Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Kullanım kılavuzu

Kategori
Bebek arabaları
Tip
Kullanım kılavuzu
- 48 -
TR_Türkçe
Bir Peg-Pérego ürününü tercih ettiğiniz için size
teşekkür ederiz.
UYARI
_ ÖNEMLİ: bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride
de istifade edebilmek amacıyla muhafaza ediniz. Bu
talimatlara uyulmaması halinde çocuğun güvenliği
tehlikeye girebilir.
_ PLIKO SWITCH EASY DRIVE: Bu ürün 1 çocuğu oturur
şekilde taşımak için tasarlanmıştır.
_ Ürünü, üretici tarafından öngörülenden fazla sayıda
kullanıcı için kullanmayınız.
_ Şase-Pliko Switch + bebe sandalyesi-Pliko Switch
doğumdan itibaren 15 kg.ye kadar olan bebekler için
tescil olunmuştur.
_ Şase-Pliko Switch, “Peg-Pérego Ganciomatic” ürünler
ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır : Şase-Pliko
Switch + Primo Viaggio araba koltuğu (0+ yaş grubu)
doğumdan itibaren 13 kg. ye kadar olan bebekler için
tasarlanarak tescil edilmiştir; Şase-Pliko Switch + port-
bebe “Navetta” doğumdan itibaren 10 kg. ye kadar
olan bebekler için tescil olunmuştur.
_ Mekanizmaların ayar işlemleri (tutacak, sırtlık)
yapılırken çocuğun konumuna dikkat ediniz.
_ Bebeğin bindirilmesi ve indirilmesi aşamasında fren
sistemini devreye almayı unutmayınız.
_ Ürünün montaj ve hazırlanma işlemlerinin yanı sıra
temizlik ve bakım müdahalelerinin de yetişkin bir kişi
tarafından yapılması gerekmektedir.
_ Bu ürünü kırık ya da eksik parçalı olması halinde
kullanmayınız.
_ Parmaklarınızı mekanizmalar arasına sokmayınız.
_ Tutma ve sair yerlere asılan tüm yükler ürünün
dengesinin bozulmasına yol açabilir; taşınabilir azami
ağırlıklar konusunda üretici tarafından belirtilen
hususlara bakınız.
_ Sepete 5 kg.dan fazla ağırlık koymayınız. İçecek
sepetine kesinlikle sepet üzerinde belirtilenden fazla
ağırlık ve sıcak içecek koymayınız. Tente üzerinde
yer alan ceplere (var ise) 0,2 Kg.dan fazla ağırlık
koymayınız.
_ Ön kısım çocuğun ağırlığını taşımak üzere
tasarlanmamıştır; ayrıca çocuğu oturma konumunda
tutmak amacıyla emniyet kemeri yerine de
kullanılamaz.
_ Ürünü merdiven ve basak yakınlarında kullanmayınız;
ısı kaynaklarına, ateşe ve çocuğun erişebileceği
tehlikeli cisimlere yakın yerlerde kullanmayınız.
_ Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların
kullanılması tehlikeli olabilir.
_ Yağmurluğu (eğer var ise) kapalı mekanlarda
kullanmayınız ve bebeğin aşırı ısıya maruz kalmamasını
sürekli olarak kontrol ediniz; ısı kaynaklarına yakın
yerlerde konumlandırmayınız ve sigara konusunda
dikkatli olunuz. Yağmurluğun puset veyahut bebek
arabasının müteharrik mekanizmaları ile temas
etmemesine dikkat ediniz; puset veyahut da bebek
arabasını kapatmadan evvel yağmurluğu çıkartmayı
unutmayınız.
_ Bebek arabasının iki bebekle kullanılması halinde,
bebekleri hiçbir zaman için yalnız bırakmayınız ve
bebek arabası boş vaziyetteyken bebeklerin arka zemin
üzerine çıkmalarına müsaade etmeyiniz.
_ Bebek ürünün üzerindeyken açma kollarını kullanmak
suretiyle taşıma işlemi yapmayınız.
_ DİKKAT Minder eklemeyiniz.
_ KULLANIM ÖNCESINDE “PEG-PÉREGO
GANCIOMATIC” ÜRÜNLERININ
MAMULE TAM OLARAK TESPIT
СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-PEREGO
В случае утери или повреждения частей изделия,
используйте только фирменные запасные части
Peg-Perego. Для выполнения ремонта, замены
деталей, получения справок об изделии, продажи
фирменных запчастей и принадлежностей вы
можете обращаться в службу обслуживания Peg-
Perego, с обязательным указанием серийного
номера коляски, если он имеется.
тел.: 0039/039/60.88.213 факс 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
сайт в интернете: www.pegperego.com
- 49 -
EDILMIŞ OLDUĞUNDAN EMIN
OLUNUZ.
_ ÇOCUĞUNUZU TEK BAŞINA
BIRAKMANIZ TEHLIKELI OLABILIR.
_ BEŞ KADEMELI EMNIYET KEMERINI
DAIMA KULLANINIZ; KEMERIN BACAK
ARASI BANDINI BEL KAYIŞIYLA
BIRLIKTE KULLANINIZ.
_ ÜRÜNÜ KULLANMADAN EVVEL
TÜM BAĞLANTI AKSAMLARININ
TAM OLARAK TAKILDIĞINDAN EMIN
OLUNUZ.
_ BU ÜRÜN JOGGING VEYA PATENLE
KOŞMAK IÇIN UYGUN DEĞILDIR.
- AÇMA-KAPAMA IŞLEMLERINDE
YARALANMALARI ÖNLEMEK IÇIN
ÇOCUĞUN UYGUN MESAFEDE
OLDUĞUNDAN EMIN OLUNUZ.
- ÇOCUĞUN BU ÜRÜNLE OYNAMASINA
IZIN VERMEYINIZ.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
_ Söz konusu ürün seri olarak numaralandırılmıştır.
_ Pliko Switch, çok amaçlı oturma grubuna haiz bir
pusettir : anneye veyahut da yola dönük.
_ Pliko Switch, iki elementten oluşmaktadır : ŞASE-Pliko
Switch ve PUSET-Pliko Switch.
ÜRÜNÜN AKSAMLARI
Ambalaj muhteviyatını kontrol ediniz ve herhangi bir
şikayet durumunda Bakım Hizmet merkezine müracaat
ediniz.
_ Gövde-Pliko Switch: sepet; dönebilen veya kilitlenebilir
2 ön tekerlek; merkezi çubuk frenli 2 arka tekerlek ve
içecek taşıyıcısı.
_ Puset-Pliko Switch: Ön kısım; tente; örtü; yağmurluk
KULLANIM KILAVUZU
1 AÇMA: Tutma kolunun kollarını birlikte kaldırınız (şekil
a) ve gövde açılıncaya kadar yukarıya doğru çekiniz
(şekil b) Düzgün açılıp açılmadığını kontrol ediniz:
Yan borular birbirlerine takılmış olmalıdır (şekil c).
Son olarak, iki elemanı tutma yerinin üzerinde şekilde
gösterildiği gibi kaydırınız (şekil_d).
3 MEŞRUBAT TAŞIYICISININ MONTAJI: “klik” sesini
duyana kadar bastırarak yerleştiriniz (şekil a). Meşrubat
taşıyıcı şasesinin her iki tarafına da takılabilir.
4 TUTMA KOLU: Pliko Switch Easy Drive: tutma kolunun
yüksekliğini ayarlamak için, yan tuşlara aynı anda
basınız (şekil a) ve tutma kolunu istenilen konuma
kilitleyiniz (şekil b).
5 SABİT VEYA DÖNER ÖN TEKERLEKLER: Tekerlekleri sabit
hale getirmek için, kolları yukarıya kaldırınız (şekil a),
tekerlekleri döner hale getirmek için ise kolları aşağıya
indiriniz (şekil b). Düzgün olmayan zeminlerde sabit
tekerleklerin kullanılması önerilmektedir.
6 FREN: Gövdeyi kilitlemek için bir fren koluna basınız
(şekil a), kilidi açmak için yukarıya kaldırınız (şekil b).
7 OTURMA GRUBUNUN ŞASE ÜZERİNE BAĞLANMASI:
çok kullanımlı oturma grubu şase üzerine annye dönük
olarak yerleştirilir (şekil a) veyahut da yol istikametine
doğru da konumlandırılması mümkündür (şekil b),
oturma grubunu şase üzerinde yer alan yuvalara denk
gelecek şekilde yerleştiriniz ve “klik” sesini duyana
kadar oturmasını sağlayacak şekilde iterek yerleştiriniz.
Oturma grubunu yukarı istikamette çekmek suretiyle
sağlıklı bir şekilde takıldığından emin olunuz.
8 BEBE KOLTUĞUNUN GÖVDEDEN ÇIKARILMASI:
Bebe koltuğunun yan tarafında bulunan iki yuvarlak
düğmeye (şekil a) ve kol dayama yerlerinin altında
bulunan iki kola (şekil b) aynı anda basınız, bebe
koltuğunu yerinden çıkıncaya kadar yukarıya doğru
çekiniz (şekil c). Bebe koltuğunu sökme ve yeniden
yerleştirme işlemi bebek içerisindeyken de yapılabilir.
9 ÖN PANEL: Ön paneli yerleştirmeden önce, kolların
yan tarafında bulunan düğmelere basınız ve tapaları
(şekil a) çıkarınız, ön paneli takmak için, bağlantı
yerlerini kollarla eşleştiriniz, tık şeklinde bir takılma
sesi duyuluncaya kadar bebe koltuğuna doğru
itiniz (şekil b). Ön paneli çıkarmak için iki düğmeye
basınız ve çıkarınız (şekil c). Çocuğun girip çıkmasını
kolaylaştırmak için ön paneli sadece bir yandan açınız.
Pusetin ön panel olmaksızın kullanılması istendiğinde,
tapaları kollara geri takınız.
10 SIRTLIK: ayarlamak için kolu yukarı kaldırınız (şekil a) ve
4 seçeneği bulunan arzuladığınız konumda ayarlayınız
(şekil b).
11 AYAK DAYAMA: aşağı doğru konumlandırmak için
iki kolu aşağı istikamette itiniz (şekil a); yukarı doğru
konumlandırmak için de ayak dayanağını yukarı
istikamette indiriniz (şekil b).
12 5 NOKTALI EMNİYET KEMERİ: Takmak için, bel kayışının
iki kancasını (iki askısı kancalanmış- ok a) bacak ayırıcı
kemere geçiriniz ve tık sesini duyana kadar bastırınız
(ok b). Sökmek için, kancanın ortasında bulunan
yuvarlak düğmeye basınız (ok c) ve bel kayışını dışarıya
doğru çekiniz (ok d).
13 Bel kayışını sıkmak için, ok yönünde her iki taraftan
çekin (ok_a). Gevşetmek tam tersini yapın. Bel kayışı
emniyet kilidine kadar sıkılabilir (şekil_b).
14 Emniyet kemerinin yüksekliğini ayarlamak için, koltuk
arkalığının sırtındaki her iki tokayı da serbest bırakın.
Omuz kayışlarını tokalar serbest kalana kadar kendinize
doğru çekin (ok_a) ve koltuk arkalığı halkalarına
takın (ok_b). Omuz kayışlarını bezden çıkarın (ok_c)
ve en uygun halkaya (ok_d) takın, daha sonra koltuk
arkalığının sırtındaki iki tokayı da yeniden takın (ok_e)
Tokalar bir klik sesi duyulduğunda güvenli bir şekilde
takılmış olur (şek_f).
15 TENTE: takabilmek için kancaları oturma grubuna
yandan yerleştiriniz (şekil a) ve sırtlık arkasında yer
alan ilikler vasıtasıyla sabitleyiniz (şekil b). Tentenin
çıkartılması için: kancaları açınız ve ilikleri çözünüz.
Tentenin yukarı kaldırılması için: kendinize doğru
çekiniz; tenteyi kapatmak için: geriye doğru itiniz.
Tenteyi güneşlik şekline dönüştürebilmek için çift
başlı fermuarı açınız (şekil c) ve sırtlığın arkasındaki
ilikleri çözünüz. Tentede bebeğin en sevdiği oyuncağın
asılabileceği bir delik mevcuttur (şekil d).
16 ÖRTÜ: Örtüyü geçiriniz ve bacak dayama yerinin
altından (şekil a) ve bacak dayama yerinin yanlarından
ilikleyiniz. Bebek arabası versiyonu için, bacak dayama
yerini yukarıya kaldırınız ve örtüyü ön panelin üzerine
yerleştirerek (şekil b) tentenin düğmelerine ilikleyiniz
(şekil c).
17 Puset kullanımı için, ayak koyma yerini indirin, örtüyü
ön tutunma yerinin (şek_a) altına takın ve satın
aldığınız modele uygun olarak A, B yerine bağlayın.
18 ÖRTÜ Pliko Switch Easy Drive On Track On Track
Modüler:
gerek Navetta XL gerekse Pliko Switch Easy Drive
On Track üzerinde kullanılabilir ve bunlara takılabilir.
Navetta XL’e takmak için kullanım kılavuzuna bakınız.
Pusete takmak için, bebin bacaklarını örtmesi için
örkısmına yayınız (Fig. a).
Ön paneli dahil ederek geçiriniz ve düğmeleri önden
ilikleyiniz (Fig. b) örnün içerisine, ayak dayama
yerinin altına takınız (Fig. c).
19 YAĞMUR TENTESİ: yağmur tentesini pusetin
üzerine yerleştirin (şek_a) ve yan iki halkayı da askı
- 50 -
düğmelerinin üzerine geçirin (şek_b).
20 Lastik halkayı arka (şek_a) veya ön (şek_b) dik parçalara
takarak koltuk konumuna göre bağlayın.
21 ARKA ZEMİN: annenin ufak seviye farklılıklarını
aşmasını kolaylaştırır (şekil a).
22 KAPATMA: Kapatma işlemi bebe koltuğu olmaksızın,
bebe koltuğu anneye doğru döndürülmüş halde
(kapatmadan önce sırt dayanağını eğerek) veya yola
doğru döndürülmüş halde (kapatmadan önce sırt
dayanağını yukarı kaldırınız ve kapandıktan sonra
eğiniz) gerçekleştirilebilir.
Puseti kapatmak için, iki elemanı tutma kolunun
üzerinde şekildeki gibi (şekil a) kaydırınız, ön
tekerlekleri sabit tutunuz ve takılı ise tenteyi kapatınız.
Tutma kolunun üzerinde yer alan iki kolu klik sesi
duyuluncaya kadar birer birer yukarı kaldırınız (şekil
b) ve tutma kolunun (şekil c) üzerine bastırarak yan
boruların (şekil d) kilidini ön taraftan açınız;
23 Ortadaki kulpu (şekil e), emniyet kancaları. Güvenlik
kancasının iskelette doğru yerde olup olmadığını
kontrol edin (şekil f). Bebe koltuğu anneye dönük
halde kapatılan gövde, tutma kolu (şekil g)
aşağı indirildiğinde daha da kompakt hale gelir.
Kapatıldığında, puset kendi başına dik şekilde durur.
24 TAŞINMASI: merkezi tutacak vasıtasıyla taşınabilir,
bunu yaparken ön tekerleklerinin sabit konumda
olması gerekir (şekil a) veyahut da yan tutacak
vasıtasıyla taşınması mümkündür (şekil b).
25 KILIFTAN ÇIKARILMASI: Kılıfı ayaklıktan çıkarınız (şekil
a) kol dayama yerlerindeki kılıf bağlantılarının tümünü
çıkarınız (şekil b), sırt dayanağının yan taraflarında
bulunan iki düğmeyi çıkarınız (şekil c) ve bacak ayırıcı
kemeri üst kısımdan (bebe koltuğunun altından iterek)
çıkarınız (şekil d).
GANCIOMATIC SYSTEM
26 Ganciomatik System, “Navetta veyahut da Primo Nido”
port-bebenin, “Primo Viaggio” araba koltuğu ile “Pliko
Switch” taşıma koltuğunun bebek arabasında yer
alan “Ganciomatic” zemine hızlı ve kolay bir şekilde
takılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir : Bunları
yerleştirilirler ve iki elle birden bu ürünler üzerine, “klik”
sesini duyana kadar, bastırmak suretiyle takılırlar.
Muhtelif ürünleri ilave ederken takmadan veyahut
da bunları çıkartmadan, her zaman için, freni devreye
alınız (ilgili kılavuz kitapçıklara bakınız).
Bebeği taşıyıcı aksamın sağlıklı şekilde takılmış
olduğundan emin olunuz.
AKSESUARLAR
27 BORSA. Bebek arabasına takılabilir bebeğin alt değişimi
için gerekli döşekli “Alt Değiştirme Çantası”.
SERİ NUMARALARI
28 Pliko Switch ürün üretim tarihindeki bilgileri
vermektedir.
_ Ürün adı, üretim tarihi, koltuğun (şek_a) ve arabanın
(şek_b) seri numarası.
Bu bilgiler herhangi bir şikâyet için gereklidir.
TEMİZLİK VE BAKIM
ÜRÜNÜN BAKIMI ; atmosferik etkenlerden koruyunuz :
bu ürünün, su, yağmur, kar gibi atmosferik etkenlerden
muhafaza edilmesi gerekir; uzun süreli güneşe maruz
kalınması halinde bazı aksamda renk değişimleri
görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir mekanda
muhafaza ediniz.
ŞASE TEMİZLİĞİ : plastik aksamları periyodik olarak
nemli biz bezle, herhangi b,ir solvent veyahut
da benzeri mamul kullanmaksızın temizleyiniz;
metal kısımların paslanmaya karşı korunabilmesi
için kuru muhafaza edilmesi gerekmektedir; tüm
müteharrik aksamın (ayar mekanizmaları, kancalama
mekanizmaları, vs.) temiz olmasını sağlayınız, toz ve
kum gibi maddelerle kaplanmasına mahal vermeyiniz,
gerektiği takdirle ince yağ ile yağlayınız.
YĞMURLUĞUN TEMİZLİĞİ : yağmurluğu, bir sünger ve
sabunlu su ile deterjan kullanmaksızın temizleyiniz.
KUMAŞ KISIMLARIN TEMİZLİĞİ : kumaş zeminlerin
tozdan arındırılması amacıyla fırça kullanınız ve
azami 30° derece ısıdaki suda yıkayınız; sıkmayınız;
klorlu maddeler ile kaynatmayınız; ütülemeyiniz;
kuru temizleme yapmayınız, leke çıkartıcı solventler
kullanmayınız, döner santrifüjlü tambur kurutucularda
kurutmayınız.
PEG-PÉREGO S.p.A.
Peg-Pérego S.p.A. ISO 9001 sertifikasına
haizdir. Söz konusu sertifikalandırma,
Kullanıcılara, Şirketin şeffaf ve güvenilir
çalışmaları konusunda garanti
sunmaktadır.
Peg Prego, bu belgede belirtilen ürün
özellikleri üzerinde, teknik ve ticari gereksinimlere
istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme
hakkını saklı tutar.
Peg Prego, gereksinimlerine en iyi şekilde verebilmek
için tüm Müşterilerinin emrine amadedir. Bu nedenle
de Müşterilerimizin fikir ve görüşlerini almak bizler
için gayet önemlidir. Ürünümüzü kullandıktan sonra,
aşağıda belirtilen internet sitemizde bulabileceğiniz
“Müşteri Memnuniyet Formunu” doldurmak suretiyle
muhtemel görüş ve önerilerinizi bizlere bildirebilirseniz
Sizlere müteşekkir oluruz : www.pegperego.com
PEG-PÉREGO TEKNİK BAKIM SERVİSİ
Ürünün herhangi bir aksam veyahut da parçasının
kaybolması veyahut da hasarlanması halinde, kesinlikle
ve yalnızca orijinal Peg Perego yedek parçalarını
kullanınız. Her türlü onarım, değiştirme, ürün bilgisi
ve orijinal yedek parça ve aksesuar siparişi için, Lütfen
varsa ürün seri numarasını bildirerek Peg Perego Satış
Sonrası Servis ile iletişim kurun.
Tel. 0039/039/60.88.213 Fax 0039/039/33.09.992
İnternet sitesi www.pegperego.com
1 / 1

Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Kullanım kılavuzu

Kategori
Bebek arabaları
Tip
Kullanım kılavuzu