Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu Eki
Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (YENİ)
2 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Revizyon geçmişi
Belgenin amacı
Bu belge Kullanıcı Kılavuzuna ek bilgi sağlamaktadır.
Bu ek, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu (6.0'a kadar tüm versiyonlar) için geçerlidir ve bu
kılavuz ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Bu ek, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzunun
tamamının yerine geçmez.
© 2017, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin
hiçbir bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik
olarak, Roche Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz
içinde bulunan tüm bilgilerin basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics
mümkün olan her türlü çabayı göstermiştir. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden
ürün geliştirmenin bir parçası
olarak haber vermeksizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını
saklı tutmaktadır.
Bu belgeyle ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM ve COBAS Roche'un ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Belge versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2017-11 Yeni belge, Kullanıcı Kılavuzu Eki: Accu-Chek
Inform II Base Unit Light (YENİ) - değişikliklerle ilgili
ıklamalar
Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzunu tamamen okuyun.
3 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Belgenin amacı ................................................................................................................................................... 2
Kullanıcı Kılavuzu Eki: Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) 5
Yenilikler................................................................................................................................................................ 5
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) ürününe genel bakış........................................................ 6
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) ürününü bağlama ............................................................ 7
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) cihazını
Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcı'yla birlikte kullanma................................................................. 8
Teknik veriler .............................................................................................................................................................. 9
Ek bilgi ........................................................................................................................................................................ 10
Sipariş................................................................................................................................................................... 10
4 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki 5
Kullanıcı Kılavuzu Eki: Accu-Chek Inform II Base Unit
Light (YENİ)
Aşağıdaki değişiklikler ile ilgili açıklamalar yalnızca YENİ
donanımlı Accu-Chek Inform II Base Unit Light (REF
08376824190) için geçerlidir.
Accu-Chek Inform II Base Unit Light'ın (REF 05920353001)
eski versiyonlarına ait açıklama için Accu-Chek Inform II
Kullanıcı Kılavuzuna (6.0'a kadar tüm versiyonlar) bakın.
Yenilikler
Yeni kasa
Yeniden tasarlanan şarj bağlantıları
Geliştirilmiş konektör fişli güç kablosu
Yeni güç kaynağı (ayrıntılar için bkz. sayfa 10)
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ), eski
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (REF 05920353001)
versiyonuyla aynı şekilde Accu-Chek Inform II Base
Unit Çoğaltıcı'ya bağlanabilir. Daha fazla bilgi için
lütfen bu ekin 8. sayfasına ve Accu-Chek Inform II
Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
6 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) ürününe genel bakış
1 Şarj bağlantıları
2 Kızılötesi pencere
3 Durum LED'i
4 Duvar kurulumu için çıkarılabilir
montaj düzeneği
5 Güç kaynağı ünitesi için güç girişi
6 RJ25 portu (Base Unit çoğaltıcı aracılığıyla ağ iletişimi)
7 Güç kaynağı ünitesi ( )
2
1
3
5
4
6
7
12V 1.25A
0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki 7
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) ürününü bağlama
1 Baz ünitesini yukarı doğru kaydırın ve duvar montaj
düzeneğinden çıkarın (kullanımdaysa).
2 Güç kaynağını güç girişi fişine bağlayın. (Base Unit
Light YENİ için yeni bir güç kaynağı gerekir. Sipariş
ayrıntıları için bkz. sayfa 10.)
3 Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ)
cihazını ağ bağlantısı için kablolu bir ortama
bağlamak isterseniz: Accu-Chek Inform II Base
Unit Çoğaltıcı'nın RJ25 kablosunu Base Unit
Light'taki RJ25 portuna bağlayın (önceki sayfada
yer alan çizime bakın). Sadece Base Unit Çoğal-
tıcı'yla birlikte verilen RJ25 kablosunu kullanın.
4 Baz ünitesini tekrar duvar montaj düzeneğine
yerleştirin (kullanı
lıyorsa).
ÖNEMLİ
Sürekli güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için,
yalnızca Accu-Chek Inform II sistemiyle verilen güç
kaynağı ünitesini kullanın (sipariş bilgisi için bkz. bu
ekte sayfa 10).
8 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ) cihazını Accu-Chek Inform II Base
Unit Çoğaltıcı'yla birlikte kullanma
Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcı, 4 adede kadar
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (RJ25) cihazına
bağlanabilir ve Ethernet (RJ45) aracılığıyla veri yönetim
sistemine iletişimi destekler.
Accu-Chek Inform II Base Unit Light'ı Accu-Chek Inform II
Base Unit Çoğaltıcı'yla bağlantılı kullanma hakkında daha
fazla bilgi için Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu'na
bakın veya Roche temsilcinizle görüşün.
Accu-Chek Inform II Base Unit Duvar Montajı,
Accu-Chek Inform II Base Unit (hem eski hem de yeni
versiyonlar) ve Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(hem eski hem de yeni versiyonlar) için uygundur.
Sistem Yöneticisi için notlar: Accu-Chek Inform II
Base Unit Çoğaltıcıyı ayarlayıp yapılandırırken çoğaltı-
cıda yer alan "Teknik Not" PDF dosyasının yanı sıra
çoğaltıcıyla birlikte verilen belgeye bakın. Çoğaltıcıyı
USB kablosuyla bilgisayara bağlayarak bu PDF dosya-
sına erişebilirsiniz. Daha fazla yardım için, Roche tem-
silcinizle irtibata geçin.
0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki 9
Teknik veriler
* Accu-Chek Inform II Base Unit Light
** Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
Spesifikasyon Accu-Chek Inform II Base
Unit Light (YENİ)
Güç kaynağı ünitesi (YENİ)
Yükseklik 123 mm / 4,84 inç (maks.) 35 mm / 1,38 inç +
AC priz (28-40 mm /
1,1-1,6 inç)
Genişlik 130 mm / 5,12 inç (maks.) 51 mm / 2,01 inç +
Uzunluk 130 mm / 5,12 inç (maks.) 87 mm / 3,43 inç +
Ağırlık Accu-Chek Inform II
Base Unit Light
yaklaşık 660 g duvar montajıyla
170 g
Kullanıcı arayüzü LED (iki renk: kırmızı, yeşil) Uygulanmaz
Çalışma sıcaklığı 3 - 50 °C
37 - 122 °F
0 - 40 °C
32 - 104 °F
Saklama koşulları (uzun süreli saklama) 5 ila 40 °C / 41 ila 104 °F, %10 - 85 BN'de (yoğunlaşmayan)
Nem (çalışma) % 10 - 90 BN (yoğunlaşmayan)
Giriş voltajı +12 V DC 100 - 240 V AC
Giriş frekansı DC 50 - 60 Hz
Giriş akımı 1,25 A (maks) 350 - 150 mA
Arayüzler Şarj bağlantıları
IR portu
Çoğaltıcıya bağlanmak için
RJ25
DC konektörü
Değiştirilebilir AC giriş
noktaları
Veri aktarım hızı Base Unit Çoğaltıcı'yla bir-
likte kullanıldığında:
IR: 9,6 K - 115 K bps*
Ethernet:
10 Mbps yarı çift yönlü**
Uygulanmaz
10 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Ek bilgi
Sipariş Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 4.0 (eski
donanımlı ve seri numarası UU14000000 altında olan
ölçüm cihazları) ve/veya Kullanıcı Kılavuzu 5.0 veya 6.0
versiyonlarında yer alan sipariş bilgilerindeki değişiklikler
kırmızı renkle gösterilmiştir.
Parça Tanım REF/Katalog
Numarası
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı Ölçüm cihazı, WLAN işlevsiz
(süreksiz)
05060311001
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı Yerleşik WLAN işleviyle donatılmış ölçüm cihazı 05060303001
Accu-Chek Inform II pil takımı Yeniden şarj edilebilir pil takımı (seri numarası
UU14000000 üzerinde olan ölçüm cihazları için)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Pil bölmesi kapağı
Ölçüm cihazı pil bölmesi için yedek kapak (seri
numarası UU14000000 üzerinde olan ölçüm
cihazları için)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit Şarj ve bağlantı işlevlerine sahip (süreksiz) 05060290001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light Şarj işlevlerine sahip (süreksiz) 05920353001
Güç kaynağı Güç kaynağı (uluslararası versiyon); şunlar için
eski Base Unit Light REF 05920353001/
eski Base Unit REF 05060290001
04805666001
Güç kaynağı Güç kaynağı (Kuzey Amerika); şunlar için
eski Base Unit Light REF 05920353001/
eski Base Unit REF 05060290001
05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit (YENİ) Şarj ve bağlantı işlevlerine sahip 07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(YENİ)
Şarj işlevlerine sahip 08376824190
Güç kaynağı Güç kaynağı (uluslararası versiyon); şunlar için
Base Unit Light (YENİ) REF 08376824190/
Base Unit (YENİ) REF 07671717190
07006098001
Güç kaynağı Güç kaynağı (Kuzey Amerika); şunlar için
Base Unit Light (YENİ) REF 08376824190/
Base Unit (YENİ) REF 07671717190
07455976190
0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki 11
Accu-Chek Inform II Base Unit duvar
montajı
Base Unit/Base Unit Light için Duvar Montajı
(eski ve yeni versiyonlara uygun)
05404878001
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub Accu-Chek Inform II Base Unit Light için güç ve
bağlantı işlevlerine sahip
05888760001
Güç kablosu Base Unit çoğaltıcıya güç vermekte kullanılır
(Kuzey Amerika)
03868133001
Güç kablosu Base Unit çoğaltıcıya güç vermekte kullanılır
(İngiltere)
03034933001
Güç kablosu Baz Ünitesi çoğaltıcıya güç vermekte kullanılır
(uluslararası)
11800515001
Accu-Chek Inform II Kod çip okuyu-
cusu
04884671001
Accu-Chek Inform II aksesuar kutusu 05060281001
Accu-Chek Inform II pil takımı Yeniden şarj edilebilir pil takımı (eski donanıma
ve UU14000000 altında seri numaralarına sahip
ölçüm cihazları için)
04882326001
Accu-Chek Inform II RF kart kiti Wi-Fi kart değişimi (eski donanıma ve
UU14000000 altında seri numaralarına sahip
ölçüm cihazları için)
05112699001
Parça Tanım REF/Katalog
Numarası
12 0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
0 8403546001 (01) 2017-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Eki 13
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
0 8403546001 (01) 2017-11 TR
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM ve COBAS
Roche'un ticari markalarıdır.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Almanya
www.roche.com
www.cobas.com
/