Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu
Revizyon geçmişi
Kılavuz versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2008-01 Yeni belge
Versiyon 2.0 2009-08 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 02.00
Versiyon 3.0 2010-09 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 03.00
Versiyon 4.0 2012-11 Güncelleme, yeni yazılım sürümü 03.04 (OTS, OTE),
revizyon Temizlik/Dezenfeksiyon bölümü; çeşitli düzenleme
revizyonları
Versiyon 5.0 2013-09 Yeni ölçüm cihazı donanımına geçiş: 2D barkod tarayıcısı,
kablosuz LAN seçeneğinde değişiklikler (entegre WLAN bile-
şeni ile değiştirilen ayrı yerleştirilebilir RF kartı), yeni pil takımı.
Yazılım 04.00 güncellemesi; çeşitli düzenleme revizyonları.
Versiyon 6.0 2017-03 04.01 yazılımı ve düşük güç simgeleri uygulandı; yazılım 04.02
güncellemesi; “Sisteme genel bakış” bölümünde yeni Base
Unit; yeni bölüm “… yenilikler”; eski Base Unit için yeni Ek E;
çeşitli düzenleme revizyonları.
0 5351421001 (05) 2017-03 TR
Kullanıcı Kılavuzu
Versiyon 6.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
© 2008–2017, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin hiçbir
bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak, Roche
Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz içinde bulunan tüm bilgilerin
basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics mümkün olan her türlü çabayı göster-
miştir. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün geliştirmenin bir parçası olarak haber vermek-
sizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuz ile ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS Roche'un ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifika markasıdır.
Ambalajda, ölçüm cihazının üzerindeki tanıma plağında, pil takımı, baz ünitesi veya kod çip okuyucusunda,
aşağıda anlamlarıyla gösterilmiş sembollerle karşılaşabilirsiniz:
WLAN özelliği olan ölçüm cihazlarında:
Diğer WLAN sertifikaları için, pil bölmesinin altındaki etikete ve cobas.com sitesinde bulunan
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı için WLAN kayıt bilgileri” ekine bakın.
Dikkat, birlikte verilen belgelere bakın. Bu ürünle birlikte verilen kullanım yönergelerindeki
güvenlikle ilgili notlara bakın.
Sıcaklık sınırlaması (Saklama sıcaklığı)
Üretici
Üretim tarihi
Katalog numarası
In vitro tıbbi tanı cihazı
Küresel ticari ürün numarası
Seri numarası
Bu ürün, in vitro tıbbi tanı cihazları ile ilgili 98/79/EC, radyo ve telekomünikasyon terminal
ekipmanı (R&TTE) ile ilgili 1999/5/EC sayılı Avrupa Direktiflerinin gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Sistem, Kanada ve ABD güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır (UL LISTED
, UL 61010-1 ve
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1'e uygun olarak).
Güç kaynağı bağlantısı (Base Unit Light)
Güç kaynağı bağlantısı (Base Unit)
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur.
Bu uyum işareti, ürünün uygun standartla uyumlu olduğunu belirtmesinin yanı sıra,
ekipmanla üretici, ithalatçı veya sorumlu acente arasında uyum için ve Avustralya ve
Yeni Zelanda pazarına girmesi için izlenebilir bir bağlantı oluşturur.
IVD
SN
7.5V 1.
7
12V 1,25
A
6.0 yayın versiyonundaki yenilikler
Bu bölüm, Kullanıcı Kılavuzu versiyon 5 ile versiyon 6
arasındaki tüm önemli değişikliklerle ilgili genel bir
bakış sunar. Silme işlemleri veya küçük düzeltmeler
listelenmemiştir.
04.01 yazılımı 04.01 yazılımındaki yeni özelliklerin ve ekteki değişiklik-
lerin (İngilizce ana belge 0 7466161001 (01) 2015-03 EN
ve sağlanan tüm çevirileri) açıklaması uygulandı.
Kontrol, yeterlilik ve lineerite testleri için numune
uygulanmasını istemek amacıyla kullanılan yeni
simge (yanıp sönen mavi damlalı şişe). Örneğin,
bkz. sayfa 78, “Kontrol solüsyonunun uygulanması”.
Tarayıcının etkinleştirilmesi ve barkod okuma ara-
sında ayarlanabilir gecikme (PreAimer Gecikme).
Bkz. “Barkod Konfigürasyonu” bölümü, sayfa 192.
Daha fazla barkod tipi desteği. Bkz. “Barkod
Konfigürasyonu” bölümü, sayfa 192.
Lityum-iyon (Li-ion) pillerle ilgili ek bilgiler
(Elektrik çarpması, yangın ve patlamaları engel-
leme; Pil takımının neden olabileceği tehlikeler).
Bkz. 1.2 bölümü.
Nakliye ile ilgili bilgiler. Bkz. sayfa 146.
şük güç simgeleri Pil takımının gücü azalıyorsa veya düzgün şekilde şarj
olmuyorsa, ölçüm cihazında bir dizi düşük güç simgesi
görüntülenir. Bkz. “Düşük güç simgeleri” bölümü,
sayfa 167.
Yeni güvenlik mesajı düzeni Bu kılavuzdaki güvenlik mesajlarının sunumu güncel-
lenmiştir. Bkz. 1.2 “Önemli güvenlik talimatları ve ek
bilgiler” bölümü.
Test prensibi Ölçüm cihazı tarafından kullanılan test prensibinin
ıklaması. Bkz. sayfa 17.
04.02 yazılımı şteri geri bildirimine göre yeni özellikler eklenmiştir ve
mevcut özellikler geliştirilmiştir.
İzolasyon odası iş akışlarının desteklenmesi. Hasta
ID'sini taramadan önce test strip şişesini tarayın.
Bkz. sayfa 51.
Otomatik kapanış gerçekleşmesi durumunda,
sonuçlar otomatik olarak bir standart yorum ile
işaretlenir. Bkz. sayfa 22.
Ölçüm cihazını tamamen kapatma. Bkz. sayfa 23.
Kablosuz bağlantısı etkinleştirildiğinde, sinyal gücü
çubukları bağlantı kalitesini gösterir. Bkz. sayfa 45.
Doğum tarihi (DOB) şimdi hasta glukoz testi
ekranlarında görüntülenebilir. Bkz. sayfa 59.
Hasta ID doğrulama. Bkz. sayfa 188.
Ayarlanabilir QC lockout. Bkz. sayfa 57.
Ayrı hasta ve KK sonucu yorum ayarları mevcuttur.
Bkz. sayfa 80.
Hasta bilgilerini sil fonksiyonu yeni bir Servis
menüsüne taşınmıştır. Bkz. sayfa 162.
OTS iş akışı: ekrandaki değerlendirme düğmeleri
daha büyüktür ve kullanımları daha kolaydır.
Bkz. sayfa 229.
Pil takımının değiştirilmesi ile ilgili iş akışı
değiştirilmiştir. Bkz. sayfa 122.
Accu-Chek Inform II Base Unit
Yeni donanımlı ve yazılımlı Accu-Chek Inform II
Base Unit (REF 07671717190) bu kılavuzda eski
sürümün (REF 05060290001) yerini almıştır.
Eski Accu-Chek Inform II Base Unit ürününe genel
bakış ve teknik bilgiler Ek E'ye taşınmıştır.
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
9
6.0 yayın versiyonundaki yenilikler 6
04.01 yazılımı........................................................................................................................................ 6
şük güç simgeleri......................................................................................................................... 6
Yeni güvenlik mesajı düzeni .......................................................................................................... 6
Test prensibi......................................................................................................................................... 6
04.02 yazılımı........................................................................................................................................ 7
Accu-Chek Inform II Base Unit..................................................................................................... 7
1 Giriş 15
1.1
Başlamadan önce..................................................................................................................................... 15
Kullanım amacı.................................................................................................................................. 15
Kullanımla ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 15
Yardım gerekirse.............................................................................................................................. 16
Bu kılavuzdaki “baz ünitesi” kullanımına dikkat edin......................................................... 16
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat edin.......................................................................................... 16
Sistem sizin için ne yapabilir? ..................................................................................................... 17
Test prensibi....................................................................................................................................... 17
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler........................................................................................ 18
Güvenlikle ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 19
Sistemin imha edilmesi .................................................................................................................. 21
Ürün güvenliği................................................................................................................................... 21
Genel bakım....................................................................................................................................... 21
Aksesuar kutusu............................................................................................................................... 22
Ölçüm cihazı ...................................................................................................................................... 22
Ölçüm cihazını kapatma................................................................................................................ 22
Otomatik kapanış ............................................................................................................................. 22
Ölçüm cihazını tamamen kapatma............................................................................................ 23
Otomatik tamamen kapatma ....................................................................................................... 23
Pil takımı .............................................................................................................................................. 23
Dokunmatik ekran ........................................................................................................................... 26
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)............................................................................................ 26
Elektrostatik boşalma (ESD)......................................................................................................... 27
Kablosuz bağlantı............................................................................................................................. 28
Radyo frekans radyasyona maruz kalma bilgisi ................................................................... 28
Yerel ağ: yetkisiz erişimden korunma ...................................................................................... 30
Kablolu ağ bağlantı
sı ......................................................................................................................
30
1.3 Sistem bileşenleri ..................................................................................................................................... 32
1.4 Ölçüm cihazına genel bakış................................................................................................................. 34
1.5 Kod çip okuyucusuna genel bakış..................................................................................................... 36
1.6 Accu-Chek Inform II Base Unit Ürününe Genel Bakış............................................................... 37
1.7 Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcıya Genel Bakış .......................................................... 39
1.8 Aksesuar kutusuna genel bakış ......................................................................................................... 40
1.9 Reaktifler ve sarf malzemeleri ............................................................................................................. 40
1.10 İlk ayarlama için talimatlar.................................................................................................................... 41
10
2Başlatma ve kullanıcı ID numarasının girilmesi 43
2.1 Ölçüm cihazını başlatma ....................................................................................................................... 43
Görüntünün ayarlanması ............................................................................................................... 44
Kablosuz bağlantının etkinleştirilmesi/etkisiz kılınması..................................................... 44
Başlatma işleminin kapatılması................................................................................................... 46
2.2 Kullanıcı ID numarasının girilmesi..................................................................................................... 46
Kullanıcı ID numarasının barkod tarayıcısıyla girilmesi..................................................... 47
Kullanıcı ID numarasının manuel olarak girilmesi............................................................... 48
Şifrenin girilmesi............................................................................................................................... 48
3 Hasta glukoz testi 49
3.1
Kan şekeri testi ile ilgili bilgi................................................................................................................. 49
Teste hazırlık ...................................................................................................................................... 49
3.2 Hasta glukoz testinin gerçekleştirilmesi.......................................................................................... 51
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 51
İzolasyon odası iş akışı ................................................................................................................... 51
Hasta ID numarasının girilmesi veya seçilmesi..................................................................... 52
Hasta ID numarasının manuel olarak girilmesi..................................................................... 54
Hasta ID numarasının bir listeden seçilmesi.......................................................................... 55
Hasta ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi........................................................... 56
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 57
Hasta tanımlama bilgileri............................................................................................................... 59
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 60
Kan numunesinin alınması ........................................................................................................... 61
Kan numunesinin uygulanması................................................................................................... 62
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 63
Yorumların eklenmesi..................................................................................................................... 66
Ek hasta testi...................................................................................................................................... 68
4 Glukoz kontrol testi 69
4.1
Glukoz kontrol testleri ile ilgili bilgi ................................................................................................... 69
Glukoz kontrol testi aralıkları ....................................................................................................... 70
Glukoz kontrol testi sırasında saklanan bilgiler.................................................................... 71
Kontrol solüsyonları......................................................................................................................... 72
Glukoz kontrol testi çalışılmasına hazırlanma ....................................................................... 72
4.2 Glukoz kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi.................................................................................. 73
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 73
Glukoz kontrol testinin başlatılması .......................................................................................... 74
Kontrol solüsyonları için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ....................... 75
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 76
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 77
Kontrol solüsyonunun uygulanması .......................................................................................... 78
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 79
Bir ACİL testinin gerçekleştirilmesi............................................................................................ 81
11
5 İnceleme sonuçları 83
5.1 Bellekteki test sonuçlarının görüntülenmesi ................................................................................. 83
Test sonuçları için veri kayıtlarında saklanan bilgi.............................................................. 83
Hafızada saklanan sonuçların listesi......................................................................................... 84
6 Test stribi, kontrol solüsyonu ve lineerite solüsyonu
bilgisinin ölçüm cihazında saklanması 87
6.1
Test stripleri hakkında bilginin saklanması .................................................................................... 87
Kod çipi bilgisinin ölçüm cihazına aktarılması ...................................................................... 88
Test stribi verilerinin düzenlenmesi........................................................................................... 91
6.2 Kontrol solüsyon bilgisinin saklanması............................................................................................ 94
Kontrol solüsyonunun lot numarasının girilmesi.................................................................. 94
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi............................ 97
6.3 Lineerite testi bilgisinin saklanması .................................................................................................. 99
Lineerite testinin lot numarasının girilmesi............................................................................ 99
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi......................... 101
7 Lineerite testi 103
7.1
Lineerite testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................ 103
Lineerite testi aralıkları................................................................................................................ 104
Lineerite testi sırasında saklanan bilgiler............................................................................. 104
Lineerite test kiti............................................................................................................................ 105
Lineerite testi çalışılmasına hazırlık........................................................................................ 105
7.2 Bir lineerite testinin gerçekleştirilmesi.......................................................................................... 106
Test prosedürüne genel bakış.................................................................................................. 106
Bir lineerite testinin başlatılması ............................................................................................. 106
Lineerite test kitleri için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ..................... 107
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi................................................................. 107
Test striplerinin yerleştirilmesi.................................................................................................. 108
Bir lineerite testi numunesinin uygulanması....................................................................... 109
Sonuçlar ekranı.............................................................................................................................. 110
8 Yeterlilik testi 111
8.1
Yeterlilik testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................ 111
Yeterlilik testi sırasında saklanan bilgiler............................................................................. 112
Bir yeterlilik testinin hazırlanması ........................................................................................... 112
8.2 Bir yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi ......................................................................................... 113
Test prosedürüne genel bakış.................................................................................................. 113
Bir yeterlilik testinin başlatılması............................................................................................. 113
Yeterlilik numune ID numarasının girilmesi........................................................................ 114
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi................................................................. 114
Test striplerinin yerleştirilmesi.................................................................................................. 115
Yeterlilik numunesinin uygulanması...................................................................................... 116
Sonuçlar ekranı.............................................................................................................................. 117
12
9 İlk açılış 119
9.1 Baz ünitesinin bağlanması ................................................................................................................ 119
9.2 Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi ......................................................................... 121
Pil takımının çıkarılması .............................................................................................................. 122
Pil takımının yerleştirilmesi ........................................................................................................ 124
9.3 Ölçüm cihazının takılması .................................................................................................................. 126
9.4 Ölçüm cihazında ilk ayar .................................................................................................................... 128
Menü genel bakış ......................................................................................................................... 129
9.5 Kurulum menüsünün açılması ......................................................................................................... 132
9.6 Tarih ve saat formatı............................................................................................................................. 133
9.7 Görüntüleme seçenekleri ve seçilebilir testler ........................................................................... 134
9.8 Test stripleri seçenekleri..................................................................................................................... 135
9.9 Glukoz kontrol testleri için seçenekler.......................................................................................... 137
9.10 Değer aralıkları (normal, kritik, raporlanabilir)........................................................................... 139
9.11 Kullanıcı ID girişi için seçenekler .................................................................................................... 140
9.12 Hasta ID seçenekleri ............................................................................................................................ 141
9.13 Kurulum şifresinin oluşturulması..................................................................................................... 142
9.14 Tarih ve saatin ayarlanması ............................................................................................................... 143
9.15 Bip sesi seçenekleri.............................................................................................................................. 144
10 Bakım ve koruma 145
10.1
Saklama ve nakliye koşulları ............................................................................................................. 145
Genel çalışma koşulları ............................................................................................................... 145
Nakliye............................................................................................................................................... 146
Saklama............................................................................................................................................. 147
10.2 Accu-Chek Inform II sistemini temizleme/dezenfekte etme................................................. 147
Uygun temizlik/dezenfeksiyon maddeleri ............................................................................ 148
Ölçüm cihazının temizlenmesi/dezenfekte edilmesi........................................................ 149
Nasıl temizlemeli/dezenfekte etmeli ...................................................................................... 151
Barkod tarayıcısı penceresinin temizlenmesi...................................................................... 153
Baz ünitesinin temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ............................................................ 153
Aksesuar kutusunun temizlenmesi/dezenfekte edilmesi............................................... 154
Kod çip okuyucusunun temizlenmesi.................................................................................... 155
Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcının temizlenmesi ........................................... 155
10.3 Bakım aktivitelerinin kaydedilmesi ................................................................................................. 156
10.4 Tanılama görüntüsü ............................................................................................................................. 158
10.5 İndirme kilidi özelliğinin açılması .................................................................................................... 160
10.6 Servis menüsü ........................................................................................................................................ 162
Hasta bilgilerinin silinmesi......................................................................................................... 162
11 Sorun giderme 163
Hata mesajı verilmeyen hatalar ve anormal durumlar
..................................................... 163
şük güç simgeleri .................................................................................................................... 167
ılan mesajlar............................................................................................................................... 168
Ölçüm cihazının sıfırlanması ..................................................................................................... 170
13
12 Genel ürün bilgisi 173
12.1 Teknik veriler ......................................................................................................................................... 173
12.2 Ek bilgi....................................................................................................................................................... 177
Sipariş ............................................................................................................................................... 177
Accu-Chek Inform II kullanıcı kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu.............................. 179
Reaktifler ve solüsyonlar............................................................................................................. 179
Ürün sınırlamaları.......................................................................................................................... 179
Garanti............................................................................................................................................... 179
Yazılım lisanslarıyla ilgili bilgi ................................................................................................... 180
Roche ile iletişim ........................................................................................................................... 181
A Ek 183
A.1
Konfigürasyon seçenekleri tablosu ................................................................................................ 183
A.2 Barkod sembolojileri örneği .............................................................................................................. 195
B Ek 199
B.1
Seçenek: Kablosuz ağ (WLAN)........................................................................................................ 199
İlk not................................................................................................................................................. 199
Geri plan ........................................................................................................................................... 199
Teknik uygulamalar...................................................................................................................... 200
RF'ye özel işlevler ve etkili performans talepleri................................................................ 202
CDiğer test girişine ek 205
C.1
Başlamadan önce.................................................................................................................................. 205
Tanım ................................................................................................................................................. 205
C.2 Diğer test girişine (OTE) genel bakış............................................................................................. 206
Giriş .................................................................................................................................................... 206
C.3 Diğer hasta testlerinin kaydedilmesi.............................................................................................. 209
C.4 Diğer kontrol testlerinin kaydedilmesi .......................................................................................... 216
Giriş .................................................................................................................................................... 216
Diğer kontrol testi aralıkları....................................................................................................... 216
Saklanan kontrol bilgileri............................................................................................................ 216
Uyarı mesajları................................................................................................................................ 222
C.5 Diğer test sonuçlarının incelenmesi............................................................................................... 223
C.6 Diğer test girişi konfigürasyon seçenekleri................................................................................. 226
D Gözlem. test sırasına ek 227
Gözlem. test sırası (OTS)
............................................................................................................ 227
OTS işlevinin kullanılması........................................................................................................... 228
E Accu-Chek Inform II Base Unit (eski sürüm) için ek 231
E.1
Eski donanıma sahip baz ünitesine genel bakış........................................................................ 231
E.2 Baz ünitesinin bağlanması (eski sürüm) ..................................................................................... 233
E.3 Baz ünitesinin temizlenmesi/dezenfekte edilmesi (eski sürüm) ......................................... 233
E.4 Teknik veriler ......................................................................................................................................... 234
Dizin 235
14
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
Giriş1
15
1 Giriş
1.1 Başlamadan önce
Kullanım amacı Accu-Chek
®
Inform II sisteminin, kan şekerinin izlenmesi
için venöz, kapiler, arteriyel ve yeni doğandan tam kan
numunelerindeki kan şekeri seviyelerinin kantitatif tayi-
ninde in vitro tanı için kullanılması amaçlanmıştır. Sistem
sağlık profesyonelleri tarafından kullanım içindir. Sağlık
profesyonelleri için sistem, kan şekerini ölçerek ve kan
şekeri ile şeker kontrol testleriyle ilgili kayıt tutma işlem-
lerini otomatik hale getirerek kaliteli hasta bakımı sağla-
manıza yardımcı olan bir hasta başı ünitesidir.
Kullanımla ilgili önemli bilgi İlk test için sistemi kullanmadan önce, bu kullanıcı kılavu-
zunu ve ilgili malzemelerin prospektüslerini okuyun.
Accu-Chek Inform II sistemini ilk kullanımdan önce
gereksinimlerinize göre ayarlamalısınız. Sistemi doğrudan
ölçüm cihazı üzerinden veya uygun bir veri yönetim sis-
temi kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ölçüm cihazı üzerinden
ayarlama için bkz. Bölüm 9 “Ölçüm cihazında ilk ayar”.
Bir veri yönetim sistemi yoluyla konfigürasyon için Ek A
kısmına bakın.
Sistemi çalıştırmadan önce bu bölümdeki “Önemli
güv
enlik talimatları ve ek bilgiler” kısmını okuduğunuz-
dan emin olun.
16
Yardım gerekirse Sistemin kullanımı, ekran menüleri ve test gerçekleştirme
hakkında bilgi kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.
Ekranda görüntülenen hata mesajları, hatanın düzeltilme-
siyle ilgili bilgi veya talimatları içerir.
Accu-Chek Inform II sistemi hakkında bu kılavuzda yanıt-
lanmayan tüm sorularınız için, lütfen Roche bölge temsil-
cinizle irtibata geçin (bkz. Bölüm 12). Sorun gidermeyi
hızlandırmak için, irtibata geçtiğinizde lütfen Accu-Chek
Inform II ölçüm cihazınızı, seri numarasını, bu kılavuzu ve
ilgili malzemeleri hazır bulundurun. Ölçüm cihazıyla ilgili
bir iletişim hatasından şüpheleniyorsanız, Accu-Chek
Inform II Base Unit seri numaranızı da sorun giderme
durumunda müşteri destek grubumuzun yardımcı olması
için hazır bulundurun.
Bu kılavuzdaki “baz ünitesi”
kullanımına dikkat edin
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat
edin
Aksi belirtilmedikçe, “baz ünitesi” terimi hem
Accu-Chek Inform II Base Unit'e, hem de Accu-Chek
Inform II Base Unit Light'a karşılık gelir.
Bu kılavuzda yer alan şekillerde iki farklı el görülmektedir:
Eldivensiz el Eldivenli el
Ekrandaki şekiller arasında yer alan kesikli ok bu
şekilde bazı ekranların atlandığını belirtir.
Giriş1
17
Sistem sizin için ne yapabilir? Accu-Chek Inform II sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Kontrol solüsyonu ile beraber hasta kan şekeri test-
lerini ve glukoz kontrol testlerini gerçekleştirin.
Uygulama için ilgili tüm verileri otomatik olarak
kaydedin; bunlar arasında:
Testin saati ve tarihi
Kullanıcı, hasta ve numuneler için ID numaraları
Kontrol solüsyonları, test stripleri ve lineerite
hakkında bilgi
Test sonuçları ve yorumları
Hasta test sonuçlarını, kalite kontrolü test sonuç-
larını ve bazı ölçüm dışı manuel testler için reaktif
bilgilerini kaydedin.
Kalite güvencesi için, aşağıdaki alanlardaki bilgiler
toplanmalı, saklanmalı ve aktarılmalıdır:
Ölçüm cihazları
Test stripleri
Glukoz kontrol solüsyonları
Lineerite solüsyonları
Test sonuçları
Test prensibi Test stribi üzerinde bulunan bir enzim, kan numunesin-
deki glukozu glukonolaktona dönüştürür. Bu reaksiyon
ölçüm cihazı tarafından yorumlanan ve kan şekeri sonu-
cuna dönüştürülen zararsız bir DC elektrik akımı üretir.
Numune ve ortam koşulları ayrıca AC ve DC sinyalleri
kullanılarak da değerlendirilir.
Daha fazla ayrıntı için test strip prospektüsüne bakın.
18
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler
Bu bölümde, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzunda
güvenlik ile ilgili mesajların ve sistemin doğru şekilde
kullanılması ile ilgili bilgilerin nasıl sunulduğu açıklan-
maktadır. Bu bölümleri dikkatle okuyun.
Belirli tehlikeler için bu semboller ve sinyal sözcükleri
kullanılır:
Güvenlik ikaz sembolü, tek başına kullanıldığında (sinyal
sözcüğü olmadan) genel tehlikelerin farkına varılmasını
sağlar veya okuyucuyu ilgili güvenlik bilgilerine
yönlendirir.
UYARI
Kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT
Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta dereceli yaralan-
mayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
ÖNEMLİ
Kaçınılmadığı takdirde, sistemde hasara sebep olabilecek
tehlikeli bir durumu belir
tir.
Güvenlik ile ilgili olmayan önemli bilgiler, renkli bir
arkaplan üzerinde (sembol olmadan) gösterilir. Burada,
ölçüm cihazının doğru kullanımı hakkında ek bilgiler ve
yararlı ipuçları yer almaktadır.
Giriş1
19
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
Kullanıcının yeterliliği
Sadece eğitimli sağlık profesyonelleri Accu-Chek
Inform II sistemini çalıştırabilir. Kullanıcılar ayrıca çalışma,
kalite kontrol ve Accu-Chek Inform II sisteminin bakımı
ile ilgili kapsamlı talimatları öğrenmelidir.
UYARI
Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı
korunma
Testlerin gerçekleştirilmesi için Accu-Chek Inform II sis-
temini kullanan sağlık profesyonelleri insan kanına temas
eden herhangi bir nesnenin potansiyel enfeksiyon kay-
nağı olduğunun bilincinde olmalıdır. Accu-Chek Inform II
sistemini işleme alırken veya kullanırken kullanıcıların
standart önlemlere bağlı kalması gerekir. Bu sistemin tüm
parçaları potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilmelidir; has-
talar arasında, hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında
kan yoluyla bulaşan patojenleri iletebilirler.
Eldiven kullanın. Her hasta testinde yeni bir çift temiz
eldiven kullanın.
Yeni bir çift eldiven takmadan ve bir sonraki hasta
testini gerçekleştirmeden önce ellerinizi sabun ve
suyla iyice yıkayın.
Her bir hasta için otomatik devre dışı kalan tek
kullanımlık ayrı bir lanset cihazı kullanın.
Kullanılmış lansetleri kapaklı, sağlam bir kap içine
atın.
Hastadan alınan kullanılmış test striplerini ve yeterlilik
testlerini kurumunuzun enfeksiyon kontrol ilkelerine
göre imha edin.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
20
DİKKAT
Reaktifler ve diğer çalışma solüsyonlarının neden
olduğu alerji veya yaralanma
Reaktifler, deterjanlar, temizlik/dezenfeksiyon solüsyon-
ları veya diğer çalışma solüsyonlarına doğrudan temas
edilmesi ciltte tahrişe veya iltihaba neden olabilir.
Her zaman koruyucu eldiven takın.
Reaktiflerin ve temizlik/dezenfeksiyon solüsyonlarının
ambalaj eklerinde verilen dikkat notlarını gözden
geçirin.
Reaktif, kontrol, lineerite veya temizlik/dezenfeksiyon
solüsyonunun cildinize temas etmesi durumunda,
derhal suyla yıkayın.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
UYARI
Elektrik çarpması, yangın ve patlamaları engelleme
Yalnızca Roche'un orijinal aksesuarlarını (kablolar,
güç kaynağı üniteleri, pil takımları ve yedek parçalar)
kullanın. Üçüncü taraf kablolar, güç kaynağı üniteleri
ve pil takımları pil takımının patlamasına veya ölçüm
cihazında hasara neden olabilir.
Gevşek güç soketleri veya hasarlı güç kaynağı ünite-
leri, kablolar, fişler veya pil takımları kullanmayın.
Güç kaynağı ünitesinde, baz ünitesi şarj bağlantıla-
rında veya pil takımında kısa devre yaptırmayın.
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazını, güç kaynağı üni-
tesini veya pil takımınışürmeyin, bunları sarsıntı
veya titreşimden koruyun.
/