Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu v6 Eki
Yazılım versiyonu 04.02'den
yazılım versiyonu 04.03'e
değişiklikler ve Kullanıcı
Kılavuzu v6'da uygulanan
değişiklikler
2 0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Revizyon geçmişi
Belgenin amacı
Bu belge, yazılım versiyonu 04.03.00 için Kullanıcı Kılavuzu V6'da yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar içerir.
Bu ek, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6.0 için geçerlidir ve bu versiyonla birlikte kullanılmak
için hazırlanmıştır. Bu ek, tüm Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'ın yerine geçmez.
© 2018, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin hiçbir
bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak, Roche
Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz içinde bulunan tüm bilgilerin
basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics mümkün olan her türlü çabayı göster-
miştir. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün geliştirmenin bir parçası olarak haber vermek-
sizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bu belgeyle ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ve COBAS Roche'un ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Kılavuz versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2018-11 Yazılım versiyonu 04.03 için oluşturulan ve yazılım
versiyonu 04.02 için Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6.0'a
değişiklik olarak düzenlenen yeni belge
Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'ı tümüyle okuduğunuzdan emin olun.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifika markasıdır.
3
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Belgenin amacı ........................................................................................................................................... 2
1 Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir? 5
Yerleşik ve Tanılama ekranlarındaki pil durum bilgisi ........................................................................... 5
Yerleşik ekranı - pil durumu .................................................................................................................. 5
İyileştirilmiş şarj performansı ................................................................................................................. 6
Tanılama ekranı - pil durumu................................................................................................................ 7
Yeni güç yönetimi ................................................................................................................................................ 8
Yerleşik durumda olmayan ölçüm cihazının
ayarlanarak otomatik olarak tamamen kapatılması ...................................................................... 8
İyileştirilmiş barkod maskeleme ...................................................................................................................11
Bir sonuca barkod içeriği ekleme ...............................................................................................................13
Hasta ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi .................................................................. 15
TLS şifrelenmiş WLAN iletişimi ....................................................................................................................16
2 Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'da yapılan değişiklikler 17
Revize edilen bölümler ....................................................................................................................................17
9.2 Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi...................................................................... 17
12.1 Teknik veriler.................................................................................................................................... 18
12.2 Ayrıntılı bilgiler - Sipariş............................................................................................................... 20
A1 Konfigürasyon seçenekleri tablosu ............................................................................................ 22
B.1 Seçeneği: Kablosuz ağ (WLAN).................................................................................................. 23
Ek: ASCII karakterlerinin yer aldığı tablo ..................................................................................................24
4
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
5
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
1Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
Yerleşik ve Tanılama ekranlarındaki pil durum bilgisi
Yerleşik ekranı - pil durumu Ölçüm cihazının baz ünitesine yerleştirilmesi pilleri şarj
etmenizi sağlar. Yerleşik ekranında pilin şarj durumunu
gösteren büyük bir pil simgesi görüntülenir. Bu bilgiler,
bir sonraki test için en iyi pil durumuna sahip ölçüm
cihazını seçmenize olanak tanır.
Pil durumu aşağıdaki şekilde gösterilir:
Simge ıklama
Pil boştur ve cihaz kullanılamaz.
Test mümkün olabilir. Yazılım güncelle-
meleri ve WLAN devre dışıdır.
Normal kullanım mümkündür, sadece
yazılım güncellemeleri devre dışıdır
Tüm işlevler kullanılabilir durumdadır
Yerleşik
Aktarılıyor...
Aktarılacak 50 sonuç
12:48
19.11.18
6
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
İyileştirilmiş şarj performansı Baz ünitede 2 dakika kaldıktan sonra, ölçüm cihazı kapa-
nır ve cihaz bekleme moduna geçer. Ekran kararır ve şarj
işlemi başlar. Pillerin bekleme modunda şarj edilmesi, şarj
performansını artırır.
Ekran şarj sırasında karardığında, istediğiniz zaman
dokunmatik ekrana dokunarak veya Açma/Kapatma
ğmesine basarak pil şarj durumunu veya ölçüm cihazı-
nın yuvaya doğru bir şekilde yerleşip yerleşmediğini
kontrol etmek için ölçüm cihazınızı açabilirsiniz. Ekran
ışığı 2 dakika süreyle yanar ve mevcut pil durumunu en iyi
şekilde gösteren renkli pil simgesiyle birlikte Yerleşik
ekranını gösterir.
Piller tam şarj olduğ
u zaman, ölçüm cihazı otomatik
olarak açılır ve açık kalır. Ekranda pilin şarjının dolu
olduğunu gösteren yeşil bir pil simgesi gösterilir.
Ölçüm cihazı düzgün YERLEŞTİRİLMEMİŞSE yer yer
kısa süreli bir “uğultu” sesi meydana gelir ve durum
çubuğunda pil şarj simgesi yanıp söner.
Ölçüm cihazını baz ünitesinden çıkarın.
Uygun şekilde temas etmesini sağlamak için cihazı
nazikçe iterek baz ünitesine yeniden yerleştirin.
Ölçüm cihazı düzgün şekilde yerleştirilip şarj olurken pil
şarj simgesi yanıp sönmeyi durdurur. Kullanıcı Kılavuzu
versiyon 6.0, sayfa 167'de “Düşük güç simgeleri” bölü-
müne bakın.
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
7
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Tanılama ekranı - pil durumu Pilin şarj olması, bitmesi ve yeniden şarj olması pilin
eskimesine neden olur. Bu nedenle piller kullanım ömrü
boyunca kademeli olarak kapasitesini yitirir. Yani, pilin
ömrü gitgide azalır ve pil ölçüm cihazını daha kısa süre
besleyebilir duruma gelir.
Yerleşik ekranında pil simgesinin gösterdiği ilgili şarj
durumuna ek olarak, ölçüm cihazının Tanılama ekranında
pilin durumuyla ilgili bilgiler sunulur.
Pil durumu aşağıdaki şekilde gösterilir:
İyi: Kapasite normal kullanım için yeterlidir
Sınırlı: Kapasite pilin eskimesi nedeniyle azalmıştır
Bir pil artık beklenen performansı sağlamıyorsa ve pil
durumu Sınırlı olarak gösteriliyorsa, Roche Destek
Merkezinizle iletişime geçin.
Ana menü
İnceleme sonuçları
Kontrol testi
Hasta testi
12:48
19.11.18
Ana menü 2
Bakım
Strip lotları
Yeterlik
Kontrol lotları
Çağrı cihazı
Lineerite
Tanılama
Lineerite lotları
Yönetici
12:48
19.11.18
Tanılama
Yazılım sürümü: 04.01.00
BSP sürümü: 05.00.00
Son indirilen: 16.11.18
Pil voltajı: 3.976 V
Pil yüzdesi: 83
Pil durumu: İyi
Kayıt
Seri no: 10000740
Tarama:
12:48
19.11.18
8
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Yeni güç yönetimi
Yerleşik durumda olmayan
ölçüm cihazının ayarlanarak
otomatik olarak tamamen
kapatılması
Yazılım versiyonu 04.03, pil performansının iyileştirilme-
sine katkı sunan ve pil ömrünü uzatan ayarlanabilir yeni
bir otomatik tamamen kapanma özelliği sunmaktadır.
Yazılım versiyonu 04.02'ye kadar (04.02 dahil)
durum*
Yuvaya YERLEŞTİRİLMEDİĞİNDE, ölçüm cihazı enerji
tasarrufu sağlamak için, herhangi bir işlem yapılmadığı
zaman (ör. bir tuşa basılması, ekrana dokunulması) ayar-
lanan sürenin sonuna gelindiğinde kendiliğinden kapanır.
Ekran kararsa da ölçüm cihazı bekleme modundadır ve
tarihi/saati korumak ve arka planda kablosuz iletişim gibi
çeşitli işlevleri çalıştırmak için pillerden güç çekmeye
devam eder. Bu nedenle bekleme modunda iken (“Oto-
matik kapatma”), pilden güç çekilmeye devam eder ve pil
yuvaya yerleştirilmezse bir gün içinde tükenir.
Yazılım versiyonu 04.03 ile yeni konsept
Ölçüm cihazı el ile tamamen kapatılırsa veya İndirme
Kilidi nedeniyle veya pillerin şarjı kritik düzeye indiği için
tamamen kapanırsa, kablosuz iletişim ve diğer tüm işlev-
ler kapatılır (tarih ve saat korunur).
Yazılım versiyonu 04.03 ile yeni bir güç yönetim konsepti
getirilmiştir. Ölçüm cihazı, yuvaya YERLEŞTİRİLMEDİĞİ
zaman kapandıktan 30 dakika sonra otomatik olarak
tamamen kapanacak şekilde ayarlanabilir. Bu özellik
varsayılan olarak etkindir.
Daha fazla bilgi için Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kıla-
vuzu, versiyon 6.0, sayfa 22-23'te yer alan “Ölçüm cihazını
kapatma”, “Otomatik kapanış”, “Ölçüm cihazını tamamen
kapatma” ve “Otomatik tamamen kapatma” adlı bölüm-
lere bakın.
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
9
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Bu yeni ayarlanabilir otomatik tamamen kapanma özelliği
sayesinde, ölçüm cihazı kablosuz iletişim için düzenli
olarak otomatik olarak beklemeden çıkar. Bu uyanma
zamanlayıcısı ayarı 10 dakikadan başlamak üzere 1'er
dakikalık artışlarla ayarlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle,
ölçüm cihazını her 24 saatte bir defaya kadar olmak üzere
her 10 dakikada veya 11 dakikada bir (birer dakikalık
artışlarla) uyanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaman
aralığını DMS'de “0” olarak ayarlayarak bu uyanma
zamanlayıcısını devre dışı bırakmak mümkündür. Yazılım
versiyonu 04.03 için varsayılan ayar her 30 dakikada
birdir. (Sayfa 10'daki tabloda yer alan ayar seçeneklerine
bakın.)
Ölçüm cihazını tamamen kapanma modundan çıkarıp
açmak, kapatma (bekleme) modundan çıkarmaya göre
biraz daha uzun sürer.
Ölçüm cihazını kablosuz iletişim için tamamen kapanma
durumdan daha sık uyandıracak
şekilde ayarlarsanız
(WLAN etkinse ve ölçüm cihazı yuvasına yerleştirilme-
mişse), pillerden daha fazla güç çekilir ve ölçüm cihazının
daha sık şarj edilmesi gerekir. Ancak, ölçüm cihazını
açtığınızda, ölçüm cihazının senkronize edilmesi daha
olasıdır. Ölçüm cihazını manuel olarak açana kadar tama-
men kapatılmış biçimde bırakmayı tercih ederseniz veya
kablosuz iletişim için uyandırma zaman aralıklarının daha
uzun olmasını tercih ederseniz, pilin ömrü daha uzun olur
ancak DMS ile senkronizasyon daha uzun sürebilir.
Ancak bu durumda, ölçüm yapmaya başlayabilmeniz için
öncelikle ölçüm cihazının veri tabanının senkronize edil-
mesi gerekebilir.
Tercih ettiğiniz seçenek kurumunuzun iş akışı ihtiyaçla-
rına göre belirlenir.
10
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Konfigürasyon seçenekleri
Konu/Nitelik Aralık Varsayılan Cihaz DMS
Zamanlayıcı
Kapatma zaman aşımı (herhangi bir işlem
yapılmazsa ölçüm cihazı otomatik olarak
kapanır ve cihaz bekleme moduna girer)*
30-3600 s 300 N Y
Tamamen kapanma (ölçüm cihazı, kapan-
dıktan 30 dakika sonra otomatik olarak
tamamen kapanır)
0: etkisiz
1: etkin
1NY
Zaman aralıklarıyla yeniden bağlantı
(0 = etkisiz)
0: etkisiz
10-1440 dakika (24 saat)
30 N Y
* Ölçüm modunda kullanılamaz
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
11
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
İyileştirilmiş barkod maskeleme
Barkod maskeleme için iki ilave seçenek eklenmiştir:
ID'nin bir parçası olarak tutulacak bir karakter
tipinin belirlenmesi (sayısal veya sayısal olmayan)
farklı uzunluktaki barkod verilerinin içinde ID bilgi-
sini ayırmak için ayırıcı karakterlerin belirlenmesi
Tüm barkod maskeleme seçenekleri aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır:
Kullanıcı ve hasta ID barkod maskeleri
Barkod maske karakteri Tanım
A-Z/a-z, 0-9 Öncesinde düzeltme imi ("^") yoksa, veri tarama karakteri maske karakteri
ile aynı olmalıdır. Bu karakter ID parçası olarak kaydedilmez. Karakterler
aynı değilse, veri tarama geçerli bir ID değildir.
Dolar ("$") Bu pozisyondaki veri tarama karakteri ID'nin parçası olarak tutulur.
Yıldız işareti ("*") Bu pozisyondaki veri tarama karakteri ID'nin parçası olarak tutulmaz.
Tilda ("~") Bu pozisyondaki veri tarama karakteri 0-9 arasında bir sayı olmalıdır ve
ID'nin parçası olarak tutulmaz. Veri tarama karakteri bir sayı değilse, veri
tarama geçerli bir ID değildir.
Artı ("+") Bu pozisyondaki veri tarama karakteri A-Z/a-z arasında bir alfabe karakteri
olmalıdır ve ID'nin parçası olarak tutulmaz. Veri tarama karakteri bir alfabe
karakteri değilse, veri tarama geçerli bir ID değildir.
Düzeltme imi ("^") Bu maske karakteri, veri tarama karakterinin, barkod maskesinde "^"den
sonraki karaktere eşit olması gerektiğini ve veri tarama karakterinin ID'nin bir
parçası olarak tutulduğunu gösterir. Veri tarama karakteri "^"den sonraki
maske karakterine eşit değilse, barkod okuması ID olarak geçerli değildir.
Düzeltme imi artı (“^+”) Düzeltme imi (“^”) artı (“+”) işaretiyle birleştirilebilir. Bu işaret, bu pozisyon-
daki veri tarama karakterinin A-Z/a-z arasında bir alfabe karakteri olması ve
ID'nin bir parçası olarak tutulması gerektiğini ifade eder. Veri tarama karakteri
bir alfabe karakteri değilse, veri tarama geçerli bir ID değildir.
Düzeltme imi tilda (“^~”) Düzeltme imi (“^”) tilda (“~”) işaretiyle birleştirilebilir. Bu işaret, bu pozisyon-
daki veri tarama karakterinin 0-9 arasında bir rakam olması ve ID'nin bir
parçası olarak tutulması gerektiğini ifade eder. Veri tarama karakteri bir sayı
değilse, veri tarama geçerli bir ID değildir.
12
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Barkod maskesinin önünde, ID'yi barkod içindeki herhangi
bir pozisyondan çıkarmak için ayırıcı karakterleri içeren
isteğe bağlışeli parantez olabilir [nC
1
mC
2
]. Çıkarılacak
ID, C
1
başlangıç karakterinin n. görünümünden sonra
başlamalıdır ve C
2
bitiş karakterlerinin m. görünümünden
sonra bitmelidir. Çıkarılan karakter dizesi, hasta ID'sini
belirlemek için ardından gelen maskeyle işlenir (bkz.
sayfa 11).
C
1
ve C
2
okunabilir herhangi bir karakterle veya öncesinde
ters eğik çizgi (“\”) ile işaretlenmişse onaltılı herhangi bir
ASCII değeriyle temsil edilebilir. Sayfa 24'de ASCII karak-
terlerinin yer aldığı tabloya bakın.
Örnek 1:
[1
$1+]^+^~^~^~^~^~^~^~
$” karakterinin ilk görünümü ile “+” karakterinin ilk
görünümü arasındaki ID'yi çıkarın. ID alfabedeki bir harf
(A-Z/a-z) ile başlamalı ve yedi rakam (0-9) ile devam
etmelidir. Bu maske
X1234567 ID'sini aşağıdaki barkod
örneğinden çıkarır:
~Jane Doe%$X1234567+5715486266Z?01-09-1979
Örnek 2:
[3
\3b1\3b]^+^~^~^~^~^~^~^~
ID'yi 3. ve 4. noktalı virgül arasından çıkarın (
; = 0x3b).
Bu maske
X1234321 ID'sini aşağıdaki barkod örneğinden
çıkarır:
;Mary Miller;;X1234321;5715486266Z;01-09-1982
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
13
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Bir sonuca barkod içeriği ekleme
Yazılım versiyonu 04.03 ile artık bir barkodun tüm içeriğini
okumak ve göstermek (sadece çıkarılan ID bilgisini değil)
ve DMS tarafından daha sonra işlenmek üzere bunu bir
test sonucuna yorum olarak eklemek mümkündür. Bu
seçenek sadece DMS kullanılarak konfigüre edilebilir.
Aşağıdaki seçenekler ayarlanabilir:
Barkod içeriği sonuca eklenmez
Barkod içeriği sonuca eklenir
Barkod içeriği tarandıktan sonra doğrulama için
görüntülenir ve daha sonra sonuca eklenir
Ölçüm cihazı son seçeneğe ayarlanırsa (onay ile etkinleş-
tirilir), tüm barkod içeriğini aşağıdaki şekilde onay ekra-
nında görüntülemeyi tercih edebilirsiniz:
Barkod herhangi bir biçimlendirme olmadan sürekli
bir karakter dizesi olarak gösterilir. Ayırıcı karakter-
ler (“~%$+?”) gösterilir. Soldaki resimde üst ekran-
daki örneğe bakın.
Barkod daha kolay okunabilmesi için ayrı satırlara
bölünür. Ayırıcı karakterler (“~%$+?”) satır sonu ile
değiştirilir. Soldaki resimde alt ekrandaki örneğe
bakın.
Ayırıcı karakterlerin satır sonlarıyla değiştirilmesi
sadece geçici olarak Barkod doğrulama ekranında
gösterilmek üzere uygulanır. Test sonucuyla birlikte
saklanan barkod bilgileri orijinal ayırıcı karakterleri
içerir.
Bir hasta testi sırasında, her ikisi de etkin ise Barkod
doğrulama ekranı Hasta doğrulama ekranının önünde
görünür.
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Hasta ID 12:48
19.11.18
D-504:
~Jane Doe%$X1234567
+5715486266Z?01-09-
1979
Barkod doğrulama
ABCDE
F GHI J
KLMNO
P-Z 123
Hasta ID 12:48
19.11.18
D-504:
Jane Doe
X1234567
5715486266Z
01-09-1979
Barkod doğrulama
14
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Konfigürasyon seçenekleri
Konu/Nitelik Aralık Varsayılan Cihaz DMS
Barkod konfigürasyonu
Hasta test sonucuna barkod ekleme 0: etkisiz
1: etkin
2: etkin ve onay
0NY
Barkod Ayırıcıları: Doğrulama ekranında
satır sonlarıyla değiştirilecek ayırıcı karak-
terlerin listesi (okunabilir karakterler veya
önünde ters eğik çizgi olan onaltılı ASCII
değerleri*). Yalnızca hasta test sonucuna
barkod ekleme=2 ise geçerlidir.
0-30 karakter "" N Y
* Sayfa 24'de ASCII karakterlerinin yer aldığı tabloya bakın.
Yazılım versiyonu 04.03'teki yenilikler nelerdir?
15
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Hasta ID numarasının barkod
tarayıcısı ile girilmesi
Hasta ID numarasının girildiği ekran görüntülendiğinde:
1 düğmesine basıp bırakın. Düğme artık siyah
bir zeminde görüntülenir (tarama sırasında).
2 Ölçüm cihazını, barkod tarayıcısı penceresi,
okumak istediğiniz barkoddan yaklaşık 10-20 cm
(4-8 inç) yukarıda olacak şekilde tutun.
Barkod başarılı bir şekilde okunduktan sonra ölçüm
cihazından bir bip sesi duyulur.
3 Hasta doğrulama işlevi etkin ise, tüm maskelenmemiş
barkod bilgilerini doğrulayın ve onaylayın.
Çıkarılmış hasta ID
1
'si, sonraki ekranların hasta ID ala-
nında görünür. Barkod taranmadıysa, barkod tarayıcı
10 saniye sonra kapanır.
ABCDE
FGH I J
KLMNO
P-Z123
Hasta ID
12:48
19.11.18
Hasta ID
Klavye
ID: 2222222222
Ad: Jane Doe
ID: 3333333333
Ad: John Doe
ID: 4444444444
Ad: Jenny Doe
ID: 123456789
Ad: James Doe
12:48
19.11.18
1. Aynı zamanda bu ekte sayfa 11'te başlayan "İyileştirilmiş
barkod maskeleme" bölümüne bakın.
16
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
TLS şifrelenmiş WLAN iletişimi
WLAN aracılığıyla yapılan iletişim baz ünite ile DMS ara-
sındaki kablolu iletişim ile aynı biçimde şifrelenebilir. Bu
seçenek sadece DMS kullanılarak konfigüre edilebilir.
Konfigürasyon seçenekleri
Konu/Nitelik Aralık Varsayılan Cihaz DMS
Elektronik iletişim
WLAN iletişim verilerinin TLS Şifrelemesi 0: etkisiz
1: etkin
0NY
Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'da yapılan değişiklikler
17
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
2 Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'da yapılan
değişiklikler
Revize edilen bölümler
9.2 Pil takımının yerleştirilmesi
veya değiştirilmesi
Aşağıdakiler bilgiler sayfa 121'e eklenmiştir:
Tarih ve saat ayarlarını korumak için pil takımını yakla-
şık 10 dakika içinde değiştirin. Bu süreyi aşarsanız tarih
ve saati tekrar girmeniz gerekebilir. Pil takımını yalnızca
tamamen kapanma modundayken değiştirin, bkz.
sayfa 122.
Bellekte saklanan veriler (bkz. bölüm 12.1, Kullanıcı
Kılavuzu) pil takımı değiştirilirken daha uzun süre pil
takılmaması durumunda kaybolmaz. Tüm ayarlar (tarih/
saat haricinde - yukarı bakın) korunur.
18
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
12.1 Teknik veriler Sayfa 175'te aşağıdaki revizyonlar yapılmıştır:
Spesifikasyon Ölçüm cihazı Baz ünitesi Güç kaynağı
ünitesi
Pil voltajı/tipi 3,7 volt şarj edilebilir (lityum
teknolojisi)
Uygulanmaz Uygulanmaz
Giriş voltajı +7,5 V DC Baz ünitesi: +12 V DC
eski Base Unit Light:
+7,5 V DC
YENİ Base Unit Light:
+12 V DC
100-240 V AC
Giriş frekansı DC DC 50-60 Hz
Giriş akımı 1,7 A (maks) Baz ünitesi: 1,25 A (maks)
eski Base Unit Light:
1,7 A (maks)
YENİ Base Unit Light:
1,25 A (maks)
350-150 mA
(REF 07006098001,
07455976190)
400-150 mA
(REF 08692432001,
08692432160)
Pil kapasitesi 90 dakika şarj olduktan
sonra 30 (ardışık) ölçüm
mümkündür
1
Uygulanmaz Uygulanmaz
Arayüzler Şarj bağlantıları
IR portu
Barkod tarayıcısı
WLAN
(Sadece kanal 1-11)
Şarj bağlantıları
IR portu
RJ45 Ethernet (Base Unit)
RJ25 (Base Unit Light)
USB tip B *
DC konektörü
Değiştirilebilir AC
giriş noktaları
1. Tam dolu pil takımı, kablosuz iletişim dahil (WLAN, varsa ve etkinse) 5 saat içinde en az 100 test için
gereken gücü sağlar.
Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0'da yapılan değişiklikler
19
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
Spesifikasyon Ölçüm cihazı Baz ünitesi Güç kaynağı
ünitesi
Veri aktarım hızı WLAN: en çok 54 Mbps IR: 9,6 K-115 K bps
1
Ethernet: 10/100 Mbps (oto-
matik anlaşma)
tam çift yönlü
1
USB: 12 Mbps
1
Uygulanmaz
Base Unit Çoğaltıcı ile
birlikte:
IR: 9,6 K-115 K bps
2
Ethernet:
10 Mbps yarı çift yönlü
3
Desteklenen barkodlar Code 128, Code 39,
Code 93, EAN 13, Interlea-
ved 2 / 5 (sağlamalı veya
sağlamasız), Codabar, GS1
DataBar Limited, Aztec,
QR Code, DataMatrix,
PDF417
Uygulanmaz Uygulanmaz
1. Accu-Chek Inform II Base Unit
2. Accu-Chek Inform II Base Unit Light (YENİ ve eski versiyonlar)
3. Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
20
0 8818517001 (01) 2018-11 TR • Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 6 Eki
12.2 Ayrıntılı bilgiler - Sipariş Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu versiyon 6.0 içinde
(sayfa 177)
sipariş bilgilerinde yapılan değişiklikler kırmı-
zıyla
gösterilmektedir.
Parça ıklama REF/Katalog
Numarası
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı Yerleşik WLAN işleviyle donatılmış ölçüm cihazı 05060303001
Accu-Chek Inform II pil takımı Yeniden şarj edilebilir pil takımı (seri numarası
UU14000000 üzerinde olan ölçüm cihazları için)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Pil bölmesi kapağı
Ölçüm cihazı pil bölmesi için yedek kapak (seri
numarası UU14000000 üzerinde olan ölçüm
cihazları için)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit (YENİ) Şarj ve bağlantı işlevlerine sahip 07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(YENİ)
Şarj işlevlerine sahip 08376824190
Güç kaynağı* Güç kaynağı (uluslararası versiyon); şunlar için
Base Unit Light (YENİ) REF 08376824190/
Base Unit (YENİ) REF 07671717190
07006098001
Güç kaynağı
*
Güç kaynağı (Kuzey Amerika); şunlar için
Base Unit Light (YENİ) REF 08376824190/
Base Unit (YENİ) REF 07671717190
07455976190
*
Önemli not
Güç kaynağı REF 07006098001, (Uluslararası versiyon) ve Güç kaynağı REF 07455976190, (Kuzey Amerika),
Tip: FW7555M/12, Giriş: 100-240 V/50-60 Hz/350-150 mA, Çıkış: artık üretilmeyecek ve onun
yerine aşağıdaki ürün gelecektir:
Güç kaynağı REF 08692432001, (Uluslararası versiyon) ve Güç kaynağı REF 08692432160, (Kuzey Amerika),
Tip: FW8001M/12, Giriş: 100-240 V/50-60 Hz/400-150 mA, Çıkış:
Güç kaynağındaki değişikliğin ürün performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tip: FW7555M/12 ve Tip:
FW8001M/12 paralel olarak kullanılabilir.
12V 1.25
A
12V 1.50
A
/