Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Inform II
ACCU-CHEK
®
Kan ŞeKeri İzleme SiStemi
Kullanıcı Kılavuzu
©2008 Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır. 05351421001 (01) -0708 TR
Kullanıcı Kılavuzu
AA
CCU-CCU-
C
HEKHEK
®
Inform II System
2
©2008 Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostik Sis.Tic.A.Ş.'ye aittir. Bu
belgedeki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. Roche Diagnostik Sis.Tic.A.Ş. bu belgenin içeriğindeki
teknik veya basım sürecine ait hatalardan veya eksiklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgenin hiçbir
bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak,
Diagnostik Sis.Tic.A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz.
Bu kılavuz ile ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin:
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS
Roche'un ticari markalarıdır.
Ölçüm cihazı, kod çip okuyucusu, baz ünitesi ve test stripleri dahil olmak üzere Accu-Chek Inform II
sisteminin özellikleri ve kullanımı aşağıdaki Birleşik Devletler Patentlerinin bir veya fazlasının kapsamı
altında olabilir: 5,352,351; 4,999,582, 5,997,817; 5,053,199; Re. 36,268; 5,438,271; 6,645,368;
4,891,319; 6,662,439; 5,122,244; 7,073,246; 7,276,146; 7,276,147. Başka ABD patentlerine
başvurulmuştur.
Son güncelleme: 2008-01
Ambalajda, cihazın üzerindeki tanıma plağında, pil takımı, baz ünitesi veya kod çip okuyucusunda,
aşağıd
a anlamlarıyla gösterilmiş sembollerle karşılaşabilirsiniz:
Dikkat (ekteki dosyalara bakın). Lütfen bu cihazla birlikte verilen kılavuzdaki güvenlik
ile ilgili notlara bakın
Saklama sıcaklığı
Son kullanma tarihi
Üretici
Lot numarası
Katalog numarası
In vitro tanıda kullanım için
Bu ürün, in vitro tıbbi tanı cihazlar ile ilgili 98/79/EC sayılı Direktifin gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Sistem, Kanada ve A.B.D güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır (UL LISTED,
UL 3101-1 ve CAN/CSA C22.2 no. 1010-1'e uygun olarak)
Güç kaynağı konektörü
LOT
IVD
7.5V 1.7A
3
1 Giriş 7
Başlamadan önce.................................................................................................................. 7
Kullanım amacı............................................................................................................... 7
Kullanımla ilgili önemli bilgi ............................................................................................ 7
Yardım gerekirse ............................................................................................................ 7
Sistem sizin için ne yapabilir?......................................................................................... 8
Güvenlik bilgisi ve ek bilgi ..................................................................................................... 9
Güvenlikle ilgili önemli bilgi........................................................................................... 10
Sistemin imha edilmesi................................................................................................. 10
Ürün güvenliği .............................................................................................................. 11
Genel bakım ................................................................................................................. 11
Baz ünitesi.................................................................................................................... 11
Aksesuar kutusu........................................................................................................... 11
Cihaz............................................................................................................................ 12
Pil Takımı ..................................................................................................................... 12
Dokunmatik ekran ........................................................................................................ 13
Lazer tarayıcı ................................................................................................................ 13
Kablosuz ağ bağlantısı (RF kartı) ................................................................................... 14
Sistem bileşenleri................................................................................................................ 16
Cihaza genel bakış .............................................................................................................. 17
Kod çip okuyucusuna genel bakış........................................................................................ 18
Baz ünitesine genel bakış.................................................................................................... 19
Aksesuar kutusuna genel bakış........................................................................................... 20
Reaktifler ve sarf malzemeleri ............................................................................................. 20
İlk ayarlama için talimatlar .................................................................................................. 21
2Açılış ve Kullanıcı ID Numarasının Girilmesi 23
Cihazın açılması
.................................................................................................................. 23
Kontrastın
ayarlanması ................................................................................................. 24
Arka ışığın anahtardan açılıp kapatılması ...................................................................... 24
RF kartının etkinleştirilmesi/etkisiz kılınması ................................................................. 25
Başlatma işleminin kapatılması..................................................................................... 26
Kullanıcı ID numarasının girilmesi........................................................................................ 26
Kullanıcı ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi .................................................. 27
Kullanıcı ID numarasının manuel olarak girilmesi .......................................................... 28
Şifrenin girilmesi........................................................................................................... 28
4
3 Hasta Glukoz Testi 29
Kan şekeri testi ile ilgili bilgi ............................................................................................... 29
Teste hazırlık ............................................................................................................... 29
Hasta glukoz testinin gerçekleştirilmesi.............................................................................. 30
Test prosedürüne genel bakış ...................................................................................... 30
Hasta ID numarasının girilmesi veya seçilmesi ............................................................. 30
Hasta ID numarasının manuel olarak girilmesi.............................................................. 32
Hasta ID numarasının bir listeden seçilmesi ................................................................. 33
Hasta ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi...................................................... 34
Test stribi kodunun onaylanması veya seçilmesi .......................................................... 35
Test striplerinin yerleştirilmesi ..................................................................................... 36
Kan numunesinin uygulanması. ................................................................................... 37
Sonuçlar ekranı............................................................................................................ 38
Yorumların eklenmesi .................................................................................................. 40
4 Glukoz Kontrol Testi 41
Glukoz kontrol testleri ile ilgili bilgi...................................................................................... 41
Glukoz kontrol testi aralıkları........................................................................................ 42
Glukoz kontrol testi sırasında saklanan bilgiler. ............................................................ 43
Kontrol solüsyonları ..................................................................................................... 43
Glukoz kontrol testi çalışılmasına hazırlanma ............................................................... 43
Glukoz kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi........................................................................ 44
Test prosedürüne genel bakış ...................................................................................... 44
Glukoz kontrol testinin başlatılması .............................................................................. 45
Kontrol solüsyonları
için lot numarasının
onaylanması veya seçilmesi .......................... 46
Test stribi kodunun onaylanması veya seçilmesi .......................................................... 47
Test striplerinin yerleştirilmesi ..................................................................................... 48
Kontrol solüsyonunun uygulanması .............................................................................. 49
Sonuçlar ekranı............................................................................................................ 50
Bir ACİL testin gerçekleştirilmesi.................................................................................. 51
5 Sonuç Hafızası 53
Hafızadaki test sonuçlarının görüntülenmesi....................................................................... 53
Test sonuçları için veri kayıtlarında saklanan bilgi ........................................................ 53
Hafızada saklanan sonuçların listesi............................................................................. 53
6 Test Stribi, Kontrol Solüsyonu ve Doğrusallık Solüsyonu Bilgisinin Cihazda Saklanması 55
Test stripleri hakkında bilginin saklanması.......................................................................... 55
Kod çipinden bilgisinin cihaza yüklenmesi.................................................................... 56
Test stribi verilerinin düzenlenmesi.............................................................................. 58
Kontrol solüsyon bilgisinin saklanması................................................................................ 61
Kontrol solüsyonunun lot numarasının girilmesi............................................................ 61
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi .............................. 64
Doğrusallık testi bilgisinin saklanması ................................................................................ 66
Doğrusallık testinin lot numarasının girilmesi ............................................................... 66
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi .............................. 68
5
7Doğrusallık Testi 71
Doğrusallık testleri ile ilgili bilgi ........................................................................................... 71
Doğrusallık testi aralıkları ............................................................................................. 71
Doğrusallık testi sırasında saklanan bilgiler................................................................... 72
Doğrusallık test kiti....................................................................................................... 72
Doğrusallık testi çalışılmasına hazırlık........................................................................... 72
Bir doğrusallık testinin gerçekleştirilmesi............................................................................. 73
Test prosedürüne genel bakış....................................................................................... 73
Bir doğrusallık testinin başlatılması............................................................................... 73
Doğrusallık test kitleri için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi........................ 74
Test stribi kodunun onaylanması veya seçilmesi ........................................................... 74
Test striplerinin yerleştirilmesi ...................................................................................... 75
Bir doğrusallık testi numunesinin uygulanması ............................................................. 76
Sonuçlar ekranı ............................................................................................................ 77
8 Yeterlilik Testi 79
Yeterlilik testleri ile ilgili bilgi ............................................................................................... 79
Yete
rlilik testi sırasında saklanan bilgiler....................................................................... 80
Bir yeterlilik testinin hazırlanması ................................................................................. 80
Bir yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi ................................................................................ 81
Test prosedürüne genel bakış....................................................................................... 81
Bir yeterlilik testinin başlatılması................................................................................... 81
Yeterlilik numune ID numarasının girilmesi ................................................................... 82
Test stribi kodunun onaylanması veya seçilmesi ........................................................... 82
Test striplerinin yerleştirilmesi ...................................................................................... 83
Yeterlilik numunesinin uygulanması .............................................................................. 84
Sonuçlar ekranı ............................................................................................................ 85
9 İlk Açılış 87
Baz ünitesinin bağlanması................................................................................................... 87
Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi.................................................................... 88
Pil takımının çıkarılması................................................................................................ 89
Pil takımının yerleştirilmesi ........................................................................................... 90
Cihazda ilk ayar................................................................................................................... 93
Menü genel bakış ......................................................................................................... 94
Setup (Kurulum) Menüsünün Açılması ................................................................................. 97
Tarih ve saat formatı ....................
....................................................................................... 98
Görüntüleme seçenekleri ve seçilebilir testler...................................................................... 99
Test stripleri seçenekleri ................................................................................................... 100
Glukoz kontrol testleri için seçenekler ............................................................................... 102
Değer aralıkları (normal, kritik, raporlanabilen) .................................................................. 103
Kullanıcı ID Girişi için Seçenekler....................................................................................... 104
Hasta ID seçenekleri.......................................................................................................... 105
Ayar şifresinin oluşturulması ............................................................................................. 106
Tarih ve saatin ayarlanması............................................................................................... 107
Bip sesi seçenekleri .......................................................................................................... 108
Sistem Kontrolü görüntüsü ................................................................................................ 109
6
10 Bakım ve Koruma 111
Saklama ve nakliye koşulları............................................................................................. 111
Genel çalışma koşulları .............................................................................................. 111
Saklama .................................................................................................................... 112
Temizleme ....................................................................................................................... 113
Temizleme maddeleri ................................................................................................ 113
Cihazın temizlenmesi................................................................................................. 114
Tarayıcı penceresinin temizlenmesi............................................................................ 114
Baz ünitesinin temizlenmesi....................................................................................... 115
Aksesuar kutusunun temizlenmesi............................................................................. 115
Dezenfeksiyon.................................................................................................................. 116
Cihazın dezenfekte edilmesi....................................................................................... 117
Baz ünitesinin dezenfekte edilmesi ............................................................................ 118
Aksesuar kutusunun dezenfekte edilmesi .................................................................. 119
Bakım aktivitelerinin kaydedilmesi.................................................................................... 120
11 Sorun giderme 121
Hata mesajı verilmeyen hatalar ve anormal durumlar................................................. 121
Hata mesajları............................................................................................................ 124
Cihazın sıfırlanması.................................................................................................... 126
12 Genel Ürün Bilgisi 127
Teknik veriler .................................................................................................................. 127
Roche Diagnostics irtibat bilgileri...................................................................................... 129
Bilgi servisi ................................................................................................................ 129
Ek bilgi............................................................................................................................. 131
Sipariş ...................................................................................................................... 131
Reaktifler ve Solüsyonlar............................................................................................ 131
Yazılım lisanslarıyla ilgili bilgi ..................................................................................... 132
AEk 133
Konfigürasyon seçenekleri tablosu.................................................................................... 133
Barkod örneği................................................................................................................... 141
BEk 143
Seçenek: Kablosuz ağ (WLAN) .......................................................................................... 143
Uygulama alanı .......................................................................................................... 143
Kablosuz bağ
lantıyla
etkinleşen fonksiyonlar.............................................................. 143
Dizin 145
Giriş
7
1Giriş
Başlamadan önce
Kullanım amacı Accu-Chek Inform II sisteminin, kan şekerinin izlenmesi için
venöz, kapiller, arteriyel ve yeni doğandan (kordon kanı dahil)
tam kan numunelerindeki kan şekeri seviyelerinin kantitatif
tayininde in vitro tanı için kullanılması amaçlanmıştır. Sistem
sağlık profesyonelleri tarafından kullanım içindir. Sağlık
profesyonelleri için sistem, kan şekerini ölçerek ve kan şekeri
ile şeker kontrol testleriyle ilgili kayıt tutma işlemlerini
otomatik hale getirerek kaliteli hasta bakımı sağlamanıza
yardımcı olan bir hasta başı ünitesidir.
Kullanımla ilgili önemli bilgi İlk test için sistemi kullanmadan önce, bu kullanıcı kılavuzunu
ve ilgili malzemelerin prospektüslerini okuyun.
Accu-Chek Inform II sistemini ilk kullanımdan önce
gereksinimlerinize göre ayarlamalısınız. Sistemi doğrudan
gösterge üzerinden veya uygun bir veri yönetim sistemi
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Gösterge üzerinden ayarlama
talimatları için Bölüm 9 “Cihazda ilk ayar” kısmına
bakın. Bir
veri yönetim sistemi ile konfigürasyon için Ek A kısmına
bakın.
Sistemi çalıştırmadan önce bu bölümdeki “Güvenlik bilgisi ve
ek bilgi” kısmını okuduğunuzdan emin olun.
Yardım gerekirse Sistemin kullanımı, ekran menüleri ve test gerçekleştirme
hakkında bilgi kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.
Ekranda görüntülenen hata mesajları, hatanın düzeltilmesiyle
ilgili bilgi veya talimatları içerir.
Accu-Chek Inform II sistemi hakkında bu kılavuzda
yanıtlanmayan tüm sorularınız için, lütfen Roche bölge
temsilcinizle irtibata geçin (bkz Bölüm 12). Sorun gidermeyi
hızlandırmak için, irtibata geçtiğinizde lütfen Accu-Chek
Inform II cihazınızı, seri numarası nı, bu kılavuzu ve ilgili
malzemeleri hazır bulundurun.
Giriş
8
Sistem sizin için ne yapabilir? Accu-Chek Inform II sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Kontrol solüsyonu ile beraber hasta kan şekeri testlerini
ve glukoz kontrol testlerini gerçekleştirin.
Uygulama için ilgili tüm verileri otomatik olarak
kaydeder. Bunlar:
Testin saati ve tarihi
Kullanıcı, hasta ve numuneler için ID numaraları
Kontrol solüsyonları, test stripleri ve doğrusallık
hakkında bilgi
Test sonuçları ve yorumları
Kalite güvencesi için, aşağıdaki alanlardaki bilgiler
toplanmalı, saklanmalı ve aktarılmalıdır:
Cihazlar
Test stripleri
Glukoz kontrol solüsyonları
–Doğrusallık solüsyonları
Test sonuçları
Giriş
9
Güvenlik bilgisi ve ek bilgi
Bu bölüm güvenlikle ilgili mesajların ve sistemin doğru
kullanımıyla ilgili bilginin Accu-Chek Inform II kılavuzunda
nasıl gösterildiğini açıklar. Lütfen bu kısımları dikkatle
okuyun.
Güvenlik ikaz sembolünün kendisi (bir sinyal sözcüğü
olmadan), genel tehlikelerinin farkına varılmasına yardımcı
olmak veya okuyucuyu ilgili güvenlik bilgisine yönlendirmek
için kullanılır.
UYARI
Kaçınılmazsa ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT
Kaçınılmazsa hafif veya orta dereceli yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
NOT
Kaçınılmazsa sistemde hasar verebilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.
İpuçları renkli bir arka plan üzerinde (simgesiz) görünür
ve konu hakkında yararlı ek bilgiler sağlar.
Giriş
10
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
Sistemin imha edilmesi
Kullanıcının yeterliliği
Sadece eğitim almış sağlık profesyonelleri Accu-Chek Inform
II sistemi çalıştırabilir. Kullanıcılar ayrıca çalışma, kalite
kontrol ve Accu-Chek Inform II sisteminin bakımı ile ilgili
kapsamlı talimatları öğrenmelidir.
UYARI
Enfeksiyona karşı koruma
Potansiyel bir enfeksiyon riski vardır. Testlerin birden fazla
hastada gerçekleştirilmesi için Accu-Chek Inform II sistemini
kullanan sağlık profesyonelleri insan kanına temas eden
herhangi bir nesnenin potansiyel enfeksiyon kaynağı
olduğunun bilincinde olmalıdır.
Eldiven kullanın.
Her bir hasta için yeni bir lanset ve ayrı bir lanset cihazı
kullanın. Kullanılmış lansetleri kapaklı, sağlam bir kap
içinde atın.
Hastadan alınan kullanı lmış test striplerini ve yeterlilik
testlerini kurumunuzun enfeksiyon kontrol ilkelerine
göre imha edin.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
UYARI
Potansiyel olarak biyolojik tehlikeli bir cihazdan
enfeksiyon
Accu-Chek Inform II sistemi veya bileşenleri potansiyel olarak
biyolojik tehlikeli atık şeklinde işleme tabi tutulmalıdır. Tekrar
kullanım, geri dönüşüm veya imhadan önce
dekontaminasyon (bir başka deyişle, temizleme,
dezenfeksiyon ve/veya sterilizasyonu içeren bir işlemler
kombinasyonu) gereklidir.
Sistemin veya bileşenleri uygun yerel düzenlemelere göre
imha edin veya Roche'a iade edin. Daha fazla bilgi için,
Roche temsilcinizle irtibata geçin.
Giriş
11
Ürün güvenliği Ürün güvenliğini sağlamak için aşağıdaki bilgilere dikkat edin:
Sistem sürekli çalışmaya uygundur.
Genel bakım
Baz ünitesi
Aksesuar kutusu
NOT
Sistem sıvıların zararlı girişine karşı korunmamıştır
(IEC 60529'a göre derecelendirme IP X0).
NOT
Sistemi sadece önerilen solüsyonlarla temizleyin. Başka
solüsyonların kullanımı hatalı işlemle ve olası sistem hatası
ile sonuçlanabilir. Cihazın ve baz ünitesinin temizleme veya
dezenfeksiyon işleminden sonra tamamen kuruduğundan
emin olun.
UYARI
Baz ünitesini hastaların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.
Baz ünitesi hasta alanlarında kullanım için değildir. Elektrik
şoku olasılığı.
NOT
Kolay taşıma için aksesuar kutusunu sapından tutarak
dikkatlice taşıyın. Kutuyu düşürmek veya çarpmak zarar
verebilir.
Giriş
12
Cihaz
Başka şekilde yapılandırılmadığı sürece, sistem 10
dakika hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak
kapanır (örneğin, ekrana dokunulmadan).
Cihazı uygun kanun ve düzenlemelere göre imha edin.
Bkz. “Sistemin imha edilmesi” sayfa 10.
Pil Takımı Cihaz, aktif bir baz ünitesine yerleştirilir yerleştirilmez
dolmaya başlayan yeniden doldurulabilir pil takımı içerir
(örneğin, bir güç kaynağına bağlandığında).
Pilleri kullanırken aşağıdaki genel güvenlik talimatlarını
izleyin:
Pilleri takarken veya imha ederken, üreticinin orijinal
paketini kullanın.
Pil takımını değiştirmeden önce cihazı her zaman
kapatın.
Battery Low (Pil Zayıf) uyarısı görüntülenirse, cihaz
tekrar dolum için en kısa zamanda baz ünitesine
yerleştirilmelidir.
Battery Critically Low (Pil Çok Zayıf) uyarısının
görüntülenmesi, cihazın tekrar dolum için derhal baz
ünitesine yerleştirilmesi gerektiğini belirtir.
NOT
Sadece Roche Diagnostics tarafından sağlanan özel olarak
tasarlanmış pil takımını kullanın. Herhangi başka bir pil tipi
kullanmak sisteme zarar verebilir.
Pil takımını normal ev atıklarıyla imha etmeyin. Accu-Chek
Inform II sisteminin bir bileşeni olduğundan potansiyel olarak
biyolojik tehlikeli şeklinde işleme tabi tutulmalıdır. Uygun
şekilde davranın. Bkz. “Sistemin imha edilmesi” sayfa 10.
Veri kaybını önlemek için pil takımını değiştirmeden önce
cihazdaki verileri kaydedin veya yükleyin (bkz. Bölüm 9).
Giriş
13
Dokunmatik ekran
Lazer tarayıcı Dahili barkod tarayıcı aktive edildiğinde bir lazer ışını yayar.
Dahili barkod tarayıcı IEC 60825-1:1993 + A1:1997'ye göre
Sınıf 1 lazerdir.
NOT
Ekran elemanlarına dokunmak için sadece parmağınızı
kullanın. Keskin uçlu bir nesne (örneğin, kalem ucu)
kullanmak dokunmatik ekrana zarar verebilir.
Sistemi doğrudan güneş ışığında kullanmayın.
Doğrudan güneş ışığı ekranın ömrünü ve işlevselliğini
olduğu kadar test striplerinin güvenilirliğini de
azaltabilir.
UYARI
Lazer tarayıcının aktif hale gelmesi için bir barkodun
bulunması gerekmez. Lazerler asla insan gözüyle doğrudan
temasa geçmemelidir.
Giriş
14
Kablosuz ağ bağlantısı (RF kartı) Kablosuz ağ bağlantısı için isteğe bağlı RF kartı, cihazin
verileri (test sonuçları, hasta ID numaraları, kullanıcı ID
numaraları, vb.), baz ünitesine yerleştirilmeden veri yönetim
sistemine göndermesine imkan verir. Cihaz Wireless Local
Area Network (WLAN - Kablosuz Yerel Alan Ağı) standardı IEEE
802.11b ile uyumludur.
Bu özellik sistem yöneticisi tarafından yapılandırılmalıdır.
Kablosuz yerel alan ağı bağlantılarını kullanmak için
kurumunuzun talimatlarını izleyin.
Bu fonksiyonun nasıl geçici olarak etkinleştirildiği veya
etkisizleştirildiği hakkında bilgi için bkz. sayfa 25.
Accu-Chek Inform II kan şekeri izleme sisteminin
Avrupa Birliği'nde kullanımıyla ilgili bilgi:
Accu-Chek Inform II kan şekeri izleme sisteminin dahili
kablosuz seçeneği (RF kartı) ile kullanımına bu kılavuzun
basıldığı tarihte Avrupa'da Belçika, Almanya, Büyük
Britanya, Hollanda ve İsveç'te izin verilmektedir. Diğer
Avrupa ülkelerindeki kullanım için, dahili RF kartının kayıt
durumunu sorgulamak için lütfen ilk olarak Roche ile
irtibata geçin.
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15 ve Industry Canada
RSS-210 ile uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula
bağlıdır:
(1) cihaz zararlı etkileşime neden olmamalıdır, ve
(2) cihaz, istenilmeyen işleme neden olabilecek
etkileşimler dahil, alınan bütün etkileşimleri kabul
etmelidir.
Bu ekipmanda yapılan, Roche Diagnostics Almanya
tarafından onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, bu ekipmanın işletilmesiyle ilgili FCC
yetkisini geçersiz kılabilir
Giriş
15
Bu ekipmanın, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B
Sınıfı dijital cihaz sınırları ile uyumlu olduğu test ediliş ve
ispatlanmıştır. Bu sınırlar, bulunulan yerde zararlı
interferanslara karşı güvenilir koruma sağlamak için
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi
oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulup
kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı etkileşime neden
olmaz. Ancak, bu etkileşimin belirli bir kurulumla
meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Ekipman, açılıp
kapandığında belirlenecek şekilde, radyo veya televizyon
alıcılarında zararlı etkileşime neden oluyorsa, kullanıcı
aşağıdaki ölçümlerden biri veya daha fazlası tarafından
ge
len etkileşimi düzeltmeyi denemeye teşvik edilir:
•Alıcı anteninin yerini değiştirin veya anteni yeniden
yerleştirin.
Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
•Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir
devredeki prize bağlayın.
•Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışın.
Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.
Radyo frekans radyasyona maruz kalma bilgisi:
Bu ekipman, kontrol altına alınmamış bir çevre için
konulan FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile
uyumludur. Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında
en az 20 cm uzaklık olacak şekilde yerleştirilmeli ve
çalıştırılmalıdır.
Bu verici, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte
yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.
Giriş
16
Sistem bileşenleri
Sistem Accu-Chek Inform II aşağıdaki bileşenleri ve
aksesuarları içerir:
A Ölçüm cihazı
B Kod çip okuyucusu
C Güç kaynağı olan baz ünitesi
D Aksesuar kutusu (sarf malzemelerle birlikte, içinde
bulunmaz)
Sistem iki farklıntemle yapılandırılabilir:
1 Cihaz üzerindeki Kurulum fonksiyonu ile konfigürasyon
(bkz. Bölüm 9)
2 Veri yönetim sistemi ile konfigürasyon.
Not: Tüm seçeneklerin cihaz üzerindeki Kurulum fonksiyonu
ile yapılandırılabildiğini not edin.
Cihaz, sistem içinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
Dokunmatik ekran ve on/off (açık/kapalı) tuşu
aracılığıyla başlıca kullanıcı arayüzü olarak kullanılır
Glukoz testlerini gerçekleştirir
Barkodları (strip lotları, hasta ve kullanıcı D numarası)
desteklenen birçok formatta tarar
Hasta testlerinden ve kontrol testlerinden alınan test
sonuçlarını görüntüler
Saklanan verileri, kablosuz iletişim (WLAN, isteğe bağlı)
veya baz ünitesi (LAN) aracılığıyla veri yönetim
sistemine aktarır.
A
B
C
D
Giriş
17
Cihaza genel bakış
Cihazda aşağıdaki elemanlar bulunur:
1 Test stribi portu
Test stribini buraya yerleştirin.
2 Dokunmatik ekran
(dokunmaya duyarlı ekran)
Bu ekran, hasta testlerini, kontrol testlerini
gerçekleştirmenizi ve sonuçları görmenizi sağlar. Bu
fonksiyonlardan birini seçmek için sadece ekrandaki
tuşa dokunun.
3 On/Off (Açık/Kapalı) tuşu
Cihazı açmak veya kapamak için bu tuşa basın. Buna ek
olarak, bu tuşla arka ışığı etkinleştirebilir veya etkisiz
hale getirebilirsiniz.
4 Barkod tarayıcı (lazer)
Entegre edilmiş barkod tarayıcı, kullanıcı ve hasta ID
numaralarını okumak için kullanılabilir.
5 Pil Takımı
Cihaza güç verir.
6 Reset (Sıfırlama) tuşu
Cihazı sıfırlamak için bu tuşu kullanın. Sıfır
lama işlemi
konfigürasyonu değiştirmez.
7 Doldurma bağlantıları
Bu bağlantılar, cihaz baz ünitesindeyken pillerin
doldurulması için kullanılır.
8 Kızılötesi arayüzü
Kod çip okuyucusu ve baz ünitesi ile veri iletişimini
kolaylaştırır.
9 RF kartı kapağı
Cihazın bu seçenekle donatılmışsa, kablosuz ağ
(WLAN) RF kartı bu kapağın altına yerleştirilmiştir.
1
2
3
4
5
8
7
6
9
Giriş
18
Kod çip okuyucusuna genel bakış
Test stribi şişeleri bir kod çipi içerir. Bu kod çipi, kod çip
okuyucusu ile okunur ve veri cihazına gönderilir. Kod çip
okuyucusu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 6.
Kod çip okuyucusunda aşağıdaki elemanlar bulunur:
10 Kod çip yuvası
11 Durum görüntülemek için LED
12 Kod dosyasını cihaza aktarmak için kızılötesi pencere
10
11
12
Giriş
19
Baz ünitesine genel bakış
Baz ünitesinin iki amacı vardır:
Cihazın pil takımı nı doldurmak.
İletişimi bir veri yönetim sistemi ile desteklemek.
İletişimi bir bilgisayar ile desteklemek.
İletişim için bir USB ve Ethernet (RJ45) portu mevcuttur.
Baz ünitesinde aşağıdaki elemanlar bulunur:
13 Doldurma bağlantıları
14 Cihaz ile iletişim için kızıtesi pencere
15 Durum ekranı (güç bağlandığında yanar), şarj
göstergesi:
Turuncu renkte yanar: Güç kaynağı bağlıdır, uygulama
başlar
–Yeşil renkte yanar: Hazır
Turuncu renkte yanıp söner: Hata
Mavi renkte yanar: Konfigürasyon modu
Elektriksel bağlantılar baz ünitesinin arkasına yerleştirilmiştir
(daha iyi bir görüntü için taşınabilir duvar altlığı saydam
gösterilmiştir)
16 Ağ bağlantısı (LAN, RJ45)
17 USB bağlantısı
18 Sağla
nan güç kaynağı ünitesi için jak
19 Duvar kurulumu için taşınabilir montaj düzeneği
Baz ünitesinin bağlanması konusunda, bkz. Bölüm 9.
14
13
15
19
16 17 18
15
/