Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu v5
- Ek
04.00 yazılımı ve 04.01 yazılımı
arasındaki değişiklikler ve Kullanıcı
Kılavuzu v5'te yapılan değişiklikler
2
Revizyon geçmişi
Belgenin amacı
Bu belge, 04.01 yazılımındaki yeni özelliklerin ve değişikliklerin açıklamasını ve Accu-Chek
Inform II Kullanıcı Kılavuzu 5.0 Versiyonundaki bilgilerde yapılan düzeltmeleri içermektedir.
Bu ek, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonu için geçerlidir ve bu versiyon ile
birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunun
tamamının yerine geçmez.
© 2015, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin
hiçbir bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik
olarak, Roche Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz
içinde bulunan tüm bilgilerin basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics
mümkün olan her türlü çabayı göstermiştir
. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün
geliştirmenin bir parçası olarak haber vermeksizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını saklı
tutmaktadır.
Bu belgeyle ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM and COBAS are trademarks of Roche.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Belge versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2015-03 04.01 yazılımı için ve 04.00 yazılımına yönelik Kullanıcı
Kılavuzu 5.0 Versiyonunda yapılan değişiklikleri gös-
termek amacıyla oluşturulan Yeni Belge.
Accu-Chek Inform II Kullanım Kılavuzu 5.0 versiyonunu tamamen
okuduğunuzdan emin olun.
3
Belgenin amacı ................................................................................................................................... 2
1 04.01 yazılımındaki yenilikler 5
1.1 Yeni simge.................................................................................................................................................... 5
Örnek: Kontrol testi ........................................................................................................................... 5
1.2 Tarayıcının etkinleştirilmesi ve barkod okuma arasında ayarlanabilir gecikme
(PreAimer Gecikme).................................................................................................................................. 7
Tanım ...................................................................................................................................................... 7
1.3 Daha fazla dil desteği............................................................................................................................... 7
1.4 Daha fazla barkod tipi desteği .............................................................................................................. 7
2 Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler 9
2.1 Düzeltmeler .................................................................................................................................................. 9
Kılavuz v5.0, sayfa 153...................................................................................................................... 9
Kılavuz v5.0, sayfa 169.................................................................................................................... 10
2.2 Bölüm 1 için gözden geçirilen güvenlik bilgileri, “Giriş”............................................................ 11
Güvenlikle ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 11
2.3 Lityum-iyon (Li-ion) pillerle ilgili ek bilgiler ................................................................................... 12
Güvenlikle ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 12
Pil takımı .............................................................................................................................................. 13
Nakliye.................................................................................................................................................. 14
2.4 Bölüm 3, “Hasta glukoz testi” için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler............................. 15
Sonuçlar ekranı................................................................................................................................. 15
Ek hasta testi...................................................................................................................................... 15
2.5 Bölüm 4, 7, 8 için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler ............................................................. 16
Sonuçlar ekranı................................................................................................................................. 16
2.6 Bölüm 9.2 “Pil takımının yerle
ştirilmesi veya değiştirilmesi” için gözden
geçirilen ve eklenen bilgiler
.................................................................................................
............... 17
2.7 Bölüm 11 için gözden geçirilen bilgiler, “Sorun giderme”........................................................ 18
Ölçüm cihazının sıfırlanması ........................................................................................................ 18
2.8 Bölüm 12 için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler, "Genel ürün bilgisi"............................ 20
2.9 Ek A için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler.............................................................................. 21
2.10 Ek B için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler .............................................................................. 23
RF'ye özel işlevler ve etkili performans talepleri................................................................... 23
4
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
04.01 yazılımındaki yenilikler
5
1 04.01 yazılımındaki yenilikler
1.1 Yeni simge
Bu yeni simge kontrol, yeterlilik veya lineerite testleri için
numune uygulamanızı ister.
Örnek: Kontrol testi
Yeni: Şişe ve yanıp sönen mavi damla simgesi ile
numune uygulanması istenir.
Kontrol testi
Kontrol S2 (Yük) 123456
Strip lotu 545794
12:48
17.03.15
Yukarıdaki kontrol testi ekran görüntüsü örnek olarak
kullanılmıştır. Aynı simge (yanıp sönen mavi damlalı
şişe) yeterlilik ve lineerite testleri için de görüntülenir.
04.01 yazılımındaki yenilikler
6
Hasta testi: Yanıp sönen kırmızı damlayla numune
uygulanması istenir (varolan simge, artık sadece
hasta testleri için).
Hasta testi
Hasta 123456789
Strip lotu 545794
12:48
17.03.15
04.01 yazılımındaki yenilikler
7
1.2 Tarayıcının etkinleştirilmesi ve barkod okuma arasında ayarlanabilir
gecikme (PreAimer Gecikme)
Tanım Ölçüm cihazı, barkod tarayıcıyı etkinleştirme (yeşil ışık) ve
barkodu okuma (kırmızı ışık) arasında küçük bir gecikme
olacak şekilde yapılandırılabilir. Gecikme ayarlanabilir ve
0-10 saniye aralığı içinde olabilir. (Bkz. "Barkod Konfigü-
rasyonu" tablosu, bu Ek'te sayfa 22.)
Bu gecikme barkod tarayıcının ve/veya barkodun düzgün
şekilde yerleştirilmesi için kullanıcıya zaman sağlar; örne-
ğin, bir listede olduğu gibi birbirlerine çok yakın şekilde
yerleştirilmiş farklı barkodların olduğu durumda.
1.3 Daha fazla dil desteği
04.01 yazılımı ile Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı yazı-
lımı kullanıcı arayüzünde daha fazla dili desteklemektedir.
Dil paketlerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi
için lütfen yerel Roche kuruluşuyla görüşün.
1.4 Daha fazla barkod tipi desteği
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazı yazılımı 04.01 yeni bir
barkod tipini desteklemektedir: AZTEC.
Ayrıca, Interleaved 2/5 artık hem sağlama doğrulamalı,
hem de sağlama doğrulamasız olarak desteklenmektedir.
04.01 yazılımı ile Hasta ID'lerini veya Kullanıcı
ID'lerini taramak için kullanılan barkod tiplerini
tercihe göre etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak da mümkündür. Kullanılmayan barkod
tipleri devre dışı bırakılabilir. Bu özellik yalnızca Veri
Yönetim Sistemi (DMS) ile kullanılabilir.
04.01 yazılımındaki yenilikler
8
Codabar Code 39
Code 93 Code 128
EAN 13 GS1 DataBar
Sınırlı
Sağlamasız
Interleaved 2/5
YENİ:
Sağlamalı
Interleaved 2/5
PDF417 YENİ: Aztec
DataMatrix QR Kodu
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
9
2 Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan
değişiklikler
2.1 Düzeltmeler
Aşağıdaki bilgiler uluslararası İngilizce Kullanım Kılavuzu
5.0 versiyonu (ana belge 0 4807839001 (05) 2013-09 EN)
ve çevirilerinde yanlıştır.
Kılavuz v5.0, sayfa 153 Eski:
Yeni:
Spesifikasyon Ölçüm cihazı
Çalışma sıcaklığı 3 ile 50 °C
37 ile 122 °F arası
Spesifikasyon Ölçüm cihazı
Çalışma sıcaklığı 3 ile 42 °C
37 ile 108 °F arası
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
10
Kılavuz v5.0, sayfa 169 Eski:
Yeni:
Konu/Nitelik Aralık Varsayılan Cihaz DMS
WLAN ayarları (güvenlik)
WEP-anahtarı (40 veya 104 bit) NUL-sonlu dizgi, 10 veya
26 karakterli (HEX)
"0000000000" N Y
WPA Anahtar 64 karakterli dizgi (HEX) "0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000"
NY
Konu/Nitelik Aralık Varsayılan Cihaz DMS
WLAN ayarları (güvenlik)
WEP-anahtarı (40 veya 104 bit) NUL-sonlu dizgi, 10 veya
26 karakterli (HEX)
"" NY
WPA Anahtar 64 karakterli dizgi (HEX) "" NY
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
11
2.2 Bölüm 1 için gözden geçirilen güvenlik bilgileri, “Giriş
Bölüm 1.2, Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler:
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
UYARI
Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı
korunma
Testlerin gerçekleştirilmesi için Accu-Chek Inform II
sistemini kullanan sağlık profesyonelleri insan kanına
temas eden herhangi bir nesnenin potansiyel enfeksiyon
kaynağı olduğunun bilincinde olmalıdır. Accu-Chek
Inform II sistemini işleme alırken veya kullanırken
kullanıcıların standart önlemlere bağlı kalması gerekir.
Bu sistemin tüm parçaları potansiyel bulaşıcı olarak
kabul edilmelidir; hastalar arasında, hastalar ve sağlık
profesyonelleri arasında kanla bulaşan patojenleri
iletebilirler.
Eldiven kullanın. Her hasta testinde yeni bir çift
temiz eldiven kullanın.
Yeni bir çift eldiven takmadan ve bir sonraki hasta
testini gerçekleştirmeden önce ellerinizi sabun ve
suyla iyice yıkayın.
Her bir hasta için otomatik devre dışı kalan tek
kullanımlık ayrı bir lanset cihazı kullanın.
Kullanılmış lansetleri kapaklı, sağlam bir kap içine
atın.
Hastadan alınan kullanılmış test striplerini ve
yeterlilik testlerini kurumunuzun enfeksiyon
kontrol ilkelerine göre imha edin.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
12
2.3 Lityum-iyon (Li-ion) pillerle ilgili ek bilgiler
Bölüm 1.2, Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler:
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
UYARI
Elektrik çarpması, yangın ve patlamaları engelleme
Yalnızca Roche'un orijinal aksesuarlarını (kablolar,
güç kaynağı üniteleri, pil takımları ve yedek parçalar)
kullanın. Üçüncü taraf kablolar, güç kaynağı üniteleri
ve pil takımları pil takımının patlamasına veya ölçüm
cihazında hasara neden olabilir.
Gevşek güç soketleri veya hasarlı güç kaynağı ünite-
leri, kablolar, fişler veya pil takımları kullanmayın.
Güç kaynağı ünitesinde, baz ünitesi bağlantılarında
veya pil takımında kısa devre yaptırmayın.
Accu-Chek Inform II ölçüm cihazını, güç kaynağı
ünitesini veya pil takımınışürmeyin, bunları sarsıntı
veya titreşimden koruyun.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
13
Pil takımı
UYARI
Pil takımının neden olabileceği tehlikeler
Hasarlı veya şişmiş pil takımları aşırı ısınabilir, alev alabilir
veya sızıntı yapabilir. Hasarlı veya şişmiş pil takımının
bulunduğu Accu-Chek Inform II ölçüm cihazlarının kulla-
nımını derhal sonlandırın ve hiçbir koşulda bu pilleri
yeniden şarj etmeyin (baz ünitesine koymayın).
Aşırı ısınma pil takımının alev almasına veya patlamasına
neden olabilir.
Pil takımını veya ölçüm cihazını asla ateşe atmayın.
Pil takımını sökmeyin, sıkıştırmayın veya delmeyin,
aksi halde bu durum dahili bir kısa devre meydana
gelmesine ve aşırı ısınmaya yol açabilir.
Pil takımını veya Accu-Chek Inform II ölçüm ciha-
zını mikrodalga fırın, geleneksel fırın veya radyatör
gibi ısıtma cihazlarının içine veya üstüne koymayın.
Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalma-
sını engelleyin; örn. ölçüm cihazı baz ünitesine
takılı olduğunda. Baz ünitesini yerleştirirken bunu
unutmayın.
Hasarlı pil takımlarından sızan pil sıvısı veya malzemeleri
ciltte tahrişe neden olabilir veya yüksek sıcaklıklar
nedeniyle yanıklara yol açar.
Sızan pil sıvısına dokunmayın. Yanlışlıkla dokunul-
duğunda cildi suyla durulayın. Pil sıvısı gözünüzle
temas ederse, tıbbi destek almanız gerekir.
Pil takımlarını taşırken ve atarken dikkatli olun.
Aşırı sıcaklıklar şarj kapasitesini azaltır ve pil takımı ile
ölçüm cihazının kullanım ömrünü kısaltır.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
14
Bölüm 10.1, Saklama ve nakliye koşulları:
Nakliye
Ölçüm cihazının uzun mesafeli taşınması gereki-
yorsa her zaman pil takımını ölçüm cihazından
çıkarın. Böylece, kısa devre nedeniyle pil takımının
aşırı ısınma olasılığı ortadan kaldırılır. Ayrıca pilin
aşırı düzeyde boşalması ve pil takımının ya da
ölçüm cihazının hasar görmesi önlenir.
Sadece hasarsız pil takımlarını nakledin. Hasarlı pil
takımları yerel koşullara uygun şekilde atılmalıdır.
Hasarlı pil takımlarıyla ilişkili riskler ve atma bilgileri
için bkz. sayfa 13.
Nakliye için pil takımını, pakette hareket edemeye-
cek şekilde paketleyin. Diğer geçerli ulusal düzen-
lemeleri de dikkate alın.
Üçüncü taraflar aracılığıyla (örn. havayolu veya
kargo servisi) nakliye gerçekleştirirken, zararlı mad-
delerle ilgili ulusal veya uluslararası yasalara daya-
nan lityum-iyon pil takımıyla ilgili uyulması gereken
özel gerekliliklerin olup olmadığını ve uygun olduğu
durumlarda özel ambalaj ve etiketleme gereklilikle-
rinin olup olmadığını taşıyıcı ile gözden geçirin.
Ölçüm cihazı ve pil takımının nakliyesi sırasında aşağıdaki
güvenlik bilgilerini dikkate alın. Bu işlemlerin yapılmadığı
durumlarda kişiler yaralanabilir veya ölçüm cihazında ya
da pil takımında hasar oluşabilir.
Bir tesisin kendi bölümleri arasında olduğu gibi kısa
mesafelerde kullanıcılar başka gereklilikleri karşıla-
mak zorunda olmadan pil takımlarını (ölçüm cihazının
içinde veya ayrı olarak) yolda taşıyabilir.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
15
2.4 Bölüm 3, “Hasta glukoz testi” için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler
Bölüm 3.2, Hasta glukoz testinin gerçekleştirilmesi:
Sonuçlar ekranı
Ek hasta testi Hasta test serisi de etkinleştirilebilir (örn. güvenilirlik
kontrolü için). Bu işlev etkinse (yalnızca DMS ile gerçek-
leştirilebilir), açılan bir iletişim kutusu, ilk test sonucu
görüntülendikten sonra aynı hasta için hemen başka bir
test gerçekleştirmenizi sağlar. Bu işlev OTS ve OTE iş
akışları için de kullanılabilir.
Ölçüm cihazı kapatılırsa veya işlem yapmadan/ekrana
dokunulmadan geçen 10 dakikanın ardından kendi
kendine kapanırsa (bkz. “Otomatik kapanış”, Kullanım
Kılavuzu versiyon 5.0, sayfa 19) test sonuçları otomatik
olarak kaydedilir.
Hasta testi
Aralık
150
Hasta 123456789
Tarih 17.03.15 12:48
mg/dL
17.03.15
12:48
D-531: Hasta ID'si
123456789 için ek hasta
testi gerçekleştirilsin mi?
Ek hasta testi
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
16
2.5 Bölüm 4, 7, 8 için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler
Bölüm 4.2, Glukoz kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi
Bölüm 7.2, Bir lineerite testinin gerçekleştirilmesi:
Bölüm 8.2, Bir yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi:
Sonuçlar ekranı
Ölçüm cihazı kapatılırsa veya işlem yapmadan/ekrana
dokunulmadan geçen 10 dakikanın ardından kendi
kendine kapanırsa (bkz. “Otomatik kapanış”, Kullanım
Kılavuzu versiyon 5.0, sayfa 19) test sonuçları otomatik
olarak kaydedilir.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
17
2.6 Bölüm 9.2 “Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi” için gözden
geçirilen ve eklenen bilgiler
Gönderildiğinde, pil takımı Accu-Chek Inform II ölçüm
cihazında takılı değildir.
Kullanılmayan pil takımlarının şarjı zamanla biter; pil
takımları kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Yeni bir
pil takımı yerleştirildikten sonra, ölçüm cihazı testten
önce baz ünitesinde gece boyunca/8 saat boyunca
şarj edilmelidir.
Ölçüm cihazı baz ünitesinde olduğunda, simgesi
görüntülenir. Bu simge gücün açık olduğunu ve gere-
kiyorsa şarj edilebileceğini gösterir.
Pil takımının şarj etmesi için izin verilen sıcaklık aralı-
ğının (3-42 °C veya 37-108 °F) kurulum sırasında ve ilk
ayar sırasında korunduğundan emin olun.
Tarih ve saat ayarlarını korumak için pil takımını yak-
laşık 10 dakika içinde değiştirin. Bu süreyi aşarsanız
tarih ve saati tekrar girmeniz gerekebilir.
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
18
2.7 Bölüm 11 için gözden geçirilen bilgiler, “Sorun giderme”
Ölçüm cihazının sıfırlanması Ölçüm cihazı sıfırlaması sadece tüm diğer çözümlerin
başarısız olması halinde gerçekleştirilmelidir.
1 Ölçüm cihazını düz bir zemin üzerine yerleştirin.
2 Açma/Kapatma düğmesine en az 12 saniye
boyunca basın.
Ölçüm cihazı kapanıp tekrar açılır.
Roche logosu görüntülenir.
Roche logosu 60 saniye içinde görüntülenmezse,
ölçüm cihazını pilinin tekrar şarj etmesi için baz
ünitesinde en az 15 dakika bekletin.
Ölçüm cihazı bir sistem kontrolü gerçekleştirir.
Sistem kontrolü sırasında, birkaç saniye süreyle
Versiyonlar ekranı görüntülenir, ardından kaybolur.
Versiyonlar ekranı, ölçüm cihazı bileşenlerinin
versiyon numaralarını gösterir. (Burada gösterilen
Versiyonlar ekranı sadece örnek olarak verilmiştir.
Ölçüm cihazınızdaki versiyon numaraları farklı
olabilir.)
Ölçüm cihazı sıfırlamasından dolayı tarih ve saat
ayarlarının kaybedildiğini bildiren bir mesaj
görüntülenir.
3 Tarihin/saatin kaybolması mesajını onaylayın.
Başka test yapmadan önce, artık tarihi/saati manuel
olarak girip ölçüm cihazını daha sonra senkronize
etmeniz ya da yardım için sistem yöneticinizle
görüşmeniz gerekmektedir.
Tarihi/saati manuel olarak girip ölçüm cihazını
senkronize etmek için sonraki sayfada yer alan
talimatları uygulayın.
Kernel:
RootFS:
App:
Boot:
Build:
Sürümler
04.01.00
04.01.00
02.12.00
02.04.02
02.09.02
Checking system...
Kontroller yapılıyor...
Kontroller yapılıyor...
W-1302: Ölçüm cihazının
sıfırlanması veya güç kaybı
nedeniyle T/S ayarları
kayboldu. Ölçümden önce
T/S'yi manuel olarak girin
ve cihazı eşitleyin VEYA
Sistem Yöneticisine danışın.
Tarihin/saatin kaybolması
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
19
Tarihin/saatin kaybolması mesajını onayladıktan
sonra tarihin ve saatin girildiği ekranlar görüntülenir.
4 Tarih ve saati girin. Doğru bilgileri girdikten sonra
her ekranı ile onaylayın.
KK konfigürasyonunuz Daima tamam olmadığı
sürece (bkz. Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonu, sayfa
121), ölçüm cihazı manuel olarak girilmiş tarih/saat
nedeniyle artık QC Lockout fonksiyonunda olacaktır.
5 Ölçüm cihazınızın tarihini/saatini baz ünitesi
aracılığıyla tesisinizin tarihi/saati ile senkronize
edin veya kablosuz olarak çalışıyorsanız, herhangi
bir test gerçekleştirmeden önce sonraki WLAN
senkronizasyonu için en az on dakika bekleyin.
Konfigürasyonunuz gerektirmese bile, ölçüm cihazı
sıfırlamasından sonra her zaman bir KK testi gerçek-
leştirmenizi öneririz.
123
456
789
0
Tarih
01.01.15
17.03.15
12:00
123
456
789
AM/PM0
Saat
12:00
17.03.15
12:48
Kullanıcı Kılavuzu 5.0 versiyonunda yapılan değişiklikler
20
2.8 Bölüm 12 için gözden geçirilen ve eklenen bilgiler, "Genel ürün bilgisi"
Bölüm 12.1, Teknik veriler:
Spesifikasyon Ölçüm cihazı Baz ünitesi Güç kaynağı ünitesi
Pil kapasitesi 90 dakika şarj olduktan
sonra 30 (ardışık) ölçüm
mümkündür
1
Uygulanmaz Uygulanmaz
Desteklenen barkodlar Code 128, Code 39,
Code 93, EAN 13,
Interleaved 2 / 5 (sağla-
malı veya sağlamasız),
Codabar, GS1 DataBar
Limited, Aztec, QR Code,
DataMatrix, PDF417
Uygulanmaz Uygulanmaz
1. Tam dolu pil takımı, kablosuz iletişim dahil (WLAN, varsa ve etkinse) 5 saat içinde en az 100 test için
gereken gücü sağlar. Kablosuz iletişim etkinse, tam şarjlı pil takımının şarjı hiç test yapılmasa bile bir
günden kısa sürede tükenir. Bu nedenle, ölçüm cihazını her zaman baz ünitesinde tutmanızı kesinlikle
öneriyoruz.
/