Clatronic IRL 2333 El kitabı

Tip
El kitabı
Genel güvenlik talimatları
Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu itinalı şekilde okuyunuz.
Bu tarifeyi, garanti belgesini, kasa fişini ve mümkünse iç ambalajıyla birlikte
kartonu da lütfen saklayınız!
Cihaz sadece şahsi kullanım için öngörülmüştür, ticari amaçla kullanılamaz.
Cihazı kullanmanız, aksesuvar parçaları takmanız, cihazı temizlemeniz veya
herhangi bir arızayı tespit etmeniz halinde, fişi daima prizden çıkarınız. Cihazı
önceden kapayınız ve fişi çıkarırken kablodan değil, fişten tutup çekiniz.
Elektrikli cihazlardan doğabilecek tehlikelerden korunmaları için, çocukları
cihazla tek başına bırakmayınız. Bu nedenle, cihazınızı çocukların erişemey-
eceği bir yere koyunuz. Kablonun aşağı sarkmamasına dikkat ediniz.
Kabloda ve cihazda herhangi bir arızanın olup olmadığını sık sık kontrol ediniz.
Herhangi bir arızası olan cihaz çalıştırılmamalıdır.
Cihazı tamir etmeye çalışmayınız. Cihazı sadece kalifiye uzmana tamir ettiriniz.
Cihazı ve kabloyu ısıdan, güneş ışınlarının direkt tesirinden, rutubetten, sivri
kenar-lardan ve buna benzer şeylerden koruyunuz ve uzak tutunuz.
Cihazı kullanırkan mutlaka yanında durunuz! Cihazı sadece bir an için kullan-
mayacaksanız bile, cihazı kapamadan uzaklaşmayınız.
Sadece orijinal aksesuvar kullanınız.
Cihazı dışarıda kullanmayınız.
Cihaz, katiyen su veya başka sıvılara sokulmamalı ve sıvılar cihaza dokunma-
malıdır. Cihazı hiç bir zaman ıslak veya nemli ellerle kullanmayınız.
Cihaz nemlendiği veya ıslandığı takdirde hemen fişini çekiniz. Elinizi suya
değdirmeyiniz!
Cihazı sadece öngörülen amaçla kullanınız.
Özel emniyet uyarlar
Dikkat! Lamba çok snr ve soğumas hayli bir zaman ister. Kati süretle el sür-
meyiniz. 50 cm kullanm mesafesi braknz.
Aleti dikine , kaygansz ve düz bir yüzeyde kullannz.
Derhal alev alan ve metalden oluşan etrafndaki eşyalar kaldrnz.
Aletin kullanlş
Kullanm bölümleri: Alet ksa dalgal infra şnl terapi için s verici olarak şu
hastalklarda kullanlr: Roymatik şikayetlerde,bel ağrs, mide skşklğ, tutulma-
larda, aln ve ciğer ağrlarnda, kulak intihap-lanmasnda vs...
Daha büyük ağrlarda doktor ile görüşmekte yarar vardr.
20
TR
4....-05-IRL 2333 17.10.2002 9:05 Uhr Seite 20
Şu şekilde işletmeye başlaynz:
1. Aleti dikine koyunuz.
2. Aletin fişini bir 230 V, 50 Hz lik bir prize taknz. Lambas yanacaktr.
3. Ağryan yere 50 cm uzaklktan lambay tutunuz. Isy hemen his edeceksiniz
4. Kullanm posisyonunu kafasn eğriltip değiştirebilirsiniz.
Önemli uyarlar:
15 dakikalk bir kullanm süresi genellikle yeterlidir.
Kullanm arzuladğnz kadar tekrarlayabilirsiniz. Sadece arada bir kaç saat ara
braknz.
Temizliği
Temizlikten evvel cereyan bağlantsn kesiniz.
Sadece aleti nemli bir bez ile siliniz.
Bu cihaz, parazit giderici tekniği ve alçak voltaj emniyeti ile ilgili CE yönetmeliklere
uygundur ve emniyet tekniğinin en yeni hükümlerine göre üretilmiştir.
Teknik hususları değiştirme hakkı saklıdır.
Garanti
Cihazımız için satınalma tarihinden itibaren 24 aylık bir garanti üstleniyoruz
(alışveriş fişi).
Garanti süresi içerisinde, malzeme veya imal hatalarına dayanan cihaz
noksanlıklarını tamiratla veya değiştirerek parasız bertaraf ediyoruz.
Garanti, yabancı birinin müdahalesiyle sona erer.
Garanti durumunda lütfen cihazı tam olarak alışveriş fişiyle birlikte satıcınıza veriniz.
21
TR
4....-05-IRL 2333 17.10.2002 9:05 Uhr Seite 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22

Clatronic IRL 2333 El kitabı

Tip
El kitabı