|¿Y{ ½ZËZÅ
|ÌÅ{ Y
«
. ZÆ¿M ½{¯Y|m ÉY] Ê^ZÀ» Y]Y Y ,¹Á· cÂ {
|ÌÀ¯ Ã{Z¨f
Y
)¶°4 .(
cZ°
¿
|̨»
|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY Ã| ʿ¨ | Á ̼e Ê^¿Zm ¹Y· Y Ä̼
Å
.
dÂa į |ËÂ ¾X¼
»
Y Ìa ĸZ§Ô] -|Z] ®y Á ̼e ½Ze
Z£
M
d{ ¾f Y ,Z¯ |ËÌÅb] ½ZfËZÅZa Á .
ÃZeÂ
¯
¾yZ¿ ½{¯
Y Z¯ ¾ËY ÉY
]
Ë {Â^¯ c«ZË ¶° ÊÁz» É d§Z]
)
10 ¶° ,1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY . ¹Z°vfY ¨u \^ ʼËY{ d^«Y»
¾yZ
¿
Ê» {Â .Ã{Z¨fY Z] ÊrÌ« Y ½{°¿Z¿ Á¾y {Z« ,̳
¾yZ¿ į {Â] |ÌÅYÂ
y
Á§ Y Á |ÌÀ¯ ÃZe¯ ªÌ«{ ÇY|¿Y Ä] Y ½ZfËZÅ
d´¿Y d³ { ¾yZ¿ ¾f§
Ìa ½Ze |ÌÀ¯ É̳ .
{ ¾yZ¿ ¾f§ Á
§
dÂa
¥] ÉY
]
Ìa Á ½{¯ Y É̳ ¾f§ Á§¾yZ¿ {dÂa
Ê¿Â ¿ [ZÌM Y ,d´¿
Y
)14 ¶° ,1 ([ZÌM ¿
ĸ
ÉY)6 ¶° ,1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY . Á |Ë^] Ìa Y Z¯ Ê»YM Ä]
d{ cZ¯u Á |ÌZ] \«Y» ZÌ
]
Ê» ½Ze |ËZ]ÊnË|e |Z] .
Äf] ÄÀÌa dÂa Á Za ÈrzÌ
»
ÄÀÌa Á ÄrzÌ» dÂa ½{Á{ ÉY
]
Ë É Y ,ZÅ d§Z] ÊÁz»
|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY {Â^¯ c«ZË ¶°
) .7 ¶° ,1 (
[ZÌM Z
]
ÊaÂe ¿ {Â^¯ «ZË)15 ¶° ,1 ( ¶Ì¼°e Y Z¯
|ÌÀ
¯
.
dz dÂ
a
Y {Â^¯ c«ZË ] ¶° ÊÁz» É
)8 ¶° ,1 ( ÉÁ ]
ÄÌuZ
¿
Ê» į ÉY |ÌÅ{ Z§ ,|ÌÅYÂy . Ze |ÌÀ¯ Y°e Y Z¯ ¾ËY
{Á] ¾Ì] Y ÄÌuZ¿ ½M dz dÂ
a
.±] Z¬¿ ÉÁ ] ,dÂa e
±] ¶° ÊÁz» É
Y
)9 ¶° ,1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY .
¾yZ¿ ½Â»YÌa dÂ
a
¾yZ¿ ¥YY Ç{» dÂa ½{Á{ ÉY
]
¾yZ¿ ÇËÁ Ä] ,ZÅ Y ,ZÅZa
[ZÌ
M
ĸ ¿ ÉY)16 ¶° ,1 (|ÌÀ¯ Ã{Z¨fY .
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 75
/

Bu kılavuz için de uygundur