Elta 2322USB Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
radyolar
Model
2322USB
Tip
Kullanım kılavuzu
123.
Cihazın havalandırma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile tıkamayınız. Havalandırma
delikleri her zaman açık kaması gerekmektedir. Fazla ısınma cihazın fazla ısınmasına sebep olabilir
veya cihazın ömrünü kısaltır.
Sıcaklık ve ısı
Cihazı güneş ışığının doğrudan yansımasından koruyunuz. Cihazın doğrudan sıcaklık üreten
aletelerde kalirüfer gibi açık ateşten vs. uzak tutunuz. Cihazın havalandırma deliklerinin kapalı
olmadığından emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su değmesini engelleyiniz, suya bandırmayınız. Cihaza su girdiği
takdirde cihaz ciddi arıza görebilir. Temizlik esnasına, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler
kullanmayınız bunlar cihaza zarar verebilirler. Temizlik için yumuşak ıslak bir bez kullanınız.
Uygun biçimde arıtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atılmaması gerekmektedir. Piller için özel bulunan yerlerde arıtılması
gerekmektedir.
Ambalajları ayrı atmanız çevreyi korumanıza yardımcı olur.
GÜVENLİK TALİMATLARI
1. TALİMATLARI OKUYUNUZ – Cihaz çalıştırılmadan evvel tüm emniyet ve çalıştırma talimatlarının
okunması gerekmektedir.
2. TALİMATLARI SAKLAYINIZ – Emniyet ve çalıştırma talimatları lazım olur diye saklanmalıdır.
3. UYARILARI DİKKATE ALINIZ – Bu kılavuzda ve cihaz üzeinde gösterilen uyarılar dikkate alınmalıdır.
4. TALİMATLARI UYGULAYINIZ – Tüm çalıştırma talimatları uygulanmalıdır.
5. SU VE NEM – Cihazın küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, yüzme havuzu veya ıslak zemin
gibi su kaynaklarının yakınında kulanılmaması gerekir.
6. HAVALANDIRMA Cihazın açık kısımları cihazın havalandırılması içindir bu deliklerin açık olması
gerekmektedir. Cihazın bu havalandırma deliklerinin kapanmayacağı uygun bir yere konulması gerekir.
Deliklerin engelleneceği yatak, halı gibi yerlere koymayınız, yine deliklerin kapanacağı gömme dolaplara
mesla kitaplık veya deliklerin hava almasını engelleyecek kapalı yerlere koymayınız.
7. ISI – Bu cihazın kalorifer, soba gibi veya başka (yükselticiler de dahil) ısı kaynaklarından uzakta tutulması
gerekir.
8. GÜÇ KAYNAĞI – Cihazın kılavuzda belirtilen veya cihazın üzerinde yer alan güç kaynaklarına bağlanması
gerekir.
9. ELEKTRİK KABLOSUNUN KORUNMASI – kabloların üzerlerine basıldığında ezilecek veya herhangi bir
nesne gelecek şekilde döşenmemesi gerekmektedir.
10. KULANILMADIĞINDA Cihazı uzunca bir süre kullanmayacaksanız elektrik ve anten bağlantısını kesiniz.
11. NESNE ve SIVI GİRİŞİ – Cihazın içine bir nesne düşmemesine veya sıvının akmamasına dikkat ediniz.
Parçalara ayırmayınız.
12. SERVİS GEREKTİREN HASARLAR – Şu hallerde servis elemanları çağrılmalıdır:
a. Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
b. Cihaza bir nesne düştüğünde veya içine bir sıvı aktığında.
c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında.
d. Cihaz düşürüldüğü veya kasası zarar gördüğünde. Sadece bu kılavuzda belirtilen kontrol ve ayarları
ugulayınız.
e. Cihaz normal çalışmıyor gibi göründüğünde.
f . Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
13. BAKIM – Kullanıcının bu kılavuzda belirtilen haller dışında kesinlikle tamir etmeye kalkışmamaı gerekir.
Kalan tüm hallerde bakımın uzman servis elemanarınca yapılması gerekmektedir.
125.
Manyetik nesnelerden uzağa kurunuz
• Hoparlör gibi manyetik nesneleri, cihazdan uzakta tutunuz.
Nemlenme:
• Cihazı soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda nemlenme meydana gelir. Bu durumda cihaz
düzgün çalışmayabilir.
Cihaz iyice kuruyuncaya kadar çalıştırmayınız.
DVD çaların taşınması
• Taşıma öncesi cihazdaki CD’yi çıkarınız.
Cihazı kullanmadığınız zamanlar CD’yi çıkarmanız ve cihazı kapatmanız önerilir.
Enerji tasarrufu
• Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, işlev seçicisini “OFF” konumuna almanız önerilir. Cihaz uzunca bir süre
kullanılmaycaksa, cihazın AC ceryanından çekilmesi gerekmektedir.
UYARI: Lazer merceğe dokunmayınız.
Düğmelerin Yerleri/ bağlantıarı
1. CD Kapağı
2. + VOL UP: Ses yükseltir
3. – VOL DN: Sesi düşürür
4. POWER LED lambası
5. USB Portu
6. : Önceki parça/ Geri doğru parça arama
7. : Çal/Duraklat
8. İşlev Seçicisi (Tape/USB/Tuner)
9. CD/USB Tuşu: CD veya USB konumu
10. - Tuning +: İstasyon Arama
11. CD kapağını Aç/Kapat
12. LCD ekran
13. FOLDER UP Tuşu: Sonraki kılasör
14. X-BASS Tuşu: bass etkisini artırma
15. IR: Uzaktan kumanda gözü
16. : Sonraki parça/ İleri doğru parça ara
17. /STOP Tuşu: Çalmayı durdur
18. Bant Seçici (AM/FM/FM. St.)
19. PROGRAM Tuşu: hafızadan çalma
20. Kaset bölmesi
21. Kulaklık girişi
22. Kaset kayıt /çalma kontrolü
23. FM ANT.: FM çubuk anten
24. Sağ ve sol hoparlör bağlantısı L/R
25. Gürültü kesme 1 – 2 anahtarı
26. Ceryan kablosu
UZAKTAN KUMANDA UŞLARI VE DİĞER İŞLEVLER
1. CD/USB Tuşu: CD veya USB konumu
2. PLAY/PAUSE Tuşu: Çal/Duraklat
3. SKIP + İleri: Sonraki parça/ parçaları ileri doğru arama
4. STOP Tuşu: Çalmayı durdurma
5. PROG Tuşu: Hafızadan Çalma
6. FOLDER UP Tuşu: Sonraki kılasör
7. SKIP – Geri doğru: Parçaları geri doğru arama
8. MODE Tuşu: Tekrar işlevleri
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
23
25
26
24
16
7
8
2
3
4
5
127.
GENEL TALİMATLAR
Cihazı açmak ve kapatmak
Aç/kapat: geeksiz elektrik harcamasının önünü almak için, cihazı kulanmayacaksanız işlev seçicisini daima
(8) TAPE (OFF) konumuna alınız.
1. İşlev seçicisini kullanarak (8) şu konumlardan birini seçiniz: TAPE (OFF), CD/USB veya TUNER.
2. + VOL UP (2) ve - VOL DN. (3) tuşlarını kullanarak sesi ayarlayınız.
3. Cihazı kapatmak için, işlev seçicisini (8) TAPE(OFF) konumuna alınız.
Elektronik ses kontrolü
- Cihazın sesi elektronik olarak kontrol edilebilmektedir.
- Ses düşürmek için cihaz üzerindeki + VOL UP (2) veya - VOL DN (3) tuşlarını kullanınız.
- istediğiniz ses seviyesine ulaştığınızda da düğmeyi bırakınız.
Radyo dinleme
Daha iyi alım için tavsiyeler:
- UKW (FM): Cihazın arkasında bir FM çubuk anteni (23) bulunmaktadır, anteni uzatınız. Daha iyi alım için
anteni çeviriniz.
- MW (AM): Cihazın dahili bir AM anteni bulunmaktadır. Sinyal zayofladığında cihazı kendi etraında
döndürünüz.
Radyo Alıcı
1. İşlev seçicisini (8) radyo konumuna alınız.
2. İstediğiniz frekans bandını seçmek için Bant Seçicisini (18) kulanınız: AM, FM veya FM ST.
Ekran seçmiş olduğunuz frekans aralığını (FM veya AM) ve o anki frekansı gösterecektir (XXX.X MHz
veya XXX:X KHz).
3. Dilediğiniz bir istasyonu seçmek için TUNING düğmesini (10) kullanınız.
4. Cihazı kapatmak için, İşlev seçicisini (8) CD/USB veya TAPE (OFF) konumuna alınız.
NOTLAR:
• Eğer bir FM (STEREO) istasyonunun sinyali zayıfsa ve arkada gürültü varsa, bant seçicisni FM (MONO)
konumuna alınız. Bu işlem genlde işe yaramaktadır.
• Bant seçicisi FM ST alındığında ekran (((FM ST))) görüntüleyecekir ve stereo bir istasyon çalınacaktır.
CD ÇALMA
CD takılması/çıkarılması
CD bölmesini açmdan evvel, daima CD’nin dönmediğinden emin olunuz. Her zaman önce cihaz üzerinden
(17) tuşuna veya kumandadan STOP/ tuşuna basınız.
- Etiketli kısmı üste gelecek şekilde bir CD takınız.
- CD’yi taktıktan sonra, CD kapağını kapanıncaya kadar itiniz.
- Artık CD çalınmaya hazırdır.
- Bir CD’yi çıkarmak için, bir parmağınızı CD (merkezdeki kısım)’nin ortasına bastırınız. Diğer parmağınızla
da CD’yi kenarındantutarak kaldırınız.
- ÖNEMLİ: CD’yi her zaman kenarlarından tutunuz. CD yüzeyini parmak izinden, leke veya kirden
koruyunuz. Öxel bir CD temizleme bezi veya seti kullanarak leke ve kirleri temizleyiniz.
129.
MODE tuşuna dördüncü defa basaak normal çalmaya devam ediniz.
MP3-CD çalma
1. İşlev Seçicisini (8) CD/USB konumuna alınız. POWER LED (4) yanacak ve ekran DISC ve no
görüntüleycektir.
2. Cihazın üzerideki OPEN/CLOSE (11) tuşuna basarak CD sürücüsünün kapağını açınız.
3. Etiketli kısmı üste gelecek şekilde bir MP3-CD takınız ve CD sürücüsünün kapağını elle kapatınız.
4. Ekran bir kaç saniye üç adet tire „- - -“ sonra da parça numaralarını gösterecektir.
5. Cihazınızdaki (7) tuşuna veya kumandanızdan PLAY/PAUSE tuşuna basarak ilk parçadan itibaren
çalmayı başlatınız.
6. Cihazdaki (7) tuşuna veya kumandanızdan PLAY/PAUSE tuşuna basarak çalmayı duraklatınız. (7)
veya PLAY/PAUSE tuşlarına tekrar basarak çalmaya devam ediniz.
7. Bir sonraki vya önceki kılasörüseçmek için, cihazınızdan (16) veya kumandanızdan (6) – SKIP
vaya SKIP+ tuşlarına cihaz kısa bir süre ALBUM ve kılasör numarasını görüntüleyinceye kadar devamlı
basınız. Şimdi MP3-CDüzerinde bir sonraki/önceki kılasördesiniz. Hemen cihazdaki veya kumandadaki
FOLDER UP (13) tuşuna basarak CD’deki bir sonraki kılasöre geçiniz.
8. Cihazınızdan (17) tuşuna veya kumandanızdan /STOP tuşuna basarak çalmayı durdurunuz.
USB konumu
1. İşlev Seçicisini (8) CD/USB konumuna alınız. POWER LED (4) lambası yanacak ve ekran DISC ve „no“
görüntüleyecektir ve cihazındaki toplam parça sayısını okuyacaktır.
2. Cihazınızdan CD/USB (9) tuşuna basarak USB konumuna geçiniz. Ekran USB ve „no“ görüntüleyecektir.
3. Şimdi USB cihazınızı USB portuna takınız.
4. Ekran birkaç saniye üç tire gösterecek „- - -“ daha sonra da USB portuna takılı olan USB cihazınızda
bulunan toplam parça sayısını görüntüleyecektir.
5. Cihazınızdan (7) tuşuna veya kumandanızdan PLAY/PAUSE tuşuna basarak ilk parçadan itibaren
çalmaya başlayınız.
6. Cihazınızdan (7) tuşuna veya kumandanızdan PLAY/PAUSE tuşuna basarak çalmayı duraklatınız.
(7) veya PLAY/PAUSE tuşlarına tekrar basarak çalmaya devam ediniz.
7. Bir önceki veya sonraki kılasörü seçmek için, cihazınızdaki (16) veya (6) tuşuna ya da
kumandanızdan – SKIP veya SKIP + tuşuna ekran kısa bir süre ALBUM ve kılasör numarasını
görüntüleyinceye kadar devamlı basınız. Şimdi USB cihazının bir önceki/sonaki kılasöründe
bulunuyorsunuz. Hemen cihazınızdaki veya kumandanızdaki FOLDER UP (13) tuşuna basarak USB
cihazınızdaki sonraki kılasöre geçiniz.
8. Tekrar CD konumuna dönmek için CD/USB (9) tuşuna basınız. Birkaç saniye sonra USB prtuna bağlı olan
USB cihazını çıkarabilirsiniz.
REP REP ALL RANDOM Tekrar konumu kapat
131.
SORUN GİDERME
Sistemde herhangi bir sorun yaşarsanız, servis merkezinizle temas kurmadan evvel aşağıdaki listeye
bakınız.
UYARI: Cihazı asla açmayınız ve tamir ve bakımı uzman servis elemanarının yapmasını sağlayınız.
TEMİZLEME VE BAKIM
Yüzeylerin temizlenmesi
• Yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyler son derece kirliyse, hafif bir sıvı madde ile ıslatılmış yumuşak bir bez
kullanınız.
• Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü maddeler kullanmayınız, züra bu maddeler cihazınızın yüzeyine zarar
verecektir.
• Her iki hoparlöründe ızgaralarını yavaşça çekerek sökebilir ve temizleyebilirsiniz.
SORUN MUHTEMEL SEBEP ÖNERİ
GENEL
Ses yok
Ses çok düşüktür.
Kulaklıklar takılıdır.
Piller bitmiştir.
Piller doğru takılmamıştır.
Ceryan kablosu doğru
takılmamıştır.
Sesi ayarlayınız.
Kulaklıkları çıkarınız.
Yeni pil takınız.
Kutuplara dikkat ediniz.
Ceryan kablosunu doğru
takınız.
RADYO
Zayıf yayın alımı
CD atlama yapıyor
Zayıf sinyal.
Diğer elektronik aletler
(video kaydedici, bilgisayar,
vs.) parazit yapıyordur
Anteni uzatınız:
FM: çubuk enteni.
AM: Cihazı döndürünüz.
Diğer elektronik aletlerle
mesafeyi açınız.
KASET KAYDEDİCİ
Düşük ses kalitesi
Okuyucu kristali, dönme
mekanizması veya silindirler
kirlidir.
Kristali, dönm mekanizmasını
veya silindirleri temizleyiniz.
CD/MP3 CD/MP3 hasarlı veya kirlidir. Diski değiştiriniz veya
temizleyiniz.
Kayıt yapılamıyor Kasetin kenarındaki
koruyucu kısım kırılmamıştır.
Kenardaki boşluğu bir bantla
kapatınız.
Tuşlar çalışmıyor. Kısa devre vardır. Ceryan kablosunu sökünüz
tekrar takınız ve cihazı tekrar
çalıştırınız.
133.
7. Kristalin ayarlanması:
Mıknatıslanan bir kristal çalma esnasında arka planda bir gürültü çıkaracaktır. Bir kristal temizleyicisiyle
okuyucu kistali ayarlayınız.
Not: banda dokunan kısımlara zarar vermemek için lütfen okuyucu kristali temizlerken dikkatli olunuz.
ÖZELLİKLER
Voltaj: AC 230V ~ 50Hz
Frekans aralığı: AM, FM (Stereo)
Frekans aralığı: UKW (FM) 87.5 – 108MHz
MW (AM) 525 – 1615kHz
Anten: MW (AM) dahili ferit anten
UKW (FM) çubuk anten
2-yollu hoparlörler: 2x4 ohm
Kulaklık empedansı: 32 ohm
Ekran: 3-rakamlı LCD
Boyutlar : 345 x 308 x 258 (L x D x H)(hoparlörlerle beraber)
Ağırlık: Yaklaşık 3.5 kg
Önceden haber verilmeksizin özellikler değiştirilebilir.
/