Elta 2309 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
2309
Tip
Kullanım kılavuzu
Design Stereo Music- Center mit
CD/MP3- Player
Sistema de Som Estéreo de Design,
com Leitor de CD/MP3
CD/MP3 çalarlı Design Stereo
Music-Center
Design Stereo Muziekcentrum
met CD/MP3 speler.
Stylizowany zestaw muzyczny
Design z odtwarzaczem CD/MP3
Centro musical estéreo de diseño
con reproductor CD/MP3
Stereo Music Center con
lettore CD/MP3
Formatervezett sztereó mini hifi,
CD/MP3-lejátszóval
Centre musical design stéréo avec
lecteur CD/MP3
Design Stereo Music- Center with
CD/MP3- Player
2309
65.
MODEL: 2309
CD/MP3 çalarlı Design Stereo Music-Center
Ünlem işaretli bu üçgen
Kullanıcıyı önemli talimatlar
hakkında uyarmak içindir
ve tamir için kılavuzla
beraber okunması gerektiğini
belirtir.
Şimşek simgeli bu üçgen
Kullanıcıyı "tehlikeli votaj"
Hakkında uyrmak içindir
Yalıtılmamış kasa
Bir elektrik çarpmasına
sebebiyet veecek kadar
yüksek olabilir.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPABİLİR
AÇMAYINIZ
UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASINI
ÖNLEMEK İÇİN, KAPAĞI AÇMAYINIZ
(VE ARKA KISMI). İÇİNDE
KULLANICIYI
İLGİLENDİREN PAÇA YOKTUR.
SERVİS VEYA UZMAN ELEMANLAR-
DAN YARDIM ALINIZ.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayınız. Aksi takdirde büyük rahatsızlıklar meydana
gelebilir veya boğulabilirsiniz. Lüten çocuklara dikkat ediniz ve onların erişemeyeceği yerlere
küçük parçaları ve pilleri yerleştiriniz.
Kulak zarınızı korumak için önemli uyarılar
Uyarı:
Sizin kulak sağlığınız sizin için ve bizim için önemli.
Bu yüzden bu cihazı kullanırken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: fazla yüksek ses den kaçının.
Eğer cihaz çocuklar tarafından kullanılıyorsa, cihazın ayarı fazla açık olmadığından emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda ağı hasara yol açabilir.
Kesinlikle şahısların bil hasa çocukarın küçük deliklere vya cihazın açık yerlerine herhangi bir
şeyleri sokmasına izin vermeyiniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır. Cihazın
kapağı sadece uzman kişiler tarafından açılmalıdır.
Lütfen cihazı sadece öngörüldüğü şekilde kullanınız.
Cihaz sadece mesken ve iş alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
İşletim talimatlarını ilerde kullanmak üzere dikkatl bir şekilde saklayınız.
Çevre koruma ile ilgili açıklamalar
Bu ürün, kulanım süresinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalıyla tasfiye edilmeyip,
elektrik ve elektronik cihazlarının geri dönüşüm toplama noktalarına bırakılmalıdır.
Ürünün, kullanma talimatının veya amabalajın üzerinde yer alan sembol buna işare etmektedir.
Hammaddeler, üzelerindeki işaretler uyarınca geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptirler. Eski
cihazların geri
dönüştürülmesi, maddi yönden değerlendirilmesi veya diğer şekillerdeki değerlendirilmelerine
bulunacağınız
desteklerle, çevremizin korunması için önemli bir katkı sağlamış olacaksınız.
Lütfen bağlı bulunduğunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasını öğreniniz.
HARİCİ BİLGİLER
66.
Cihazın havalandırma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile tıkamayınız. Havalandırma
delikleri her zaman açık kaması gerekmektedir. Fazla ısınma cihazın fazla ısınmasına sebep olabilir
veya cihazın ömrünü kısaltır.
Sıcaklık ve ısı
Cihazı güneş ışığının doğrudan yansımasından koruyunuz. Cihazın doğrudan sıcaklık üreten
aletelerde kalirüfer gibi açık ateşten vs. uzak tutunuz. Cihazın havalandırma deliklerinin kapalı
olmadığından emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su değmesini engelleyiniz, suya bandırmayınız. Cihaza su girdiği takdirde
cihaz ciddi arıza görebilir.
Temizlik esnasına, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayınız bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuşak ıslak bir bez kullanınız.
Uygun biçimde arıtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atılmaması gerekmektedir. Piller için özel bulunan yerlerde arıtılması
gerekmektedir.
Ambalajları ayrı atmanız çevreyi korumanıza yardımcı olur.
EMNİYET TEDBİRLERİ
1. TALİMATLARI OKUYUNUZ - Cihaz çalıştırılmadan evvel tüm emniyet ve çalıştırma talimatlarının
okunması gerekmektedir.
2. TALİMATLARI SAKLAYINIZ - Emniyet ve çalıştırma talimatlarının ilerde bakılmak üzere saklanması
gerekmektedir.
3. UYARILARI DİKKATE ALINIZ - Cihaz üzerindeki tüm uyarıların ve kılavuzda belirtilen talimatların dikkate
alınması gerekmektedir.
4. TALİMATLARI UYGULAYINIZ - Tüm çalıştırma talimatlarının uygulanması gerekir.
5. SU VE NEM - Cihazın küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, yüzme havuzu veya ıslak zemin
gibi su bulunan yerlerde kullanmaması gerekmektedir.
6. HAVALANDIRMA - Cihazın havalandırılmasının engelleneceği yerlere konulmaması gerekmektedir.
Cihazı yatak, divan, halı veya benzeri yerlerin üzerine koymayınız zira havalandırma delikleri
kapanacaktır, cihazı gömme bölümlere mesela kitaplık veya kabinlere yerleştirmeyiniz çünkü havanın
deliklerden girmesi engellenmiş olacaktır.
7. ISI - Cihazın kalorifer, soba veya başka ısı üreten cihazlardan (anfiler de dahil) uzak tutulması
gerekmektedir.
8. GÜÇ KAYNAĞI - Cihazın bu kılavuzda belirtilen veya cihaz üzerinde gösterilen güç kaynaklarına
bağlanması gerekmektedir.
9. TOPRAKLAMA - Cihazın topraklama yapılmaması halinde oluşacak zararlardan korunması için toprka
lama yapılmalıdır.
10. CERYAN KABLOSUNU KORUYUNUZ - Ceryan kablolarının üzerlerine basıldığında ezilecek veya zarar
görecek şekilde döşenmemesi gerekmektedir.
11.
ELEKTRİK KABLOLARI - Harici antenin ceryan kablolarından uzakta olması gerekir.
12. NESNE ve SIVI GİRİŞİ - Cihazın açık kısımlarından içeriye herhangi bir nesnenin girmemesi engellenmeli
veya bir sıvının içeri akması engellenmelidir.
67.
EMNİYET TEDBİRLERİ
13. ESD UYARISI - Elektrik kaçaklarından dolayı ekran düzgün çalışmayabilir veya bozuk gösterebilir. Cihazı
kapatarak fişten çekiniz. Birkaç saniye sonra tekrar çalıştırınız.
14. SERVİS GEREKTİREN ARIZALAR - Cihazın uzman servis elemanlarınca şu hallerde bakımının
yapılması gerekmektedir:
a. Güç kaynağı kablosu veya fişi zarar gördüğünde.
b. Cihazın açık kısımlarından içeri bir nesne veya sıvı girdiğinde.
c. Cihaz yağmura maruz kaldığında.
d. Cihaz düşürüldüğünde veya kasası zarar gördüğünde.
e. Cihazın normal çalışmadığını düşünüyorsanız.
15. BAKIM - Kullanıcının bu kılavuzda belirtilen bakımların dışında bir tamir işlemine kalkışmaması gerekme
ktedir. Diğer tüm bakım ve tamir işlemlerinin uzman servis elemanlarınca yapılması gerekmektedir.
Notlar:
a. Kirli veya çizik CD ler atlama yapabilir. CD yi temizleyiniz veya yenisini takınız.
b. bir hata mesajı veya arıza oluğursa, AC kablosunu fişten çekiniz veya tüm pilleri çıkarınız. Ardından cihazı
tekrar çalıştırınız.
ÇALIŞTIRMADAN EVVEL
Notlar: COMPAKT DİSKLERLE İLGİLİ.
Kirli, zarar görmüş veya ezilmiş diskler ciahaza zarar vereceğinden, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
a. Kullanılabilir kompakt diskler. Aşağıda gösterilen simgesi olan diskleri kullanınız.
b. sayısal ses sinyalleriyle çalışan CD kompakt diskler kullanınız.
KURULUM
• Tüm ambalajlarý ve koruma kaplamalarýný çýkartýnýz.
• Uzaktan kumandaya pilleri yerleþtiriniz.
• Tüm baðlantýlarý kontrol etmeden ve baðlantýlarý saðlamadan ve elektrik seviyesini kontrol etmeden,
cihazýn elektrik baðlantýsýný kurmayýnýz.
• Havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz. Cihazýn çevresine bir kaç santim havalandýrma mesafesi
býrakýnýz.
BAÐLANTILAR
1. Sað ve sol hoparlör baðlantýlarýný sað ve sol baðlantý giriþlerine takýnýz.
2. Cihazýn elektrik baðlantýsýný kurmadan evvel, cihazýn arkasýnda bulunan etiketteki elektrik seviyesini
kontrol ediniz.
ÝLK KULLANIMDAN EVVEL
69.
UZAKTAN KUMANDA
1. PLAY / PAUSE
2. SKIP -
3. SKIP +
4. PROGRAM
5. MODE
6. ALBUM UP
7. +10 TRACK
8. STOP
1
2
8
7
3
4
6
5
PİL TAKILMASI
Pil bölmesine 2 x “AAA” ebadında pil yerleştiriniz. Pillerin kumandaya zarar vermeyecek şekilde düzgün
takıldığından emin olunuz. Kumandayı uzunca bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarınız zira,
çıkarmazsanız piller akabilir ve akan pil cihazınıza tamiri imkansız zararlara yol açabilir.
Notlar:
- Aynı tip pil kullanınız. Farklı tip pilleri birarada kullanmayınız.
- Cihazla uzaktan kumanda arasındaki kullanma mesafesi düştüğünde piller daha hızlı zayıflayacaktır. Bu
durumda, pilleri yenisiyle değiştiriniz.
ALICININ ALGILAMA PENCRESİ
- Kumanda uygun bir mesafede kullanılsa bile, cihazla uzaktan kumanda arasında herhangi bir nesne
bulunması halinde kumanda işlevini yerine getiremeyecektir.
- uzaktan kumanda kızılötesi ışın yaydığından uzaktan kumandayla çalışan diğer cihazlara yakın
kullanıldığında, kumanda düzgün çalışmayabilir.
RADYONUN ÇALIŞTIRILMASI
GENEL ÇALIŞTIRMA
1. “FUNCTION” seçicisini “RADIO” konumuna alınız.
2. “BAND” seçicisini kullanarak istediğiniz bandı seçiniz.
3. Radyo frekansını istediğiniz istasyona ayarlamak için “TUNING” kontrol tuşunu kullanınız.
4. Sesi istediğiniz düzeye ayarlamak için “VOLUME” düğmesini kullanınız.
70.
AM / FM / FM-STEREO ALIMI
- AM yayınları için Bant “BAND” seçisicisini for AM konumuna alınız.
- MONO alımı için “BAND” seçicisini FM konumuna alınız.
- FM STEREO alımı için “BAND” seçicisini FM ST. konumuna alınız. FM ST. Konumunu belirten bir stereo
simgesi yanacaktır.
CD / MP3 / WMA ÇALIŞTIRMA
GENEL ÇALIŞTIRMA
PLAY / PAUSE / USB
SKIP + &
SKIP -
STOP
CD / MP3 / WMA diski çalmaya başlamak için bu tuşa basınız.
CD / MP3 / WMA çalışmasını geçici olarak durdurmak için tekrar basınız
Tekrar bastığınza çalma devam edecektir.
Sonraki veya önceki parçaya gitmek için bu tuşa basınız.
Çalma esnasında istediğiniz yere gelinceye kadar basılı tutunuz.
Tüm CD / MP3 / WMA çalma işlemlerini durdurmak için basınız.
ÇALMA
1. “FUNCTION” seçicisini “CD / MP3 / WMA” konumuna alınız.
2. CD kapağını açınız ve bir CD / MP3 / WMA diski etiketli kısmı üsete gelecek şekilde CD bölmesine takınız.
3. CD kapağını kapatınız.
4. Bölmede disk varsa okuma başlayacaktır.
CD diskleri - Toplam parça sayısı okunacak ve ekranda gösterilecektir.
MP3 diskleri - “MP3” simgesi ekranda belirecektir.
WMA diskleri - “WMA” simgesi ekranda belirecektir.
5. CD / MP3 / WMA disklerini çalmaya başlamak için “PLAY / PAUSE” tuşuna basınız.
6. Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için “VOLUME” düğmesine basınız.
7. Çalmayı geçici olarak durdurmak için “PLAY / PAUSE” tuşuna tekrar basınız.
8. Dinlemeyi bitirdiğinizde “STOP” tuşuna basınız.
RADYONUN ÇALIŞTIRILMASI
DAHA İYİ ALIM İÇİN
FM
Bu cihaz arkaında bulunan bir FM antenine sahiptir. Bu anten teli daha iyi alım için uzatılabilmektedir.
AM – bu cihaz aynı zamanda dahili bir sabit metal bir AM antenine de sahiptir. Daha iyi alım için cihazı kendi
etrafında döndürünüz.
71.
CD / MP3 / WMA ÇALIŞTIRMA
HAFIZAYA ALMA
Diskteki parçaları istediğiniz sırayla 20 parçaya kadar hafızaya alabilirsiniz.
İşlevi kullanmadan evvel “STOP” tuşuna bastığınızdan emin olunuz.
1. Kumandanızdaki “PROGRAM” tuşuna basınız, ekran “P01” gösterecek ve yanacaktır.
2. “SKIP +” veya “SKIP -” tuşlarını kullanarak istediğiniz parçayı seçiniz. (“ALBUM” tuşuna basrak istediğiniz
albümü seçebilirsiniz.)
3. Uzaktan kumandanızdaki “PROGRAM” tuşuna tekrar basarak istediğiniz parçayı hafızaya almak için
onaylayınız.
4. 2. ve 3. adımları tekrar uygulayarak ilave parçaları hafızaya alabilirsiniz.
5. Tüm istediğiniz parçaları hafızaya aldığınızda, “PLAY / PAUSE / USB” tuşuna basarak diski istediğiniz
sırayla ayarladığınız hafızadan dinleyebilirsiniz.
6. “STOP” tuşuna iki kez basarak hafızadan çalma işlemini iptal edebilirsiniz.
KONUM
CD / MP3 /WMA disklerini çalma esnasında veya sonrasında “MODE” tuşuna basarak, her basmada şu
işlevleri görebilirsiniz:
1 - REPEAT 1
2 - REPEAT ALBUM (sadece *MP3 / WMA)
3 - REPEAT ALL
4 - RANDOM
5 - NORMAL PLAYBACK
REPEAT 1
REP
REP
ALBUM
REP
ALL
REPEAT
ALBUM
REPEAT
ALL
NORMAL
PLAYBACK
RAND
RANDOM
ÖZELLÝKLER
GENEL
Güç desteði : AC 230V ~ 50Hz
Frekans aralýðý : AM 525 - 1615kHz
FM 87.5 - 108MHz
(Özellikler haber verilmeden deðiþtirilebilirler.)
/