WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Marka
WMF
Model
Schnellkochtopf PerfectPlus
Tip
Safety instructions & instructions for use
219
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Kullanma talimati
TR
İçindekiler
1. Güvenlik Açıklamaları
2. Düdüklü Tencerenin Kullanımı
3. Kullanıma İlişkin Açıklamalar
4. Düdüklü Tencereyle Pişirme
5. Basıncın Alınması İçin Dört Yöntem
6. Düdüklü Tencerenin Bakımı
Temizlik, Saklama, Bakı m
7. Çok Amaçlı Kullanım
8. Garanti Beyanı
9. Garantinin Söz Konusu Olmadığı
Durumlar
10. Arızaların Giderilmesi
11. Pişirme süreleri tablosu
Aksam ve Yedek Parça Listesi
Zarfa bakı nız
1. Güvenlik
Açıklamaları
1. Lütfen WMF düdüklü tencereyle çalışmadan
önce kullanma talimatını ve tüm açıklamaları
iyice okuyunuz. Amacına uygun olmayan
kullanım, zararlara sebebiyet verebilir.
2. Düdüklü tencereyi, kullanma talimatını
okumamış veya kullanma talimatındaki
bilgiler hakkında bilgi sahibi olmayan
kimseye vermeyiniz.
3. Düdüklü tencerenin kullanımı esnasında
çocukları uzak tutunuz.
4. Hızlı pişirme tenceresini asla fırının içinde
kullanmayın. Tutamaklar, valfler ve güvenlik
düzenekleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle
hasar görür. Hızlı pişirme tenceresi yalnızca
öngörüldüğü şekilde, yemeklerin pişirilmesi
için kullanılmalıdır.
5. Basınç altındayken düdüklü tencereyi
çok dikkatli şekilde hareket ettirin. Sıcak
yüzeylere dokunmayınız. Sapları ve
tutacakları kullanın. Gerektiği taktirde
koruyucu eldiven kullanın.
6. Düdüklü tencereyi, sadece öngörüldüğü
amaçlar için kullanın.
7. Bu cihaz, basınç vasıtasıyla pişirir. Amacına
uygun olmayan kullanım, yanmaya sebebiyet
verebilir. Isınmadan önce cihazın doğru
şekilde kapatılmış olmasına dikkat edin.
Buna ilişkin bilgileri kullanma talimatında
bulacaksınız.
8. Düdüklü tencerenizin kapağını hiçbir
zaman zorla açmaya çalışmayın. Düdüklü
tencerenizi açmadan önce iç basıncın
tamamen düşğünden emin olun;
bunun için tutacağın üzerindeki pişirme
göstergesinin tamamen aşağıya indiğini
kontrol edin. Lütfen pişirme göstergesine
elinizle dokunmamaya özen gösterin.
221
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Düdüklü Tencerenin Kullanımı
İlk kullanımdan önce
2.1. Tencereyi açın
Pişirme sürgüsünü (7) iki taraflı olarak sap
ucuna itin. Pişirme sürgüsü (7) üzerindeki
işaretler AÇIK/OPEN konumunda olmalıdır (A).
Kapak sapını (5), kapak üzerindeki ve tencere
sapı (6) üzerindeki işaretler karşılıklı gelene
kadar sağa döndürün (B). Kapağı çıkarın.
2.2. Tencereyi temizleme
İlk kullanımdan önce yapışkan etiketleri
çıkarınız ve düdüklü tencerenizin tüm parçalarını
yıkayınız (bakınız bölüm »temizlik«).
Kapağı çevirin ve kapak sapını (5) kapaktan
çıkarın. Bunun için tencere sapının (5) alt
tarafındaki turuncu renkteki sürgüyü (4) ok
yönünde sap ucuna doğru çekin (C), sapı
katlayın ve çıkarın (D). İzolasyon contasını (10)
kapaktan çıkarın (O).
2.3. Kapağı kapatma
Sapı kapağa takın ve turuncu renkli sürgüyü (4)
kapak kenarından, ses duyulacak şekilde yerine
oturtun (E). İzolasyon lastiğini (10), kapağın
içe bükülmüş kenarı altında bulunacak şekilde,
kapak kenarına yerleştirin (G). Kapağı takın
(kapak ve tencere sapı üzerindeki işaretlere
bakın) ve kapak sapını, dayanağa gelene kadar
sola çevirin (B). Pişirme sürgüsünü (7) tam
KAPALI/LOCKED konumuna getirin.
Tencere hatalı bir biçimde monte edilmemelidir.
Montaj yalnızca öngörülen şekilde yapılmalıdır
3. Kullanıma İlişkin Açıklamalar
3.1. Güvenlik tertibatlarının her kullanımdan
önce kontrolü
İzolasyon lastiğinin (10) ve kapak kenarının
temiz olduğundan emin olun. Bilyenin görünür
şekilde kapak alt tarafında emniyet valfı (9)
içinde oturup oturmadığını kontrol edin (G).
Eğer bilye, emniyet valfının / az pişirme
otomatiğinin (9) üst bölmesinde bulunuyorsa,
sapı (5) çıkarın ve bilyeyi parmağınızla alt böl-
meye (F) bastırın.
Sapı çıkarın ve ana valfı (3), parmağınızla
bastırmak suretiyle hareketliliğine ilişkin olarak
kontrol edin (H).
Pişirme sinyali contasının (2) yerine oturup
oturmadığını ve zarar görüp görmediğini
kontrol edin.
Lütfen dikkat: Pişirme sinyali contasını
bastırmayınız, aksi taktirde artık basınç em-
niyeti zarar görür ve düdüklü tencerenizin
işlevselliği garanti edilemez (P).
Sapı kapğa takın (E). Kapağı tencere üzerine
yerleştirin ve kapatın (B).
3.2. Sıvı miktarları
Ek parçalar (12) varken veya yokken
pişirmenizden bağımsız olarak, buhar oluşumu
için asgari 1/4 l sıvı gereklidir.
Fonksiyonuna yönelik olumsuz bir etkide bulun-
mamak için düdüklü tencere maksimum 2/3’sine
kadar doldurulmalıdır (M). Köpüren ve kaynar-
ken taşma eğilimi gösteren yiyeceklerde
(örneğin et haşlaması, kabuklu baklagiller, sa-
katat, komposto) tencere sadece yarıya kadar
doldurulmalıdır. Diğer açıklamalar için bakınız
bölüm »Besin değeri yüksek yiyecekler hazırlama«.
Pişirmeden önce gıda maddelerini kavurmak
istiyorsanız (örneğin soğan, et parçaları, vb.),
WMF düdüklü tencereyi, diğer tencereleriniz
gibi kullanabilirsiniz.
Pişirmeyi tamamlamak için, düdüklü ten-
cereyi kapatmadan önce kızartma parçasını
çıkarabilirsiniz ve gerekli sıvı miktarını (asgari
1/4 l) ilave edebilirsiniz.
220
9. Düdüklü tencereyi, içine önceden su
koymadan asla ısıtmayınız, zira bu, ciddi
zararlara sebebiyet verebilir.
Minimum: 1/4l su.
Önemli not:
Sıvının tamamen buharlaşmamasına dikkat
ediniz. Bu, yemeğin yanmasına ve tencerenin,
eriyen plastik parçalar sebebiyle zarar görme-
sine veya tabandaki alüminyumun erimesi
sebebiyle ocak üzerinde zararlara sebebiyet
verebilir. Bu durumun söz konusu olması ha-
linde, ısı kaynağını kapatınız ve tencereyi, ta-
mamen soğuyana kadar, hareket ettirmeyiniz.
10. Düdüklü tencereyi asla kapasitesinin
2/3’sinden fazla doldurmayınız. Eğer,
örneğin pirinç veya kurutulmuş sebze
gibi, pişirme esnasında genleşen gıdalar
pişirirseniz, düdüklü tencereyi, azami olarak
kapasitesinin yarısına kadar doldurunuz
ve bu esnada, düdüklü tencerenizin
üreticisi tarafından belirtilen tamamlayıcı
talimatlara uyun.
11. Düdüklü tencerenin kullanımı esnasında
asla yanından ayrılmayınız. Enerjiyi, pişirme
işareti ilgili turuncu pişirme halkasını
geçmeyecek şekilde ayarlayınız. Enerji
azaltılmazsa, valftan buhar sızar. Pişirme
süreleri değişir ve sıvı kaybı, fonksiyonel
arızalara neden olabilir.
12. Sadece kullanma talimatında belirtilen
türdeki ısı kaynaklarını kullanın.
13. Eğer, basınç etkisi altında şişebilecek olan
derili bir et pişirdiyseniz (örneğin dil), deri
şişmiş durumdayken ete sivri bir cisim
batırmayınız, bu yanıklara neden olabilir
14. Buhar kabarcıkları sıçramasını engellemek
için düdüklü tencereyi açmadan her
defasında biraz sallayınız. Aksi takdirde
içinde kalan buhar haşlanmalara neden
olabilir. Buharı veya basıncı hızlı boşaltma
sırasında düdüklü tencerenin akan su
altında tutulması özellikle çok önemlidir.
15. Akan su altında hızlı buhar boşaltma
sırasında her zaman ellerinizi, başınızı ve
vücudunuzu, tehlike bölgesinin dışında
tutunuz. Düdüklü tencereden çıkacak buhar
sebebiyle yaralanabilirsiniz.
16. Her kullanım öncesinde emniyet aksamının,
valfların ve contaların işlevselliğini kontrol
ediniz. Ancak bu şekilde güvenli bir
fonksiyon garanti edilebilir. Buna ilişkin
bilgileri kullanma talimatında bulacaksınız.
17. Hızlı pişirme tenceresini basınç altında
yemekleri kızgın yağda kızartmak amacıyla
kullanmayın. Hızlı pişirme tenceresinin
amacı dışında kullanılması yaralanmalara
neden olabilir.
18. Emniyet sistemlerine ilişkin olarak, bakım
işlemleri dışında, kullanma talimatında
belirtilmeyen hiçbir müdahalede
bulunmayınız.
19. Aşınan parçaları (bakınız garanti beyanı)
düzenli olarak değiştiriniz. Gözle görünür
renk değişikliklerine, çatlaklara veya başka
hasarlara sahip olan veya yerine doğru
oturmayan parçalar, orijinal WMF yedek
parçalarıyla değiştirilmelidirler.
20. Sadece orijinal WMF yedek parçaları
kullanın. Özellikle sadece aynı modelden
tencere ve kapakları kullanın.
21. Hızlı pişirme tenceresini, pencereye ait par-
çalar hasar gördüğü veya şekil bozukluğuna
uğradığı takdirde ya da tencere kullanım
talimatlarında yazıldığı şekilde işlev
göstermediğinde kullanmayın. Bu durumda
en yakın WMF yetkili satıcısına veya WMF
Group GmbH‘nın Müşteri Hizmetleri bölü-
müne başvurun.
Lütfen kullanma talimatını iyi muhafaza
ediniz.
223
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Artık basınç emniyeti, tencerenin sadece bası
tamamen alındıktan sonra, yani sarı bası
halkası da tamamen görünmediğinde, açılmasını
temin eder.
Eğer sarı halka görünür durumdaysa (K), artık
basınç emniyeti devreye girmiştir. Bunu devre
dışı bırakmak için, pişirme sürgüsünü (7) kısa
şekilde KAPALI/LOCKED konumuna getirin.
Buhar çıkmıyorsa, tencereyi az şekilde
sallayın. Böylece, özellikle sıvı ve püre şeklindeki
yemeklerde oluşan ve kapak çıkarıldığında
dışarıya sıçrayabilen, olası olarak mevcut buhar
kabarcıkları da çıkar. Şimdi kapak sapını, tarif
edildiği gibi, sağa çevirin ve tencereyi açın.
4.6. İndüksiyon fırınları için açıklamalar
TransTherm® tüm ocak tiplerine uygun
taban (11), indüksiyon da dahil olmak üzere,
tüm ocak tipleri için uygundur. İndüksiyon
ocaklarında, yüksek pişirme derecelerinde
bir vızıltı sesi oluşabilir.
Bu ses, teknik koşullardan kaynaklıdır ve
ocağınızdaki veya düdüklü tencerenizdeki
bir arızaya işaret etmez.
Tencere ebadı ve ocak ebadı birbirine uygun
olmalıdır, aksi taktirde düşük çaplarda, pişirme
alanının (manyetik alan) tencere tabanına
yetmemesi söz konusu olabilir.
5. Basıncın alınması için üç yöntem
Önemli notlar:
Eğer köpüren veya kabaran yiyecekler
(örneğin kabuklu baklagiller, et suyu, hubu-
bat) pişirdiyseniz, tencereyi yöntem 2 veya 3’e
göre basınçsız hale getirmeyiniz.
Kabuklu patatesler, yöntem 2’ye veya 3’e
göre haşlandıklarında, patlarlar.
Pişirme sürgüsü vasıtasıyla veya akan su
altında hızlı buhar boşaltma işlemi esnasında
her zaman, ellerinizi, başınızı ve vücudunuzu,
tehlike bölgesinin dışında tutunuz. Düdüklü
tencereden çıkacak buhar sebebiyle yaralana-
bilirsiniz.
Yöntem 1
Tencereyi ocağın üzerinden alın. Kısa süre sonra
pişirme sinyali inmeye başlar (1). Tamamen
sapta kaybolduktan sonra (l), pişirme sürgüsünü
yavaşça AÇIK/OPEN konumuna getirin (A).
Bu esnada kapak sapı altından, mevcut artık
buhar çıkar. Buhar çıkmıyorsa, tencereyi
az sallayın; böylece yemekte oluşan buhar
kabarcıkları
kaybolur.
Yöntem 2
Kısa pişirme süresine sahip yiyeceklerde
(örneğin sebze) pişirme sürgüsünü (7) yavaşça
kademeli olarak, kapak sapı altından buhar
çıkana kadar, AÇIK/OPEN (A) konumuna itin.
Pişirme sürgüsü tamamen AÇIK/OPEN konu-
muna getirildikten, buhar çıkışı tamamlandıktan
ve pişirme sinyali tamamen indikten sonra (l),
tencereyi sallayın ve açın.
Yöntem 3
Çıkan buhar sizi rahatsız ediyorsa, pişirme sinyali
(1) kapak sapında tamamen kaybolana kadar (l)
tencereyi evyeye koyun ve kapak üzerine soğuk
su akıtın (L). Tencereyi kısa süre sallayın ve
açın.
222
Dikkat! Asla yeterli sıvı olmadan pişirme işlemi
yapmayın ve pişirilen malzemenin suyunun
asla tamamen buharlaşmamasına dikkat edin.
Dikkate almamanız halinde pişirilen malze-
menin yanması, tencerenin ve plastik sapların
zarar görmesi söz konusu olabilir.
4. Düdüklü tencereyle pişirme
4.1. Genel
Düdüklü tencerede yemekler basınç altında,
yani 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda pişerler.
Böylece pişirme süreleri % 70’e kadar kısalır;
bu da açık bir enerji tasarrufudur. Buharda kısa
pişirmeyle aroma, tat ve vitaminler geniş ölçüde
muhafaza edilir.
4.2. Ek parçalarla pişirme
Düdüklü tencerenin büyüklüğüne göre,
ek parçalarla (12) ve şişle (13) pişirme işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.
Ek parçaları ve şişleri, aksam olarak yetkili
satıcılardan (bakınız zarfta »aksam ve yedek
parçalar«) temin edebilirsiniz.
4.3. Isıtma
Kapalı, dolu tencereyi ocak üzerine yerleştirin
ve en yüksek enerjiye ayarlayın. Aynı zamanda
emniyet valfı olan az pişirme otomatiği (9) üze-
rinden az pişirme aşamasında, valf duyulabilecek
şekilde kapanana kadar ve basınç oluşmaya
başlayana kadar hava çıkar.
Pişirme sinyali (1) yükselir, sarı basınç halkası
ve her iki turuncu pişirme halkası görünür hale
gelir (J).
Enerjiyi zamanında ve tarifte tavsiye edilen
turuncu pişirme halkası görünür kalmaya devam
edecek şekilde yeterli ölçüde kısınız.
4.4. Pişirme süreleri
Pişirme süresi, tarifte tavsiye edilen pişirme
halkası tamamen göründükten sonra başlar.
Burada, halka konumunun sabit kalmasına dik-
kat edin. Enerjiyi uygun şekilde ayarlayın. Eğer
pişirme sinyali (1) arzu edilen turuncu pişirme
halkası altına inerse, ısıyı tekrar arttırmanız
gereklidir.
Pişirme süresi böylece biraz uzar.
Eğer pişirme sinyali (1) ikinci turuncu pişirme
halkasının üzerine çıkarsa, kapak sapındaki ana
valftan (3) duyulur şekilde boşalan yüksek bir
buhar basıncı oluşur.
Tencereyi ocağın veya ısı kaynağının üzerinden
alın, pişirme sinyalinin ikinci turuncu renkli
pişirme halkasına kadar inmesini bekleyin ve ısıyı
veya ocağı tekrar çalıştırın.
Tenceredeki buhar basıncı sebebiyle daha yüksek
sıcaklıklar ortaya çıktığından, kısa pişirme
süreleri, düdüklüyle pişirmede mümkün hale
gelmektedir.
Birinci halka, yaklaşık 110 °C, balık veya
komposto gibi hassas yiyecekler için.
(45 kPa işletme basıncı, 130 kPa ayar basıncı)
İkinci halka, yaklaşık 119 °C, geriye kalan
tüm yiyecekler için.
(95 kPa işletme basıncı, 130 kPa ayar basıncı)
Enerji tasarrufu bilincine sahip olan kişiler,
pişirme süresinin bitiminden önce ocağı
kapatırlar, çünkü tencerede mevcut ısı, pişirme
sürecini
tamamlamak için yeterlidir. Aynı malzeme için
farklı pişirme süreleri söz konusu olabilir, zira
gıda maddesinin miktarı, şekli ve özellikleri
farklılık gösterebilir.
4.5. Tencerenin açılması
Pişirme süresi tamamlandıktan sonra düdüklü
tencereyi ocaktan alın. Prensip olarak kapak,
sadece tencere basınçsızken, yani pişirme si-
nyalinin (1) sapta tamamen kaybolmasıyla,
ılabilir ve tencerenin üzerinden çıkarılabilir (l).
225
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
7.4. Meyvelerin suyunu çıkarma
Düdüklü tencerede küçük miktarlarda mey-
veden meyve suyu çıkarabilirsiniz. 1/4l suyu
tencereye dökün, meyveleri delikli iç parçaya
koyup, deliksiz iç parçanın üzerine otur-
tun ve arzunuza bağlı olarak üzerine şeker
dökün. 2. turuncu renkli pişirme halkasında
pişirin. Meyve türüne göre süre, 10-20 dakika
arasında bulunmaktadır.
Tencerenin, basıncını akan su altında boşaltın
(Yöntem 3). Açmadan önce biraz sallayın.
7.5. Sterilizasyon
Bebek biberonları, konserve kavanozları vs.
hızlı şekilde steril hale getirilir. Parçalarıık
kısmı aşağıya bakacak şekilde delikli iç parçaya
yerleştirin, 1/4l su ilave edin ve 20 dakika 2.
turuncu renkli pişirme halkasında steril hale
getirin. Yavaşça soğutunuz (Yöntem 1).
7.6. Iç parçalarla pişirme
Düdüklü tencerenin büyüklüğüne göre, iç par-
çalarla ve iç parçaların oturtulduğu taşıyıcıları
kullanabilirsiniz. Iç parçaları ve oturtulduğu
taşıyıcıları, aksam olarak yetkili satıcılarda
bulabilirsiniz.
Düdüklü tencerede birden fazla yemeği aynı
anda da hazırlayabilirsiniz. Farklı yiyecekler,
iç parçalar vasıtasıyla ayrılırlar. En uzun pişme
süresine sahip olan yemek, önce, iç parça
olmadan tencereye dökülür.
Örnekler
Kızartma et (20 dakika) – tencere tabanı
Patates (8 dakika) – delikli iç parça
Sebze (8 dakika) – deliksiz iç parça
Eti önce 12 dakika pişirin. Sonra tencereyi,
kullanma talimatına uygun olarak açın.
Patatesleri delikli iç parçaya koyun ve iç parça
taşıyıcısı üzerine yerleştirin, sebzeleri deliksiz iç
parçasına koyun, tencerenin kapağını kapatın
ve tekrar 8 dakika pişirin. Eğer pişirme süreleri
önemli farklara sahip değilse, tüm iç parçalar
aynı anda tencereye yerleştirilebilir. Arada
açma sebebiyle tencerede buhar kaybı olur,
bu yüzden tencereye gerekli olan sıvıdan biraz
daha fazlasını katın.
8. Garanti beyanı
Garanti süresi içinde ürünün ve ürüne ait tüm
parçaların sorunsuz bir biçimde çalışacağını
garanti etmekteyiz. Garanti süresi 3 yıl olup,
ürünün WMF yetkili satıcısından alınmasından
itibaren başlamaktadır; garanti satıcı
tarafından eksiksiz biçimde doldurulması
gereken bir garanti belgesi aracılığıyla
kanıtlanmalıdır.
Garanti süresi içinde üründe kusurlar oluştuğu
takdirde bu eksikliği kusurlu parçaların kusur-
suz parçalarla ücretsiz biçimde değiştirilmesi
sonucunda gidereceğiz.
Kusurlu parçalar yalnızca WMF yetkili satıcısı
veya Geislingen‘deki WMF Group GmbH‘nın
şteri Hizmetleri bölümü aracılığıyla
değiştirilebilir. Garanti talebi yalnızca bu hakkı
kapsamaktadır. Garantiye ilişkin yapılabilecek
diğer talepler kabul edilmemektedir.
Garanti kapsamında masrafların karşılanması
için garanti belgesi sunulmalıdır.
şteri aynı zamanda WMF hızlı pişiren ten-
cereyi de teslim etmelidir. Garanti talebi ancak
eksiksiz biçimde doldurulmuş garanti belgesi-
nin sunulmasıyla yapılabilir.
Doğal olarak, bu garanti beyanı garantiyle ilgili
yasal haklarınızı sınırlamamaktadır.
Garanti süresi içerisinde, yasalar dahilinde
size kusurların düzeltilmesi, azaltılması,
ürünü kullanmaktan vazgeçme ve hasarların
karşılanmasına ilişkin garanti kapsamındaki
yasal haklar sunulmaktadır.
Garanti kapsamı içinde şunlar
bulunmamaktadır:
– Pişirme sinyali contası
– Güvenlik valfi
– Conta halkası
Bu parçalar doğal bir aşınma sürecine tabidir.
Yedek parçalar için 10 yıl tedarikçi garantisi.
224
6. Düdüklü tencerenin bakımı
6.1. Temizlik
Hızlı pişirme tenceresini her kullanımdan sonra
temizleyin.
Kapak sapının klipsini açın ve her iki taraftan,
akan su altında yıkayın (D)(N).
İzolasyon contasını (10) kapaktan çıkarın (O)
ve elle yıkayın.
Tencere, kapak ve ek parçalar, bulaşık yıkama ma-
kinesinde yıkanabilirler. Tencereye ve aksamına
yapışık artıkları kazımayın, suyla yumuşatın.
Kireç oluşumu durumunda tencere içinde sirkeli
su kaynatın.
Tencere tabanını da aynı şekilde düzenli olarak
temizleyin.
6.2. Saklama
Temizlik işleminden sonra kapağı tencere-
nin üzerine ters biçimde yerleştirin. Temizlik
işleminden sonra conta bileziğini (10) korumak
için ayrı bir yerde saklayın.
6.3. Bakım
Düdüklü tencere, bireysel parçaları aşınabilir
olan teknik bir kullanım eşyasıdır. Bu nedenle
uzun süreli bir kullanımdan sonra tüm bireysel
parçaları, »yedek parça listesine« uygun olarak
kontrol edin.
Parçalarda gözle görülür bir değişiklik olması du-
rumunda, ilgili parçalar yenisiyle değiştirilmelidir.
Sadece üreticinin orijinal yedek parçalarını
kullanınız.
Not: Kapak sapının (5) hasar görmüş olması
halinde fabrika tarafından tamirat gereklidir.
7. Çok Amaçlı Kullanım
Düdüklü tencerenin avantajları, sadece gele-
neksel pişirme şekilleri için geçerli değildir:
7.1. Derin dondurulmuş yiyeceklerin
hazırlanması
Derin dondurulmuş yiyecek, doğrudan derin
dondurucudan alınarak tencereye konabi-
lir. Kızartmak için eti biraz çözün. Sebzeleri
doğrudan ambalajından çıkarıp iç parçaya
koyun.
Isınma süreleri uzayacaktır, pişirme süreleri
aynı kalır.
7.2. Besin değeri yüksek yiyecekler hazırlama
Besin değeri yüksek olması için sıklıkla hubu-
bat ve kabuklu baklagiller kullanılır. Düdüklü
tencerede pişirme öncesinde hububat ve kabu-
klu baklagillerin artık suda bekletilmesi gerek-
mez. Pişirme süreleri bu durumda yaklaşık
olarak yarı yarıya uzar.
Tencereye 1/4l asgari sıvı ve ilave olarak 1 kap
hububat/kabuklu baklagiller üzerine asgari 2
kap sıvı ilave edin. Ocağın kalan ısısı, kaynat-
maya devam etme için kullanılabilir. Köpüren
veya taşma eğilimi gösteren yiyeceklerde (hu-
bubat, kabuklu baklagiller) tencerenin sadece
yarıya kadar doldurulması gerektiği hususunu
dikkate alın.
7.3. Kaynatma
1 l muhteviyata sahip kavanozlar, 6,5 l ve 8,5 l
düdüklü tencerede, daha küçük kavanozlar ise
4,5 l düdüklü tencerede konserve edilir. Gıda
maddeleri her zaman olduğu şekilde hazırlanır.
1/4 l su, tencereye doldurulur. Kavanozlar deli-
kli iç parçaya yerleştirilir.
Sebze/et 2. turuncu renkli pişirme halkasında
yaklaşık 20 dakika pişirilir. Çekirdekli meyveler
1. turuncu renkli pişirme halkasında yaklaşık
5 dakika pişirilir
Küçük çekirdekli meyveler 1. turuncu renkli
pişirme halkasında yaklaşık 10 dakika pişirilir
Buhar boşaltma için tencereyi yavaşça
soğutunuz (Yöntem 1) – pişirme sürgüsüyle veya
akan su altında basınçsız hale getirmeyin, çünkü
aksi taktirde kavanozlardan su dışarıya bastırılır.
227
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Sebep
Ocağın çapı uygun değil.
Enerji kademesi uygun değil.
Kapak doğru yerleştirilmemiştir.
Emniyet valfındaki/az pişirme otomatiğindeki
bilye (9) doğru oturmamıştır.
Sıvı eksik (asgari 1/4l).
İzolasyon lastiği (10) ve/veya tencere kenarı
temiz değil.
Pişirme sürgüsü (7) KAPALI/LOCKED konumunda değil.
İzolasyon lastiği (10) hasarlı veya sert
(aşınma sebebiyle).
Bilye, valf içinde doğru yerleşmemiş.
Bilye, üst bölmeye bastırılmış.
Arıza durumunda düdüklü tencereyi
prensip olarak ocağın üzerinden alın.
Asla zorla açmaya çalışmayın.
Giderme
Tencere çapına uygun ocak seçin.
En yüksek enerji konumuna getirilir.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, açılır.
İzolasyon lastiğinin (10) yerine düzgün oturup
oturmadığı kontrol edilir ve tencere kapağı
yeniden kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir,
ılır, sap çıkarılır, emniyet valfı (9) kontrol
edilir, kapakta metal bilyenin oturması kontrol
edilir (F) ve (G) tencere tekrar kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir,
kapak açılır. Sıvı doldurulur ve tencere kapağı
yeniden kapatılır.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, kapak
ılır. İzolasyon lastiği (10) ve tencere kenarı
temizlenir ve tencere kapağı yeniden kapatılır.
Pişirme sürgüsü (7) KAPALI/LOCKED konumuna getirilir.
İzolasyon lastiği (10) orijinal bir WMF
izolasyon lastiği ile değiştirilerek yenilenir.
Tencere tamamen basınçsız hale getirilir, kapak
ılır ve sap çıkarılır. Bilye alt bölmeye bastırılır
(F) ana valf (3) hareketliliğe ilişkin olarak
kontrol edilir (G) ve tencere yeniden kapatılır.
226
9. Garantinin söz konusu
olmadığı durumlar
Aşağıdaki nedenlerden ortaya çıkan zararlar
için garanti uygulaması söz konusu değildir:
uygunsuz ve amacı na uygun olmayan
kullanım
– hatalı veya ihmalli kullanım
– uygun ş ekilde yapılmayan tamiratlar
orijinal modele uygun olmayan yedek
parçaların montajı
tencere yüzeyine yönelik kimyasal veya
fiziksel etkiler
– kullanma talimatı na uyulmaması
Garanti verenin adı ve adresi
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Garanti başvurusu, ya doğrudan garanti verene
ya da yetkili bir WMF satıcısına yapılmalıdır.
10. Arızaların Giderilmesi
Düdüklü tenceredeki arızalar
Fazla uzun az pişirme süresi veya pişirme
sinyali (1) yükselmiyor.
Kapaktan buhar çıkıyor.
Emniyet valfından/az pişirme otomatiğinden
(9) sürekli buhar çıkıyor (az pişirme aşaması
için geçerli değildir).
229
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Çorbalar
2. halkada pişirin ve
tencere muhteviyatının
1/4l ile maks. 1/2
şeklindeki dolum miktarını
dikkate alın. Özel bir ek
parça gerekli değildir.
Sebzeler
1. halkada pişirin ve asgari
1/4l sıvı şeklindeki dolum
miktarını dikkate alın.
Turşuluk lahanada ve
kırmızı pancarda ek parça
gerekli değildir. Diğer
tüm yemeklerde delikli
ek parça gereklidir. Fasu-
lyelerden itibaren pişirme
süreleri sıcaklığı yükselir
(2.halka).
Kabuklu baklagiller
Hububat
2. halkada pişirin ve
tencere muhteviyatının
1/4l ile maks. 1/2
şeklindeki asgari dolum
miktarını dikkate alın.
1 ölçek hububat üze-
rine 2ölçek su gelir.
Islatılmamış hububat,
20–30 dak. daha uzun
pişmelidir. Sütlacı 1.hal-
kada hazırlayın.
Meyve
1. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari do-
lum miktarını dikkate alın.
Pişirme önerileri ve
kolaylıkları
Dakika
Bezelye çorbası, mercimek
çorbası 12 - 15 Islatılmış kabuklu baklagiller
Haşlama et 25 - 30 tüm et türleri için geçerlidir
Sebze çorbası 5 - 8
Gulaş çorbası 10 - 15
Tavuk çorbası 20 - 25 Pişirme süresi büyüklüğe bağlıdır
Sığır kuyruğu çorbası 35
Patates çorbası 5 - 6
Patlıcan, Kornişon, Domates 2 - 3 Buharda pişen sebze, çok hızlı yumuşayıp erimez
Karnabahar, biber, pırasa 3 - 5
Bezelye, kereviz, lahana 4 - 6
Rezene, havuç, Milano lahanası 5 - 8
Fasulye, yeşil lahana, kırmızı lahana 7 - 10
Turşuluk lahana 10 - 15
Kırmızı pancar 15 - 25
Soyulmuş patates 6 - 8 Kabuklu patatesler, buharları hızlı alındığında,
Kabuklu patates 6 - 10 çabuk çatlamazlar
Bezelye, fasulye, mercimek 10 - 15 İri taneli fasulyeleri 10 dakika fazla
pişirin
Kara buğday, darı 7 - 10 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Mısır, pirinç, yeşil çekirdekliler 6 - 15 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Sütlaç 20 - 25 1. halkada
Kabuksuz tahıl taneleri 6 - 8
Kabuklu tahıl taneleri 12 - 15 Islatılmış hububat için pişirme süresi
Buğday, çavdar 10 - 15
Kiraz, erik 2 - 5 Delikli ek parça tavsiye edilir
Elma, armut 2 - 5 Delikli ek parça tavsiye edilir
Pişirme süresi, öngörülen halka pişirme sinyalinde görünür görünmez başlar
Belirtilen pişirme süreleri kılavuz değerlerdir
Daha kısa pişirme süreleri seçilmesi daha iyidir, çünkü her zaman tekrar
pişirmeye devam etme imkanı vardır
Sebzeler için belirtilen pişirme sürelerinde, ısırıldığında erimeyen
yiyecekler elde edersiniz
Pişirme sıcaklığı, 1. halkada 110 °C ve 2.halkada 119 °C‘dir
Tarifler için bakınız www.wmf.com
228
11. Pişirme Süreleri Tablosu
Domuz ve dana
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Hiçbir yemekte, özel bir ek
parça gerekli değildir.
Sığır
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Sığır dilinde, delikli bir ek
parça gereklidir.
Tavuk
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın. Tavuk suyu için de-
likli bir ek parça gereklidir.
Yaban eti
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Özel bir ek parça gerekli
değildir.
Kuzu
2. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın.
Balık
1. halkada pişirin ve 1/4l
sıvı şeklindeki asgari
dolum miktarını dikkate
alın. Baharatlı sosta ve
gulaşta ek parça gerekli
değildir, ancak kullanmak
istiyor-sanız deliksiz ek
parçayı kullanın.
Dakika
Kuşbaşı domuz 5 - 7
Domuz gulaş 10 - 15
Domuz kızartması 20 - 25 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Kuşbaşı dana 5 - 7
Dana gulaş 10 - 15
Bütün dana paça 25 - 30
Dana dil 15 - 20 Üzerine kadar su doldurun
Dana kızartması 20 - 25 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Köfte 10 - 15
Sirkeli sığır kızartması 30 - 35
Sığır dil 45 - 60
Kuşbası 6 - 8
Gulaş 15 - 20
Rulo et 15 - 20
Sığır kızartması 35 - 45 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Tavuk suyu çorba 20 - 25 Maks. 1/2 dolum miktarı
Tavuk parçaları 6 - 8
Hindi but 25 - 30 But kalınlığına bağlı
Soslu Hindi 6 - 10 Hindi özdeştir
Hindi şnitzel 2 - 3
Tavşan kızartması 15 - 20
Tavşan sırtı 10 - 12
Geyik kızartması 25 - 30
Geyik gulaş 15 - 20
Baharat soslu kuzu 20 -25 Koyun daha uzun pişirme süresine sahiptir
Kuzu kızartma 25 -30 Pişirme süresi, büyüklüğe ve şekle bağlıdır
Balık fileto 2-3 Kendi suyunda buharla pişirilmiş
Bütün balık 3-4 Kendi suyunda buharla pişirilmiş
Baharat sosu veya gulaş 3-4
/